ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

011253 - USP-I 930367 CZ cze C
Adamová, K.
Idea smíšené vlády v České konfederaci.
In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. - Brno, ?? 1993. - S. 219-222.
[Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu??. Brno (CS), 9/1992]

011255 - USP-I 930369 CZ cze J
Adamová, K.
K dějinám českých špitálů.
Právník, ?? [10] 458-459 (1993).

011256 - USP-I 930370 CZ cze J
Adamová, K.
K pojmu estetický stát.
Právník, ?? [8] 713-715 (1993).

011258 - USP-I 930372 CZ cze J
Adamová, K.
Symbolika v politice.
Právník, -, [-] - (1993).

011259 - USP-I 930373 CZ cze B
Adamová, K.
Antologie české právní vědy.
In: Antologie české právní vědy. - (Ed. Univerzita Karlova, Praha, ?? 1993. - S. 203-239.

027605 - USP-I 960628 CZ cze C
Adamová, K.
Idea smíšené vlády v České konfederaci.
In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. - Brno, - 1993. - S. 219-222.
[Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Brno (CZ), 92.09.01]

027607 - USP-I 960630 CZ cze J
Adamová, K.
K pojmu estetický stát.
Právník, 132 [8] 713-715 (1993).

027609 - USP-I 960632 CZ cze B
Adamová, K.
Antologie české právní vědy. Praha, UK 1993. - S. 203-239.

027680 - USP-I 960703 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Bork, R. H. / Amerika v pokušení - Právo vystavené svodům politiky.
Právník, 132 [8] 720-721 (1993).

027681 - USP-I 960704 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Bellers, J. - Kipke, R. / Einführung in die Politikwissenschaft.
Právník, 132 [10-11] 958-959 (1993).

011222 - USP-I 930118 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Politická moc a legitimita.
Právník, - [2] 111-123 (1993).

011252 - USP-I 930366 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Síla a slabost teorií demokracie.
Právník, ?? [5] 406-424 (1993).

011254 - USP-I 930368 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
K diskusi o přímé demokracii.
Právník, ?? [6] 503-518 (1993).

011257 - USP-I 930371 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
K systémovému přístupu ve státovědě.
Právník, ?? [10/11] 936-948 (1993).

011260 - USP-I 930375 CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Základy politologie. Praha, Svoboda 1993. - 197 s.

027579 - USP-I 960602 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Politická moc a legitimita.
Právník, 132 [2] 111-124 (1993).

027604 - USP-I 960627 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Síla a slabost teorií demokracie.
Právník, 132 [5] 406-424 (1993).

027606 - USP-I 960629 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
K diskusi o přímé demokracii.
Právník, 132 [6] 503-518 (1993).

027608 - USP-I 960631 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
K systémovému přístupu ve státovědě.
Právník, 132 [10-11] 936-948 (1993).

027610 - USP-I 960633 CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Základy politologie. Praha, Svoboda 1993. - 199 s. - ().

027568 - USP-I 960592 CZ cze T
Balaš, V. - Pauknerová, M. - Pítrová, L. - Reschová, J. - Zemánek, J. - Zuklínová, M. - Drábek, V. - Kopecká, S. - Krbec, M. - Soukup, L. - Vejdělek, J.
Překlad hesel v Blackově právnickém slovníku. Praha, Victoria Publishing 1993. - 1472 s.
Grant: IA86803

011223 - USP-I 930121 CZ cze T
Bárta, J.
Pierre Moor: Správní řízení a rozhodnutí.
Orig.: Moor, P. / ??
Právník, ?? [1] 53-64 (1993).

011261 - USP-I 930388 CZ cze J
Bárta, J.
Vznikající ústavní soudnictví České republiky.
Právník, ?? [7] ?? (1993).

011262 - USP-I 930389 CZ cze J
Bárta, J.
K povaze veřejných listin a uznání cizozemských listin za listiny veřejné v českém právu.
Právní rozhledy, ?? [2] ?? (1993).

011263 - USP-I 930393 CZ cze J
Bárta, J.
Některé právní souvislosti samostatnosti České republiky a tzv. recepční zákon.
Právník, ?? [5] ?? (1993).

011264 - USP-I 930394 CZ cze J
Bárta, J.
Pěkné nadělení (Stavba jako předmět vlastnictví a jako předmět administrativněprávní úpravy).
Právník, ?? [10/11] ?? (1993).

011265 - USP-I 930395 CZ cze J
Bárta, J.
Některé otázky smluvního práva při leasingu.
Právní rozhledy, ?? [5] ?? (1993).

027580 - USP-I 960603 CZ cze T
Bárta, J.
Správní řízení a rozhodnutí.
Orig.: Moor, P. / -
Právník, 132 [1] 53-64 (1993).

027611 - USP-I 960634 CZ cze J
Bárta, J.
Vznikající ústavní soudnictví České republiky.
Právník, 132 [7] 541-548 (1993).

027612 - USP-I 960635 CZ cze J
Bárta, J.
K povaze veřejných listin a uznání cizozemských listin za listiny veřejné v českém právu.
Právní rozhledy, 1 [2] 44-45 (1993).

027613 - USP-I 960636 CZ cze J
Bárta, J.
Některé právní souvislosti samostatnosti České republiky a tzv. recepční zákon.
Právník, 132 [5] 365-373 (1993).

027614 - USP-I 960637 CZ cze J
Bárta, J.
Pěkné nadělení (Stavba jako předmět vlastnictví a jako předmět administrativněprávní úpravy).
Právník, 132 [10-11] 859-871 (1993).

027615 - USP-I 960638 CZ cze J
Bárta, J.
Některé otázky smluvního práva při leasingu.
Právní rozhledy, 1 [5] 153-157 (1993).

027675 - USP-I 960698 CZ cze T
Bárta, J.
Nástupnictví států: příklad rozdělení České a Slovenské federativní republiky.
Orig.: de Morzellec, J. / -.
Právník, 132 [9] 77-784 (1993).

011206 - USP-I 930061 - eng J
Bárta, J. - Bleser de, P.
Czech and Slovak Republics: Legal Implications of Demise of Federation.
Doing Business in Eastern Europe, - [1] 8-9 (93.01.19).

027566 - USP-I 960590 CZ eng J
Bárta, J. - de Bleser, P.
Czech and Slovak Republics: Legal Implications of Demise of Federation Noted.
Doing Business in Eastern Europe, [1] 8-9 (1993).

011266 - USP-I 930408 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear law in Czech Republic and Slovak Republic.
Nuclear law Bulletin, ?? [52] ?? (1993).

011267 - USP-I 930409 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear law in Czech Republic and Slovak Republic.
Nuclear law Bulletin, ?? [53] ?? (1993).

027616 - USP-I 960639 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear law in Czech Republic and Slovak Republic.
Nuclear law Bulletin, - [52] - (1993).

027617 - USP-I 960640 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear law in Czech Republic and Slovak Republic.
Nuclear law Bulletin, - [53] - (1993).

