ASEP

KNAV - Knihovna AV ČR, Praha

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

039535 - KNAV-K 970019 CZ cze C
Baďurová, A.
Nové španělské Muzeum knihy.
In: Muzejní prezentace k dějinám knižní kultury. Sborník příspěvků z celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií ČR. - Jindřichův Hradec, Okresní muzeum v Jindřichově Hradci 1997. - S. 26-29.
[Muzejní prezentace k dějinám knižní kultury. Jindřichův Hradec (CZ) , 96.05.28-96.05.30]

042548 - KNAV-K 970032 CZ cze J
Baďurová, A.
Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800.
Knihy a dějiny, 4 [1] 21-39 (1997).

056564 - KNAV-K 980015 PL cze C
Baďurová, A.
Historické knižní fondy v Cieszynie - jejich význam pro české a slezské písemnictví. Expertiza.
In: Historyczne ksiegozbiory Cieszyna na tle Slaskim. Role kulturowa i przedmiot badan. - (Ed. Gladkiewicz, R.). - PL, Centrum badan slaskoznawczych i bohemistycznych Uniwersytetu Wroclawskiego 1997. - S. 149-168.
[Historyczne ksiegozbiory Cieszyna na tle Slaskim. Role kulturova i przedmiot badaň. Cieszyn (PL), 96.10.28-96.10.30]
Grant: -(PL) Polský projekt financovaný Open Society Institute v Budapešti

076298 - KNAV-K 20000032 CZ cze T
Baďurová, A.
[Překlad].
Orig.: Bienkowska, B.: Leopold Jan Szersznik - zakladatel a tvůrce veřejné knihovny v Těšíně.
Knihy a dějiny, 4 [2] 46-59 (1997).

040792 - KNAV-K 970030 CZ cze T
Beránková, H.
Pražské latinské a italské tisky vydané z iniciativy a nákladem papežského nunzia Cesare Speciana.
Orig.: Rangognini, Enzo / Le cinquecentine praghesi del nunzio Speciano. (Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona studi e bibliografie. - 37[1]1987. - s.67-95.)
Knihy a dějiny, 4 [1] 1-20 (1997).

056563 - KNAV-K 980014 CZ cze J
Blažková, L.
Francouzská vydání spisů J. A. Komenského a osudy jejich výtisků.
Knihy a dějiny, 4 [2] 27-45 (1997).

076299 - KNAV-K 20000033 RIV CZ cze J
Blažková, L.
"Putování knihy".
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze, 14, [-] 174-180 (1997).

045882 - USD-C 970075 CZ cze Jx
Břeňová, V. - Burgetová, J.
S dr. Břeňovou z ÚSD AV ČR rozmlouvá dr. Burgetová.
Informace KAV, 2, 6-8 (1997).

040785 - KNAV-K 970022 CZ cze Jx
Burgetová, J.
"Kongresová sezóna" v NSR a Francii.
Informace, - [2] 13-16 (1997).

040786 - KNAV-K 970023 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Goethe-Institut Praha.
Informace, - [2] 18-19 (1997).

040787 - KNAV-K 970024 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Mediatéka Francouzského institutu v Praze.
Informace, - [1] 18-19 (1997).

040788 - KNAV-K 970025 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Národní knihovna Francie - Bibliotheque Nationale de France.
Národní knihovna, 8 [1] 27-31 (1997).

040789 - KNAV-K 970027 DE ger J
Burgetová, J.
Tschechische Bibliotheken nach der Hälfte des Weges.
Buch und Bibliothek, 49 [Sonderheft] 66-68 (1997).

040790 - KNAV-K 970028 DE ger C
Burgetová, J.
Tschechische Bibliotheken zur Halbzeit der Transformation.
In: 26. ABDOS-Tagung. Referate und Beiträge. - Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz 1997. - S. 14-16.
[ABDOS-Tagung /26./. Prag (CZ), 97.05.05-97.05.08]

040791 - KNAV-K 970029 CZ cze C
Burgetová, J.
České knihovny v poločasu transformace.
In: Knihovny současnosti '97. - Brno, Sdružení knihoven ČR 1997. - S. 219-224.
[Knihovny současnosti '97 /5./. Seč u Chrudimi (CZ), 97.10.07-97.10.09]

054565 - KNAV-K 980001 FR fre C
Burgetová, J.
L'accroissement de l'intéret des savants et chercheurs pour l'exploitation des analyses de citations durant les deux dernieres années.
In: Information scientifique et technique et communication écrite. - (Ed. Estivals, R.). - Paris, SBS Édition 1997. - S. 33-37.
[Colloque International de Bibliologie /11./, Colloque bilatéral Algéro-francais /1./. Alger (DZ), 92.11.22-92.11.27]

