ASEP

OÚ - Orientální ústav

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

067058 - OU-W 990041 RIV CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie 2. 3 vyd. Hradec Králové, Svítání 1996. - 274 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA921401

031290 - OU-W 960003 CZ cze J
Chaloupka, D.
Monotyp: Mezi grafikou, kresbou a malbou.
Starožitnosti a užité umění, - [3] 6-7 (1996).

033661 - OU-W 960029 CZ cze/ger B
Chaloupka, D.
Alfred Justitz - grafické dílo, plakáty a ilustrace.
In: Alfred Justitz - 1879-1934. Život a dílo. Sein Leben und Werk. - Cheb, Státní galerie výtvarného umění 1996. - S. 92-97. - ().

033662 - OU-W 960030 CZ cze J
Chaloupka, D.
Mariette Lydis - ilustrátorka orientálních předloh.
Nový Orient, 51 [8] 307-310 (1996).

038101 - OU-W 970002 CZ cze J
Chaloupka, D.
Emanuel Frinta.
Starožitnosti a užité umění, - [10] 17 (1996).

038102 - OU-W 970003 CZ cze J
Chaloupka, D.
Mařákovi žáci jako grafici.
Starožitnosti a užité umění, - [11] 17-19 (1996).

038541 - OU-W 970054 CZ ger J
Chaloupka, D.
Buchillustrationen von Alfred Justitz.
Judaica Bohemiae, 32, 145-151 (1996).

031291 - OU-W 960005 IT ger B
Charvát, P.
Die Christianisierung Grossmährens im 9. Jahrhundert: Ein neuer Aspekt.
In: Florentissima proles ecclesiae - Miscellanea hagiographica, historica et liturgica Reginaldo Grégoire O.S.B. XII lustra complenti oblata. - (Ed. Gobbi, D.). - Trento, CIVIS - bibliotheca 9 1996. - S. 95-104.

033664 - OU-W 960032 IT ger J
Charvát, P.
Zum Motiv von Vogel und Fisch im frühen Mittelalter.
Civis - Studi e testi, 20 [59] 79-86 (1996).

036094 - OU-W 960058 CZ cze J
Charvát, P.
Tedeum nebo Marseillaisa? Nelehký úděl germánského náčelníka na konci 20. století.
Dějiny a současnost, 18 [6] 49-55 (1996).

038534 - OU-W 970041 CZ cze J
Charvát, P.
Ibráhím ibn Jákúb - z Andalusie až na konec světa v 10. století.
Nový Orient, 51 [1] 10-14 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/0359

039145 - OU-W 970055 CZ cze J
Charvát, P.
Kolínsko, Čechy a Francie v době románské (10. - 12. století).
Práce muzea v Kolíně. řada společenskovědní, 7, [-] 207-216 ( 1996).

039146 - OU-W 970056 CZ eng J
Charvát, P.
The Czech Lands, their Vicinity and the Silk Road in the Middle Ages - a Sample Bibliography.
Archív orientální, 64 [3] 411-422 (1996).

039147 - OU-W 970057 CZ eng B
Charvát, P.
On sealings and officials: Sumerian DUB and SANGA, c. 3500-2500 B.C.
In: Studies in Near Eastern Languages and Literatures: Memorial Volume of Karel Petráček. - (Ed. Zemánek, P.). - Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic - Oriental Institute 1996. - S. 181-192.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101

039148 - OU-W 970058 CZ eng C
Charvát, P.
Who are Ibrahim's "Turks"? (a discussion note).
In: Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D.: Proceedings of the International Colloquy. Praha (CZ), 25.O4.1994-29.04.1994. - (Ed. Charvát, P.; Prosecký, J.). - Praha, Oriental Institute 1996. - S. 14-25.
[Ibrahim ibn Ya'qub at Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha (CZ), 94.04.25-94.04.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101

039149 - OU-W 970059 CZ eng C
Charvát, P.
Introduction.
In: Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D.: Proceedings of the International Colloquy. Praha (CZ), 25.O4.1994-29.04.1994. - (Ed. Charvát, P.; Prosecký, J.). - Praha, Oriental Institute 1996. - S. 14-25.
[Ibrahim ibn Ya'qub at Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha (CZ), 94.04.25-94.04.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101

039151 - OU-W 970063 CZ eng R
Charvát, P.
Dai Palazzi Assiri. immagini di potere da Assurnasirpal II and Assurbanipal (19-8 sec. a.C.).
Rec.: Dolce, R. - Santi, N. / Dai Palazzi Assiri. Immaginni di potere da Assurnasirpal II ad Assurbanipal (9-8 sec. a.C).
Listy filologické, 119 [1-4] 230-231 (1996).

