ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

084604 - USP-I 20010007 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Dubel, Malarczyk, L.J.: Historia doktryn polityczno-prawnych. - Lublin, 2000. 337 s.
Právník, 140 [3] 304-305 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084619 - USP-I 20010022 RIV CZ cze R
Adamová, K.
Dvě pozoruhodné knihy z oblasti mezinárodních vztahů.
Rec.: Ort, A.: Evropa 20. století. - Praha, 2000. 383 s.
Právník, 140 [6] 636 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084624 - USP-I 20010027 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Korobowicz, A.: Sadownictwo Królewstwa Polskiego 1876-1915. - Lublaň, 1995. 175 s.
Právník, 140 [7] 733-734 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084630 - USP-I 20010033 RIV SK cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Čermák, K.: Advokacie + úvahy souvisící. - Praha, 2000. 230 s.
Právny obzor, 84 [2] 168 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084645 - USP-I 20010049 RIV SK cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Gerloch, A.: Teoria práva. - Dobrá Voda, 2000. 222 s.
Právny obzor, 84 [3] 227-228 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084661 - USP-I 20010065 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Kurylowicz, Witkowski, M.W.: Rozprava Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim. - Lublin, 1997. 323 s.
Právník, 140 [11] 1181-1182 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084688 - USP-I 20010095 RIV RU rus R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Kovář, J.: Asie - dynamický kontinent. - Praha, 1999. 343 s.
Problemy Dal'nego Vostoka, - [3] - (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097947 - USP-I 20021965 PL pol J
Adamová, K.
K problematyke roli i zadaň europejskiej archeologii prawnej.
Annales Universitatis Marie Curie - Sklodowska. Section G Jus, 48, 7-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084682 - USP-I 20010087 RIV CZ cze M
Adamová, K. - Křížkovský, L.
K otázce národnostních menšin.
In: Literární soutěž o cenu Jana Masaryka. - (Ed. Čajová, J.). - Praha, PhDr. Jaroslava Čajová - JANUA 2001. - S. 211-215. - (Nadace JANUA.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084638 - USP-I 20010041 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L. - Šouša, J. - Šoušová, J.
Politologický slovník. Praha, C. H. Beck 2001. - 293 s. - (Beckovy odborné slovníky.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084653 - USP-I 20010057 RIV CZ cze R
Balaš, V.
[Recenze].
Rec.: Blahož, J.: Soudní kontrola ústavnosti. - Praha, 2001. 492 s.
Bulletin advokacie, 48 [10] 89-90 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084677 - USP-I 20010081 RIV CZ cze U
Balaš, V.
Pracovní právo 2001. Kolektivní pracovní právo. 3 s.
[ Třešť (CZ), 01.10.03-01.10.05 (K-EUR 30/1)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084678 - USP-I 20010082 RIV NL eng C
Balaš, V.
Legal and Quasi-legal Thresholds of the Accession of the Czech Republic to the EC.
In: EU Enlargement: The Constitutional Impact at EU and National Level. - (Ed. Kellermann, A. E.). - The Hague, T. M. C. Asser Instituut 2001. - S. 267-277.
[The Constitutional Impact of Enlargement at EU and National Level. The Hague (NL), 00.09.20-00.09.23 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084602 - USP-I 20010005 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Otázky ochrany osobnosti s ohledem na soudy myslivecké a soudy církevní.
Právník, 140 [3] 261-275 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084652 - USP-I 20010056 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Ke vztahu nájmu nemovitosti a nájmu bytu nebo nebytového prostoru v téže nemovitosti.
Bulletin advokacie, 48 [10] 22-29 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084681 - USP-I 20010085 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Zájmová sdružení právnických osob založená obcemi podle dřívějších předpisů a jejich postavení po účinnosti obecního zřízení č. 128/2000 Sb.
Správní právo, 34 [6] 321-326 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084599 - USP-I 20010002 RIV CZ cze B
Blahož, J.
Soudní kontrola ústavnosti. Srovnávací pohled. Praha, ASPI Publishing 2001. - 489 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084611 - USP-I 20010014 RIV CZ cze R
Blahož, J.
[Recenze].
Rec.: Šišková, N.: Základní otázky sbližování českého práva s právem ES. - Praha, 1998. 336 s.
