ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

019567 - PSU-E 950502 SIGLE CZ cze J
Blatný, M. - Hrdlička, M.
100 let od narození prof. Dr. med. Leopolda Szondiho.
Česká a slovenská psychiatrie, 89 [3] 393 (1993).

013382 - PSU-E 940540 CZ cze J
Blatný, M. - Osecká, L. - Macek, P.
Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii.
Československá psychologie, 37 [5] 444-454 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013849 - PSU-E 940502 CZ cze J
Blatný, M. - Osecká, L. - Macek, P.
Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii.
Československá psychologie, 37 [5] 444-454 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013397 - PSU-E 940030 CZ cze R
Čermák, I.
P. Clarkson, Transactional Analysis Psychotherapy.
Rec.: Clarkson, P. / Transactional Analysis Psychotherapy. Tavistock, Routledge1992, 345 s.
Československá psychologie, 37 [3] 266-267 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013864 - PSU-E 940530 CZ cze R
Čermák, I.
[Recenze].
Rec.: Clarkson, P. / Transactional Analysis Psychotherapy. Tavistock, Routledge 1992, 345 s.
Rec.: Clarkson, P.: Transactional Analysis Psychotherapy. Tavistock, Routledge 1992, 345 s.
Československá psychologie, 37 [3] 266-267 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

009899 - PSU-E 930023 GB c
Drška, Z. - Valová, D. - Málková, A. - Polánková, M.
Distribution of correlation coeffiecient between ECGs on body surface during ORS interval
In: Electrocardiology 1992 - London, World Scientific 1993. - S. 41-44.

009893 - PSU-E 930015 CS j
Drška, Z. - Valová, D. - Polánková, M. - Málková, A.
Cardiac micropotentials attained from one systole as non-dipolar residue by singular value decomposition
Physiological Research, 42 [2] 73-76 (1993).
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

009903 - PSU-E 930030 CS j
Dvořák, J.
Hledání skrytého rizika
Bulletin krizového managementu, 2 [3] 28-30 (1993).

009901 - PSU-E 930026 CS m
Dvořák, J. - Dvořák, I. - Zýka, J. - Schmidt, V.
Vademecum úspěšného manažera Praha, Management Press 1993. - 400 s.

013383 - PSU-E 940541 CZ cze J
Filo, P.
Některá zjištění při sledování neuropsychického zatížení v operátorských profesích v lesním hospodářství.
Psychologie v ekonomické praxi, 28 [3-4] 93-100 (1993).

013394 - PSU-E 940552 CZ cze C
Filo, P.
Výkony a jejich vztahy k výkonové motivaci.
In: Člověk a technika očima ergonoma. - Brno, VŠZ Brno 1993. - S. 8-15.
[Člověk a technika očima ergonoma. Brno (CZ), 93.05.06]

013395 - PSU-E 940553 SK cze C
Filo, P.
Pokus o zpřesnění registrace změn psychických funkcí vyvolaných působením neuropsychické zátěže.
In: Člověk a železniční doprava I. - Loučeň, VŠDS Žilina 1993. - S. 87-93.
[Člověk a železniční doprava. Loučeň (SK), 93.05.24-93.05.27]

013850 - PSU-E 940504 CZ cze J
Filo, P.
Některá zjištění při sledování neuropsychického zatížení v operátorských profesích v lesním hospodářství.
Psychologie v ekonomické praxi, 28 [3-4] 93-100 (1993).

013861 - PSU-E 940524 CZ cze C
Filo, P.
Výkony a jejich vztahy k výkonové motivaci.
In: Člověk a technika očima ergonoma. - Brno, VŠZ Brno 1993. - S. 8-15.
[Člověk a technika očima ergonoma. Brno (CZ), 93.05.06]

013862 - PSU-E 940525 SL cze C
Filo, P.
Pokus o zpřesnění registrace změn psychických funkcí vyvolaných působením neuropsychické zátěže.
In: Člověk a železniční doprava 1. - Loučeň, VŠDS Žilina 1993. - S. 87-93.
[Člověk a železniční doprava. Loučeň (SL), 93.05.24-93.05.27]

