ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100587 - UH-J 20033002 CH eng V
Beck, J. - Musy, A. - Valenta, P. - Valentová, J. - Patera, A. - Satrapa, L. - Brůža, M. - Kulhavý, Z. - Doležal, F. - Brych, K. - Dittrt, F.
FLAMOR - Flood Analysis and Mitigation on the Orlice River. Lausanne, École Polytechnique Fédérale de Laussane 2003. - 258 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106290 - UH-J 20033004 DE eng C
Benešová, L. - Komínková, D. - Pivokonský, M. - Tonika, J.
Organic matter and heavy metals in Prague streams and ponds.
In: Ecohazard 2003. - Aachen, RWTH Aachen university 2003. - S. 101/1 - 101/8.
[Ecohazard 2003. Aachen (CZ), 03.09.14-03.09.17 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106296 - UH-J 20033038 SIGLE CZ eng A
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Košková, R.
Runoff changes in Czech headwater regions after deforestation induced by acid rains.
In: - - -, - 2003. - S. -.
[EGS-AGU-EUG Joint Assembly. Nice (FR), 03.04.06-03.04.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0468
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106311 - UH-J 20033039 RIV SIGLE CZ cze C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Košková, R.
Ovlivnění vodního režimu změnami ve využívání území.
In: Workshop 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodí. - Praha, ČHMÚ Praha 2003. - S. 113-122.
[Workshop 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodí. Praha (CZ), 03.11.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0468; GA AV ČR(CZ) KJB3060302
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100602 - UH-J 20033022 RIV CZ cze C
Buchtele, J. - Košková, R. - Fořtová, M.
Výsledky použití srážko-odtokového modelu pro simulace odtoku ve vodohospodářsky významných povodích.
In: Sborník příspěvků z workshopu 2002 : extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2003. - S. 59-64.
[Workshop 2002 : extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 02.11.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106298 - UH-J 20033055 RIV CZ cze C
Chára, Z.
Dvousložkové měření rychlostí v kruhovém potrubí metodou LDA.
In: Proceedings : 18th symposium on anemometry. - (Ed. Chára, Z.; Klaboch, L.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 41-46.
[Symposium on anemometry : national conference with international participation /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100614 - UH-J 20033035 RIV RU eng C
Chára, Z. - Hoření, B. - Vlasák, P.
Numerical simulation and physical modelling of free surface flow around rectangular body.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 144-146.
[Matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0724; GA ČR(CZ) GA103/00/1620
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106312 - UH-J 20033057 RIV CZ cze/eng G
Chára, Z. - Klaboch, L.
Proceedings : 18th symposium on anemometry. (Ed. Chára, Z.; Klaboch, L.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - 158 s.
[Symposium on anemometry : national conference with international participation /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100606 - UH-J 20033026 CZ eng A
Chára, Z. - Vlasák, P.
Experimental assignment of total drag coefficients of bodies embedded in a free surface stream.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 126-127.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620; GA ČR(CZ) GA103/03/0346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100609 - UH-J 20033029 RIV CZ eng C
Chára, Z. - Vlasák, P.
Experimental assignment of total drag coefficients of bodies embedded in a free surface stream.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. -.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620; GA ČR(CZ) GA103/03/0346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