054566 - KNAV-K 980002 GB eng C
Burgetová, J.
Czech libraries in the middle of transformation.
In: The Role of Libraries in Economic Development. - (Ed. Watkins, J.; Connolly, P.). - Boston Spa, IFLA Offices for UAP and International Lending 1997. - S. 25-28.
[The role of libraries in Economic Development. Ljubljana (SI), 97.04.00]

054567 - KNAV-K 980003 CZ cze J
Burgetová, J.
Autorská práva, informace a knihovny. Postřehy z francouzských kongresů.
Národní knihovna. Knihovnická revue, 8 [4] 186-187 (1997).

054568 - KNAV-K 980004 CZ cze Jx
Burgetová, J.
SKIP. Pro knihovníky i veřejnost.
S'97. Státní správa a samospráva, - [28] 28-29 (1997).

054569 - KNAV-K 980005 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Výroční konference IFLA.
Informace, - [3-4] 14-18 (1997).

054570 - KNAV-K 980006 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Dům Britské rady.
Informace, - [3-4] 24-25 (1997).

054571 - KNAV-K 980007 CZ cze J
Burgetová, J.
Knihovny a občanství.
Bulletin SKIP, 6 [2] 17-18 (1997).

054572 - KNAV-K 980008 CZ cze Jx
Burgetová, J.
Výroční konference IFLA v Kodani 31.8.-5.9.1997.
Bulletin SKIP, 6 [3-4] 2-6 (1997).

054573 - KNAV-K 980009 CZ cze Ix
Burgetová, J.
Zpráva o účasti na 63. výroční konferenci IFLA (International Federation of Library Associations). Praha, SKIP 1997. - 15 s.

055099 - KNAV-K 980010 FR fre J
Burgetová, J.
Les bibliotheques tcheques en transition.
Bulletin d'informations de l'Association des Bibliothécaires Francais, - [177] 82-83 (1997).

055100 - KNAV-K 980011 SE eng J
Burgetová, J.
Some reports from the world of Public Libraries. Czech Republic.
Newsletter. IFLA Section of Public Libraries, - [18] 3-4 (1997).

067126 - KNAV-K 990019 RIV CZ cze M
Hartmanová, D.
Co předcházelo Ottovu slovníku naučnému.
In: Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM. - Praha, Aion CS 1997. - S. 43-52.

042547 - KNAV-K 970031 CZ cze D
Janotová, M.
Koncepční řešení implementace vybraného softwarového systému v KNAV - LINCA. Praha, Knihovna AV ČR 1997. - 61 s.

039530 - KNAV-K 970016 CZ cze J
Johanides, J.
O některých problémech životopisu Magdaleny Dobromily Rettigové.
Estetika, 33 [3-4] 93-97 (1997).

076300 - KNAV-K 20000034 RIV CZ cze B
Johanides, J.
Tiskařská slovacika 18. století ve fondu Knihovny Akademie věd ČR. Praha, Knihovna AV ČR 1997. - 91 s.

040693 - KNAV-K 970021 DE eng C
Kadlecová, I.
Prospects for Specialized Libraries in the Czech Republic.
In: 26. ABDOS-Tagung. Referate und Beiträge. - Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz 1997. - S. 17-20.
[ABDOS-Tagung /26./. Prag (CZ), 97.05.05-97.05.08]

043163 - KNAV-K 970033 US eng J
Prudková, L.
The Jewish Community in Velké Meziříčí.
Naše rodina "Our family". Newsletter of the Czechoslowak Genealogical Society International, 9 [3] 108-109 (1997).

067233 - KNAV-K 990020 RIV CZ cze J
Prudková, L.
Veleslavínův tisk "Historie židovské" z roku 1592.
Knihy a dějiny, 4 [2] 6-26 (1997).

045854 - UOCHB-X 970358 DE eng J
Stránský, K. - Jursík, T. - Vítek, A.
Standard Equivalent Chain Length Values of Monoenic and Polyenic (Methylene Interrupted) Fatty Acids.
Journal of High Resolution Chromatography, 20 [3] 143-158 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA75578
[Impact factor:1.135(91) 2.020(92) 1.802(93) 2.228(94) 1.909(95) 1.777(96) 1.950(97) 1.570(98) 2.070(99) 2.062(00) 2.214(01) 4,078(02) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11