ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

067157 - MSU-R 990177 CZ cze R
Brabec, J.
[Recenze].
Rec.: T.G. Masaryk, Bibliografie k životu a dílu 2. - Praha, 1994. 255 s.
In: Masarykův sborník 9. - Praha, Ústav T.G. Masaryka 1997. - S. 303-306.

042391 - MSU-R 970076 CZ cze C
Broklová, E. (Ed.)
Sto let Masarykovy České otázky. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - 375 s.
[Mezinárodní vědecká konference Sto let Masarykovy České otázky. Brno (CZ), 95.09.26-95.09.28]

042393 - MSU-R 970078 CZ cze C
Broklová, E.
Masarykova sociálně etická dimense demokracie.
In: Sto let Masarykovy České otázky. - (Ed. Broklová, E.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 188-196.
[Mezinárodní vědecká konference Sto let Masarykovy České otázky. Brno (CZ), 95.09.26-95.09.28]

042394 - MSU-R 970079 CZ cze B
Broklová, E.
Sto let české otázky.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 17-28.

042411 - MSU-R 970097 CZ cze B
Broklová, E.
Masaryk T. G.: Cesta demokracie 3. Projevy - články - rozhovory 1924 až 1928.
In: Masarykův sborník 9. 1993 -1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 213-216.

042413 - MSU-R 970103 CZ cze B
Broklová, E.
Detlef Jena: Europa und die Nationen.In: Politik - Geschichte, Recht und Sicherheit. Festschrift für Gerhard Ritter. Würzburg 1995. Rudolf Jaworski: Thomas G. Masaryk versus Friedrich Nauman. Zwei Eoropavisionen im ersten Weltkrieg. Příspěvek do sborníku k 65. narozeninám Jana Křena.
In: Masarykův sborník 9. 1993 - 1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 270-273.

042414 - MSU-R 970108 CZ cze R
Broklová, E.
[Recenze].
Rec.: Klimek, A. / Boj o Hrad (1.) Hrad a pětka. - Praha, Panevropa 1996.
Politologická revue, 1 [3] 192-198 (1997).

042415 - MSU-R 970110 CZ cze B
Broklová, E.
T. G. Masaryk a německý politický aktivismus (do roku 1926).
In: T. G. Masaryk, Češi a Němci. - (Ed. Gajan, K.). - Praha, Masarykova společnost 1997. - S. 169-181.

042416 - MSU-R 970111 CZ cze J
Broklová, E.
Procesy národní a evropské identifikace v českých zemích v 19. a 20. století.
Politologická revue, 3 [1] 139-144 (1997).

046129 - MSU-R 970107 CZ cze J
Broklová, E.
Mezi 14. zářím a 28. říjnem 1997. Jsme Masarykův lid?
Masarykův lid, 3 [4] 24-25 (1997).

046130 - MSU-R 970109 CZ cze J
Broklová, E.
Poznámky ke knize Antonína Klimka Boj o Hrad /1./ Praha,Panevropa 1996.
Masarykův lid, 3 [2] 14-19 (1997).

046131 - MSU-R 970112 CZ cze J
Broklová, E.
Zažíváme epochu obecného znechucení?
Trend, 4 [1] 19-20 (1997).

056893 - MSU-R 980123 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Do roku 1997.
Masarykův lid, 3 [1] 1-2 (1997).

056895 - MSU-R 980129 RIV CZ cze C
Broklová, E.
Interpretace problémů politického systému první ČSR třemi německými historiky.
In: Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. republiky. - Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 1997. - S. 20-31.
[Masarykova filozofie pojetí demokracie a existence pluralitního politického systému 1. republiky /4./. Hodonín (CZ), 96.11.21-96.11.22]

067154 - MSU-R 990137 CZ cze G
Broklová, E.
Sto let Masarykovy České otázky. Praha, Ústav T.G. Masaryka 1997. - 375 s.
[Sto let Masarykovy České otázky. Brno (CZ), 95.09.26-95.09.28]

067155 - MSU-R 990139 CZ cze R
Broklová, E.
[Recenze].
Rec.: Masaryk, T.G.: Cesta demokracie 3. - Praha, 1994. 419 s.
In: Masarykův sborník 9. - Praha, Ústav T.G. Masaryka 1997. - S. 213-216.

067156 - MSU-R 990140 CZ cze R
Broklová, E.
Nová Evropa replikou na Mitteleuropu?
Rec.: Jena, D. - Jaworski, R.: Europa und die Nationen.Tomas G. Masaryk versus Friedrich Naumann. Zwei Europavisionen im ersten Weltkrieg.
In: Masarykův sborník 9. - Praha, Ústav T.G. Masaryka 1997. - S. 270-273.