114531 - UH-J 20043047 CZ cze V
Chára, Z. - Vlasák, P. - Konfršt, J.
Výzkum tokových parametrů homogenních a heterogenních popílkových suspenzí : úletový a ložový popílek Poříčí. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - 25 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100601 - UH-J 20033021 RIV CZ eng C
David, J. - Filip, P.
Non-Newtonian liquids : determination of a value of viscosity characterising the initial newtonian plateau.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. -.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100604 - UH-J 20033024 CZ eng A
David, J. - Filip, P.
Non-Newtonian liquids : determination of a value of viscosity characterising the initial newtonian plateau.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 58-59.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100617 - UH-J 20033042 RIV AU eng C
David, J. - Filip, P.
Description of shear viscosity curves with wix semi-empirical model constants.
In: PPS-19 : polymer processing society. - Melbourne, doplnit 2003. - S. -.
[PPS-19 : polymer processing society : nineteenth annual meeting. Melbourne (AU), 03.07.07-03.07.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004; GA AV ČR(CZ) IAA2060202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106306 - UH-J 20033043 AU eng A
David, J. - Filip, P.
Description of shear viscosity curves with wix semi-empirical model constants.
In: PPS-19 : polymer processing society. - Melbourne, Polymer processing society 2003. - S. 142.
[PPS-19 : polymer processing society. Melbourne (AU), 03.07.07-03.07.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004; GA AV ČR(CZ) IAA2060202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106300 - UH-J 20033064 RIV CZ cze C
Dittrt, F. - Brych, K. - Haltmar, B. - Olešovská, D. - Holovský, R.
Záchranné povodňové plánování.
In: Konferencja Klodzsko-Orlicka 2003 : biuletyn pokonferencyjny. - Nowa Ruda, Powiat Klodzki, Sdružení obcí Orlicko 2003. - S. -.
[Konferencja Klodzko-Orlicka 2003. Poľanica Zdrój (PL), 03.03.03-03.03.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470; GA AV ČR(CZ) IAA3040101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100621 - UH-J 20033052 RIV PL eng M
Ďurďová, L.
Some features of groundwater chemistry change in the Morava river watershed.
In: Stan i antropogeniczne zmiany jakoĽci wód w Polsce. - (Ed. Burchard, J.). - Lódť, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego 2003. - S. 253-256.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100622 - UH-J 20033053 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Využití map chemismu vody při výzkumu změn kvality vodních zdrojů.
In: GIS Ostrava 2003 : GI/GIT teorie a praxe ruku v ruce : sborník konference. - (Ed. Růžička, J.). - Ostrava, VŠB - TUO 2003. - S. -.
[Mezinárodní konference GIS Ostrava 2003 /10./. Ostrava (CZ), 03.01.26-03.01.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106304 - UH-J 20033074 RIV SK eng C
Ďurďová, L.
Assessment of chosen microbiological, physical and chemical qualities of ground water by factor analysis.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda - rastlina - atmosféra. - Bratislava, Institute of Hydrology SAS 2003. - S. 125-134.
[Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Den otvorených dverí na ÚH SAV /11./. Bratislava (SK), 03.11.20 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106315 - UH-J 20033065 RIV CZ cze K
Ďurďová, L.
Verifikace aplikace faktorové analýzy kvality vodních zdrojů pomocí map chemismu.
In: Sborník 10.ročníku konference Inteligentní systémy pro praxi 2003. - Ostrava, VŠB Ostrava 2003. - S. nestr..
[Konference Inteligentní systémy pro praxi 2003 /10./. Seč (CZ), 03.02.18-03.02.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106317 - UH-J 20033067 RIV SK eng C
Ďurďová, L.
Importance of space visualisation of water chemistry research of water resources quality changes.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Hydrogeochémia 2003. - Bratislava, UK Bratislava 2003. - S. 109-115.
[Medzinárodná vedecká konferencia Hydrogeochémia 2003. Bratislava ( SK), 03.06.12-03.06.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106316 - UH-J 20033066 RIV CZ eng C
Ďurďová, L. - Tungli, L.
New results from assessment of chosen microbiological, physical and chemical qualities of groundwater by factor analysis.
In: Proceedings of International conference : Ore processing and environment. - Ostrava, VŠB Ostrava 2003. - S. 389-395.
[International conference : Ore processing and environment. Ostrava (CZ), 03.06.26-03.06.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106308 - UH-J 20033046 RIV ZM eng C
Filip, P. - David, J.
On the modelling of non-monotonous viscosity functions.
In: HEFAT2003 : 2nd international conference on heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics. - (Ed. Meyer, J.P.). - Pretoria, University of Pretoria 2003. - S. -.
[HEFAT2003 : 2nd international conference on heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics. Victoria Falls (ZM), 03.06.23-03.06.26 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106321 - UH-J 20033081 RIV NL eng J
Filip, P. - David, J.
Axial Couette-Poiseuille flow of power-law viscoplastic fluids in concentric annuli.
Journal of Petroleum Science and Engineering, 40 [3/4] 111-119 ( 2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor: 0.220(99) 0.391(00) 0.547(01) 0,406(02) 0.570(03) ]