Právník, 140 [5] 511-513 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084622 - USP-I 20010025 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Josef Kaizl: politická osobnost, státovědec a právník.
Právník, 140 [7] 637-679 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084623 - USP-I 20010026 RIV CZ cze J
Cvrček, F.
Legisvakance v české legislativní praxi.
Právník, 140 [7] 690-702 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084610 - USP-I 20010013 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Jaký má být nový občanský kodex?
Právní rozhledy, 9 [4] 189-194 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084616 - USP-I 20010019 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
K některým rysům soukromého práva.
Ad notam, 7 [2] 25-28 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084635 - USP-I 20010038 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Koncepce nového občanského kodexu.
Právní rádce, 9 [8] 12-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084636 - USP-I 20010039 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Prodej podniku a cenné papíry na řad jako jeho součást.
Právní rozhledy, 9 [8] 373-376 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084647 - USP-I 20010051 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Akciové společnosti po novele obchodního zákoníku.
EMP, 10 [5-6] 51-54 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084651 - USP-I 20010055 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Prvních sto jedna - K návrhu nového občanského zákoníku.
Právní rozhledy - mimořádná příloha, 9 [10] 1-20 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084662 - USP-I 20010066 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Smluvní pokuta z pohledu právní doktríny i praxe.
Obchodní právo, 10 [10] 2-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084665 - USP-I 20010069 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Tři poznámky.
Právní rozhledy, 9 [11] 547-548 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084674 - USP-I 20010078 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní zákoník není středem světa.
Právní rádce, 9 [12] 24-25 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084692 - USP-I 20010090 RIV CZ cze/ger C
Eliáš, K.
Problémové okruhy novely obchodního zákoníku.
In: XI. Karlovarské právnické dny. - Praha, Linde 2001. - S. 67-73.
[Karlovarské právnické dny /11./. Karlovy Vary (CZ), 01.06.07-01.06.09 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084693 - USP-I 20010091 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Fakultativní obchody. Poznámky k Ô 262 obchodního zákoníku.
Podnikatel a právo, 9 [10] 19-26 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097933 - USP-I 20020048 RIV CZ cze C
Eliáš, K.
Sporné otázky novely českého obchodního zákoníku. Pár příkladů z mnoha možných.
In: XI. Karlovarské právnické dny. - (Ed. Zoufalý Blažek, V.K.). - Praha, Linde 2001. - S. 67-73.
[Karlovarské právnické dny /ll./. Karlovy Vary (CZ), 01.03.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084691 - USP-I 20010098 RIV CZ cze B
Eliáš, K. - Bartošíková, M. - Pokorná, J.
Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. (Ed. Eliáš, K.). - 3. vyd. Praha, C.H.Beck 2001. - 651 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084666 - USP-I 20010070 RIV CZ cze B
Eliáš, K. - Dvořák, T. - Havel, B.
Zákon o penzijním připojištění. Komentář. Praha, Linde 2001. - 321 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084667 - USP-I 20010071 RIV CZ cze B
Eliáš, K. - Zuklínová, M.
Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. Praha, Linde 2001. - 302 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084627 - USP-I 20010030 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Reforma, transformace či modernizace veřejné správy?
In: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. - Praha, IFEC 2001. - S. 237-250. - (Justis.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084628 - USP-I 20010031 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Komparativní studium veřejné správy a evropské správní právo.
In: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. - Praha, IFEC 2001. - S. 251-262. - (Justis.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084641 - USP-I 20010045 RIV CZ cze B
Grospič, J.
Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha, Prospektrum 2001. - 196 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084676 - USP-I 20010080 RIV CZ cze R
Grospič, J.
[Recenze].
Rec.: Řehůřek, M.: Právo účasti občanů na správě věcí veřejných. - Bratislava, 1997.
Právník, 140 [12] 1314-1317 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097946 - USP-I 20020061 RIV CZ cze B
Grospič, J. - Mates, P.
Základy ústavního práva. Praha, Vysoká škola ekonomická 2001. - 158 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084695 - USP-I 20010086 RIV CZ cze B
Hálová, M.
Autoškola. Praha, Bertelsmann Springer 2001. - 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084646 - USP-I 20010050 RIV CZ cze J
Hodková, I. - Brabec, F.
E-právo pro e-obchod?
Právní rádce, 9 [10] 22-25 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084615 - USP-I 20010018 CZ cze J
Kanda, A.
