ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

076505 - UDU-I 20013010 RIV CZ cze M
Baťková, R. - Benešovská, K. - Dvorská, H. - Hlobil, I. - Chlíbec, J. - Muchka, I. - Petrasová, T. - Roháček, J. - Svobodová, M. - Šroněk, M. - Vlček, P. - Všetečková, Z.
Pražský hrad a Hradčany. [Hesla].
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 51-470.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

071131 - UDU-I 20000240 RIV CZ cze C
Benešovská, K.
Způsob setkání baroka s gotikou. (Klášterní kostel v Sedlci po roce 1700 a po roce 1300).
In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28. - 29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. - (Ed. Charvátová, K.). - Praha, Unicornis 2000. - S. 229-244.
[900 let cisterciáckého řádu. Praha (CZ), 98.09.28-98.09.29]

076496 - UDU-I 20013001 RIV SK cze M
Benešovská, K.
Petr Parléř v interpretaci Václava Mencla.
In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoevropského umenia. - (Ed. Bořutová, D.; Oriško, Š.). - Bratislava, Katedra dejín výtvarného umenia FFUK 2000. - S. 137-152.

076498 - UDU-I 20013003 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Hradčany.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 22-23.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076499 - UDU-I 20013004 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Pražský hrad v době románské.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 24-25.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076500 - UDU-I 20013005 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Pražský hrad v době gotické.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 26-30.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

083021 - UDU-I 20010196 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Jan Lucemburský u augustiniánů v Pavii.
In: Septuaginta Paolo Spunar oblata (70+2). - (Ed. Kroupa, J. K.). - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 200-207.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

076506 - UDU-I 20013011 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výběrová bibliografie.
In: Proč mít život rád. Fotografie 1954 - 2000. - Praha, Alba studio 2000. - S. 202-204.

076508 - UDU-I 20013013 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Knihy s výtvarným doprovodem Františka Bílka.
In: František Bílek (1872 - 1941). - (Ed. Larvová, H.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 401-405.

076509 - UDU-I 20013014 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výstavy Františka Bílka.
In: František Bílek (1872 - 1941). - (Ed. Larvová, H.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 417-418.

076510 - UDU-I 20013015 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: František Bílek (1872 - 1941). - (Ed. Larvová, H.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 419-423.

076507 - UDU-I 20013012 RIV CZ cze/eng M
Bregantová, P. - Srp, K.
Bibliografie.
In: Toyen. - Praha, Galerie hlavního města Prahy a Argo 2000. - S. 381-388.

076513 - UDU-I 20013018 RIV DE ger M
Bukovinská, B.
Das Kunsthandwerk in Prag zwischen Hof und Stadt: Eine topographische Untersuchung.
In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. - (Ed. Dmitrieva, M.; Lambrecht, K.). - Stuttgart, Franz Steiner 2000. - S. 195-204. - (Forchungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 10).

082926 - UDU-I 20010101 RIV DE ger M
Bukovinská, B.
Reichsapfel Ferdinands I. Szepter Ferdinands I. Kat. Nr. 8-20, 8-21.
In: Krönungen: Könige in Aachen - Geschichte und Mythos. - (Ed. Kramp, M.). - Mainz, P. von Zabern 2000. - S. 656-658.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

083023 - UDU-I 20010198 RIV BE ger C
Bukovinská, B.
Die Sammlungen Rudolfs II. in Prag - eine wichtige Quelle für die Erforschung der früher Neuzeit in Europa.
In: De Tsjechische Republiek en de europese Cultuur. Acta van het colloquium georganiseerd in samenwerking met de Academie van de Tsjechische Republiek. - Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor wetenschappen en kunsten 2000. - S. 15-26.
[De Tsjechische Republiek en de Europese Cultuur. Brussel (BE), 99.05.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

071056 - UDU-I 20000165 CZ cze J
Bydžovská, L.
Úlovky bdělých snů. Rozhovor L. Bydžovské s Georgesem Goldfaynem.
Ateliér, 13 [9] 7 (2000).

076511 - UDU-I 20013016 RIV CZ cze J
Bydžovská, L.
Palmeta Jindřicha Štyrského.
Bulletin Moravské galerie v Brně, 56, 87-91 (2000).

076512 - UDU-I 20013017 CZ cze/fre N
Bydžovská, L.
Toyen.
Štěpánská 35, [4/6] 53-54 (2000.00.00).

076529 - UDU-I 20013034 RIV CZ eng M
Chlíbec, J.
Relief of the Nativity. [Catalogue No 29].
In: The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 142-144.

076532 - UDU-I 20013037 RIV CZ ita M
Chlíbec, J.
Rilievo della Nativita. [Numero di catalogo 29].
In: Ultimi fiori del medioevo. Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 142-144.

082928 - UDU-I 20010103 RIV CZ cze J
Czajkowski, P. - Czajkovská, L.
Šlechtické domy v Brně v letech 1779 - 1920. Prostor uprostřed hradeb.
Brno v minulosti a dnes, 14, 113-146 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071057 - UDU-I 20000166 CZ cze J
Dvorská, H.
Zámecká arkádová nádvoří 16. století na Moravě.
Panorama, -, 14-15 (2000).

071133 - UDU-I 20000242 CZ cze J
Dvorská, H.
Clemens Holzmeister a neznámý kostel sv. Klementa v Tasovicích u Znojma.
Stavba, 7 [1] 52 (2000).

071076 - UDU-I 20000185 CZ cze J
Halata, M.
Institutum Kondakovianum: 1999.
Akademický bulletin, - [2] 26 (2000).

076514 - UDU-I 20013019 RIV DE ger M
Hausenblasová, J.
Prager Elitenwandel um 1600: Böhmischer und höfischer Adel zur Zeit Rudolfs II.
In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. - (Ed. Dmitrieva, M.; Lambrecht, K.). - Stuttgart, Franz Steiner 2000. - S. 173-184. - (Forchungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 10).