100613 - UH-J 20033033 RIV RU eng C
Gorbatchevski, A. - Chára, Z. - Lysenko, D.
Computer modelling of channel flow with cylinders of triangular shape.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 139-144.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0724
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100598 - UH-J 20033018 RIV RU eng C
Gorbatchevski, A. - Churbanov, A. G.
Investigation vortex breakdown of convective flow in channel with obstacle on the wall and thermal action.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 147-149.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0724
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100880 - HBU-Z 20033013 RIV NL eng J
Hejzlar, J. - Dubrovský, M. - Buchtele, J. - Růžička, M.
The apparent and potential effects of climate change on the inferred concentration of dissolved organic matter in a temperate stream (the Malše River, South Bohemia).
Science of the Total Environment, 310 [1-3] 143-152 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3042903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912; CEZ:MSM 123100004; CEZ:AV0Z3042911; CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor:0.782(91) 0.618(92) 0.685(93) 0.742(94) 0.735(95) 0.795(96) 0.947(97) 1.249(98) 1.126(99) 1.252(00) 1.396(01) 1,537(02) 1.455(03) ]

100597 - UH-J 20033017 RIV RU eng C
Hoření, B.
Integral equation for the flow of ground water in an inhomogeneous environment.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 149-154.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100625 - UH-J 20033060 RIV CZ cze K
Hoření, B. - Chára, Z.
Odpor jednoduchých 2-D těles v širokém rozsahu Reynoldsových čísel.
In: Sborník 9. uživatelské konference FLUENT 2003 : fluent, gambit, tgrid, fidam, polyflow, airpak, icepak, mixsim. - Praha, TechSoft Engineering s.r.o. 2003. - S. 49-59.
[Uživatelská konference FLUENT 2003 /9./. Praha (CZ), 03.10.01-03.10.03 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0724
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

107262 - UFA-U 20030001 RIV CZ cze C
Huth, R. - Buchtele, J.
Typy atmosférické cirkulace spojené s povodňovými událostmi.
In: Sborník příspěvků z Workshopu 2003 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodních". - (Ed. Patera, A., Váška, J., Jakubíková, A.). - Praha, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2003. - S. 271-280.
[Extrémní hydrologické jevy v povodních. Praha (CZ), 03.11.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/Z044
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917; CEZ:AV0Z3042911

100593 - UH-J 20033010 RIV SIGLE ZA eng C
Kolář, V.
On the liquid film on an unsteady stretching surface.
In: Proceedings of the Second International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics /HEFAT 2003/. - (Ed. Meyer, J. P.). - Centurion /South Africa/, HEFAT 2003. - S. -.
[International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics /2./. Livingstone - Victoria Falls (ZA), 03.06.23-03.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100594 - UH-J 20033011 RIV RU eng C
Kolář, V.
A note on exact similarity solutions of the Navier-Stokes equations.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 133-134.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060302
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100595 - UH-J 20033012 RIV PL eng J
Kolář, V.
On the Lyman problem.
Central European Journal of Physics, 1 [2] 258-267 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803; GA AV ČR(CZ) IAA2060302
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100596 - UH-J 20033013 RIV NL eng J
Kolář, V. - Takao, H. - Todoroki, T. - Savory, E. - Okamoto, S. - Toy, N.
Vorticity transport within twin jets in crossflow.
Experimental Thermal and Fluid Science, 27, [-] 563-571 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor: 0.272(99) 0.211(00) 0.560(01) 0,685(02) 0.492(03) ]

