ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

072433 - USP-I 20000010 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Senn, M.: Rechtsgeschichte - ein kulturhistorischer Grundriss. - Zürich, 1997. 317s.
Právník, 139 [3] 319 (2000).

072434 - USP-I 20000011 RIV CZ cze B
Adamová, K.
Rozhovory s kocourem Batulem o české právní historii. Dobrá Voda u Pelhřimova, Aleš Čeněk 2000. - 80 s.

072436 - USP-I 20000013 RIV CZ cze B
Adamová, K.
Dějiny veřejného práva ve střední Evropě. Praha, C.H.Beck 2000. - 155 s. - (Pr vnické učebnice).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072444 - USP-I 20000021 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Kissel, O. R.: Die Justitia. Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der
Právník, 139 [4] 432-433 (2000).

072455 - USP-I 20000032 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Neudorflov , M. L.: České ženy v 19. století. - Praha, 1999. 446 s.
Právník, 139 [6] 646-647 (2000).

072456 - USP-I 20000033 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Černý, M.: Kuneš z Třebovle, středověký právník. - Plzeň, 1999. 170 s.
Právník, 139 [6] 647-648 (2000).

072457 - USP-I 20000034 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Liebs, Pausch, Pausch, D.A.J.: Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichw"rter. - München, 1998. 300 s.
Právník, 139 [8] 818 (2000).

072467 - USP-I 20000044 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Wrzyszcz, A.: Gubernia Chelmska. - Lublin, 1997. 199 s.
Právník, 139 [9] 922-923 (2000).

072499 - USP-I 20000076 RIV CZ cze C
Adamová, K.
Několik poznámek k přínosu Zdeňka Kalisty ke kulturnímu dějepisu.
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. - Semily, Státní okresní archiv 2000. - S. 255-258.
[Zdeněk Kalista a kulturní historie. Semily (CZ), 2000.04.14-2000.04.15]

072500 - USP-I 20000077 RIV CZ cze C
Adamová, K.
Medailonek JUDr. Ludvíka Pazderky, spoluzakladatele agrární strany.
In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2000. - S. 232-234. - (Studie Slov ckého muzea.).
[Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Uherské Hradiště (CZ), 2000.05.17-2000.05.18]

072437 - USP-I 20000014 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Základy politologie. Praha, C.H.Beck 2000. - 276 s. - (Pr vnické učebnice).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072481 - USP-I 20000058 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Dějiny myšlení o státě. Praha, Aspi Publishing 2000. - 390 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072483 - USP-I 20000060 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Soukup, L.
Prameny k dějinám práva v českých zemích. 2. přeprac. vyd. Plzeň, Západočeská univerzita 2000. - 197 s.

072482 - USP-I 20000059 RIV CZ cze B
Antonyov, D. - Šimka, K.
Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva. Plzeň, Aleš Čeněk 2000. - 571 s.

072469 - USP-I 20000046 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Institut národní správy v platném právu.
Správní právo, 33 [4] 222-227 (2000).

072439 - USP-I 20000016 RIV CZ cze R
Blahož, J.
[Recenze].
Rec.: Klíma, K.: Ústavní právo. - Praha, 1999. 495 s.
Právník, 139 [5] 527-528 (2000).

072441 - USP-I 20000018 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Smíšený systém soudní kontroly ústavnosti.
Právník, 139 [4] 368-379 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068803

072493 - USP-I 20000070 RIV CZ ger/eng C
Crha, L. - Pipek, J.
Tschechische Republik.
In: Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Vergleichende Einblicke in - (Ed. EserArnold, A.J.). - Freiburg, Max-Planck-Institut 2000. - S. 291-299. - (Beitr"ge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für ausl"ndisches).
[Strafrecht in Reaktion auf Systemunrecht. Freiburg (DE), 99.06.00-99.06.00]

072431 - USP-I 20000008 RIV CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Kanda, A.: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (úmluva OSN o meziná rodní)
Právní praxe v podnikání, 9 [2] 39-40 (2000).