076516 - UDU-I 20013021 CZ cze K
Hausenblasová, J.
Diskusní příspěvek k referátu Jaroslava Pánka.
In: Historické diskusní forum konané v Praze na Národní třídě v budově Akademie věd ČR dne 25. listopadu 1999. (Zvláštní příloha Zpravodaje Historického klubu 11, 2000, č. 1). - (Ed. Kocian, J.). - Praha, Sdružení historiků České republiky 2000. - S. 49-50.
[Historické diskusní forum. Praha (CZ), 99.11.25]

076517 - UDU-I 20013022 CZ cze J
Hausenblasová, J.
Habsburský dvůr a Praha.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 10 (2000).

071058 - UDU-I 20000167 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Podzim středověku na Moravě.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 11 [1] 7-8 (2000).

082848 - UDU-I 20010023 RIV CZ cze R
Hlaváčková, H.
[Recenze].
Rec.: Fingernagel, A.: Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin, 4. - 12. Jahrhundert. - Wiesbaden, O. Harrasowitz 1999. 20, 179 s.
Umění, 48 [6] 469-471 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

082933 - UDU-I 20010108 RIV CZ ita J
Hlaváčková, H.
Un manoscritto di commenti biblici della Biblioteca Palatina del Vaticano.
Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, 2, 48-56 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071061 - UDU-I 20000170 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Od gotiky k renesanci. Klopotná cesta k výstavě.
Umění a řemesla, 41 [1] 6-7 (2000).

071062 - UDU-I 20000171 CZ cze N
Hlobil, I.
Na výstavě Od gotiky k renesanci prý to nejdůležitější chybělo (tvrdí Jan Bažant v Lidových novinách z 9. března).
Právo. Salon, 10 [76] 2 (2000.03.30).

076523 - UDU-I 20013028 RIV CZ ita B
Hlobil, I.
Ultimi fiori del medioevo. Dal gotico al rinascimento in Moravia a nella Slesia. (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - 335 s.

076524 - UDU-I 20013029 RIV CZ eng B
Hlobil, I.
The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - 335 s.

076525 - UDU-I 20013030 RIV CZ ita M
Hlobil, I.
La cultura figurativa in Moravia e in Slesia dal Gotico al Rinascimento: 1400 - 1550.
In: Ultimi fiori del medioevo. Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 37-58.

076526 - UDU-I 20013031 RIV CZ ita M
Hlobil, I.
[Numeri di catalogo] 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14-15, 16, 17, 24, 25, 27, 43-44, 45-46, 49, 86, 103, 106.
In: Ultimi fiori del medioevo. Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 78-83, 84-86, 90-91, 91-98, 103-105, 114-115, 115-116, 116-119, 120-123, 132-133, 134-137, 139, 184-187, 187-188, 194, 254, 291, 300-302.

076527 - UDU-I 20013032 RIV CZ eng M
Hlobil, I.
[Catalogue Nos.] 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14-15, 16, 17, 24, 25, 27, 43-44, 45-46, 49, 86, 103, 106.
In: The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 78-83, 84-86, 90-91, 91-98, 103-105, 114-115, 115-116, 116-119, 120-123, 132-133, 134-137, 139, 184-187, 187-188, 194, 254, 291, 300-302.

076528 - UDU-I 20013033 RIV CZ eng M
Hlobil, I.
The arts in Moravia and Silesia from the Gothic to the Renaissance in 1400 - 1550.
In: The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 37-58.

076533 - UDU-I 20013038 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Monumentalita a autentická funkce architektonických a urbanistických památek. Teoretická úvaha s praktickými důsledky.
Zprávy památkové péče, 60 [10] 295-296 (2000).

076535 - UDU-I 20013040 CZ cze N
Hlobil, I.
Poslední květy středověku dobývají Řím. V 15. století hledejme sami sebe, říká kunsthistorik I. Hlobil o expozici moravské gotiky. [Rozhovor zaps.] I. Pustějovská.
Mladá fronta Dnes. Střední Morava, 11 [281] 4 (2000.12.04).

076536 - UDU-I 20013041 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 173-174.

083022 - UDU-I 20010197 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Monument Jiřího ze Žerotína (+1507) a české epigrafiky ve Fulneku.
In: Septuaginta Paolo Spunar oblata (70+2). - (Ed. Kroupa, J. K.). - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 522-531.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083025 - UDU-I 20010200 RIV CZ ger J
Hlobil, I.
Wedepunkt zur Synthese: Ausstellung "Von der Gotik zur Renaissance - die bildkünsstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400 - 1550".
Umění, 48 [5] 315-334 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3077601

071106 - UDU-I 20000215 CZ cze J
Holeček, J. - Škabrada, J. - Švácha, R.
O domu v krajině, tradici a novodobé produkci českého venkova.
Architekt, 46 [6] 29-32 (2000).

071063 - UDU-I 20000172 RIV CZ cze J
Horová, A.
Akce - slovo - pohyb - prostor. Experimenty v umění 60. let.
Ateliér, 13 [2] 12 (2000).

071064 - UDU-I 20000173 CZ cze J
Horová, A.
Večer s reklamou.
Ateliér, 13 [2] 3 (2000).

071065 - UDU-I 20000174 RIV CZ cze J
Horová, A.
Jindřich Prucha a teror ismů.
Ateliér, 13 [4] 1 (2000).

071066 - UDU-I 20000175 RIV CZ cze J
Horová, A.
Nový iluzionismus v soudobém českém umění?
Ateliér, 13 [5] 2 (2000).

071067 - UDU-I 20000176 CZ cze J
Horová, A.
Živobytí a umění aneb Aby bylo jasno.
Ateliér, 13 [6] 3 (2000).

071068 - UDU-I 20000177 RIV CZ cze J
Horová, A.
Tomáš Císařovský - Silnice.
Ateliér, 13 [6] 4 (2000).

071069 - UDU-I 20000178 CZ cze J
Horová, A.
Trans-figurace aneb Renesance malby.
Ateliér, 13 [7] 5 (2000).

071070 - UDU-I 20000179 RIV CZ cze J
Horová, A.
Zdeněk Sklenář, grafika z let 1934 - 1980.
Ateliér, 13 [8] 4 (2000).