100612 - UH-J 20033032 SIGLE CZ cze D
Košková, R.
Vliv globální změny klimatu na hydrologický režim povodí Bíliny a plnění zbytkové jámy Bílina. Praha, Fakulta stavební ČVUT v Praze 130 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB3060302
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106313 - UH-J 20033059 RIV CZ eng C
Kučera, P. - Skalák, Z.
Generalized energy inequality for suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations.
In: Seminar Topical problems of fluid mechanics 2003. - Praha, Institute of Thermomechanics AS CR 2003. - S. 61-66.
[Seminar Topical problems of fluid mechanics 2003. Praha (CZ), 03.02.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106299 - UH-J 20033056 RIV CZ cze C
Kysela, B. - Chára, Z. - Ditl, P.
Vliv nastavení PDA při měření lokálních rychlostí suspenze ve vertikální trubce.
In: Proceedings : 18th symposium on anemometry. - (Ed. Chára, Z.; Klaboch, L.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 74-81.
[Symposium on anemometry : national conference with international participation /18./. Úvaly u Prahy (CZ), 03.06.10-03.06.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

101641 - UFA-U 20033549 RIV SK cze C
Kyselý, J. - Kakos, V. - Huth, R. - Buchtele, J.
Atmosférická cirkulace a povodňové situace na Vltavě.
In: Bioklimatologické pracovné dni. Funkcia energetickej a vodnej bilancie v bioklimatických systémoch. - (Ed. Šiška, B., Igaz, D., Mucha, M.). - Nitra, Slovenská polnohospodarska univerzita 2003. - S. -.
[Bioklimatologické pracovné dni. Funkcia energetickej a vodnej bilancie v bioklimatických systémoch. Račková dolina (SK), 03.09.02-03.09.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/Z044
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917; CEZ:AV0Z3042911

100619 - UH-J 20033049 US eng A
Labrador, V. - Říha, P. - Muller, S. - Stoltz, J. F.
Leukocyte adhesiveness to a blood vessel substitute.
In: Second international conference on cardiovascular medicine and science. - Bethesda, Biomed Research Foundation 2003. - S. 7.
[Second international conference on cardiovascular medicine and science. Bethesda (US), 03.07.23-03.07.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/01/1605
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106320 - UH-J 20033080 RIV SK eng J
Lichner, Ľ. - Babejová, N. - Šír, M. - Tesař, M.
Soil water repellency and its hydro-geomorphological consequences.
Phytopedon, 2 [2] 1-7 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; Slovac Scientific Grant Agency(SK) 2/3032/23; Science and Technology Assistance Agency(SK) APVT-51-006502
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106309 - UH-J 20033075 RIV SK sla C
Lichner, Ľ. - Dlapa, P. - Šír, M. - Tesař, M.
Vplyv phyto- a sooedafónu na infiltráciu a prúdenie vody v pôde.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. - Bratislava, Institute of Hydrology SAS 2003. - S. 230-242.
[Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Den otvorených dverí na ÚH SAV /11./. Bratislava (SK), 03.11.20 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; Agentúra na podporu vědy a techniky(SK) APVT-51-006502; Grantová agentúra VEGA(SK) 2/3032/23
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106310 - UH-J 20033036 RIV RU rus C
Loukertchenko, N.
Analiz razmernostej v zadače o pridonnom perenose tverdych častic.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 154-156.
[Matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100607 - UH-J 20033027 CZ eng A
Loukertchenko, N. - Chára, Z. - Vlasák, P.
3D mathematical model of spherical particle saltatory movement in open channel with rough bed.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 186-187.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100608 - UH-J 20033028 RIV CZ eng C
Loukertchenko, N. - Chára, Z. - Vlasák, P.
3D mathematical model of spherical particle saltatory movement in open channel with rough bed.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. -.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100611 - UH-J 20033031 RIV RU eng C
Loukertchenko, N. - Chára, Z. - Vlasák, P.
Dimensional analysis and theoretical model for saltatory particle process.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 156-158.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100623 - UH-J 20033054 RIV RU eng C
Loukertchenko, N. - Chára, Z. - Vlasák, P.
Comparison of experimental data with numerical simulation of saltatory particle flow.
In: CMMASS'2003. - Vladimir, Izdatelstvo Mai 2003. - S. 19-21.
[International conference on computational mechanics and modern applied software systems : CMMASS'2003 /12./. Vladimir (RU), 03.06.30-03.07.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100600 - UH-J 20033020 RIV CZ eng C
Mík, V.
Effect of the heat transfer on the laminar flow in the entrance region of a circular tube.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. -.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0585
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100603 - UH-J 20033023 CZ eng A
Mík, V.
Effect of the heat transfer on the laminar flow in the entrance region of circular tube.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 206-207.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0585
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100627 - UH-J 20033062 RIV CZ cze K
Mík, V. - Myška, J.
Vliv stárnutí micelárních aditiv na schopnost snižovat tlakové ztráty.
In: CHISA 2003 : sborník 1. - Praha, Jan Novosad, Procesní inženýrství 2003. - S. -.
[Jubilejní 50. konference chemického a procesního inženýrství. Srní, Šumava (CZ), 03.10.20-03.10.23 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0585; GA AV ČR(CZ) IAA2060204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100588 - UH-J 20033003 RIV SK cze C
Mutl, S. - Pivokonský, M.
Vliv podmínek míchání na mechanizmus procesu agragace.
In: Zbornik odborných prác z konferencie s medzinárodnou účasťou : Pitna voda. - Bratislava, SvF STU, Bratislava 2003. - S. 42-50.
[Pitná voda 2003. Trenčianske Teplice (SK), 03.10.08-03.10.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100599 - UH-J 20033019 RIV NL eng J
Myška, J. - Mík, V.
Application of a drag reducing surfactant in the heating circuit.
Energy and Buildings, 35, [-] 813-819 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060204; GA ČR(CZ) GA101/99/1431
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor: 0.180(99) 0.368(00) 0.357(01) 0,500(02) 0.513(03) ]

