ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

083275 - UEK-B 20013013 RIV SK eng C
Acosta, M.
Woody-tissue respiration in a Norway spruce stand.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspectives of the Ecological Research in Mountain Forest Ecosystems. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

098131 - UEK-B 20020001 CZ eng K
Acosta, M.
Stem respiration in a Norway spruce stand.
In: MENDEL NET 2001. - Brno, Ediční středisko MZLU v Brně 2001. - S. 127-131.
[Konference doktorantů LDF MZLU vBrně. Brno (CZ), 01.06.05 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083272 - UEK-B 20013010 RIV CZ eng J
Acosta, M. - Brossaud, J.
Stem and branch respiration in a Norway spruce forest stand.
Journal of Forest Science, 47 [3] 136-140 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA MŠk(CZ) OK 289
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083273 - UEK-B 20013011 RIV CZ eng J
Acosta, M. - Janouš, D.
Branch respiration in a Norway spruce stand.
Beskids Bulletin, 14, [-] 73-76 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083274 - UEK-B 20013012 RIV SK eng C
Acosta, M. - Janouš, D. - Marek, V. M.
The influence of temperature on Norway spruce woody-tissue respiration.
In: Internatioal conference. - (Ed. Matejka, F.; Ostrožlík, M.). - Bratislava, Geophysical Institute of SAS 2001. - S. -.
[150 years of the meteorological service in central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083320 - UEK-B 20013065 CZ cze U
Bartoš, M.
Současné změny ve využívání krajiny v České republice a nové trendy v krajinné ekologii. 1 s.
[ České Budějovice, 01.02.01 (K-CST 60/2)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083317 - UEK-B 20013062 CZ cze H
Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Rekreační využití Šumavy. (Ed. Mánek, J.). - Vimperk, Správa Národního parku a CHKO Šumava 2001. - 1 s.
[Aktuality šumavského výzkumu. Srní (CZ), 01.04.02-01.04.04 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083283 - UEK-B 20013022 RIV SK eng J
Boháč, J.
EPIGEIC BEETLES (Insecta: Coleoptera) IN MONTANE SPRUCE FORESTS UNDER LONG-TERM SYNERGISTIC CHRONIC EFFECTS IN THE GIANT MOUNTAINS (CENTRAL EUROPE).
Ekológia, 20 [1] 57-69 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

092710 - UEK-B 20020016 CZ cze M
Boháč, J. - Matějíček, J. - Můčka, M. - Kletečka, Z.
Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách.
In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. - České Budějovice, Jihočeské muzeum 2001. - S. 73-76.

083356 - UEK-B 20013111 RIV CZ cze J
Boháč, J. - Roháčová, M.
Společenstva drabčíkovitých (Coleoptera,Staphylinidae) Přírodní rezervace Smrk v Moravskoslezských Beskydech.
Práce a Stud.Muz.Beskyd, 11 [1] 53-65 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

079659 - HBU-Z 20013061 CZ cze K
Borovec, J. - Hejzlar, J. - Porcal, P. - Žaloudík, J. - Nedvěd, L. - Porcalová, P.
Podaří se zvrátit eutrofizaci vodárensky využívané nádrže Jordán?
In: Pitná voda 2001. - (Ed. Kalousková, N.; Dolejš, P.). - Č. Budějovice, W&ET Team 2001. - S. 283-288.
[Pitná voda 2001, pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží /6./. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.24 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6017004

083318 - UEK-B 20013063 RIV GR eng C
Chromá, L. - Macková, M. - Kučerová, P. - Tříska, J. - Kochánková, L. - Wiesche, C. - Burkhard, J. - Macek, T.
Enzymes in plant metabolism of xenobiotics.
In: Proceedings of the First European Bioremediation Conference. - (Ed. Kalogerakis, N.; Psillakis, E.). - Chania, Technical University of Crete 2001. - S. 477-480.
[First European Bioremediation Conference. Chania (GR), 01.06.02-01.06.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901; GA ČR(CZ) GA203/99/1628
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083352 - UEK-B 20013107 RIV SIGLE FR eng M
Cílek, V. - Dumnicka, E. - Hanuláková, D. - Horáček, I. - Jeník, J. - Kopecký, J. - Marvanová, L. - Mlejnek, R. - Růžička, V. - Zacharda, M.
Czech Republic.
In: Encyclopedia Biospeleologica. - (Ed. Juberthie, C.; Decu, V.). - Moulis and Bucarest, Société de Biospéologie 2001. - S. 1406-1426.

083336 - UEK-B 20013082 RIV CZ cze J
Cudlín, P. - Moravec, I. - Chmelíková, E.
Retrospektivní sledování stavu smrkových ekoosystémů v Národním parku Šumava.
SILVA GABRETA, 6, [-] 249-258 (2001).
Grant: GA MŽP(CZ) SE/610/10/00; GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092740 - UEK-B 20020048 RIV CZ cze J
Cudlín, P. - Moravec, I. - Chmelíková, E.
Retrospektivní sledování stavu smrkových ekosystémů v Národním parku Šumava.
Silva Gabreta, 6, [-] 249-258 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