071071 - UDU-I 20000180 CZ cze J
Horová, A.
Expo 58 a Bestia triumfans 2000.
Ateliér, 13 [13] 3 (2000).

076545 - UDU-I 20013050 RIV CZ cze C
Horová, A.
Nový iluzionismus v soudobém českém umění?
In: České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Sborník sympozia. - Praha, Akademie výtvarných umění 2000. - S. 140-148.
[České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Praha (CZ), 99.12.08-99.12.09]

071072 - UDU-I 20000181 CZ cze J
Kaplanová, K.
Osudy našich zestátněných památek v poválečném období.
Panorama, -, 13 (2000).

071073 - UDU-I 20000182 CZ cze J
Kaplanová, K.
Vysokomýtský děkanský kostel sv. Vavřince ve středověku.
Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, - [1] 8-11 ( 2000).

071074 - UDU-I 20000183 CZ cze J
Kaplanová, K.
Fragmenty dvou vrcholněgotických tympanonů z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.
Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, - [2] 9-11 ( 2000).

082942 - UDU-I 20010117 CZ cze J
Kaplanová, K.
Kostel sv. Vavřince - jeho architektura a výzdoba od 16. do konce 19. století. I. část (od 2. poloviny 16. až do konce 18. století).
Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, - [4] 6-9 ( 2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

076520 - UDU-I 20013025 RIV CZ cze J
Konečný, L.
I ty Zeitschrift(e)? Na okraj tématu: dějiny umění a vizualita.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 3-5 (2000).

076530 - UDU-I 20013035 RIV CZ eng M
Konečný, L.
The Bowl of Augustine Käsenbrot of Olomouc. [Catalogue No 58].
In: The Last Flowers of the Middle Ages. From the Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 208-213.

076531 - UDU-I 20013036 RIV CZ ita M
Konečný, L.
Ciotola di Augustin Käsenbrot di Olomouc. [Numero di catalogo 58].
In: Ultimi fiori del medioevo. Dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Muzeum umění 2000. - S. 208-213.

076602 - UDU-I 20013107 RIV US eng J
Konečný, L.
Omnia sponte fluant: J. A. Comenius, His Pedagogical Impresa, and Rembrandt's Landscape with Three Trees.
Emblematica, 10 [2] 283-305 (2000).

076603 - UDU-I 20013108 RIV US eng J
Konečný, L.
Magnasco and Titian: Further Evidence for the Second Version of The Flaying of Marsyas.
Source, 19 [4] 7-11 (2000).

076606 - UDU-I 20013111 RIV GB eng M
Konečný, L.
Tracking Rollenhagen in Prague.
In: The German-Language Emblem and its European Context: Exchange and Transmission. - (Ed. Harper, A. J.; Höpel, I.). - Glasgow, University of Glasgow 2000. - S. 167-182. - (Glasgow Emblem Studies. 5).

076608 - UDU-I 20013113 GB eng J
Konečný, L.
On emblems, in Budapest, November 1999.
Society of Emblem Studies Newsletter, 26, 11 (2000).

083030 - UDU-I 20010205 RIV CZ ger/cze J
Konečný, L.
Karel Škréta und Francois le Roy, S. J., oder: Fast eine Detektivgeschichte.
Bulletin of the National Gallery in Prague, 10, 27-35, 87-92 ( 2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

076549 - UDU-I 20013054 RIV PL ger J
Kořán, I.
Die gotischen Gnadenbilder in Böhmen und Polen.
Biuletyn, 7 [26] 98-114 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/1243

082843 - UDU-I 20010018 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Třetí Brokofova Kalvárie.
Umění, 48 [5] 371-373 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

071931 - ARUB-Q 20000038 RIV CZ cze B
Kouřil, P. - Prix, D. - Wihoda, M.
Hrady českého Slezska. Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno 2000. - 645 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/0711; GA AV ČR(CZ) KSK3015601

071078 - UDU-I 20000187 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Konference "Transition to sustainability in the 21st century" v Tokiu.
Akademický bulletin, - [8] 26 (2000).

076550 - UDU-I 20013055 RIV CZ eng B
Kratochvíl, P. - Halík, P.
Contemporary Czech Architecture - Tschechische Zeitgenössische Architektur. Prague, Prostor 2000. - 151 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

076497 - UDU-I 20013002 RIV SK cze M
Kuthan, J.
Architektura rožmberského dominia v době Jagellonské.
In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoevropského umenia. - (Ed. Bořutová, D.; Oriško, Š.). - Bratislava, Katedra dejín výtvarného umenia FFUK 2000. - S. 169-192.

071079 - UDU-I 20000188 CZ cze N
Lahoda, V.
Muž lví síly a malý vrabeček čili Waldesova sbírka Františka Kupky.
Mladá fronta Dnes, 11 [2] 16 (2000.01.04).

071087 - UDU-I 20000196 RIV CZ cze/eng B
Lahoda, V.
Zdenek Rykr 1900 - 1940. Elegie avantgardy. (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - 377 s.
Grant: RSS(US) 397/1996; GA AV ČR(CZ) KSK3021601

071144 - UDU-I 20000253 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Elegie avantgardy.
In: Zdenek Rykr (1900 - 1940). Elegie avantgardy. - (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 9-193.
Grant: RSS(US) 397/1996

071145 - UDU-I 20000254 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Ikonografie každodennosti.
In: Zdenek Rykr (1900 - 1940). Elegie avantgardy. - (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 195-201.
Grant: RSS(US) 397/1996

071146 - UDU-I 20000255 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Čokoládový svět.
In: Zdenek Rykr (1900 - 1940). Elegie avantgardy. - (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 221-237.
Grant: RSS(US) 397/1996

071147 - UDU-I 20000256 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Životopisné údaje.
In: Zdenek Rykr (1900 - 1940). Elegie avantgardy. - (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 319-341.
Grant: RSS(US) 397/1996

071161 - UDU-I 20000270 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Paměť krajiny a paměť malířství.
In: Václav Malina. Návraty a východiska. Cykly a polyptychy. Cesta. - Plzeň, Západočeská galerie 2000. - S. 5-8, 33-35.

