ASEP

ÚTAM - Ústav teoretické a aplikované mechaniky

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

011492 - UTAM-F 930109 NL eng B
-, - Kafka, V.
Biomechanical Heterogenity.
In: Biomechanics. - 2.5 - (Ed. Valenta, J.). - Amsterdam, Elsevier 1993. - S. -. - (Clinical Aspects of Biomedicine. 2).

011486 - UTAM-F 930101 sk cze J
Boháč, J. - Feda, J.
Angularita plastického potenciálu na ose .tau.= 0.
Stavebnícky časopis, 41 [3] 165-188 (1993).

011439 - UTAM-F 930051 CZ cze C
Boháč, J. - Feda, J. - Herle, I.
Měření konstitučních parametrů zemin v trojosém přístroji.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 31-34.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011426 - UTAM-F 930038 FI eng C
Chleboun, J.
Primal hybrid variational formulation of an elliptic state equation incorporated into an optimal shape problem.
In: Proceedings of the Workshop on Optimization and Optimal Control. - (Ed. Neittaanmäki, P.). - Jyväskylä, University of Jyväskylä 1993. - S. 31-40.
[Workshop on Optimization and Optimal Control. Jyväskylä (FI), 92.09.28-92.09.29]

011477 - UTAM-F 930091 CZ cze J
Chleboun, J.
Přátelská matematika.
Vesmír, 72 [9] 507-508 (1993).

011478 - UTAM-F 930093 CZ eng J
Chleboun, J.
Hybrid variational formulation of an elliptic state equation applied to an optimal shape problem.
Kybernetika, 29 [3] 231-248 (1993).
[Impact factor:0.179(91) 0.146(92) 0.108(93) 0.193(94) 0.156(95)0.158(96) 0.149(97) 0.080(98) 0.100(99) 0.178(00)0.316(01) 0,341(02) 0.319(03) ]

011424 - UTAM-F 930036 CZ eng Cx
Chleboun, J. - Mäkinen, R. A. E.
Primal Hybrid Finite Element Method Applied to Smooth Shape Optimization Problems.
In: Advanced TEMPUS Course: Mathematical Methods in Computer Aided Optimal Design. - (Ed. Haslinger, J.). - Praha, MFF UK 1993. - S. nečíslováno.
[Advanced TEMPUS Course: Mathematical Methods in Computer Aided Optimal Design. Praha (CZ), 93.07.12-93.07.16]

011425 - UTAM-F 930037 sk eng Cx
Chleboun, J. - Mäkinen, R. A. E.
On the primal hybrid finite element method in shape optimization problems.
In: EQUADIFF 8 Abstract. - Bratislava, MFF KU Bratislava 1993. - S. nečíslováno.
[EQUADIFF 8.Czecho-Slovak Conference on Differential Equations and Their Applikations. Bratislava (SQ), 93.08.24-93.08.28]

011444 - UTAM-F 930056 CZ cze C
Drdácký, M. - Škaloud, M. - Zörnerová, M.
Experimentální výzkum mezního stavu tenkostěnných nosníků "dýchajících" pod opakovaným zatížením.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 83-86.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011450 - UTAM-F 930062 BE eng C
Feda, J.
Analysis of loading tests of short large-diameter piles.
In: Proceedings of 2nd International Seminar BAP. - (Ed. Impe, A. W.). - Gent, A. A. Balkema 1993. - S. 247-254.
[2nd International Seminar Deep Foundations BAP. Gent (BE), -]

011451 - UTAM-F 930063 GB eng C
Feda, J.
Collapse of Soil Structure.
In: Proceedings of 1st International Symposium on Acid Soils. - Londýn, City University 1993. - S. 55-58.
[1st International Symposium on Acid Soils. Londýn (GB), 93.06.05-93.06.08]

011485 - UTAM-F 930100 US eng J
Feda, J.
Service load of short large diameter bored piles.
Journal of Geotechnical Engineering, 119 [9] 1482-1489 (1993).
[Impact factor:0.521(92) 0.373(93) 0.465(94) 0.382(95)0.554(96) 0.693(97) 1.009(98) 0.000(99) ]

011489 - UTAM-F 930105 CZ cze Jx
Feda, J.
K Popperově filozofii vědy.
Vesmír, 72 [3] 164-165 (1993).

011398 - UTAM-F 930006 CR cze Z
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Areál Boby sport - mechanické vlastnosti základové půdy. Praha, UTAM 1993. - 14+51 s.

011484 - UTAM-F 930099 CZ cze J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Jílové těsnění odpadních skládek.
Inženýrské stavby, 41 [10] 322-327 (1993).

