ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031812 - UEF-S 960526 CZ cze N
Altman, K.
Plzeň podle Gabriela. Czech made za habsburské monarchie.
Lidové noviny. Nedělní Lidové noviny, 9 [47] 7 (96.02.24).

031813 - UEF-S 960527 CZ cze N
Altman, K.
Tomáš Alva v Edisonce.
Lidové noviny. Nedělní Lidové noviny, 9 [94] 7 (96.04.20).

031814 - UEF-S 960528 CZ cze N
Altman, K.
"Varvín" nebo "hřebeček"? Jak přijít na jméno českému koňaku.
Lidové noviny. Nedělní Lidové noviny, 8 [304] 4 (95.12.31).

031815 - UEF-S 960529 CZ cze N
Altman, K.
To už je dávno, co Modrý lev kypěl životem. Z historie brněnských hospod.
Poledník, 1 [14] 6 (96.02.27).

031816 - UEF-S 960530 CZ cze N
Altman, K.
Dvojí metr brněnských policajtů. Na německou radnici měli čeští žurnalisté před sto lety spadeno.
Poledník, 1 [20] 6 (96.03.06).

031817 - UEF-S 960531 CZ cze N
Altman, K.
Uniforma dělá muže. Brno před sto lety.
Poledník, 1 [24] 6 (96.03.12).

031818 - UEF-S 960532 CZ cze N
Altman, K.
Brňané bývali statní pijáci... Brno před sto lety.
Poledník, 1 [29] 6 (96.03.19).

031819 - UEF-S 960533 CZ cze N
Altman, K.
Dnes jsou vepřové hody! Brno před sto lety.
Poledník, 1 [34] 10 (96.03.26).

031820 - UEF-S 960534 CZ cze N
Altman, K.
Na Rudolfku půjdeme korzovat... Brno před sto lety.
Poledník, 1 [40] 6 (96.04.03).

031821 - UEF-S 960535 CZ cze N
Altman, K.
Hradbou českých obchodů proti radnici. Z minulosti města pod Špilberkem.
Poledník, 1 [45] 6 (96.04.11).

031822 - UEF-S 960536 CZ cze N
Altman, K.
O brněnské Vikárce. Z minulosti města pod Špilberkem.
Poledník, 1 [49] 6 (96.04.17).

034274 - UEF-S 960569 CZ cze N
Altman, K.
Král vídeňských Ganymedů.
Lidové noviny. LNL - Historie, 9 [216] 7 (96.09.14).

036731 - UEF-S 960575 CZ cze/ger C
Altman, K.
Úloha různých neformálních sdružení v životě české komunity v Brně na přelomu 19. a 20. století. - Zur Rolle informeller Vereinigungen im Leben der tschechischen Gesellschaft in Brünn an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury - Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR - Ústav lidové kultury Strážnice - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1996. - S. 81-86, 81-87. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) 958404

036734 - UEF-S 960578 CZ cze Jx
Altman, K.
Od planety k zemi.
Český lid, 83 [4] 338-339 (1996).

038087 - UEF-S 970512 CZ cze Jx
Altman, K.
Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 37-38 (1996).

032495 - UEF-S 960145 CZ cze J
Brouček, S.
Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky. (Základní otázky transformace pražského a brněnského pracoviště v letech 1990-1995).
Český lid, 83 [3] 177-188 (1996).

036253 - UEF-S 960177 CZ cze B
Brouček, S.
Národopisná výstava českoslovanská a česká společnost.
In: Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895. - (Ed. Pargač, J.). - Praha, Littera Bohemica 1996. - S. 7-30. - ().