042407 - MSU-R 970093 CZ cze R
Doubek, V.
[Recenze].
Rec.: Masaryk, T. G.:CZ / Polemiken und Essays zur russischen und europäischen Literatur- und Geistesgeschichte:Dostojevskij, Von Puškin zu Gorkij, Mussset, Byron, Goethe, Lenau. Wien, Böhlau Verlag 1995. (Ed. Demetz, P.). -
Sociologický časopis, 33 [1] 115-118 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

042409 - MSU-R 970095 CZ cze B
Doubek, V.
Masarykův aristokratismus. Črty k politickému profilu TGM.
In: České země a Československo v Evropě 19 a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. - (Ed. Dejmek, J.). - Praha, Historický ústav AV ČR 1997. - S. 111-125.

042412 - MSU-R 970099 CZ cze B
Doubek, V.
Peter Demetz (ed.): T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen und europäischen Literatur- und Geistesgeschichte: Dostojevskij, Von Puškin zu Gorkij, Muset, Byron, Goethe, Lenau. Wien, Böhlau Verlag 1995.
In: Masarykův sborník 9. 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 225-227.

045001 - MSU-R 970118 CZ cze J
Doubek, V.
Zapomenuté životy historických symbolů.
Dokořán, bulletin obce spisovatelů, 1 [4] 32-36 (1997).

056894 - MSU-R 980124 RIV RU rus C
Doubek, V.
Slavjanskij klub i neoslavizm T.G. Masaryka.
In: T.G. Masaryk i Rossija. - Sankt-Petěrburg, Otkrytoje obščestvo 1997. - S. 44-50.
[T.G. Masaryk i Rossija. Sankt-Petěrburg (RU), 97.11.12-97.11.13]

042399 - MSU-R 970085 CZ cze B
Holíková, J.
Knihovna Masarykova ústavu.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 207-209.

037132 - MSU-R 960098 CZ cze J
Opat, J.
Ke sporům o dějinnou roli Masarykova prezidentství.
Tvar, 7 [16] 14-15 (1997).

039664 - MSU-R 970065 CZ cze J
Opat, J.
Masaryk a česko-německé vztahy.
Listy, 27 [2] 61-70 (1997).

039666 - MSU-R 970067 CZ cze R
Opat, J.
[Recenze].
Rec.: Klimek, A. / Boj o Hrad.
Literární noviny, 8 [14] 3-4 (1997).

039670 - MSU-R 970071 CZ cze J
Opat, J.
Masaryk a Rakousko 2.
Masarykův lid, 3 [5] 10-12 (1997).

042392 - MSU-R 970077 CZ cze C
Opat, J.
Evropan a světoobčan T. G. Masaryk.
In: Sto let Masarykovy české otázky. - (Ed. Broklová, E.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 11-17.
[Mezinárodní vědecká konference Sto let Masarykovy České otázky. Brno (CZ), 95.09.26-95.09.28]

042400 - MSU-R 970086 CZ cze N
Opat, J.
Ano, Masaryk, ne, Mlejnek!
Lidové noviny, 10 [250] 11 (97.10.24).

042401 - MSU-R 970087 CZ eng/ger/fre/cze B
Opat, J.
T. G. Masaryk - The Great European and Citizen of the World. Praha, Eva - Milan Nevole 1997. - 79 s.

042402 - MSU-R 970088 CZ cze B
Opat, J.
Ke sporům o dějinnou roli Masarykova prezidentství.
In: Pocta Henrykovi Batowskému. - (Ed. Šesták, M.). - Praha, Historický ústav 1997. - S. 53-62.

042408 - MSU-R 970094 CZ cze B
Opat, J.
T. G. Masaryk český nacionalista?
In: České země a Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. - Praha, Historický ústav AV ČR 1997. - S. 101-109.

042417 - MSU-R 970114 CZ cze J
Opat, J.
Rusko a Evropa. Zkušenosti 20.století v optice Masarykovy filozofie dějin.
Masarykův lid, 3 [4] 4-9 (1997).
[TGM, Rusko a Evropa. Praha (CZ), 97.09.12-97.09.14]

042390 - MSU-R 970075 CZ cze B
Polák, S. (Ed.)
Masarykův sborník 9. 1993-1995. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - 309 s.

042395 - MSU-R 970080 CZ cze B
Polák, S.
Životopis T. G. Masaryka jako úkol.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 29-40.

042396 - MSU-R 970081 CZ cze B
Polák, S.
Charlota Masaryková - dopisovatelka listu The Sun.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 111-116.

042397 - MSU-R 970082 CZ cze B
Polák, S.
Ke studii L. Nového, TGM: zápas o smysl a řád.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 153-154.

046123 - MSU-R 970098 CZ cze B
Polák, S.
R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Dokuments, 1906-1951. Praha, ÚTGM 1995.
In: Masarykův sborník 9. 1993-1995. - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 216-217.

046124 - MSU-R 970101 CZ cze B
Polák, S.
H. Gordon Skilling: T. G. Masaryk: Against the Curent, 1882-1914. London, Macmillan Press 1994.
In: Masarykův sborník 9. 1993 - 1995. - (Ed. Polák, St.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 260-261.