076518 - UDU-I 20013023 CZ cze J
Lahoda, V.
RIHA v Londýně.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 1-2 (2000).

076519 - UDU-I 20013024 CZ cze J
Lahoda, V.
Dějiny umění rozpuštěné v čase a vypuštěné z hranic - 30. Mezinárodní kongres dějin umění v Londýně.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 5-7 (2000).

076538 - UDU-I 20013043 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
V zrcadle kubismu. Poetika sběratelství a sbírka výtvarné básnivosti Vincence Kramáře: pootevřené okno do Evropy.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 18-33.

076539 - UDU-I 20013044 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
K historii hledání českého Picassa. Proteplení kubismu: Vincenc Kramář a Emil Filla.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 139-144.

076540 - UDU-I 20013045 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Vincenc Kramář a Alfred Flechtheim.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 198-201.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

076551 - UDU-I 20013056 RIV LT eng C
Lahoda, V.
The Archeology of Memory. Recollections of the Past and the Czech Avant-Garde.
In: Modernity and Identity: Art in 1918 - 1940. - (Ed. Mulevičiute, J.). - Vilnius, Institute of Culture and Art 2000. - S. 184-194.
[Modernity and Identity: Art in 1918 - 1940. Kaunas (LT), 98.10.22-98.10.23]

076552 - UDU-I 20013057 RIV CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Melancholie avantgardy.
In: Melancholie. - (Ed. Ingerle, P.; Chamonikola, K.). - Brno, Moravská galerie v Brně 2000. - S. 61-69.

076553 - UDU-I 20013058 CZ cze J
Lahoda, V.
Konec dvacátého století.
Dějiny a současnost, 22 [5] 53-54 (2000).

076554 - UDU-I 20013059 CZ cze N
Lahoda, V.
Causa Zdenek Rykr.
Reflex, 11 [39] 68-70 (2000.00.00).

076555 - UDU-I 20013060 CZ cze N
Lahoda, V.
Evangeliář z Kellsu.
Lidé a země, 49 [1] 50-52 (2000.00.00).

076556 - UDU-I 20013061 CZ cze N
Lahoda, V.
Chotěboř a Zdenek Rykr.
Lidé a země, 49 [8] 504-507 (2000.00.00).

082956 - UDU-I 20010131 RIV CZ cze/eng J
Lahoda, V.
(Užitá) grafika Zdeňka Rykra.
Grapheion, - [15/16] 44-47 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071148 - UDU-I 20000257 CZ cze/eng M
Lahoda, V. - Fišer, M.
Bibliografie (výběr).
In: Zdenek Rykr (1900 - 1940). Elegie avantgardy. - (Ed. Lahoda, V.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 347-351.
Grant: RSS(US) 397/1996

076537 - UDU-I 20013042 CZ cze M
Lahoda, V. - Uhrová, O.
Od starých mistrů k Picassovi. Vincenc Kramář sběratel, historik a teoretik umění a ředitel Obrazárny.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 14.

076544 - UDU-I 20013049 RIV CZ cze B
Lahoda, V. - Uhrová, O.
Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - 277 s.

071149 - UDU-I 20000258 RIV CZ cze C
Lorenzová, H.
Pražská léta Augusta Gottlieba Meissnera. Časopis Apollo.
In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2000. - S. 88-97.
[Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Plzeň (CZ), 99.03.04-99.03.06]

076557 - UDU-I 20013062 RIV CZ cze M
Lorenzová, H.
Doslov. Estetik Karel Svoboda.
In: Estetika svatého Augustina a její zdroje. - Praha, Karolinum 2000. - S. 281-300.

076558 - UDU-I 20013063 RIV CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: Vondráček, R. - Vlnas, V. (eds).: Biedermeier. Arte e cultura nella Mitteleuropa. - Padova 2000. - 303 s.
Umění, 48 [3] 191-194 (2000).

076559 - UDU-I 20013064 CZ cze J
Lorenzová, H.
Biedermeier. Umění a kultura ve střední Evropě.
Estetika, 36 [2] 64 (2000).

076621 - UDU-I 20013126 CZ cze B
Macháček, J.
Úvod do prostorové ekonomie. Praha, Vysoká škola ekonomická 2000. - 55 s.

076622 - UDU-I 20013127 CZ cze B
Macháček, J.
Problematika cestovního ruchu v Sektorovém operačním plánu. Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj 2000. - 30 s.

076620 - UDU-I 20013125 CZ cze B
Macháček, J. - Matoušková, Z. - Tóth, P.
Regionální a municipální ekonomika. Praha, Vysoká škola ekonomická 2000. - 49 s.

071080 - UDU-I 20000189 CZ cze M
Muchka, I.
Letohrádek Hvězda.
In: Letohrádek Hvězda národní kulturní památka 1. kategorie. [Skládačka]. - Praha, Památník národního písemnictví 2000. - S. [2-5].

076609 - UDU-I 20013114 CZ cze J
Muchka, I.
Interview s historikem architektury I. Muchkou o internetu, dostupnosti informací a českých architektech naskakujících do vlaku nových technologií. [Rozmlouval] Radek Váňa.
Architekt, 46 [2] 65 (2000).

076610 - UDU-I 20013115 CZ cze J
Muchka, I.
www.corbusier.cz.
Architekt, 46 [3] 77 (2000).

076611 - UDU-I 20013116 CZ cze J
Muchka, I.
Propojení.
Architekt, 46 [4] 80 (2000).

076612 - UDU-I 20013117 CZ cze J
Muchka, I.
Prohlížeč Netscape Communicator. [1].
Architekt, 46 [5] 79 (2000).

076613 - UDU-I 20013118 CZ cze J
Muchka, I.
Prohlížeč Netscape Communicator. [2].
Architekt, 46 [6] 83 (2000).

076614 - UDU-I 20013119 CZ cze J
Muchka, I.
Microsoft Internet Explorer.
Architekt, 46 [7] 77 (2000).

