ASEP

ÚFM - Ústav fyziky materiálu

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

117730 - UFM-A 20043122 RIV GB eng J
Allafi, J. K. - Eggeler, G. - Dlouhý, A. - Schmahl, W. - Somsen, C.
On the influence of heterogeneous precipitation on martensitic transformations in a Ni-rich NiTi shape memory alloy.
Materials Science and Engineering, 378 A [1-2] 148-151 (2004).
[European Symposium on Martensitic Transformations. Royal Agricultural College, Cirencester (GB), 03.08.17-03.08.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117742 - UFM-A 20043135 RIV SIGLE US eng C
Allafi, J. K. - Schmahl, W. - Eggeler, G. - Dlouhý, A. - Somsen, C.
Phase evolution in aged Ni-rich NiTi shape memory alloys - a neutron diffraction and TEM study.
In: APPLIED CRYSTALLOGRAPHY /19./. - (Ed. Morawiec, H.; Stroz, D.). - London, World Scientific 2004. - S. 125-127.
[Applied Crystallography /19./. Krakow (PL), 03.09.01-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117764 - UFM-A 20043157 RIV SIGLE PL eng C
Balun, J. - Houserová, J. - Kroupa, A. - Inden, G.
The Modelling of Important Intermetallic Phases , Existing in Fe-based Systems by the Combined CALPHAD and Ab-initio Approach.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 78.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0636
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117738 - UFM-A 20043131 SIGLE PL eng A
Balun, J. - Houserová, J. - Kroupa, A. - Inden, G.
The Modelling of Important Intermetallic Phases, Existing in Fe-based Systems by the Combined CALPHAD and Ab-initio Approach.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, - 2004. - S. 78.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002

117713 - UFM-A 20043105 RIV SIGLE CZ cze K
Bareš, P.
Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky.
In: Problémy lomové mechaniky /4./. - Brno, Vysoké učení technické v Brně 2004. - S. 7-14.
[Problémy lomové mechaniky /4./. Brno (CZ), 04.06.08 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117756 - UFM-A 20043149 RIV SIGLE CZ cze C
Bareš, P.
Analýza šíření trhliny ve vícevrstvém potrubí.
In: Computational Mechanics 2004. - Plzeň, TYPOS - Digital Print, spol. s.r.o. 2004. - S. 21-28.
[Computational Mechanics 2004. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

109420 - UFM-A 20043001 RIV SIGLE SK cze C
Bareš, P. - Knésl, Z.
Problematika hodnocení rozhraní dvou materiálů z hlediska nelineární pružně-plastické lomové mechaniky.
In: SEMDOK 2004 /9./. - Žilina, EDIS, Editing Centre, University of Žilina 2004. - S. 217.
[SEMDOK 2004 /9./. Súlov (SK), 04.01.21-04.01.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117636 - UFM-A 20043027 RIV SIGLE CZ cze C
Bareš, P. - Knésl, Z.
Analysis of a crack groving through an interface of two different materials based on crack tip opening displacement.
In: Engineering mechanics 2004. - Praha, Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czech Republic 2004. - S. -.
[Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117633 - UFM-A 20043024 RIV US eng J
Bengone, O. - Eriksson, O. - Fransson, J. - Turek, I. - Kudrnovský, J. - Drchal, V.
Electronic structure and transport properties of CrAs/GaAs/CrAs trilayers from first principles theory.
Physical Review. B, 70 [3] 035302 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

109421 - UFM-A 20043002 RIV US eng J
Bengone, O. - Eriksson, O. - Mirbt, S. - Turek, I. - Kudrnovský, J. - Drchal, V.
Origin of the negative giant magnetoresistance effect in Cosub1-x/subCrsubx/sub/Cu/Co (111) trilayers.
Physical Review. B, 69 [9] 092406 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0764
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

117748 - UFM-A 20043141 RIV SIGLE CZ cze C
Bojda, O. - Dlouhý, A. - Fiala, J.
Kvantitativní obrazová analýza fází v tvarově-paměťových slitinách NiTi.
In: Metal 2004 /13./. - Ostrava, Tanger s.r.o. 2004. - S. 1-8.
[Metal 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117647 - UFM-A 20043038 SIGLE PL eng A
Brož, P. - Buršík, J. - Picha, R. - Šimeček, J.
Modelling and Experimental Study of Phase Equilibria in Ni-Al-Cr-Ti and Ni-Al-Cr-Co Systems.
In: Program and Abstracts. - Krakov, Institute of Metallurgy and Materials Science,Polish Academy of Science 2004. - S. 65.
[CALPHAD /32./. Krakov (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0876

117652 - UFM-A 20043044 SIGLE AT eng A
Brož, P. - Buršík, J. - Sopoušek, J.
Alloying Elements Redistribution in Ni-based Weldments at 1000C.
In: Book of Abstracts. - Vienna, TOFA 2004 2004. - S. O13.
[TOFA 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0876

117765 - UFM-A 20043158 RIV SIGLE PL eng C
Buchtová, V. - Vřešťál, J. - Kroupa, A.
Comparison of Theoretical Calculations of Phase Equilibria in the System Ag-In-Sb with Experimental Data.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 132.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117646 - UFM-A 20043037 SIGLE PL eng A
Buršík, J.
Phase equilibria in Ni-Al-Cr-Co-W-Re System: Modelling and Experiments.
In: Program and Abstracts. - Krakov, Institute of Metallurgy and Materials Science,Polish Academy of Sciences 2004. - S. 149.
[CALPHAD /33./. Krakov (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0383; GA ČR(CZ) GA202/01/0383

117650 - UFM-A 20043042 SIGLE CZ eng A
Buršík, J.
Effect of Ordering on the Elastic Parameters of Multicomponent Ni-based Systems.
In: Abstract Booklet MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, University of Technology Brno 2004. - S. 109.
[International Conference on MSMF/4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 ( WRD)]

117663 - UFM-A 20043055 RIV NL eng J
Buršík, J.
Quantitative analysis of atomic configurations of two-phase Ni-based alloys generated by Monte Carlo simulation.
Journal of Alloys and Compounds, 378 [1-2] 66-70 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0383
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95)0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00)0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

117668 - UFM-A 20043060 RIV SK eng J
Buršík, J.
Analytical Electron Microscopy of Ni-based Alloys: Adjustment of Parameters for Standardless Quantification.
Acta Metallurgica Slovaca, 10 [1] 461-465 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0383
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117790 - UFM-A 20043183 RIV PL eng J
Buršík, J.
Phase Equilibria in Ni-Al-Cr-Co-W-Re System: Modelling and Experiments.
Archives of Metallurgy and Materials, 49 [3] 505-518 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0383
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 0.152(00) 0.118(01) 0,236(02) 0.230(03) ]

117791 - UFM-A 20043184 RIV PL eng J
Buršík, J.
Phase Equilibria in Ni-Al-Cr-Co-W-Re System: Modelling and Experiments.
Archives of Metallurgy and Materials, 49 [3] 505-518 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0383
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 0.152(00) 0.118(01) 0,236(02) 0.230(03) ]

117651 - UFM-A 20043043 SIGLE AT eng A
Buršík, J. - Brož, P. - Picha, R.
Phase Equilibria ih the Ni-Al-W System.
In: Book of Abstracts. - Vienna, TOFA 2004 2004. - S. P02.
[TOFA 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0876

117645 - UFM-A 20043036 SIGLE SI eng A
Buršík, J. - Buršíková, V. - Milička, K.
Creep and microstructure of leaded brass studied by analytical electron microscopy and depth sensing indentation test.
In: Electron Probe Microanalysis Today - Practical Aspects. - (Ed. Dražič, G.; Bernik, S.; Samardžija, Z.; Fidler, S.). - Ljubljana, Jožef Stefan Institute 2004. - S. 134.
[Regional Workshop on /6./. Bled (SI), 04.05.08-04.05.11 (WRD)]

117669 - UFM-A 20043061 RIV SK eng J
Buršík, J. - Buršíková, V. - Navrátil, V. - Milička, K.
Effect of the Creep Deformation on the Microstructure and Indentation Response of Leaded Brass.
Acta Metallurgica Slovaca, 10 [1] 829-831 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117660 - UFM-A 20043052 RIV SIGLE SK eng C
Buršík, J. - Sťahel, P. - Šíra, M. - Buršíková, V.
Plasma-treated Polymer Surfaces Studied by SEM and AFM.
In: Vrstvy a povlaky 2004 - zborník prednášok. - Trenčín, Digital graphic 2004. - S. 95-99.
[Vrstvy a povlaky 2004.. Rožnov pod Radhošťem (CZ), 04.10.07-04.10.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117649 - UFM-A 20043041 SIGLE CZ eng A
Buršíková, V. - Buršík, J. - Navrátil, V.
Study of the fracture of coating/substrate systems.
In: Abstract Booklet MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, University of Technology Brno 2004. - S. 123.
[International Conference on MSMF /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]

117661 - UFM-A 20043053 SIGLE SK eng C
Buršíková, V. - Buršík, J. - Sobota, J.
Study of mechanical properties of nanocomposite multilayer coatings.
In: Vrstvy a povlaky 2004 - zborník prednášok. - Trenčín, Digital graphic 2004. - S. 85-89.
[Vrstvy a povlaky 2004.. Rožnov pod Radhošťem (CZ), 04.10.07-04.10.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117786 - UFM-A 20043179 RIV SIGLE CZ eng B
Buršíková, V. - Sťahel, P. - Navrátil, Z. - Buršík, J. - Janča, J.
Surface Energy Evaluation of Plasma Treated Materials by Contact Angle Measurement. (Ed. Buršíková, V.; Sťahel, P.; Navrátil, Z.). - Brno, Masaryk University Brno 2004. - 70 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117631 - UFM-A 20043022 SIGLE SK eng A
Carva, K. - Turek, I.
Ab initio electronic structure calculations of metal-vacuum-metal junctions in nonequilibrium situations.
In: 12th Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG\'04. - (Ed. Sovak, P.). - Košice, Prirodovedecka fakulta Univerzity P. J. Šafaříka 2004. - S. 138.
[Czech and Slovak Conference on Magnetism /12./. Košice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943

