ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

030737 - UGN-S 960158 SK eng J
Bezvodová, B. - Chmielová, M.
The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné Hory.
Geologica Carpathica. Clays, 4 [2] 82 (1995).
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology /14./. Banská Štiavnica (SK), 96.09.02-96.09.06]

024370 - UGN-S 950056 NL eng B
Blaheta, R. - Axelsson, O.
Convergence of inexact Newton-Like Iterations in incremental finite element Analysis of Elasto-plastic Problems. Nijmegen, Department of Mathematics University 1995. - 25 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA201/94/1861

030720 - UGN-S 960106 NL eng J
Blaheta, R. - Kohut, R.
Solution of large nonlinear systems in elastoplastic incremental analysis.
Journal of Computational and Applied Mathematics, 63, [-] 255-264 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA201/94/1861
[Impact factor:0.320(92) 0.290(93) 0.349(94) 0.373(95) 0.301(96) 0.402(97) 0.433(98) 0.370(99) 0.455(00) 0.533(01) 0,564(02) 0.567(03) ]

030728 - UGN-S 960123 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R. - Kohut, R.
Benchmarks and programs for testing iterative solvers for 3D problems of geomechanics. Ostrava, Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic 1995. - 25 s.
Grant: Copernicus(XE) CP940820; GA ČR(CZ) GA105/95/1273

030729 - UGN-S 960124 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R. - Kohut, R.
PCG-1 iterative solver. Ostrava, Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic 1995. - 32 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA201/94/1861; GA ČR(CZ) GA105/95/1273

030427 - UGN-S 960022 CZ cze C
Červinka, P. - Hrádek, M. - Ivan, A. - Kirchner, K.
Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy.
In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. - Brno, Správa CHKO Žďárské vrchy a ŽP OKÚ Chrudim 1995. - S. 14-18.
[Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Žďár nad Sázavou (CZ), 95.09.19-95.09.20]

024374 - UGN-S 950061 US eng C
Danihelka, P. - Juchelková, D. - Kula, P.
Analysis of nitrous oxide emission from conventional compustion processes.
In: Twelfth Annual International Pittsburgh Coal Conference. Coal - Energy and the Environment. - Pittsburgh, University of Pittsburgh 1995. - S. 437-442.
[Pittsburgh Coal Conference /12./. Pittsburgh (US), 95.09.11-95.09.15]

024365 - UGN-S 950051 PL eng A
Dopita, M. - Martinec, P.
Coal Tonsteins in the Czech Part of the Upper Silesian Basin.
In: 13. International Congress on Carboniferous - Permian. Abstracts. - Warszawa, Panstwowy Instytut Geologiczny 1995. - S. 31.
[International Congress on Carboniferous - Permian /13./. Kraków ( PL), 95.08.28-95.09.02]
Grant: IAA3086504

018748 - UGN-S 940192 GB eng J
Dostál, Z. - Malík, J.
Symmetric FE-BE coupling with iterations on the Interface.
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 38, [-] 27-35 (1995).
[Impact factor:0.789(91) 1.006(92) 0.871(93) 1.002(94) 1.012(95) 1.162(96) 1.114(97) 1.002(98) 1.335(99) 1.266(00) 1.239(01) 1,468(02) 1.691(03) ]

024350 - UGN-S 950036 CZ cze C
Foldyna, J.
Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku.
In: Inženýrská mechanika 95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 111-116. - ().
[Inženýrská mechanika 95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429

030715 - UGN-S 960101 CZ cze J
Foldyna, J.
Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí.
Sanace betonových konstrukcí, 3 [3] 11-13 (1995).
Grant: GA101/94/1429

024360 - UGN-S 950046 CZ cze Cz
Foldyna, J. - Jeřábek, Z.
Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí.
In: Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium. - Brno, SSBK 1995. - S. 160-175.
[Sanace betonových konstrukcí /5./. Brno (CZ), 95.05.10-95.05.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024343 - UGN-S 950029 CZ cze C
Hlaváč, L.
Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe.
In: Inženýrská mechanika 95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 129-134. - ().
[Inženýrská mechanika'95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: (CZ) GA AV; GA ČR(CZ) GA106/93/2338