K naší soudobé legislativě.
Právní rádce, 9 [6] 3 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084600 - USP-I 20010003 RIV CZ cze J
Kindl, M.
K "novátorským" důsledkům zákona o ochraně osobních údajů.
Právní rozhledy, 9 [2] 75-77 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084620 - USP-I 20010023 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k odůvodnění rozsudku aneb konec judikatury v Čechách?
Právní rozhledy, 9 [6] 276-278 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084639 - USP-I 20010043 RIV CZ cze T
Masopust, Z.
Když se práva berou vážně.
Orig.: Dworkin, A.: Taking Rights Seriously. - Cambridge, 1999. Praha, OIKOYMENH 2001. - 455 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084660 - USP-I 20010064 RIV CZ cze R
Masopust, Z.
[Recenze].
Rec.: Šín, Z.: Tvorba práva a její pravidla. - Olomouc, 2000. 236 s.
Právník, 140 [11] 1181 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084612 - USP-I 20010015 RIV CZ cze J
Matejka, J.
K využití elektronického podpisu v pracovněprávních vztazích.
Právo a zaměstnání, 7 [5] 2-14 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084617 - USP-I 20010020 RIV CZ cze J
Matejka, J.
Úprava elektronického podpisu v právním řádu ČR.
Právník, 140 [6] 557-586 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084690 - USP-I 20010097 CZ cze K
Matejka, J.
Bezpečnost dat v počítačových systémech.
In: Bezpečnost dat v počítačových systémech. - Praha, DCD Publishing 2001. - S. 1-8.
[Bezpečnost dat v počítačových systémech. Praha (CZ), 01.04.24-01.04.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084659 - USP-I 20010063 RIV CZ cze J
Matejka, J. - Čermák, J.
Odpovědnost poskytovatelů volného prostoru na Internetu za cizí obsah.
Právník, 140 [11] 1108-1142 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084689 - USP-I 20010096 RIV CZ eng C
Matejka, J. - Vondruška, P.
The Basic Terms and Legal Aspects of the ESA from the Practical and Security Points of View.
In: Security and protection of Information 2002. - Brno, Military Academy in Brno 2001. - S. 145-154.
[IDET. Brno (CZ), 01.05.09-01.05.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084608 - USP-I 20010011 RIV CZ cze J
Matejka, J. - Zachariáš, J.
Právní posouzení problematiky zastupování generálního ředitele České televize v době jeho nepřítomnosti.
Právo a zaměstnání, 7 [3] 3-5 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084601 - USP-I 20010004 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vybrané právní a etické problémy spojené s narozením těžce malformovaného jedince.
Zdravotnictví a právo, 5 [2] 16-21 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084605 - USP-I 20010008 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Brzek, A.: Sexuologie pro právníky. - Praha, 1999. 70 s.
Bulletin advokacie, 48 [3] 108-109 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084613 - USP-I 20010016 RIV CZ cze M
Mitlöhner, M.
Rodinné právo.
In: Rodina a škola. - Hradec Králové, Gaudeamus 2001. - S. 85-103.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084626 - USP-I 20010029 RIV CZ cze B
Mitlöhner, M.
Vybrané právní otázky učitelského povolání. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2001. - 138 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084654 - USP-I 20010058 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáka při preventivních akcích.
Bulletin Národní protidrogové centrály, 7 [3] 6-7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084655 - USP-I 20010059 CZ cze K
Mitlöhner, M.
Poznámka k připravované novele trestného činu ohrožování mravnosti podle Ô 205 tr. zák.
In: 9. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. - (Ed. Mitlöhner, M.). - Pardubice, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze 2001. - S. -.
[Kongres k sexuální výchově /9./. Pardubice (CZ), 01.10.18-01.10.20 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084656 - USP-I 20010060 CZ cze K
Mitlöhner, M.
Zamyšlení nad novelizovaným ustanovením Ô 7 zákoníku práce.
In: 9. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. - (Ed. Mitlöhner, M.). - Pardubice, Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze 2001. - S. -.
[Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice /9./. Pardubice (CZ), 01.10.18-01.10.20 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084679 - USP-I 20010083 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Národní konference ke komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.