011209 - USP-I 930078 US eng B
Blahož, J.
Human Rights and Legal Guaranties in Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary.
In: Human Rights in the New Europe. - Human Rights and Legal Guaranties in Czechoslovakia, Poland and Hungary. - (Ed. Forsythe, D.). - Nebrasca, University of Nebrasca Press 1993. - ?? (69 str.) s.

011210 - USP-I 930079 ES eng B
Blahož, J.
Constitutional Complaints, a comparison.
In: Sociological aspects. - Constitutional Complaints. - (Ed. Blahož, J.). - Oňati, International Institute for Sociology of Law Press 1993. - ?? s.

011268 - USP-I 930412 CZ cze J
Blahož, J.
K vývoji modelu koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví.
Právník, ?? [12] ?? (1993).

027618 - USP-I 960641 CZ cze J
Blahož, J.
K rozvoji koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví po 2. světové válce.
Právník, 132 [12] 1029-1035 (1993).
Grant: IA868104

027667 - USP-I 960690 CZ cze J
Cvrček, F.
Zakladatel právní informatiky.
Právník, 132 [12] 1022-1025 (1993).

011184 - USP-I 930001 CZ cze J
Eliáš, K.
Incidenční spory.
Právní rozhledy, 1 [1] 3-6 (1993).

011185 - USP-I 930002 CZ cze J
Eliáš, K.
Akciové společnosti: Rozhodování kolektivních orgánů.
Ekonom. Týdeník Hospodářských novin, 37 [19] 63 (1993).

011186 - USP-I 930003 CZ cze J
Eliáš, K.
Prokura.
Bulletin advokacie, neuveden [3] 18-35 (1993).

011187 - USP-I 930004 CZ cze J
Eliáš, K.
K vymezení podniku v českém obchodním zákoníku.
Právní rozhledy, 1 [3] 75-78 (1993).

011188 - USP-I 930005 CZ cze J
Eliáš, K.
Etuda o prokuře.
Právník, 132 [5] 425-440 (1993).

011189 - USP-I 930006 CZ cze J
Eliáš, K.
Kniha akcionářů.
Právník, 132 [6] 471-477 (1993).

011190 - USP-I 930007 CZ cze J
Eliáš, K.
Právo a vtip.
Právník, 132 [8] 654-669 (1993).

011191 - USP-I 930008 CZ cze J
Eliáš, K.
Sídlo právnických osob (Poznámky k soukromoprávní úpravě se zvláštním zřetelem k obchodním společnostem - kritický rozbor).
Právník, 132 [9] 756-776 (1993).

011192 - USP-I 930009 CZ cze J
Eliáš, K.
Zatímní list.
Právní praxe v podnikání, 2 [7/8] 39-44 (1993).

011193 - USP-I 930010 CZ cze J
Eliáš, K.
Sídlo obchodních společností.
Právní praxe v podnikání, 2 [7/8] 1-4 (1993).

011195 - USP-I 930012 CZ cze J
Eliáš, K.
Ještě jednou k obchodnímu zákoníku.
Ekonom, 37 [44] 74 (1993).

011196 - USP-I 930014 CZ cze R
Eliáš, K.
Alois Forejt, Obchodní společnosti, Prospektrum Praha, 1992, 206 s.
Rec.: Forejt, A. / Obchodní společnosti.
Právník, 132 [5] 446-447 (1993).

011197 - USP-I 930015 CZ cze B
Eliáš, K.
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - část IV. - Praha, Verlag Dashöfer, Praha 1993. - S. neuvedeno.

011198 - USP-I 930016 CZ cze B
Eliáš, K.
Obchodní smlouvy.
In: Obchodní smlouvy. - část 1.-10. (ss.9 - 53, 118 - 127, 135 - 137) - Praha, Práce 1993. - S. 143 str..

011199 - USP-I 930017 CZ cze B
Eliáš, K.
Vzory soudních podání v obchodních věcech. sv. 2 Podání v řízením konkursním a vyrovnacím. - Praha, Prospektrum, Praha 1993. - 176 s.

011200 - USP-I 930018 CZ cze R
Eliáš, K.
Proroctví o nadčlověku.
Rec.: Nietzsche, F. / Tak pravil Zarathustra.
Právník, 132 [6] 533-534 (1993).

011201 - USP-I 930019 CZ cze R
Eliáš, K.
S. Freud: Psychopatológia každodenného života, Bratislava, Danubiapress, 1992.
Rec.: Freud, S. / Psychopatológia každodenného života.
Právník, 132 [7] 624-625 (1993).

011202 - USP-I 930020 CZ cze R
Eliáš, K.
J. Bejček: Obchodní závazky (Obecná úprava a kupní smlouva), Masarykova univerzita, Brno, 1993.
Rec.: Bejček, J. / Obchodní závazky.
Právník, 132 [8] 718-720 (1993).

011203 - USP-I 930021 CZ cze R
Eliáš, K.
Obchodní právo, I. a II. díl, Praha, CODEX, nakl. Hugo Grotia, 1993, 442 a 340 s.
Rec.: / Obchodní právo.
Právník, 132 [9] 819-823 (1993).

011224 - USP-I 930128 CZ cze J
Eliáš, K.
Novodobý rozměr starého právního sporu.
Právník, 132 [1] 32-52 (1993).

011235 - USP-I 930231 CZ cze J
Eliáš, K.
Kdo může zastupovat u soudu?
Hospodářské noviny, 37 [57] 18 (93.03.23.).

011236 - USP-I 930232 CZ cze R
Eliáš, K.
Pavel Eisner, Chrám i tvrz, Praha, Lidové noviny, 1992, 666 s.
Rec.: Eisner, P. / Chrám i tvrz.
Právník, 132 [1] 92-93 (1993).

011237 - USP-I 930233 CZ cze J
Eliáš, K.
Je řešení v pěstním právu?
Ekonom. Týdeník hospodářských novin, 37 [1] 56-57 (1993).

011238 - USP-I 930239 CS cze B
Eliáš, K.
Vzory soudních podání v obchodních věcech. 2. - Praha, Prospektrum 1993. - 176 s.

011239 - USP-I 930240 CZ cze B
Eliáš, K.
Společenské smlouvy.
In: Vzorové obchodní smlouvy. - kapitola 9, část IV Společenské smlouvy. - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. 30 str..

011240 - USP-I 930280 CZ cze J
Eliáš, K.
Společnosti s ručením omezeným: některé praktické problémy.
Průmyslový žurnál, -, [-] - (1993).

011241 - USP-I 930283 CZ cze J
Eliáš, K.
Dvakrát o obchodních společnostech.
Právo a zákonnost, -, [-] - (1993).

011271 - USP-I 930426 CZ cze J
Eliáš, K.
Odvolání se zřetelem k obchodním věcem.
Právní rozhledy, 1 [1] 111-119 (1993).

011272 - USP-I 930427 CZ cze J
Eliáš, K.
Novela zákona o konkursu a vyrovnání ve Slovenské republice.
Daňová a hospodářská kartotéka, 1 [2] D/1 a násl. (5 str.) ( 1993).