039150 - OU-W 970060 CZ eng/fre/ger C
Charvát, P. - Prosecký, J.
Ibrahim ibn Ya'qub at Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D. Proceedings of the International Colloquy, 25 - 29. April 1994. Praha 1996. (Ed. Charvát, P.; Prosecký, J.). - Praha, Oriental Institute 1996. - 219 s.
[Ibrahim ibn Ya'qub at Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300. Praha (CZ), 94.04.25-94.04.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101

038524 - OU-W 970016 CZ cze T
Filipský, J. - Kolmaš, J. - Liščák, V. - Heroldová, H. - Vavroušková, S.
Lexikon východní moudrosti. Buddhismus. Hinduismus. Taoismus. Zen. Olomouc - Praha, Votobia - Victoria Publishing 1996. - 565 s. - ().

033680 - OU-W 960050 CZ cze B
Holman, J.
Křesťanství v jižní Asii - minulost a současnost.
In: Náboženství v asijských společnostech - tradice a současnost. - (Ed. Marková, D.). - Praha, OÚ AV ČR 1996. - S. 231-271. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92157IA92157

033681 - OU-W 960051 CZ cze T
Holman, J.
Duchovní svět Indie.
Orig.: Waterstone, R. / India. Praha, Knižní klub - Práh 1996. - 188 s. - ().

031307 - OU-W 960022 CZ cze J
Hruška, B.
Sumerská kavalérie.
Nový Orient, 51 [2] 57-60 (1996).

031310 - OU-W 960026 CZ cze J
Hruška, B.
Babylónské divy světa.
Nový Orient, 51 [4] 126-130 (1996).

033672 - OU-W 960042 CZ cze J
Hruška, B.
Babylónská vzdělanost - učenci a experti.
Nový Orient, 51 [7] 252-256 (1996).
Grant: GA405/94/1895

067057 - OU-W 990033 RIV AT ger J
Hruška, B.
Zum "Heiligen Hügel" in der altmesopotamischen Religion.
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 86, [-] 161-177 (1996).

039513 - OU-W 970121 CZ ger J
Hruška, B. - Prosecký, J.
Josef Klíma, 16.11.1909-30.11.1989.
Orbis iuris romani. Journal of ancient law studies, 2, [-] 139-172 (1996).

031300 - OU-W 960015 CZ cze J
Hřebíček, L.
Písmo v pohybu.
Nový Orient, 51 [5] 170-173 (1996).
Grant: GA405/95/0012

033663 - OU-W 960031 CZ cze J
Hřebíček, L.
Řád textu.
Nový Orient, 51 [8] 317-319 (1996).

038525 - OU-W 970021 DE eng R
Hřebíček, L.
Bibliography of Quantitative Linguistics by Reinhard Köhler.
Rec.: Köhler, R. / Bibliography of Quantitative Linguistics.
Glottometrika, 15, 214-217 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0012GA405/95/0012

038527 - OU-W 970023 DE eng J
Hřebíček, L.
Word Associations and Text.
Glottometrika, 15, 96-101 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0012

038529 - OU-W 970026 CZ eng B
Hřebíček, L.
Text and Interpretation.
In: Studies in Near Eastern Languages and Literatures. Memorial Volume of Karel Petráček. - (Ed. Zemánek, P.). - Prague, Oriental Institute 1996. - S. 279-286.

038530 - OU-W 970027 CZ eng J
Hřebíček, L.
Word frequency and word location in a text.
Archív orientální, 64 [3] 339-347 (1996).
Grant: GA405/95/0012

038532 - OU-W 970032 CZ eng R
Hřebíček, L.
Gabriel Altmann: Statistik für Linguisten.
Rec.: Altmann, G. / Statistik für Linguisten.
Archív orientální, 64 [2] 290-291 (1996).
Grant: GA405/95/0012

038528 - OU-W 970024 DE eng J
Hřebíček, L. - Altmann, G.
The Levels of Order in Language.
Glottometrika, 15, 38-61 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0012

038526 - OU-W 970022 DE eng J
Hřebíček, L. - Altmann, G. - Erat, E.
Word Length Distribution in Turkish Texts.
Glottometrika, 15, 195-204 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0012

031301 - OU-W 960016 CZ cze J
Hulec, O.
První černošské populace v Jižní Africe.
Nový Orient, 51 [2] 54-56 (1996).