013396 - PSU-E 940554 SK cze C
Filo, P. - Osecká, L.
Zaměřenost osobnosti jako determinanta výkonové motivace.
In: Člověk a železniční doprava II. - Loučeň, VŠDS Žilina 1993. - S. 57-61.
[Člověk a železniční doprava. Loučeň (SK), 93.05.24-93.05.27]

013863 - PSU-E 940526 CS cze C
Filo, P. - Osecká, L.
Zaměřenost osobnosti jako determinanta výkonové motivace.
In: Člověk a železniční doprava 2. - Loučeň, VŠDS Žilina 1993. - S. 57-61.
[Člověk a železniční doprava. Loučeň (CS), 93.05.24-93.05.27]

013393 - PSU-E 940551 CZ cze C
Filo, P. - Řehulková, O.
Temperament jako determinanta výkonové motivace.
In: Člověk a technika očima ergonoma. - Brno, VŠZ Brno 1993. - S. 16-22.
[Člověk a technika očima ergonoma. Brno (CZ), 93.05.06]

013860 - PSU-E 940523 CZ cze C
Filo, P. - Řehulková, O.
Temperament jako determinanta výkonové motivace.
In: Člověk a technika očima ergonoma. - Brno, VŠZ Brno 1993. - S. 16-22.
[Člověk a technika očima ergonoma. Brno (CZ), 93.05.06]

013384 - PSU-E 940542 CZ cze J
Hřebíčková, M.
Lexikální přístup k osobnosti I.: Historický přehled taxonomických výzkumů.
Československá psychologie, 37 [5] 455-468 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013386 - PSU-E 940544 CZ eng J
Hřebíčková, M.
The lexical approach to personality: Constructing the list of Czech personality descriptive terms.
Studia psychologica, 35 [4-5] 359-361 (1993).

013398 - PSU-E 940031 CZ cze R
Hřebíčková, M.
F. Ostendorf, Sprache und Personlichkeitsstruktur zur Validitat des Funf-Faktoren-Modells der Personlichkeit.
Rec.: Ostendorf, F. / Sprache und Personlichkeitsstruktur zur Validitat des Funf-Faktoren-Modells der Personlichkeit. Regensburg, S. Roderer Verlag 1990, 211 s.
Československá psychologie, 37 [5] 471-472 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013851 - PSU-E 940505 CZ cze J
Hřebíčková, M.
Lexikální přístup k osobnosti I.: Historický přehled taxonomických výzkumů.
Československá psychologie, 37 [5] 455-468 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013853 - PSU-E 940508 CZ eng J
Hřebíčková, M.
The lexical approach to personality: Constructing the list of Czech personality descriptive terms.
Studia psychologica, 35 [4-5] 359-361 (1993).

013865 - PSU-E 940531 CZ cze R
Hřebíčková, M.
[Recenze].
Rec.: Ostendorf, F. / Sprache und Personlichkeitsstruktur zur Validitat des Funf-Faktoren-Modells der Personlichkeit. Regensburg, S. Roderer Verlag 1990, 211 s.
Rec.: Ostendorf, F.: Sprache und Personlichkeitsstruktur zur Validitat des Funf-Faktoren-Modells der Personlichkeit. Regensburg, S. Roderer Verlag 1990, 211 s.
Československá psychologie, 37 [5] 471-472 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013385 - PSU-E 940543 CZ cze J
Hřebíčková, M. - Čermák, I. - Osecká, L.
Lexikální přístup k osobnosti II.: Pětifaktorová strukturapopisu osobnosti založená na analýze lexika.
Československá psychologie, 37 [6] 491-500 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

013852 - PSU-E 940506 CZ cze J
Hřebíčková, M. - Čermák, I. - Osecká, L.
Lexikální přístup k osobnosti 2.: Pětifaktorová struktura popisu osobnosti založená na analýze lexika.
Československá psychologie, 37 [6] 491-500 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

009887 - PSU-E 930007 CS j
Janát, B.
Myslet proti duchu doby
Listy, 23 [3] 75-81 (1993).

009888 - PSU-E 930009 CS Jx
Janát, B.
Přirozený svět jako morální výzva
Česká mysl, [3] 69-81 (1993).