011487 - UTAM-F 930103 CZ eng J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
End restraint in triaxial testing of soils.
Acta Technica CSAV, 38, [-] 197-220 (1993).

011488 - UTAM-F 930104 - eng J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Compression of collapsed loess:studies on bouded and unbouded soils.
Engineering Geology, 34, [-] 95-103 (1993).
[Impact factor:0.139(92) 0.086(93) 0.213(94) 0.339(95)0.244(96) 0.125(97) 0.298(98) 0.323(99) 0.238(00)0.281(01) 0,516(02) 0.687(03) ]

011399 - UTAM-F 930007 CR cze Z
Feda, J. - Herle, I.
Mechanické chování jílové sypaniny. Praha, UTAM 1993. - 22+54 s.

011400 - UTAM-F 930008 CR cze Z
Feda, J. - Herle, I.
Zpráva o trojosých zkouškách zemin. Praha, UTAM 1993. - 10+35 s.

011475 - UTAM-F 930089 NL eng C
Feda, J. - Herle, I.
Some effects of concern in constitutive modelling.
In: Modern approches to plasticity. Proceedings of the Workshop in Horton, Greece. - (Ed. Kolymbas, D.). - Amsterdam, Elsevier 1993. - S. 715-726.

011438 - UTAM-F 930050 CZ cze C
Feda, J. - Herle, I. - Boháč, J.
Testování konstitučních vztahů zemin.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 87-90.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011452 - UTAM-F 930064 CZ cze C
Feda, J. - Herle, I. - Boháč, J.
Výpočetní modely konstitučního chování zemin.
In: Sborník konference "Zakládání '93". - (Ed. DT ČSVTS, Brno, - 1993. - S. 5-12.
[Zakládání '93. Brno (CZ), 93.10.09-93.10.13]

011467 - UTAM-F 930079 IT ita C
Fischer, O.
L'azione del vento sulle strutture snelle.
In: Ingegneria del vento in Italia 1992. - (Ed. Augusti, A. L.; Materazzi, A. L.; Sanvitale, A.). - Řím, Universita di Roma "La sapienzia" - Esagrafica Roma 1993. - S. 15-25.
[Convegno nazionale di ingegneria del vento (2.). Capri (IT), 92.10.25-92.10.27]

011490 - UTAM-F 930106 - eng J
Fischer, O.
Some comments to wind induced vibrations of slender structures.
Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 48 [ 2-3] 135-143 (1993).
[Impact factor:0.250(92) 0.106(93) 0.114(94) 0.229(95)0.106(96) 0.146(97) 0.241(98) 0.259(99) 0.259(00)0.358(01) 0,513(02) 0.403(03) ]

012522 - UTAM-F 940274 CZ cze Jx
Fischer, O.
Mechanika a pražské mosty.
Bulletin České společnosti pro mechaniku, - [3] 6-19 (1993).

011411 - UTAM-F 930019 NL eng V
Frýba, L. - Döring, D. - Stauffacher, P. - Hanzély, M. - Willmann, W. - Kratěna, J. - Roun, P. - Škaloud, M. - Zörnerová, M. - Bouška, F.
Theoretical studies on test specimen from orthotropic decks under static loads. (Ed. ERRI, Utrecht, European Rail Research Institute (ERRI) 1993. - 96 s. - (ERRI D 191 Fatigue life of an orthotropic deck with open ribs of rolled steel).
[ERRI. Florencie (IT), 93.09.23]

011483 - UTAM-F 930098 - eng J
Frýba, L. - Nakagiri, S. - Yoshikawa, N.
Stochastic finite elements for a beam on a random foundation with uncertain damping under a moving force.
Journal of Sound and Vibration, 163 [1] 31-45 (1993).
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95)0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00)0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

011455 - UTAM-F 930067 CZ eng C
Frýba, L. - Roun, P. - Bouška, F.
Experimental analysis of stress concentrations in orthotropic bridge desk.
In: Proceedings of the 10-th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Praha, Česká společnost pro mechaniku 1993. - S. 31-32.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics (10.). Měřín (CZ), 93.09.30-93.10.02]

011403 - UTAM-F 930011 CR cze Z
Gajdoš, L. - Srnec, M. - Květ, V.
Materiálové a lomově-mechanické vlastnosti materálu potrubí DN 300 (lokalita 14). Praha, UTAM 1993. - 20 s.

011406 - UTAM-F 930014 CR cze Z
Gajdoš, L.
Spolehlivost provozně poškozených tlakových potrubních systémů. Praha, UTAM 1993. - 26 s.

