ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

013954 - USMH-B 940095 DE eng C
Balek, V. - Matuschek, G. - Kettrup, A. - Sýkorová, I.
Chemical, petrographical and thermoanalytical characterization of two North-Bohemian low rank coals.
In: Proceedings of 6th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. - Stuttgart, University of Stuttgart 1994. - S. 27-28.
[European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry /6./. Grado (IT), 94.09.11-94.09.14]

013913 - USMH-B 940053 CZ eng J
Balík, K.
Low pressure chemical vapour deposition of pyrolytic carbon.
Acta Montana. B, 91 [3] 137-154 (1994).
Grant: GA104/94/1789

014059 - USMH-B 940117 CZ cze C
Balík, K.
Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití.
In: Sborník 1.Mezinárodního symposia "Inovace `94". - (Ed. Barteček, J.). - Praha, Tanger 1994. - S. 75-79.
[Mezinárodní symposium "Inovace `94" /1./. Praha (CZ), 94.12.06-94.12.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24661

013959 - USMH-B 940100 CZ eng C
Balík, K. - Glogar, P. - Hájek, M.
Carbon fibre reinforced composites based on resin and pitch matrix precursors.
In: Biomechanics of Man 94. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 1994. - S. 5-8.
[International Conference Biomechanics of Man 94 /5./. Benešov u Prahy (CZ), 94.09.13-94.09.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24661; GA AV ČR(CZ) 246405

013957 - USMH-B 940098 ES eng A
Balík, K. - Glogar, P. - Sýkorová, I.
Infiltration of C-C composites by pyrolytic carbon deposition from butane.
In: Carbon 94 - Extended Abstracts. - Granada, University of Granada 1994. - S. 746-747.
[International Conference Carbon 94. Granada (ES), 94.07.03-94.07.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24661; GA AV ČR(CZ) 246405

013960 - USMH-B 940101 DE eng J
Balík, K. - Glogar, P. - Tomanová, A.
Infiltration of unidirectional carbon-carbon composites by isothermal deposition of pyrolytic carbon.
Fortschriftsherichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft, 9 [ 4] 200-207 (1994).
[Festigkeitseminar. Wien (AT), 93.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24661

014143 - USMH-B 940155 AT eng J
Bendl, J. - Heřmánek, R. - Klečka, M. - Matějka, D. - Čekal, F.
Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, [-] 271-273 (1994).
[MinPet `94. Eggenburg (AT), 94.09.26-94.09.30]

014144 - USMH-B 940156 AT eng J
Bendl, J. - Klečka, M. - Moneim, M. - Svobodová, J.
Rb - Sr dating of the topaz - bearing muscovite granite stock Homolka, Moldnubian Batholith.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, [-] 273-275 (1994).
[MinPet `94. Eggenburg (AT), 94.09.26-94.09.30]

013894 - USMH-B 940012 CZ cze N
Brož, L.
2D AutoCAD/Win zjednodušený k dokonalosti (recenze programu AutoSketch).
Chip, - [4] 158-160 (1994).

013895 - USMH-B 940013 CZ cze J
Brož, L.
Opravte si sami, co se opravit dá (Jak se stavět k nové verzi WinWordu 2.0 v češtině a k problematice výměny informací).
Chip, - [1] 132-137 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA44652

014126 - USMH-B 940137 ES eng C
Brož, L.
Properties of Polyaromatic Mesophase Assumed as a Molecular Complex.
In: Proceedings of The Biennial Conference CARBON `94. - Granada, Spanish Carbon Group 1994. - S. 146-147.
[Biennial Conference CARBON `94. Granada (ES), 94.07.04-94.07.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA44652

014127 - USMH-B 940138 ES eng C
Brož, L. - Pragr, P.
Coal-tar Pitch and Dihydroanthracene Co-carbonisation from View of Multi-layer Complex formation.
In: Proceedings of The Biennial Conference CARBON `94. - Granada, Spanish Carbon Group 1994. - S. 78-79.
[Biennial Conference CARBON `94. Granada (ES), 94.07.04-94.07.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA44652

013904 - USMH-B 940025 CZ eng J
Brož, M.
The microprocessor seismic equipment.
Acta Montana. A, 92 [5] 113-120 (1994).
Grant: IA34622

014115 - USMH-B 940124 CZ cze C
Brož, M.
Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech.
In: Sborník inženýrské seismologie. - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1994. - S. 7-15.
[Konference inženýrské seismologie. Ostrava (CZ), 94.06.05]
Grant: IA34622

014116 - USMH-B 940125 CZ cze C
Brož, M.
Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy.
In: Sborník inženýrské seismologie. - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1994. - S. 21-26.
[Konference inženýrské seismologie. Ostrava (CZ), 94.06.05]

014117 - USMH-B 940127 CZ eng J
Brož, M.
Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region.
Acta Montana. A, 95 [6] 1-13 (1994).
Grant: IA34622

014151 - USMH-B 940164 CZ eng J
Brož, M. - Fischer, T. - Jíra, T.
The Impact of Seismic Events on Thermal Springs.
Acta Montana, 93 [1] 61-72 (1994).
Grant: IA34622

014118 - USMH-B 940129 CZ eng J
Brož, R.
Disjunctive structures within the shaft pillar-Kladno mine No.2.
Acta Montana. A, 95 [6] 1-10 (1994).

013903 - USMH-B 940024 CZ eng J
Brož, R. - Buben, J.
Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic.
Acta Montana. A, 92 [5] 89-112 (1994).
Grant: GA205/93/2346

014154 - USMH-B 940167 CZ eng J
Brožová, Z. - Buchtele, J. - Pragr, P. - Straka, P. - Sýkorová, I.
Chemical and Physical Changes of Coal Maceral Groups during the Heating Process.
Acta Montana, 93 [1] 85-88 (1994).

016282 - GFU-E 940041 CZ eng C
Bucha, V. - Bucha ml., V.
Natural climate variability and its causes.
In: Contemporary climatology. Proceedings of the Commission on Climatology of IGU, Brno. - (Ed. Brázdil, R.; Kolář, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 116-121.
Grant: (CZ) GA ČRIAA346110

014121 - USMH-B 940132 US eng C
Buchtele, J.
Synergetic Effect of Chemical Structure and Maceral Composition of Hard Coals on their Technological Properties.
In: The International Conference on Enviroment, Energy, and Society Schaumburg and Carbondale. Illinois. - Carbondale, Southern Illinois 1994. - S. 15-20.
[International Conference on Enviroment, Energy, and Society. Carbondale (US), 94.08.27-94.09.01]

014133 - USMH-B 940144 CZ eng J
Buchtele, J.
New Techniques for the Production of Chars and Sorbents from Coal.
Acta Montana, 94 [4] 81-94 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

014131 - USMH-B 940142 US eng A
Buchtele, J. - Straka, P.
The Possibilities of Production of Smokeless Fuel via Carbonization of Czech Coals. Abstract.
In: Book of Abstracts. The Second International Conference on Energy and Environment. - Grand Forks, Energy and Evnironmental Research Center 1994. - S. 180-190.
[International Conference on Energy and Environment /2./. Praha (CZ) , 94.11.01-94.11.05]
Grant: GA105/93/0124