009889 - PSU-E 930011 CS j
Janát, B.
Osudová cesta víry
Filosofický časopis, 41 [4] 710-712 (1993).

013399 - PSU-E 940550 CZ cze Bx
Janát, B.
Pietas, Bohemica
In: Idea české státnosti. - Praha, Občanský institut 1993. - S. -.

013401 - PSU-E 940040 CZ eng C
Klicperová, M.
The Concept of Civic Culture - An Interdisciplinary Approach.
In: The Legacy of the past as a factor of the transformation process in postcommunist countries of central Europe. - (Ed. Dvořáková, V.; Voráček). - Praha, Vysoká škola ekonomická 1993. - S. 277-280.
[Legacy of the past as a factor of the transformation process in postcommunist countries of central Europe. Praha (CZ), 93.12.07-93.12.12]

013402 - PSU-E 940555 CZ eng J
Klicperová, M. - Boschek, P. - Křivohlavý, J.
Communication between aggressors in an experimental situation.
Studia psychologica, 35 [3] 249-259 (1993).

013400 - PSU-E 940039 CZ eng C
Klicperová, M. - Feierabend, I. - Hofstetter, R. - Huie, C. J. - Lautenschlager, D.
Democracy, Civic Culture, and the Post Communist Condition in the Czech Republic. A pilot study Using Q-Methodology.
In: The Legacy of the past as a factor of the transformation process in postcommunist countries of central Europe. - (Ed. Dvořáková, V.; Voráček). - Praha, Vysoká škola ekonomická 1993. - S. 281-314.
[Legacy of the past as a factor of the transformation process in postcommunist countries of central Europe. Praha (CZ), 93.12.07-93.12.09]

009890 - PSU-E 930012 CS j
Klicperová, M. - Říčan, P. - Kožený, J.
Psychometrická analýza dotazníku ADOR-20
Československá psychologie, 37 [4] 330-334 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

027707 - UTIA-B 960089 CZ cze J
Kotásková, J. - Kožený, J. - Vajda, I.
Vzorce osobnosti 11. Interakce morální úrovně a lokalizace kontroly v sociálním kontextu.
Československá psychologie, 37 [5] 385-397 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

012466 - PSU-E 930528 NB eng C
Macek, P. - Osecká, L.
Identity, self and coping strategies of Czech adolescents as possible predictors of their well-being. 1993. -
[The Johann Jacobs Foundations Conference on "Youth in the Year 2000: Psychological issues and interventions". Marbach (NB), 92.11.05-92.11.07]

013387 - PSU-E 940545 CZ eng J
Macek, P. - Osecká, L. - Blatný, M.
Semantic structure of adolescents actual, ideal and unwanted self.
Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, 1 [27] 111-121 (1993).

013854 - PSU-E 940509 CZ eng J
Macek, P. - Osecká, L. - Blatný, M.
Semantic structure of adolescents actual, ideal and unwanted self.
Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, 1 [27] 111-121 (1993).

009894 - PSU-E 930016 CS j
Málková, A. - Polánková, M. - Drška, Z. - Valová, D. - Jebavý, P. - Kallmuenzer, B. - Kittnar, O.
Quantitative evaluation of body surface potential mapping of heart electrical field in ischaemic heart disease
Physiological Research, 42 [2] 119-122 (1993).
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

009898 - PSU-E 930022 GB c
Málková, A. - Polánková, M. - Drška, Z. - Valová, D. - Jebavý, P. - Niederle, P.
Electrocardiologic patterns of LV wall motion abnormality in IHD
In: Electrocardiology 1992 - London, World Scientific 1993. - S. 261-264.

009892 - PSU-E 930014 CS j
Novák, Z. - Frencl, M.
Souvislost sémantického vztahu asociační odpovědi k verbálnímu podnětu s úrovní intelektových schopností - existuje?
Československá psychologie, 37 [4] 323-329 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

012468 - PSU-E 930531 NL eng C
Osecká, L. - Blatný, M.
Extremity of self-rating: impact of self-rating style on the structure of the self. 1993. -
[Conference EAPP /6./. Groningen (NL), 92.06.15-92.06.19]

013389 - PSU-E 940547 CZ eng J
Osecká, L. - Blatný, M.
Gender and self-esteem.
Studia psychologica, 35 [4-5] 327-329 (1993).