072446 - USP-I 20000023 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Mala herba cito crescit - o zneužívání oprávnění drobných a menšinových akcionářů.
Bulletin advokacie, 47 [5] 7-23 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

072460 - USP-I 20000037 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
K rekodifikaci našeho soukromého práva.
Právní rozhledy, 8 [8] 327-331 (2000).

072463 - USP-I 20000040 RIV CZ cze C
Eliáš, K.
Akcie.
In: X. Karlovarské právnické dny. - (Ed. Zoufalý, V.; Munková, J.). - Praha, Linde 2000. - S. 101-124.
[Karlovarské právnické dny /10./. Karlovy Vary (CZ), 2000.06.15-2000.06.17]

072478 - USP-I 20000055 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Příspěvek k výkladu paragraf 526 a paragraf 529 občanského zákoníku aneb může-li nenotifikovaný dlužník započíst proti postoupené pohled vce svoji protipohled vku kompenzačním úkonem proti postupiteli.
Právník, 139 [11] 1087-1097 (2000).

072498 - USP-I 20000075 RIV CZ cze B
Eliáš, K.
Akciová společnost. Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Praha, Linde 2000. - 433 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/1050

072477 - USP-I 20000054 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Zákon o krajích - krajské zřízení.
In: Územní samospráva a státní správa. - Praha, Eurounion 2000. - S. 223-257.

072427 - USP-I 20000004 RIV CZ cze R
Kalenský, P.
[Recenze].
Rec.: Kanda, A.: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (úmluva OSN o smlouvách).
Právní rozhledy, 8 [2] 65 (2000).

072484 - USP-I 20000061 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka ke zpětvzetí odvolání v daňovém řízení.
Právní rozhledy, 8 [12] 558-559 (2000).

072486 - USP-I 20000063 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Nároky na poskytnutí restitučních náhrad a zdanění.
Právník, 139 [12] 1209-1213 (2000).

072495 - USP-I 20000072 RIV CZ cze B
Kindl, M.
Úvod do obecné části správního práva. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Plzeň, Západočeská univerzita 2000. - 90 s.

072496 - USP-I 20000073 RIV CZ cze B
Kindl, M. - David, O.
Úvod do práva životního prostředí - soukromoprávní aspekty. Plzeň, Západočeská univerzita 2000. - 106 s.

072494 - USP-I 20000071 CZ cze B
Louda, T.
Editor publikace: Škola a právo. Praha, Raabe 2000. -

072491 - USP-I 20000068 RIV CZ cze M
Matula, M.
Demokratický prvek v reformě veřejné správy.
In: Výchova občanů k demokracii. - Brno, Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění Středisko 2000. - S. 43-54. - (Phare).

072492 - USP-I 20000069 CZ cze I
Matula, M.
Implementační mechanismus strukturálních fondů. Praha, MMR 2000. - 11 s.

072497 - USP-I 20000074 RIV CZ cze J
Matula, M.
Změny, které přinesl zákon o obcích.
Veřejná správa, [40] 12, 21-23 (2000).

072424 - USP-I 20000001 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Čas jako významn právní skutečnost. K trestnosti vraždy novorozeného dítěte matkou.
Bulletin advokacie, 47 [1] 44-45 (2000).

072425 - USP-I 20000002 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Některé právní problémy medicíny.
Zdravotnictví a právo, 4 [1] 2-3 (2000).

072426 - USP-I 20000003 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Odpovědnost a riziko ve zdravotnictví.
Zdravotnictví a právo, 4 [2] 2-7 (2000).

072430 - USP-I 20000007 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Některé problémy současné medicíny.
Zdravotnictví a právo, 4 [3] 13-14 (2000).

072438 - USP-I 20000015 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Císařová, D. - Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví. - Praha, 2000. 196 s.
Bulletin advokacie, 47 [4] 80-82 (2000).

072440 - USP-I 20000017 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vymezení rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví.
Zdravotnictví a právo, 4 [5] 6-11 (2000).

072448 - USP-I 20000025 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vymezení rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví - pokračování z č. 5/2000.
Zdravotnictví a právo, 4 [6] 18-23 (2000).

072449 - USP-I 20000026 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Právní aspekty sexuálního zneužívání.
Trestní právo, 5 [6] 6-12 (2000).