011443 - UTAM-F 930055 CZ cze C
Gajdoš, Ĺ.
Akusticko-emisní sledování vývoje poškození v trubce s korozními důlky.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 103-106.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011456 - UTAM-F 930068 CZ eng C
Gajdoš, Ĺ.
Monitoring Damage in a Corroded Cylindrical Shell in the Course of Pressure Loading.
In: Proceedings of the 10-th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Praha, Česká společnost pro mechaniku 1993. - S. 35-36.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics (10.). Měřín (CZ), 93.09.30-93.10.02]

011461 - UTAM-F 930073 CZ eng C
Gajdoš, Ĺ.
Fracture mechanics tests for analysis of the resistance of gas pipelines against the initiation of sudden fractures.
In: Operational Reliability of High-Pressure Gas Pipelines after a Long Term of Operation, and Their Rehabilitation. - (Ed. Czech Gas and Oil Association Technical Comitee C, Praha, Czech Gas and Oil Association 1993. - S. 14-22. - (Reliability & Rehabilitation of Old High-Pressure Pipelines).
[International Technical Colloquium (2.). Praha (CZ), 93.03.10-93.03.11]

011482 - UTAM-F 930097 CZ eng J
Gajdoš, Ĺ.
Cyclic notch tip strains in very high strain amplitude fatigue.
Acta Technica CSAV, 38 [2] 167-174 (1993).

011404 - UTAM-F 930012 CR cze Z
Gajdoš, L. - Jíra, J. - Srnec, M. - Beránková, V.
Materiálově-mechanické vlastnosti podélně svařovaného potrubí 630/9 mm (lokalita 12). Praha, UTAM 1993. - 22 s.

011405 - UTAM-F 930013 CR cze Z
Gajdoš, L. - Srnec, M.
Lomově-mechanické vlastnosti materiálu potrubí DN 500 (lokalita 13). Praha, UTAM 1993. - 15 s.

011481 - UTAM-F 930096 CZ cze J
Gajdoš, Ĺ. - Srnec, M. - Jíra, J.
Analýza deformačního chování šroubovicově svařované trubky při namáhání vnitřním přetlakem.
Plyn, 73 [3] 74-81 (1993).

011402 - UTAM-F 930010 CR cze Z
Gajdoš, L. - Srnec, M. - Květ, V.
Materiálové a lomově-mechanické vlastnosti materiálu potrubí DN 400 (lokalita 16). Praha, UTAM 1993. - 20 s.

011401 - UTAM-F 930009 CR cze Z
Gajdoš, L. - Srnec, M. - Květ, V. - Hnilica, F.
Vliv přetížení na únavovou životnost svarových spojů potrubí rozvodné plynovodní sítě 630/7 mm. Praha, UTAM 1993. - 30 s.

011474 - UTAM-F 930088 DB ger Z
Herle, I.
Hypoplastisches Stoffgesetz mit Strukturtensor.
In: - - Karlsruhe, Technische Hochschule Karlsruhe 1993. - S. 26+8.

011440 - UTAM-F 930052 CZ cze C
Herle, I. - Boháč, J. - Feda, J.
Automatické řízení laboratorních zkoušek.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 111-114.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

012520 - UTAM-F 940258 CZ eng C
Hlaváček, M.
Shear-Thinning Effect of Synovial Fluid in Squeeze-Film Lubrication of Human Synovial Joints.
In: Fluid Mechanics and Hydrodynamical Aspects of Biosphere. - Praha, ÚH AV ČR 1993. - S. 137-139.
[International Scientific Conference on Fluid Mechanics and Hydrodynamical Aspects of Biosphere. Liblice (CZ), 93.09.20-93.09.21]

012523 - UTAM-F 940289 GB eng J
Hlaváček, M.
The Role of Synovial Fluid Filtration by Cartilage in Lubrication of Synovial Joints - I.Mixture Model of Synovial Fluid.
Journal of Biomechanics, 26 [10] 1145-1150 (1993).
[Impact factor:0.720(91) 1.020(92) 1.058(93) 1.548(94) 1.302(95)1.512(96) 1.461(97) 1.484(98) 1.536(99) 1.474(00)1.856(01) 1,889(02) 2.005(03) ]

012524 - UTAM-F 940290 GB eng J
Hlaváček, M.
The Role of Synovial Fluid Filtration by Cartilage in Lubrication of Synovial Joints - II.Squeeze-Film Lubrication: Homogeneous Filtration.
Journal of Biomechanics, 26 [10] 1151-1160 (1993).
[Impact factor:0.720(91) 1.020(92) 1.058(93) 1.548(94) 1.302(95)1.512(96) 1.461(97) 1.484(98) 1.536(99) 1.474(00)1.856(01) 1,889(02) 2.005(03) ]