076615 - UDU-I 20013120 CZ cze J
Muchka, I.
Architectura virtualis.
Architekt, 46 [8] 78 (2000).

076616 - UDU-I 20013121 CZ cze J
Muchka, I.
Stonehenge in 3D.
Architekt, 46 [9] 86 (2000).

076617 - UDU-I 20013122 CZ cze J
Muchka, I.
GDL: Geometric Description Language.
Architekt, 46 [10] 77 (2000).

076618 - UDU-I 20013123 CZ cze J
Muchka, I.
Filantropie na Internetu.
Architekt, 46 [11] 82 (2000).

076619 - UDU-I 20013124 CZ cze J
Muchka, I.
U zrodu vektorové grafiky na Internetu.
Architekt, 46 [12] 84 (2000).

071081 - UDU-I 20000190 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
A poletíme dál.
Ateliér, 13 [11] 4 (2000).

076560 - UDU-I 20013065 RIV CZ cze/eng J
Nešlehová, M.
Akademie výtvarných umění v Mánesu.
Ateliér, 13 [16/17] 7, 15 (2000).

076561 - UDU-I 20013066 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Symbolická řeč Františka Janouška. (K poctě 110. výročí umělcova narození).
Bulletin Moravské galerie v Brně, 56, 98-102 (2000).

076562 - UDU-I 20013067 RIV DE eng M
Nešlehová, M.
Impulses of Futurism and Czech Art.
In: International Futurism in Arts and Literature. - (Ed. Berghaus, G.). - Berlin, Walter de Gruyter 2000. - S. 122-143.

076563 - UDU-I 20013068 CZ cze N
Nešlehová, M.
Osobnost Vincence Kramáře.
Literární noviny, 11 [53] 13 (2000.12.27).

082969 - UDU-I 20010144 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Cesta poznání sochařky Hany Wichterlové.
Listy S.V.U. Mánes, 4 [4] 18-20 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071082 - UDU-I 20000191 RIV CZ cze C
Petišková, T.
K možnostem budování galerie v 90. letech.
In: Umění v dialogu s veřejností. Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění. - Brno, Dům umění města Brna 2000. - S. 95-98.
[Umění v dialogu s veřejností. Brno (CZ), 99.10.07-99.10.09]

071083 - UDU-I 20000192 CZ cze M
Petišková, T.
Umělecká pozůstalost Jiřího Svobody...
In: Jiří Svoboda 1970 - 1999. - (Ed. Ryška, P.). - Třebíč, - 2000. - S. 4-5.

076546 - UDU-I 20013051 RIV CZ cze C
Petišková, T.
K počátkům Svazu československých výtvarných umělců.
In: České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Sborník sympozia. - Praha, Akademie výtvarných umění 2000. - S. 29-34.
[České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Praha (CZ), 99.12.08-99.12.09]

071084 - UDU-I 20000193 CZ cze J
Petrasová, T.
Dějiny českého výtvarného umění - týmová práce z pohledu editora (a autora).
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 11 [1] 3-4 (2000).

071085 - UDU-I 20000194 CZ cze N
Petrasová, T.
Nedorozumění.
Mladá fronta Dnes, 11 [204] 4 (2000.09.01).

071150 - UDU-I 20000259 RIV CZ cze C
Petrasová, T.
Josefinské pevnosti a počátky klasicismu v Čechách.
In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2000. - S. 44-53.
[Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Plzeň (CZ), 99.03.04-99.03.06]

071151 - UDU-I 20000260 RIV CZ cze J
Petrasová, T.
Venkovské usedlosti 20. století: rekonstrukce Komořanského zámku.
Stavba, 7 [2] 44-49 (2000).

071086 - UDU-I 20000195 CZ cze J
Platovská, M.
Nad letošní Grand Prix OA. [Anketa].
Architekt, 46 [8] 59 (2000).

071152 - UDU-I 20000261 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Tři stavební etapy pražské Plodinové burzy.
Stavba, 7 [1] 41 (2000).

071153 - UDU-I 20000262 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Tři rodinné domy Lva Lauermanna a Markéty Cajthamlové.
Stavba, 7 [3] 34-35 (2000).

076564 - UDU-I 20013069 RIV CZ cze R
Prix, D.
[Recenze].
Rec.: -: A jáki apostolszobrok/Die Apostelfiguren von Ják. - Budapest 1999. - 600 s.
Umění, 48 [4] 282-285 (2000).

082973 - UDU-I 20010148 RIV CZ cze J
Prix, D.
Výsady brumovického volenství. (Příspěvek k diplomatáři moravského markrabího Prokopa na pozadí mocensko - politických proměn moravsko - slezského pomezí koncem 14. století).
Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Oppaviensis , 5, 181-192 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071155 - UDU-I 20000264 RIV CZ cze J
Prix, D. - Zezula, M.
Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál.
Archeologia historica, - [25] 279-305 (2000).
[Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky /31./. Banská Bystrica (SK), 99.09.27-99.09.30]

071088 - UDU-I 20000197 CZ cze J
Roháček, J.
Diskusní setkání k problematice sepulchrálních památek.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 11 [1] 6-7 (2000).

071089 - UDU-I 20000198 CZ cze J
Roháček, J.
Diskusní setkání k problematice sepulchrálních památek.
Akademický bulletin, - [6/7] 30 (2000).

076521 - UDU-I 20013026 CZ cze J
Roháček, J.
9. zasedání pro novověkou středověkou epigrafiku.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 5-6 (2000).

076565 - UDU-I 20013070 RIV CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Koch, W. - Steininger, Ch. (eds).: Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift. - München 1999. - 252 s.
Umění, 48 [4] 281-282 (2000).