014123 - USMH-B 940134 CZ eng J
Buchtele, J. - Šrogl, J.
Laboratory Preparation of Sorbents from Chars.
Acta Montana, 94 [4] 31-40 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

014124 - USMH-B 940135 CZ eng J
Buchtele, J. - Šrogl, J.
Model Laboratory Unit for the Preparation of Chars.
Acta Montana, 94 [4] 19-30 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

013915 - USMH-B 940055 GB eng J
Budinova, T. - Petrov, N. - Duber, S. - Šebestová, E.
Electronic parmagnetic resonance investigation of oxidized authrocite.
Carbon, 32 [3] 417-422 (1994).
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

019933 - USMH-B 950002 CZ eng J
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(B2) and Uq(C2).
Czechoslovak Journal of Physics, 44 [11-12] 1001-1008 (1994).
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

013925 - USMH-B 940065 PL pol C
Cacoň, S. - Kaczalkek, M. - Kontny, B. - Kopecký, J. - Košťák, B. - Makolski, K.
Monitorowanie deformacji górnej warstwy litosfery na obiektach przyrody nieozywionej w górach stolowych.
In: Geodezja i urzadzenia rolne XII, nr.251. - 251 - Wroclaw, Akademia Polnicza 1994. - S. 99-111.
[Badania geodynamiczne na obszarach górskich. Wroclaw (PL), 94.09.29-94.09.30]
Grant: GA205/93/2342

014119 - USMH-B 940130 CZ cze J
Coubal, M. - Fischer, T.
Program Brit pro zpracování křehkých struktur.
Věstník České geologické společnosti, 69 [3] 81-86 (1994).

019940 - USMH-B 950012 DE ger BX
Czurda, K. - Rybář, J.
Ingenieurgeologie II., Massenbewegugen. Karlsruhe, Universität Karslruhe 1994. - 90 s.

013929 - USMH-B 940069 NL eng J
Černý, J. - Pavlíková, H.
Partition between alpha methyl and methylene protons in the H n.m.r. spectra of coal tars.
Fuel Science and Technology International, 10 [12] 1377-1385 ( 1994).
Grant: IA44652IAA246101

013930 - USMH-B 940070 US eng J
Černý, J. - Pavlíková, H.
Structural Analysis of Low Rank Coal Extracts and their Relation to Parent Coals.
Energy and Fuels, - [8] 375-379 (1994).
Grant: IAA246101
[Impact factor:1.199(91) 1.362(92) 1.319(93) 1.218(94) 1.075(95) 1.447(96) 1.226(97) 1.148(98) 1.011(99) 1.094(00) 1.302(01) 1,198(02) 1.303(03) ]

013928 - USMH-B 940068 US eng J
Černý, J. - Weishauptová, Z.
Effect of extractable matter on combustion of coal.
Energy and Fuels, - [8] 881-885 (1994).
Grant: IAA246101
[Impact factor:1.199(91) 1.362(92) 1.319(93) 1.218(94) 1.075(95) 1.447(96) 1.226(97) 1.148(98) 1.011(99) 1.094(00) 1.302(01) 1,198(02) 1.303(03) ]

014134 - USMH-B 940145 US eng J
Doležalová, M.
On overestimation of displacements in numerical calculation of zoned dams.
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 18 [1] 1-24 (1994).
[International Worshop "Modern Approaches to Plasticity". Horton ( GR), 92.06.09-92.06.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24610
[Impact factor:0.288(92) 0.289(93) 0.452(94) 0.453(95) 0.382(96) 0.370(97) 0.436(98) 0.489(99) 0.428(00) 0.459(01) 0,621(02) 0.594(03) ]

014135 - USMH-B 940146 US eng C
Doležalová, M.
Review and Comments on "Contribution of Professor Desai to Development of Computational Procedures and Methods in Geomechanics".
In: Desai Honour Session. - (Ed. Zaman, M.). - Morgantown, University of Oklahoma 1994. - S. 29-41.
[Internatinal Conference of International Association on Computer Methods and Advances in Geomechanics. Morgantown (US), 94.05.22-94.05.28]

014138 - USMH-B 940149 IN eng C
Doležalová, M.
Cracking, piping and remedial measures.
In: Proceedings of 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.5. - New Delhi, Oxfor & IBH 1994. - S. 123-124.
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering /13./. New Delhi (IN), 94.01.05-94.01.10]
Grant: IAA246403

014142 - USMH-B 940153 CZ eng J
Doležalová, M. - Boudík, Z. - Hladík, I. - Navrátil, O. - Venclík, P. - Zemanová, V.
Numerical Testing and Implementation of Elastic-Plastic Models of Geomaterials.
Acta Montana, 93 [1] 29-33 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24610

014137 - USMH-B 940148 NL eng B
Doležalová, M. - Venclík, P. - Zemanová, V.
Stress path analysis of geotechnical structures.
In: Numerical Methods in Geotechnical Engineering. - (Ed. Smith, I. M.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 263-270.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24610; GA AV ČR(CZ) 246403

014136 - USMH-B 940147 NL eng C
Doležalová, M. - Zemanová, V.
On non-monotonic stress-path effect in numerical analysis of geotechnical structures.
In: Geomechanics `93. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 141-149.
[Geomechanics `93. Hradec nad Moravicí (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24610

014139 - USMH-B 940150 IN eng C
Doležalová, M. - Zemanová, V.
On stress-strain behaviour of zoned dams.
In: Proceedings of 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.3. - New Delhi, Oxfor & IBH 1994. - S. 971-978.
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering /13./. New Delhi (IN), 94.01.05-94.01.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24610

013905 - USMH-B 940045 CZ eng J
Fott, P. - Kolář, F. - Weishauptová, Z.
Development of porous structure in the preparation of glassy carbon.
Acta Montana. B, 91 [3] 5-22 (1994).

013953 - USMH-B 940094 GB eng C
Gayer, R. - Pešek, J. - Sýkorová, I. - Valterová, P.
Coal clasts in the Upper Westphalian sequences of the South Wales coal basin: evidence for rapid coalification, cleat formation and mineralisation.
In: Proceedings of International Conference on Coalbed Methane and Coal Geology. - (Ed. Gayer, R.). - Cardiff, Department of Earth Sciences University of Wales 1994. - S. 11-12.
[International Conference on Coalbed Methane and Coal Geology. Cardiff (GB), 94.09.14-94.09.16]

053517 - USMH-B 980072 JP eng J
Gitis, V. G. - Ermakov, B. V. - Ivanovskaya, L. V. - Osher, B. V. - Trofimov, D. P. - Schenk, V. - Shchukin, Y. K. - Yurkov, R. F.
The Informative Technology of the GEO system.
Journal of Earthquake Prediction Research, 2 [2] 221-228 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) ESC Project "Expert System and Seismic Risk Mitigation"

013907 - USMH-B 940047 CZ eng J
Glogar, P. - Balík, K.
Influence of heat-treatment conditions on flexural and electrical properties of phenolic-resin based glass-like carbon.
Acta Montana. B, 91 [3] 49-62 (1994).
Grant: IA24661

013911 - USMH-B 940051 CZ eng J
Hájek, M. - Fott, P. - Glogar, P. - Svítilová, J.
CFRC testing during development of a novel process of its manufacture.
Acta Montana. B, 91 [3] 103-126 (1994).
Grant: GA106/93/0835

013958 - USMH-B 940099 GB eng C
Hájek, M. - Glogar, P.
A pitch-based one-step process for manufacture of carbon-carbon composites.
In: Brittle Matrix Composites 4. - (Ed. Brandt, A. M.; Liv, V. G.; Marshall, I. H.). - Cambridge, Woodhead Publishing 1994. - S. 689-693.
[International Symposium on Brittle Matrix Composites. Warszawa (PL) , 94.09.13-94.09.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) 246405; GA ČR(CZ) GA106/93/0835

014051 - USMH-B 940107 AT eng J
Hanzlík, J.
Preparation and hydrogeological evaluation of tracer tests.
Steirische Beitrage zur Hydrogeologie, 45 [10] 93-103 (1994).