012525 - UTAM-F 940291 US eng J
Hlaváček, M. - Vokoun, D.
Lubrication of a Cylindrical Synovial Joint Considering Rolling Motion and Elastic Incompressible Cartilage.
Wear, 165, [-] 1-7 (1993).
[Impact factor:0.529(91) 0.472(92) 0.627(93) 0.580(94) 0.711(95)0.777(96) 0.686(97) 0.602(98) 0.838(99) 0.698(00)0.995(01) 0,792(02) 1.046(03) ]

011470 - UTAM-F 930082 SU eng C
Hristova, J. - Minster, J.
Viscoelastic behaviour of resin matrix/mineral particles composites.
In: Advances in structured and heterogeneous continua. - (Ed. Siginer, D. A.; Yanovsky, Y. G.). - Moskva, - 1993. - S. -.
[International Symposium Advances in Structured and Heterogeneous Continua. Moskva (SU), 93.08.22-93.08.26]

011458 - UTAM-F 930070 CZ eng C
Jíra, J.
Limit Conditions of High-Pressure Gas-Pipeline Rehabilitation.
In: Operational Reliability of High-Pressure Gas Pipelines after a Long Term of Operation, and Their Rehabilitation. - (Ed. Czech Gas and Oil Association Technical Comitee C, Praha, Czech Gas and Oil Association 1993. - S. 23-26. - (Reliability and Rehabilitation of Old High-Pressure Pipelines.).
[International Technical Colloquium (2.). Praha (CZ), 93.03.10-93.03.11]

011462 - UTAM-F 930074 DB eng C
Jíra, J.
Strain Analysis of Defect Models of Pipes.
In: Experimental Mechanics Methods in Nondestructive Testing of Structures and Structural Elements. - Wuppertal, Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal 1993. - S. 7. - ( Experimentelle Festkörpermechanik.).
[Bilateral German/Czech Symposium (4.). Bad Honnef (DB), 93.06.14-93.06.16]

011436 - UTAM-F 930048 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Roun, P.
Collation of strain gauge measuring with calculation of stress in neighbourhood of spiral weld of pipe.
In: Experimentální analýza napětí '93.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 147-150.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011457 - UTAM-F 930069 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Němec, J. - Pařízek, P.
Assesment of Limit Conditions of Rehabilitation of High-Pressure Gas Pipeline by Application of Strain Gauge Measurement.
In: Proceedings of the 10-th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - (Ed. Holý, S.). - Praha, Česká společnost pro mechaniku 1993. - S. 47-49.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics (10.). Měřín (CZ), 93.09.30-93.10.02]

011459 - UTAM-F 930071 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Pařízek, P.
Experimental Research of High-Pressure Gas-Pipeline with Model Defects.
In: Operational Reliability of High-Pressure Gas Pipelines after a Long Term of Operation, and Their Rehabilitation. - (Ed. Czech Gas and Oil Association Technical Comitee C, Praha, Czech Gas and Oil Association 1993. - S. 33-37. - (Reliability and Rehabilitation of Old High-Pressure Pipelines.).
[International Technical Colloquium (2.). Praha (CZ), 93.03.10-93.03.11]

011412 - UTAM-F 930021 CR cze V
Jíra, J. - Junková, S.
Výzkum chování korozních důlků ve stěně potrubí 426/6 mm metodou reflexní fotoelasticimetrie. Praha, UTAM 1993. - 52 s.

011393 - UTAM-F 930001 CR cze Z
Jíra, J. - Kastlová, O.
Lokální napjatost ploché izotropní skořepiny řešená programem ANSYS.44A. Praha, UTAM 1993. - 42 s.

011394 - UTAM-F 930002 CR cze Z
Jíra, J. - Kastlová, O.
Mimostředové namáhání ploché skořepiny osamělým břemenem řešené programem ANSYS.44A. Praha, UTAM 1993. - 104 s.

011409 - UTAM-F 930017 CR cze V
Jíra, J. - Micka, M.
Hodnocení napjatosti a mezních tlaků vtl potrubí. Praha, UTAM 1993. - 65 s.