098650 - UEK-B 20013084 RIV CZ eng C
Cudlín, P. - Moravec, I. - Chmelíková, E.
Retrospective evaluation of the response of montane spruce forest ecosystems to multiple stress - possible tool to enhance monitoring methods.
In: INTERNATIONAL CROSS-CALIBRATION COUSCES. - Jíloviště - Strnady, VULHM 2001. - S. 7-17.
[INTERNATIONAL CROSS-CALIBRATION COUSCES. Luhačovice (CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083329 - UEK-B 20013074 RIV SK eng J
Cudlín, P. - Novotný, R. - Moravec, I. - Chmelíková, E.
Retrospektive evaluation of the response of montane forest ecosystem to multiple stress.
Ekológia, 20 [1] 108-124 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/1147
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083334 - UEK-B 20013080 CZ cze K
Cudlín, P. - Pechanec, V. - Matějka, K.
Důsledky povodně v červenci 1997 na změnu vegetace a způsoby využívání krajiny v říčních nivách Dřevnice a přilehlé části řeky Moravy II.
In: Sborník přízpěvků z workshopu 2001 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného ve dnech 28.-29. listopadu 2001 v Praze. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, Cicero Ostrava 2001. - S. 217-222.
[Workshop 2001 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470. Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083279 - UEK-B 20013018 RIV SK eng J
Cudlín, P. - Zemek, F. - Těšitel, J. - Lapka, M. - Hanousková, I.
Stress concept: possible tool to study changes in landscape.
Ekológia, 20 [1] 3-13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083313 - UEK-B 20013053 RIV CZ cze J
Dolejš, P. - Tříska, J.
Ozonizace organických mikropolutantů při úpravě podzemní vody.
Vodní hospodářství, 51 [5] 124-126 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/1469
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092464 - UPB-H 20023077 SIGLE CZ eng A
Elhottová, D. - Frouz, J. - Krištůfek, V. - Lukešová, A. - Nováková, A. - Picek, T. - Tříska, J.
Source of polyunsaturated fatty acids in food of soil invertebrates.
In: 6th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstrakt book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2001. - S. 17.
[Central European Workshop on Soil Zoology /6./. České Budějovice ( CZ), 01.04.23-01.04.25 (EUR)]

083936 - UPB-H 20013113 SIGLE SK cze A
Elhottová, D. - Szili-Kovácz, T. - Tříska, J.
Mikrobiální společenstva v půdách opuštěných zemědělskou praxí.
In: 22 Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej Zdravie a mikroorganizmy. - Košice, Československá spoločnosť mikrobiologická 2001. - S. 41.
[Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej Zdravie a mikroorganizmy. Košice (SK), 01.09.05-01.09.09 (CST)]

083993 - UPB-H 20013172 RIV SIGLE CZ eng C
Elhottová, D. - Vrchotová, N. - Tříska, J. - Krištůfek, V.
Quantitative and qualitative changes of phenolic compounds in alder leaf litter.
In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. - Jevíčko, Výzkumný ústav rostlinné výroby 2001. - S. 116-127.
[Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách. Praha (CZ), 01.11.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/P033; GA ČR(CZ) GA203/99/1628; GA AV ČR (CZ) IAA6066001; GA AV ČR(CZ) IAB6066903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911; AV0Z6087904

092734 - UEK-B 20020042 CZ cze N
Gottlieb, M. - Hanousková, I.
Mýty ve vlastním domě.
Životné prostredie, 35 [6] 295-298 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092700 - UEK-B 20020006 RIV SK cze J
Hanousková, I. - Gottlieb, M.
Historie v současnosti, současnost v historii. Mýty kolem trvale udržitelného rozvoje.
Životné prostredie, 35 [6] 307-313 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083296 - UEK-B 20013035 SK cze N
Hanousková, I. - Plecháček, J.
Pastinák v životním prostředí.
Životné prostredie, 35 [2] 90-92 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 341.20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083295 - UEK-B 20013034 RIV SK eng J
Hanousková, I. - Vlčková, Z.
LONG-TERM INTERFERENCES OF SETLEMENTS IN MARGINAL AREA "VIMPERSKO" AND WARS IN CZECH AREA.
Ekologia, 20 [1] 139-154 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083353 - UEK-B 20013108 RIV CZ eng J
Havránková, K. - Hurtalová, T. - Janouš, D.
Air flow over a young spruce forest: I. Wind direction analysis and mean vertical wind speed profiles.
Beskydy, 14, [-] 77-82 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; -(XE) EVK2-CT-1999-00032; GA SK(SK) GA2/704/20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083355 - UEK-B 20013110 RIV SK eng C
Havránková, K. - Hurtalová, T. - Janouš, D.
Deformation of air flow in the air layer affected by spruce forest stand.
In: International Conference: 150 years of the meteorological service in central Europe. - (Ed. Matejka, O.). - Bratislava, Geofyzikální ústav SAV 2001. - S. -.
[International Conference: 150 years of the meteorological service in central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; -(BE) EVK2-CT-1999-00032; GA SK(SK) GA2/7064/20
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083354 - UEK-B 20013109 RIV SK eng C
Havránková, K. - Janouš, D.
Sequestration of atmospheric CO2 by the spruce stand.
In: Stav a prespektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Mind´áš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems. Po ana (SK), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; -(BE) EVK2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