117632 - UFM-A 20043023 SIGLE DE eng A
Carva, K. - Turek, I.
Ab initio electronic structure calculations of metal-vacuum-metal junctions in nonequilibrium situations.
In: Seeheim Conference on Magnetism /2./. - (Ed. Ghafari, M.). - Darmstadt, Technische Universitat Darmstadt 2004. - S. 80.
[Seeheim Conference on Magnetism /2./. Seeheim (DE), 04.06.27-04.07.01 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943

117630 - UFM-A 20043021 SIGLE SK eng A
Carva, K. - Turek, I. - Bengone, O. - Kudrnovský, J.
Disordered magnetic multilayers: Electron transport within the CPA.
In: Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG '04. - (Ed. Sovak, P.). - Kosice, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafaříka 2004. - S. 51.
[Czech and Slovak Conference on Magnetism /12./. Kosice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583

117782 - UFM-A 20043175 RIV DE eng J
Carva, K. - Turek, I.
Tunneling junctions under finite bias voltages: Ab initio calculations of electron densities and currents.
Physica status solidi (c) - conferences and critical reviews, 1 [12] 3369-3372 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117714 - UFM-A 20043106 RIV SIGLE CZ cze K
Chlup, Z. - Dlouhý, I.
Vliv geometrie zkušebních vzorků na charakteristiky houževnatosti křehkých materiálů.
In: Lomové chování inherentně křehkých materiálů, sborník semináře Křehký lom 2004. - (Ed. Dlouhý, I.; Chlup, Z.). - Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno 2004. - S. 113.
[Křehký lom 2004. Brno (CZ), 04.11.11 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117717 - UFM-A 20043109 RIV SIGLE CZ eng C
Chlup, Z. - Dlouhý, I.
High temperature tensile properties of quasicrystalline Al alloy.
In: NANO ´04. - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 63.
[Mobilization Workshop NANO ´04. Brno (CZ), 04.10.13-04.10.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) Z2041904-I037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117644 - UFM-A 20043035 RIV SIGLE CZ eng C
Chlup, Z. - Dlouhý, I. - Boccaccini, A. R. - Chawla, K. K.
Fracture Behaviour of Fibre Reinforced Brittle Matrix Composites.
In: Fracture Damage of Structural Parts. - (Ed. Bůžek, Z.; Strnadel, B.). - Ostrava, VŠB - TU Ostrava 2004. - S. 31-38.
[Fracture Damage of Structural Parts. Ostrava - Velké Bílovice (CZ), 04.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117720 - UFM-A 20043112 RIV SIGLE SK eng C
Chlup, Z. - Dlouhý, I. - Boccaccini, A. R. - Boccaccini, D. N.
Thermal Shock Resistance of Cordierite-Mullite Refractory Composites.
In: Fractography of Advanced Ceramics. - -, - 2004. - S. -.
[Fractography of Advanced Ceramics. Stará Lesná (SK), 04.10.03-04.10.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117634 - UFM-A 20043025 NL eng J
Chvátalová, K. - Houserová, J. - Šob, M. - Vřešťál, J.
First-Principles Calculations of Energetics of Sigma Phase Formation and Thermodynamic Modelling in Fe-Ni-Cr System.
Journal of Alloys and Compounds, - [378] 71-74 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0877; GA ČR(CZ) GP106/03/P002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95) 0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00) 0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

109425 - UFM-A 20043006 RIV SK eng J
Čadek, J. - Kuchařová, K.
Anomalous high temperature creep behaviour of an Al-8.5Fe-1.3V-1.7Si (8009Al type) alloy reinforced with alumina short fibres.
KOVOVÉ MATERIÁLY, 42 [1] 9-20 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

117638 - UFM-A 20043029 RIV NL eng J
Čadek, J. - Kuchařová, K. - Milička, K.
Creep in copper dispersion strengthened with fine alumina particles and reinforced with alumina short fibres-in ODS copper mat.
Journal of Alloys and Compounds, 378 [1-2] 123-126 (2004).
[International Symposium Physics of Materials /9./. Prague (CZ), 03.09.01-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95) 0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00) 0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

117617 - UFM-A 20043008 RIV DE eng J
Čadek, J. - Kuchařová, K. - Zhu, S. J.
Creep in ODS copper reinforced with tungsten short fibres - an ODS copper-matrix/tungsten-short fibre composite.
Zeitschrift fur Metallkunde, 95 [3] 179-184 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.662(91) 0.687(92) 0.732(93) 0.698(94) 0.777(95) 0.674(96) 0.845(97) 1.154(98) 0.704(99) 0.664(00) 0.768(01) 0,636(02) 0.637(03) ]

117621 - UFM-A 20043012 RIV SIGLE CZ eng C
Čermák, J. - Rothová, V.
Grain boundary diffusion of 67Ga and 68Ge in nickel.
In: METAL 2004 /13./. - Hradec nad Moravicí, TANGER spol. s r.o. 2004. - S. 58 (1-8).
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) Z20419004-I004; GA ČR(CZ) GA106/01/0384; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117619 - UFM-A 20043010 RIV SIGLE CZ eng C
Čermák, J. - Stloukal, I. - Jirásková, Y.
Iron diffusion in alloy Fe76Mo8B15Cu1.
In: METAL 2004 /13./. - Hradec nad Moravicí, TANGER spol. s r.o. 2004. - S. 54 (1-6).
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0228; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117758 - UFM-A 20043151 RIV GB eng J
Černý, M. - Šob, M. - Pokluda, J. - Šandera, P.
Ab initio calculations of ideal tensile strength and mechanical stability in copper.
Journal of Physics: Condensed Matter, 16 [7] 1045-1052 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/03/1351; GA AV ČR(CZ) IAA1041302; GA MŠk(CZ) 262100002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 1.390(95) 1.487(96) 1.479(97) 1.645(98) 1.639(99) 1.608(00) 1.698(01) 1,775(02) 1.757(03) ]

117783 - UFM-A 20043176 RIV NL eng J
David, B. - Pizúrová, N. - Schneeweiss, O. - Bezdička, P. - Morjan, I. - Alexandrescu, R.
Preparation of iron/graphite core-shell structured nanoparticles.
Journal of Alloys and Compounds, 378 [378] 112-116 (2004).
[INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHYSICS OF MATERIALS /9./. Praha (CZ), 03.09.01-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0668; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95) 0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00) 0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

117784 - UFM-A 20043177 RIV CZ eng J
David, B. - Pizúrová, N. - Schneeweiss, O. - Bezdička, P. - Alexandrescu, R. - Morjan, I. - Crunteanu, A. - Voicu, I.
Magnetic properties of iron/graphite core-shell structured nanoparticles prepared by annealing og Fe-C-N nanocomposite.
Czechoslovak Journal of Physics, 54, [-] D85-D88 (2004).
[12-th Czech and Slovak Conference on Magnetism. Košice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0668; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

117785 - UFM-A 20043178 RIV DE eng J
David, B. - Pizúrová, N. - Schneeweiss, O. - Bezdička, P. - Alexandrescu, R. - Morjan, I. - Crunteanu, A. - Voicu, I.
Iron/graphite core-shell structured nanoparticles prepared by annealing of Fe-C-N composite.
Physica Status Solidi C, 12 [12] 3418-3422 (2004).
[Second Seeheim Conference on Magnetism. Seeheim (DE), 04.06.27-04.07.01 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0668; GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117711 - UFM-A 20043103 RIV CZ eng J
Dlouhý, A. - Allafi, J. K. - Eggeler, G.
On the determination of the volume fraction of Ni4Ti3 precipitates in binary Ni-rich NiTi shape memory alloys.
Zeitschrift fuer Metallkunde, 95 [6] 518-524 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117709 - UFM-A 20043101 RIV GB eng J
Dlouhý, A. - Kuchařová, K.
Creep and microstructure of near-gamma TiAl alloys.
Intermetallics, 12 [7-9] 705-711 (2004).
[TMS annual meeting and exhibition 2003 - Symposium Intermetallic and advanced materials. San Diego (US), 03.03.02-03.03.06 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 522.100; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 1.522(96) 1.439(97) 1.785(98) 1.519(99) 1.374(00) 1.239(01) 1,338(02) 1.619(03) ]