036255 - UEF-S 960179 CZ cze B
Brouček, S. (Ed.)
Češi v cizině. Praha, ÚEF AV ČR 1996. - 230 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0103

036257 - UEF-S 960181 CZ cze B
Brouček, S.
Češi ve Francii.
In: Češi v cizině. - (Ed. Brouček, S.). - Praha, ÚEF AV ČR 1996. - S. 136-154. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0103

037794 - UEF-S 970071 CZ cze/ger Cz
Brouček, S.
Češi v uhelné pánvi na severu Francie (Adaptace migrační skupiny v alochtonním společenství). - Die Tschechen im Kohlebecken im Norden Frankreichs (Die Adaptation einer Migrationsgruppe in einer allochthonen Gemeinschaft).
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury - Ústav pro etnografii a folkloristiku - Ústav lidové kultury Strážnice - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1996. - S. 88-96, 97-107. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA958404

031825 - UEF-S 960551 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Čtyřicetpět let života souboru Javorník z Brna.
Folklor. Časopis folklorního sdružení ČR, 7 [4] 198-199 (1996).

034270 - UEF-S 960565 CZ cze R
Frolcová, V.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K. - Hrabalová, O. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
Český lid, 83 [2] 175-176 (1996).

034271 - UEF-S 960566 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Za Jaroslavem Vlachem.
Český lid, 83 [3] 256 (1996).

034272 - UEF-S 960567 CH ger R
Frolcová, V.
Das wissenschaftliche Vermachtnis von Václav Frolec (1934-1992).
Rec.: Dorovský, I. - Frolcová, V. - Nekuda, V. / Vědecký odkaz Václava Frolce (1934-1992).
Demos - Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen, 32 [3] 167-168 (1996).

034273 - UEF-S 960568 CH ger R
Frolcová, V.
In Liedern gesungene Geschichten. Volksballaden aus dem mährischen Kopanice.
Rec.: Popelka, P. / Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic.
Demos - Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen, 32 [3] 234 (1996).

038088 - UEF-S 970519 CZ cze B
Frolcová, V.
Duchovní zpěv žarošických poutníků.
In: Od Hradské cesty. Prameny k dějinám asoučasnosti Žarošic a okolí. Jubilejnívydání k 50. výročí Historicko-vlastivědnéhokroužku. Ročník 1995. Památce Jaroslava Vlacha. - (Ed. Skutil, J.; Vacek, V.; Vlach, J.). - Žarošice, Historicko-vlastivědný kroužek 1996. - S. 35-41.

039174 - UEF-S 970522 CZ cze J
Frolcová, V.
Publikace brněnského pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR za období 1990-1995.
Ethnologia Europae Centralis, Časopis pro národopis střední Evropy , 3, 102-103 (1996).

039175 - UEF-S 970523 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Bibliografie osobností českého národopisu. Bibliografickápříloha Národopisné revue č. 1-8, Ústav lidové kultury, Strážnice 1991-1996.
Ethnologia Europae Centralis, Časopis pro národopis střední Evropy , 3, 103-104 (1996).

039176 - UEF-S 970524 CZ cze J
Frolcová, V.
Květná neděle. (Heslo z připravované Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska).
Ethnologia Europae Centralis, Časopis pro národopis střední Evropy , 3, 67-68 (1996).

036729 - UEF-S 960573 CZ cze J
Frolcová, V. - Schauerová, A. - Portešová, Š.
Domov očima dětí.
Národopisná revue, 6 [4] 179-184 (1996).

032491 - UEF-S 960138 CZ cze R
Gergelová, B.
[Recenze].
Rec.: -, - / Národopisné informácie 1. - Národopisný ústav SAV - Bratislava, 1993. 156 s.
In: Město a jeho folklór. - (Ed. Soukupová, B.). - Praha, Institut základů vzdělanosti UK 1996. - S. 86-87. - ().

037548 - UEF-S 970015 CZ cze J
Hanzl, Z. - Bárta, J.
Porosil aneb třicetiletá tradice v oboru konzervace a restaurování kamene.
Kámen, 3 [2] 97-105 (1996).

037542 - UEF-S 970009 CZ cze Jx
Holubová, M.
Atlasové sympozium v Třešti 1996.
Český lid, 83 [4] 339-340 (1996).
[Mezinárodní atlasové sympozium /10./. Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]

038143 - UEF-S 970034 CZ cze B
Holubová, M.
Příspěvek k dějinám jezuitské knihovny na Svaté Hoře.
In: Miscellanea, 12, 1995. - (Ed. Kašparová, J.). - Praha, Národní knihovna ČR Oddělení rukopisů a starých tisků 1996. - S. 98-102.