079654 - HBU-Z 20013048 CZ cze K
Hejzlar, J. - Žaloudík, J. - Rohlík, V.
Koncentrace živin (N, P) v tocích v povodí nádrže Lipno a jejich závislost na struktuře krajinného krytu.
In: Aktuality šumavského výzkumu. - (Ed. Mánek, J.). - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2001. - S. 82-86.
[Aktuality šumavského výzkumu. Srní (CZ), 01.04.02-01.04.04 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA AV ČR(CZ) IBS6017004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092703 - UEK-B 20020009 RIV SK eng J
Heřman, M. - Zemek, F.
Landscape fragmentation for flood prevention: GIS and hydrological modelling approach assessing forested labscape.
Ekológia (Bratislava), 20 [Supplement 3] 149-157 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

087306 - ENTU-I 20010200 RIV CZ cze J
Holec, M. - Šlachta, M. - Boháč, J.
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika).
Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6, 69-77 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727
Výzkumný záměr: CEZ:Z5007907; CEZ:AV0Z6087904

083332 - UEK-B 20013078 RIV NL eng J
Hruška, J. - Cudlín, P. - Krám, P.
Relationship between norway spruce status and soil water base cations/aluminum rations in the Czech republic.
Water, Air, and Soil Pollution, 130, [-] 983-988 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.742(91) 0.611(92) 1.067(93) 0.841(94) 1.146(95) 0.629(96) 0.964(97) 0.904(98) 0.971(99) 0.632(00) 0.772(01) 0,526(02) 0.883(03) ]

083341 - UEK-B 20013088 RIV SK eng J
Hurtalová, T. - Janouš, D. - Marková, I.
Aerodynamic properties of a young spuce stand.
Ekológia (Bratislava), 20 [3] 310-318 (2001).
Grant: GA SK(SK) GA2/7064/20; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083343 - UEK-B 20013090 RIV CZ eng J
Hurtalová, T. - Matějka, F. - Janouš, D. - Rožnovský, J.
Air flow over a young spruce forest.II.Experimental determination of the roughness length and zero-plane displacement.
Zpravodaj Beskydy, - [14] 83-88 (2001).
Grant: GA SK(SK) GA2/7064/20; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083344 - UEK-B 20013091 RIV SK eng C
Hurtalová, T. - Matějka, F. - Janouš, D. - Rožnovský, J.
Paremetrization of dependence of the zero plane displacement and roughness lenght on air flow above a young spruce forest.
In: International conference. - (Ed. Matejka, F.; Ostrožlík, M.). - Brastislava, Geophysical Institute of SAS 2001. - S. -.
[150 yers of meteorological service in central Europe.. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083301 - UEK-B 20013040 CZ eng K
Janouš, D. - Acosta, M. - Pokorný, R. - Urban, O.
Transpiration stream effect on CO2 efflux from Norway spruce woody-tissue.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystem. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083306 - UEK-B 20013045 RIV CZ eng J
Kalina, J. - Urban, O. - Čajánek, M. - Kurasová, I. - Špunda, V. - Marek, V. M.
Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied using various chlorophyll a fluorescence techniques.
Photosynthetica. -, 39 [3] 369-376 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA522/00/1381
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

083265 - UEK-B 20013003 RIV NL eng J
Koblížek, M. - Kaftan, D. - Nedbal, L.
On the relationship between the non-photochemical quenching of the chlorophyll fluorescence and the Photosystem II light harvesting efficiency. A repetitive flash fluorescence induction study.
Photosynthesis Research, 68 [2] 141-152 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:2.469(91) 3.017(92) 2.664(93) 2.903(94) 2.964(95) 2.947(96) 1.948(97) 1.689(98) 1.714(99) 1.633(00) 1.739(01) 1,567(02) 2.239(03) ]

083331 - UEK-B 20013077 RIV CZ eng J
Kovář, P. - Cudlín, P. - Korytář, M. - Zemek, F. - Heřman, M.
Comparative study of water balance on the experimental catchements Všeminka and Dřevnice.
Rostlinná výroba, 47 [6] 260-266 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

083987 - UPB-H 20013166 RIV CZ eng J
Kubátová, A. - Černý, M. - Nováková, A.
New records of micromycetes from the Czech Republic. IV. Acrodontium salmoneum, Chaunopycnis alba and Cylindrocarpostylus gregarius, and notes on Dactylaria lanosa and Trichoderma saturnisporum.
Czech Mycology, 53 [3] 237-255 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/0276
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911; CEZ:AV0Z6087904

080874 - UOCHB-X 20010021 DE eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Macek, T. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Wiesche in der, C. - Macková, M.
Studying of matabolism of PCB and PAH by plant cells.
In: ISEB 2001 Meeting Phytoremediation. - Leipzig-Halle, UFZ Umweltforschungszentrum 2001. - S. 87.
[ISEB 2001 Meeting Phytoremediation. Leipzig-Halle (DE), 01.05.15-01.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901; DFG(DE) 436TSE113/35/0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

080885 - UOCHB-X 20010032 US eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Macek, T. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Macková, M.
Studying of metabolism of PCB by plant cells and analysis of the products.
In: NATO ASI Workshop. Innovative Approaches to the On-Site Assessment and Remediation of Contaminated Sites. - (Ed. Reible, D.). - Baton Rouge, Lousiana State University 2001. - S. -.
[NATO ASI Workshop. Innovative Approaches to the On-Site Assessment and Remediation of Contaminated Sites.. Praha (CZ), 01.05.24-01.06.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