011273 - USP-I 930428 CZ cze B
Eliáš, K.
Vzory soudních podání v obchodních věcech. Praha, Prospektrum 1993. - 274 s.

011274 - USP-I 930429 CZ cze J
Eliáš, K.
Miniatura na neřešitelné téma.
Právník, 132 [11/12] ?? (1993).

027546 - USP-I 960570 CZ cze J
Eliáš, K.
Incidenční spory.
Právní rozhledy, 1 [1] 3-6 (1993).

027547 - USP-I 960571 CZ cze J
Eliáš, K.
Akciové společnosti: Rozhodování kolektivních orgánů.
Ekonom, 37 [19] 63 (1993).

027548 - USP-I 960572 CZ cze J
Eliáš, K.
Prokura.
Bulletin advokacie, 40 [3] 18-35 (1993).

027549 - USP-I 960573 CZ cze J
Eliáš, K.
K vymezení podniku v českém obchodním zákoníku.
Právní rozhledy, 1 [3] 75-78 (1993).

027550 - USP-I 960574 CZ cze J
Eliáš, K.
Etuda o prokuře.
Právník, 132 [5] 425-440 (1993).

027551 - USP-I 960575 CZ cze J
Eliáš, K.
Kniha akcionářů.
Právník, 132 [6] 471-477 (1993).

027552 - USP-I 960576 CZ cze J
Eliáš, K.
Právo a vtip.
Právník, 132 [8] 654-669 (1993).

027553 - USP-I 960577 CZ cze J
Eliáš, K.
Sídlo právnických osob (Poznámky k soukromoprávní úpravě se zvláštním zřetelem k obchodním společnostem - kritický rozbor).
Právník, 132 [9] 756-776 (1993).

027554 - USP-I 960578 CZ cze J
Eliáš, K.
Zatímní list.
Právní praxe v podnikání, 2 [7-8] 39-44 (1993).

027555 - USP-I 960579 CZ cze J
Eliáš, K.
Sídlo obchodních společností.
Právní praxe v podnikání, 2 [7-8] 1-4 (1993).

027557 - USP-I 960581 CZ cze J
Eliáš, K.
Ještě jednou k obchodnímu zákoníku.
Ekonom, 37 [44] 74 (1993).
Grant: IA86862

027558 - USP-I 960582 CZ cze J
Eliáš, K.
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání ve Slovenské republice.
Daňová a hospodářská kartotéka, 1 [2] 1-4 (1993).

027559 - USP-I 960583 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Forejt, A. / Obchodní společnosti.
Právník, 132 [5] 446-447 (1993).

027560 - USP-I 960584 CZ cze B
Eliáš, K.
Vzory soudních podání v obchodních věcech. 2. Praha, Prospektrum 1993. - - s. - ().

027561 - USP-I 960585 CZ cze R
Eliáš, K.
Proroctví o nadčlověku.
Rec.: Nietzsche, F. / Tak pravil Zarathustra.
Právník, 132 [6] 533-534 (1993).

027562 - USP-I 960586 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Freud, S. / Psychopatológia každodenného života.
Právník, 132 [7] 624-625 (1993).

027563 - USP-I 960587 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Bejček, J. / Obchodní závazky (Obecná úprava obchodních závazků, Kupní smlouva).
Právník, 132 [8] 718-720 (1993).

027564 - USP-I 960588 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Pelikánová, I.(Ed.) / Obchodní právo (1.,2.).
Právník, 132 [9] 819-823 (1993).

027581 - USP-I 960604 CZ cze J
Eliáš, K.
Novodobý rozměr starého právního sporu.
Právník, 132 [1] 32-52 (1993).

027593 - USP-I 960616 CZ cze N
Eliáš, K.
Kdo může zastupovat u soudu?
Hospodářské noviny, 37 [57] 18 (93.03.23).

027594 - USP-I 960617 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Eisner, P. / Chrám i tvrz.
Právník, 132 [1] 92-93 (1993).

027595 - USP-I 960618 CZ cze J
Eliáš, K.
Je řešení v pěstním právu?
Ekonom, 37 [1] 56-57 (1993).

027620 - USP-I 960643 CZ cze B
Eliáš, K.
Vzory soudních podání v obchodních věcech (3). Praha, Prospektrum 1993. - 274 s. - ().

027656 - USP-I 960679 CZ cze J
Eliáš, K.
Právní úprava odvolání se zřetelem k obchodním věcem.
Právní rozhledy, 1 [4] 111-117 (1993).

027657 - USP-I 960680 CZ cze J
Eliáš, K.
Miniatura na neřešitelné téma.
Právník, 132 [12] 1058-1063 (1993).

027658 - USP-I 960681 CZ cze J
Eliáš, K.
Glosa k otázce podnikatele podle právní formy.
Právo a podnikání, 2 [11] 12-14 (1993).

027659 - USP-I 960682 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Pokorná, J. / Obchodní společnosti a družstvo.
Právník, 132 [10-11] 959-961 (1993).

011245 - USP-I 930326 CZ cze B
Galíčková, A.
Společenské smlouvy.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - Společenské smlouvy. - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. ??.

011246 - USP-I 930328 CZ cze JX
Galíčková, A.
Výklad některých ustanovení zákona č. 42/1992 Sb. (pokračování).
Hospodářské noviny, ?? [??] ?? (??).

011247 - USP-I 930329 CZ cze R
Galíčková, A.
Karel Eliáš, Vzory soudních podání v obchodních věcech.
Rec.: Eliáš, K. / Vzory soudních podání v obchodních věcech.
Bulletin advokacie, ?? [??] ?? (1993).

011276 - USP-I 930440 CZ cze BX
Grospič, J.
Jednotlivá encyklopedická hesla.
In: Česká republika na disku. - Praha, Arteria 1993. - S. ?? (40 str.).

027666 - USP-I 960689 CZ cze B
Grospič, J.
K některým problémům demokratické transformace veřejné správy v České republice.
In: Historie a současnost veřejné správy. - Brno, PF MU 1993. - S. 99-122.

011211 - USP-I 930081 FI eng B
Grospič, J. - Matula, M.
Transition to Local Self Government and the Relation between State Administration and Self-Government Authorities in Czechoslovakia. (Ed. Finský svaz měst a obcí??, Helsinki, ?? 1993. - ?? s.

011275 - USP-I 930438 FI eng B
Grospič, J. - Matula, M.
The Central-Local Relation in Czechoslovakia.
In: Local Government in Transition, Evolving local government in former Eastern Europe. - (Ed. Stahlberg, K.). - Helsinki, Suonen Kaupunkiliitto?? 1993. - S. 169-194.

027569 - USP-I 960593 FI eng B
Grospič, J. - Matula, M.
Transition to Local Self Government and the Relation between StateAdministration and Self-Government Authorities in Czechoslovakia.
In: Local Government in Transition, Evolving local government in former Eastern Europe. - (Ed. Stahlberg, K.). - Helsinki, Association of Finnish Cities 1993. - S. 169-194.

011277 - USP-I 930444 CZ cze J
Kalenský, P.
Ekonomické zákonodárství České republiky z hlediska požadavků jeho kompatibility s právním řádem Evropských společenství.
Právník, - [12] - (1993).

