ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

066333 - USP-I 990038 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Bercé, I. M.: Les monarchies. - Paris, 1997. 536 s.
Právník, 138 [8] 784-785 (1999).

066338 - USP-I 990043 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Pinet, M.: Histoire de la fonction publique en France. - Paris, 1993. 1. díl 486 s., 2. díl 544 s., 3. díl 589 s.
Právník, 138 [9] 889-890 (1999).

066340 - USP-I 990045 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Bois, J. P.: L'Europe a l'époque moderne; Origines, utopie et réalités de l'idée d'Europe XVI-XVIIIe siécle. - Paris, 1999. 352 s.
Právník, 138 [10] 983-984 (1999).

066347 - USP-I 990052 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Kouřil, J., Bartoš, J., Čajová, J.: Zapomenuté pohraničí. Šumvald u Uničova 1938-1945. - Praha, 1999. 135 s.
Právník, 138 [11] 1075 (1999).

066366 - USP-I 990071 RIV CZ cze M
Adamová, K.
Hesla z oboru obecné teorie práva.
In: Slovník českého práva. - (Ed. Madar, Z.). - 2. rozšíř. vyd. Praha, Linde 1999. - S. 1.

066376 - USP-I 990081 RIV CZ cze C
Adamová, K.
K otázce zestátnění a socializace uhelných dolů v první Československé republice.
In: Československo 1918 - 1938. - (Ed. Valenta, J.; Voráček, E.; Harna, J.). - Praha, Historický ústav AV ČR 1999. - S. 410-414.
[Czechoslovakia 1918 - 1938. Praha (CZ), 98.10.05-98.10.08]

058855 - USP-I 990013 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Diskuse nad novelou českého loterijního zákona.
Právník, 138 [3] 225-249 (1999).

066377 - USP-I 990082 CZ cze N
Balaš, V.
Hodnocení kosovské krize nemůže být jednoznačné.
Hospodářské noviny, - (99.03.31).

066378 - USP-I 990083 RIV CZ cze M
Balaš, V.
Předmluva.
In: Mezinárodní právo veřejné. - Praha, Codex Bohemia 1999. - S. 1.

066368 - USP-I 990073 RIV US eng B
Bányaiová, A. - Falada, D. - Kerner, A. - Kotáb, P. - Neustupná, L. - Pauknerová, M. - Zemánek, J. - Zunt, V.
Doing Business in the Czech Republic. (Ed. Pauknerová, M.). - New York, Juris Publishing 1999. - 1 s.

058538 - USP-I 990005 RIV CZ cze J
Bárta, J. - Škampa, J.
Účetní závěrka 1998 v podvojném účetnictví jako podklad pro zjištěnízákladu daně z příjmů.
Daně, 7 [1] 2-12 (1999).

066330 - USP-I 990035 RIV US eng M
Blahož, J. - Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Czech Political Parties and Cleavages after 1989.
In: Cleavages, parties and voters. - (Ed. Lawson, K.; Römmele, A; Karasimeonov, G.). - Westport, Praeger 1999. - S. 123-140.

058863 - USP-I 990021 CZ cze J
David, O.
O předmětu právních vztahů (aneb variace na velmi otřelé téma).
Právník, 138 [5] 463-466 (1999).

066325 - USP-I 990030 CZ cze J
David, O.
Poznámka k zamyšlení o podrostech a převisech.
Právník, 138 [7] 678-680 (1999).

058852 - USP-I 990010 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Základní principy soukromého práva v soudní rozhodovací praxi (Pár postřehů k několika soudním rozhodnutím z posledních let).
Soudní rozhledy, 5 [2] 41-44 (1999).

058854 - USP-I 990012 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Spotřebitelské soutěže a hry v předválečném Československu.
Právník, 138 [3] 214-224 (1999).

058858 - USP-I 990016 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Založení a vznik akciové společnosti.
Právní praxe v podnikání, 8 [3] 1-15 (1999).

058859 - USP-I 990017 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností.
Právník, 138 [4] 298-333 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

058861 - USP-I 990019 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení společnosti.
Právní rozhledy, 7 [4] 176-180 (1999).

066323 - USP-I 990028 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Některé otázky spojené s právní úpravou obchodního jména akciových společností.
Obchodní právo, 8 [6] 2-11 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

066329 - USP-I 990034 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Pár úvah nad návrhem novely občanského soudního řádu.
Právní rozhledy, 7 [9] 449-454 (1999).