117732 - UFM-A 20043125 RIV CZ cze J
Dlouhý, A. - Zemčík, L.
Optimalizace přesného lití intermetalických slitin na bázi sloučeniny gama TiAl.
Slévárenství, 52 [6] 227-232 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0853; GA MŠk(CZ) OC 526.60; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117787 - UFM-A 20043180 RIV SIGLE CZ cze G
Dlouhý, I.
Lomové chování inherentně křehkých materiálů. (Ed. Dlouhý, I.; Chlup, Z.). - Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR 2004. - 113 s.
[KŘEHKÝ LOM 2004. Brno (CZ), 04.11.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0683; GA AV ČR(CZ) IAA2041003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117722 - UFM-A 20043114 RIV SIGLE DB eng C
Dlouhý, I. - Chlup, Z.
Fracture Resistance Evaluation of Fibre Reinforced Brittle Matrix Composites.
In: Fractography of Advanced Ceramics. - -, - 2004. - S. -.
[Fractography of Advanced Ceramics. Stará Lesná (SK), 04.10.03-04.10.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117640 - UFM-A 20043031 RIV SIGLE CZ eng C
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Boccaccini, A. R.
Fracture behaviour of brittle (glass) matrix composites.
In: International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 1-134.
[International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117641 - UFM-A 20043032 RIV SIGLE SE eng C
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Boccaccini, A. R.
Fracture resistance degradation of hybrid glass matrix composite.
In: European Conference of Fracture. Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Asessments /15./. - Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH) 2004. - S. -.
[European Conference of Fracture /15./. Stockholm (SE), 04.08.11-04.08.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117715 - UFM-A 20043107 RIV SIGLE CZ cze K
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Boccaccini, A. R.
Lomová houževnatost a mikromechanismy lomu vláknových kompozitů s křehkou matricí.
In: Lomové chování inherentně křehkých materiálů, sborník semináře Křehký lom 2004. - (Ed. Dlouhý, I.; Chlup, Z.). - Brno, Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno 2004. - S. 113.
[Křehký lom 2004. Brno (CZ), 04.11.11 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

106617 - UFM-A 20033154 RIV NL eng J
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Chawla, K. K. - Kulkarmi, R. - Koopman, M. - Boccaccini, A. R.
Effect of static pre-loading on fracture toughness of Nicalon fibre glass matrix composite.
Materials Scienes and Engineering A, - [367] 17-23 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA MŠk(CZ) ME 491
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

106608 - UFM-A 20033145 RIV GB eng J
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Kozák, V.
Constraint Effects at Brittle Fracture Initiation in a Cast Ferritic Steel.
Engineering Fracture Mechanics, - [71] 873-883 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 0.458(99) 0.598(00) 0.629(01) 0,912(02) 1.308(03) ]

117643 - UFM-A 20043034 RIV SIGLE CZ eng C
Dlouhý, I. - Chlup, Z. - Kozák, V.
Fracture Toughness Transferability - from Small to Full Scale Specimens.
In: Fracture Damage of Structural Parts. - (Ed. Bůžek, Z.; Strnadel, B.). - Ostrava, VŠB - TU Ostrava 2004. - S. 53-60.
[Fracture Damage of Structural Parts. Ostrava - Velké Bílovice (CZ), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117718 - UFM-A 20043110 RIV SIGLE CZ cze C
Dlouhý, I. - Holzmann, M. - Zbořil, J.
Lomové chování svarů perlitické a bainitické oceli.
In: Dny tepelného zpracování /20./. - Praha, Ecosond s.r.o. 2004. - S. 19-26.
[Dny tepelného zpracování /20./. Jihlava (CZ), 04.11.23-04.11.25 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117789 - UFM-A 20043182 RIV FR eng J
Dlouhý, I. - Pluvinage, G. - Holzmann, M.
Strain Rate Effects, Transition Behaviour and Master Curve Concept.
Revue Internationale d\'Ingénierie des Systèmes de Production Mécanique, - [8] IV 16-IV 22 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA ČR(CZ) GA106/01/0342
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117671 - UFM-A 20043063 RIV SIGLE GR eng C
Dobeš, F. - Milička, K.
Influence of matrix composition on creep of aluminium-based composites.
In: Proceedings of ECCM /11./. - Patras, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Processes 2004. - S. čl. B101.
[European Conference on Composite Materials /11./. Rhodes (GR), 04.05.31-04.06.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0274
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117780 - UFM-A 20043173 RIV GB eng J
Dobeš, F. - Milička, K.
Comparison of thermally activated overcoming of barriers in creep of aluminum and its solid solutions.
Materials Science and Engineering A. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 387ů389, [-] 595ů598 ( 2004).
[International Conference on the Strength of Materials /13./. Budapest (HU), 03.08.25-03.08.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041202; GA AV ČR(CZ) IAA2041203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117655 - UFM-A 20043047 RIV GB eng J
Dobeš, F. - Milička, K. - Kratochvíl, P.
Small punch creep in Fe28Al3Cr0.02Ce alloy.
Intermetallics, 12 [12] 1397-1401 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0274; GA ČR(CZ) GA106/02/0687
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 1.522(96) 1.439(97) 1.785(98) 1.519(99) 1.374(00) 1.239(01) 1,338(02) 1.619(03) ]

117653 - UFM-A 20043045 RIV SIGLE CZ eng C
Dobeš, F. - Milička, K. - Sobotka, J. - Kuboň, Z.
On the evaluation of creep resistance of real construction parts by means of small punch technique.
In: Fracture Damage of Structural Parts. - (Ed. Bůžek, Z.; Strnadel, B.). - Ostrava, VŠB - TU Ostrava 2004. - S. 85-91.
[Fracture Damage of Structural Parts. Ostrava - Velké Bílovice (CZ), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1353; GA ČR(CZ) GA106/02/0274
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117656 - UFM-A 20043048 SIGLE CZ eng A
Dobeš, F. - Orlová, A.
Dip-test internal stress and the composite model of creep deformation.
In: Abstract Booklet MSMF-4. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, Brno University of Technology 2004. - S. 40.
[Materials structure and micromechanics of fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041202

117749 - UFM-A 20043142 RIV SIGLE CZ cze C
Dočekalová, K. - Dlouhý, A. - Zemčík, L. - Fiala, J.
STUDIUM PŘECHODOVÝCH VRSTEV V SYSTÉMU GAMA TiAl - CaO - Al2O3.
In: Metal 2004 /13./. - Ostrava, Tanger s.r.o. 2004. - S. 1-7.
[Metal 2004 /13./.. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0853; GA AV ČR(CZ) IBS2041001; GA MŠk(CZ) OC 526.60
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

109875 - FZU-D 20040304 RIV GB eng J
Drchal, V. - Kudrnovský, J. - Turek, I. - Máca, F. - Weinberger, P.
Phase stability and ordering in diluted magnetic III-V semiconductors.
Phiosophical Magazine, 84 [18] 1889-1905 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010203; GA MŠk(CZ) OC P5.30
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914

110120 - FZU-D 20040416 RIV NL eng J
Dudr, V. - Tsud, N. - Fabík, S. - Ressel, B. - Vondráček, M. - Prince, K. C. - Matolín, V. - Cháb, V.
Photoemission study of two dimensional phase transitions on the Pb/Si(111) surface.
Surface Science, 566-568, 804-809 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GV202/98/K002; GA MŠk(CZ) LA 151
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

116769 - FZU-D 20040626 RIV US eng J
Dudr, V. - Tsud, N. - Fabík, S. - Vondráček, M. - Matolín, V. - Cháb, V. - Prince, K. C.
Evidence for valence charge fluctuations in the 3X3-Pb/Si(111) system.
Physical Review. B, 70 [15] 155334-1 - 155334-6 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010413; GA MŠk(CZ) LA 151; CZ-IT collaboration(XX) 3PH6
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor: 3,327(02) 2.962(03) ]

117677 - UFM-A 20043069 RIV SIGLE CZ eng C
Dvořák, J. - Sklenička, V. - Král, P.
MECHANISMS OF CREEP DEFORMATION IN AN ULTRAFINE-GRAINED ALUMINIUM PROCESSED BY ECAP METHOD.
In: METAL 2004 /13./. - Ostrava, Tanger,spol.s.r.o.,Ostrava 2004. - S. 16 kB.
[Metal 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117743 - UFM-A 20043136 SIGLE AT eng A
Eleno, L. - Balun, J. - Inden, G. - Houserová, J. - Schneider, A.
Experimental Study and Thermodynamic Modelling of the Fe-Ta Equilibrium Phase Diagram.
In: TOFA 2004 - Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. - Vienna, - 2004. - S. -.
[TOFA 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002

116753 - FZU-D 20040610 RIV GB eng J
Eriksson, O. - Bergqvist, L. - Sanyal, B. - Kudrnovský, J. - Drchal, V. - Korzhavyi, P. - Turek, I.
Electronic structure and magnetism of diluted magnetic semiconductors.
Journal of Physics. Condensed Matter, 16, S5481-S5489 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010203; GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor: 1.390(95) 1.487(96) 1.479(97) 1.645(98) 1.639(99) 1.608(00) 1.698(01) 1,775(02) 1.757(03) ]

110122 - FZU-D 20040418 RIV NL eng J
Fabík, S. - Cháb, V. - Dudr, V. - Mašek, K. - Prince, K. C. - Šutara, F. - Veltruská, K. - Tsud, N. - Vondráček, M. - Matolín, V.
Activation of binary Zr-V non-evaporable getters: a soft X-ray photoemission study of carbide formation.
Surface Science, 566-568, 1246-1249 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP202/02/D112
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914; CEZ:MSM 11300002
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

106621 - UFM-A 20033159 RIV US eng J
Gamsjäger, E. - Fischer, F. D. - Svoboda, J.
Influence of non-metalic inclusions on the austenite-to-ferrite phase transformation.
Materials Science and Engineering A, A365, [-] 291-297 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117735 - UFM-A 20043128 SK cze J
Holzmann, M. - Kozák, V.
Lomová houževnatost lité nízkolegované CrNiMo oceli s bainitickou strukturou.
Kovové materiály, 42 [6] 384-398 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0745; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

117741 - UFM-A 20043134 SIGLE CZ eng A
Houserová, J. - Šob, M.
Ab Initio Study of C14 Fe-Mo Laves Compounds.
In: CONDENSED MATTER DIVISION of the European Physical Society /20./. - Prague, - 2004. - S. 71.
[CONDENSED MATTER DIVISION of the European Physical Society /20./. Prague (CZ), 04.07.19-04.07.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002; GA ČR(CZ) GA106/02/0877

