ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

053844 - SLU-S 980060 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Bauerová, M. - Herodes, S. - Kyas, V. - Šarapatková, Ž. - Vyskočil, P. - Hauptová, Z.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. 45.
In: Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Academia 1995. - S. 577-640. - ().

053960 - SLU-S 980150 RIV CZ cze J
Bečka, J.
Konference o L. Niederlovi.
Slavia, 64 [3] 331-332 (1995).

053963 - SLU-S 980153 RIV CZ cze J
Bečka, J.
Slovanský ústav a pokusy o likvidaci slavistiky.
Slavia, 64 [4] 357-369 (1995).

053836 - SLU-S 980024 CZ rus C
Běloševská, L.
"Skit" i russkaja literaturnaja Praga.
In: Russkaja, ukrainskaja i belorusskaja emigracija v Čechoslovakii meždu dvumja mirovymi vojnami. Sbornik dokladov. - Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna 1995. - S. 214-220. - ().
[Russkaja, ukrainskaja i belorusskaja emigracija v Čechoslovakii meždu dvumja mirovymi vojnami. Rezul'taty i perspektivy issledovanij. Fondy Slavjanskoj biblioteki v pražskich archivov. Praha (CZ), 95.08.14-95.08.15]
Grant: GA404/93/0262

053837 - SLU-S 980025 CZ rus T
Běloševská, L. - Luptáková, M.
Russkaja i ukrajinskaja emigracija v Čechoslovackoj respublike. 1919 - 1938. Putevoditel' po archivnym fondam i sobranijam v Češskoj respublike.
Rec.: Podaný,Václav - Barvíková Hana a kol. / Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice 1918 - 1938. Materiály k dějinám. Přehled archivních fondů a sbírek uložených v České republice.
Orig.: Podaný,Václav - Barvíková Hana a kol.: Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice 1918 - 1938. Materiály k dějinám. Přehled archivních fondů a sbírek uložených v České republice. Praha, Euroslavica 1995. - 131 s. - ().

053839 - SLU-S 980034 CZ cze J
Bláhová, E.
Lidija Petrovna Žukovskaja (1920 - 1994).
Slavia, 64 [3] 347-348 (1995).

053840 - SLU-S 980035 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Večerka, R. / Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax 2. Die innere Satzstruktur. Freiburg, 1993. 411 s.
Rec.: Večerka, R.: Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax 2. Die innere Satzstruktur. Freiburg, 1993. 411 s.
Slavia, 64 [4] 431-435 (1995).

053841 - SLU-S 980036 CZ cze J
Bláhová, E.
Symposium Kondakovianum.
Slavia, 64 [4] 486-488 (1995).

053842 - SLU-S 980037 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Profesor Josef Vašica. Jeho život, vztahy k rodině a rodnému kraji. Sborník k 110. výročí jeho narození. Olomouc 1994. 149 s.
Slavia, 64 [4] 480-482 (1995).

053843 - SLU-S 980051 CZ ger J
Bláhová, E.
Über den kyrilischen Teil des Reimser Evangeliums oder über die Resuszitation eines Mythos.
Byzantinoslavica, 56 [3] 593-599 (1995).

053838 - SLU-S 980032 CZ cze J
Hauptová, Z.
Konference: P. J. Šafařík, česká a slovenská slavistika.
Slavia, 64 [4] 488-490 (1995).

030631 - SLU-S 960019 CZ cze B
Havlíková, L. - Boček, P. - Goněc, V. - Pražák, R. - Šrámek, J. - Veselá, Z.
Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy. Brno, Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta 1995. - 215 s. - ().

053965 - SLU-S 980155 RIV CZ cze J
Hloušková, J.
Česko-polské sympozium k poctě Karla Krejčího.
Slavia, 64 [4] 483-485 (1995).

024485 - UJC-A 950065 CZ cze Jx
Kořenský, J. - Savický, N.
Rozhovor s jubilantem dr. Nikolajem Savickým, CSc.
Jazykovědné aktuality, 32 [1/2] 59-62 (1995).

025593 - SLU-S 950044 CZ ger J
Měšťan, A.
Charles Sealsfield und die Slawen.
Germanoslavica, 2 (7) [1] 13-21 (1995).

025594 - SLU-S 950045 PL eng B
Měšťan, A.
The Czech stereotype of Czechs compared with the Czech stereotype of Poles.
In: Stereotypes and nations. - (Ed. Walas, T.). - Krakov, International Cultural Centre 1995. - S. 35-44.