024345 - UGN-S 950031 US eng C
Hlaváč, L.
Physical Analysis of the Energy balance of the high energy liquid jet collision with brittle non-homogeneous.
In: Proceedings of the 8th American Jet Conference. - (Ed. Labus, T. J.). - St.Louis, Water Jet Technology Association 1995. - S. 681-697. - ().
[American Water Jet Conference/8./. Houston (US), 95.08.26-95.08.29]
Grant: GA ČR(CZ) 106/93/2338(202)

024362 - UGN-S 950048 CZ cze C
Hlaváč, L.
Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie.
In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů. - (Ed. Fojtek, A.). - Ostrava, VŠB-TU 1995. - S. 48-51.
[Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii/6./. Ostrava (CZ), 95.06.19-95.06.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

030722 - UGN-S 960110 CZ cze Cz
Hlaváč, L.
Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů.
In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. - Ostrava, VŠB-TU 1995. - S. 281-286.
[Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.17]

030723 - UGN-S 960111 CZ eng C
Hlaváč, L.
Diagnostics of the high-velocity liquid jet structure.
In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. - Ostrava, VŠB-TU 1995. - S. 37-42.
[Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

022084 - UGN-S 950011 NL eng C
Hlaváč, L. - Sochor, T.
Modelling of rock excavation by high energy water jet.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. - (Ed. Rossmanith, H. P.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 847-852.
[International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

022091 - UGN-S 950019 JP eng C
Hlaváč, L. - Sochor, T. - Sitek, L. - Martinec, P. - Vala, M.
Physical Study of a High Energy Liquid Jet as a Milling Tool.
In: Proceedings of the 4th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology. - Kajima, Kajima Institute 1995. - S. 449-456.
[Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology /4./. Shimizu (JP), 95.04.20-95.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

022086 - UGN-S 950013 NL eng C
Holub, K.
Space and time patterns of induced seismicity.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. - (Ed. Rossmanith, H. P.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 657-662.
[International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

022087 - UGN-S 950015 CZ eng J
Holub, K.
Particle Velocity and Frequency of Seismic Waves Generated by a Cylindrical Explosive Source.
Acta Montana. A, - [6] 33-42 (1995).

022088 - UGN-S 950016 CZ eng J
Holub, K.
Preliminary Results of b-Values Analysis for Mining-Induced Seismic Events.
Acta Montana. A, - [6] 27-31 (1995).
Grant: GA105/93/2409

024336 - UGN-S 950022 CZ eng Cx
Holub, K.
Seismic monitoring and rockburst prevention in geomechanical practice.
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 23.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: GA105/93/2409

024352 - UGN-S 950038 CZ cze Cz
Holub, K.
Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 132-142. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

030718 - UGN-S 960104 PL eng C
Holub, K.
Analysis of b-value in the Frequency-Energy Distributions.
In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Gibowicz, S. J.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1995. - S. 153-161. - ().
[Seismicity in Mines. Polish-czech-slovakian conference /23./. Ustron-Zawodzie (PL), 94.10.21-94.10.22]
Grant: GA105/93/2409

030725 - UGN-S 960114 CZ eng B
Holub, K.
Short-period rayleigh waves recorded in the Bohemian massif during DSS.
In: Travaux géophysiques 1993-1996. - Praha, GFÚ AV ČR 1995. - S. 115-123.

030726 - UGN-S 960115 CZ eng B
Holub, K.
Microseismic noise and disturbing vibrations at the surface locality of the ČSA Colliery.
In: Travaux géophysiques 1993-1996. - Praha, GFÚ AV ČR 1995. - S. 103-114.