087866 - UCHP-M 20013215 TN eng C
Kuncová, G. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Podrazký, O.
The Influence of Immobilization of Pseudomonas species on Optical Detection of Polychlorinated Biphenyls.
In: Book of Abstracts. - -, - 2001. - S. A42.
[Les Matériaux et leurs Applications aux Dispositifs Capteurs Physiques, Chimiques et Biologiques MADICA 2001. Hammamet (TN), 01.10.29-01.10.31 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/01/0461; GA MŠk(CZ) OC 840.10; GA MŠk(CZ) OK 368
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921

087868 - UCHP-M 20013217 RIV PL eng C
Kuncová, G. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Podrazký, O.
The Influence of Immobilization of Pseudomonas Species on the Production of Colored Metabolites.
In: Proceedings. - -, - 2001. - S. P.16.
[International BRG Workshop and 62th ICB Seminar Bioencapsulation in Biological, Biotechnological and Industrial Applications /9./. Warsaw (PL), 01.05.11-01.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/01/0461; GA MŠk(CZ) OK 368; GA MŠk(CZ) OC 840.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921

083307 - UEK-B 20013047 RIV CZ eng C
Kurasová, I. - Štroch, M. - Urban, O. - Kalina, J. - Špunda, V.
The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gass exchange and Chl a fluorescence.
In: IX fyziologické dny. - České Budějovice, Institute of Plant Molecular Biology AS CR 2001. - S. 164.
[Days of Plant Physiology /9./. České Budějovice (CZ), 01.09.17-01.09.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083321 - UEK-B 20013066 RIV CZ cze J
Kušová, D. - Bartoš, M. - Těšitel, J.
Vybavenost Šumavy pro rekreaci z pohledu návštěvníků.
Šumava - časopis Správy NP a CHKO Šumava, 6 [podzim 01] 14-16 ( 2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083319 - UEK-B 20013064 RIV CZ eng J
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
The winter season visitors to the Bohemian Forest - their views on recreation possibilities and qualities within the region.
Silva Gabreta, 6, [-] 287-294 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083340 - UEK-B 20013087 RIV SK cze J
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
Krajina jako prostředí k rekreaci - na příkladu Šuamvy.
Životné prostredie, 35 [5] 253-256 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083281 - UEK-B 20013020 RIV CZ eng C
Lapka, M.
Globalization as the Phenomenon of Social Temptation of Man.
In: Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics. - (Ed. Lapka, M.; Cudlínová, E.; Maxa, J.). - Praha, ÚEK AVČR 2001. - S. 40 kB.
[Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics. Praha (CZ), 01.06.12-01.06.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092747 - UEK-B 20023055 SK cze N
Lapka, M.
Fetiše v životním prostředí - úskalí inspirace.
Životné prostredie, 35 [6] 301-303 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083282 - UEK-B 20013021 CZ cze K
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Příběh krajiny, krajina jako příběh.
In: Tvář naší země. - (Ed. Dejmal, I.; Dejmalová, K. a kol.). - Prajha - Průhonice, Česká komora architektů 2001. - S. 65-71.
[Tvář naší země.. Praha (Pražský hrad, Průhonice) (CZ), 01.02.21-01.02.23 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083280 - UEK-B 20013019 CZ eng G
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Maxa, J.
Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics. (Ed. Lapka, M.; Cudlínová, E.; Maxa, J.). - Praha, ÚEK AVČR 2001. -
[Is Globalisation overpowering Democracy? The challenge for Ecology, Economy and Ethics. Praha (CZ), 01.06.12-01.06.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083277 - UEK-B 20013016 RIV SK eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Rikoon, S. - Maxa, J.
Integrating nature, culture, and society: the concept of landscape field.
Ekológia, 20 [1] 125-138 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083278 - UEK-B 20013017 RIV US eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Rikoon, S. - Boháč, J.
Use of linear and non-linear approaches to solving the problems of marginal areas.
International Journal of Sustainable Development, 4 [2] 157-176 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.423(00) ]

083338 - UEK-B 20013085 CZ cze K
Lepšová, A.
Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce.
In: Aktuality šumavského výzkumu. - (Ed. Mánek, J.). - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2001. - S. 138-142.
[Aktuality šumavského výzkumu.. Srní (CZ), 01.04.02-01.04.04 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083339 - UEK-B 20013086 SIGLE CZ cze B
Lepšová, A.
Zázračná houba? Hlíva ústřičná. Vimperk, Vydavatelství Víkend 2001. - 63 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092699 - UEK-B 20020005 RIV CZ eng J
Lepšová, A.
Ectomycorrhizal system of naturally established Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] seedlings from different microhabitats - forest floor and coarse woody debris.
Silva gabreta, 2001 [7] 223-234 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092704 - UEK-B 20020010 SIGLE CZ cze K
Lepšová, A.
Ektomykorhizní systém smrku z přirozené obnovy na různých mikrostanovištích.
In: Tlející dřevo 2001. - (Ed. Jankovský, L.; Čermák, P.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2001. - S. 2.
[Tlející dřevo 2001. Brno (CZ), 01.05.31-01.06.01 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 342
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