066342 - USP-I 990047 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Rozsah působnosti orgánů akciové společnosti po prohlášení konkurzu.
Bulletin advokacie, 46 [9] 21-32 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

066354 - USP-I 990059 RIV CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Pauknerová, M.: Společnosti v mezinárodním právu soukromém. - Praha, 1998. 219 s.
Právní rozhledy, 7 [11] 595-596 (1999).

066356 - USP-I 990061 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Rozhodování o jednatelské funkci společníka s.r.o. a jeho hlasovací právo - 1.
Právní praxe v podnikání, 8 [11] 1-7 (1999).

066359 - USP-I 990064 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
K právní povaze usnesení valné hromady.
Právní rozhledy, 7 [12] 624-631 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

066360 - USP-I 990065 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Rozhodování o jednatelské funkci společníka s.r.o. a jeho hlasovací právo - 2.
Právní praxe v podnikání, 8 [12] 1-6 (1999).

066373 - USP-I 990078 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Několik poznámek k právní úpravě sídla akciových společností.
Ad notam, 5 [2] 39-33 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

066374 - USP-I 990079 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Akcionář v úpadku (K výkonu práv z akcií zařazených do konkursní podstaty).
Ad notam, 5 [5] 91-95 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

066375 - USP-I 990080 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
K některým otázkám spojeným s kapitalizací pohledávek.
Ad notam, 5 [4] 67-73 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

058865 - USP-I 990023 RIV DE ger M
Grospič, J.
Zur Errichtung eines obersten Verwaltungsgerichts: Die Judikatur des Verfassungsgerichts der Tschechischen Republik.
In: Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit. - (Ed. Pitschas, R.). - Berlin, Duncker & Humblot 1999. - S. 246-254. - ( Schriftenreihe der Hochschule.).

066328 - USP-I 990033 RIV CZ cze J
Grospič, J.
Cesty zvyšování úrovně tvorby práva ve světle testování legislativních návrhů a regulatorní reformy v zemích OECD.
Právník, 138 [9] 793-819 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068801

066352 - USP-I 990057 RIV CZ cze J
Grospič, J.
K některým otázkám novelizace Ústavy České republiky.
Právní rozhledy. Příloha Legislativa pro praxi, 7 [11] 9-11 ( 1999).

058534 - USP-I 990001 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jako součást našeho právního řádu.
Právník, 138 [1] 1-16 (1999).

058539 - USP-I 990006 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Několik kritických poznámek k rekodifikaci soukromého práva.
Právní rádce, 7 [2] 5-7 (1999).

058540 - USP-I 990007 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Zásady mezinárodních obchodních smluv, nový trend ve vývoji závazkového práva.
Právník, 138 [2] 105-124 (1999).

058853 - USP-I 990011 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Aplikace je životem práva.
Právní rádce, 7 [3] 3 (1999).

066327 - USP-I 990032 RIV CZ cze B
Kanda, A.
Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku. Praha, Linde 1999. - 307 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

058536 - USP-I 990003 RIV CZ cze J
Kindl, M.
O konkursech a promlčení.
Právní rozhledy, 7 [1] 29-32 (1999).

058864 - USP-I 990022 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Malé zamyšlení nad starým tématem (převisů a podrostů).
Právník, 138 [5] 474-479 (1999).

066331 - USP-I 990036 RIV CZ cze B
Kořenský, J. - Cvrček, F. - Novák, F.
Juristická a linvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup). Praha, Academia 1999. - 171 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE8061901

063849 - UJC-A 990030 RIV CZ cze B
Kořenský, J. - Cvrček, F. - Novák, F.
Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup). Praha, Academia 1999. - 171 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE8061901; GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

066339 - USP-I 990044 RIV CZ cze J
Kubištová, J.
Interpretace práva a otázky překlenování tzv. mezer v soukromém právu.
Právník, 138 [10] 965-972 (1999).

066367 - USP-I 990072 RIV CZ cze B
Malý, K. - Adamová, K.
Dějiny českého a československého práva. 2. přepr. vyd. Praha, Linde 1999. - 572 s.

066346 - USP-I 990051 CZ eng T
Masopust, Z.
Amsterodamská smlouva.
Orig.: The treaty of Amsterdam. Praha, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1999. - 277 s.