014052 - USMH-B 940108 GB eng C
Hanzlík, J.
Ecological consequences of uranium mining in Northern Bohemia.
In: Mine Water and Environment. - Nottingham, University of Nottingham 1994. - S. 865-871.
[International Mine Water Congress. Nottingham (GB), 94.09.18-94.09.23]
Grant: IA34619

014054 - USMH-B 940110 CZ eng J
Hanzlík, J. - Jahoda, K.
The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial activity of man and its modelling.
Acta Montana, 93 [1] 41-50 (1994).
Grant: IA34619

020246 - USMH-B 950065 CZ eng A
Hanzlík, J. - Jahoda, K.
Hydrogeological assumptions for flow modelling within fractured rocks.
In: Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif - extended abstract. - (Ed. Krásný, J.; Hrkal, Z.). - Praha, Ústav hydrogeologie a inženýrské geologie UK 1994. - S. 3-7.
[Workshop on hard rock hydrogeology of the Bohemian massif. Rohanov (CZ), 94.10.03-94.10.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34619

014050 - USMH-B 940106 CZ cze J
Hanzlík, J. - Maršalko, P.
Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu.
Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 44 [9] 12-14 (1994).

013934 - USMH-B 940074 GB eng J
Hencl, V. - Mucha, P.
The application of high-gradient magnetic separation to water treatment by means of chemically precipitated magnetite.
Magnetic and Electrical Separation, [5] 155-167 (1994).
Grant: IA24608

013931 - USMH-B 940071 CZ eng C
Holý, S. - Skořepová, J.
Investigation of structure failure in geotechnics by means of experimental mechanics methods.
In: Czech Technical University - Seminar 94. - Část 3 - (Ed. Vrba, J.). - Praha, Czech Technical University Publishing House 1994. - S. 67-68.
[Czech Technical University Seminar 94. Praha (CZ), 94.01.17-94.01.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

013902 - USMH-B 940023 CZ eng J
Jahoda, K.
Free groundwater level at vertical dams.
Acta Montana. A, 92 [5] 77-88 (1994).
Grant: IA34619

014053 - USMH-B 940109 CZ cze J
Jahoda, K.
Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [8] 305-309 (1994).
Grant: IA14619

014049 - USMH-B 940105 CZ cze J
Jahoda, K. - Hanzlík, J.
Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin.
Stavební obzor, 3 [8] 240-242 (1994).

014145 - USMH-B 940157 AT eng J
Klečka, M. - Bendl, J. - Matějka, D.
Rb - Sr - dating of acid subvolcanic dyke rocks - final magmatic products of the Moldanubian Batholith.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, [-] 66-68 (1994).
[Pre-Alpine Crust in Austria. Krems (AT), 94.04.06-94.04.10]

013906 - USMH-B 940046 CZ eng J
Kolář, F. - Fott, P. - Balík, K.
Modelling the preparation conditons of glassy carbon.
Acta Montana. B, 91 [3] 23-48 (1994).

013920 - USMH-B 940060 CZ cze V
Košťák, B. - Novotný, J.
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně. Praha, ÚSMH AV ČR 1994. - 15 s.
Grant: GA205/93/2342

014148 - USMH-B 940161 CZ cze V
Košťák, B. - Rybář, J. - Hanzlík, J.
Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 5 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769

014147 - USMH-B 940160 CZ cze V
Košťák, B. - Stemberk, J.
Dlouhodobé pohyby pískovcových bloků v přírodní rezervaci Ostaš. Etapa 1994. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 27 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2342

013910 - USMH-B 940050 CZ eng J
Kučera, M. - Glogar, P. - Balík, K. - Tomanová, A.
Heat treatment of carbon fibers and its influence on mechanical properties of C-C composites.
Acta Montana. B, 91 [3] 91-102 (1994).
Grant: IA24661

013908 - USMH-B 940048 CZ eng J
Lazarov, L. - Marinov, S. P. - Lang, I. - Medek, J. - Weishauptová, Z.
Chemical changes in mesophase pitch by heat treatment.
Acta Montana. B, 91 [3] 63-80 (1994).

013939 - USMH-B 940080 CZ cze J
Litochleb, J. - Černý, P. - Šrein, V.
Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska.
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, - [34] 19-33 (1994).

013938 - USMH-B 940079 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
Vanadové granáty.
Minerál, 2 [4] 158-160 (1994).

021307 - USMH-B 950103 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice.
Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea, 2 [2] 89-105 (1994).

013946 - USMH-B 940087 CZ cze C
Litochleb, J. - Šrein, V. - Černý, P. - Skála, R. - Lantora, M.
Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami.
In: Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí. - Praha, Český geologický ústav 1994. - S. 7-9.
[Mineralogie, geochemie a životní prostředí. Ostrava-Poruba (CZ), 94.06.28-94.06.30]

013945 - USMH-B 940086 CZ cze C
Litochleb, J. - Šrein, V. - Skála, R. - Černý, P.
Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill).
In: Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí. - Praha, Český geologický ústav 1994. - S. 10-12.
[Mineralogie, geochemie a životní prostředí. Ostrava-Poruba (CZ), 94.06.28-94.06.30]

013926 - USMH-B 940066 CZ cze J
Machovič, V. - Černý, J. - Hemelíková, B.
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektroskopie.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, - [1] 86-89 (1994).
Grant: IA44652

013936 - USMH-B 940076 US eng C
Machovič, V. - Šebestová, E. - Pavlíková, H. - Taraba, B.
Spectroscopic Characterization of the Postsedimentary Alterations of Ostrava-Karviná Coals.
In: Proceedings of Coal, Energy and Environment. - (Ed. Mead, J. S.; Howse, M. L.). - Carbondale, Coal Research Center 1994. - S. 1-7.
[Coal, Energy and Environment. Ostrava (CZ), 92.10.12-92.10.16]

014061 - USMH-B 940121 CZ cze C
Málek, J.
Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno.
In: Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1994. - S. 141-149.
[Regionální konference seismologů. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

019935 - USMH-B 950005 GB eng J
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Determination of resistivity of solids in powdered form.
Powder Technology, 80 [4] 183-190 (1994).
[Impact factor:0.615(91) 0.556(92) 0.626(93) 0.529(94) 0.681(95) 0.662(96) 0.550(97) 0.606(98) 0.578(99) 0.606(00) 0.713(01) 0,941(02) 0.951(03) ]

028296 - USMH-B 960186 ES eng A
Medek, J. - Weishauptová, Z.
New Model of Fractal Analysis of Microporous Substances.
In: Extended Abstracts Carbon '94. - Granada, Spanish Carbon Group 1994. - S. 332-333.
[CARBON '94. Granada (ES), 94.07.03-94.07.08]
Grant: IA24666

013956 - USMH-B 940097 SKQ cze C
Mucha, P. - Hencl, V.
Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy.
In: Proceedings of the 1th International Conference Ecotechnologies, Monitoring and Management in the Enviroment. - (Ed. Leško, M.). - Košice, Technical University 1994. - S. 122-125.
[International Conference of Ecotechnologies, Monitoring and Management in the Enviroment /1./. Košice (SK), 94.09.07-94.09.08]

014152 - USMH-B 940165 CZ eng J
Mucha, P. - Hencl, V.
Removal of Metal Ions from a Solution.
Acta Montana, 93 [1] 73-78 (1994).