Zdravotnictví a právo, 5 [9] 15-16 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084598 - USP-I 20010001 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Česká pojišťovna, a. s., Kancelář pojistitelů a závazky ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Bulletin advokacie, 48 [1] 64-66 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084614 - USP-I 20010017 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
"Obchodní firma" v novele obchodního zákoníku.
Bulletin advokacie, [5] 35-44 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084625 - USP-I 20010028 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Obchodní firma.
Právní rádce, 9 [4] 5-13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084643 - USP-I 20010047 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Obraz Velká vápenka a majetkoprávní nároky Lichtenštejnů vůči ČR.
Právní rádce, 9 [9] 1-12 příloha (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084658 - USP-I 20010062 RIV CZ cze J
Novák, F.
Právně informatická podpora legislativy - strukturně analytický přístup.
Právník, 140 [11] 1094-1106 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084669 - USP-I 20010073 RIV CZ cze J
Novák, F.
Zpráva z Levoče: "Sjednocování a vývoj judikatury ústavních soudů".
Právník, 140 [4] 418-419 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084637 - USP-I 20010040 RIV CZ cze J
Novotný, J. - Bárta, J.
K otázce zániku předběžného opatření v případě pravomocného připuštění změny návrhu na zahájení řízení.
Právní rozhledy, 9 [8] 376-378 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084644 - USP-I 20010048 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Svoboda usazování obchodních společností v Evropské unii.
Evropské právo. Příloha Právních rozhledů, 5 [9] 1-4 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/0077
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084684 - USP-I 20010089 RIV AT eng B
Pauknerová, M.
The Czech Republic. (Ed. Campbell, D.). - 5. vyd. Salzburg, M. Bender 2001. - 72 s. - ( European Agency and Distribution Law, Reporter.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084609 - USP-I 20010012 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Rozsah práva svědka odmítnout výpověď podle Ô 100 odst. 1 trestního řádu - k diskusi.
Bulletin advokacie, 48 [4] 51-63 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084642 - USP-I 20010046 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Změna v sestavení senátu a nové provedení hlavního líčení.
Právní rádce, 9 [9] 9-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084663 - USP-I 20010067 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Nad návrhem novelizace úpravy odvolání v trestním řízení.
Bulletin advokacie, 48 [3] 51-60 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084664 - USP-I 20010068 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Novelizace úpravy odvolání v trestním řízení.
Bulletin advokacie, 48 [11-12] 92-102 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084668 - USP-I 20010072 RIV CZ cze C
Pipek, J.
K návrhu novelizace úpravy odvolání v trestním řízení.
In: Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané dne 21. listopadu 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. - (Ed. Kalvodová, V.). - Brno, Právnická fakulta 2001. - S. 130-140. - (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.).
[Rekodifikace českého trestního práva procesního. Brno (CZ), 00.11.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084673 - USP-I 20010077 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Novelizace úpravy odvolání v trestním řízení.
Trestněprávní revue, 1 [2] 44-48 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084672 - USP-I 20010076 RIV CZ eng M
Scheu, H. - Šturma, P.
Case studies.
In: Public International Law at Central European Universities. - Praha, Karolinum 2001. - S. 33-44.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084603 - USP-I 20010006 RIV CZ cze R
Šamalík, F.
[Recenze].
Rec.: Bárány, E.: Moc a právo. - Bratislava, 1997. 246 s.
Právník, 140 [3] 300-304 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084631 - USP-I 20010034 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Ústava ČR z pohledu práva na odpor.
Právník, 140 [8] 759-790 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084640 - USP-I 20010044 RIV CZ cze J
Šejvl, M.
Mezinárodní konference "Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie".
Právník, 140 [9] 966-967 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084694 - USP-I 20010042 CZ cze I
Šejvl, M. - Hulmák, M. - Antonyová, D. - Šimka, K. - Balaš, V. - Pítrová, L. - Wokoun, R. - Grospič, J. - Matejka, J.
Základní vzdělávací modul o Evropské unii. Praha, USP AV ČR 2001. - 162 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084607 - USP-I 20010010 RIV CZ cze B
Škampa, J. - Bárta, J.
Daň z přidané hodnoty. Systém, komentář, srovnání, judikáty. Orac, Praha 2001. - 374 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

072489 - USP-I 20000066 RIV CZ cze M
Šturma, P.
Hesla z mezinárodního práva veřejného.