030734 - UGN-S 960152 GR eng C
Holub, K.
Short-Period Seismic Noise near the Seismic Station Ostrava (OKC).
In: European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. - (Ed. Makropoulos, K.; Suhadolc, P.). - Athens, University of Athens 1995. - S. 634-640. - ( ).
[European Seismological Commission. General Assembly /24./. Athens ( GR), 94.09.19-94.09.24]

030735 - UGN-S 960153 GR eng C
Holub, K.
Space and Time Variations of the Frequency-Energy Relation for Mining Induced Seismicity.
In: European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. - (Ed. Makropoulos, K.; Suhadolc, P.). - Athens, University of Athens 1995. - S. 1286-1287. - ().
[European Seismological Commission. General Assembly /24./. Athens ( GR), 94.09.19-94.09.24]
Grant: GA105/93/2409

030736 - UGN-S 960156 DE eng C
Holub, K.
Current Investigation of Coal Mining-Induced Seismicity.
In: Acoustic Emission/Microseismic Activity in Geologic Structures and Materials. Proceedings of the 5th Conference. - (Ed. Hardy Jr., H. R.). - Clausthal, Trans.Tech.Publications 1995. - S. 267-276.
[Conference on Acoustic Emission/Microseismic Activity in Geologic Structures and Materials /5./. Philadelphia (US), 91.06.11-91.06.13]
Grant: GA105/93/2409

024368 - UGN-S 950054 PL eng J
Holub, K. - Slavík, J. - Kalenda, P.
Monitoring and Analysis of seismicity in the Ostrava-Karviná Coal Mining District.
Acta geophysica Polonica, 43 [1] 11-31 (1995).

022085 - UGN-S 950012 CZ eng J
Holub, K. - Veselá, V.
Seismic Monitoring of the Longwall Face No. 138704 at the Lazy Mine.
Acta Montana. A, - [6] 43-51 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

030376 - UGN-S 960009 CZ cze Jx
Horská, H. - Mikulík, O. - Vaishar, A.
Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
Nový Region T, 4 [44] 12 (1995).

067034 - UGN-S 990031 CZ eng J
Hrádek, M.
Valleys of the eastern margin of the Bohemian massif briefoutline of their origin, age and natural hazards.
Acta montana. Series A, 8 [8] 29-41 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

030375 - UGN-S 960005 CZ cze A
Ivan, A. - Kirchner, K.
Antropogenizace reliéfu současné krajiny.
In: Soubor rozšířených abstrakt z 3. interdisciplinárního semináře Vývoj osídlování ČR. - Brno, Společnost pro dějiny věd a techniky při AV ČR 1995. - S. 8-10.
[Interdisciplinární seminář "Vývoj osidlování České republiky" /3./. Brno (CZ), 95.02.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31411

030420 - UGN-S 960007 CZ cze J
Ivan, A. - Kirchner, K.
Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994, 2, 113-114 (1995).
Grant: MŽP(CZ) 774/93; GA AV ČR(CZ) IA31459

030429 - UGN-S 960026 CZ eng J
Ivan, A. - Kirchner, K.
Granits landforms in the Podyjí National Park, South Moravia.
Acta Montana. A - Geodynamica, 97 [8] 17-27 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31459; MŽ(CZ) 774/93

030421 - UGN-S 960008 CZ eng J
Ivan, A. - Kirchner, K. - Nováček, V.
Geomorphology of the Hodonín town surroundings.
Moravian Geographical Reports, 2 [2] 4-11 (1995).

030724 - UGN-S 960113 CZ eng C
Jakl, O.
Database Methods in Finite Element Postprocessing.
In: Computer Science. Proceedings of the Conference. Session 26. - (Ed. Vondrák, I.; Stefan, J.). - Ostrava, VŠB-Technical University 1995. - S. 324-331. - ().
[Conference on the Occasion of 50th Aniversary of Moving the Technical University from Příbram to Ostrava and of 5th Aniversary of the establishment the Computer Science Department. Ostrava (CZ), 95.09.05-95.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/1273

024373 - UGN-S 950060 PL eng C
Jureczka, J. - Martinec, P.
Coal-Bearing Carboniferous deposits of the Upper Silesian and Lublin Coal Basins. Guide to Excursion B3.
In: Proceeding of International Congress. - Warszawa, Panstwowy Instytut Geologiczny 1995. - 48 s.
[International Congress on Carboniferous-Permian /13./. Kraków (PL), 95.09.03-95.09.07]
Grant: IAA3086504