011279 - USP-I 930446 CZ cze C
Kalenský, P.
Vývoj čs. nauky mezinárodního práva.
In: Antologie českého právnictví. - (Ed. Universita Karlova, Praha, - 1993. - S. -.

011280 - USP-I 930448 CZ cze J
Kalenský, P.
Rozdělení federace a rozhodčí soudnictví.
Právní praxe v podnikání, - [2] - (1993).

011281 - USP-I 930449 CZ cze J
Kalenský, P.
Institucionální rozhodčí řízení v obchodních věcech.
Právo a podnikání, - [6] - (1993).

027621 - USP-I 960644 CZ cze J
Kalenský, P.
Ekonomické zákonodárství České republiky z hlediska požadavků jeho kompatibility s právním řádem Evropských společenství.
Právník, 132 [12] 1088-1096 (1993).

027623 - USP-I 960646 CZ cze B
Kalenský, P.
Vývoj československé nauky mezinárodního práva.
In: Antologie českého právnictví. - Praha, UK 1993. - S. -.

027624 - USP-I 960647 CZ cze J
Kalenský, P.
Rozdělení federace a rozhodčí soudnictví.
Právní praxe v podnikání, 2 [2] 37-40 (1993).

027625 - USP-I 960648 CZ cze J
Kalenský, P.
Institucionální rozhodčí řízení v obchodních věcech.
Právo a podnikání, 2 [6] - (1993).

011278 - USP-I 930445 CZ eng C
Kalenský, P. - Pauknerová, M.
The Economic Legislation of the Czech Republic and the Requirements for Compatibility with the European Community Law.
In: East Central Europe 2000. - Praha, SOÚ AV 1993. - S. -.

027622 - USP-I 960645 CZ eng B
Kalenský, P. - Pauknerová, M.
The Economic Legislation of the Czech Republic and the Requirements for Compatibility with the European Community Law.
In: East Central Europe 2000. - Praha, SOÚ AV ČR 1993. - S. 34.
Grant: IA86862

011212 - USP-I 930083 IN eng J
Kanda, A.
The concept of Juridical Person in Czechoslovak Law.
Indian Socio-legal Journal, ?? [1] ?? (1993).

011282 - USP-I 930453 CZ cze J
Kanda, A.
Evropská akciová společnost (Societas Europea) - věčná vize nebo blízká realita?
Právník, ?? [8] 629-653 (1993).

011283 - USP-I 930455 CZ cze J
Kanda, A.
Úvaha o nové koncepci soukromého práva.
Právník, ?? [12] ?? (1993).

011284 - USP-I 930460 CS cze B
Kanda, A.
Kupní smlouva.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - díl 1., část. V. Kupní smlouva. - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. ?? (78 str.).

027570 - USP-I 960712 IN eng J
Kanda, A.
The concept of Juridical Person in Czechoslovak Law.
Indian Socio-legal Journal, - [1] - (1993).

027626 - USP-I 960649 CZ cze J
Kanda, A.
Evropská akciová společnost (Societas Europea) - věčná vize nebo blízká realita?
Právník, 132 [8] 629-653 (1993).
Grant: IA86803

027627 - USP-I 960650 CZ cze J
Kanda, A.
Úvaha o nové koncepci soukromého práva.
Právník, 132 [12] 1041-1047 (1993).

027682 - USP-I 960705 CZ cze J
Kanda, A.
Nový časopis pro evropské soukromé právo.
Právník, 132 [10-11] 961-962 (1993).

011194 - USP-I 930011 CZ cze J
Kanda, A. - Eliáš, K.
Čas úvah o nové koncepci soukromého práva.
Ekonom. Týdeník hospodářských novin, 37 [27] 55-56 (1993).

027556 - USP-I 960580 CZ cze J
Kanda, A. - Eliáš, K.
Čas úvah o nové koncepci soukromého práva.
Ekonom, 37 [27] 55-56 (1993).

011285 - USP-I 930478 CZ cze J
Kindl, M.
Vlastnictví přesahující hranice států.
Právní rozhledy, ?? [2] 41-44 (1993).

011286 - USP-I 930479 CZ cze J
Kindl, M.
Restituce a privatizace, opomíjené otázky.
Právník, ?? [5] 374-385 (1993).

011287 - USP-I 930480 CZ cze J
Kindl, M.
Podzemní vody, vlastnictví a restituce.
Právník, ?? [6] 463-471 (1993).

011288 - USP-I 930481 CZ cze J
Kindl, M.
Kolotoč správy majetku státu.
Právník, ?? [9] 750-755 (1993).

011289 - USP-I 930482 CZ cze J
Kindl, M.
Privatizace a spoluvlastnictví.
Právník, ?? [9] 807-809 (1993).

011290 - USP-I 930483 CZ cze J
Kindl, M.
Restituce arizovaného majetku.
Právník, ?? [12] ?? (6 str.) (1993).

011291 - USP-I 930484 CZ cze J
Kindl, M.
Zkoumání platnosti právních úkonů v rozhodném období mimo restituce.
Právo a zákonnost, ?? [9] 540-547 (1993).

011293 - USP-I 930486 CZ cze/eng B
Kindl, M.
Privatizace v ČR a životní prostředí.
In: Ekologická příručka pro podnikatele.; Environmental Handbook for Industry. - Praha, Trizonia, ?? 1993. - S. 87-97, 85-92.

011294 - USP-I 930487 CZ cze J
Kindl, M.
Komerční právník a restituce.
Právní praxe v podnikání, ?? [9] 1-7 (1993).

011295 - USP-I 930488 CZ cze J
Kindl, M.
Některé sporné otázky právního postavení restituentů.
Bulletin advokacie, ?? [4] 5-11 (1993).

027628 - USP-I 960651 CZ cze J
Kindl, M.
Vlastnictví přesahující hranice států.
Právní rozhledy, 1 [2] 41-44 (1993).

027629 - USP-I 960652 CZ cze J
Kindl, M.
Restituce a privatizace, opomíjené otázky.
Právník, 132 [5] 374-385 (1993).

027630 - USP-I 960653 CZ cze J
Kindl, M.
Podzemní vody, vlastnictví a restituce.
Právník, 132 [6] 463-471 (1993).

027631 - USP-I 960654 CZ cze J
Kindl, M.
Kolotoč správy majetku státu.
Právník, 132 [9] 750-755 (1993).

027632 - USP-I 960655 CZ cze J
Kindl, M.
Privatizace a spoluvlastnictví.
Právník, 132 [9] 807-809 (1993).

027633 - USP-I 960656 CZ cze J
Kindl, M.
Restituce "arizovaného" majetku v současnosti.
Právník, 132 [12] 1120-1122 (1993).

027634 - USP-I 960657 CZ cze J
Kindl, M.
Zkoumání platnosti právních úkonů v rozhodném období mimo restituce.
Právní praxe, 41 [9] 540-546 (1993).