072451 - USP-I 20000028 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Sex z pohledu trestního práva.
Zpravodaj levret klubu, [5] 43-48 (2000).

072459 - USP-I 20000036 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Úvodník.
Plánování rodiny a reprodukční zdraví, 3 [2] 31 (2000).

072462 - USP-I 20000039 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Haškovcová, H.: Thanatologie - nauka o umírání a smrti. - Praha, 2000. 191 s.
Bulletin advokacie, 47 [8] 58-59 (2000).

072472 - USP-I 20000049 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vymezení rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví - pokračování z č. 6/2000.
Zdravotnictví a právo, 4 [9] 4-9 (2000).

072475 - USP-I 20000052 CZ cze K
Mitlöhner, M.
Vybrané základní otázky právní odpovědnosti v učitelském povolání.
In: 8. kongres k sexuální výchově. - (Ed. Mitlöhner, M.). - Praha, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2000. - S. 58-62.
[Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice /8./. Pardubice (CR), 2000.09.28-2000.09.30]

072476 - USP-I 20000053 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Weiss, P.: Sexuální zneužívání - pachatelé a oběti. - Praha, 2000. 212 s.
Bulletin advokacie, 47 [9] 79-80 (2000).

072479 - USP-I 20000056 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vymezení rizika a odpovědnosti ve zdravotnictví - dokončení.
Zdravotnictví a právo, 4 [11] 14-19 (2000).

072503 - USP-I 20000080 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Císařová, D. - Sovová, O.: Trestní právo ve zdravotnictví. - Praha, 2000. 196 s.
Trestní právo, 5 [10] 15-16 (2000).

072428 - USP-I 20000005 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
[Recenze].
Rec.: Kanda, A.: Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku (úmluva OSN o smlouvách).
Právník, 139 [2] 211-213 (2000).

072443 - USP-I 20000020 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
[Recenze].
Rec.: Rozehnalová, N. - Týč, V. - Novotná, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé. - Brno, 1998. 346 s.
Právník, 139 [4] 427-430 (2000).

072473 - USP-I 20000050 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Evropské mezinárodní právo soukromé.
Právní rozhledy. Příloha Evropské právo, 8 [9] 1-4 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/0077

072447 - USP-I 20000024 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Přípravné řízení v nové polské kodifikaci trestního řízení.
Právní rozhledy, 8 [4] 152-157 (2000).

072466 - USP-I 20000043 RIV CZ cze R
Pipek, J.
[Recenze].
Rec.: Jelínek, J. - Sovák, Z.: Rozhodnutí v trestních věcech. - Praha, 1999. 247 s.
Právník, 139 [9] 919-921 (2000).

072480 - USP-I 20000057 RIV PL ger M
Pipek, J.
Offizielles oder Weitgehend Privatisiertes Strafverfahren.
In: Zasady procesu karnego wobec wyzwan wspolczesnosci. Ksiega ku czci - (Ed. Czapska, J.; Gaberle, A.; Sviatlowski, A.; Zoll, A.). - Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN 2000. - S. 75-82.

072485 - USP-I 20000062 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Oficiální nebo dalekosáhle privatizované trestní řízení.
Právník, 139 [12] 1144-1181 (2000).

072501 - USP-I 20000078 CZ cze E
Pipek, J.
Několik poznámek k výkladu paragraf 128 odst. 2 trestního zákona - zneužívání informací v obchodním styku. Praha, ASPI 2000. -

072470 - USP-I 20000047 RIV CZ cze J
Sobek, T.
Vymezení osobní působnosti právní normy.
Právník, 139 [4] 399-404 (2000).

072452 - USP-I 20000029 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Svoboda a rovnost v soudobých ústavách.
Právník, 139 [7] 649-675 (2000).

072465 - USP-I 20000042 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Svoboda a rovnost v soudobých ústavách - II.
Právník, 139 [9] 875-902 (2000).

072442 - USP-I 20000019 RIV CZ cze R
Šejvl, M.
[Recenze].
Rec.: Jackson, B. S.: Making Sense in Law. Linguistic, Psychological and Semiotic
Právník, 139 [4] 423 (2000).

