ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

101471 - MSU-R 20033006 CZ cze J
Bílek, J.
Odevzdejte Národní listy! Potlačení vlivu aktivistické frakce mladočeské strany ve stranickém tiskovém orgánu v roce 1917.
Historie a vojenství, - [1] 59-70 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101472 - MSU-R 20033007 CZ cze N
Bílek, J.
Z doby velké vody - srpen 2002. Loňská povodeň a Masarykův ústav AV ČR.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 39 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101473 - MSU-R 20033008 CZ cze N
Bílek, J.
Padesát let od úmrtí Fráni Šrámka.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, - [3] 1-2 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101474 - MSU-R 20033009 CZ cze N
Bílek, J.
S profesorem Stichem v Praze a v Českém ráji.
Listy starohradské kroniky, 26 [2] 54-56 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101476 - MSU-R 20033011 CZ cze R
Bílek, J.
Milá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-1916.
Rec.: Hájková, D. - Soukup, J.: Milá mama / Dear Alice. - Praha, 2001. 244 s.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 57-58 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101477 - MSU-R 20033012 CZ cze R
Bílek, J.
Krškův filmový kolotoč pro Jana Ratkina.
Rec.: Dvořák, J.: Stříbrný vítr - kniha a film. - Sobotka, 2003.
Tvar, - [15] 20 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107299 - MSU-R 20033068 CZ cze N
Bílek, J.
Pamětní deska Jarmile Glazarové.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, - [6] 13 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101478 - MSU-R 20033013 RU rus M
Broklová, E.
K čitatelju.
In: Filosofija-sociologia-politika. - (Ed. Petrusek, M.; Narbut, N.P.). - Moskva, Izdatelstvo Rossijskogo universiteta Družby narodov 2003. - S. 663.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101480 - MSU-R 20033015 CZ cze C
Broklová, E.
Dezinterpretace dějin první Československé republiky.
In: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. - (Ed. Budil, I.; Škanderová, I.; Jantschová, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 143-152.
[Světový kongres pro vědu a umění /21./. Plzeň (CZ), 02.06.24-02.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101481 - MSU-R 20033016 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Názory obyvatelstva po druhé světové válce v kontextu doby a nástup totalitarismu.
Spory o dějiny, - [4] 124-130 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101482 - MSU-R 20033017 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Osud českého národa v německých záměrech. (Od roku 1848 do druhé světové války).
Spory o dějiny, - [4] 137-147 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101483 - MSU-R 20033018 CZ cze N
Broklová, E.
Vědění je síla.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 33-37 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101484 - MSU-R 20033019 CZ cze N
Broklová, E.
Prezident Masaryk předvídal sjednocení Evropy. Otázky a odpovědi.
Sondy, - [21] 15 (03.06.05).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101485 - MSU-R 20033020 CZ cze N
Broklová, E.
Sto let od druhého vydání Masarykovy České otázky.
Masarykův lid, 9 [2] 6-7 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107302 - MSU-R 20033071 CZ cze B
Broklová, E.
Emanuel Rádl: O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003. - 143 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107303 - MSU-R 20033072 CZ cze M
Broklová, E.
Emanuel Rádl mezi Čechy a Němci.
In: O německé revoluci. K politické ideologii sudetských Němců. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003. - S. 7-22.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107304 - MSU-R 20033073 CZ cze M
Broklová, E.
Národní menšiny v Československu.
In: Pocta Františku Šamalíkovi k 80. narozeninám. - Praha, ASPI 2003. - S. 139-153.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

108181 - HIU-Y 20035422 RIV CZ cze B
Gebhart, J. - Šedivý, I.
Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o kom==paraci). Praha, Karolinum 2003. - 312 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911; CEZ:AV0Z8015903

101486 - MSU-R 20033021 CZ cze J
Hájková, D.
Masarykův exil. Svědectví dopisů.
Historie a vojenství, - [1] 74-86 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101487 - MSU-R 20033022 CZ cze J
Hájková, D.
Velká válka (1914-1918) v korespondenci, korespondence za války.
Historie a vojenství, - [1] 3-4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101488 - MSU-R 20033023 CZ cze N
Hájková, D.
Dopis A. Posse-Brázdová Haně Benešové z 13.8.1946.
Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, - [16] 40-46 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101489 - MSU-R 20033024 CZ cze N
Hájková, D.
Masarykův pomník ve Washingtonu.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 40 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101490 - MSU-R 20033025 CZ cze N
Hájková, D.
Tři dopisy z počátku cesty T.G. Masaryka do Ameriky v 1902.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 41-42 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101491 - MSU-R 20033026 CZ cze N
Hájková, D.
Osudy jedné busty.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 59 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101492 - MSU-R 20033027 CZ cze R
Hájková, D.
[Recenze].
Rec.: Cornwall, M.: The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and Minds. - London, New York, 2000. 485 s.
Historie a vojenství, 52 [1] 224-228 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101493 - MSU-R 20033028 CZ cze R
Hájková, D.
[Recenze].
Rec.: Kotyk, J.: Pardubická karanténa (pardubický deník Alice Masarykové). - Pardubice, 2001.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 55-56 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101531 - MSU-R 20033066 CZ cze N
Hájková, D.
Ženy na pokraji nervového zhroucení.
Lidové noviny. Pátek Lidových novin, - [43] 15 (03.10.24).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101494 - MSU-R 20033029 CZ cze J
Kaleta, P.
Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost.
Národopisná revue, - [1] 37-39 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101495 - MSU-R 20033030 CZ cze J
Kaleta, P.
Ukrajinská problematika v díle Adolfa Černého.
Slovanský přehled, - [2] 169-185 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101496 - MSU-R 20033031 CZ cze J
Kaleta, P.
Arménská komunita v Petrohradě.
Český lid, - [3] 285-290 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101497 - MSU-R 20033032 SK cze J
Kaleta, P.
Fotodokumentace a sběratelství v díle Františka Řehoře.
Slovenský národopis, - [2] 235-243 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101498 - MSU-R 20033033 DE cze J
Kaleta, P.
František Doucha a Lužičtí Srbové.
Letopis, - [2] 53-66 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101499 - MSU-R 20033034 CZ cze J
Kaleta, P.
Čeští národopisci u haličských Ukrajinců a Lužických Srbů a jejich odborný odkaz.
Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica, 19 [31-2002] 345-349 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101500 - MSU-R 20033035 CZ cze R
Kaleta, P.
[Recenze].
Rec.: Tomaszewski, J. - Zbikowski, A.: Zydzi w Polsce: dzieje i kultura. - Warszawa, 2001.
Český lid, - [2] 195-197 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101501 - MSU-R 20033036 CZ cze R
Kaleta, P.
[Recenze].
Rec.: Vaculík, J.: Poválečná reemigrace a usazování zahraničních krajanů. - Brno, 2002.
Český lid, - [3] 310-312 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101502 - MSU-R 20033037 CZ cze N
Kaleta, P.
Mezinárodní vědecká konference Ludvík Kuba - folklorist, spisowacel, a moler.
Česko-lužický věstník, - [5] 54-55 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101503 - MSU-R 20033038 CZ cze R
Kaleta, P.
[Recenze].
Rec.: Kuberski, L.: Stanislaw Szczepanowski 1846-1900 Przemyslowiec Polityk Publicysta. - Opole, 1997.
Slovanský přehled, - [3] 422-424 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101504 - MSU-R 20033039 CZ cze U
Kaleta, P.
Masarykův ústav AV ČR - seminář Antisemitismus ve střední a východní Evropě (Rusku) na přelomu 19. a 20. století. 1 s.
[ Praha, 03.09.24 (W-CST 30/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107298 - MSU-R 20033067 DE cze M
Kaleta, P.
Ludvík Kuba a Ukrajina.
In: Ludvík Kuba folklorist, spisowacel a moler. - Bautzen, Domovina-Verlag 2003. - S. 23-31.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107305 - MSU-R 20033074 CZ cze N
Kaleta, P.
Nejnovější česko-kašubské kulturní kontakty.
Národopisná revue, 13 [4] 233-234 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107711 - MSU-R 20033077 CZ cze R
Kaleta, P.
[Recenze].
Rec.: Obrachet-Prondzy±ski, C.: W kragu problematyki kaszubsko-pomorskiej. - Gdansk-Wejherovo, 2003. 285 s.