080878 - UOCHB-X 20010025 GR eng A
Macek, T. - Macková, M. - Kučerová, P. - Chromá, L. - Burkhard, J. - Tříska, J. - Leigh, M. B. - Demnerová, K.
Phyto/rhizo-remediation studies on PCBs.
In: Proceedings of the First European Bioremediation Conference. - Crete, Technical University of Crete 2001. - S. 481.
[European Bioremediation Conference /1./. Chania (GR), 01.07.02-01.07.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1292; GA AV ČR(CZ) IAB6127901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

083311 - UEK-B 20013051 RIV GR eng C
Macková, M. - Kučerová, P. - Chromá, L. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Wiesche, C. - Demnerová, K. - Pazlarová, J. - Macek, T.
Metabolism of PCBs and PAHs in plant cells.
In: Proceedings of the First European Bioremediation Conference. - (Ed. Kalogerakis, N.; Psillakis, E.). - Chania, Technical University of Crete 2001. - S. 533-536.
[First European Bioremediation Conference. Chania (GR), 01.06.02-01.06.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6127901; GA ČR(CZ) GA526/01/1292; -(DE) DFG436TSE113/35/0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083337 - UEK-B 20013083 RIV CZ eng C
Malenovský, Z. - Cudlín, P. - Moravec, I.
Remote-sensed monitoring of norway spruce forest ecosystems.
In: INTERNATIONAL CROSS-CALIBRATION COUSCES. - Jíloviště - Strnady, VULHM 2001. - S. 1-6.
[INTERNATIONAL CROSS-CALIBRATION COUSCES. Luhačovice (CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083351 - UEK-B 20013098 RIV SK eng C
Marek, V. M.
Merological approach used in the studies of the environmental impact on forest ecosystems.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2001. - S. ----.
[Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083349 - UEK-B 20013096 RIV IE eng J
Marek, V. M. - Šprtová, M. - Angelis, P. - Scarascia-Mugnozza, G.
Spatial distribution of photosynthetic response to long-term influence of elevated CO2 in a mediterranean maccia mini-ecosystem.
Plant Science, 160, [-] 1125-1136 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA MŠk(CZ) OK 340
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.471(91) 1.355(92) 1.296(93) 1.257(94) 1.179(95) 1.235(96) 1.274(97) 1.155(98) 1.015(99) 1.259(00) 1.384(01) 1,556(02) 1.652(03) ]

083347 - UEK-B 20013094 RIV CZ eng J
Marek, V. M. - Šprtová, M. - Urban, O. - Špunda, V.
Chlorophyll a fluorescence response of Norway spruce needles to the long-term effect of elevated CO2 in relation to their position within the canopy.
Photosynthetica, 39 [3] 437-445 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

083345 - UEK-B 20013092 RIV SK cze C
Marková, I. - Janouš, D.
Denní chod globální radiace a její difúzní složky na Bílém Kříži (ČR).
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems.. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083342 - UEK-B 20013089 RIV CZ eng J
Marková, I. - Janouš, D. - Pavelka, M.
Distribution of global radiation and the share of its diffuse component.
Zpravodaj Beskydy, - [14] 67-72 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083293 - UEK-B 20013032 SK cze K
Marková, I. - Šalanská, P. - Janouš, D.
Závislost radiační bilance smrkového porostu na dopadající globální radiaci a elevačním úhlu.
In: IX. deň s medzinárodnou účasťou. Transport vody, chemikálií a energir v systéme poda-rastlina-atmosféra. - (Ed. Majerčá, J.; Hurtalová, T.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. -.
[IX. deň s medzinárodnou účasťou. Transport vody, chemikálií a energir v systéme poda-rastlina-atmosféra. Bratislava (SK), 01.11.29 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

086079 - MBU-M 20010312 HU eng A
Masojídek, J. - Torzillo, G. - Kopecký, J. - Koblížek, M. - Boussiba, S. - Vonshak, A.
Monitoring of algal and cyanobacterial cultures by biophysical and biochemical methods under stress conditions with respect to the production of valuable compounds.
In: Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems - book of abstracts. - Mosonmagyaróvár, University of West Hungary 2001. - S. 57.
[Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems. Mosonmagyaróvár (HU), 01.06.20-01.06.22 (WRD)]

090309 - BU-J 20020517 RIV CZ eng J
Mašková, Z. - Květ, J. - Zemek, F. - Heřman, M.
Functioning of mountain meadows under different mamagement impact - research project.
Silva Gabreta, 7, 5-14 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1410; GA Mžp(CZ) SE/620/5/97
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908; CEZ:MSM 123100004