100615 - UH-J 20033040 RIV NL eng J
Nouar, C. - Říha, P. - Lefevre, A.
Propagation of the interface in a fluid suspension after the onset of shear flow.
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 115 [2-3] 115-124 ( 2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor: 1.861(99) 1.415(00) 1.347(01) 1,765(02) 1.412(03) ]

100620 - UH-J 20033050 RIV CZ cze J
Novotná, M.
Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce.
Ikaros, 7 [10] - (2003).
[Automatizace knihoven 2003. Praha (CZ), 03.09.09-03.09.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108271 - UH-J 20033101 RIV SK eng J
Pivokonský, M. - Pivokonský, R. - Benešová, L. - Mutl, S.
Methodology of evaluation of size and size-distribution of particles formed during aggregation.
Journal of hydrology and hydromechanics, 51 [4] 281-287 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106297 - UH-J 20033047 RIV DE eng C
Polasek, P. - Mutl, S.
Acceleration of gravity separation process.
In: FILTECH EUROPA 2003 : international conference and exhibition : filtration and separation technology. - Düsseldorf, Institute for Mechanical Process Engineering and Applied Mechanics, University of Karlsruhe 2003. - S. 481-488.
[FILTECH EUROPA 2003 : international conference and exhibition : filtration and separation technology. Düsseldorf (DE), 03.10.21-03.10.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/0346
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

102123 - UMCH-V 20033005 RIV NL eng J
Quadrat, O. - Mrkvičková, L. - Walterová, Z. - Štern, P. - Bradna, P. - Šňupárek, J.
Thickening of acrylic lattices with dispersions of crosslinked ethyl acrylate ů methacrylic acid copolymers.
Progress in Organic Coatings, 46 [1] 1-7 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1373
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917; CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.909(91) 0.632(92) 0.563(93) 0.407(94) 0.333(95) 0.693(96) 0.323(97) 0.368(98) 0.741(99) 0.612(00) 0.588(01) 0,799(02) 0.958(03) ]