038150 - UEF-S 970042 CZ cze Jx
Hrdá, J.
Publikace pražského pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR za období 1990-1995.
Ethnologia Europae Centralis, 3, 100-102 (1996).

054098 - UEF-S 980038 CZ cze J
Hrdá, J.
Využití českých periodik při tvorbě národopisné bibliografie.
Národopisný věstník, 13 [56], 127-132d (1996).
[Národopisná a vlastivědná periodika a tisky. Praha (CZ), 96.09.26]

032511 - UEF-S 960166 DE ger R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Boháč, Z. / Poutní místa v Čechách. - Praha, Debora, 1995. 286s.
Demos, 32 [2] 113 (1996).

032512 - UEF-S 960167 DE ger R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Odehnal, F. / Poutní místa Moravy a Slezska. - Praha, Debora, 1995. 151 s.
Demos, 32 [2] 113 (1996).

032513 - UEF-S 960168 DE ger R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Zíbrt, Č. / Seznam pověr a zvyklostí pohanských z 8. věku. - Praha, Nakladatelství Akademie věd České republiky, 1995. 186 s.
Demos, 32 [3] 224-225 (1996).

037540 - UEF-S 970007 CZ cze J
Kafka, L.
Obrázky na skle v severních a severozápadních Čechách.
Český lid, 83 [4] 313-334 (1996).

038141 - UEF-S 970028 CZ cze Jx
Kafka, L.
10. Etnokartografické sympozium "Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti".
Národopisná revue, 6 [4] 196 (1996).
[Etnokartografické sympozium "Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti" /10./. Třešť - zámek (CZ), 25.03.96-29.03.96]

036728 - UEF-S 960572 CZ cze Jx
Kosíková, J.
Seminář "Film a video na národopisných a vlastivědných pracovištích" (23. a 24. 2. 1996, Valašské muzeum v přírodě).
Národopisná revue, 6 [4] 194-195 (1996).

036735 - UEF-S 960579 CZ cze Jx
Kosíková, J.
Karel Otto Hrubý - Výstava k 80. narozeninám umělce.
Český lid, 83 [4] 348 (1996).

036736 - UEF-S 960581 CZ cze B
Kosíková, J. - Pospíšilová, J. - Toncrová, M.
Česká menšina v Rakousku - do roku 1945.
In: Češi v cizině. - (Ed. Brouček, S.). - Praha, ÚEF 1996. - S. 105-120. - ().

037536 - UEF-S 970003 DE ger R
Lozoviuk, P.
[Recenze].
Rec.: Elle, L. / Sprachenpolitik in der Lausitz. Eine Dokumentation 1949-1989. Bautzen, Domowina-Verlag, 1995. 280 s.
Lětopis, 43 [2] 123-125 (1996).

032496 - UEF-S 960146 CZ cze Cz
Motyčková, D. - Gergelová, B.
Počítačové zpracování fotodokumentačních sbírek ÚEF AV ČR.
In: Česká lidová kultura a střední Evropa. - (Ed. Tomandl, M.). - Praha, Ústav etnologie FFUK 1996. - S. 46-48.
[Česká lidová kultura a střední Evropa. Praha (CZ), 96.05.20-96.05.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/1014

038083 - UEF-S 970503 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Zikmund Winter (27.12.1846-12.6.1912).
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 23 (1996).

031806 - UEF-S 960511 CZ cze J
Navrátilová, A.
"Nečistí zemřelí" v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu.
Český lid, 83 [1] 21-31 (1996).

031807 - UEF-S 960513 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Výstava o tom, jak se rodily děti. (Zpráva o výstavě).
Národopisná revue, 6 [3] 155-156 (1996).

031823 - UEF-S 960512 CZ cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Botík, J. / Slováci v Bulharsku.
Národopisná revue, 6 [1] 35-36 (1996).

034267 - UEF-S 960562 CZ cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Feglová, V. - Leščák, M. / Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. (Obrady, zvyky a povery 1939).
Český lid, 83 [2] 174-175 (1996).