031311 - OU-W 960027 CZ cze J
Hulec, O.
Inkhata v minulosti a současnosti.
Nový Orient, 51 [6] 201-203 (1996).

036098 - OU-W 960064 CZ cze J
Hulec, O.
Postavení tradičních náčelníků v moderní Jižní Africe.
Nový Orient, 51 [10] 367-369 (1996).

038531 - OU-W 970028 CZ eng J
Hulec, O.
The religious context in the history of South Africa.
Archív orientální, 64 [3] 348-366 (1996).

031292 - OU-W 960007 CZ cze Jx
Kolmaš, J.
Pamětní deska Karlu Slavíčkovi.
Nový Orient, 51 [3] 118 (1996).

031293 - OU-W 960008 CZ cze J
Kolmaš, J.
Pančhenlama vs. pančhenlama.
Nový Orient, 51 [5] 161-164 (1996).

031294 - OU-W 960009 CZ cze J
Kolmaš, J.
Milaräpův testament.
Nový Orient, 51 [5] 177-179 (1996).

031295 - OU-W 960010 CZ cze N
Kolmaš, J.
Krásná Kateřina z televizního seriálu "Marco Polo": Fikce, nebo skutečnost.
Univerzitní noviny. List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, 3 [2] 13-15 (1996).

033666 - OU-W 960035 CZ cze Jx
Kolmaš, J.
Krásná Kateřina z televizního seriálu "Marco Polo": Fikce, nebo skutečnost?
Nový Orient, 51 [7] 249-252 (1996).

033667 - OU-W 960037 CZ cze J
Kolmaš, J.
Süan-cangova cesta do Svaté země buddhismu.
Nový Orient, 51 [6] 210-214 (1996).

039510 - OU-W 970108 CZ eng B
Kolmaš, J.
Prague Collection of Tibetan Prints from Derge. Volume III. Book 1-2. Praha, Orientální ústav AV ČR 1996. - 509 s. - ().

033665 - OU-W 960033 CZ cze T
Kolmaš, J. - Štroblová, J.
Datlovník v meruňkovém sadu.
Orig.: Po Ťü-i / Paj Siang-šan ťi. Praha, Vyšehrad 1996. - 256 s. - ().

031296 - OU-W 960011 CZ cze B
Kolmaš, J. - Zbavitel, D. - Grollová, I.
Svět tibetského buddhismu. Praha, Brabapress 93 - Slovart 1996. - 143 s. - ().

039511 - OU-W 970123 CZ cze J
Křikavová, A.
Brněnská výtava Islám a jeho svět.
Nový Orient, 51 [5] 197-199 (1996).

039512 - OU-W 970119 CZ cze C
Křikavová, A.
Poušť jako domov.
In: Krajina jako domov. - (Ed. Svobodová, H.). - Žďár nad Sázavou, Okresní knihovna M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou 1996. - S. 27-33. - ().
[Krajina jako domov. Žďár nad Sázavou (CZ), 96.09.25-96.09.28]

031308 - OU-W 960023 CZ cze J
Liščák, V.
Náboženství a moderní čínská společnost na Tchaj-wanu I.
Nový Orient, 51 [2] 60-63 (1996).

038519 - OU-W 970007 FR eng R
Liščák, V.
[Recenze].
Rec.: Malina, J. / První císař. Tvůrce číny a osmého divu světa.
Revue bibliographique de sinologie, 14, [-] 71-72 (1996).

038520 - OU-W 970008 FR eng R
Liščák, V.
[Recenze].
Rec.: Kolmaš, J. / Buddhistická svatá písma. Šestnáct arhatů.
Revue bibliographique de sinologie, 14, [-] 368 (1996).

038521 - OU-W 970009 FR sla R
Liščák, V.
[Recenze].
Rec.: Komorovský, J.:E / Po cestách Asklepiových. Od mýtov a magie k medicině.
Revue bibliographique de sinologie, 14, [-] 476 (1996).