098677 - UH-J 20023061 RIV NL eng J
Říha, P. - Dumas, D. - Latger, V. - Muller, S. - Stoltz, J. F.
The cooperative effect of L-selectin clusters and velocity-dependent bond formation that stabilizes leukocyte rolling.
Biorheology, 40 [1-3] 161 - 166 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA305/01/1605
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor:0.568(91) 0.688(92) 0.732(93) 0.826(94) 0.463(95) 1.132(96) 1.000(97) 0.912(98) 0.727(99) 0.788(00) 1.016(01) 1,845(02) 1.434(03) ]

100616 - UH-J 20033041 RIV SG eng C
Říha, P. - Labrador, V. - Muller, S. - Dumas, D. - Wang, X. - Stoltz, J. F.
The activation of leukocyte and endothelium adhesiveness.
In: International congress on biological and medical engineering : the bio-era : new frontiers, new challenges. - -, National University of Singapore & Biomedical Engineering Society 2003. - S. -.
[International congress on biological and medical engineering : the bio-era : new frontiers, new challenges. Stanford (SG), 02.12.04-02.12.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA305/01/1605
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100618 - UH-J 20033048 RIV US eng C
Sedlacek, T. - Zatloukal, M. - Lengalova, A. - Filip, P. - Saha, P.
Determination of pressure coefficient of polymer melts form shear flow.
In: ANTEC 2003 : annual technical conference : conference proceedings. - Nashville, Society of Plastics Engineers, Inc. 2003. - S. 3748-3752.
[ANTEC 2003 : annual technical conference. Neshville (US), 03.05.04-03.05.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106307 - UH-J 20033044 RIV AU eng C
Sedláček, T. - Zatloukal, M. - Filip, P. - Saha, P.
The influence of the molecular structure of LDPE on the pressure coefficients of the shear and extensional viscosities.
In: PPS-19 : polymer processing society : nineteenth annual meeting. - Melbourne, Polymer processing society 2003. - S. -.
[PPS-19 : polymer processing society : nineteenth annual meeting. Melbourne (AU), 03.07.07-03.07.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106319 - UH-J 20033078 RIV NL eng J
Skalák, Z.
Additional Note on Partial Regularity of Weak Solutions of the Navier-Stokes Equations in the Class L∞(0, T, L3(Ω)3).
Applications of Mathematics, 48 [2] 153-159 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 210000010