117744 - UFM-A 20043137 SIGLE AT eng A
Houserová, J. - Šob, M.
Ab initio study of thermodynamics and structure of Fe-Mo and Fe-Ta C14 Laves phases.
In: TOFA 2004 - Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. - Vienna, - 2004. - S. -.
[TOFA 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002; GA ČR(CZ) GA106/02/0877

117740 - UFM-A 20043133 SIGLE CZ eng A
Houserová, J. - Šob, M. - Vřešťál, J.
Energies of Formation of Sigma Phase in Mo-based Systems.
In: 20th General Conference of the CONDENSED MATTER DIVISION of the European Physical Society - book of abstracts. - Prague, - 2004. - S. 65.
[General Conference of the CONDENSED MATTER DIVISION of the European Physical Society /20./. Prague (CZ), 04.07.19-04.07.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002; GA ČR(CZ) GA106/02/0877

117708 - UFM-A 20043100 RIV SIGLE CZ eng C
Houserová, J. - Vřešťál, J. - Šob, M.
Application of Ab initio Results in Prediction of the Phase Diagram in the Co-Mo system.
In: Workshop of Physical Chemists and Electrochemists /4./. - Brno, Masarykova univerzita v Brně 2004. - S. 59.
[Workshop of Physical Chemists and Electrochemists /4./. Brno (CZ), 04.02.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002; GA ČR(CZ) GA106/02/0877
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117739 - UFM-A 20043132 SIGLE PL eng A
Houserová, J. - Vřešťál, J. - Šob, M.
Modelling The Sigma Phase in the Mo-based Systems Using Ab Initio Electronic Structure Calculations.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, - 2004. - S. 75.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002; GA ČR(CZ) GA106/02/0877

115973 - UACH-T 20043031 RIV US eng J
Hradil, D. - Grygar, T. - Hrušková, M. - Bezdička, P. - Lang, K. - Schneeweiss, O. - Chvátal, M.
Green earth pigment from the Kadan region, Czech Republic: Use of rare Fe-RICH smectite.
Clays and Clay Minerals, 52 [6] 767-778 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918
[Impact factor:1.130(91) 1.196(92) 0.747(93) 0.971(94) 1.127(95) 0.994(96) 1.206(97) 1.006(98) 1.411(99) 1.244(00) 1.096(01) 1,594(02) 0.978(03) ]

117692 - UFM-A 20043084 RIV SIGLE CZ cze K
Hutař, P.
Výpočet T-napětí pomocí metody posunutých uzlových bodů.
In: Problémy lomové mechaniky /4./. - (Ed. Frantík, P.; Seitl, S.). - Brno, Vysoké učení technické v Brně 2004. - S. 114.
[Problémy lomové mechaniky /4./. Brno (CZ), 04.06.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117694 - UFM-A 20043086 SIGLE CZ cze D
Hutař, P.
Dvouparametrový popis malých trhlin ovlivněných polem napětí obecných koncetrátorů. Brno, Vysoké učení technické 2004. - 81 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331; GA ČR(CZ) GA106/01/0381; GA AV ČR (CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117691 - UFM-A 20043083 SIGLE IN eng A
Hutař, P. - Seitl, S. - Knésl, Z.
Effect of constraint on fatigue crack propagation near threshold in medium carbon steel.
In: IWCMM /14./. - (Ed. Mukaherjee, A.; Schmauder, S.; Das, G.P.). - Indie, IWCMM14 2004. - S. 128.
[International Workshop on Computational Mechanics of Materials /14./. GOA (IN), 04.09.23-04.09.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA ČR(CZ) GA202/01/0668

117693 - UFM-A 20043085 SIGLE CZ eng A
Hutař, P. - Seitl, S. - Knésl, Z.
The role of constraint in the case of short cracks.
In: Abstract booklet MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, Vutium 2004. - S. 134.
[International Conference on Material Structure & Micromechanics of Fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331; GA AV ČR(CZ) IBS2041001

117683 - UFM-A 20043075 RIV SIGLE DK eng C
Ilucová, L. - Král, P. - Svoboda, M. - Saxl, I. - Sklenička, V.
Estimation of grain size and size inhomogeneity in ultrafine-grained aluminium processed by ECAP method.
In: Evolution of Deformation Microstructures in 3D. - (Ed. Gundlach, C.-Haldrup,K.-Hansen,N.-Huang,X.-Jensen,D.J.). - Roskilde, Riso National Laboratory 2004. - S. 601.
[Riso International Symposium on Materials Science /25./. Roskilde ( DK), 04.09.06-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117770 - UFM-A 20043163 RIV US eng J
Janovec, J. - Výrostková, A. - Svoboda, M. - Kroupa, A. - Grabke, H. J.
Evolution of Secondary Phases in Cr-V Low-Alloy Steels during Aging.
Metallurgical and Materials Transactions A, 35A [March] 751-759 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0636
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.000(94) 0.764(95)0.970(96) 0.921(97) 0.993(98) 1.061(99) 1.361(00)1.273(01) 1,219(02) 1.285(03) ]

117755 - UFM-A 20043148 RIV CZ eng J
Jirásková, Y. - Maryško, M. - Miglierini, M.
Magnetic and Mössbauer studies of Fe76Mo8Cu1B15 amorphous alloy.
Czechoslovak Journal of Physics, 54, Suppl. D, [-] D77-D80 ( 2004).
[Czech and Slovak Conference on Magnetism /12./. Košice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041105; GA ČR(CZ) GA106/02/0943
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117777 - UFM-A 20043170 RIV SIGLE DE eng C
Jirásková, Y. - Schneeweiss, O. - Bezdička, P. - Blawert, C.
Plasma immersion ion implantation surface engineering of austenitic, ferritic and duplex stainless steels.
In: High Nitrogen Steels 2004 /7./. - Bad Harzburg, GRIPS media GmbH 2004. - S. 343-350.
[High Nitrogen Steels 2004 /7./. Ostende (BE), 04.09.19-04.09.22 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 645; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117624 - UFM-A 20043015 RIV NL eng J
Jirásková, Y. - Schneeweiss, O. - Vondráček, M. - Blawert, C.
Changes in Fe-B amorphous alloy driven by nitrogen implantation.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, [-] e1147-e1149 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

117698 - UFM-A 20043090 RIV SIGLE CZ cze C
Keršner, Z. - Náhlík, L. - Knésl, Z.
Interakce trhliny a kameniva v betonu.
In: Inženýrská mechanika 2004. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, ÚTAM AV ČR 2004. - S. 349.
[Inženýrská mechanika 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/03/1350; GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA AV ČR (CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117639 - UFM-A 20043030 RIV US eng J
Khmelevskyi, S. - Turek, I. - Mohn, P.
Spontaneous volume magnetostriction and non-Stoner behavior of the valence band in pure hcp Gd.
Physical Review. B, 70 [13] 132401 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

117678 - UFM-A 20043070 RIV SIGLE CZ eng C
Kloc, L. - Sklenička, V.
Influence of the loading History on the creep of the 9% chromium steel.
In: METAL 2004 /13./. - Ostrava, TANGER, spol. s.r.o. 2004. - S. čl. 65.
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041101; GA ČR(CZ) GA106/02/0608
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117681 - UFM-A 20043073 RIV SIGLE FI eng C
Kloc, L. - Sklenička, V.
Importance of the Loading History in Creep of 9% Cr Steel.
In: Life Management and Maintenance for Power Plants BALTICA /6./. - (Ed. Veivo, J.; Auerkari, P.). - Espoo, VTT Technical Research Centre of Finland 2004. - S. 491-498.
[Life Management and Maintenance for Power Plants BALTICA /6./. Helsinki - Stockholm - Espoo (FI), 04.06.08-04.06.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117682 - UFM-A 20043074 RIV CZ eng J
Kloc, L. - Sklenička, V.
Confirmation of Low Stress Creep Regime in 9% Chromium Steel by Stress Change Creep Experiments.
Materials Science and Engineering A, 387-389, [-] 633-638 (2004).
[International Conference on the Strength of Materials /13./. Budapest (HU), 03.08.25-03.08.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041101; GA ČR(CZ) GA106/02/0608
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117695 - UFM-A 20043087 RIV SIGLE CZ cze K
Klusák, J.
Studium velikosti a tvaru plastické zóny v okolí bi-materiálového vrubu.
In: Únava a lomová mechanika 2004 - Metodické a aplikační problémy. - (Ed. Mentl, V.). - Plzeň, Škoda výzkum s.r.o. 2004. - S. -.
[Únava a lomová mechanika 2004 - Metodické a aplikační problémy. Žinkovy (CZ), 04.04.20-04.04.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117727 - UFM-A 20043119 SIGLE DE eng A
Klusák, J.
Study of the strain energy density in a bi-material notch vicinity.
In: Junior Euromat 2004. - Frankfurt, Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde e. V. 2004. - S. 44.
[Junior Euromat 2004. Lausanne (CH), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054

117706 - UFM-A 20043098 SIGLE CZ eng A
Klusák, J. - Knésl, Z.
Stress singularity analysis of bodies with a bi-material notch.
In: Inženýrská mechanika 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic 2004. - S. -.
[Inženýrská mechanika 2004.. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054