011422 - UTAM-F 930034 CZ cze C
Jírová, J. - Kafka, V.
Experimentální modelování reologických vlastností šlachy.
In: Sborník 31.konference o experimentální analýze napětí EAN - 93. - Praha, UTAM 1993. - S. 151-154.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011423 - UTAM-F 930035 FR eng C
Jírová, J. - Kafka, V.
Mesomechanical Model of Tendon.
In: Abstracts of the XIVth Congress of the International Society of Biomechanics. - Paříž, Ministére de l'Education National et de la Culture 1993. - S. 644-645. - ( 1).
[XIVth Congress of the International Society of Biomechanics. Paříž (FR), 93.07.04-93.07.08]

011493 - UTAM-F 930110 DB eng Cx
Jírová, J. - Kafka, V.
Experimental Mechanics Methods in Nondestructive Testing of Structures and Structural Elements.Bilateral German/Czech Symposium (4.). Bad Honnef, Society Experimental Stess Analysis (GESA) 1993. - 25 s.
[Experimental Mechanics Methods in Nondestructive Testing of Structures and Structural Elements. Bad Honnef (DB), 93.06.14-93.06.16]

011421 - UTAM-F 930033 CZ eng C
Jírová, J.-F. - Junková, S. - Kafka, V.
Stress-state at bone surface caused by a clamp with shape memory.
In: Proc.Tenth Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Praha, Česká společnost pro mechaniku. 1993. - S. 49-50.
[Tenth Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Měřín (CZ), 93.09.30-93.10.02]

011442 - UTAM-F 930054 CZ cze C
Junková, S. - Kolář, F.
Využití reflexní fotoelasticimetrie při výzkumu defektu potrubí.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 155-159.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011417 - UTAM-F 930029 CZ eng C
Kafka, V.
On mathematical modelling of the shape memory properties.
In: Advanced Materials for Structural Design. - Ostrava, Tanger s.r.o.,Ostrava 1993. - S. 344-357. - ( 2).
[Advanced Materials for Structural Design. Stará Lesná (SQ), 93.03.29-93.04.01]

011418 - UTAM-F 930030 CZ cze C
Kafka, V.
Mezomechanické přístupy v hodnocení pevnosti kovových materiálů.
In: Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik. - Brno, Pobočka MSVTS při Výzkumném ústavu 070 1993. - S. 223-235. - ( 1).
[Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik. Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]

011420 - UTAM-F 930032 CH eng C
Kafka, V.
Interrelation of microscopic,mesoscopic and macroscopic theory.
In: Continuum Models of Discrete Systems - CMDS-7. - Aedermannsdorf, Trans Tech Publications 1993. - S. 165-174. - ( Materials Science Forum. 123-125).
[7th International Symposium on Continuum Models of Discrete Systems. Paderborn (DB), 92.06.14-92.06.19]

011480 - UTAM-F 930095 GB eng J
Kafka, V.
On Hydraulic Strengthening of Bones.
Journal of Biomechanics, 26 [6] 761-762 (1993).
[Impact factor:0.720(91) 1.020(92) 1.058(93) 1.548(94) 1.302(95)1.512(96) 1.461(97) 1.484(98) 1.536(99) 1.474(00)1.856(01) 1,889(02) 2.005(03) ]

011419 - UTAM-F 930031 UA eng C
Kafka, V. - Hlaváček, M. - Květ, V. - Ehrenberger, M.
A non-local criterion of strength taking into account the surface layer.
In: Fracture mechanics:Successes and Problems.Collection of Abstracts. - Kyjev, Akademie věd Ukrajiny 1993. - S. 17. - ( 1).
[Eight International Conference on Fracture. Kyjev (UA), 93.06.08-93.06.14]

011395 - UTAM-F 930003 CR cze Z
Kastlová, O. - Zörnerová, M.
Vyhodnocení poměrných přetvoření nosníku BGT 10 namáhaného opakovaným smykem. Praha, UTAM 1993. - 39 s.

011396 - UTAM-F 930004 CR cze Z
Kastlová, O. - Zörnerová, M.
Vyhodnocení poměrných přetvoření nosníku BGT 17 namáhaného opakovaným smykem. Praha, UTAM 1993. - 62 s.

011464 - UTAM-F 930076 CZ cze C
Kastlová, O.-F. - Roun, P.
Numerická analýza koncentrací napětí u tenkostěnných konstrukcí.
In: Users' Meetimg - ANSYS (1.). - (Ed. SVS FEM Brno, Brno, SVS FEM Brno 1993. - S. 48-54.
[Users' Meeting - ANSYS (1.). Brno (CZ), 93.11.10]

011463 - UTAM-F 930075 DB eng C
Kratěna, J.
Photoelastic investigation into one detail of bridge structure.
In: Experimental Mechanics Methods in Nondestructive Testing of Structures and Structural Elements. - Wuppertal, Bergische Universität - Gesamthochschule Wuppertal 1993. - S. 18.
[Bilateral German/Czech Symposium (4.). Bad Honnef (DB), 93.06.14-93.06.16]

011446 - UTAM-F 930058 CZ cze C
Kratěna, J. - Junková, S. - Kolář, F.
Použití reflexní fotoelasticimetrie při vyšetřování ortotropních mostních desek.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 171-174.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011479 - UTAM-F 930094 CZ eng J
Krejčí, H.
A rectangular membrane finite element with rotational degrees of freedom.
Acta technica, 38, [-] 331-342 (1993).