034268 - UEF-S 960563 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Žena v náboženstvích světa. (Praha 15. listopadu 1995).
Český lid, 83 [3] 252-253 (1996).

034269 - UEF-S 960564 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Výstava a katalog o české kramářské písni. (Moravské zemské muzeum v Brně, 12. prosince 1995-31. ledna 1996).
Český lid, 83 [3] 258-259 (1996).

036727 - UEF-S 960571 CZ cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Eliade, M. / Posvátné a profánní.
Národopisná revue, 6 [4] 209-211 (1996).

039177 - UEF-S 970531 CZ cze C
Navrátilová, A.
Obřady životního cyklu u reemigrantských skupin v českém a moravském pohraničí.
In: Česká společnost a etnické skupiny (Sborník k 65. narozeninám PhDr. Jiřího Kořalky, DrSc). - (Ed. Havránek, J.; Kořalka, J.; Moravcová, M.; Turková, M.; Urban, Z.). - Praha, Institut základů vzdělanosti ve spolupráci s vydavatelstvím Karolinum a Střediskem etnologického výzkumu, Nadací pro výzkum etnických, národnostních a sociálních otázek Ethnos 1996. - S. 114-130.
[Česká společnost a etnické skupiny. Praha (CZ), 96.04.19]

032487 - UEF-S 960012 CZ cze J
Novotná, J.
Folkloristické dílo Františka Jana Vaváka.
Český lid, 83 [2] 121-138 (1996).

031053 - UEF-S 960007 CZ ger/eng Bx
Petráňová, L.
50 Bilder aus Böhmen und Mähren. 50 Pictures from Bohemia and Moravia. Praha, DITA 1996. - 71 s.

032497 - UEF-S 960147 DE ger Jx
Petráňová, L.
Hundertjähriges Jubiläum der Tschechoslawischen Volkskundlichen Ausstellung in Prag (1895-1995).
Demos, 32 [3] 247-248 (1996).

032498 - UEF-S 960148 DE ger R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Tarcalová, L. / Slavnostní průvody. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 1994. 219 s.
Demos, 32 [2] 131 (1996).

032499 - UEF-S 960149 CZ cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Tarcalová, L. / Slavnostní průvody. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 1994. 219 s.
Český lid, 83 [1] 85-86 (1996).

032500 - UEF-S 960150 CZ cze Bx
Petráňová, L.
Středověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha, Fortuna 1996. - 79 s. - ().

036254 - UEF-S 960178 CZ cze C
Petráňová, L.
Zdařené a nezdařené restituce v zemědělství.
In: Původní a noví vlastníci. Strategie nabývání majetku ve střední a východní Evropě. - (Ed. Olivier, A.; Tuček, M.). - Praha, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách 1996. - S. 67-76. - ().
[Původní a noví vlastníci. Praha (CZ), 96.03.21-96.03.22]

037539 - UEF-S 970006 CZ cze J
Petráňová, L.
Od tradičního k modernímu zpracování mléka. (Příspěvek k rychlosti šíření inovací v českých zemích).
Český lid, 83 [4] 289-311 (1996).

038148 - UEF-S 970040 CZ cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Botík, J.:E - Slavkovský, P.:E / Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1-2. - Bratislava, Veda 1995, 454+418 s.
Ethnologia Europae Centralis, 3, 94 (1996).

054033 - UEF-S 980015 CZ cze J
Petráňová, L.
Šel Pán Ježíš do zahrady. [Příspěvek k životnosti výročních obyčejů].
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 36, 345-359 (1996).

038142 - UEF-S 970032 CZ cze C
Plessingerová, A. - Vařeka, J.
Třešťské betlémy.
In: Betlémy stále živé. - (Ed. Zvonařová, A.; Kočí, P.). - Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1996. - S. 22-23.
[Betlémy stále živé. Jindřichův Hradec (CZ), 96.09.19-96.09.20]

031805 - UEF-S 960510 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Šla kočička k muzice. Říkadla pro děti od 3 let. Brno, Barrister & Principal 1996. - 56 s. - ().

034266 - UEF-S 960561 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
Životní jubileum Marty Šrámkové.
Český lid, 83 [2] 164-165 (1996).