117707 - UFM-A 20043099 RIV SIGLE CZ eng C
Klusák, J. - Knésl, Z.
Stress singularity analysis of bodies with a bi-material notch.
In: Inženýrská mechanika 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic 2004. - S. -.
[Inženýrská mechanika 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117724 - UFM-A 20043116 RIV SIGLE US eng C
Klusák, J. - Knésl, Z.
Determination of crack initiation direction from a bi-material notch based on the strain energy density concept.
In: Proceedings of the 2004 International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. - (Ed. Atluri, S.N.; Tadeu, A.J.B.). - Forsyth, Tech Science Press 2004. - S. 50 KB.
[International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences. Funchal (PT), 04.07.26-04.07.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117725 - UFM-A 20043117 SIGLE DE eng A
Klusák, J. - Seitl, S. - Hutař, P. - Náhlík, L.
Life-time estimation of general singular stress concentrators.
In: Junior Euromat 2004. - Frankfurt, Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde e. V. 2004. - S. 44.
[Junior Euromat 2004. Lausanne (CH), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P054; GA ČR(CZ) GP101/04/P001; GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331

117721 - UFM-A 20043113 RIV SIGLE SK cze C
Knésl, Z. - Hutař, P.
Analýza šíření trhliny pomocí dvouparametrové lomové mechaniky.
In: Letná škola únavy materiálov 2004. - (Ed. Bokůvka, O.; Palček, P.:). - Žilina, EDIS, Žilinská univerzita v Žilině 2004. - S. -.
[Letná škola únavy materiálov 2004. Zuberec-Roháče (SK), 04.09.06 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117723 - UFM-A 20043115 RIV CZ cze K
Knésl, Z. - Hutař, P. - Seitl, S. - Radon, J.
O fatálních důsledcích návštěv hospod bez peněz a výpočtů únavové zbytkové životnosti bez uvážení constraintu.
In: Únava a lomová mechanika 2004. - Plzeň, ŠKODA Plzeň 2004. - S. 100.
[Únava a lomová mechanika 2004. Metodické a aplikační problémy.. Žinkovy (CZ), 04.04.20-04.04.22 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117704 - UFM-A 20043096 RIV SIGLE PL eng C
Knésl, Z. - Náhlík, L.
Modelling of fatigue crack propagation through a material interface based on a strain energy density concept.
In: Developments in Plasticity and Fracture. Centenary of M.T.Huber Criterion. - (Ed. Wolny, S.). - Krakow, AGH Krakow 2004. - S. 92.
[Developments in Plasticity and Fracture. Centenary of M.T.Huber Criterion.. Krakow (PL), 04.08.12-04.08.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117710 - UFM-A 20043102 RIV SIGLE CZ cze K
Knésl, Z. - Náhlík, L. - Hutař, P.
Analýza napětí v okolí singulárních koncentrátorů napětí.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2004. - (Ed. Španiel, M.). - Praha, Fakulta strojní ČVUT v Praze 2004. - S. 114.
[Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2004.. Praha (CZ), 04.11.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117772 - UFM-A 20043165 RIV NL eng J
Kotoul, M. - Dlouhý, I.
Metal particles constraint in glass matrix composites and its impact on fracture toughness enhancement.
Materials Science and Engineering A, - [387-389] 404-408 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117642 - UFM-A 20043033 RIV SIGLE SE eng C
Kotoul, M. - Dlouhý, I. - Vysloužil, T.
Crack bridging and trapping in borosilicate matrix composites with distributed metal particles.
In: European Conference of Fracture. Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Asessments /15./. - Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH) 2004. - S. -.
[European Conference of Fracture. Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Asessments /15./. Stockholm (SE), 04.08.11-04.08.13 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0683
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117747 - UFM-A 20043140 SIGLE CZ eng C
Kozák, V. - Vlček, L.
Parameters identification for GTN model and their verification on the CrMo4 steel.
In: Materials structure & micromechanics of fracture /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 48-48.
[Materials structure & micromechanics of fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001; GA ČR(CZ) GA106/02/0745
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117667 - UFM-A 20043059 RIV GB eng J
Kozeschnik, E. - Svoboda, J. - Fratzl, P. - Fischer, F. D.
Modelling of kinetics in multi-component multi-phase systems with spherical precipitates II: Numerical solution and application.
Materials Science and Engineering A, 385, [-] 157-165 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117680 - UFM-A 20043072 RIV SIGLE CZ cze C
Král, P. - Dvořák, J. - Svoboda, M. - Sklenička, V.
VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PŘIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP.
In: Metal 2004 /13./. - Ostrava, Tanger,spol.s.r.o.,Ostrava 2004. - S. 72.
[Metal 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117703 - UFM-A 20043095 RIV SIGLE CH eng C
Král, P. - Dvořák, J. - Svoboda, M. - Sklenička, V.
Microstructure/properties relationship in ultrafine grained aluminium processed by ECAP technique.
In: Junior-Euromat 2004. - Švýcarsko, DGM 2004. - S. -.
[Junior-Euromat 2004. Lausanne (CH), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117702 - UFM-A 20043094 RIV CZ eng J
Kroupa, F. - Náhlík, L. - Knésl, Z.
Crack growth in thermally sprayed ceramic coatings.
Acta Technica CSAV, 49 [2] 149-168 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

119024 - UFP-V 20040149 RIV CZ eng J
Kroupa, F. - Náhlík, L. - Knésl, Z.
Crack growth in thermally sprayed ceramic coatings.
Acta Technica CSAV, 49 [2] 149-168 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910

116755 - FZU-D 20040612 RIV GB eng J
Kudrnovský, J. - Drchal, V. - Turek, I. - Bergqvist, L. - Eriksson, O. - Bouzerar, G. - Sandratskii, L. - Bruno, P.
Exchange interactions and critical temperatures in diluted magnetic semiconductors.
Journal of Physics. Condensed Matter, 16, S5571-S5578 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010203; GA ČR(CZ) GA202/04/0583; GA AV ČR (CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor: 1.390(95) 1.487(96) 1.479(97) 1.645(98) 1.639(99) 1.608(00) 1.698(01) 1,775(02) 1.757(03) ]

109746 - FZU-D 20040254 RIV US eng J
Kudrnovský, J. - Turek, I. - Drchal, V. - Máca, F. - Weinberger, P. - Bruno, P.
Exchange interactions in III-V and group-IV diluted magnetic semiconductors.
Physical Review. B, 69 [11] 115208-1 - 115208-11 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010203; HPRN(XX) CT-2000-00143
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

109873 - FZU-D 20040302 RIV NL eng J
Kudrnovský, J. - Turek, I. - Drchal, V. - Bruno, P.
Curie temperature and exchange interactions in diluted group-IV magnetic semiconductors.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, 1995-1996 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010203; GA AV ČR(CZ) IAA1010214; GA ČR(CZ) GA106/02/0943
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

117778 - UFM-A 20043171 RIV SIGLE SK cze C
Kunz, L.
Nízkocyklová únava.
In: Letná škola únavy materiálov 2004. - (Ed. Chalupová, M.; Töröková, A.). - Žilina, Žilinská univerzita 2004. - S. 7-16.
[Letná škola únavy materiálov 2004.. Zuberec (SK), 04.09.06-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117774 - UFM-A 20043167 RIV SIGLE CZ eng C
Kunz, L. - Činčala, M.
High cycle fatigue of bearing steel.
In: Fracture damage of structural parts. - (Ed. Bůžek, Z.; Strnadel, B.). - Ostrava, VŠB - TU Ostrava 2004. - S. 189-195.
[Fracture damage of structural parts.. Ostrava (CZ), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117779 - UFM-A 20043172 RIV SIGLE DE eng C
Kunz, L. - Lukáš, P.
LCF-Creep Interaction in 9%Cr Steel at 600 C.
In: Proceedings of the Fifth International Conference on Low Cycle Fatigue. - (Ed. Portella, P.D.; Sehitoglu, H.; Hatanaka, K.). - Berlin, Deutscher Verband für Materialforschung und -Prüfung 2004. - S. 239-244.
[International Conference on Low Cycle Fatigue /5/.. Berlin (DE), 03.09.09-03.09.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117775 - UFM-A 20043168 RIV SIGLE SK cze C
Kunz, L. - Zúberová, Z. - Estrin, J.
Šíření dlouhých únavových trhlin v Mg slitině AZ31SC.
In: Letná škola únavy materiálov 2004. - (Ed. Chalupová, M.; Töröková, A.). - Žilina, Žilinská univerzita 2004. - S. 160-164.
[Letná škola únavy materiálov. Zuberec (SK), 04.09.06-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

111920 - FZU-D 20040544 RIV NL eng J
Lejček, P. - Schneeweiss, O. - Fraczkiewicz, A.
Grain boundary segregation in an ordered Fe-24.at%Si alloy.
Surface Science, 566-568, 826-831 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1041302; GA ČR(CZ) GA106/02/0687
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

117676 - UFM-A 20043068 RIV GB eng J
Lukáš, P. - Kunz, L.
Role of persistent slip bands in fatigue.
Philosophical Magazine, 84 [3-5] 317-330 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: -(03) ]

117781 - UFM-A 20043174 RIV GB eng J
Lukáš, P. - Kunz, L. - Svoboda, M.
High cycle fatigue of superalloy single crystals at high mean stress.
Materials Science and Engineering A, 387-389, [-] 505-510 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117648 - UFM-A 20043039 RIV GB eng J
Man, J. - Petrenec, M. - Obrtlík, K. - Polák, J.
AFM and TEM study of cyclic slip localization in fatigued ferritic X10CrAl24 stainless steel.
Acta Materialia, 52 [19] 5551-5561 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D055; GA ČR(CZ) GA106/01/0376; GA AV ČR (CZ) IAA2041201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 0.000(96) 1.242(97) 1.953(99) 2.166(00) 2.658(01) 3,104(02) 3.059(03) ]