052618 - USP-I 980071 RIV CZ cze B
Mitlöhner, M.
Erotika a paragrafy. Praha, GRADA 1999. - 136 s.

058856 - USP-I 990014 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Recidiva vraždy novorozeného dítěte matkou.
Gynekolog, 8 [1] 43 (1999).

058860 - USP-I 990018 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Z třetího soudnělékařského a toxikologického sjezdu.
Bulletin advokacie, 46 [2] 109-111 (1999).

058867 - USP-I 990025 RIV CZ cze C
Mitlöhner, M.
Lékařská mlčenlivost.
In: AIDS a my. - Poděbrady, 1999. - S. 112-113.
[Mezinárodní seminář AIDS a my /7./. Poděbrady (CZ), 98.11.26-98.11.28]

066321 - USP-I 990026 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Popelková, V.: Ochrana práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. - Praha,1998. 138 s.
Právní praxe v podnikání, 8 [6] 39 (1999).

066326 - USP-I 990031 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Cvrčková, L.: Pracovní právo v písemných vzorech. - Praha, 1998. 231 s.
Právní praxe v podnikání, 8 [7-8] 73-74 (1999).

066334 - USP-I 990039 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Charta sexuálních a reprodukčních práv.
Zdravotnictví a právo, 3 [7-8] 7-10 (1999).

066335 - USP-I 990040 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Čas jako významná právní skutečnost.
Gynekolog, 8 [4] 189 (1999).

066341 - USP-I 990046 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Akční program Mezinárodní konference OSN o populaci a rozvoji a Charta sexuálních a reprodukčních práv.
Zdravotnictví a právo, 3 [10] 19-22 (1999).

066343 - USP-I 990048 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Transplantace ano, ale s výhradou.
Gynekolog, 8 [2] 100 (1999).

066344 - USP-I 990049 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Lékařské vyšetření a zpráva při stíhání sexuální trestné činnosti.
Gynekolog, 8 [2] 92-94 (1999).

066351 - USP-I 990056 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Akční program mezinárodní konference OSN o populaci a rozvoji a Charta sexuálních a reprodukčních práv. Dokončení.
Zdravotnictví a právo, 3 [11] 6-8 (1999).

066355 - USP-I 990060 CZ cze K
Mitlöhner, M.
K vývoji postihu sexuálních trestných činů.
In: 7. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. - (Ed. Mitlöhner, M.). - Pardubice, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze. 1999. - S. -.
[Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice /7./. Pardubice (CZ), 99.10.14-99.10.16]

066357 - USP-I 990062 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
7. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice Pardubice 99. S. -.
Zdravotnictví a právo, 3 [12] 13 (1999).

066336 - USP-I 990041 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Právo ES a energetika.
Právní rozhledy. Příloha Evropské právo, 7 [8] 2-5 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/0077

066369 - USP-I 990074 RIV CZ cze T
Pauknerová, M.
Mezinárodní právo veřejné.
Orig.: Seidl-Hohenveldern, I.: Public International law. Praha, Codex Bohemia 1999. - 415 s.

066370 - USP-I 990075 RIV CZ cze M
Pauknerová, M.
Hesla z oboru evropského práva.
In: Slovník českého práva. - (Ed. Madar, Z.). - 2. rozšíř. vyd. Praha, Linde 1999. - S. 1.

066371 - USP-I 990076 RIV CZ cze M
Piller, J.
Hesla z oboru občanského práva procesního.
In: Slovník českého práva. - (Ed. Madar, Z.). - 2. rozšíř. vyd. Praha, Linde 1999. - S. 1.

058857 - USP-I 990015 RIV CZ cze R
Svoboda, K.
[Recenze].
Rec.: kol. aut.: Obec - postavení, správa, činnost. - Praha, 1996. 387 s.
Správní právo, 32 [1] 64-67 (1999).

066332 - USP-I 990037 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Benešovy dekrety neboli spor o českou národní a demokratickou identitu.
Právník, 138 [8] 766-777 (1999).

066358 - USP-I 990063 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Trauma odsunu - mýtus a realita.
Právník, 138 [12] 1094-1126 (1999).

066361 - USP-I 990066 CZ cze N
Šamalík, F.
"Komunisté budou doopravdy transformovaní, až pro ně listopad bude i jejich vítězstvím," říká František Šamalík.
Právo, 9, 10 (99.11.27).