027636 - USP-I 960659 CZ cze B
Kindl, M.
Privatizace v ČR a životní prostředí.
In: Ekologická příručka pro podnikatele. Environmental Handbook for Industry. - Praha, Trizonia 1993. - S. 87-97, 85-92.

027637 - USP-I 960660 CZ cze J
Kindl, M.
Komerční právník a restituce.
Právní praxe v podnikání, 2 [9] 1-7 (1993).

027638 - USP-I 960661 CZ cze J
Kindl, M.
Některé sporné otázky právního postavení restituentů.
Bulletin advokacie, 40 [4] 5-11 (1993).

011292 - USP-I 930485 CZ cze J
Kindl, M. - Drábek, A.
Sporné otázky zákona č. 229/1991 Sb.
Správní právo, -, [-] - (19 str.) (1993).

011296 - USP-I 930489 CZ cze J
Kindl, M. - Drábek, A.
Některé problémy institutu domnělého vlastníka.
Bulletin advokacie, ?? [4] 12-20 (1993).

027635 - USP-I 960658 CZ cze J
Kindl, M. - Drábek, A.
Některé sporné otázky novely zákona č.229/1991 Sb. (vzhledem k působnosti pozemkového fondu).
Správní právo, 26 [4] 232-238 (1993).

027639 - USP-I 960662 CZ cze J
Kindl, M. - Drábek, A.
Některé problémy institutu domnělého vlastníka.
Bulletin advokacie, 40 [4] 12-20 (1993).

011213 - USP-I 930084 BE eng B
Kindl, M. - Madar, Z.
Czechoslovakia: Environmental Law Encyclopaedia. (Ed. University Leuven??, Leuven??, ?? 1993. - 366 s.

027571 - USP-I 960594 BE eng B
Kindl, M. - Madar, Z.
Czechoslovakia: Environmental Law Encyclopaedia. Leuven, University of Leuven 1993. - 366 s.

027582 - USP-I 960605 CZ cze J
Klabouch, J.
Pražský rodák Hans Kelsen.
Právník, 132 [3] 185-192 (1993).

027668 - USP-I 960691 CZ cze J
Klabouch, J.
Z pražských kelsenovských materiálů.
Právník, 132 [12] 1015-1021 (1993).

027676 - USP-I 960699 CZ cze T
Klabouch, J.
Morální, sociální a zákonné základy inkriminace opomenutí.
Orig.: Panoussis, Y. / -
Právník, 132 [8] 688-706 (1993).

011207 - USP-I 930065 CZ cze BX
Knapp, V.
Teorie práva. Praha, Západočeská univerzita v Plzni 1993. - ?? s.

011214 - USP-I 930087 AT ger C
Knapp, V.
Das ABGB in Böhmen.
In: Europa in Ausbruch. Festschrift Fritz Schwind. - Vídeň, ?? 1993. - S. 173-179.

011215 - USP-I 930088 IT fre B
Knapp, V.
Antinomies et métamorphoses de la propriété. Mélanges en l'honneur de R. Sacco. Torino, ?? 1993. - 11?? s.

011216 - USP-I 930089 DB?? ger B
Knapp, V.
Lucken im Recht (pocta pro K. Opalka). Munster, - 1993. - - s.

011217 - USP-I 930090 CZ cze J
Knapp, V.
Přínos středoevropského soudnictví k evropské právní kultuře.
Právník, ?? [??] 725-736 (1993).
[Konference českých a rakouských soudců. Vrchní soud v Praze (CZ), ??]

011225 - USP-I 930145 CZ cze J
Knapp, V.
Zákonodárná moc ústavního soudu.
Právník, ?? [??] ?? (1993).

011226 - USP-I 930147 CZ cze J
Knapp, V.
Poslední dějství národního majetku.
Právník, ?? [??] 453-462 (1993).

011234 - USP-I 930221 CS cze B
Knapp, V.
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. Praha, Verlag Dashöfer 1993. - ?? s.

011320 - USP-I 930585 CZ cze J
Knapp, V.
Quieta non ???, paragraf 5 občanského zákoníku.
Právník, ?? [??] 249-284 (1993).

011321 - USP-I 930586 SR cze B
Knapp, V.
Vědecká propedeutika. Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě 1993. - 251 s.

011322 - USP-I 930588 CZ cze J
Knapp, V.
Zákonodárná pravomoc v České republice.
Právní rozhledy, ?? [4] 105-111 (1993).

011323 - USP-I 930589 IT eng B
Knapp, V.
Computers and Legal Drafting (resumé)??.
In: Il Convigno in breve??. - Verso un Sistema esperto Giuridico. - Firenze, Instituto per la documentazione giuridica 1993. - S. 40-41.

027572 - USP-I 960595 AT ger B
Knapp, V.
Das ABGB in Böhmen.
In: Europa in Ausbruch. Festschrift Fritz Schwind. - Vídeň, - 1993. - S. 173-179.

027573 - USP-I 960596 IT fre B
Knapp, V.
Antinomies et métamorphoses de la propriété. Mélanges en l'honneur de R. Sacco. Torino, - 1993. - - s.

027574 - USP-I 960597 DE ger B
Knapp, V.
Lücken im Recht (pocta pro K. Opalka). Munster, - 1993. - - s.

027575 - USP-I 960598 CZ cze J
Knapp, V.
Přínos středoevropského soudnictví k evropské právní kultuře.
Právník, 132 [9] 725-736 (1993).
[Středoevropské justiční fórum. Kroměříž (CZ), 93.09.20-93.09.22]

027583 - USP-I 960606 CZ cze J
Knapp, V.
Zákonodárná moc ústavního soudu.
Právník, 132 [2] 101-110 (1993).

027584 - USP-I 960607 CZ cze J
Knapp, V.
Poslední dějství národního majetku.
Právník, 132 [6] 453-462 (1993).

027592 - USP-I 960615 CZ cze B
Knapp, V.
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. Praha, Verlag Dashöfer 1993. - - s.

027669 - USP-I 960692 CZ cze J
Knapp, V.
Přínos středoevropského soudnictví k evropské právní kultuře.
Právník, 132 [9] 725-736 (1993).

027683 - USP-I 960706 CZ cze R
Knapp, V.
O modernizaci a právu.
Rec.: Kulcsár, K. / Modernization and Law.
Právník, 132 [3] 274-275 (1993).

027684 - USP-I 960707 CZ cze R
Knapp, V.
Užitečná práce o obchodních smlouvách.
Rec.: Marek, K. / K obchodním závazkovým vztahům.
Právník, 132 [10-11] 959 (1993).

027685 - USP-I 960708 CZ cze R
Knapp, V.
[Recenze].
Rec.: Bartoš, M. / Škola právnického myšlení.
Právník, 132 [10-11] 957-958 (1993).

011218 - USP-I 930092 AT ger C
Knapp, V. - Pauknerová, M.
Gesellschaftsrecht und ausländische Investitionen in der Tschechien.
In: Gesellschaft in Osteuropa. - Heft 3 - (Ed. Roth, G.). - Vídeň, ?? 1993. - 32 s.