117679 - UFM-A 20043071 RIV SIGLE CZ cze C
Mareček, P. - Kloc, L. - Fiala, J.
Creep intermetalické slitiny TiAl při velmi malých rychlostech deformace.
In: METAL 2004 /13./. - Ostrava, TANGER, spol. s.r.o. 2004. - S. čl. 38.
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

116756 - FZU-D 20040613 RIV PL eng J
Mašek, J. - Turek, I. - Kudrnovský, J. - Máca, F. - Drchal, V.
Compositional dependence of the formation energies of substitutional and interstitial Mn in partially compensated (Ga, Mn)As.
Acta Physica Polonica. A, 105, 637-644 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1010214; GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.343(91) 0.222(92) 0.333(93) 0.346(94) 0.364(95) 0.345(96) 0.311(97) 0.344(98) 0.351(99) 0.409(00) 0.475(01) 0,345(02) 0.473(03) ]

117658 - UFM-A 20043050 SIGLE CZ eng A
Milička, K. - Dobeš, F.
Relation between uniaxial and equi-biaxial creep and creep fracture behaviour in P91 steel.
In: Abstract Booklet MSMF-4. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, Brno University of Technology 2004. - S. 54.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1353

117659 - UFM-A 20043051 RIV SI eng J
Milička, K. - Dobeš, F.
The high-temperature characterization of welded joints using small-punch testing.
Materials and Technology, 38 [1-2] 9-12 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117662 - UFM-A 20043054 RIV GB eng J
Milička, K. - Dobeš, F.
Creep behaviour of a magnesium alloy AS21 and its fibre-strengthened composite.
Journal of Alloys and Compounds, 378 [1-2] 167-171 (2004).
[International Symposium on Physics of Materials /9./. Praha (CZ), 03.09.01-03.09.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0843
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95) 0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00) 0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

117672 - UFM-A 20043064 RIV SIGLE GR eng C
Milička, K. - Dobeš, F.
Directional creep behaviour of magnesium matrix composites reinforced by alumina fibres.
In: Proceedings of ECCM /11./. - Patras, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Processes 2004. - S. čl. B100.
[European Conference on Composite Materials /11./. Rhodes (GR), 04.05.31-04.06.03 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0843
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117753 - UFM-A 20043146 RIV CZ cze J
Musilová, I. - Šenberger, J. - Stránský, K. - Levíček, P. - Doležal, P. - Million, B.
Změny koncentračního pole uhlíku, manganu a mědi v eutektické buňce tvárné litiny.
Slévárenství, 52 [9] 366-368 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1006; GA ČR(CZ) GA106/04/0949
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117696 - UFM-A 20043088 RIV SIGLE SK eng C
Náhlík, L.
NUMERICAL 2D MODELING OF PLASTIC DEFORMATION OF DUPLEX STAINLESS STEEL X2CRNIMON25-07.
In: Applied Mechanics 2004. - (Ed. Jančo, R.). - Bratislava, Slovak University of Technology 2004. - S. 316.
[Applied Mechanics 2004 /6./. Kočovce (SK), 04.03.22-04.03.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117697 - UFM-A 20043089 RIV SIGLE CZ cze K
Náhlík, L.
Interakce mezi trhlinou a kruhovou inkluzí.
In: Únava a lomová mechanika 2004. - Plzeň, Škoda výzkum 2004. - S. 150.
[Únava a lomová mechanika 2004. Žinkovy (CZ), 04.04.20-04.04.22 (CST) ]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117699 - UFM-A 20043091 RIV SIGLE CZ cze K
Náhlík, L.
Modelování šíření trhlin přes rozhraní dvou materiálů.
In: Problémy lomové mechaniky /4./. - (Ed. Frantík, P.). - Brno, VUT v Brně 2004. - S. 114.
[Problémy lomové mechaniky /4./. Brno (CZ), 04.06.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117700 - UFM-A 20043092 RIV SIGLE CZ eng C
Náhlík, L.
Crack trapping in the interface between matrix and inclusion.
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 134.
[Materials Structure & Micromechanics of Fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117705 - UFM-A 20043097 SIGLE CH eng A
Náhlík, L.
Criteria for crack propagation through material interface.
In: Junior Euromat 2004. - Lausanne, FEMS 2004. - S. 58.
[Junior Euromat 2004. Lausanne (CH), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331

117701 - UFM-A 20043093 RIV SIGLE CZ eng C
Náhlík, L. - Knésl, Z. - Kroupa, F.
Interaction of a Crack in the Plasma-Sprayed Ceramic Coating with the Metal Substrate.
In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture 4. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 134.
[Materials Structure & Micromechanics of Fracture /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/04/P084; GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117686 - UFM-A 20043078 RIV SIGLE SE eng C
Obrtlík, K. - Man, J. - Polák, J.
Effect of mean stress on short crack growth of fatigued 316L stainless steel.
In: The 15th European Conference of Fracture - Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assessment. - Stockholm, Royal Institute of Technology 2004. - S. -.
[European Conference of Fracture /15./. Stockholm (SE), 04.08.11-04.08.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001; GA ČR(CZ) GA106/03/1265
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117670 - UFM-A 20043062 RIV GB eng J
Orlová, A.
Relation between the internal stress measured in creep and the stress generated by the dislocation structure in the fcc metals.
PhilosophicalMagazine, 84 [32] 3419-3426 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117657 - UFM-A 20043049 RIV US eng J
Orlová, A. - Dobeš, F.
On the stress-subgrain size relationships derived from the composite model of dislocation structure.
Materials Science and Engineering A, 381 [1-2] 171-174 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117728 - UFM-A 20043120 RIV DE eng J
Orlová, A. - Kuchařová, K. - Dlouhý, A.
Evolution of Microstructure During Creep in Gamma Ti-52Al at 1100 K and High Applied Stresses.
Zeitschrift fuer Metallkunde, 95 [11] 1011-1019 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 522.100; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.662(91) 0.687(92) 0.732(93) 0.698(94) 0.777(95) 0.674(96) 0.845(97) 1.154(98) 0.704(99) 0.664(00) 0.768(01) 0,636(02) 0.637(03) ]

117664 - UFM-A 20043056 NL eng J
Picha, R. - Brož, P. - Buršík, J.
Phase equilibria in the Ni-Al-Cr-Ti system at 1000 and 1100C.
Journal of Alloys and Compounds, 378 [1-2] 75-78 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0876
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95)0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00)0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

117761 - UFM-A 20043154 RIV SIGLE PL eng C
Picha, R. - Vřešťál, J. - Kroupa, A.
Prediction of Surface Tension of Alloys Based on Thermodymanic and Thermophysical Data.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 92.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117771 - UFM-A 20043164 RIV NL eng J
Picha, R. - Vřešťál, J. - Kroupa, A.
Prediction of alloy surface tension using a thermodynamic database.
Calphad, 28, [-] 141-146 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117776 - UFM-A 20043169 RIV SIGLE AT eng C
Popovič, J. - Kroupa, A. - Vízdal, J.
The Experimental and Theoretical Study of the Pd-Zn System.
In: TOFA 2004 Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. - Rakousko, Austrian Chemical Society 2004. - S. P04.
[Tofa 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117734 - UFM-A 20043127 RIV SIGLE DE eng C
Rauch, ú. - Talar, J. - Žák, T. - Kusiak, J.
Filtering of thermomagnetic data curve using artificial neural network and wavelet analysis.
In: Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing \'2004. - Berlin, Springer-Verlag 2004. - S. 1093-1098.
[International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing \'2004. Zakopane (PL), 04.06.07-04.06.11 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117620 - UFM-A 20043011 RIV SIGLE CZ eng C
Rothová, V. - Čermák, J.
Grain boundary diffusion of Al-substituting elements in Ni3Al.
In: METAL 2004 /13./. - Hradec nad Moravicí, TANGER spol. s r.o. 2004. - S. 57 (1-8).
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) Z20419004-I004; GA ČR(CZ) GA106/01/0384; GA AV ČR(CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117674 - UFM-A 20043066 RIV NL eng J
Schneeweiss, O. - Pizúrová, N. - Jirásková, Y. - Žák, T. - Bezdička, P. - Reuther, H.
Phase composition and properties of iron nanocrystals and clusters embedded in MgO matrix.
Hyperfine Interactions, 156/157, [-] 81-87 (2004).
[Interantional Conference on the Applications of the Mössbauer Effect 2003. Muscat (OM), 03.09.21-03.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/01/0668; GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA MŠk(CZ) OC 523.20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.369(91) 0.499(92) 0.393(93) 0.590(94) 0.353(95) 0.471(96) 0.948(97) 0.632(98) 0.715(99) 0.477(00) 0.634(01) 0,533(02) 0.440(03) ]