066362 - USP-I 990067 CZ cze K
Šamalík, F.
Pojetí svobody v listině a Ústavě České republiky.
In: Právní principy: kolokvium. - (Ed. Boguszak, J.). - Pelhřimov, Vydavatelství 999 1999. - S. 117-126.
[Právní principy: kolokvium. - (CZ), 00.00.00]

066363 - USP-I 990068 RIV CZ cze M
Šamalík, F.
Deset let česko-německých vztahů: zamlženo.
In: Česko-německé vztahy 1945 - 2000. - -, Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí 1999. - S. 51-59.

066364 - USP-I 990069 RIV CZ cze M
Šamalík, F.
Počátky moderního konstitucionalismu.
In: Demokracie a ústavnost. - 2. vyd. Praha, Karolinum 1999. - S. 36-49.

066365 - USP-I 990070 RIV CZ cze M
Šamalík, F.
Úprava lidských a občanských práv v Ústavě ČR.
In: Demokracie a ústavnost. - 2. vyd. Praha, Karolinum 1999. - S. 127-136.

066337 - USP-I 990042 RIV CZ cze J
Šejvl, M.
Kvalitativní výzkum soudního rozhodování.
Právník, 138 [9] 872-882 (1999).

066324 - USP-I 990029 CZ cze J
Šín, Z.
Moderní základ tvorby práva v Ústavě Polské republiky.
Právník, 138 [7] 624-644 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068801

066348 - USP-I 990053 CZ cze J
Šín, Z.
Historické poznatky o legislativní a právní činnosti na resortech (1918 - 1939) a jejich aktuální význam.
Právník, 138 [11] 1026-1041 (1999).

058535 - USP-I 990002 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Význam přijetí Statutu Mezinárodního trestního soudu.
Právní rozhledy, 7 [1] 8-14 (1999).

058862 - USP-I 990020 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Burgundsko 1998 - cesta českých advokátů.
Bulletin advokacie, 46 [4] 99-101 (1999).

058866 - USP-I 990024 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodní právo v oblasti letecké dopravy.
EMP, 8 [4] 12-15 (1999).

061154 - USP-I 990008 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Zpráva z kolokvia Francouzské společnosti pro mezinárodní právo "Kodifikace mezinárodního práva" v Aix-en-Provence.
Právník, 138 [2] 191-192 (1999).

066322 - USP-I 990027 RIV CZ cze B
Šturma, P.
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Praha, C. H. Beck 1999. - 80 s. - (Beckova skripta.).
Grant: MZV ČR UK(CZ) 6/1998323/1998/A TFP/PF; GA AV ČR(CZ) KSK3028601

066345 - USP-I 990050 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodní právo ve světle kosovské krize.
Lidská práva, 1 [2] 3-5 (1999).

066353 - USP-I 990058 RIV CZ cze J
Šturma, P.
K ratifikaci Evropské sociální charty Českou republikou.
Právní rozhledy. Příloha Evropské právo, 7 [11] 2-4 (1999).

066372 - USP-I 990077 RIV CZ cze C
Šturma, P.
Mezinárodní závazky v rámci kontrolních mechanismů v oblasti lidskýchpráv: obecný přehled.
In: Implementace lidských práv a mezinárodní kontrolní mechanismy. - (Ed. Šturma, P.). - Praha, PF UK 1999. - S. 11-43.
[Mezinárodní závazky v rámci kontrolních mechanismů v oblasti lidských práv a systém vnitrostátních opatření k jejich implementaci. Praha (CZ), 98.12.11-98.12.12]
Grant: MZV ČR(CZ) 6/1998

066349 - USP-I 990054 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Danová, E.
"Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" z oboru mezinárodního práva veřejného.
Právník, 138 [11] 1078-1079 (1999).

066350 - USP-I 990055 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Danová, E.
"Concours Européen des Droits de l'Homme, René Cassin" z oboru Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách.
Právník, 138 [11] 1079-1080 (1999).

058537 - USP-I 990004 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Vzory smluv.
Zdravotnictví a právo, 3 [1] 9-14 (1999).

058541 - USP-I 990009 RIV CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Coenraets, P.: Droit de l'environnement: Les grands arrets de la jurisprudence belge. -
Právník, 138 [1] 97-99 (1999).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11