024335 - UGN-S 950021 CZ eng Cx
Kaláb, Z.
Contribution to seismic activity of significant tectonic faults in the Karviná part of OKB.
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 28.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: GA105/93/2409GA105/95/0474

024366 - UGN-S 950052 CZ cze Cz
Kaláb, Z.
Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR.
In: Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1995. - S. 291-297.
[Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50.výročí působení VŠB v Ostravě. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/95/0474; US-CZ93065

030716 - UGN-S 960102 CZ eng J
Kaláb, Z.
Monitoring of Seismic activity in Northern Moravia by means of the Seismic polygon Frenštát.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2 [2] 20-24 (1995).
Grant: GA105/95/0474

030740 - UGN-S 960165 GR eng C
Kaláb, Z. - Gruntorád, B. - Veselá, V.
Graphic presentation of the fault Plane Solution.
In: European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. - (Ed. Makropoulos, K.; Suhadolc, P.). - Athens, University of Athens 1995. - S. 1327-1334. - ().
[European Seismological Commission. General Assembly /24./. Athens ( GR), 94.09.19-94.09.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409(CZ-US) 93065

030733 - UGN-S 960151 GR eng C
Kaláb, Z. - Holub, K.
Recent Seismic Activity in the Opava Area (Czech Republic).
In: European Seismological Commission. 24. General Assembly 1994. Proceedings and Activity Report 1992-1994. - (Ed. Makropoulos, K.; Suhadolc, P.). - Athens, University of Athens 1995. - S. 264-270. - ( ).
[European Seismological Commission. General Assembly /24./. Athens ( GR), 94.09.19-94.09.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

030717 - UGN-S 960103 PL eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Recording of Mining Tremors from Poland by the SPF Local Seismic Network in the Czech Republic.
In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Gibowicz, S. J.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1995. - S. 269-277. - ().
[Seismicity in Mines. Polish-czech-slovakian conference /23./. Ustron-Zawodzie (PL), 94.10.21-94.10.22]
Grant: GA105/95/0474

024356 - UGN-S 950042 CZ cze V
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Makovský, J. - Míček, M. - Rušajová, J.
Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá). Ostrava-Poruba, ÚGN AV ČR 1995. - 22 s.

024355 - UGN-S 950041 CZ cze Cz
Kaláb, Z. - Mueller, K. - Kumpera, O.
Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 38-49. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

024354 - UGN-S 950040 CZ cze C
Kaláb, Z. - Rušajová, J.
Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 85-91. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/95/0474

030378 - UGN-S 960011 CZ cze Jx
Kirchner, K.
Skalní útvary v údolí Veverky.
Veronica, 9 [1] 25 (1995).

030428 - UGN-S 960025 CZ eng J
Kirchner, K.
To research of pseudokarst.
Moravian Geographical Reports, 3 [1,2] 86-87 (1995).

030738 - UGN-S 960159 SK eng J
Klika, Z. - Weiss, Z. - Chmielová, M. - Janeba, D. - Čapková, P.
Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite.
Geologica Carpathica. Clays, 4 [2] 97 (1995).
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology /14./. Banská Štiavnica (SK), 96.09.02-96.09.06]

024353 - UGN-S 950039 CZ cze Cz
Knejzlík, J.
Moderní metoda digitalizace seismického signálu.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 185-192. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

024363 - UGN-S 950049 CZ cze C
Knejzlík, J. - Konečný, P. - Rambouský, Z.
Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem.
In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů. - (Ed. Fojtek, A.). - Ostrava, VŠB-TU 1995. - S. 30-33.
[Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii /6./. Ostrava (CZ), 95.06.19-95.06.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

024364 - UGN-S 950050 CZ cze C
Knejzlík, J. - Konečný, P. - Rambouský, Z.
Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování.
In: Experimentální analýza napětí'95. Sborník přednášek 33. konference. - Brno, Strojní fakulta VUT 1995. - S. 129-133.
[Experimentální analýza napětí'95 /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA105/93/2409

030731 - UGN-S 960137 CZ cze I
Knejzlík, J. - Rambouský, Z.
Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu. Doplněk zprávy 166/44/10 za rok 1994. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1995. - 4 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2017