092697 - UEK-B 20020003 RIV CZ eng J
Mašková, Z. - Zemek, F. - Heřman, M. - Květ, J.
Post World War II development and present state of non-forested area at Zhůří - Huťská hora Mt.
Silva Gabreta, 7, [-] 15-30 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092721 - UEK-B 20020027 RIV CZ eng J
Matějíček, J. - Boháč, J.
Faunistic records from the Czech Republic-141.
Klapalekiana. Klapalekiana, 37 [2] 271-273 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083302 - UEK-B 20013041 RIV CZ eng J
Matějka, F. - Rožnovský, J. - Janouš, D.
Mathematical modelling of air temperature and humidy above a young spruce forest.
Beskids Bulletin, 14, [-] 89-94 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083346 - UEK-B 20013093 SK sla K
Matějka, F. - Rožnovský, J. - Janouš, D. - Hurtalová, T.
Výsledky a perspektívy výskumu mikroklímy lesných porastov.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspektives of the ecological research in mountain forest ecosystems.. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083303 - UEK-B 20013042 RIV CZ cze J
Mráček, A. - Urban, O. - Marek, V. M.
Diferenciace slunného a stinného asimilačního aparátu smrku ztepilého vystaveného dlouhodobému působení zvýšené koncentrace CO2.
Beskydy. -, 14, [-] 95-98 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083348 - UEK-B 20013095 SK cze K
Pavelka, M. - Janouš, D.
Sezónní dynamika toku CO2 z půdy smrkového porostu.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Forest Research Institute 2001. - S. -.
[Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems.. Pol'ana (SK), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083309 - UEK-B 20013049 SK eng K
Pokorný, R.
Growth of Norway spruce trees in atmosphere with elevated CO2 concentration.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Polana, LVÚ Zvolen 2001. - S. -.
[Perspectives of the ecological research in mountain forest ecosystems. Polana (SK), 01.10.22-01.10.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083264 - UEK-B 20013002 RIV CZ eng J
Pokorný, R. - Šalanská, P.
Sap flux of dominant trees under low soil water availability.
Beskydy, 14, [-] 99-106 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA ČR(CZ) GA526/00/0485; -(BE) EVK2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083263 - UEK-B 20013001 RIV CZ eng J
Pokorný, R. - Šalanská, P. - Janouš, D. - Pavelka, M.
ALAI-02D - a new instrument in forest practice.
JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 47 [Special Issue] 164-169 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083271 - UEK-B 20013009 RIV SK eng J
Pokorný, R. - Šalanská, P. - Janouš, D.
Growth and transpiration of Norway spruce trees under atmosphere with elevated CO2 concentration.
Ekológia, 20 [1] 14-28 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083285 - UEK-B 20013024 RIV SK eng J
Sedláček, F. - Zemek, F. - Heřman, M. - Kierdorf, H. - Kierdorf, U.
FLUORIDE LOAD ON ECOSYSTEMS IN WESTERN PART OF KRUŠNÉ HORY MTS DETERMINED BY BIOINDICATION.
Ekologia, 20 [1] 70-79 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083862 - UFA-U 20010063 SK eng A
Sedlák, P. - Havránková, K.
Flux footprint estimation for the current measurements above the Bily Kriz spruce stand.
In: 150 Years of the Meteorological Service in Central Europe.Book of Abstracts. - Bratislava, Geophysical Institute of Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 1.
[150 Years of the Meteorological Service in Central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; EC DG Research(XE) EVK2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083863 - UFA-U 20010064 RIV SK eng C
Sedlák, P. - Havránková, K.
Flux footprint estimation for the current measurements above the Bily Kriz spruce stand.
In: 150 years of the Meteorological Service in Central Europe. - (Ed. Matejka, F.). - Bratislava, Geophysical Institute of SAS, Slovak Hydrometeorological Institute, Slovak Mining Society, Slovak Meteorological Society 2001. - S. -.
[150 years of the Meteorological Service in Central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; EC DG Research(XE) EVK2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911; CEZ:AV0Z6087904

083864 - UFA-U 20010065 RIV CZ cze J
Sedlák, P. - Havránková, K.
Horizontalní rozsah vlivu lesního porostu na bodově měřené turbulentní toky.
Meteorologické zprávy, 54 [5] 139-144 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; EC DG Research(XE) EVK2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

092698 - UEK-B 20020004 RIV CZ eng J
Smejkal, Z. - Pojerová, J. - Mašková, Z. - Zemek, F. - Heřman, M.
Flora and vegetation of the study area at Zhůří (Huťská hora Mt.).
Silva Gabreta, 7, [-] 31-44 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083308 - UEK-B 20013048 RIV SIGLE AU eng C
Soukupová, J. - Smatanová, S. - Jegorov, A. - Ferimazová, N. - Kupper, H. - Šetlík, I. - Maldener, I. - Whitmarsh, J. - Trtílek, M. - Melichar, M. - Nedbal, L.
Early detection of biotic and abiotic stress by kinetic imagigng of chlorophyll fluorescence.
In: PC2001 Proceedings. - Collingwood, CSIRO Publishing 2001. - S. 1-6.
[12th International Congress on Photosynthesis. Brisbane (AU), 01.08.18-01.08.23 (WRD)]

083299 - UEK-B 20013038 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Mucha, P. - Pechoč, J. - Stoklasa, J. - Šafaříková, M.
Separation of magnetic affinity biopolymer adsorbents in a Davis tube magnetic separator.
Biotechnology Letters, 23, [-] 851-855 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

083298 - UEK-B 20013037 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Ptáčková, L. - Šafaříková, M.
Large-scale separation of magnetic bioaffinity adsorbents.
Biotechnology Letters, 23, [-] 1953-1956 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

083270 - UEK-B 20013008 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Isolation and removal of proteolytic enzymes with magnetic crosslinked erythrocytes.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 225 [1-2] 169-174 ( 2001).
[3rd International Conference "Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers". Rostock (DE), 00.05.03-00.05.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