036733 - UEF-S 960577 CZ cze/ger C
Pospíšilová, J.
Dnešek české menšiny ve Vídni. - Die tschechische Minderheit in Wien heute.
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury - Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR - Ústav lidové kultury Strážnice - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1996. - S. 135-141, 151-158. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ`), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) 958404

037544 - UEF-S 970011 CZ cze Jx
Procházka, L. - Hrdá, J.
Jiří Langer jubilující.
Český lid, 83 [4] 341-344 (1996).

032488 - UEF-S 960013 CZ cze Jx
Skružný, L. - Hrdá, J.
PhDr. Vladimír Scheufler, CSc. zemřel.
Český lid, 83 [2] 159-163 (1996).

032505 - UEF-S 960157 CZ cze T
Stavělová, D.
Několik poznámek k urbánní antropologii.
Orig.: Pradelle, M. / Khuelquef remarques sur l' anthropologie urbaine.
Český lid, 83 [3] 189-196 (1996).

032506 - UEF-S 960158 CZ cze T
Stavělová, D.
Interpretovat, nebo popsat.
Orig.: Bazin, J. / Interpréter u décrire.
Český lid, 83 [3] 197-209 (1996).

032507 - UEF-S 960159 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM.
Národopisná revue, 6 [3] 146-147 (1996).

032508 - UEF-S 960160 CZ cze R
Stavělová, D.
Dvakrát o folklóru.
Rec.: Vetterl, K. - Hrabalová, O. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. - Strážnice, ÚLK, 1994.
Taneční listy, 34 [2] 13 (1996).

032509 - UEF-S 960162 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Jubilea. Hannah Laudová.
Taneční listy, 34 [4] 3 (1996).

038147 - UEF-S 970039 CZ cze Jx
Stavělová, D.
K životnímu jubileu Zdenky Jelínkové. (31. 3. 1920, Velká nad Veličkou).
Ethnologia Europae Centralis, 3, 71-72 (1996).

039178 - UEF-S 970066 CZ cze B
Stavělová, D.
Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. (Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury). Praha, IPOS útvar ARTAMA 1996. - 120 s.

032490 - UEF-S 960137 CZ cze B
Thořová, V.
Lidová zpěvnost města na konci 19. stol. ve sběratelském díle J. J. Nymburského.
In: Město a jeho folklór. - (Ed. Soukupová, B.). - Praha, Institut základů vzdělanosti UK 1996. - S. 30-52. - ().

032492 - UEF-S 960140 DE ger R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Šrámková, M. - Toncrová, M. / Ty ranšpurské zvony zvoňá. Slovanské lidové písně z Ranšpurku, Cahnova a okolí. - Brno, 1993. 123 s.
Demos, 32 [2] 126-127 (1996).

032493 - UEF-S 960141 DE ger R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Balounová, A. - Baloun, M. / Lidové písně a tance nejzápadnější části Čech. - Praha, Hudební nakladatelství Kneifl, 1993. 83 s.
Demos, 32 [2] 132-133 (1996).

032494 - UEF-S 960142 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Balounová, A. - Baloun, M. / Lidové písně a tance nejzápadnější části Čech. - Praha, Hudební nakladatelství Kneifl, 1993. 83 s.
Český lid, 83 [1] 86-87 (1996).

037546 - UEF-S 970013 DE ger R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Kuba, L. - Thořová, Věra / Lidové písně z Chodska. Praha, ÚEF AV ČR, 1995. 533 s.
Demos, 32 [4] 298-299 (1996).

031800 - UEF-S 960502 CZ cze Jx
Toncrová, M.
23. etnomuzikologický seminář. Bratislava 19.-21. září 1995.
Opus musicum, 28 [1] 9-10/Komentář/ (1996).

031801 - UEF-S 960503 CZ cze J
Toncrová, M.
K výzkumu vídeňských Čechů.
Národopisná revue, 6 [1] 23-25 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) 958404

031802 - UEF-S 960504 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Setkání folkloristů v Bratislavě.
Národopisná revue, 6 [1] 29 (1996).