117690 - UFM-A 20043082 RIV SIGLE DE eng M
Schneeweiss, O. - Pizúrová, N. - Jirásková, Y. - Žák, T.
Preparation and Properties of MgO-Ni(Fe) Nanocrystalline Composites.
In: The Nano-Micro Interface. Bridging the Micro and Nano Worlds. - (Ed. Fecht, H.J.; Werner, M.). - Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH 2004. - S. 281-287.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA ČR(CZ) GA202/01/0668
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117759 - UFM-A 20043152 RIV SIGLE DE eng C
Schneeweiss, O. - Vondráček, M. - Dudr, V. - Cháb, V. - Lejček, P. - Prince, K. C.
Surface and grain boundary segregation in Fe-3%Si alloy.
In: Soft Magnetic Materials /16./. - (Ed. Raabe, D.). - Düsseldorf, Verlag Stahleisen GmbH 2004. - S. 469-474.
[Soft Magnetic Materials /16./. Düsseldorf (DE), 03.09.09-03.09.12 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV202/98/K002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117685 - UFM-A 20043077 RIV SIGLE CZ cze K
Seitl, S.
Problematika výpočtu T-napětí v 3D tělesech.
In: Problémy lomové mechaniky /4./. - (Ed. Frantík, P.-Seitl, S.). - Brno, VUT v Brně 2004. - S. 114.
[Problémy lomové mechaniky /4./. Brno (CZ), 04.06.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117687 - UFM-A 20043079 RIV SIGLE SK cze C
Seitl, S.
PŘÍSPĚVEK CONSTRAINTU K OBJASNĚNÍ ANOMÁLNÍHO CHOVANÍ KRÁTKÝCH ÚNAVOVÝCH TRHLIN.
In: Aplikovaná mechanika 2004 /6./. - (Ed. Jančo, R.). - Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava 2004. - S. 316.
[Applied mechanics 2004./6./.. Kočovce, Slovak Republic (SK), 04.03.22-04.03.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117688 - UFM-A 20043080 RIV SIGLE CZ cze K
Seitl, S.
Vliv bi-materiálového rozhraní na hodnoty lomově mechanických parametrů K a T.
In: Únava a lomová mechanika 2004. - (Ed. Mentl, V.). - Plzeň, Škoda výzkum s.r.o. 2004. - S. 70-76.
[Únava a lomová mechanika 2004.. Žinkovy (CZ), 04.04.20-04.04.22 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117689 - UFM-A 20043081 SIGLE CH eng A
Seitl, S.
TWO-PARAMETER FRACTURE MECHANICS: POSSIBILITY OF APPLICATION ON SHORT FATIGUE CRACKS IN THE VICINITY OF BI-MATERIAL INTERFACE.
In: Junior Euromat 2004. - Lausanne, Switzerland, - 2004. - S. 44.
[Junior Euromat 2004.. Lausanne (CH), 04.09.06-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P001; GA ČR(CZ) GA101/03/0331

109422 - UFM-A 20043003 RIV SIGLE US eng C
Sklenička, V. - Dvořák, J. - Svoboda, M.
Influence of processing route on creep of ultrafine grained aluminium prepared by ECAP.
In: Ultrafine Graned Materials /3./. - (Ed. Zhu, Y.T.- Langdon, T.G.-Valiev, R.Z.-Semiatin, S.L.-Shin, D.H.- Lowe, T.C.). - Warrendale, The Minerals, Metals and Materials Society 2004. - S. 686.
[Symposium on Ultrafine Grained Materials. Charlotte (US), 04.04.14-04.04.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

109423 - UFM-A 20043004 RIV SIGLE DE eng C
Sklenička, V. - Dvořák, J. - Svoboda, M.
Creep behaviour of pure aluminium processed by equal-channel angular pressing.
In: Nanomaterials by severe plastic deformation. - (Ed. Zehetbauer, M. J.; Valiev, R. Z.). - Weinheim, Wiley-VCH 2004. - S. 840.
[Conference on Nanomaterials by Severe Plastic Deformation. Wien ( AT), 02.12.09-02.12.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117625 - UFM-A 20043016 SIGLE CZ eng A
Sklenička, V. - Dvořák, J. - Svoboda, M. - Král, P. - Vlach, B.
Effect of processing route on microstructure and mechanical behaviour of ultrafine grained metals processed by severe plastic.
In: Materials Structure and Micromechanics of Fracture - Abstract Booklet. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, Brno University of Technology 2004. - S. 61.
[International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture /4./.. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041301

117626 - UFM-A 20043017 RIV SIGLE CZ eng C
Sklenička, V. - Kudrman, J. - Kuchařová, K. - Míková, R. - Kloc, L. - Svoboda, M.
Creep behaviour of modified 9Cr martensitic steels after long-term annealing.
In: Metal 2004. - Ostrava, Tanger 2004. - S. čl. 50.
[Metalurgical and Materials Conference /13./. Ostrava (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0608; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

109424 - UFM-A 20043005 RIV NL eng J
Sklenička, V. - Langdon, T. G.
Creep properties of a fiber-reinforced magnesium alloy.
Journal of Materials Science, 39, [-] 1647-1652 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010104; GA AV ČR(CZ) IPP1050128
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.768(91) 0.798(92) 0.765(93) 0.741(94) 0.716(95) 0.749(96) 0.669(97) 0.632(98) 0.786(99) 0.701(00) 0.728(01) 0,798(02) 0.826(03) ]

117627 - UFM-A 20043018 RIV SIGLE NL eng C
Sklenička, V. - Pahutová, M. - Kuchařová, K. - Svoboda, M.
Creep behavior and strength of magnesium-based composites.
In: Metallic materials with high structural efficiency. - (Ed. Senkov, O.N.; Miracle, D.B.; Firstov, S.A.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2004. - S. 203-214.
[NATO Workshop on Metallic Materials with High Structural Efficiency. Kyiv (UA), 03.09.07-03.09.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117654 - UFM-A 20043046 RIV SK cze J
Sobotka, J. - Kuboň, Z. - Milička, K. - Dobeš, F.
Metodické aspekty studia dlouhodobé žárupevnosti svarových spojů kotlových trubek.
Zváranie - Svařování, 53 [6-7] 145-155 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117618 - UFM-A 20043009 RIV SIGLE CZ eng C
Stloukal, I. - Čermák, J.
Study of Ga volume and grain boundary diffusion in polycrystalline magnesium.
In: METAL 2004 /13./. - Hradec nad Moravicí, TANGER spol. s r.o. 2004. - S. 53 (1-7).
[METAL 2004 /13./. Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1355; GA AV ČR(CZ) Z20419004-I003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117754 - UFM-A 20043147 RIV SIGLE CZ cze C
Stránský, K. - Million, B. - Michalička, P. - Foret, R. - Rek, A.
Difuze hliníku, chromu, železa, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí v intervalu teplot 500 až 1100C.
In: Metal 2004 /13./. - Ostrava, Tanger spol. s r.o. 2004. - S. čl. 125.
[Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /13./. Červený zámek, Hradec nad Moravicí (CZ), 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1006; GA ČR(CZ) GA106/04/0949
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117666 - UFM-A 20043058 RIV GB eng J
Svoboda, J. - Fischer, F. D. - Fratzl, P. - Kozeschnik, E.
Modelling of kinetics in multi-component multi-phase systems with spherical precipitates I: Theory.
Materials Science and Engineering A, 385, [-] 166-174 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117665 - UFM-A 20043057 RIV GB eng J
Svoboda, J. - Gamsjäger, E. - Fischer, F. D. - Fratzl, P.
Application of the thermodynamic extremal principle to the diffusional phase transformations.
Acta Materialia, 52 [6] 959-967 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 670
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 0.000(96) 1.242(97) 1.953(99) 2.166(00) 2.658(01) 3,104(02) 3.059(03) ]

117769 - UFM-A 20043162 RIV DE eng J
Svoboda, M. - Kroupa, A. - Sopoušek, J. - Vřešťál, J. - Miodownik, P.
Phase changes in superaustenitic steels after long-term annealing.
Zeitschrift fur Metallkunde, 95 [11] 1025-1030 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117760 - UFM-A 20043153 RIV NL eng J
Šob, M. - Legut, D. - Friák, M. - Fiala, J.
Magnetism of Ni3Al and Fe3Al under extreme pressure and shape deformation: an ab initio study.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, [-] e205-e206 (2004).
[International Conference on Magnetism. Roma (IT), 03.07.27-03.08.01 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1041302; GA ČR(CZ) GA202/03/1351; GA MŠk(CZ) OC 523.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

117731 - UFM-A 20043123 RIV NL eng J
Talijan, N. - Čosovim, V. - Stajim-Trošim, J. - Žák, T.
Phase composition and magnetic properties of melt-spun NdůFeůB alloy.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272ů276, [-] e1911-e1912 (2004).
[International Conference on Magnetism. Roma (IT), 04.07.27-04.08.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

117752 - UFM-A 20043145 RIV SIGLE YU ser C
Talijan, N. - Stajič-Trošič, J. - Grujič, A. - Ćosovič, V. - Rajnovič, D. - Žák, T.
Uticaj termičkog tretmana na fazni sastav i magnetne osobine melt-spun Nd-Fe-N sa redukovanim sadržajem neodijuma.
In: Zbornik radova sa Kongresa fizičara Srbije i Crne Gore. - (Ed. Konjevič, N.; Vujičič, B.; Miranovič, P.). - Beograd, Asocijacija fizičara Srbije i Crne Gore 2004. - S. 187-190.
[Kongres fizičara Srbije i Crne Gore. Petrovac na Moru (YU), 04.06.03-04.06.05 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117750 - UFM-A 20043143 RIV SIGLE YU eng C
Talijan, N. - Stajič-Trošič, J. - Ćosovič, V. - Grujič, A. - Nedeljkovič, D. - Žák, T. - Schneeweiss, O.
Evolution of Microstructure of Melt-Spun Nd-Fe-B Alloy with Low Nd Content during the Heat Treatment.
In: Symposium Light Metals and Composite Materials /2./. - (Ed. Talijan, N.). - Belgrade, Association of Metallurgical Engineers of SCG 2004. - S. 123-125.
[Symposium Light Metals and Composite Materials /2./. Belgrade (YU), 04.05.19-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117751 - UFM-A 20043144 RIV YU eng J
Talijan, N. - Stajič-Trošič, J. - Ćosovič, V. - Grujič, A. - Nedeljkovič, D. - Žák, T. - Schneeweiss, O.
Evolution of Microstructure of Melt-Spun Nd-Fe-B Alloy with Low Nd Content during the Heat Treatment.
Metalurgija-Journal of Metallurgy, 10 [3] 267-274 (2004).
[Symposium Light Metals and Composite Materials /2./. Belgrade (YU), 04.05.19-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117726 - UFM-A 20043118 RIV GB eng J
Tood, I. - Chlup, Z. - OŽDwyer, J. G. - Lieblich, M. - Garcia-Escorial, A.
The influence of processing variables on the structure and mechanical properties of nano-quasicrystalline reinforced aluminium.
Materials Science and Engineering A, 375ů377 [375ů377] 1235ů1238 (2004).
[RQ /11./. Oxford (GB), 02.08.25-02.08.30 (WRD)]
Grant: GA AVČR(CZ) HPRN-CT-2000-00038
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