027576 - USP-I 960599 AT ger B
Knapp, V. - Pauknerová, M.
Gesellschaftsrecht und ausländische Investitionen in der Tschechien.
In: Gesellschaft in Osteuropa. - (Ed. Roth, G.). - Vídeň, - 1993. - S. -.

011227 - USP-I 930152 CZ cze J
Kostečka, J.
Pracovní a sociální právo vnitrostátní a mezinárodní.
Právní praxe, ?? [3] 121-130 (1993).

011249 - USP-I 930355 CZ cze J
Kostečka, J.
Sociální dimenze Maastrichtské smlouvy (k poctě V. Knappovi).
Právník, ?? [12] ?? (18 str.) (1993).

011250 - USP-I 930356 CZ cze J
Kostečka, J.
K přípravě zákona o státní službě.
Právní praxe, ?? [6, 7] 313-319, 389-401 (1993).

011297 - USP-I 930490 CZ cze J
Kostečka, J.
K rozhodování soudů o nezákonnosti stávky nebo výluky.
Právní praxe, ?? [10] ?? (9 str.) (1993).

011298 - USP-I 930491 CZ cze J
Kostečka, J.
Přípustnost smluvního závazku nekonkurovat zaměstnavateli po skončení zaměstnání.
Právní rozhledy, ?? [3] 73-75 (1993).

011299 - USP-I 930494 CZ cze J
Kostečka, J.
Pojem "zmatečnost" v české právní terminologii.
Práce a mzda, ?? [9, 11] 37, 44 (1993).

011300 - USP-I 930495 CZ cze B
Kostečka, J.
??
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - díl 2 a 3, část 6. - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. ?? (27 str.).

011301 - USP-I 930497 CZ ger T
Kostečka, J.
Gesetz über die Wirtschaftsjuristen.
Orig.: / Zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících. Praha, Komora komerčních právníků 1993. - 20 s.

027585 - USP-I 960608 CZ cze J
Kostečka, J.
Pracovní a sociální právo vnitrostátní a mezinárodní.
Právní praxe, 41 [3] 121-130 (1993).

027601 - USP-I 960624 CZ cze J
Kostečka, J.
Sociální dimenze Maastrichtské smlouvy.
Právník, 132 [12] 1097-1106 (1993).

027602 - USP-I 960625 CZ cze J
Kostečka, J.
K přípravě zákona o státní službě.
Právní praxe, 41 [6, 7] 313-319, 389-401 (1993).

027640 - USP-I 960663 CZ cze J
Kostečka, J.
K rozhodování soudů o nezákonnosti stávky nebo výluky.
Právní praxe, 41 [10] 616-620 (1993).

027641 - USP-I 960664 CZ cze J
Kostečka, J.
Přípustnost smluvního závazku nekonkurovat zaměstnavateli po skončenízaměstnání.
Právní rozhledy, 1 [3] 73-75 (1993).

027642 - USP-I 960665 CZ cze J
Kostečka, J.
Pojem "zmatečnost" v české právní terminologii.
Práce a mzda, 41 [9, 11] 37, 44 (1993).

027643 - USP-I 960666 CZ ger T
Kostečka, J.
Gesetz über die Wirtschaftsjuristen. Praha, Komora komerčních právníků 1993. - - s.

027603 - USP-I 960626 CZ cze J
Kostečka, J. - Tomeš, I.
Institucionální problémy vývoje sociální bezpečnosti a sociální správy v České republice.
Právník, 132 [8] 670-678 (1993).
[Speyerer forum zur Entwicklungszusammenarbeit /2./. Speyer (DE), 93.04.19-93.04.21]

011251 - USP-I 930357 CZ cze J
Kostečka, J. - Tomeš, I.
Institucionální problémy vývoje sociální bezpečnosti a sociální správy v České republice.
Právník, ?? [8] 670-678 (1993).
[Zweites Speyerer forum zur Entwicklungszusammenarbeit. Speyer (DB), 93.04.19-93.04.21]

011302 - USP-I 930498 CZ cze J
Kubištová, J.
Dělení práva na soukromé a veřejné v obchodním zákonodárství.
Právník, ?? [??] ?? (25 str.) (1993).

011303 - USP-I 930506 CZ cze J
Kubištová, J.
K novelizacím obchodního zákoníku.
Právní praxe v podnikání, ?? [3] 100-118 (1993).

011304 - USP-I 930510 CZ cze B
Kubištová, J.
??
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - díl 2 a 3, část 6 - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. ?? (30 str.).

027644 - USP-I 960667 CZ cze J
Kubištová, J.
K novelizacím obchodního zákoníku.
Právní praxe v podnikání, 2 [3] 100-118 (1993).

027674 - USP-I 960697 CZ cze T
Masopust, Z.
Lidská práva a krize západní filosofie.
Orig.: Freeman, M. / -
Právník, 132 [1] 9-20 (1993).

027686 - USP-I 960709 CZ cze R
Matula, M.
[Recenze].
Rec.: Kuba, J. / Filosofie lidských práv a právo.
Právník, 132 [5] 444-446 (1993).

027688 - USP-I 960711 CZ cze J
Mitlöhner, M.
K součinnosti lékaře při vyšetřování sexuální trestné činnosti.
Moderní gynekologie a porodnictví, [4] - (1993).

011305 - USP-I 930517 CZ cze J
Mrázek, J.
Ochrana menšin v mezinárodním právu.
Právník, ?? [6] 478-498 (1993).

027645 - USP-I 960668 CZ cze J
Mrázek, J.
Ochrana menšin v mezinárodním právu.
Právník, 132 [6] 478-498 (1993).

027670 - USP-I 960693 CZ cze J
Novák, F.
Vědecká propedeutika Viktora Knappa.
Právník, 132 [12] 1026-1028 (1993).

011270 - USP-I 930424 CZ cze B??
Novák, F. - Cvrček, F.
CS LEGSYS (verze 2.0) - právně informatická a výzkumně analytická databáze o právních předpisech od r. 1918 do současnosti včetně justičních předpisů Rakouska-Uherska. Praha, ÚSP AV ČR?? 1993. - ?? s.

011269 - USP-I 930423 CZ cze B
Novák, F. - Cvrček, F. - Grulich, P. - Havlín, D.
Právní informační systém CS LEGSYS-TEXT (verze 3.0). Praha, ÚSP AV ČR?? 1993. - 100 s.

027619 - USP-I 960642 CZ cze B
Novák, F. - Cvrček, F. - Grulich, P. - Havlín, D.
Právní informační systém CS LEGSYS-TEXT (verze 3.0). Praha, ÚSP AV ČR 1993. - 100 s.

027678 - USP-I 960701 CZ cze J
Ondrašik, M.
Poznámky k poměru církví a právního státu.
Právník, 132 [1] 78-87 (1993).

011306 - USP-I 930522 US eng B
Pauknerová, M.
??
In: Foreign Investment in Central and Eastern Europe, Czechoslovakia. - kap. 5, 6, 7, 16 - (Ed. Pěchota, V.; Knappová, M.). - New York, Graham & Trotman 1993. - S. ??.