019722 - UFP-V 950016 CZ eng J
Kroupa, F. - Knésl, Z. - Valach, J.
Residual Stresses in Graded Thick Coatings.
Acta Technika CSAV, 38, [-] 29-74 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27104

011397 - UTAM-F 930005 CR cze Z
Micka, M.
Vliv trubní napjatosti při rehabilitaci plynovodního potrubí přetížením. Praha, UTAM 1993. - 20 s.

011460 - UTAM-F 930072 CZ eng C
Micka, M.
Simulation of Geometrical Imperfection Effect on Pipe State of Stress of Gas Pipeline.
In: Operational Reliability of High-Pressure Gas Pipelines after a Long Term of Operation, and Their Rehabilitation. - Praha, Czech Gas and Oil Association 1993. - S. 30-33. - (Reliability & Rehabilitation of Old High-Pressure Pipelines).
[International Technical Colloquium (2.). Praha (CZ), 93.03.10-93.03.11]

011441 - UTAM-F 930053 CZ eng Cx
Micka, M. - Jíra, J. - Jírová, J. - Pařízek, P.
Model analysis of stress state of corrosion pit of pipe.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 207-210.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011449 - UTAM-F 930061 CZ eng Cx
Minster, J.
Long Term Mechanical Characteristics of Quasiisotropic Polymer Composites - Dlouhodobé mechanické charakteristiky kvaziizotropních polymerních kompozitů.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 215-218.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011491 - UTAM-F 930108 CZ cze J
Minster, J.
Mají špičkové kompozitní materiály ve stavebnictví budoucnost?
Inženýrské stavby, - [10] 349-350 (1993).

011472 - UTAM-F 930086 CZ cze C
Minster, J. - Chleboun, J.
Deformační odezva smykově zatížené kompozitní desky s centrální diskontinuitou.
In: XVII.Reinforced Plastics. - Plzeň, Dům techniky Plzeň 1993. - S. 188-195.
[Reinforced Plastics (17.). Karlovy Vary (CZ), 93.04.27-93.04.29]

011433 - UTAM-F 930045 sk cze C
Náprstek, J.
Vliv poddajnosti dráhy na nelineární stabilitu pohybu dvojkolí.
In: The 9-th International Scientific Conference. - (Ed. Kraus, V.; Moravčík, M.). - Žilina, SQ-VŠDS--P 1993. - S. 23-28. - ( 4/1).
[The 9-th International Scientific Conference. Žilina (SQ), 93.09.14-93.09.16]

011453 - UTAM-F 930065 IN eng C
Náprstek, J.
Random Vibrations and Contact Forces of the Overhead Contact Wire and Pantograph Collector in Case of High Train Velocities.
In: 2nd International Conference on Vibration Problems of Mathematical Elasticity and Physics. - (Ed. Banerjee, P.). - Jalpaiguri, A. C. College 1993. - S. -.
[2nd International Conference on Vibration Problems of Mathematical Elasticity and Physics. Jalpaiguri (IN), -]

011454 - UTAM-F 930066 CZ eng C
Náprstek, J.
Propagation of Longitudinal Waves in a Beam with Randomly Variable Parameters.
In: Euromech 306 Colloquium Contact Impact. - (Ed. Okrouhlík, M.). - Praha, UT-L 1993. - S. -.
[Euromech 306 Colloquium Contact Impact. Praha (CZ), 93.09.07-93.09.09]

011427 - UTAM-F 930039 GB eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
A Combined Analytical-Numerical Method of Solving to the Nonstationary Random Response of Large System Excited by Seismic Movement.
In: Soil Dynamics and Earthquake Engineering VI. - (Ed. Cakmak, A. S.; Brebbia, C. A.). - Londýn, Elsevier 1993. - S. 667-681. - ( Computational Mechanics Publications.).
[Soil Dynamics and Earthquake Engineering VI. Bath (GB), 93.06.14-93.06.16]

011430 - UTAM-F 930042 DB eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Analytical Solutions for Frame Foundations under Nonstationary Loadings.
In: Schwingungen in Rotierenden Maschinen II. - (Ed. Springer, H.; Nordmann, R.; Irretier, H.). - Wiesbaden, Vieweg 1993. - S. 218-225.
[Schwingungen in Rotierenden Maschinen II. Vídeň (AT), 93.02.24-93.02.25]

011432 - UTAM-F 930044 sk cze C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Odezva soustav buzených nestacionárním náhodným zatížením.
In: The 9-th International Scientific Conference. - (Ed. Kraus, V.; Moravčík, M.). - Žilina, SQ-VŠDS--P 1993. - S. 17-22. - ( 4/1).
[The 9-th International Scientific Conference. Žilina (SQ), 93.09.14-93.09.16]