031803 - UEF-S 960506 CZ cze Bx
Toncrová, M.
Karel Vetterl: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819.
In: Slovácko 1995. Společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. - (Ed. Frolec, I.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1996. - S. 86-87. - ().

031804 - UEF-S 960507 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recence].
Opus musicum, 28 [3] 11-13 (Komentář) (1996).

031824 - UEF-S 960501 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Hora, J. / Písničky a popěvky ze severu Horácka.
Opus musicum, 28 [1] 9-11 (Komentář) (1996).

031826 - UEF-S 960556 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Popelka, P. / Příběhy v písních vyzpívané. Lidové balady z moravských Kopanic.
Opus musicum, 28 [3] 2-4 (Komentář) (1996).

034264 - UEF-S 960559 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Homola, M. / Jožka Černý.
Opus musicum, 28 [4] Komentář 10-12 (1996).

034265 - UEF-S 960560 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Kuba, L. / Lidové písně z Chodska.
Opus musicum, 28 [4] Komentár 8-10 (1996).

036726 - UEF-S 960570 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Gammeldans i Norden. Videoeksemplar Til rapporten. (Nordisk Forening for Kolkedansforskning NFF). Kopenhavn 1988 (2.vyd. 1993). Zpráva.
Národopisná revue, 6 [4] 215 (1996).

036730 - UEF-S 960574 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Konference "Lidová píseň a hudební výchova" (Olomouc, 10. - 11. 4. 1996).
Národopisná revue, 6 [4] 197 (1996).

036732 - UEF-S 960576 CZ cze/ger C
Toncrová, M.
Úloha zpěvu v životě vídeňských Čechů. - Funktion des Gesangs im Leben der Wiener Tschechen.
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury - Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR - Ústav lidové kultury Strážnice - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1996. - S. 142-145, 159-162. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) 958404

038084 - UEF-S 970506 SK cze C
Toncrová, M.
K prehistorii Ústavu pro etnografiia folkloristiku v Brně.
In: K dejinám slovesnej folkloristiky. - (Ed. Leščák, M.). - Bratislava, Nadace Prebudená pieseň - ÚE SAV 1996. - S. 139-142. - ( ).
[K dejinám slovesnej folkloristiky. Bratislava (SK), 95.11.29-95.11.30]

038085 - UEF-S 970508 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Musica Irregularis. Instrumenta ficta.Lidová hudba dávné minulosti.
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 17-18 (1996).

038086 - UEF-S 970509 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Volodymyr Hošovskyj (25.9.1922-30.12.1996).
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 21 (1996).

054099 - UEF-S 980504 CZ cze J
Toncrová, M.
Jan Poláček a hanácká lidová píseň.
Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, - [2] 29-33 (1996).

032486 - UEF-S 960011 CZ cze J
Traxler, J.
Sborník Jana Jeníka z Bratřic z roku 1832.
Český lid, 83 [2] 139-153 (1996).

032510 - UEF-S 960164 DE ger R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K. / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. - Strážnice, ÚLK, 1994.
Jahrbuch für Volksliedforschung, 41 [1] 200-201 (1996).

037547 - UEF-S 970014 CZ cze Jx
Traxler, J.
Jsem spíše mužem přírody: Miloslav Šimek.
Kámen, 3 [2] 149-152 (1996).

037549 - UEF-S 970016 CZ cze R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Kuba, L. - Thořová, V. / Lidové písně z Chodska.
Hudební rozhledy, 49 [12] 32 (1996).

038149 - UEF-S 970041 CZ cze R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Vetterl, K.:E / Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. - Strážnice, Ústav lidové kultury 1994, 488 s.
Ethnologia Europae Centralis, 3, 99-100 (1996).

037543 - UEF-S 970010 CZ cze Jx
Tyllner, L.
K životnímu jubileu PhDr. Věry Thořové, CSc.
Český lid, 83 [4] 340-341 (1996).

032489 - UEF-S 960014 CZ cze Jx
Uherek, Z.
Ernest Gellner (1925-1995).
Český lid, 83 [2] 163-164 (1996).