076569 - UDU-I 20013074 RIV CZ cze J
Roháček, J.
K epigrafické ediční činnosti.
Sborník archivních prací, 50 [2] 525-535 (2000).
[Sjezd českých historiků /8./. Hradec Králové (CZ), 99.09.10-99.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033806

076570 - UDU-I 20013075 RIV CZ cze K
Roháček, J.
K osobě a pracovní metodě Antona Gnirse.
In: Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů. - (Ed. Pátková, H.). - Dolní Břežany, Scriptorium 2000. - S. 41-47.
[Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů. Ústí nad Labem (CZ), 99.11.12]

076541 - UDU-I 20013046 RIV CZ cze M
Sadílková, P.
Počátky Kramářových uměleckohistorických studií. Mezi gotickou architekturou a teorií umění.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 124-128.

076571 - UDU-I 20013076 CZ cze J
Sadílková, P.
Fenomén smrti v české kultuře 19. století.
Umění, 48 [1/2] 95-96 (2000).

082844 - UDU-I 20010019 RIV CZ cze J
Sadílková, P.
František Lothar Ehemant a první monografie Svatovítské katedrály. Příspěvek k poznání počátků gotického revivalu v Čechách.
Umění, 48 [5] 335-350 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082845 - UDU-I 20010020 RIV CZ cze J
Sadílková, P.
Zápisníky Vincence Kramáře z let 1898 - 1913 (Itálie a Francie).
Umění, 48 [6] 461-469 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

076542 - UDU-I 20013047 RIV CZ cze M
Sadílková, P. - Hubatová-Vacková, L.
Data (Chronologie Kramářova života).
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 213-254.

076572 - UDU-I 20013077 RIV CZ cze M
Samek, B.
Katedrála sv. Petra a Pavla.
In: Biskupství brněnské. - Brno, Biskupství brněnské 2000. - S. 96-105.

076573 - UDU-I 20013078 RIV CZ cze B
Samek, B.
Brno, Kleinův palác. Brno, Památkový ústav 2000. - 38 s.

076566 - UDU-I 20013071 RIV CZ cze R
Studničková, M.
[Recenze].
Rec.: Chamonikola, K. (ed). - Hlobil, I. - Perůtka, M. (eds). - Chamonikola, K. (ed).: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. Sv.2. Brno. - Brno 1999. - 668 s.Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. Sv.3. Olomoucko. - Olomouc 1999. - 688 s.Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550. Sv.4. Opava. - Brno 1999. - 268 s.
Umění, 48 [3] 181-187 (2000).

071091 - UDU-I 20000200 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Architektura a muzea v Olomouci.
Umění a řemesla, 41 [1] 52-56 (2000).

071092 - UDU-I 20000201 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
O škole, tanci a Duncanismu. Konzervatoř Duncan Centre.
Architekt, 46 [1] 22 (2000).

071093 - UDU-I 20000202 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Tradice vzájemných vztahů. Současná architektura v Rakousku.
Architekt, 46 [2] 87-88 (2000).

076574 - UDU-I 20013079 RIV CZ cze/eng M
Svobodová, M.
Tančící dům, SIPRAL.
In: Průvodce po současné pražské architektuře. - Praha, Prostor 2000. - S. 59-61, 75-77.

076575 - UDU-I 20013080 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Forma sleduje vědu. ...nad expozicí ve Fragnerově galerii.
Architekt, 46 [9] 74 (2000).

082846 - UDU-I 20010021 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Když se led proboří... Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století.
Umění, 48 [5] 351-368 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082974 - UDU-I 20010149 RIV CZ cze B
Šopák, P. - Schenková, M. - Prix, D. - Ondrušková, M.
Opava. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Velehrad, Historická společnost Starý Velehrad 2000. - 27 s. - ( Církevní památky. 27).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

076515 - UDU-I 20013020 RIV DE ger M
Šroněk, M.
Kunstmäzenatentum in Prag 1580 - 1650 als Ausdruck gesellschaftlicher Veränderungen.
In: Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat. - (Ed. Dmitrieva, M.; Lambrecht, K.). - Stuttgart, Franz Steiner 2000. - S. 185-193. - (Forchungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 10).

083016 - UDU-I 20010191 RIV CZ cze R
Šroněk, M.
[Recenze].
Rec.: Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. - Praha 1999. 362 s.
Umění, 48 [5] 381-382 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

071095 - UDU-I 20000204 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Forma sleduje vědu. Karel Teige a český vědecký funkcionalismus 1922 - 1948.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 14-97.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

071096 - UDU-I 20000205 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Karel Hannauer.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 301-303.

071097 - UDU-I 20000206 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Jaromír Krejcar.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 304-307.

071098 - UDU-I 20000207 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Jiří Kroha.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 307-309.

071099 - UDU-I 20000208 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
PAS. (Pracovní architektonická skupina).
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 313-316.

071100 - UDU-I 20000209 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Josef Polášek.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 316-318.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

071101 - UDU-I 20000210 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Oldřich Starý.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 323-324.

071102 - UDU-I 20000211 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Josef Špalek.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 324-325.

071103 - UDU-I 20000212 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Karel Teige.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 326-328.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3021601

071104 - UDU-I 20000213 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Oldřich Tyl.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 328-330.

071105 - UDU-I 20000214 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Ladislav Žák.
In: Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922 - 1948. - (Ed. Švácha, R.; Ryndová, S.; Pokorná, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 330-332.

071107 - UDU-I 20000216 CZ cze J
Švácha, R.
Londýnská ambasáda.
Architekt, 46 [6] 56-57 (2000).

071108 - UDU-I 20000217 CZ cze J
Švácha, R.
Interiér jako architektura. Měnírna na Barrandově.
Architekt, 46 [8] 38 (2000).

071109 - UDU-I 20000218 CZ cze J
Švácha, R.
Karel Filsak - in Memoriam.
Architekt, 46 [8] 51 (2000).

071110 - UDU-I 20000219 CZ cze J
Švácha, R.
Nad letošní Grand Prix OA. [Anketa].
Architekt, 46 [8] 58-59 (2000).

071111 - UDU-I 20000220 CZ cze J
Švácha, R.
Startovací byty. Kontext není fuck, ale pozor na něj.
Stavba, 7 [1] 34 (2000).