011428 - UTAM-F 930040 GB eng C
Náprstek, J. - Pirner, M. - Horyna, T.
Finite Elements Modelling for Dynamic Analyses of Cooling Towers with Random Imperfection.
In: International Conference Structural Dynamics Modelling Test, Analysis and Correlation. - (Ed. The Dynamic Testing Agency & NAFEMS, Glasgow, Bell & Bain 1993. - S. 89-98.
[Structural Dynamic Modelling Test, Analysis and Correlation. Glasgow (GB), 93.07.07-93.07.09]

011429 - UTAM-F 930041 GB eng C
Náprstek, J. - Pirner, M. - Horyna, T.
Influence of Random and Intentional Imperfections on Dynamic Characteristics of Cooling Towers.
In: Sixth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements 93. - (Ed. Brebbia, C. A.; Carlomagno, G. M.). - Londýn, Elsevier 1993. - S. 379-394. - (Computational Mechanics Publications.).
[Computational Methods and Experimental Measurements VI. Siena (IT), 93.05.03-93.05.05]

011407 - UTAM-F 930015 CR cze Z
Pirner, M.
Zpráva o 1.etapě studijní zatěžovací zkoušky mostu přes dálnici D8 v km 9,181. Praha, UTAM 1993. - 25 s.

011408 - UTAM-F 930016 CR cze Z
Pirner, M.
Zpráva o 2.etapě studijní zatěžovací zkoušky mostu přes dálnici D8 v km 9,181. Praha, UTAM 1993. - 124 s.

011437 - UTAM-F 930049 CZ cze C
Pirner, M.
Vztah mezi experimentem a numerickou analýzou.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 1-6.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011435 - UTAM-F 930047 CA eng C
Pirner, M. - Baťa, M.
Aeroelastic Characteristics of Stressed Ribbon Footbridge.
In: 14th Canadian Congress of Applied Mechanics. - (Ed. Queen's University Kingston, Kingston, Queen's University Kingston 1993. - S. -.
[14th Canadian Congress of Applied Mechanics. Kingston (CA), 93.05.30-93.06.03]

011465 - UTAM-F 930077 CH eng C
Pirner, M. - Fischer, O.
Floor response from view of human body and construction.
In: International colloquium Göteborg 1993. Structural serviceability of buildings. - (Ed. Ohlsson, S.). - Zürich, IABSE - ETH-Hönggerberg 1993. - S. 321-326. - (IABSE Reports. 69).
[Structural serviceability of buildings. Göteborg (SE), 93.06.08-93.06.11]

011466 - UTAM-F 930078 DK eng C
Pirner, M. - Fischer, O.
Dynamic behaviour of Prague-TV Tower.
In: IASS - Working group No 4, Masts and towers. - (Ed. Stottrup-Andersen, U.; Rambol and Hannemenn A/S, Virum, - 1993. - S. -.
[Zasedání pracovní skupiny č.4 Mezinárodní asociace pro prostorové konstrukce (IASS). Praha (CZ), 93.09.12-93.09.16]

011473 - UTAM-F 930087 GB eng C
Pirner, M. - Fischer, O.
Dynamic Behaviour of a Non-Symetrical Space Structure TV Tower.
In: Space Structures 4. - (Ed. Parke, G. A. R.; Howard, C. M.). - Londýn, Thomas Telford 1993. - S. 723-729. - ( 1).
[The 4th International Conference "Space structures". Guilford, Surrey (GB), 93.09.05-93.09.10]

012519 - UTAM-F 940236 US eng c
Pirner, M. - Fischer, O. - Náprstek, J. - Plechatý, J.
Aerodynamic Resistance of Trains Running through a Tunnel.
In: Proceedings of the 3rd International Conference on High Speed Ground Transportation Systems. - (Ed. Bondada, M.V.A.; Wayson, R.L.). - Orlando, ASCE 1993. - S. 481-486.
[High Speed Groud Transportation Systems. Orlando (US), 93.10.25-93.10.28]

011434 - UTAM-F 930046 sk cze C
Pirner, M. - Horyna, T. - Baťa, M.
Prostorová dynamická odezva vysokých konstrukcí a její analýza.
In: The 9-th International Scientific Conference. - (Ed. Kraus, V.; Moravčík, M.). - Žilina, SQ-VŠDS--P 1993. - S. 53-58. - ( 4/1).
[The 9-th International Scientific Conference. Žilina (SQ), 93.09.14-93.09.16]