036258 - UEF-S 960183 SE eng C
Uherek, Z.
Message of Personal Tragedy? Immigrants to the Czech Republic from the Areas Affected by the Chernobyl Nuclear Disaster.
In: Communicating experience. - Göteborg, University of Göteborg 1996. - S. 254-261.
[International oral history conference /9./. Göteborg (SE), 96.06.13-96.06.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

036259 - UEF-S 960184 CZ cze T
Uherek, Z.
Analýza kultury v komplexních společnostech.
Orig.: Barth, F. / The analysis of culture in complex societies.
In: Dějiny sociální a kulturní antropologie. - (Ed. Klener, P.). - 2. rozšířené vyd. Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 259-267. - ().

037796 - UEF-S 970073 CZ cze/ger Cz
Uherek, Z.
Přesídlenci z území bývalého SSSR - řízená migrace. - Die Umsiedler aus dem Territorium der ehemaligen UdSSR - eine gesteuerte Migration.
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury 1996. - S. 113-121, 101-108. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA958404

038139 - UEF-S 970018 AT cze/ger B
Uherek, Z.
Jablonec nad Nisou: Několikeré dějiny, jedno dědictví.
In: Všední den v Jablonci roku 1994. Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou. - (Ed. Müller, B.; Uherek, Z.). - Wien, Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften 1996. - S. 18-35, 21-43.

038140 - UEF-S 970019 AT cze/ger B
Uherek, Z.
Romové v Jablonci nad Nisou: předmět výzkumu.
In: Všední den v Jablonci roku 1994. Od novoosídleneckého pohraničí k euroregionu. Sociálně antropologické studie z českého města Jablonec nad Nisou. - (Ed. Müller, B.; Uherek, Z.). - Wien, Verein Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften 1996. - S. 74-76, 88-91.

031808 - UEF-S 960515 CZ cze Jx
Uhlíková, L.
Konference Lidová píseň a hudební výchova. (Zpráva).
Opus musicum, 28 [3] 14-16 (Komentář) (1996).

031809 - UEF-S 960516 CZ cze R
Uhlíková, L.
[Recenze].
Opus musicum, 28 [2] 10-11 (Komentář) (1996).

031810 - UEF-S 960517 CZ cze R
Uhlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Gajek, E. - Götz, I. / "Studenten-Futter". Was Studentinnen einkaufen und wie sie (miteinander) kochen und essen. - München Vereinigung für Volkstunde, München 1993.
Národopisná revue, 6 [1] 39 (1996).

031811 - UEF-S 960518 CZ cze R
Uhlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Svobodová, J. - Šrámková, M. / V Brně na Špilberku stojí vraný kůň. Pověsti a lidové písně o brněnském hradě a brněnských kasárnách. Výběr pověstí M. Šrámková. Výběr písní J. Svobodová.
Opus musicum, 28 [1] 11-12 (Komentář) (1996).

032501 - UEF-S 960153 CZ cze Jx
Valášková, N.
Krajané v Bělorusku.
Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 6 [5] 3 ( 1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 8058504

032502 - UEF-S 960154 CZ cze Jx
Valášková, N.
Podkarpatská Rus ve fotografiích.
Český lid, 83 [1] 75-76 (1996).

032503 - UEF-S 960155 CZ cze A
Valášková, N.
Migrace pod tlakem (z Ukrajiny a Běloruska).
In: 18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění. Abstrakta. - Brno, Masarykova universita 1996. - S. 80-81.
[Světový kongres Společnosti pro vědu a umění /18./. Brno (CZ), 96.08.26-96.08.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 8058504

032504 - UEF-S 960156 BY rus C
Valášková, N.
Slavjanskie meňšinstva v Čechii i etnografičeskije issledovanija pereselencev.
In: Slavjanskija kuľtury paslja drugoj susvetnaj vajny. - (Ed. Marcelej, S. V.). - Minsk, Akademija nauk Belarusi 1996. - S. 345-349.
[Slavjansija kuľtury pasla drugoj susvetnaj vajny. Minsk (BY), 95.10.10-95.10.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 8058504

036256 - UEF-S 960180 CZ cze B
Valášková, N.
Češi v Rusku.
In: Češi v cizině. - (Ed. Brouček, S.). - Praha, ÚEF AV ČR 1996. - S. 26-47. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0103