013856 - PSU-E 940512 CZ eng J
Osecká, L. - Blatný, M.
Gender and self-esteem.
Studia psychologica, 35 [4-5] 327-329 (1993).

012467 - PSU-E 930530 CS eng C
Osecká, L. - Blatný, M. - Hřebíčková, M.
Personality and language determinants of the social attribution. 1993. -
[Konference EAESP. Smolenice (CS), 92.09.25-92.09.29]

013388 - PSU-E 940546 CZ eng J
Osecká, L. - Čermák, I. - Řehulková, O. - Blatný, M.
Judging others according to yourself: il interpersonal characteristics of personality and the structure of inpersonal attributions.
Studia psychologica, 35 [2] 185-192 (1993).

013855 - PSU-E 940511 CZ eng J
Osecká, L. - Čermák, I. - Řehulková, O. - Blatný, M.
Judging others according to yourself: il interpersonal characteristics of personality and the structure of interpersonal attributions.
Studia psychologica, 35 [2] 185-192 (1993).

013390 - PSU-E 940548 CZ cze J
Plháková, A. - Osecká, L.
Sourozenecká konstelace a manželská spokojenost.
Česko-slovenská psychiatrie, 89 [6] 376-383 (1993).

013857 - PSU-E 940513 CZ cze J
Plháková, A. - Osecká, L.
Sourozenecká konstelace a manželská spokojenost.
Česko-slovenská psychiatrie, 89 [6] 376-383 (1993).

013391 - PSU-E 940549 CZ cze J
Řehulková, O. - Řehulka, E.
Psychohygiena u učitelů základních škol.
Pedagogická orientace, 24 [7] 44-47 (1993).

013858 - PSU-E 940516 CZ cze J
Řehulková, O. - Řehulka, E.
Psychohygiena u učitelů základních škol.
Pedagogická orientace, 24 [7] 44-47 (1993).

009891 - PSU-E 930013 CS j
Říčan, P.
Šikanování jako psychologický problém
Československá psychologie, 37 [3] 208-217 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

009886 - PSU-E 930004 CS j
Říčan, P. - Klicperová, M. - Kožený, J.
Psychometrická analýza dotazníku ADOR - 20
Československá psychologie. 4, 37, 330-334 (1993).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

009902 - PSU-E 930027 CS j
Sýkora, J.
Odolnost člověka vůči zátěžím
Bulletin krizového managementu, 2 [1] 6-7 (1993).

009904 - PSU-E 930031 CS j
Šolcová, I. - Sýkora, J.
Katastrofy a záchranáři
Bulletin krizového managementu, 2 [4] (1993).

009895 - PSU-E 930017 CS j
Tilšer, P. - Málková, A. - Valová, D. - Drška, Z. - Černohorský, D.
Body surface potential mapping (BSPM) before and after percutaneous transluminar coronary angioplasty (PTCA)
Physiological Research, [42] 131-134 (1993).
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

009896 - PSU-E 930018 CS j
Valová, D. - Drška, Z. - Polánková, M. - Málková, A.
Comparison discriminant analysis and probabilistic expert system for VCG data classification
Physiological Research, 42 [2] 91-93 (1993).
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

009897 - PSU-E 930019 CS Jx
Valová, D. - Drška, Z. - Polánková, M. - Málková, A.
Využití pravděpodobnostního expertního systému pro klasifikace ICHS z VKG dat
Lékař a technika, 24 [3] 86-88 (1993).

009900 - PSU-E 930024 GB c
Valová, D. - Drška, Z. - Polánková, M. - Málková, A.
VCG data classificatin of IHD using probabilistic expert system
In: Electrocardiology 1992 - London, World Scientific 1993. - S. 247-250.

013392 - PSU-E 940019 CZ cze J
Viewegh, J.
Osobnost a doba.
Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, 1 [27] 7-15 (1993).

013859 - PSU-E 940519 CZ cze J
Viewegh, J.
Osobnost a doba.
Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, 1 [27] 7-15 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11