106294 - UH-J 20033016 RIV RU eng C
Stastna, J. - David, J. - Filip, P. - Zanzotto, L.
On the modelling of viscosity function in bituminous and polymer materials.
In: XVI Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach. - Sankt-Peterburg, Izdat. SPbGTI 2003. - S. 134-136.
[Meždunarodnaja naučnaja konferencija : matematičeskije metody v technike i technologijach /16./. Sankt-Peterburg (RU), 03.09.15-03.09.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106292 - UH-J 20033014 RIV CZ cze C
Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Retence vody v půdě : základ revitalizace krajiny.
In: Hydrologie půdy v malém povodí. - (Ed. Šír, M.; Lichner, Ľ.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 237-244.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100590 - UH-J 20033007 RIV CZ cze/sla G
Šír, M. - Lichner, Ľ. - Tesař, M.
Hydrologie půdy v malém povodí. (Ed. Šír, M.; Lichner, Ľ.; Tesař, M.). - 1.Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - 252 s.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106291 - UH-J 20033006 RIV CZ cze/eng U
Šír, M. - Lichner, Ľ. - Tesař, M.
Hydrologie půdy v malém povodí. 1 s.
[ Praha, 03.10.15 (K-EUR 65/22)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106305 - UH-J 20033076 RIV SK cze C
Šír, M. - Tesař, M.
Vztah teploty vzduchu a tenzometrického tlaku půdní vody.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. - Bratislava, Institute of Hydrology SAS 2003. - S. 368-379.
[Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Den otvorených dverí na ÚH SAV /11./. Bratislava (SK), 03.11.20 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106314 - UH-J 20033063 RIV CZ cze C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ. - Syrovátka, O.
Klimatická změna a transpirace rostlin.
In: Sborník příspěvků z workshopu 2002 : extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2003. - S. 151-156.
[Workshop 2002 : extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 02.11.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108263 - UH-J 20033091 RIV CZ eng C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ.
Plant control of hydrological cycle in headwater regions.
In: Hydrologie půdy v malém povodí. - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 189-196.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426; GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084; Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/3032/23
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108266 - UH-J 20033094 RIV SK cze C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ. - Syrovátka, O.
Projev klimatické anomálie 1992-96 v odtokových poměrech na povodí Liz.
In: Hydrológia na prahu 21. storočia : vízie a realita : konferencia s medzinárodnou účasťou. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2003. - S. 468-480.
[Hydrológia na prahu 21. storočia : vízie a realita : konferencia s medzinárodnou účasťou. Smolenický zámok (SK), 03.05.05-03.05.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; GA AV ČR(CZ) IBS2060104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108270 - UH-J 20033098 RIV CZ cze C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ. - Syrovátka, O.
Projev poruch transpiračního chlazení ve srážko-odtokovém vztahu ve vegetační sezóně.
In: Sborník příspěvků z workshopu 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, ČHMÚ Praha 2003. - S. 261-270.
[Workshop 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodích.. Praha (CZ), 03.11.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106302 - UH-J 20033070 CZ cze J
Štern, P.
Uplatnění reologie v potravinářském průmyslu.
Kvalita potravin, 3 [3] 13-14 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100626 - UH-J 20033061 RIV CZ cze K
Štern, P. - Pokorný, J.
Reologie a textura vícefázových emulzních systémů.
In: CHISA 2003 : sborník 1. - Praha, Jan Novosad, Procesní inženýrství 2003. - S. -.
[Jubilejní 50. konference chemického a procesního inženýrství. Srní, Šumava (CZ), 03.10.20-03.10.23 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0585; GA AV ČR(CZ) IAA2060204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106301 - UH-J 20033069 RIV CZ cze C
Štern, P. - Pokorný, J.
Psychoreologie opalovacích mlék.
In: Mezinárodní kosmetologická konference : sborník. - Praha, Kosmetologická společnost ČR 2003. - S. 22-24.
[Mezinárodní kosmetologická konference. České Budějovice (CZ), 03.11.03-03.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106303 - UH-J 20033071 PT eng A
Štern, P. - Pokorný, J.
Relations between rheological and textural characteristics of dressings.
In: AERC 2003 : programme and abstracts. - Guimaraes, Portuguese Society of Rheology 2003. - S. 22.
[Annual European Rheology Conference /1./. Guimaraes (PT), 03.09.11-03.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106318 - UH-J 20033072 CZ cze A
Štern, P. - Pokorný, J. - Valentová, H. - Panovská, Z.
Vztahy mezi rheologickými a sensorickými charakteristikami vícefázových emulsních systémů na příkladu dresinků.
Chemické listy 8, 97 [8] 780-781 (2003).
[Zjazd chemických spoločností /55./. Košice (SK), 03.09.08-03.09.12 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

100624 - UH-J 20033058 RIV CZ cze C
Štern, P. - Valentová, H. - Pokorný, J.
Reologické a texturní charakteristiky emulzí typu olej-voda.
In: Sborník z přednášek z XL. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků. - Ústí nad Labem, SETUZA a.s. 2003. - S. 135-143.
[Mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků /15./. Harrachov-Rýžoviště (CZ), 02.05.15-02.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108264 - UH-J 20033092 RIV RO eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Lichner, Ľ.
Extremalization and stability of hydrological cycle in headwater regions.
In: Workshop on mountain hydrology. - Bucharest, European Network of Experimental and Representative Basins 2003. - S. 49-52.
[Workshop on mountain hydrology. Bucharest (RO), 03.09.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108267 - UH-J 20033095 RIV SK eng J
Tesař, M. - Šír, M. - Lichner, Ľ.
Runoff formation in a small mountainous catchment.
Acta hydrologica Slovaca, 4 [2] 265-270 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/7065/20; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100591 - UH-J 20033008 RIV CZ eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J. - Lichner, Ľ.
Rainfall - runoff relationship in small mountainous catchments.
In: Hydrologie půdy v malém povodí. - (Ed. Šír, M.; Lichner, Ľ.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 119-126.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