117635 - UFM-A 20043026 SIGLE DE eng A
Turek, I.
Electronic structure, exchange interactions and magnetostriction in rare-earth metals and compounds.
In: Joint European Magnetic Symposia JEMS '04. - (Ed. Muller, K.H.). - Dresden, Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research 2004. - S. 242.
[Joint European Magnetic Symposia. Dresden (DE), 04.09.05-04.09.10 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943; GA ČR(CZ) GA202/04/0583

117622 - UFM-A 20043013 SIGLE JP eng A
Turek, I. - Kudrnovský, J. - Drchal, V. - Weinberger, P.
Residual resistivity of diluted magnetic semiconductors.
In: International Conference on Nanospintronics Design and Realization. - (Ed. Kasai, H.). - Kyoto, International Institute for Advanced Studies 2004. - S. 66.
[International Conference on Nanospintronics Design and Realization. Kyoto (JP), 04.05.24-04.05.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583

117623 - UFM-A 20043014 RIV US eng J
Turek, I. - Kudrnovský, J. - Drchal, V. - Weinberger, P.
Residual resistivity of (Ga,Mn)As alloys from ab initio calculations.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276 [3] 1987-1988 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943; GA ČR(CZ) GA202/01/0764
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

117684 - UFM-A 20043076 RIV CZ eng J
Turek, I. - Kudrnovský, J. - Drchal, V. - Weinberger, P.
Residual resistivity of diluted III-V magnetic semiconductors.
Journal of Physics: Condensed Matter, 16 [48] S5607-S5614 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583; GA AV ČR(CZ) IAA1010203; GA AV ČR (CZ) IBS2041105
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor: 1.390(95) 1.487(96) 1.479(97) 1.645(98) 1.639(99) 1.608(00) 1.698(01) 1,775(02) 1.757(03) ]

117628 - UFM-A 20043019 SIGLE CZ eng A
Turek, I. - Rusz, J. - Diviš, M.
Origin of the negative volume magnetostriction of GdAlsub2/sub compound.
In: General Conference Condensed Matter Division EPS /20./. - (Ed. Sechovsky, V.). - Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2004. - S. 100.
[General Conference Condensed Matter Division EPS /20./. Praha (CZ), 04.07.19-04.07.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943

117629 - UFM-A 20043020 SIGLE SK eng A
Turek, I. - Rusz, J. - Diviš, M.
Theory of spontaneous volume magnetostriction in rare-earth-based systems.
In: Czech and Slovak Conference on Magnetism CSMAG '04. /12./. - (Ed. Sovak, P.). - Kosice, Prirodovedecka fakulta Univerzity P. J. Safarika 2004. - S. 52.
[Czech and Slovak Conference on Magnetism /12./. Kosice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943

117675 - UFM-A 20043067 RIV CZ eng J
Turek, I. - Rusz, J. - Diviš, M.
Theory of spontaneous volume magnetostriction in rare-earth-based systems.
Czechoslovak Journal of Physics, 54 [Suppl. D] D279-D282 (2004).
[Czech and Slovak Conference on Magnetism /12./. Košice (SK), 04.07.12-04.07.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/0943
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

117762 - UFM-A 20043155 RIV SIGLE PL eng C
Vízdal, J. - Kroupa, A. - Popovič, J. - Zemanová, A.
Experimental and Theoretical Study of Phase Equilibria in Sn-Zn-X(X=Bi,In,PD)Systems.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 82.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117673 - UFM-A 20043065 RIV US eng J
Vlaic, P. - Alouani, M. - Dreysse, H. - Bengone, O. - Turek, I.
Perpendicular-current giant magnetoresistance of M/Cu/M(001) junctions (M=Fe, Co, or Ni): An ab initio study.
Journal of Applied Physics, 96 [8] 4352-4356 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.731(91) 1.532(92) 1.784(93) 1.658(94) 1.636(95) 1.812(96) 1.630(97) 1.729(98) 2.275(99) 2.180(00) 2.128(01) 2,281(02) 2.171(03) ]

117637 - UFM-A 20043028 RIV NL eng J
Vlaic, P. - Baadji, N. - Alouani, M. - Dreysse, H. - Eriksson, O. - Bengone, O. - Turek, I.
Calculated electronic and transport properties of Fe/GaAs/Fe(001) tunnel junctions.
Surface Science, 566-568 [1] 303-308 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/04/0583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:2.514(91) 2.668(92) 2.639(93) 2.745(94) 2.851(95) 2.783(96) 2.180(97) 2.241(98) 2.385(99) 2.198(00) 2.189(01) 2,140(02) 2.063(03) ]

117745 - UFM-A 20043138 RIV SIGLE CZ cze C
Vlček, L. - Kozák, V.
Změna mikromechanických parametrů při modelování stabilního růstu trhliny.
In: Problémy lomové mechaniky /4./. - (Ed. Frantík, P.; Seitl, S.). - Brno, Vysoké učení technické v Brně 2004. - S. 93-98.
[Problémy lomové mechaniky /4./.. Brno (CZ), 04.06.08 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2041003; GA AV ČR(CZ) IBS2041001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117766 - UFM-A 20043159 RIV SIGLE PL eng C
Vřešťál, J. - Kroupa, A. - Šob, M.
Application of Ab Initio Electronic Structure Calculations in CALPHAD Method.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 73.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/0636
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117768 - UFM-A 20043161 RIV SIGLE SK eng C
Výrostková, A. - Jedináková, M. - Kroupa, A.
Properties and Microstructural changes in T24 Weld Metal in 0.5Cr/2.5Cr/9Cr Dissimilar Welds During Annealing.
In: Advanced Metallic Materials and Their Joining. - Bratislava, Výskumný ústav zváračský 2004. - S. 4 KB.
[Advanced Metallic Materials and Their Joining. Bratislava (SK), 04.10.25-04.10.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117737 - UFM-A 20043130 SIGLE PL eng A
Watson, A. - Scott, A. - Houserová, J. - Vřešťál, J.
Thermodynamic Assessment of the Bi-Pd System.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, - 2004. - S. 141.
[CALPHAD /33./. Krakow, Poland (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP106/03/P002

117767 - UFM-A 20043160 RIV SIGLE AT eng C
Zemanová, A. - Kroupa, A. - Vřešťál, J.
Prediction of Phase Equilibria in the Ag-In-Pd System.
In: Tofa 2004 Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys. - Rakousko, Austrian Chemical Society 2004. - S. P05.
[Tofa 2004. Vienna (AT), 04.09.12-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117763 - UFM-A 20043156 RIV SIGLE PL eng C
Zemanová, A. - Vřešťál, J. - Semenova, O. - Ipser, H. - Kroupa, A.
Prediction of Phase Equilibria in the Ag-In-Pd System in Comparison with Experimental Data.
In: CALPHAD /33./. - Krakow, Institut of Metallurgy and Materials Science, Krakow 2004. - S. 116.
[CALPHAD /33./. Krakow (PL), 04.05.30-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 531.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117733 - UFM-A 20043126 RIV CZ cze J
Zemčík, L. - Dlouhý, A.
Tavení intermetalických slitin typu gama TiAl ve vakuových indukčních pecích.
Slévárenství, 52 [6] 223-227 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0853
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117757 - UFM-A 20043150 RIV SIGLE CZ cze C
Zemčík, L. - Dlouhý, A.
Přesné lití odlitků z intermetalických slitin gama TiAl.
In: Metal 2004 /13./. - Ostrava, Tanger s.r.o. 2004. - S. 1-8.
[Metallurgical & Material Conference /13./. Hradec nad Moravicí (CZ) , 04.05.18-04.05.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0853
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117746 - UFM-A 20043139 RIV IT eng C
Zemčík, L. - Dlouhý, A. - Malec, S.
Processing of gamma TiAl intermetallic castings.
In: International Conference and Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology /2./. - Milano, Associazione Italiana di Metallurgia 2004. - S. 1-9.
[Conference and Exhibition on New Developments in Metallurgical Process Technology /2./. Riva del Garda (IT), 04.09.19-04.09.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/0853
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117788 - UFM-A 20043181 RIV CZ eng J
Žák, T.
First steps with digital ac magnetometer.
Journal of electrical engineering, 55 [10/s] 1-132 (2004).
[Magnetic Measurements 2004. Prague (CZ), 04.06.30-04.07.02 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904

117729 - UFM-A 20043121 RIV NL eng J
Žák, T. - Schneeweiss, O. - Miniš, D.
Structure and phase analysis of electrochemically synthesized FeůW.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272ů276, [-] e1119-e1121 (2004).
[International Conference on Magnetism. Roma (IT), 03.07.27-03.08.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 526.40
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2041904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11