083297 - UEK-B 20013036 RIV GB eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Immunomagnetic separation of Escherichia coli O26, O111 and O157 from vegetables.
Letters in Applied Microbiology, 33, [-] 36-39 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.206(91) 1.042(92) 1.097(93) 1.040(94) 0.764(95) 0.948(96) 1.008(97) 0.964(98) 1.157(99) 1.154(00) 1.151(01) 1,182(02) 1.164(03) ]

083300 - UEK-B 20013039 RIV GB eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
The application of magnetic techniques in biosciences.
Magnetic and Electrical Separation, 10, [-] 223-252 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083284 - UEK-B 20013023 CZ cze K
Šalanská, P.
Vliv zvýšené koncentrace CO2 na transpirační tok v kmeni smrku ztepilého.
In: MENDEL NET 2001. - Brno, Ediční středisko MZLU v Brně 2001. - S. 123-126.
[MENDEL NET 2001. Brno (CZ), 01.06.05 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083291 - UEK-B 20013030 SK cze K
Šalanská, P. - Havránková, K. - Marek, V. M.
Tok zjevného a latentního tepla měřený systémem Edisol.
In: IX.posterový deň s medzinárodnou účasťou Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra. - (Ed. Majerčák, J.; Hurtalová, T.). - Bratislava, Ústav Hydrológie SAV 2001. - S. -.
[IX.posterový deň s medzinárodnou účasťou Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra.. Bratislava (SK), 01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083286 - UEK-B 20013025 RIV CZ cze J
Šalanská, P. - Pokorný, R.
Transpirační tok v kmeni smrku ztepilého ve vztahu k velikosti stromu.
Beskydy, 14, [-] 107-112 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA ČR(CZ) GA526/00/0485; EU(XE) EVK-2-CT-1999-00032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083287 - UEK-B 20013026 RIV SK cze C
Šalanská, P. - Pokorný, R.
Sap flux of Norway spruce under atmosphere with elevated CO2 concentration.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Miňďáš, J.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen 2001. - S. -.
[Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov.. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083289 - UEK-B 20013028 RIV SK cze C
Šalanská, P. - Pokorný, R.
Sap flux of the Norway spruce stand in relation to the global radiation.
In: Mezinárodní konference. - (Ed. Matejka, F.; Ostrožlík, M.). - Bratislava, Geofyzikální ústav SAV 2001. - S. -.
[International conference - 150 years of the meteorological service in central Europe.. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083276 - UEK-B 20013015 RIV CZ cze B
Šauer, P. - Andrews, R. - Cudlínová, E. - Dvořák, A. - Fiala, P. - Holcová, P. - Kovář, J. - Lisa, A. - Livingston, M. - Tošovská, E.
Dobrovolné dohody v politice životního prostředí. (Ed. Šauer, P.). - Praha, VŠE 2001. - 339 s.
Grant: GA MŽP(CZ) SG/320/1/98
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092702 - UEK-B 20020008 RIV CZ eng B
Šauer, P. - Andrews, R. - Cudlínová, E. - Dvořák, A. - Fiala, P. - Holcová, P. - Kovář, J. - Lisa, A. - Livingston, M. - Tošovská, E.
Voluntary agreements in environmental policy. (Ed. Šauer, P.). - Praha, VŠE 2001. - 206 s.
Grant: GA MŽP(CZ) SG/320/1/98
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083292 - UEK-B 20013031 RIV CZ cze J
Šerá, B.
Vztahy mezi produkcí semen a vybranými ekologickými charakteristikami v čeledi Scrophulariaceae.
Zprávy České botanické společnosti. Materiály, 36 [18] 73-85 ( 2001).
[Biologie rostlinných druhů. Praha (CZ), 98.12.04-98.12.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083294 - UEK-B 20013033 RIV SK eng J
Šerá, B. - Cudlín, P.
FLOOD IMPACT ON VEGETATION COMMUNITIES.
Ekológia, 20 [1] 38-46 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/1147; GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083350 - UEK-B 20013097 RIV SK eng C
Šprtová, M.
Spatial topography of the fluorescence signal from the Norway spruce shoots.
In: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. - (Ed. Minďáš, J.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2001. - S. -.
[Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov. Poľana (SK), 01.10.22-01.10.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083322 - UEK-B 20013067 CZ eng/rus U
Těšitel, J. - Bartoš, M. - Heřman, M. - Kušová, D. - Zemek, F.
Conservation and sustainable use of biological resources and landscapes: "Sustainable Development Strategies, Carrying Capacity and Revenue Mechanisms. 5 s.
[ Kvilda, 01.09.17-01.09.21 (W-EUR 26/21)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083315 - UEK-B 20013060 RIV NL eng J
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Biophilia as the invariant in human thinking - A case study the town of Tábor.
Landscape and Urban Planning, 53 [1] 29-36 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.340(99) 0.637(00) 0.477(01) 0.478(02) 0.925(03) ]

083316 - UEK-B 20013061 RIV SK eng J
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Population size - the indicator of the response of a local population to external pressure. A case study of the right shore of the Lipno lake area.
Ekológia /Bratislava, 20 [1] 29-37 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96072; GA ČR(CZ) GA512/95/0725
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083325 - UEK-B 20013070 CZ cze K
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Marketing území jako celku - jeden z předpokladů rozvoje turizmu na Šumavě.
In: 6 Mezinárodní konference:cestovní ruch, regionální rozvoj a vzdělávání. - (Ed. Hasman, M.; Říha, J.; Šittler, E.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, katedra cestovního ruchu 2001. - S. 177-178.
[The 6th International Conference: Travel Trade, Regional Development and Education. Tábor (CZ), 01.03.28-01.03.30 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