013899 - USMH-B 940020 CZ eng J
Navrátil, O.
Description of granular materials by mean values.
Acta Montana. A, 92 [5] 5-18 (1994).
Grant: IAA246403

013944 - USMH-B 940085 DE eng J
Novák, M. - Klečka, M. - Šrein, V.
Compositional evolution of Nb, Ta-oxide minerals from alkalifeldspar muscovite granites Homolka and Šejby, southern Bohemia, and its comparison with other rare-element granites.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139 [1] 353-354 (1994).

013919 - USMH-B 940059 CZ cze J
Novotný, J.
Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky.
In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. - Přírodní vědy. - (Ed. Chábera, St.; Novák, V.). - České Budějovice, Jihočeské muzeum 1994. - S. 17-18.

013937 - USMH-B 940077 US eng A
Pavlíková, H. - Machovič, V. - Šebestová, E. - Černý, J.
Problems with the quantitative spectroscopic analysis of oxygen rich czech coals.
In: Book of Abstracts. 2nd International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Central Europe. - Grand Forts, Energy and Environment Research Center 1994. - S. 137-142.
[Energy and Environment: Transitions in Eart Central Europe /2./. Praha (CZ), 94.11.01-94.11.05]
Grant: GA104/93/0235

019945 - USMH-B 950035 CZ eng C
Pechoč, J.
Kinetika flokulace.
In: Enviroment and Mineral Processing. Part II. Mineral Processing. Proceedings of the International Conference. - 2 Mineral Processing. - (Ed. Fečko, P.). - Ostrava, VŠB Ostrava 1994. - S. 10-16.
[International Conference Enviroment and Mineral Processing /2./. Ostrava (CZ), 94.6.30-94.07.01]
Grant: GA MŽP(CZ) 30/93

013909 - USMH-B 940049 CZ eng J
Pragr, P.
On the determination of donor-acceptor ability of coaltar pitches.
Acta Montana. B, 91 [3] 81-90 (1994).
Grant: IA44652

016267 - GFU-E 940025 CZ eng B
Procházková, D. - Schenk, V. - Schenková, Z.
Earthquakes in Central Europe.
In: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians. - (Ed. Bucha, V.; Blížkovský, M.). - Praha, Academia 1994. - S. 63-71.

016268 - GFU-E 940026 CZ eng B
Procházková, D. - Schenk, V. - Schenková, Z.
Macroseismic fields and the main directions of structures.
In: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians. - (Ed. Bucha, V.; Blížkovský, M.). - Praha, Academia 1994. - S. 72-75.

053519 - USMH-B 980076 GR eng A
Ramazi, H. R. - Schenk, V.
Seismotectonics Map of Iran.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athénai, University of Athens 1994. - S. 32.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athénai (GR), 94.09.19-94.09.23]

053520 - USMH-B 980077 GR eng A
Ramazi, H. R. - Schenk, V.
Preliminary Results Obtained by a Processing of Iranian Accelerograms.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athénai, University of Athens 1994. - S. 138.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athénai (GR), 94.09.19-94.09.23]

013927 - USMH-B 940067 GB eng J
Razvigorova, M. - Goranova, M. - Minkova, V. - Černý, J.
On the Composition of Volatiles Evolved During the Production of Carbon Adsorbents from Vegetable Wastes.
Fuel, 73 [11] 86-89 (1994).
Grant: IAA246101
[Impact factor:0.838(91) 0.788(92) 0.771(93) 1.013(94) 0.867(95) 0.892(96) 0.814(97) 0.768(98) 0.789(99) 0.893(00) 0.905(01) 1,000(02) 1.167(03) ]

019941 - USMH-B 950022 CZ eng A
Reik, G. - Rahn, W. - Rybář, J.
Geotechnical aspects of gas storage in rock caverns.
In: The Workshop "Natural Gas Cavern Storages", Abstract of papers. - Prague, Czech Gas and Oil Association 1994. - S. 13-15.
[Natural Gas Rock Cavern Storages. Praha (CZ), 94.09.14-94.09.15]

014141 - USMH-B 940152 DE eng C
René, M.
Extension phases of Variscan magmatism in the western part of the Bohemian Massif.
In: 10. Rundgespräch Geodynamik des Europäischen Variszikums. - (Ed. Seckensdorff, V.). - Bayreuth, Bayerisches Geoinstitut 1994. - S. 31-32.
[Rundgespräch Geodynamik der Europäischen Variszikums /10./. Bayreuth (DE), 94.10.16-94.10.18]

014146 - USMH-B 940159 AT eng J
René, M.
Genetic classification of the Moldanubian granitoids in the SW part of the Bohemian Massif.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 139, [-] 363-365 (1994).
[Tagung der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Eggenburg (AT), 94.09.26-94.09.30]

053507 - USMH-B 980047 CZ cze N
René, M.
Grafické informační systémy.
Chip, 4 [5] 44-49 (1994).

053508 - USMH-B 980048 CZ cze N
René, M.
Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows.
Chip, 4 [10] 192-195 (1994).

053509 - USMH-B 980055 CZ cze N
René, M.
Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí.
Eko - ekologie a společnost, 5 [1] 11-14 (1994).

053510 - USMH-B 980056 CZ cze N
René, M.
Programy odpadového hospodářství a co dál?
Eko - ekologie a společnost, 5 [3] 12-14 (1994).

053511 - USMH-B 980057 CZ cze N
René, M.
Životní styl a surovinové zdroje.
Eko - ekologie a společnost, 5 [4] 2-3 (1994).

053512 - USMH-B 980058 CZ cze N
René, M.
Kopce v severních Čechách.
Eko - ekologie a společnost, 5 [5] 19-21 (1994).

053513 - USMH-B 980059 CZ cze N
René, M.
Stavebnictví, suroviny a ekologie.
Eko - ekologie a společnost, 5 [6] 2-4 (1994).

053514 - USMH-B 980066 CZ cze J
René, M.
Otevřené modulární prostředí (MGE) Intergraphu.
CAD, 4 [6] 12-16 (1994).

053515 - USMH-B 980068 CZ cze J
René, M.
Interaktivní grafika Intergraphu a geologicko-geofyzikální průzkum.
Zpravodaj České asociace aplikované geofyziky, - [2] 17-19 ( 1994).