046125 - MSU-R 970102 CZ cze B
Polák, S.
Ferdinand Seibt: Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaftin der Mitte Europas.2.vyd. München 1993.
In: Masarykův sborník 9. 1993-1995. - (Ed. Polák, St.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 265-269.

046126 - MSU-R 970104 CZ cze B
Polák, S.
Zwi Batscha: Eine Philosophie der Demokratie. Thomas G. Masaryks Begründung einer neuzeitlichen Demokratie.Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1994.
In: Masarykův sborník 9. 1993 - 1995. - (Ed. Polák, St.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 273-277.

046127 - MSU-R 970105 CZ cze B
Polák, S.
Thomas Garrigue Masaryk. Européen et humaniste. Sous la direction de Vladimír Peška - Antoine Marés. Travaux publiés par lInstitut détudes slaves - 35. Paris, 1991.
In: Masarykův sborník 9. 1993 - 1995. - (Ed. Polák, St.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 278-279.

046128 - MSU-R 970106 CZ cze B
Polák, S.
Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 24. a 25. září 1992 v aule Obchodní akademie v Hodoníně. Praha, ÚTGM,1993.
In: Masarykův sborník 9. 1993 - 1995. - (Ed. Polák, St.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 287-289.

039665 - MSU-R 970066 CZ cze J
Rychlík, J.
Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům.
Dějiny a současnost, 19 [2] 19-32 (1997).

039667 - MSU-R 970068 CZ cze N
Rychlík, J.
Vlastizrada - proti komu?
Právo, 7 [90] 4 (97.04.17).

039668 - MSU-R 970069 BG bul B
Rychlík, J.
Etnos i folklor. Sofija, Vesni-4 1997. - 199 s.

039669 - MSU-R 970070 CZ cze J
Rychlík, J.
Politický vývoj v Protektorátě Čechy a Morava počátkem roku 1940 ve zprávách bulharského diplomata Christo Minkova.
Český časopis historický, 95 [1] 140-164 (1997).

042389 - MSU-R 970073 SK cze B
Rychlík, J.
Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945. Bratislava, Ústav T. G. Masaryka 1997. - 360 s.

042403 - MSU-R 970089 CZ cze B
Rychlík, J.
Postoj SSSR k myšlence samostatného Slovenska za druhé světové války.
In: Pocta Henrykovi Batowskému. - (Ed. Šesták, M.). - Praha, Historický ústav 1997. - S. 195-204.

042404 - MSU-R 970090 SK sla J
Rychlík, J.
Z neznámých zápiskov Alexandra Macha.
Historický časopis, 45 [2] 317-335 (1997).

042405 - MSU-R 970091 SK sla J
Rychlík, J.
Spory o koľajnice.
Historická revue, 8 [1] 17-18 (1997).

042406 - MSU-R 970092 SK sla J
Rychlík, J.
Nebalamuťte, dajte nám pokoj.(Odpoveď Darine Vergesovej na jej článok Dajte Ďuricovi pokoj).
Literárny týždenník, 10 [40] 13 (1997).

056891 - MSU-R 980120 RIV CZ cze C
Rychlík, J.
Magie, pověra, zvyk, lidové náboženství - jejich vzájemné vztahy.
In: Magie a náboženství : Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané na Velehradě v roce 1997. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1997. - S. 31-39.
[Karpatologická komise pro lidové obyčeje MKKK-konference. Velehrad (CZ), 97.00.00]

056892 - MSU-R 980122 RIV CZ cze M
Rychlík, J.
Zapojení železnic Podkarpatské Rusi do sítě drah Československa.
In: Česko-slovenská historická ročenka 1997. - Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně 1997. - S. 115-121.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/0176

042410 - MSU-R 970096 CZ cze B
Soukup, J.
Dokumenty pokusů o obnovení Masarykova sborníku po roce 1945.
In: Masarykův sborník 9. 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 205-206.

042398 - MSU-R 970084 CZ cze B
Soukup, J. - Švihlová, D. (Eds.)
Prezident o prezidentství v roce 1934 - jedna z posledních prací TGM.
In: Masarykův sborník 9, 1993-1995. - (Ed. Polák, S.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1997. - S. 177-192.

042418 - MSU-R 970115 CZ cze N
Švihlová, D.
Jak se stal z neznámého syna proslulý diplomat.
Slovo, 89, 11 (97.04.30).

042419 - MSU-R 970116 US cze N
Švihlová, D.
Jak se stal z nezdárného syna proslulý diplomat.
Americké listy, 49, 6 (97.09.11).

042420 - MSU-R 970117 CZ cze J
Švihlová, D. - Soukup, J.
Dopis Edvarda Beneše Karlu Čapkovi.
Střední Evropa, 13 [72/73] 177-189 (1997).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11