Slovanský přehled, - [4] 501-502 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116149 - MSU-R 20043075 PL cze J
Kaleta, P.
Adolf Černý ů národopisec a jeho kontakty s Františkem Řehořem.
Pro Lusatia. Opolskie studia łużycoznawcze, - [2] 11-22 (2003).

101505 - MSU-R 20033040 RIV CZ cze J
Kokešová, H.
"V úctě podepsaný..." K působení Karla Němce na Vyšší hospodářské a hospodářsko-průmyslové škole v Táboře a v Zemském pomologickém ústavu v Troji.
Paginae historie, - [11] 90-137 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107301 - MSU-R 20033070 RIV CZ cze J
Kokešová, H.
Ke vztahu Gustava Eima a Františka Ladislava Riegra.
Vlastivědný sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, 8, [-] 104-139 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107300 - MSU-R 20033069 RIV CZ cze C
Malínská, J.
Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století.
In: F.L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. - Semily, Státní okresní archiv Semily 2003. - S. 166-181.
[F.L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily (CZ) , 03.04.25-03.04.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101506 - MSU-R 20033041 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Nesamozřejmost české demokratické tradice.
In: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 106-111.
[Světový kongres pro vědu a umění /21./. Plzeň (CZ), 02.06.24-02.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101507 - MSU-R 20033042 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Nedostatečnost neoliberalistické a neokonzervativní ideologie pro rozvoj demokracie.
In: Česká občanská společnost a modely demokracie ve 21. století. - Opava, Literature and Science 2003. - S. 29-37.
[Občanská společnost a naše současná demokracie /10./. Krnov (CZ), 03.05.16-03.05.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101508 - MSU-R 20033043 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Historické podmínky k rozvoji demokracie a jejich současný deficit.
In: Česká občanská společnost a modely demokracie ve 21. století. - Opava, Literature and Science 2003. - S. 107-115.
[Občanská společnost a naše současná demokracie /10./. Krnov (CZ), 03.05.16-03.05.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101509 - MSU-R 20033044 CZ cze K
Neudorflová, M.
Demokratický kontext roku 1968.
In: Padesátá a šedesátá léta v československých dějinách. - Praha, Porta linguarum 2003. - S. 91-104.
[Padesátá a šedesátá léta v československých dějinách. Letní škola pro učitele. Praha (CZ), 02.07.04-02.07.08 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101510 - MSU-R 20033045 RIV CZ cze J
Neudorflová, M.
Hrátky s osvícenstvím v soudobých názorech - typické příklady.
Spory o dějiny, - [4] 107-123 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101511 - MSU-R 20033046 RIV CZ cze J
Neudorflová, M.
Pokusy o reinterpretaci dějin - obvykle používané metody.
Spory o dějiny, - [4] 131-136 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101512 - MSU-R 20033047 CZ cze M
Neudorflová, M.
Václav Havel a jeho politická filozofie.
In: Českoslovenští a čeští prezidenti. - Praha, CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku 2003. - S. 145-151.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101513 - MSU-R 20033048 CZ cze R
Neudorflová, M.
[Recenze].
Rec.: Broklová, E. / et al.: Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. - Praha, 2002. 311 s.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 53-54 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101514 - MSU-R 20033049 CZ cze R
Neudorflová, M.
Žhavé svědectví o odboji knihy Radomíra Lužy: Hitler Kiss.
Rec.: Luža, R.: Hitler Kiss. - Luisiana, 2002.
Národní osvobození, - [2] 6 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107306 - MSU-R 20033075 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Ženy v rodině F.L. Riegra a jejich účast ve veřejné zprávě.
In: F.L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. - Semily, Státní okresní archiv Semily 2003. - S. 146-157.
[F.L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily (CZ) , 03.04.25-03.04.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107307 - MSU-R 20033076 RIV CZ cze B
Pehr, M.
Československá strana lidová. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 116 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0624
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101517 - MSU-R 20033052 CZ cze N
Srovnal, J.
Odešel Milan Machovec.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 23-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101518 - MSU-R 20033053 CZ cze M
Šedivý, I.
Opoždění vlastenci: česká národní identita, armáda a brannost v českých vojenských časopisech druhé poloviny 19. století.