014140 - USMH-B 940151 CZ eng C
René, M. - Weishauptová, Z.
Geology and petrography of the Bor massif.
In: Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz. Field Meeting. - (Ed. Breiter, K.). - Praha, Český geologický ústav 1994. - S. 5-10.
[Field Meeting - Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz. Ostrůvek u Tachova (CZ), 94.06.16-94.06.18]

014122 - USMH-B 940133 US eng A
Roubíček, V. - Buchtele, J.
Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture.
In: Abstracts. - Carbondale, Southern Illinois University 1994. - S. 21-28.
[Thermophysical Properties of Hard Coals and the Relations to Coal Rank, Chemical Structure and Porous Texture. Schaumburg (US), 94.08.27-94.09.01]

013918 - USMH-B 940058 US eng C
Roubíček, V. - Buchtele, J. - Němec, J.
The Czechoslovak Coal Base and Possibilities for Its Utilization.
In: Proceedings - Coal, Energy and Environment. - Coal Congresses - Coal Cleaning Congresses. - (Ed. Mead, J. S.; Hawse, M. L.). - Carbondale, Coal Research Center 1994. - S. 8.1-8.11.
[Coal, Energy and Environment. Ostrava - Malenovice (CZ), 92.10.12-92.10.16]

013916 - USMH-B 940056 GB eng J
Rozkošný, I. - Machovič, V. - Pavlíková, H. - Hemelíková, B.
Chemical structure of migrabitumens from Silurian Crinoidea, Prague Basin, Barrandian (Bohemia).
Organic Geochemistry, 21 [10-11] 1131-1140 (1994).
[Impact factor:1.419(92) 0.991(93) 1.293(94) 1.813(95) 1.289(96) 1.510(97) 1.695(98) 1.285(99) 1.390(00) 1.657(01) 1,756(02) 1.712(03) ]

014057 - USMH-B 940113 CZ eng J
Rudajev, V.
Statistical methods of interpretation of mining tremors.
Acta Montana. A, 92 [5] 121-130 (1994).
[Rockbursts and Seismicity in Mines `93. Kingston (CA), 93.08.16-93.08.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

014058 - USMH-B 940114 CZ eng J
Rudajev, V.
Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks.
Acta Montana, 9 [1] 51-61 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34624

014056 - USMH-B 940112 GB eng J
Rudajev, V. - Vilhelm, J. - Kozák, J.
Simulation of aftershock series.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Geomechanic Abstracts, 31 [3] 253-260 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34624
[Impact factor:0.434(92) 0.660(93) 0.173(94) 0.288(95) 0.317(96) 0.364(97) 0.569(98) 1.000(99) ]

016291 - USMH-B 940116 JP eng C
Rudajev, V. - Vilhelm, J. - Kozák, J. - Lokajíček, T.
Complex analysis of acoustic emission from loaded rock samples.
In: Progress in acoustic emission VII. Proceedings of 12th international acoustic emission symposium. - (Ed. Kishi, T.; Mori, Y.; Enoki, M.). - Sapporo, Japanese Society for Non-Destructive Inspection 1994. - S. 243-248.
[Progress in acoustic emission. Sapporo (JP), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IA34624

014060 - USMH-B 940120 CZ cze C
Růžek, B.
Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu.
In: Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1994. - S. 128-140.
[Regionální konference seismologů. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

014149 - USMH-B 940162 CZ eng J
Rybář, J.
Engineering - Geological Evaluation of Climatic Effects in the Cyclic Character of Slope Movement Activity.
Acta Montana, 93 [1] 5-14 (1994).

019939 - USMH-B 950011 CZ eng C
Rybář, J.
Bohemian Landslide Field Trop 1994, Field Trip Guide. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - S. A1-App9,3.
[Bohemian Landslide Field Trip 1994. Praha (CZ), 94.10.07-94.10.10]

028293 - USMH-B 960155 CZ cze J
Rybář, J.
Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů.
Acta Montana. AB, 1/93/, 91-100 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34616

013921 - USMH-B 940061 NL eng B
Rybář, J. - Novotný, J.
Climatic effects in landslide movements of claystones in Bohemian Cretaceous Table.
In: Proceedings of 7th International IAEG Congress. - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 1777-1782.
Grant: IA34616

019942 - USMH-B 950024 SK sla C
Rybář, J. - Stemberk, J.
Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů.
In: Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike". - (Ed. Wagner, P.). - Bratislava, SAIG 1994. - S. 57-60.
[Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike. Bratislava (SK), 94.06.07]

019948 - USMH-B 950040 CZ eng BX
Rybář, J. - Stemberk, J.
Comparative examples of landslide from Czech Republic and Slovakia. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 4 s.

020250 - USMH-B 950077 NL eng J
Schenk, V.
Special Issue on Some Problems in Applied Seismology Commission.
Natural Hazards, 10 [1, 2] 1-191 (1994).
[General Assembly of the European Seismological /23./. Praha (CZ), 92.09.07-92.09.12]
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

053535 - USMH-B 980099 GR eng A
Schenk, V.
Feasibility Study for a Regional Area in Eastern Europe.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athenai, University of Athens 1994. - S. -.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athenai (GR), 94.09.19-94.09.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IASPEI/ILC Project "Global Seismic Hazard Assessment Project"

053536 - USMH-B 980101 IT eng A
Schenk, V.
How to Introduce Regional and Local Geological Structures to an Earthquake Hazard Calculation Using the Artificial Intelligence Methods.
In: Abstracts of Meeting of the Working Group "Expert Systems and Seismic Risk Mitigation". - Milano, Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico - CNR 1994. - S. -.
[Meeting of the Working Group "Expert Systems and Seismic Risk Mitigation". Milano (IT), 94.05.05-94.05.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) ESC Project "Expert System and Seismic Risk Mitigation"

053537 - USMH-B 980103 IL eng A
Schenk, V.
Correction of Effects of Near-Surface Sediments and Recent Seismic Risk Applications in Central Europe.
In: Abstracts of 4th Workshop of the IASPEI Working Group "Seismic Risk and Earthquake Loss Assessment. - Tel Aviv, Institute for Petroleum Research and Geophysics 1994. - S. -.
[Workshop of the IASPEI Working Group "Seismic Risk and Earthquake Loss Assessment" /4./. Eilat (IL), 94.12.04-97.12.09]

053538 - USMH-B 980113 NL eng C
Schenk, V. (Ed.)
Some problems in Applied Seismology. (Ed. Schenk, V.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1994. - 191 s.
[General Assembly of the European Seismological Commission /23./. Praha (CZ), 92.09.07-92.09.12]

053521 - USMH-B 980078 GR eng A
Schenk, V. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Geographical Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athénai, University of Athens 1994. - S. 25.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athénai (GR), 94.09.19-94.09.23]

020251 - USMH-B 950080 DE eng B
Schenk, V. - Procházková, D. - Schenková, Z.
Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpatihans.
In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians. - Berlín, Academia in co-edition with Springer 1994. - S. 76-84.