071112 - UDU-I 20000221 CZ cze J
Švácha, R.
Rudolf Schwarz: obraz proti pojmu.
Stavba, 7 [1] 53 (2000).

071113 - UDU-I 20000222 CZ cze J
Švácha, R.
Roman Koucký - Architektonická kancelář.
Stavba, 7 [2] 18 (2000).

071114 - UDU-I 20000223 CZ cze J
Švácha, R.
O nové Brno, 1919 - 1939.
Stavba, 7 [2] 20 (2000).

071115 - UDU-I 20000224 CZ cze J
Švácha, R.
Claude Parent: Dvě etapy vizionářství.
Stavba, 7 [2] 65 (2000).

071116 - UDU-I 20000225 CZ cze J
Švácha, R.
Tři odpovědi na situaci. [Architekt Lev Lauermann a Markéta Cajthamlová].
Stavba, 7 [3] 30-31 (2000).

071117 - UDU-I 20000226 CZ cze J
Švácha, R.
Barragán: Mystérium v zahradách.
Stavba, 7 [3] 63 (2000).

071118 - UDU-I 20000227 CZ cze J
Švácha, R.
Opravdu laciné, opravdu kulturní. Skromné byty v Hostivici.
Stavba, 7 [3] 25-26 (2000).

071119 - UDU-I 20000228 CZ cze J
Švácha, R.
Kahn v Otterlo.
Stavba, 7 [3] 60 (2000).

071121 - UDU-I 20000230 CZ cze J
Švácha, R.
Dva ateliéry.
Neon, 1 [4] 30-33 (2000).

071122 - UDU-I 20000231 CZ cze N
Švácha, R.
O památky padesátých a šedesátých let není zájem.
Mladá fronta Dnes. Praha, 11 [26] 2 (2000.02.01).

071157 - UDU-I 20000266 CZ cze J
Švácha, R.
K autorství Winternitzovy vily.
Architekt, 46 [7] 40 (2000).

071158 - UDU-I 20000267 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Bez stropu.
Stavba, 7 [3] 56-62 (2000).

076547 - UDU-I 20013052 RIV CZ cze C
Švácha, R.
K teoretickému myšlení v české architektuře po roce 1989.
In: České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Sborník sympozia. - Praha, Akademie výtvarných umění 2000. - S. 86-91.
[České umění 1939 - 1999. Programy a impulzy. Praha (CZ), 99.12.08-99.12.09]

076567 - UDU-I 20013072 RIV CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: Vybíral, J.: Století dědiců a zakladatelů. Architektura v jižních Čechách v období historismu. - Praha 1999. - 216 s.
Umění, 48 [3] 194-195 (2000).

076577 - UDU-I 20013082 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Prostor jako představa a strategie.
In: Prostorový dům. - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2000. - S. 4-15.

076578 - UDU-I 20013083 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Rekapitulace sídlišť.
Stavba, 7 [5] 36-41 (2000).

076579 - UDU-I 20013084 CZ cze J
Švácha, R.
Candilis - Josic - Woods o urbanismu: perspektivy a slepé uličky.
Stavba, 7 [5] 66 (2000).

076580 - UDU-I 20013085 CZ cze J
Švácha, R.
Petr Franta na hraně.
Stavba, 7 [6] 10 (2000).

076581 - UDU-I 20013086 CZ cze J
Švácha, R.
Louis Kahn o prostoru a formě.
Stavba, 7 [6] 82 (2000).

076582 - UDU-I 20013087 CZ cze R
Švácha, R.
O dějinách divadelních budov.
Rec.: Hilmera, J.: Česká divadelní architektura. - Praha 1999. - 320 s.
Stavba, 7 [6] 17 (2000).

076583 - UDU-I 20013088 CZ cze J
Švácha, R.
Úskalí experimentu, jistota moderní tradice. Bytový dům ve Starém Městě.
Architekt, 46 [10] 31 (2000).

076584 - UDU-I 20013089 CZ cze J
Švácha, R.
Problém nespočívá v architektuře. Domov důchodců v Benešově.
Architekt, 46 [10] 26 (2000).

076585 - UDU-I 20013090 CZ cze N
Švácha, R.
Baba před likvidací?
Mladá fronta Dnes. Praha, 11 [288] 3 (2000.12.12).

076586 - UDU-I 20013091 CZ cze J
Švácha, R.
Čistě jen publikum.
Fórum architektury a stavitelství, 8 [7/8] 13 (2000).

076587 - UDU-I 20013092 CZ cze N
Švácha, R.
Rem Koolhaas.
Týden, 7 [19] 73 (2000.00.00).

076588 - UDU-I 20013093 CZ cze N
Švácha, R.
Nová budova Českého rozhlasu.
Týden, 7 [20] 78-81 (2000.00.00).

076589 - UDU-I 20013094 CZ cze N
Švácha, R.
Bydlení na schodech.
Týden, 7 [24] 74-75 (2000.00.00).

076590 - UDU-I 20013095 CZ cze N
Švácha, R.
Myslbek.
Literární noviny, 11 [20] 13 (2000.05.10).

076591 - UDU-I 20013096 CZ cze N
Švácha, R.
Domy nad Muzeem.
Literární noviny, 11 [27] 13 (2000.06.28).

076592 - UDU-I 20013097 CZ cze N
Švácha, R.
Tančící dům.
Literární noviny, 11 [32] 13 (2000.08.02).

076593 - UDU-I 20013098 CZ cze N
Švácha, R.
Zkáza Baby.
Literární noviny, 11 [40] 5 (2000.09.27).

076594 - UDU-I 20013099 CZ cze N
Švácha, R.
Hypobanka.
Literární noviny, 11 [40] 13 (2000.09.27).

076595 - UDU-I 20013100 CZ cze N
Švácha, R.
Magistrála nám patřila.
Literární noviny, 11 [43] 3 (2000.10.18).

076596 - UDU-I 20013101 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Konec architektury.
In: Konec světa? - (Ed. Knížák, M.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 76-81.