024334 - UGN-S 950020 SK cze C
Kohut, R. - Blaheta, R.
Řešení rozsáhlých prostorových úloh elastoplasticity.
In: Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch ALGORITMY 95. - (Ed. Horváth, J.). - Bratislava, Slovenská technická univerzita 1995. - S. 122-128.
[Algoritmy 95 /13./. Krpáčovo (SK), 95.05.30-95.06.02]
Grant: GA105/95/1273

022089 - UGN-S 950017 NL eng C
Konečný, P.
The influence of tectonic structures on the stress strain conditions and rock bursts induction in the vicinity of a longwall face.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. - (Ed. Rossmanith, H. P.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 731-736.
[International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; CZ-US93065

024337 - UGN-S 950023 CZ eng C
Konečný, P.
Information about the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava.
In: European Coal Conference 95. Field Trip 3B. Upper Silesian Coal Basin. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 1-5.
[European Coal Conference. Praha - Ostrava (CZ), 95.06.26-95.07.01]

024358 - UGN-S 950044 CZ cze Cz
Konečný, P.
Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 98-112. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; US-CZ93065

030730 - UGN-S 960133 CZ cze I
Konečný, P. - Hortvík, K. - Endel, K. - Martinec, P.
Geovědní zákonitosti ukládání odpadních hmot v dole. Zhodnocení současného stavu a možností ukládání odpadních hmot v likvidovaných dolech regionu Severní Moravy a Slezska. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1995. - 42 s.
Grant: RR/118/93

024341 - UGN-S 950027 CZ eng Cx
Kožušníková, A. - Konečný, P.
Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation.
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 84.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: GA105/95/0473

024361 - UGN-S 950047 CZ cze C
Kožušníková, A. - Konečný, P.
Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti.
In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů. - (Ed. Fojtek, A.). - Ostrava, VŠB-TU 1995. - S. 52-55.
[Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii /6./. Ostrava (CZ), 95.06.19-95.06.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/95/0473

030721 - UGN-S 960109 CZ cze I
Krejzlík, J. - Makovský, J.
Synchronizátor staničních hodin seismické stanice OKC signálem stanice DCF 77.5 kHz. Technická dokumentace. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1995. - 8 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

024372 - UGN-S 950059 BE eng A
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Clay-modified Carbon paste electrodes for use in clay-metals interactions study.
In: Euroclay 95. Clays and Clay materials Sciences. Book of Abstracts. - (Ed. Elsen, A.). - Leuven, European Clay Groups Association 1995. - S. 276-277.
[Euroclay 95. Leuven (BE), 95.08.20-95.08.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363

030739 - UGN-S 960160 SK eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z. - Chmielová, M. - Martinec, P. - Weiss, Z. - Klika, Z.
Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes.
Geologica Carpathica. Clays, 4 [2] 101 (1995).
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology /14./. Banská Štiavnica (SK), 96.09.02-96.09.06]
Grant: GA203/93/0363

024369 - UGN-S 950055 CZ eng J
Kumpera, O. - Martinec, P.
The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin.
Journal of the Czech Geological Society, 40 [1/2] 47-64 (1995).
[Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable palaeozoic orogenic Belts. Praha (CZ), 94.02.17-94.02.19]
Grant: IAA3086504

030419 - UGN-S 960003 CZ cze I
Lacina, J. - Ficová, J. - Hofírková, S. - Kirchner, K. - Čúzová, K. - Barták, R. - Koukal, S.
Biologické hodnocení dotčených pozemků zájmového území ČEZ a.s. v lokalitě Skalka u Pernštejna. Etapa A. Brno, ÚGN AV ČR pobočka Brno 1995. - 26 s.

030374 - UGN-S 960004 CZ cze I
Lacina, J. - Kirchner, K. - Barták, R. - Hofírková, S.
Biologické hodnocení pro záměr úpravy toku Leska v katastrálním území Dobšice a Znojmo-město. Brno, ÚGN AV ČR 1995. - 35 s.