025595 - SLU-S 950046 PL pol B
Měšťan, A.
Czeski stereotyp Czechów a czeski stereotyp Polaków.
In: Narody i stereotypy. - (Ed. Walas, T.). - Krakov, Miedzynarodowe Centrum Kultury 1995. - S. 35-42.

025596 - SLU-S 950047 CZ ger B
Měšťan, A.
Kultur und Politik - im Osten und im Westen.
In: Im Licht der Dunkelheit. - Praha, Prago Media 1995. - S. 112-117.

025597 - SLU-S 950048 CZ cze B
Měšťan, A.
Kultura a politika - na Východě a na Západě.
In: Ve světle tmy. - Praha, Prago Media 1995. - S. 118-122.

025598 - SLU-S 950049 DE ger B
Měšťan, A.
Die tschechische Literatur 1785-1914.
In: Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. - (Ed. Seibt, F.). - Mnichov, Propylän 1995. - S. 37-48.

025599 - SLU-S 950050 CZ cze J
Měšťan, A.
Žeromského román "Prezdwiosnie" a vidina skleněných domů.
Slavia, 64 [1, 2] 113-115 (1995).

030630 - SLU-S 960007 CZ ger R
Měšťan, A.
A. Mickiewicz "Dichtung und Prosa".
Rec.: Mickiewicz, A. / Dichtung und Proza. Ein Lesebuch von K. Dedecius.
Germanoslavica, 2 [2] 288-290 (1995).

053955 - SLU-S 980145 RIV CZ cze J
Měšťan, A.
Žeromského román Przedwiošnie a vidina skleněných domů.
Slavia, 64 [1-2] 113-115 (1995).

053964 - SLU-S 980154 RIV CZ cze J
Měšťan, A.
Václav Černý a Slované. (K devadesátému výročí narození Václava Černého).
Slavia, 64 [4] 371-380 (1995).

053835 - SLU-S 980017 CZ cze J
Morávková, A. - Šišková, R.
Česká asociace ukrajinistů.
Slavia, 64 [3] 340-341 (1995).

030962 - UJC-A 960723 CZ cze B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Herodes, S. - Páclová, I.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1995. - S. 833-896. - ().

030632 - SLU-S 960020 CZ rus C
Savický, N.
V poiskach russkoj idei.
In: Russian, Ukrainian and Belorussian Emigration between the World Wars in Czechoslovakia. Results and Perspectives of Contemporary Research. Holdings of the Slavonic Library and Prague Archives. Proceedings. - Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna 1995. - S. 419-427. - ().
[Russian, Ukrainian and Belorussian Emigration between the World Wars in Czechoslovakia. Results and Perspectives of Contemporary Research. Holdings of the Slavonic Library and Prague Archives. Praha (CZ), 95.08.14-95.08.15]

053834 - SLU-S 980013 CZ cze R
Šišková, R.
[Recenze].
Rec.: Udvari, István / Szlovák mezövárosok népélete Mária Terézia korában, Adatok Pozsony vármegye 18. száyadi történetéhez.
Rec.: Udvari, István: Szlovák mezövárosok népélete Mária Terézia korában, Adatok Pozsony vármegye 18. száyadi történetéhez.
Slavia, 64 [4] 464-465 (1995).

053961 - SLU-S 980151 RIV CZ cze J
Švábová, J.
6. mezinárodní paleobulharistické kolokvium.
Slavia, 64 [3] 336-338 (1995).

053957 - SLU-S 980147 RIV CZ cze J
Vachoušková, A.
Soupis prací Slavomíra Wollmana 1986-1994.
Slavia, 64 [1-2] 217-219 (1995).

053958 - SLU-S 980148 RIV CZ cze J
Wollman, S.
Lubor Niederle, zakladatel Slovanského ústavu.
Slavia, 64 [3] 221-231 (1995).

053959 - SLU-S 980149 RIV CZ cze J
Wollman, S.
In margine sbírky slovenských prozaických tradic.
Slavia, 64 [3] 327-328 (1995).

053962 - SLU-S 980152 RIV CZ cze J
Wollman, S.
Grausova likvidační komise a osudy Slovanského ústavu.
Slavia, 64 [4] 349-356 (1995).

053956 - SLU-S 980146 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
Wellkova teorie dějin v kontextu české školy literární komparatistiky.
Slavia, 64 [1-2] 207-216 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11