027577 - USP-I 960600 US eng B
Pauknerová, M.
The Procedure for Establishing and Monitoring Joint Ventures and FDI Companies, Corporate Forms of Joint Ventures and FDI Enterprises, Status of Joint Ventures, Termination and Dissolution.
In: Foreign Investment in Central and Eastern Europe (kap. 5, 6, 7, 16). - New York, Graham & Trotman 1993. - S. V(1) - XVI.D(3).

027646 - USP-I 960669 CZ cze J
Pauknerová, M.
Smlouva o právní pomoci mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.
Daňová a hospodářská kartotéka, 0 [9] 49-52 (1993).

027661 - USP-I 960684 US eng B
Pauknerová, M.
The Czech Republic.
In: European Agency and Distribution Law. - (Ed. Bender, M.). - Salzburg, - 1993. - S. 100.

027677 - USP-I 960700 CZ cze T
Pauknerová, M.
Federalismus v Rakousku.
Orig.: Pernthaler, P. / -
Právník, 132 [3] 238-248 (1993).

011307 - USP-I 930528 CZ cze J
Pítrová, L.
Decentralizace státní správy ve Francii a její dopad na soudní kontrolu správních rozhodnutí.
Správní právo, ?? [2] ?? (1993).

011308 - USP-I 930529 CZ cze J
Pítrová, L.
Polský model správního soudnictví, ano či ne.
Právník, ?? [??] ?? (1993).

027647 - USP-I 960670 CZ cze J
Pítrová, L.
Decentralizace státní správy ve Francii - její dopad na soudní kontrolu správních rozhodnutí.
Správní právo, 26 [2] 116-127 (1993).
Grant: IA868108

011228 - USP-I 930171 CZ cze J
Reschová, J.
První volební období demokratického parlamentu v ČSFR: Federální shromáždění 1990-1992.
Právník, ?? [2] ?? (1993).

011248 - USP-I 930335 CZ cze T
Reschová, J.
Ideologie sociálního vyloučení v severoamerické společnosti.
Orig.: Howard, R. E. / ??
Právník, ?? [4] ?? (1993).

027600 - USP-I 960623 CZ cze T
Reschová, J.
Ideologie sociálního vyloučení v severoamerické společnosti: teze o Centrálním parku.
Orig.: Howard, R. E. / -
Právník, 132 [4] 308-330 (1993).

027586 - USP-I 960609 CZ cze J
Reschová, J. - Olson, D. - Syllová, J.
První volební období demokratického parlamentu v ČSFR: Federální shromáždění 1990-1992 (Komparační pohled).
Právník, 132 [2] 125-141 (1993).

011309 - USP-I 930533 CZ lat J
Skála, J.
Res publica rei publicae lupus?
Právník, ?? [10/11] 917-935 (1993).

011310 - USP-I 930534 CZ cze J
Skála, J.
Zmocněnec pro ochranu osobních údajů v informačních systémech.
Právník, ?? [12] ?? (10 str.) (1993).

011312 - USP-I 930545 CZ cze T
Skála, J.
Komunální politika a místní správa ve východním Německu: "Paradigmatická" změna institucí a vzorů jednání. Empirická črta.
Orig.: Wollmann, H. / ??
Právník, ?? [4] 290-307 (1993).

027648 - USP-I 960671 CZ cze J
Skála, J.
Res publica rei publicae lupus? (Na téma uprchlíci v Evropě).
Právník, 132 [10-11] 917-935 (1993).
Grant: IA868104

027649 - USP-I 960672 CZ cze J
Skála, J.
Zmocněnec k ochraně osobních údajů v informačních systémech.
Právník, 132 [12] 1036-1040 (1993).
Grant: IA868104

027651 - USP-I 960674 CZ cze T
Skála, J.
Komunální politika a místní správa ve východním Německu: "Paradigmatická" změna institucí a vzorů jednání. Empirická črta.
Orig.: Wollmann, H. / -
Právník, 132 [4] 290-307 (1993).

011311 - USP-I 930535 DB ger C
Skála, J. - Knukel, C.
Auf dem Weg zu einem konsolidiertem Parteisystem? Die Parteintwicklung in der Tschechoslowakei nach der Revolution vom 1989.
In: Geschichte und Gesellschaft. - Göttingen, ?? 1993. - S. 292-311. - ( 3.).

027650 - USP-I 960673 DE ger B
Skála, J. - Knukel, C.
Auf dem Weg zu einem konsolidiertem Parteisystem? Die Parteintwicklungin der Tschechoslowakei nach der Revolution vom 1989.
In: Geschichte und Gesellschaft. - Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1993. - S. 292-311.

011219 - USP-I 930096 - ger B
Steiner, V.
Die Grundzuge des Przessrechte im europaischen Zivilprozessrecht. Bremen, - 1993. - - s.

011229 - USP-I 930174 CZ cze J
Steiner, V.
Nárok na vyloučení věci a na náhradu za její zničení v konkursu a vyrovnání.
Právní praxe, 2 [4] 5-12 (1993).

027587 - USP-I 960610 CZ cze J
Steiner, V.
Nároky na vyloučení věci nenáležející dlužníku a na náhradu za její zničení v konkursu a vyrovnání.
Právní praxe v podnikání, 2 [4] 5-13 (1993).

027662 - USP-I 960685 CZ cze J
Steiner, V.
Jaké poplatky se platí v konkursním a vyrovnacím řízení.
Daňová a Hospodářská kartotéka, 1 [3] - (1993).

027663 - USP-I 960686 CZ cze J
Steiner, V.
Civilní proces z hlediska jeho současného a dalšího vývoje.
Právník, 132 [12] 1074-1080 (1993).

027664 - USP-I 960687 CZ cze J
Steiner, V.
K pojmu nulity v oboru právních norem (Základní teze rozboru sankčního systému v právním řádu).
Právník, 132 [10-11] 829-836 (1993).

027665 - USP-I 960688 CZ cze B
Steiner, V.
Výklad zákona č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Praha, - 1993. - 51 s.

011230 - USP-I 930182 CZ cze J
Suchánek, J.
K zákonné úpravě zájmové samosprávy podnikatelů v tržní ekonomice.
Právník, ?? [4] 338-348 (1993).

011231 - USP-I 930190 D? ger J
Suchánek, J.
Privatisierung in der Tschechischen Republik.
Wirtschaftsrecht, ?? [7] 312-315 (1993).

011232 - USP-I 930206 D? ger J
Suchánek, J.
Die rechtlige Regelung der Wiederherstellung der Privateigentums an Grund und Boden in der Tschechischen und Slowakischen Republik.
Agrarrecht, ?? [3] 73-77 (1993).

011233 - USP-I 930207 D? ger C
Suchánek, J.
Genossenschaftsrecht der Tschechischen Republik auf dem Wege der Transformation.
In: Genossenschaftsrecht im Spannungsfeld von Bewährung und Veränderung. - (Ed. Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, Göttingen, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 1993. - S. ??. - (Berliner Schriften zum Genossenschaftswesen. 5.).

027588 - USP-I 960611 CZ cze J
Suchánek, J.
K zákonné úpravě zájmové samosprávy podnikatelů v tržní ekonomice.
Právník, 132 [4] 338-348 (1993).