038522 - OU-W 970010 FR eng R
Liščák, V.
[Recenze].
Rec.: Král, O. / Kniha mlčení. Texty staré Číny.
Revue bibliographique de sinologie, 14, [-] 375 (1996).

038523 - OU-W 970011 FR eng R
Liščák, V.
[Recenze].
Rec.: Heřmanová, Z. - Liščák, V. - Obuchová, L. / O čínském výtvarném umění a vzdělanosti.
Revue bibliographique de sinologie, 14, [-] 177 (1996).

038535 - OU-W 970044 CZ cze J
Liščák, V.
Minulost a současnost Hedvábné cesty.
Nový Orient, 51 [9] 330-335 (1996).

038536 - OU-W 970045 CZ cze J
Liščák, V.
Náboženství a moderní čínská společnost na Tchaj-wanu. (2).
Nový Orient, 51 [3] 98-99 (1996).

038537 - OU-W 970047 CZ cze Jx
Liščák, V.
Největší hongkongský ostrov a nejnákladnější letiště na světě.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 2 [3] 8 (1996).

038538 - OU-W 970051 CZ cze Jx
Liščák, V.
Čína a zákaz jaderných zkoušek.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 2 [2] 2-3 (1996).

038539 - OU-W 970052 CZ cze Jx
Liščák, V.
Hongkong na cestě do Číny.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 2 [2] 5-6 (1996).

038540 - OU-W 970053 CZ cze Jx
Liščák, V.
Inženýr Bedřich August - zakladatel sbírky orientálních mincí NpM.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 2 [1] 7-8 (1996).

033676 - OU-W 960046 CZ cze B
Liščák, V. - Fojtík, P.
Státy a území světa. Praha, Libri 1996. - 935 s. - ().

031297 - OU-W 960012 CZ cze Jx
Marková, D.
Není švagr jako švagr.
Nový Orient, 51 [4] 124-144 (1996).

031298 - OU-W 960013 CZ cze B
Marková, D.
Islám. Ostrava, Atelier Milata 1996. - 27 s.
Grant: IA92157

031299 - OU-W 960014 CZ cze B
Marková, D.
Sikhismus, džinismus, pársismus. Ostrava, Atelier Milata 1996. - 25 s.
Grant: IA92157

033668 - OU-W 960038 CZ cze J
Marková, D.
Veké Mughalky.
Nový Orient, 51 [7] 256-260 (1996).

033669 - OU-W 960039 CZ cze J
Marková, D.
Indira - patnáct let v čele Indie.
Nový Orient, 51 [9] 321-324 (1996).

033670 - OU-W 960040 CZ cze T
Marková, D.
Manželka.
Orig.: Asthana, D. / The Wife.
Nový Orient, 51 [8] 310-313 (1996).

033678 - OU-W 960048 CZ cze J
Marková, D.
Česká kultura na indické půdě.
Labyrint, 6 [4] 15 (1996).

033679 - OU-W 960049 IN eng J
Marková, D.
On Czech Military Songs.
Indo-Czech Friendship, a Journal of the Indo-Czech Cultural Society, Bombay, 15 [3] 5-6 (1996).

036091 - OU-W 960054 CZ eng C
Marková, D.
The Challenge from West and East, The Islamic Response.
In: Human Rights and Responsibilities in a Divided World. - (Ed. Krejčí, J.). - Praha, Institute of Philosophy of the Academy of Sciences 1996. - S. 65-81. - ().
[Sociálně kulturní pluralita a lidská práva. Praha (CZ), 95.09.25-95.09.29]
Grant: IA92157

036092 - OU-W 960055 CZ cze B
Marková, D.
Islám v Indii.
In: Náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost. - (Ed. Marková, D.). - Praha, Orientální ústav AV ČR 1996. - S. 173-229. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) 215/92/157

036097 - OU-W 960063 CZ eng J
Marková, D.
Popular reading material as a means of consolidating Indian Muslim identity.
Archiv orientální, 64 [2] 211-222 (1996).

036093 - OU-W 960056 CZ cze B
Marková, D. - Bečka, J. - Holman, J. - Vavroušková, S.
Náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost. (Ed. Marková, D.). - Praha, Orientální ústav AV ČR 1996. - 281 s. - ( ).
Grant: (CZ) GA ČRIAE0021602

031312 - OU-W 960028 CZ cze J
Mendel, M.
Osmanský džihád a 1. světová válka.
Nový Orient, 51 [6] 215-217 (1996).