092727 - UEK-B 20020034 RIV CZ cze C
Tříska, J. - Cudlín, P. - Růžičková, K. - Vrchotová, N.
Distribuce polyaromatických uhlovodíků v jehlicích smrku ztepilého.
In: Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. - Praha, VŠCHT Praha 2001. - S. 246-249.
[Kontaminanty a další rizikové látky v potravinách a ekosystémech. /XIV./. Praha (CZ), 01.09.12-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA MŽP(CZ) SJ/740/1/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083310 - UEK-B 20013050 CZ cze K
Tříska, J. - Heyberger, A. - Totušek, J. - Lefnerová, D. - Vrchotová, N.
Extrakce organických látek z vody a hodnocení mutagenního potenciálu extraktů.
In: Sborník konference PITNÁ VODA 2001. - (Ed. Kalousková, N.; Dolejš, P.). - České Budějovice, W&ET Team 2001. - S. 241-246.
[Pitná voda 2001. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.24 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/1469
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083314 - UEK-B 20013054 CZ cze K
Tříska, J. - Paasivirta, J. - Holoubek, I. - Růžičková, K.
Rozdělení hexachlorbenzenu mezi půdu a atmosféru. Validace výpočtu a modelu pomocí SPME.
In: Ovzduší 2001, program a sbornik konference. - (Ed. Holoubková, I.). - 1 vyd. Brno, Masarykova Univerzita Brno 2001. - S. 282-285.
[Ovzduší 2001. Brno (CZ), 01.06.14-01.06.16 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/1147
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083305 - UEK-B 20013044 RIV CZ eng J
Urban, O. - Janouš, D. - Pokorný, R. - Marková, I. - Pavelka, M. - Fojtík, Z. - Šprtová, M. - Kalina, J. - Marek, V. M.
Glass domes with adjustable windows: A novel technique for exposing juvenile forest stands to elevated CO2 concentration.
Photosynthetica. -, 39 [3] 395-401 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085; GA MŠk(CZ) OK 271; -(BE) EN4-CT95-PL951544
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

083304 - UEK-B 20013043 RIV CZ cze J
Urban, O. - Pokorný, R. - Šalanská, P. - Mráček, A.
Morfologické změny smrku ztepilého pod vlivem zvýšené ultrafialové-B radiace.
Beskydy. -, 14, [-] 113-116 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083288 - UEK-B 20013027 RIV SK eng J
Zacharda, M.
PREDATORY PHYTOSEIID MITES (Acari:Phytoseiidae) AS BIOINDICATORS OF STRESS IMPACT ON A FARMLAND AND BUTRESSES OF THE FARMLAND REVIVAL.
Ekologia, 20 [1] 47-56 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083290 - UEK-B 20013029 RIV SIGLE AU eng C
Zacharda, M.
TALUS FORMATIONS - REMARKABLE BIOTOPES FOR ACAROLOGICAL RESEARCH, WITH EXAMPLES FROM THE RHAGIDIIDAE (ACARI: PROSTIGMATA).
In: Acarology:Proceedings of the 10th International Congress. - (Ed. Halliday, R.B.; Walter, D.E.; Proctor, H.C.; Norton, R.A.; Colloff, M.J.). - Collingwood, CSIRO PUBLISHING 2001. - S. 269-271.
[10th International Congress of Acarology, Canberra. Canberra (AU), 98.06.05-98.06.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083268 - UEK-B 20013006 RIV SK eng J
Zemek, F. - Heřman, M.
BARK BEETLE - A STRESS FACTOR OF SPRUCE FORESTS IN THE BOHEMIAN FOREST.
Ekológia (Bratislava), 20 [1] 95-107 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083269 - UEK-B 20013007 RIV SK eng J
Zemek, F. - Heřman, M. - Bufková, I.
SOCIAL AND NATURAL ASPECTS OF GETTING OVER A DISTURBED DEVELOPMENT OF SEMICULTURAL LANDSCAPE. A case study of Dobrá Voda former military training area.
Ekológia (Bratislava), 20 [1] 155-172 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

083335 - UEK-B 20013081 CZ cze K
Zemek, F. - Kovář, P. - Heřman, M. - Cudlín, P.
Fragmentace povoodí prostředky GIS pro zpřesnění modelu KINFIL.
In: Sborník přízpěvků z workshopu 2001 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470, konaného ve dnech 28.-29. listopadu 2001 v Praze. - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, Cicero Ostrava 2001. - S. 369-374.
[Workshop 2001 ke grantovému projektu grantové agentury České republiky "EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY V POVODÍCH" reg. č. 103/99/1470. Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

083324 - UEK-B 20013069 CZ cze K
Žaloudík, J.
Využití dálkového průzkumu Země a GIS při prostorové analýze extrémních hydrologických jevů v krajině.
In: Sborník příspěvků z Workshopu 2001 grantového projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích". - (Ed. Patera, A.; Váška, J.; Jakubíková, A.). - Praha, Klub techniků ČSVTS, FSv ČVUT Praha 2001. - S. 239-241.
[Workshop 2001 grantového projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích".. Klub techniků ČSVTS Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11