021302 - USMH-B 950084 PL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z.
Geodynamics Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts.
Zeszyty naukowe Akademii rolnicznej we Wroclawiu, - [255] 161-172 (1994).
[Badania geodynamicznne na obszarach górskich /7./. Wroclaw (PL), 94.09.29-94.09.30]

053523 - USMH-B 980082 PL eng A
Schenk, V. - Schenková, Z.
Geodynamic Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts. and Fore-Sudetic Territory.
In: Abstracts of the Seminar "Geodynamic Investigations in the Mountain Regions". - Wroclaw, Agricultural University of Wroclaw 1994. - S. 17.
[Seminar "Geodynamic Investigations in the Mountain Regions". Wroclaw (PL), 94.09.29-94.09.30]

053531 - USMH-B 980093 PL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z.
Geodynamic Investigation of the Czech Part of the Sudeten Mts.
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu. Konferencje 7, - [255] 161-172 (1994).

020247 - USMH-B 950074 NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Gitis, V. G.
Features of Geonomic Prognostic Functions for the Maximum Possible Earthquakes.
Natural Hazards, 10 [1, 2] 97-115 (1994).
[General Assembly of the European Seismological Commission /23./. Praha (CZ), 92.09.07-92.09.12]
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

053530 - USMH-B 980092 NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Gitis, V. G.
Features of Geonomic Prognostic Functions for the Maximum Possible Earthquake.
Natural Hazards. Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 10 [1/2] 171-180 ( 1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) ESC Project "Expert System and Seismic Risk Mitigation"
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

020248 - USMH-B 950075 NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Seismological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel.
Natural Hazards, 10 [1, 2] 171-180 (1994).
[General Assembly of the European Seismological Commission /23./. Praha (CZ), 92.09.07-92.09.12]
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

053522 - USMH-B 980079 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Map Corrections of Effects of Near-Surface Sediments: an Example of the Bílina District, Czech Republic.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athénai, University of Athens 1994. - S. 109.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athénai (GR), 94.09.19-94.09.23]

053529 - USMH-B 980091 NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Seismogeological Acceptance Criteria for Geological Repositories for Spent Nuclear Fuel.
Natural Hazards. Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, 10 [1/2] 97-115 ( 1994).
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

053532 - USMH-B 980095 NZ eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Assessment for Central Europe.
In: Abstracts of 27th General Assembly of International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior. - Wellington, - 1994. - S. S2.15.
[General Assembly of International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior /27./. Wellington (NZ), 94.01.10-94.01.21]

053533 - USMH-B 980096 NZ eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Artificial Intelligence Techniques and Earthquake Hazard Assessment.
In: Abstracts of 27th General Assembly of International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior. - Wellington, - 1994. - S. S2.41.
[General Assembly of International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior /27./. Wellington (NZ), 94.01.10-94.01.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) ESC Project "Expert System and Seismic Risk Mitigation"

053534 - USMH-B 980098 GR eng A
Schenk, V. - Sobolev, G. - Ulomov, V.
The IASPEI/GSHAP Crimea-Caucasus-Copet Dag Test Area.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athenai, University of Athens 1994. - S. -.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athenai (GR), 94.09.19-94.09.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IASPEI/ILC Project "Global Seismic Hazard Assessment Project"

053524 - USMH-B 980083 CZ cze N
Schenková, Z.
Zemětřesení i v Čechách.
Český deník, 4 [50] 1 (94.03.01).

053525 - USMH-B 980084 CZ cze N
Schenková, Z.
Pocítil někdo účinky zemětřesení?
Lidové noviny, 7 [50] 1 (94.03.01).

053526 - USMH-B 980085 CZ cze N
Schenková, Z.
Pocítili jste zemětřesení?
Mladá Fronta Dnes, 5 [50] 1 (94.03.01).

053527 - USMH-B 980086 CZ cze N
Schenková, Z.
Neušly vám seismické otřesy?
Severočeské noviny, Deník Směr, 2 [35] 1 (94.02.11).

053528 - USMH-B 980087 CZ cze N
Schenková, Z.
Otřásli jste se?
List pro Moravu a Slezsko "Svoboda", 4 [35] 1 (94.02.11).

020249 - USMH-B 950076 NL eng J
Schenková, Z. - Haak, H. W. - van Bodegraven, J. A. - Sleeman, R. - Verbeiren, R. - Ahorner, L. - Meidow, H. - Grünthal, G. - Hoang-Trong, P. - Musson, R. M. W.
The macroseismic map of the 1992 Roermond earthquake, the Netherlands.
Geologie en Mijnbouw, 73 [2/4] 265-270 (1994).
[Workshop "Roermond earthquake of April 13, 1992". Veldhoven (NL), 93.01.20-93.01.22]
[Impact factor:0.429(91) 0.475(92) 0.304(93) 0.149(94) 0.349(95) 0.317(96) 0.375(97) 0.273(98) 0.190(99) 0.116(00) 0.420(01) 0,581(02) -(03) ]

053518 - USMH-B 980075 GR eng A
Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Schenk, V.
Maximum Observed Intensity Map of the Czech Republic Compiled by a Computer Approach.
In: Abstracts of 24th General Assembly of the European Seismological Commission. - Athénai, University of Athens 1994. - S. 134.
[General Assembly of the European Seismological Commission /24./. Athénai (GR), 94.09.19-94.09.23]

013940 - USMH-B 940081 DE eng J
Sejkora, J. - Řídkošil, T. - Šrein, V.
Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts, Czech Republic.
Neues Jahrbuch für Mineralogy. Monatshefte, [1] 40-48 (1994).
[Impact factor:0.298(92) 0.294(93) 0.304(94) 0.272(95) 0.240(96) 0.363(97) 0.289(98) 0.121(99) 0.256(00) 0.255(01) 0,341(02) 0.410(03) ]

021308 - USMH-B 950104 CZ eng J
Sejkora, J. - Šrein, V. - Ondruš, P.
New data for bismutoferrite and chapmanite from Czech occurrences.
Věstník Českého geologického ústavu, 69 [4] 75-78 (1994).

013901 - USMH-B 940022 CZ eng J
Skořepová, J.
Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří.
Acta Montana. A, 92 [5] 43-52 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34654

013923 - USMH-B 940063 GB eng B
Skořepová, J.
Protection of thermal springs in a region of brown - coal opencast mining.
In: Future Groundwater Resources at Risk. - Great Yarmouth, Galliard 1994. - S. 97-104.

013932 - USMH-B 940072 AT eng C
Skořepová, J. - Filip, D.
Prediction of settlement during the exploitation of the shaft pillar.
In: Eleventh Danubia - Adria Symposium on Experimental methods in solid mechanics. - (Ed. Beer, R.). - Vídeň, Austrian Society of Experimental Strain Analysis 1994. - S. 97-98.
[Danubia - Adria symposium on experimental methods in solid mechanics /11./. Baden - Vienna (AT), 94.09.29-94.10.01]

014125 - USMH-B 940136 CZ eng J
Skořepová, J. - Procházka, P. - Vencovský, M. - Vacek, J. - Málek, J.
Stability Problems of a Medium Weakened by Construction Works.
Acta Montana, 93 [1] 35-39 (1994).