011431 - UTAM-F 930043 GB eng C
Pirner, M. - Náprstek, J. - Horyna, T.
Dynamic Behaviour of Cooling Towers with Initial Imperfections.
In: Space Structures 4. - (Ed. Parke, G. A. R.; Howard, C. M.). - Londýn, Thomas Telford 1993. - S. 545-554. - ( 1).
[The 4th International Conference "Space Structures". Guilford (GB), 93.09.05-93.09.10]

011413 - UTAM-F 930025 CR cze C
Rubricius, D. - Jírová, J.
Matematické modelování v biomechanice.
In: 1. Users' Meeting ANSYS. - Brno, SVS FEM Brno 1993. - 138 s.
[ANSYS (1.). Brno (CR), 93.11.10]

011414 - UTAM-F 930026 CR eng C
Rubricius, D. - Jírová, J.
Analysis of strength of ceramic head. (Ed. Proceedings of Tenth Danubia-Adriasymposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Praha, Česká společnost pro mechaniku 1993. - 130 s.
[Tenth Danubia-Adriasymposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Měřín (CR), 93.09.30-93.10.02]

011416 - UTAM-F 930028 CZ cze C
Rubricius, D. - Jírová, J.
Konfrontace experimentální analýzy s výpočtem napjatosti keramické hlavice TP. Praha, UTAM 1993. - 332 s.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011415 - UTAM-F 930027 FR eng C
Rubricius, D. - Ryšavý, M. - Richtr, M.
Ankle arthrodesis-biomechanical aspects and mathematical modelling. Paříž, Ministére de l'Education National et de la Culture 1993. - 1519 s.
[XIVth Congress of the International Society of Biomechanics. Paříž (FR), 93.07.04-93.07.08]

011445 - UTAM-F 930057 CZ cze C
Srnec, M.
Životnost potrubí s důlkovým poškozením povrchu.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 275-278.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011448 - UTAM-F 930060 CZ cze C
Valach, J. - Minster, J.
Nelineární elastické chování desky s otvorem zatížené čistým smykovým zatížením.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 299-302.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

011469 - UTAM-F 930081 CZ cze C
Valach, J. - Minster, J.
Numerické modelování deformační odezvy Iosipescova vzorku s centrálním otvorem.
In: XVII. Vyztužené plasty (Reinforced Plastics). - Plzeň, Dům techniky Plzeň 1993. - S. 174-179.
[Vyztužené plasty (17.). Karlovy Vary (CZ), 93.04.27-93.04.29]

011468 - UTAM-F 930080 IT eng C
Valach, J. - Sova, M. - Berka, L.
The evaluation of the microstructure dependent strain distribution by means of the S.E.M.
In: Proceedings. Multinational Congress on Electron Microscopy. - Parma, University of Parma, Faculty of Engineering 1993. - S. 27-29.
[Multinational Congress on Electron Microscopy. Parma (IT), 93.09.13-93.09.17]

011476 - UTAM-F 930090 NL eng C
Wu, W. - Bauer, E. - Niemnis, A. - Herle, I.
A viscoplastic model for cohesive soils.
In: Modern approches to plasticity. Proceedings of the Workshop in Horton, Greece. - (Ed. Kolymbas, D.). - Amsterdam, Elsevier 1993. - S. 365-383.

011471 - UTAM-F 930083 CZ cze Cz
Zemánková, J. - Fiala, Z.
Lomové chování materiálových rozhraní.
In: Pokrokové materiály v konstrukční praxi - Advanced materials for structural design. - 1 - Košice, ÚMV SAV 1993. - S. 10-21.
[Pokrokové materiály v konstrukční praxi - Advanced materials for structural design. Stará Lesná (SQ), 93.03.29-93.04.01]

011410 - UTAM-F 930018 CR cze Z
Zemánková, J. - Fiala, Z. - Vavřík, D.
Lomová houževnatost rozhraní sklo/epoxidová pryskyřice. Praha, UTAM 1993. - 30 s.

011447 - UTAM-F 930059 CZ eng Cx
Zemánková, J. - Vavřík, D.
Using Brazil Nut Specimen for Evaluation of Mixed Mode Fracture Toughness - Určování lomové houževnatosti pomocí vzorku typu Brazilský disk.
In: Experimentální analýza napětí.Sborník 31.konference EAN. - Praha, UTAM 1993. - S. 311-314.
[31.konference Experimentální analýza napětí. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

012521 - UTAM-F 940264 CZ cze C
Zemánková, J. - Vavřík, D.
Určování lomové houževnatosti pomocí vzorku typu brazilský disk.
In: 31.konference EAN. Sborník. - Praha, ÚTAM 1993. - S. 311.
[Konference EAN /31./. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11