108269 - UH-J 20033097 RIV SK eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J. - Lichner, Ľ.
Rainfall-runoff relationship in a small forested catchment.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou : hydrológia na prahu 21. storočia : Vízie a realita. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2003. - S. 88-101.
[Hydrológia na prahu 21. storočia : vízie a realita : konferencia s medzinárodnou účasťou. Smolenický zámok (SK), 03.05.05-03.05.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00; Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/7065/20; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:AV0Z2060917

108268 - UH-J 20033096 RIV CZ cze C
Tesař, M. - Šír, M. - Zelenková, E. - Lichner, Ľ.
Vodní a teplotní režim lesa, paseky a mrtvého lesa ve vegetační sezóně.
In: Sborník příspěvků z workshopu 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, ČHMÚ Praha 2003. - S. 251-259.
[Workshop 2003 : extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 03.11.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; GA MŽP(CZ) SE/610/3/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100605 - UH-J 20033025 CZ eng A
Vlasák, P. - Berman, V. - Chára, Z.
Pipeline transport of fossile fuels.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. 374-375.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2060007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100610 - UH-J 20033030 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Berman, V. - Chára, Z.
Pipeline transport of fossile fuels.
In: Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. - Praha, Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR 2003. - S. -.
[Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2060007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100589 - UH-J 20033005 RIV SIGLE HU eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Laminar and turbulent transition of fine-grained slurries.
In: The 4th international conference for conveying and handling of particulated solids, Proceedings. - (Ed. Kalman, H.-Gyenis,J.). - Budapest, ORTRA 2003. - S. 1245.
[International conference for conveying and handling of particulated solids /4./. Budapest (HU), 03.05.27-03.05.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2060007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

114532 - UH-J 20043048 CZ cze V
Vlasák, P. - Chára, Z. - Konfršt, J. - Hoření, B. - Mutl, S.
Sedimentace heterogenní popílkové suspenze : úletový a ložový popílek Poříčí. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - 12 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

100592 - UH-J 20033009 RIV CZ eng C
Vogel, T. - Tesař, M. - Císlerová, M.
Modeling water regime in a small watershed.
In: Hydrologie půdy v malém povodí. - (Ed. Šír, M.; Lichner, Ľ.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 127-136.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106295 - UH-J 20033037 SIGLE CZ eng A
Vostracká, B.
Assessment of groundwater vulnerability to acidification in The Krusne Hory Mts.(Czech Republic).
In: - - -, - 2003. - S. -.
[EGS-AGU-EUG Joint Assembly. Nice (FR), 03.04.06-03.04.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(DD) KJB3060302
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

114512 - UH-J 20049104 RIV US eng J
Votrubová, J. - Císlerová, M. - Gao Amin, M. - Hall, D. L.
Recurrent ponded infiltration into structured soil : a magnetic resonance imaging study.
Water resources research, 39 [12] 21.1-21.12 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IAA3060002; GA MŽP(CZ) SA/650/5/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

106293 - UH-J 20033015 RIV CZ cze C
Weger, J. - Šír, M. - Syrovátka, O.
Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin a možnosti jejich vodohospodářského využití v krajině.
In: Hydrologie půdy v malém povodí. - (Ed. Šír, M.; Lichner, Ľ.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2003. - S. 245-251.
[Hydrologie půdy v malém povodí. Praha (CZ), 03.10.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11