027589 - USP-I 960612 DE ger J
Suchánek, J.
Privatisierung in der Tschechischen Republik.
Wirtschaftsrecht, 24 [7] 312-315 (1993).

027590 - USP-I 960613 DE ger J
Suchánek, J.
Die rechtlige Regelung der Wiederherstellung der Privateigentums an Grund und Boden in der Tschechischen und Slowakischen Republik.
Agrarrecht, 23 [3] 73-77 (1993).

027591 - USP-I 960614 DE ger B
Suchánek, J.
Genossenschaftsrecht der Tschechischen Republik auf dem Wege der Transformation.
In: Genossenschaftsrecht im Spannungsfeld von Bewährung und Veränderung. - Göttingen, Institut für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin 1993. - S. 127-139.

011313 - USP-I 930550 CZ cze J
Šamalík, F.
Strany a zastupitelství.
Dialog, ?? [5] ?? (1993).

011314 - USP-I 930551 CZ cze J
Šamalík, F.
K ústavně právním aspektům rozpouštění federace.
Právní praxe, ?? [1] ?? (1993).

011315 - USP-I 930552 CZ cze J
Šamalík, F.
Ústava a lidská práva.
Právník, ?? [6] ?? (1993).

011316 - USP-I 930566 CZ cze J
Šamalík, F.
Stará monarchie jako signál racionalismu?
Právník, ?? [4] ?? (1993).

027652 - USP-I 960675 CZ cze J
Šamalík, F.
Strany a zastupitelství.
Dialog, 2 [5] 23-26 (1993).

027653 - USP-I 960676 CZ cze J
Šamalík, F.
K ústavně právním aspektům rozpuštění federace.
Právní praxe, 41 [1] 17-20 (1993).

027654 - USP-I 960677 CZ cze J
Šamalík, F.
Právně filosofické a morálně politické zdroje demokratické ústavnosti.
Právník, 132 [6] 519-525 (1993).

027655 - USP-I 960678 CZ cze J
Šamalík, F.
Právní stát a renesance "přirozeného práva".
Právník, 132 [10-11] 837-851 (1993).

027671 - USP-I 960694 CZ cze J
Šamalík, F.
Staré mocnářství jako signál krize racionalismu.
Právník, 132 [3] 262-273 (1993).

011221 - USP-I 930113 FR fre J
Šturma, P.
La participation de la Communauté européenne a des sanctions internationales (Rapport pour le Diplôme du Centre d'études et de recherche de l'Académie de droit international de La Haye).
Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, ?? [366] 250-264 (1993).

011242 - USP-I 930302 CZ cze J
Šturma, P.
Vláda práva podle Evropské úmluvy o lidských právech.
Právník, ?? [5] ?? (1993).

011243 - USP-I 930307 CZ cze J
Šturma, P.
Odpovědnost státu podle Evropské úmluvy o lidských právech.
Právník, ?? [10/11] ?? (1993).

011244 - USP-I 930308 CZ cze J
Šturma, P.
K problému spravedlnosti a rovnosti v moderní filozofii práva.
Právník, ?? [12] ?? (1993).

018857 - USP-I 950054 GR eng B
Šturma, P.
Some problems of Strict Liability in International Law.
In: Thesaurus Acroasium of the 1989 Session: Responsibility of States. - Thessaloniki, - 1993. - S. -.

027596 - USP-I 960619 CZ cze J
Šturma, P.
Vláda práva podle Evropské úmluvy o lidských právech.
Právník, 132 [5] 385-405 (1993).

027597 - USP-I 960620 FR fre J
Šturma, P.
La participation de la Communauté européenne a des "sanctions" internationales.
Revue du Marché Commun et de l`Union Européénne, - [366] 250-264 (1993).

027598 - USP-I 960621 CZ cze J
Šturma, P.
Odpovědnost státu podle Evropské úmluvy o lidských právech.
Právník, 132 [10-11] 903-916 (1993).

027599 - USP-I 960622 CZ cze J
Šturma, P.
K problému spravedlnosti a rovnosti v moderní filozofii práva.
Právník, 132 [12] 1007-1014 (1993).

027660 - USP-I 960683 GR eng B
Šturma, P.
Some problems of Strict Liability in International Law.
In: Thesaurus Acroasium of the 1989 Session: Responsibility of States. - Thessaloniki, Institute of International Public Law and International Relations 1993. - S. 369-381.

011208 - USP-I 930074 CZ cze B
Zachariáš, J.
Pracovněprávní vztahy v podnikání. Praha, Prospektrum 1993. - 206 s.

011317 - USP-I 930576 CZ cze B
Zachariáš, J.
Pracovní právo??.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - ?? - Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. ??.

011318 - USP-I 930577 CZ cze J
Zachariáš, J.
Úplné znění zákoníku práce s komentářem.
Poradce podnikatele, ?? [2/3] 143-262 (1993).

027567 - USP-I 960591 CZ cze B
Zachariáš, J.
Pracovněprávní vztahy v podnikání. Praha, Prospektrum 1993. - 206 s.

011319 - USP-I 930578 CZ cze B
Zachariáš, J. - Tkáč, V. - Brádlerová, L.
Mezinárodní dokumenty o pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. Praha, Prospektrum 1993. - 500 s.

027672 - USP-I 960695 CZ cze J
Zástěrová, J.
Zamyšlení nad zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí.
Právník, 132 [2] 154-172 (1993).

027673 - USP-I 960696 CZ cze J
Zástěrová, J.
Zákon č.17/1992 Sb. a vývojové trendy práva životního prostředí.
Právník, 132 [3] 249-261 (1993).

027679 - USP-I 960702 CZ cze J
Zástěrová, J.
Politický systém a attorney general státu Izrael.
Právník, 132 [7] 599-618 (1993).

027687 - USP-I 960710 CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Francioni, F. - Scovazzi, T. / International Responsibility for Environmental Harm.
Právník, 132 [5] 447-449 (1993).

011220 - USP-I 930097 CZ eng B
Zemánek, J.
Legal Adaptation to market Economy.
In: Legal Adaptation to market Economy??. - Czechoslovakia. - (Ed. EC Commission, -, Nomos 1993. - S. -.

027578 - USP-I 960601 CZ eng B
Zemánek, J.
Legal Adaptation to market Economy. Czechoslovakia. Praha, Nomos 1993. - - s.

011204 - USP-I 930040 CZ cze B
Zuklínová, M.
Smlouva o půjčce, smlouva o úvěru.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - kapitola 14. Smlouva o půjčce, smlouva o úvěru. - (Ed. Knapp, V.; kol., Praha, Verlag Dashöfer 1993. - S. -.

011205 - USP-I 930042 CZ cze J
Zuklínová, M.
Jeden z mnoha v restitucích (Nad jedním rozhodnutím).
Právní praxe, - [7] - (1993).

027565 - USP-I 960589 CZ cze J
Zuklínová, M.
Jeden z mnoha v restitucích. (Nad jedním rozhodnutím).
Právní praxe, 41 [7] 424-430 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11