024338 - UGN-S 950024 CZ eng Cx
Martinec, P.
Geological Controls on the Formation and Distribution of Methane in Upper Carboniferous Strata (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic).
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 43.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]

024339 - UGN-S 950025 CZ eng Cx
Martinec, P. - Mašláň, M. - Žák, D.
Mineralogy and 57Fe Moessbauer spectroscopy of the Altered and Weathered Upper Carboniferous sedimentary Rocks (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic).
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 44.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: PV422IA31654

024367 - UGN-S 950053 CZ cze C
Mueller, K. - Horáková, B.
Fyzikální charakteristika bělského zlomu.
In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů. - (Ed. Fojtek, A.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1995. - S. 43-47.
[Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii /6./. Ostrava (CZ), 95.06.19-95.06.20]

024371 - UGN-S 950058 BE eng Cx
Navrátilová, Z. - Kula, P. - Chmielová, M. - Weiss, Z.
Humic Acids sorption onto the clay minerals: influences on the clays-metals interactions.
In: Euroclay 95. Clays and Clay materials Sciences. - (Ed. Elsen, A.). - Leuven, European Clay Groups Association 1995. - S. 148-149.
[Euroclay 95. Leuven (BE), 95.08.20-95.08.24]
Grant: IA316104

030426 - UGN-S 960017 CZ eng B
Ondráček, S. - Hrádek, M.
Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic.
In: Natural Hazards in the Czech Republic. - (Ed. Hrádek, M.). - Brno, ÚGN AV ČR, pobočka Brno 1995. - S. 112-139. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31462

030379 - UGN-S 960018 SK cze C
Ondráček, S. - Munzar, J.
Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty.
In: Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín. - (Ed. Trizna, M.). - Bratislava, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského 1995. - S. 127-132. - ().
[Mezinárodní konference při příležitosti 75. narozenin Prof.RNDr. Pavla Plesníka, DrSc. Bratislava (SK), 95.03.14-95.03.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31462

022082 - UGN-S 950009 NL eng C
Rambouský, Z. - Sosnovec, L.
Triaxial stress cyclic loading of sandstones.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. - (Ed. Rossmanith, H. P.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 473-475.
[International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]
Grant: GA105/93/2409

024347 - UGN-S 950033 CZ cze C
Sitek, L. - Vala, M.
Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku.
In: Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference. - Brno, Strojní fakulta VUT 1995. - S. 197-202.
[Experimentální analýza napětí'95 /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA ČR(CZ) 202/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024349 - UGN-S 950035 CZ cze C
Sitek, L. - Vala, M.
Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu.
In: Inženýrská mechanika 95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 457-462. - ().
[Inženýrská mechanika'95 /33./. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

022083 - UGN-S 950010 NL eng C
Sitek, L. - Vašek, J. - Vala, M.
A laboratory study of hard rock disintegration by high-pressure-water-trough bit.
In: Mechanics of Jointed and Faulted Rock. - (Ed. Rossmanith, H. P.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 853-857.
[International Conference on the Mechanics of jointed and faulted Rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31655; GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024342 - UGN-S 950028 CZ eng C
Skotnica, M.
The DCF 77 Decoder - Fast Code Generator.
In: Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 95 (DDECS 95). Proceedings of Seminar. - (Ed. Vlček, K.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1995. - S. 70-73. - ().
[International Scientific Conference of VŠB Technical University Ostrava. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 95.09.19-95.09.21]
Grant: GA105/93/2409

024351 - UGN-S 950037 CZ cze C
Sochor, T.
Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu.
In: Inženýrská mechanika 95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 475-480. - ().
[Inženýrská mechanika 95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338

024359 - UGN-S 950045 CZ cze Cz
Staš, L. - Rakowski, Z. - Hortvík, K.
Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 180-184. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2089

030732 - UGN-S 960143 NL eng C
Šňupárek, R. - Paloncy, L.
Rock reinforcement by integrated system of bolting and grouting.
In: Anchors in Theory and Practice. - (Ed. Widmann, R.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1995. - S. 125-130. - ().
[International Symposium on Anchors in Theory and Practice. Salzburg (AT), 95.10.09-95.10.10]
Grant: GA103/94/0777

030372 - UGN-S 960001 CZ eng J
Vaishar, A.
Institute of regional geography in Leipzig.
Moravian Geographical Reports, 2 [2] 52-59 (1995).