013922 - USMH-B 940062 CZ cze C
Skořepová, J. - Procházka, P. - Vencovský, M.
Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování.
In: Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94. - (Ed. Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina EAN). - Janov u Liberce, VŠST Liberec 1994. - S. 178-180.
[Conference of Experimental Stress Analysis /32./. Janov u Liberce ( CZ), 94.05.30-97.06.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34654

013935 - USMH-B 940075 NL eng C
Spanilá, T.
Effect of human activities on the abrasion and sliding progress at waterwork Nechranice.
In: 7th International Congress International Association of Engineering Geology. - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 2687-2692.
[International Congress International Association of Engineering Geology /7./. Lisboa (PT), 94.09.05-94.09.09]

014046 - USMH-B 940102 NL eng C
Spanilá, T.
Effect of human activites on the abrasion and sliding progress at the waterwork Nechranice.
In: Proceedings of the 7th International Congress of International Association of Engineering Geology. - (Ed. Oliveira, R.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 2687-2692.
[International Congress of International Association of Engineering Geology /7./. Lisboa (PT), 94.09.05-94.09.09]

021309 - USMH-B 950124 SK cze J
Spanilá, T.
Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 42 [6] 393-401 (1994).

019949 - USMH-B 950044 CZ cze V
Spanilá, T. - Jahoda, K. - Rybář, J.
Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 24 s.

014047 - USMH-B 940103 NL eng C
Stemberk, J.
Some remarks on the research of recent tectonic activity of the Bohemian Massif.
In: Proceedings of the 7th International Congress of International Association of Engineering Geology. - (Ed. Oliveira, R.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 2033-2038.
[InternationalCongress ofInternational Association of Engineering Geology. Lisboa, 94.09.05-94.09.09]
Grant: GA205/93/2342

019947 - USMH-B 950037 CZ cze D
Stemberk, J.
Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří. Praha, - 1994. - 173 s.

019946 - USMH-B 950036 PL eng A
Stemberk, J. - Košťák, B. - Kopecký, J.
Deformations in sandstones due to table hill disintegration.
In: Badania geodynamiczne na obszarach górskich. - (Ed. Kolaczek, B.; Barlik, M.; Cacon, S.). - Wroclaw, Akademia rolnicza 1994. - S. 18.
[Badania geodynamiczne na obszarach górskich. Wroclaw (PL), 94.09.29-94.09.30]

028179 - USMH-B 960024 PL eng J
Stemberk, J. - Košťák, B. - Kopecký, J.
Deformations in sandstones due to table hill desintegration.
Zeszyty naukowe Akademii rolnicznej we Wroclawiu, 255 [7] 187-193 (1994).
[Badania Geodynamiczne na Obszarach Górskich. Wroclaw (PL), 94.09.29-94.09.30]
Grant: GA205/93/2342

014130 - USMH-B 940141 sk eng C
Straka, P.
Correlation between Tensile Strength of Coke and Image Analysis Parameters.
In: International Scientific Conference. - (Ed. Majerčák, Š.; Majerčáková, A.; Bódi, Š.). - Košice, Slovak Metallurgical Society 1994. - S. 411-414.
[International Scientific Conference on the Occasion of the 35th Anniversary of the Department of Ferrous and Foundry Metallurgy. Košice (SQ), 94.06.21-94.06.23]
Grant: GA105/93/0124

019950 - USMH-B 950056 CZ cze BX
Straka, P.
Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl. Litomyšl, Škola restaurování a konzervačních technik 1994. - 96 s.

014129 - USMH-B 940140 CZ eng J
Straka, P. - Brožová, Z.
Mechanical properties of sorbents from brown coal.
Acta Montana. B, 94 [4] 63-70 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

014132 - USMH-B 940143 US eng A
Straka, P. - Buchtele, J.
Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract.
In: Book of Abstracts. The Second International Conference on Energy and Environment. - Grand Forks, Energy and Evnironmental Research Center 1994. - S. 129-135.
[International Conference on Energy and Environment /2./. Praha (CZ) , 94.11.01-94.11.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

014128 - USMH-B 940139 CZ eng J
Straka, P. - Sýkorová, I.
Czech brown coals and lignites as basis for the preparation of sorbents.
Acta Montana. B, 94 [4] 5-18 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

013917 - USMH-B 940057 US eng C
Straka, P. - Šrogl, J.
Developments in Co-Pyrolysis of Coal Waste Blends.
In: Proceedings - Coal, Energy and Environment. - Coal Congresses - Coal Cleaning Congresses. - (Ed. Mead, J. S.; Hawse, M. L.). - Carbondale, Coal Research Center 1994. - S. 4.63-4.72.
[Coal, Energy and Environment. Ostrava - Malenovice (CZ), 92.10.12-92.10.16]
Grant: GA105/93/0124

014055 - USMH-B 940111 JP eng C
Swoboda, G. - Tang, Y. - Venclík, P.
Improvement of Parameter Identification Procedures for Large Numerical Models.
In: International Workshop on Inverse Analysis in Geomechanics`94. - Nagoya, Nagoya University 1994. - S. 22-30.
[International Workshop on Inverse Analysis in Geomechanics `94. Nagoya (JP), 94.12.12-94.12.16]
Grant: IAA246403

013950 - USMH-B 940091 CZ cze J
Sýkorová, I.
Intrumentální analýza v technologii uhlí. Část V. Petrologie.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [4] 139-141 (1994).

013951 - USMH-B 940092 CZ eng B
Sýkorová, I. - Čermák, I.
Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River.
In: Holocene Flood Plain of the Labe River. - (Ed. Růžičková, E.; Zeman, A.). - Praha, Geologický ústav AV ČR 1994. - S. 43-50.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31305

021303 - USMH-B 950087 CZ eng J
Sýkorová, I. - Čermák, I.
The Microscopic Structure of Char and of Activated Char from Brown Coal.
Acta Montana. B, 94 [4] 43-54 (1994).

013955 - USMH-B 940096 CZ cze V
Sýkorová, I. - Moravec, J.
Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 42 s.

013952 - USMH-B 940093 GB eng C
Sýkorová, I. - Novotná, M. - Pavlíková, H. - Machovič, V.
Optical and infrared microscopy of North-Bohemian brown coal.
In: Proceedings of International Conference on Coalbed Methane and Coal Geology. - (Ed. Gayer, R.). - Cardiff, Department of Earth Sciences University of Wales 1994. - S. 33-34.
[International Conference on Coalbed Methane and Coal Geology. Cardiff (GB), 94.09.14-94.09.16]

013893 - USMH-B 940010 CZ cze J
Šebestová, E. - Černý, J.
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 4. Elektronová paramagnetická rezonance.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [1] 25-26 (1994).

013914 - USMH-B 940054 NL eng C
Šebestová, E. - Machovič, V. - Pavlíková, H.
Isolation and characterization of coal derived humic acids.
In: Humic substances in the global environment and implications on human health - (Ed. Senesi, N.; Miano, T. M.). - Amsterodam, Elsevier 1994. - S. 1359-1364.
[International Meeting of the International Humic Substance Society /6./. Monopoli (IT), 92.09.20-92.09.25]

013947 - USMH-B 940088 US eng B
Šebor, G. - Černý, J. - Maxa, D. - Blažek, J.
Coprocessing of Coal/Oil Mixtures.
In: Proceeding of International Conference on Environment, Energy and Society. - Chicago, University of Chicago 1994. - S. 168-171.
Grant: GA AV ČR(CZ) 246101

013948 - USMH-B 940089 CZ cze BX
Šebor, G. - Černý, J. - Maxa, D. - Blažek, J. - Novák, V. - Rouček, V.
Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku.
In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994. - Most, Výzkumný ústav hnědého uhlí 1994. - S. 57-60.