In: Dějiny ve věku nejistot. - (Ed. Klápště, J.; Plešková, J.; Žemlička, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 276-285.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101519 - MSU-R 20033054 CZ cze J
Šedivý, I.
T.G. Masaryk a Edvard Beneš: osobnosti a práce mezi řádky dopisů.
Historie a vojenství, 52 [1] 9-16 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101520 - MSU-R 20033055 CZ cze N
Šedivý, I.
Bezpečný svět zámku Wolfenstein. Počítačové hry, historie a historici.
Dějiny a současnost, 25 [5] 25-27 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101521 - MSU-R 20033056 CZ cze R
Šedivý, I.
[Recenze].
Rec.: Toffler, A. - Tofflerová, H.: Válka a antiválka. - Praha, 2002.
Dějiny a současmost, 25 [4] 61-62 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101523 - MSU-R 20033058 CZ cze N
Šedivý, I.
Říjen 1918: sametový i krvavý.
Lidové noviny, -, [-] 6 (03.10.27).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101522 - MSU-R 20033057 CZ cze R
Tomáš, F.
Erbenově Kytici je letos již sto padesát let.
Rec.: Bílková, E.: Kytice v nás. - Jilemnice, 2003.
MF Dnes, -, [-] 9 (03.09.23).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107712 - MSU-R 20033078 CZ cze R
Tomáš, F.
Mezi náma čas nic neznamená!
Rec.: Wiendl, J.: Není dálky ... - Praha, 2003.
MF Dnes, -, [-] 10 (03.06.20).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107713 - MSU-R 20033079 CZ cze R
Tomáš, F.
Studenti připravují knihy: část druhá.
Rec.: Červenka, M.: Fikční svět lyriky. - Praha, 2003.
MF Dnes, -, [-] 8 (03.07.09).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107714 - MSU-R 20033080 CZ cze R
Tomáš, F.
Miluji, tedy jsem - Zbyněk Havlíček.
Rec.: Havlíček, Z.: Dopisy Evě / Eva Prusíková Dopisy Zbyňkovi. - Praha, 2003.
MF Dnes, -, [-] C8 (03.11.01).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107715 - MSU-R 20033081 CZ cze R
Tomáš, F.
Ve složitém skladišti paměti.
Rec.: Honzíková, M.: Dopis zmizelému. - Praha, 2003.
Právo, -, [-] 15 (03.12.19).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107716 - MSU-R 20033082 CZ cze B
Tomáš, F.
Viktor Šklovskij: Teorie prózy. Praha, Akropolis 2003. - 288 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

107717 - MSU-R 20033083 CZ cze B
Tomáš, F.
Milan Machovec: Ježíš pro moderního člověka. Praha, Akropolis 2003. - 292 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101524 - MSU-R 20033059 CZ cze B
Tomeš, J.
Růžena Volínová-Bernardová: Pohled zpět. Život ve vírech 20. století. Vilém Bernard: Kde básníkům se poručí. O české literatuře za komunistické nadvlády. Praha, Akropolis 2003. - 224 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101525 - MSU-R 20033060 CZ cze C
Tomeš, J.
O personální kontinuitě prvního a druhého odboje. Životní příběh Jana Kaprasa.
In: Česká společnost za velkých válek 20. století. - Praha, Karolinum 2003. - S. 243-251.
[Česká společnost v dobách první a druhé světové války. Praha (CZ), 01.01.18-01.01.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101526 - MSU-R 20033061 CZ cze B
Vašek, R.
T.G. Masaryk: Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918-1920. (Ed. Fejlek, V.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2003. - 439 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101527 - MSU-R 20033062 CZ cze N
Vašek, R.
Z historie Ústavu T.G. Masaryka.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 27-33 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101528 - MSU-R 20033063 CZ cze N
Vašek, R.
Němci a německá otázka v Masarykových anonymních článcích z roku 1922.
Masarykův lid, 9 [2] 19-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101529 - MSU-R 20033064 CZ cze N
Vašek, R.
Deset let knižnice Společnosti Edvarda Beneše.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 56 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

101530 - MSU-R 20033065 CZ cze R
Vašek, R.
[Recenze].
Rec.: Doubek, V. - Kučera, M.: Korespondence: T.G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. - Praha, 2001. 334 s.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 57 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11