037795 - UEF-S 970072 CZ cze/ger Cz
Valášková, N.
Česká minorita na území bývalého Sovětského svazu. - Die tschechische Minorität auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
In: Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläblich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). - (Ed. Pospíšilová, J.). - Brno, Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury - Ústav pro etnografii a folkloristiku - Ústav lidové kultury Strážnice - Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu 1996. - S. 97-100, 108-112. - ().
[Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno (CZ), 95.09.27-95.09.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA958404

054034 - UEF-S 980016 PL eng Jx
Valášková, N.
Immigrants in the Czech Lands from the Chernobyl disaster area in the Ukraine and Belorus.
Sprawozdania z posiedzien' Komisji naukovych Polska Akademia Nauk. Oddzial w Krakowie, 39/2 [7/12] 4-6 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

031052 - UEF-S 960006 DE ger R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Štěpán, L. / Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů II. Sídla, domy a zemědělské stavby.
Demos, 32 [2] 103-104 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

032514 - UEF-S 960170 DE ger R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Roháček, A. - Brázda, K. - Kessler, J. / Třešťské betlémy. - Třešť, Zlatý dvůr, 1994. 65 s.
Demos, 32 [3] 209-210 (1996).

032515 - UEF-S 960171 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Obnovený "DEMOS".
Český lid, 83 [3] 259 (1996).

032516 - UEF-S 960172 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Štěpán, L. / Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archivů 2. Sídla, domy a zemědělské stavby. - Zámrsk, Státní oblastní archiv, 1995. 112 s.
Český lid, 83 [3] 260-261 (1996).

032517 - UEF-S 960174 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Anketa.
Národopisná revue, 6 [2] 102-103 (1996).

032518 - UEF-S 960175 CZ cze N
Vařeka, J.
10. etnokartografické sympozium "Evropský kulturní prostor-jednota v rozmanitosti.
Akademický bulletin, - [8] 8-9 (96.07.18).
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]

032519 - UEF-S 960176 CZ cze Jx
Vařeka, J.
S barokem na ves. Proměny jihočeské vesnice v 19. století.
Země koruny české, 3 [3] 5-8 (1996).

037535 - UEF-S 970002 DE ger Jx
Vařeka, J.
10. Ethnokartographisches Symposium Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti.
Demos, 32 [4] 311-312 (1996).
[Ethnokartographisches Symposium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]

037537 - UEF-S 970004 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Bernert, K. - Deutschmann, E. - Jentsch-Jenč, H. - Vojtíšek, B. - Vojtíšková, M. - Malasiewicz, A. / Obrázkový slovník lidové architektury v Horní Lužici, severních Čechách a Dolním Slezsku. - Dresden, Sächsischer Verein für Volksbauweise e. V, 1995. 40 s.
Památkové listy, 56 [10] 5-6 (1996).

037538 - UEF-S 970005 CZ cze J
Vařeka, J.
Etnokartografická východiska k začlenění české lidové kultury do středoevropského prostoru.
Český lid, 83 [4] 265-274 (1996).

037541 - UEF-S 970008 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Konference o kultuře pozdně středověké vesnice.
Český lid, 83 [4] 338 (1996).
[Konference o kultuře pozdně středověké vesnice. Bad Windsheim (DE), 96.04.25-96.04.26]

037545 - UEF-S 970012 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Zaniklé obce a osady na Chomutovsku. (Výstavy v Okresním muzeu, Chomutov 1995 -1996).
Český lid, 83 [4] 347-348 (1996).

038144 - UEF-S 970036 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Mezinárodní konference o výzkumu městské a vesnické architektury v Maďarsku roku 1996.
Památkové listy, 56 [10] 4 (1996).

038146 - UEF-S 970038 CZ cze J
Vařeka, J.
Nápisy na stavbách.
Ethnologia Europae Centralis, 3, 68-69 (1996).

038145 - UEF-S 970037 CZ cze J
Vařeka, J. - Plessingerová, A.
Krov.
Ethnologia Europae Centralis, 3, 65-67 (1996).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11