072454 - USP-I 20000031 RIV CZ cze R
Šejvl, M.
[Recenze].
Rec.: Pospíšil, L. J.: Etnologie práva. Teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy.
Právník, 139 [6] 642-643 (2000).

072490 - USP-I 20000067 CZ cze I
Šejvl, M. - Hulmák, M. - Antonyová, D. - Balaš, V. - Pítrová, L. - Wokoun, R. - Grospič, J. - Novák, F. - Matejka, J.
Základní vzdělávací modul o Evropské unii. Studijní pomůcka. Praha, USP AV ČR 2000. - 94 s.

072468 - USP-I 20000045 RIV CZ cze J
Šimka, K. - Antonyov, D.
Seminář "Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo horšímu?".
Právník, 139 [9] 924-926 (2000).

072429 - USP-I 20000006 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Zpráva o 27. ročníku letního kurzu mezinárodního veřejného práva v Soluni na téma Právo ozbrojených konfliktů.
Právník, 139 [2] 220-221 (2000).

072432 - USP-I 20000009 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Nové mezin rodněpr vní instrumenty k boji proti korupci a organizovanému zločinu.
Právník, 139 [3] 225-253 (2000).

072450 - USP-I 20000027 RIV DE eng J
Šturma, P.
Decision on Jurisdiction of the ICSID Tribunal on the Case Československá obchodní banka v. Slovak Republic.
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 60 [1] 151-162 (2000).

072461 - USP-I 20000038 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Evropské a mezinárodní instrumenty k boji proti korupci.
Evropské právo - příloha Právních rozhled-, 4 [8] 1-4 (2000).

072474 - USP-I 20000051 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v mezinárodněprávních soutěžích v roce 2000.
Právní zpravodaj, [9] 14 (2000).

072504 - USP-I 20000081 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Vývoj v oblasti stíhání zločinů podle mezinárodního práva během poslední dekády 20. století: současné mezinárodní trestní tribunály OSN.
EMP, 9 [9-10] 3-18 (2000).

072458 - USP-I 20000035 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Ondřej, J.
Mezinárodní organizace pro policejní spolupráci (Interpol, Europol).
Správní právo, 33 [3] 187-191 (2000).

072464 - USP-I 20000041 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Orner, P.
Zpráva o účasti družstva Právnické fakulty UK na 23. ročníku soutěže v mezinárodním právu veřejném Telders International Law Moot Court Competition.
EMP, 9 [4-5] 77-78 (2000).

072488 - USP-I 20000065 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Urbanov, V.
Evropský soud pro lidská práva: Porušení práva na spravedlivé řízení Ústavním soudem ČR.
Soudní rozhledy, 6 [5] 160-162 (2000).

072435 - USP-I 20000012 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Za JUDr. Janem Kostečkou.
Právní praxe, 48 [1] 76-77 (2000).

072471 - USP-I 20000048 RIV SK cze R
Zachariáš, J.
[Recenze].
Rec.: Helešic, F.: Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. - Praha, 1997. 235 s.
Právny obzor, 83 [3] 264-267 (2000).

072502 - USP-I 20000079 RIV CZ cze R
Zachariáš, J.
[Recenze].
Rec.: Hrabcová, D.: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice.
Časopis pro právní vědu a praxi, 8 [4] 500-501 (2000).

072445 - USP-I 20000022 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Klingenthalská symposia o ochraně životního prostředí.
Právník, 139 [4] 434-436 (2000).

072453 - USP-I 20000030 RIV CZ cze R
Zástěrová, J.
Dvě zajímavé publikace roku 1999 z vydavatelství Bruylant.
Rec.: Beer-Gabel, Labat, Naim-Gesbert, J.B.E.: La protection internationale de la faune et de la flore sauvages. -
Právník, 139 [7] 717-719 (2000).

072487 - USP-I 20000064 RIV FR fre M
Zástěrová, J. - Damohorský, M.
Republique tchéque.
In: Agricultures urbaines et ville durable européenne - Droits et politiques - (Ed. Monédiaire, G.). - Limoges, Presses Universitaires de Limoges 2000. - S. 225-239.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11