076598 - UDU-I 20013103 RIV DE fre M
Švácha, R.
Prague, Brno et Zlín, 1918 - 1937. Architecture et société.
In: L'idée de la grande ville. L'architecture moderne d'Europe centrale, 1890 - 1937. - (Ed. Blau, E.; Platzer, M.). - Munich, Prestel 2000. - S. 215-218.

082982 - UDU-I 20010157 RIV FI eng J
Švácha, R.
New Phases of the Müller Villa in Prague.
Ptah, - [2] 10-15 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082988 - UDU-I 20010163 RIV CZ cze B
Švácha, R.
Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911 - 1923. Praha, Gallery 2000. - 215 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082989 - UDU-I 20010164 RIV CZ eng B
Švácha, R.
The Pyramid, the Prism and the Arc. Czech Cubist architecture 1911 - 1923. Prague, Gallery 2000. - 215 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

076597 - UDU-I 20013102 RIV DE fre M
Švácha, R. - Krajči, P.
Prague, 1908 - 1918. Architecture et avant-garde.
In: L'idée de la grande ville. L'architecture moderne d'Europe centrale, 1890 - 1937. - (Ed. Blau, E.; Platzer, M.). - Munich, Prestel 2000. - S. 117-120.

071090 - UDU-I 20000199 CZ cze J
Večeřáková, M. - Šíma, Z.
Astronomická observatoř v Džajpuru.
Panorama, -, 6 (2000).

071123 - UDU-I 20000232 RIV CZ cze R
Vlček, P.
[Recenze].
Rec.: -: Baroko. Architektura. Plastika. Malířství. - Bratislava, Slovart 1999. - 503 s.
Ateliér, 13 [12] 7 (2000).

076501 - UDU-I 20013006 RIV CZ cze B
Vlček, P.
Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - 521 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076502 - UDU-I 20013007 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Renesanční proměny Pražského hradu a Hradčan.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 31-36.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076503 - UDU-I 20013008 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Vývoj města a královského sídla během 17. století.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 37-39.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076504 - UDU-I 20013009 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Baroko a klasicismus.
In: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 2000. - S. 40-44.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0535

076568 - UDU-I 20013073 RIV CZ cze R
Vlček, P.
[Recenze].
Rec.: -: Toskánský palác v Praze. - Praha 1999. - 80 s.
Umění, 48 [1/2] 100-102 (2000).

076599 - UDU-I 20013104 RIV CZ cze B
Vlček, P.
Encyklopedie českých zámků. 4. vyd. Praha, Libri 2000. - 314 s.

071124 - UDU-I 20000233 CZ cze/eng J
Vlček, P. - Muchka, I.
Opus Italicum.
Pražský hrad, 6 [2] 31-32 (2000).

076543 - UDU-I 20013048 RIV CZ cze M
Volrábová, A. - Šroněk, M. - Prahl, R.
Kramářovy sbírky kresby 16. - 18. století a 19. století.
In: Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi. - (Ed. Lahoda, V.; Uhrová, O.). - Praha, Národní galerie 2000. - S. 51-52.

071125 - UDU-I 20000234 RIV CZ cze J
Všetečková, Z.
Od gotiky k renesanci - Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550.
Ateliér, 13 [5] 12, 16 (2000).

071126 - UDU-I 20000235 RIV CZ cze J
Všetečková, Z.
Symbolika zahrady ve středověkém umění.
Umění a řemesla, 42 [2] 3-8 (2000).

071127 - UDU-I 20000236 RIV CZ cze/eng J
Všetečková, Z.
Restaurování pravého pole mozaiky Poslední soud na Zlaté bráně Svatovítské katedrály v roce 1999.
Pražský hrad, 6 [2] 19-22 (2000).

071128 - UDU-I 20000237 RIV CZ eng C
Všetečková, Z.
Iconography of the Mural Paintings in St. James's Church of Kutná Hora.
In: The Bohemian Reformation and Religious Practice. Papers from the 19th World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Bratislava 1998. - (Ed. David, Z. V.; Holeton, D. R.). - Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic, Main Library 2000. - S. 127-146.
[Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice. Bratislava (SK), 98.07.05-98.07.10]

071129 - UDU-I 20000238 CZ cze B
Všetečková, Z.
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího ve Slavětíně. [Skládačka]. Louny, Okresní úřad 2000. - 6 s.

071132 - UDU-I 20000241 RIV CZ cze C
Všetečková, Z.
Rukopisy vyšebrodského kláštera a nástěnné malby v jižních Čechách.
In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28. - 29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. - (Ed. Charvátová, K.). - Praha, Unicornis 2000. - S. 253-262.
[900 let cisterciáckého řádu. Praha (CZ), 98.09.28-98.09.29]

071162 - UDU-I 20000271 CZ cze N
Všetečková, Z.
Poslední soud vstal z mrtvých. Restaurovaná mozaika na Zlaté bráně Svatovítské katedrály v Praze je výjimečná velikostí i provedením.
Lidové noviny. Neděle, 13 [223] 27 (2000.09.23).

076522 - UDU-I 20013027 CZ cze J
Všetečková, Z.
The Bohemian Reformation and Religious Practice. Praha, Villa Lanna - 26.-28. června 2000.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 12 [2] 11-12 (2000).

076600 - UDU-I 20013105 RIV FR fre C
Všetečková, Z.
Les peintures murales en Boheme et en Moravie au 14e siecle.
In: La peinture murale de la fin du Moyen Age: enquetes regionales. - Saint-Savin, Centre International d'Art Mural 2000. - S. 153-166. - (Cahier du Centre International d'Art Mural. 5).
[Séminaire international d'art mural /9./. Saint-Savin (FR), 99.03.10-99.03.12]

082852 - UDU-I 20010027 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Bažant, J.: Umění českého středověku a antika. - Praha, Koniasch Latin Press 2000. 271 s.
Umění, 48 [5] 374-376 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

076601 - UDU-I 20013106 CZ cze/eng E
Všetečková, Z. - Tomková, K. - Herda, M.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci a v kapli zámku v Roztokách. Roztoky, Město Roztoky 2000. -

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11