ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100098 - UKS-T 20033005 RIV CZ eng J
Bažant, J.
The Prague Belveder : Emperor Ferdinand I.
Umění, 51 [4] 262-277 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8062101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100099 - UKS-T 20033006 RIV SIGLE DE eng B
Bažant, J.
The Classical Tradition in Czech Medieval Art. Frankfurt am Main, Peter Lang 2003. - 333 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8062101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107995 - UKS-T 20033050 RIV SIGLE CZ cze/eng/lat B
Charvátová, K. - Silagiová, Z.
Fiat festa per ordinem universum : cisterciácký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století. Vydání první vyd. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003. - 162 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100117 - UKS-T 20033024 RIV SIGLE CZ cze M
Kepartová, J.
Filmový Caligula aneb kde business přemohl historii.
In: Pop History. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 109-120.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107989 - UKS-T 20033044 RIV CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Maas, M.: Readings in Late Antiquity. A Sourcebook. - London, 2000. 375 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 111-112 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107990 - UKS-T 20033045 RIV CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Supplementa Italica, n. s. 18. - Roma, 2000. 394 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 101 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107991 - UKS-T 20033046 RIV CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Epigrafia anfiteatrele dell´Occidente Romano, V. : Cinzia Vismara - Maria Letizia Caldelli, Alpes Maritimae, Gallia Narbonensis, Tres Galliae, Germaniae, Britania. - Roma, 2000. 268 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 110-111 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100118 - UKS-T 20033025 RIV SIGLE CZ cze M
Koronthályová, M.
Slovo Monile a jeho význam v latinsky psaných středověkých památkách české provenience z let 1000-1500.
In: Sborník Katolické teologické fakulty. Sv. V. - (Ed. Mikulincová, M.; Kubín, P.). - Praha, Karolinum 2003. - S. 306-318.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107993 - UKS-T 20033048 RIV SIGLE CZ cze B
Kovácz, A. - Horyna, B. - Nosek, B. - Papoušek, D. - Pavlincová, H. - Kejř, J. - Karfíková, L. - Mendel, M. - Rejchrtová, N. - Boček, P. - Pokorný, P. - Spunar, P. - Sadek, V. - Müller, Z.
Judaismus - Křesťanství - Islám. (Ed. Pavlincová, H.; Horyna, B.). - vydání druhé, podstatně přepracované a rozšířenéOlomouc, Nakladatelství Olomouc 2003. - 661 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100122 - UKS-T 20033029 RIV CZ cze R
Kvízová, K.
Encyklopedista Isidor o divadle.
Rec.: Isidor ze Sevilly: Etymologiae XVII/Etymologie XVIII. - Praha, 2002. 143 s.
Divadelní revue, 14 [2] 91-92 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107996 - UKS-T 20033051 RIV CZ cze R
Silagiová, Z.
[Recenze].
Rec.: Rätsch, Ch.: Léčivé rostliny antiky. - Praha, 2001. 287 s.
Avriga-ZJKF, XLV [1-2] 139-145 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100126 - UKS-T 20033033 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Potkowski, E. - Kaliszuk, J. - Puchalski, J.: Historia - Paniec - Pismo : Studia z dziejów tradycji historycznej i historiografii. Tom I. - Warszawa, 2002. 95 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 132-133 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100127 - UKS-T 20033034 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Hruza, K.: Liber Pauli de Slauikouicz : Der hussitsche Kodex 4937 der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien und sein ursprünglicher Besitzer. In: Handschriften, Historiographie und Recht, (Hrsg.) G. Pfeifer - H. Weigl. - Wien, 2002. 328 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 137 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100128 - UKS-T 20033035 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. - Praha, 2002, 428 s.
Listy filologické, 126 [1-2] 138 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107992 - UKS-T 20033047 RIV SIGLE CZ cze K
Spunar, P.
O prvých krocích klasických filologů v ČSAV.
In: Reflexe počátků vědecké instituce : první všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků. - (Ed. Barvíková, H.). - - vyd. Praha, Archiv AV ČR 2003. - S. 155-161.
[Reflexe počátků vědecké instituce : první všední dny ČSAV a jejích ústavu v paměti současníků.. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100097 - UKS-T 20033004 CZ cze E
Šípová, P.
Novořecké překlady antických děl ve XX. století. Praha, Iliteratura 2003. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100100 - UKS-T 20033007 CZ cze E
Šípová, P.
Staří Řekové v novořecké lidové tradici. Praha, Iliteratura 2003. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

107994 - UKS-T 20033049 RIV CZ eng J
Šípová, P.
The Prayer to Apollo, The Religious Aspects of Oedipus Rex and Its Staging in The HaDivadlo and Pod Palmovkou Theatres in the Czech Republic.
Eirene, 39, [-] 49-55 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100094 - UKS-T 20033001 RIV CZ cze J
Šourek, P.
Na hostině u Petronia & Comp.
Souvislosti, 14 [3] 45-58 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100102 - UKS-T 20033009 CZ cze R
Šourek, P.
K Dubyho metodě (Georges Duby: Věk katedrál).
Rec.: Duby, Ch.: Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. - Praha, 2002. 332 s.
Souvislosti, 14 [1-2] 355-357 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100129 - UKS-T 20033036 CZ cze N
Šourek, P.
Proč Patočka mladé netáhne.
Lidové noviny. Orientace, -, [-] 2 (03.05.31).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100130 - UKS-T 20033037 CZ cze N
Šourek, P.
Skotský nájezd na Akropoli.
Lidové noviny. Orientace, -, [-] 1-2 (03.09.20).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100119 - UKS-T 20033026 RIV CZ cze J
Žůrek, J.
Multifunkční informační centrum při Ústavu pro klasická studia AV ČR nabízí přístup k vědeckým databázím pro humanitní obory.
Teologie a společnost, 1 [4] 48 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LI002018; GA MŠk(CZ) LI01022
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100120 - UKS-T 20033027 RIV CZ cze J
Žůrek, J.
Vědecké databáze pro humanitní obory dostupné v ČR - Multifunkční informační centrum v Ústavu pro klasická studia AV ČR.
Teologické texty, 14 [3] 116 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LI002018; GA MŠk(CZ) LI01022
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11