In: Právnický slovník. - (Ed. Hendrycha kol., D.). - Praha, C. H. Beck 2001. - S. 1. - (Beckovy pr vnické slovníky.).

084621 - USP-I 20010024 RIV CZ cze J
Šturma, P.
K mezinárodnímu trestnímu soudnictví na začátku 21. století.
Mezinárodní politika, 25 [6] 8-9 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084633 - USP-I 20010036 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Rozhodnutí o jurisdikci arbitrážního tribunálu ICSID ve věci Československá obchodní banka v. Slovenská republika.
Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe, 3 [4] 37-40 ( 2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084634 - USP-I 20010037 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Obecný zákaz diskriminace podle protokolu č. 12 k Evropské úmluvě o lidských právech.
Evropské právo. Příloha Právních rozhledů, 5 [8] 1-4 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084648 - USP-I 20010052 RIV CZ cze B
Šturma, P.
Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha, Linde 2001. - 268 s.
Grant: GA MZV(CZ) RB36/17/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084670 - USP-I 20010074 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Přijetí Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
Právní rozhledy, 9 [5] 241-248 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084671 - USP-I 20010075 RIV CZ eng C
Šturma, P.
The rule of law in the documents and activity of the Council of Europe.
In: Právní stát - současnost a budoucnost. Sborník ze semináře veřejného práva PF UK a Univerzity Bern. - (Ed. Jirásková, V.; Vondráček, J.). - Praha, Právnická fakulta UK 2001. - S. 87-93.
[Seminář veřejného práva PF UK a Univerzity Bern. Praha (CZ), 98.00.00 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084675 - USP-I 20010079 RIV CZ cze J
Šturma, P.
K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich.
Právník, 140 [12] 1258-1291 (2001).
Grant: GA MZV(CZ) RB36/17/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084683 - USP-I 20010088 RIV CZ cze B
Šturma, P.
Výběr smluv Rady Evropy. Praha, Rada Evropy 2001. - 496 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

099189 - USP-I 20033019 RIV CZ cze M
Šturma, P.
Výběr smluv Rady Evropy.
In: Výběr smluv Rady Evropy. - (Ed. Šturma, P.; Bayerová, M.; Danová, E.; Doležalová, H.; Šišková, H.; Štěpánková, H.; Urbanová, H.). - Praha, Prospektrum 2001. - S. 2-496.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084680 - USP-I 20010084 RIV CZ cze J
Šturma, P. - Audes, V.
Seminář mezinárodního práva v Českém Krumlově.
Právní zpravodaj, - [12] 14 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084685 - USP-I 20010092 RIV CZ cze J
Vostrá, L.
Obhajoba doktorské disertační práce doc. JUDr. Jana Hurdíka, CSc.
Právník, 140 [4] 419-420 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084686 - USP-I 20010093 RIV CZ cze J
Vostrá, L.
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce prof. JUDr. Ireny Pelikánové, CSc.
Právník, 140 [9] 967-968 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084687 - USP-I 20010094 RIV CZ cze J
Vostrá, L.
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce JUDr. PhDr. Michala Tomáška, CSc.
Právník, 140 [11] 1189 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084618 - USP-I 20010021 RIV CZ cze R
Zachariáš, J.
[Recenze].
Rec.: Hrabcová, D.: Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice. - Brno, 2000. 131 s.
Právník, 140 [6] 633-634 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084606 - USP-I 20010009 RIV CZ cze J
Zachariáš, J. - Tomažič, I.
Malá poznámka ke zdanění restitučních náhrad.
Právní rozhledy, 9 [3] 117-119 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084629 - USP-I 20010032 RIV SK cze J
Zástěrová, J.
Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí.
Právny obzor, 84 [2] 165 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084632 - USP-I 20010035 RIV CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Vingt ans de protection de la nature - Hommage au professeur Michel Despax. - Limoges, 1998. 308 s.
Právník, 140 [8] 848-851 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084649 - USP-I 20010053 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí.
Právník, 140 [10] 1074-1076 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084650 - USP-I 20010054 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Cena Michela Despaxe.
Právník, 140 [10] 1076-1077 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

084657 - USP-I 20010061 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Vznik České společnosti pro právo životního prostředí.
Správní právo, 34 [5] 299-300 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097920 - USP-I 20020034 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
Vers l'application du droit international de l'environment.
České právo životního prostředí, 1 [1] 89-89 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11