013949 - USMH-B 940090 CZ cze BX
Šebor, G. - Černý, J. - Sýkorová, I. - Maxa, D. - Blažek, J.
Reaktivita severočeských uhlí při společné hydrogenaci s ropným zbytkem.
In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994. - Most, Výzkumný ústav hnědého uhlí 1994. - S. 61-65.

013941 - USMH-B 940082 CZ cze J
Šrein, V.
Nadace Georgia Agricoly - Měděnec.
Minerál, 2 [3] 136 (1994).

013942 - USMH-B 940083 CZ cze J
Šrein, V.
Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci.
Minerál, 2 [3] 103-107 (1994).

013943 - USMH-B 940084 CZ cze J
Šrein, V.
Mineralog Georgius Agricola.
Minerál, 2 [3] 101-102 (1994).

021306 - USMH-B 950102 CZ cze J
Šreinová, B. - Oliveriová, D. - Šrein, V.
Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití.
Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea, - [2] 116-123 (1994).

021305 - USMH-B 950101 CZ cze J
Šreinová, B. - Šrein, V.
Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty.
Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea, - [2] 146 (1994).

021304 - USMH-B 950091 CZ cze C
Taraba, B. - Pavlíková, H. - Šebestová, E. - Machovič, V.
Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve. - Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1994. - S. 84-90.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

013912 - USMH-B 940052 CZ eng J
Tomanová, A. - Balík, K. - Gregor, J.
Preparation of flexible graphite from Czech natural graphite.
Acta Montana. B, 91 [3] 127-136 (1994).

020151 - USMH-B 950061 CZ cze J
Tourková, J. - Pastuszek, F. - Fousek, M. - Hanzlík, J. - Maršálko, P.
Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů.
SOVAK, 3 [12] 23-24 (1994).

014865 - UCHP-M 940051 CZ eng J
Včelák, J. - Friesová, A. - Řeřicha, R. - Svítilová, J. - Hetflejš, J.
Dehalogenation of chlorobenzenes with sodium dihydridobis(2-methoxyethoxo)aluminate. Prague, Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republik 1994. -
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59 [6] 1368-1383 (1994).
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

013924 - USMH-B 940064 NL eng C
Venclík, P.
Development of an inverse back analysis code and its verification.
In: Numerical Methods in Geotechnical Engineering. - (Ed. Smith, I. M.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 423-430.
[European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering /3./. Manchester (GB), 94.09.07-94.09.09]
Grant: IAA246403

013897 - USMH-B 940018 CZ eng J
Vencovský, M.
Deformation Measurement of Rock Models under the Loading Stress of Centrifugal Force.
Acta Montana. A, 92 [5] 33-42 (1994).

013896 - USMH-B 940017 CZ eng J
Vencovský, M. - Málek, J.
Assessment of the Stress State of a Physical Rock Mass Model by Means of Tensometric Sensors.
Acta Montana. A, 92 [5] 19-32 (1994).

053516 - USMH-B 980070 CZ eng C
Vilhelm, J. - Buben, J.
Model of Seismic Events Distribution as Random and Stochastic Process.
In: Engineering Seismology Conference Regional of Seismology in Ostrava 10.5.1994. - Ostrava, ÚGN 1994. - S. 124-127.
[Engineering Seismology Conference Regional of Seismology. Ostrava ( CZ), 94.05.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

019943 - USMH-B 950033 CZ eng J
Vilímek, V. - Stemberk, J.
Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří).
Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 29 [2] 73-84 (1994).

013900 - USMH-B 940021 CZ eng J
Vydra, J.
Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II.
Acta Montana. A, 92 [5] 69-75 (1994).
Grant: GA205/93/2346

013933 - USMH-B 940073 CZ cze J
Vydra, J.
Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, - [10] 395-399 (1994).
Grant: GA205/93/2346

021310 - USMH-B 950128 CZ eng J
Vydra, J.
Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age.
Acta Montana. A, 96 [7] 129-136 (1994).

028177 - USMH-B 960006 CZ cze V
Vydra, J.
Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2. Praha, ÚSMH AV ČR 1994. - 36 s.

014153 - USMH-B 940166 CZ eng J
Weishauptová, Z.
Modification of Sorption Properties of Carbon Sorbents by Means of an Artifical Surface Layer.
Acta Montana, 93 [1] 79-84 (1994).

028294 - USMH-B 960172 CZ eng J
Weishauptová, Z.
Principles of the porous structure description of coals, carbonizates ond activates.
Acta Montana. B, 4/94/, 55-63 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24666

019938 - USMH-B 950010 sk sla C
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Balek, V. - Matuschek, G.
Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí.
In: Termanal 94. - Bratislava, - 1994. - S. 190-192.
[Konferencia o termickej analýze s medzinárodnou účasťou /13./. Stará Lesná (SK), 94.10.04-94.10.07]

019934 - USMH-B 950004 GB eng J
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Rada, M.
Relation between texture and rheological properties of mesophase pitch.
Fuel, 73 [2] 177-182 (1994).
[Impact factor:0.838(91) 0.788(92) 0.771(93) 1.013(94) 0.867(95) 0.892(96) 0.814(97) 0.768(98) 0.789(99) 0.893(00) 0.905(01) 1,000(02) 1.167(03) ]

019937 - USMH-B 950008 ES eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Vaverková, Z.
Properties of active coal impregnated with surface layer of AgMnO4.
In: Carbon`94. - Granada, - 1994. - S. 412-413.
[Carbon`94, International Conference on Carbon. Granada (ES), 94.07.03-94.07.08]

028295 - USMH-B 960173 US eng J
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Vaverková, Z.
Study of the porosity of mesophase and its carbonization products.
Carbon, 32 [2] 311-321 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24666
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

019936 - USMH-B 950007 CZ cze J
Weishauptová, Z. - Vaverková, Z.
Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [11] 422-424 (1994).

014150 - USMH-B 940163 CZ eng J
Zvelebil, J.
Optimization of Monitoring of Rock Slopes for Prediction of Catastrophic Displacements.
Acta Montana, 93 [1] 15-28 (1994).

028178 - USMH-B 960020 SK cze B
Zvelebil, J.
Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích.
In: Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike. - Bratislava, Slovenská asociácia inžinierskych geológov 1994. - S. 67-72.
Grant: GA AV ČR(CZ) 205/93/2340

014120 - USMH-B 940131 CZ cze V
Zvelebil, J. - Novotný, J. - Košťák, B.
Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1994. - 43 s.
Grant: GA205/93/2340

014048 - USMH-B 940104 CZ cze CX
Zvelebil, J. - Stemberk, J.
Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině.
In: Labe - řeka současnosti a budoucnosti. - Děčín, Pozemní stavby 1994. - S. 26-32.
[Labe - řeka současnosti a budoucnosti. Děčín (CZ), 93.09.25-93.09.26]

019944 - USMH-B 950034 CZ eng C
Zvelebil, J. - Stemberk, J.
Slope block movements at the edge of Mužský plateau near Dneboh.
In: Bohemian Landslide Field Trip Guide 1994. - Praha, - 1994. - S. -.
Grant: GA205/93/2340

013898 - USMH-B 940019 CZ eng J
Živor, R.
Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine.
Acta Montana. A, 92 [5] 53-67 (1994).
Grant: GA205/93/2346

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11