030373 - UGN-S 960002 PL pol Jx
Vaishar, A.
Morawy - kraina nieznana?
Geografia w Szkole, 48 [1] 5-7 (1995).

030422 - UGN-S 960012 CZ eng C
Vaishar, A.
Geography and Urban Environment.
In: Proceedings. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1995. - 132 s. - ().
[Congeo 95. Brno (CZ), 95.09.04-95.09.08]

030424 - UGN-S 960014 CZ cze C
Vaishar, A.
Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst.
In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. - (Ed. Dokoupil, J.; Matušková, A.). - Plzeň, Západočeská univerzita 1995. - S. 95-102.
[Geografie měst. Plzeň (CZ), 95.05.03-95.05.05]

030377 - UGN-S 960010 CZ eng J
Vaishar, A. - Mikulík, O. - Zapletalová, J. - Barták, R. - Dokoupil, M.
The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno.
Moravian Geographical Reports, 3 [1-2] 2-29 (1995).
Grant: CEC(XX) EV5V-CT92-0150

030423 - UGN-S 960013 CZ eng C
Vaishar, A. - Mikulík, O. - Zapletalová, J.
The town of Brno: functions, prospects, environment.
In: Geography and Urban Environment. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1995. - S. 102-112. - ().
[Congeo 95. Brno (CZ), 95.09.04-95.09.08]

024346 - UGN-S 950032 CZ cze C
Vala, M. - Sitek, L.
Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů.
In: Inženýrská mechanika 95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 551-556. - ().
[Inženýrská mechanika'95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) 202/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024348 - UGN-S 950034 CZ cze C
Vala, M. - Sitek, L.
Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu.
In: Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference. - Brno, Strojní fakulta VUT 1995. - S. 219-224.
[Experimentální analýza napětí '95 /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA ČR(CZ) 202/93/2338; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

022090 - UGN-S 950018 JP eng C
Vašek, J.
Study of high pressure water Jet Hard Rock cutting.
In: Proceedings of the 4th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology. - 2 - Kajima, Kajima Institute 1995. - S. 567-580.
[Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology /4./. Shimizu (JP), 95.04.20-95.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) 31365; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024344 - UGN-S 950030 US eng C
Vašek, J.
High pressure water jet assistance of hard Rock cutting Process.
In: Proceedings of the 8th American Water Jet Conference. - (Ed. Labus, T.J.). - St.Louis, Water Jet Technology Association 1995. - S. 19-29. - ().
[American Water Jet Conference /8./. Houston (US), 95.08.26-95.08.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31655; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

030727 - UGN-S 960119 YU eng J
Vašek, J. - Pinka, J.
High energy liquid jet assistance of Rock cutting process.
Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta, 34, [-] 95-104 ( 1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31655; GA ČR(CZ) GA101/94/1429

024340 - UGN-S 950026 CZ eng Cx
Veselá, V.
Note concerning type analysis of seismic events focal mechanisms from two longwall faces.
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration and Evaluation, Utilization, Coalbed methane and Environmental impacts. - Praha, Univerzita Karlova 1995. - S. 71.
[European Coal Conference. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: GA105/95/0474

024357 - UGN-S 950043 CZ cze Cz
Veselá, V.
Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1995. - S. 143-149. - ().
[Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409

030719 - UGN-S 960105 PL eng C
Veselá, V.
The Investigation of Rockburst Focal Mechanisms at Lazy Coal Mine, Czech Republic.
In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Gibowicz, S. J.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1995. - S. 47-55. - ().
[Seismicity in Mines. Polish-czech-slovakian conference /23./. Ustron-Zawodzie (PL), 94.10.21-94.10.22]
Grant: GA105/95/0474

030425 - UGN-S 960015 CZ cze C
Zapletalová, J.
Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání.
In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy. - Brno, KGKS 1995. - S. 115-120.
[Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Žďár nad Sázavou (CZ), 95.09.19-95.09.20]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11