033671 - OU-W 960041 CZ cze J
Miltner, V.
Ádžívikové a ti druzí.
Nový Orient, 51 [6] 220-222 (1996).

031302 - OU-W 960017 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Cti otce svého i matku svou. Problémy stárnoucí čínské společnosti.
Nový Orient, 51 [2] 46-48 (1996).

031303 - OU-W 960018 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Trojnožky a bubny - ozvěny doby bronzové v Číně.
Nový Orient, 51 [3] 87-90 (1996).

031304 - OU-W 960019 CZ cze Jx
Obuchová, Ľ.
Hodně synů - hodně štěstí? Ekonomická reforma, populační politika a konfuciánská etika v Číně.
Vesmír, 75 [1] 24-26 (1996).

033673 - OU-W 960043 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Čuangové: Rodinné tradice a pekingská demografická politika.
Nový Orient, 51 [7] 260-263 (1996).

033674 - OU-W 960044 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Muslimové v ČLR - návrat k víře otců?
Nový Orient, 51 [8] 282-286 (1996).

033677 - OU-W 960047 CZ cze Jx
Obuchová, Ľ.
I v Číně se mluví česky.
Čeština doma a ve světě, - [3] 196-199 (1996).

036089 - OU-W 960052 CZ cze Jx
Obuchová, Ľ.
Magické číslo devět a starý čínský svátek.
Nový Orient, 51 [10] 378-380 (1996).

036090 - OU-W 960053 CZ cze Jx
Obuchová, Ľ.
Čínský soubor na turné po České republice.
Nový Orient, 51 [9] 355-356 (1996).

038533 - OU-W 970033 CZ eng R
Obuchová, Ľ.
[Recenze].
Rec.: Kalvodová, D. / The Bamboo - Leaf Boat the Magic of the Chinese Theatre.
Archív orientální, 64 [3] 434-435 (1996).

039152 - OU-W 970068 CZ eng J
Obuchová, Ľ.
Archív orientální - Index to volumes 1-60 (1929-1992).
Archív orientální, 64 [6] 1-355 (1996).

031309 - OU-W 960025 CZ cze J
Pečírková, J.
Krásná Kleopatra.
Nový Orient, 51 [3] 91-94 (1996).

036096 - OU-W 960062 CZ eng J
Pečírková, J.
Assurbanipal and the Downfall of the Empire.
Archiv orientální, 64 [2] 157-162 (1996).
Grant: IA92101

039509 - OU-W 970102 CZ cze J
Pečírková, J.
Kyros - vznik jedné historické legendy.
Nový Orient, 50 [9] 327-330 (1996).

095547 - OU-W 20023053 CZ cze T
Pečírková, J. - Prosecký, J.
Svět starého Egypta. Kulturní atlas.
Orig.: Baines, J. - Málek, J.: Atlas of Ancient Egypt. Abingdon 1980. Praha, Knižní klub 1996. - 240 s.

036095 - OU-W 960061 CZ fre J
Prosecký, J.
Quelques réflexions sur les textes historiques littéraires akkadiens.
Archiv orientální, 64 [2] 151-156 (1996).
Grant: IA92101

095538 - OU-W 20023044 CZ mul I
Prosecký, J.
43e Rencontre Assyriologique Internationale. Prague, July 1-5, 1996. Summaries of Papers. Praha, Filozofická fakulta UK 1996. - 38 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1895

067059 - OU-W 990054 RIV CZ eng A
Strnad, J.
Uneven Development, Innovations and Consumption: the Case of Premodern India.
In: Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History. - (Ed. Hroch, M.; Klusáková, L.). - Praha, Variant editors 1996. - S. 171-186.
[Criteria and Indicators of Backwardness. Praha (CZ), 96.12.07-96.12.10]

033675 - OU-W 960045 CZ cze J
Štěpánek, P.
Šest století od bitvy u Nikopole.
Nový Orient, 51 [8] 296-300 (1996).

031306 - OU-W 960021 CZ cze J
Třísková, H.
Cesta čínského draka k prosperitě.
Nový Orient, 51 [1] 4-8 (1996).

031305 - OU-W 960020 CZ cze J
Vavroušková, S.
Ve znamení tygra. Šivsena a bojový hinduismus v západní Indii.
Nový Orient, 51 [1] 1-4 (1996).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11