ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

083252 - UH-J 20013115 RIV US eng J
Adamec, J. - Nožička, J. - Hanus, D. - Kořenář, J.
Experimental Investigation of Pulsatile Flow in Circular Tubes.
Journal of Propulsion and Power, 17 [5] 1133-1136 (2001).

083251 - UH-J 20013114 RIV AT eng C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Reynolds stress in pulsatile flow.
In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Steyr, Oesterr. Ingenieur und Architekten Verein 2001. - S. 135-136.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics /18./. Steyr (AT), 01.09.26-01.09.29 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

083229 - UH-J 20013089 RIV CZ cze C
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Digitální databáze terénu pro modelování povodňové situace v Žamberku.
In: Konference Orlice 2000. - Jablonné nad Orlicí, Sdružení obcí a měst Orlice 2001. - S. 108-110.
[Konference Orlice 2000. Jablonné nad Orlicí (CZ), 00.11.30-00.12.01 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

083255 - UH-J 20013118 CZ cze/eng K
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V. - Kafková, D. - Tesař, M.
Tvorba dešťového odtoku, mapování povodně v intravilánu a simulace extremních přítoků do vodní nádrže.
In: Workshop 2001: Extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, Fakulta stavební ČVUT, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2001. - S. 103-114.
[Workshop 2001. Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470; GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR (CZ) IBS2060104

083250 - UH-J 20013113 CZ cze K
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M.
Vliv změn hospodaření v krajině na povodňový režim - simulace srážko-odtokovým modelem.
In: Bulletin Grantového projektu Grantové agentury AV ČR číslo IAA3086903. - Brno, Regiograph Brno 2001. - S. 95-98.
[Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy. Brno (CZ), 01.00.00 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060002; GA ČR(CZ) GA205/99/1561

083209 - UH-J 20013067 RIV CZ cze K
Chára, Z.
Rozbor jednotlivých "burstů" při měření LDA.
In: 17. Sympozium o anemometrii. - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2001. - S. 11-16.
[Sympozium o anemometrii /17./. Úvaly u Prahy (CZ), 01.05.29-01.05.30 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620

083213 - UH-J 20013071 RIV SK eng C
Chára, Z.
Experience with ultrasonic measurements of velocity profiles.
In: Fluid Control Systems 2001. - Žilina, Hydropneutech s.r.o. 2001. - S. 36-40.
[Fluid Control Systems 2001. Rajecké Teplice (SK), 01.11.07-01.11.09 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620

083244 - UH-J 20013105 RIV SK cze J
Chára, Z.
Zkušenosti s ultrazvukovým měřením rychlostních profilů.
Hydraulika a pneumatika, 3 [4] 15-17 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620

083212 - UH-J 20013070 CZ cze U
Chára, Z. - Klaboch, L.
17. Sympozium o anemometrii. 2 s.
[ Úvaly u Prahy, 01.05.29-01.05.30 (K-CST 25/0)]

083224 - UH-J 20013083 RIV RU eng C
Chára, Z. - Loukartchenko, N. - Vlasák, P.
Particle rotation and Magnus force in mathematical model of gravel particle saltation over rough bed.
In: Proceedings of XIV. International Scientific Conference: Mathematical methods in engineering and technology. - Smolensk, Smolenskij filial maskovskogo energetičeskogo instituta 2001. - S. 81-83.
[International Scientific Conference MMET-14 /14./. Smolensk (RU), 01.06.04-01.06.07 (WRD)]

083210 - UH-J 20013068 RIV CZ eng C
Chára, Z. - Vlasák, P.
Influence of bridge structures on river flow.
In: Engineering Mechanics 2001. - Praha, Ústav termomechaniky AVČR 2001. - S. -.
[Engineering Mechanics 2001. Svratka (CZ), 01.05.14-01.05.17 (WRD)]

083211 - UH-J 20013069 RIV CZ eng C
Chára, Z. - Vlasák, P.
Influence of bridge entrance rounding on flow characteristics.
In: Fluid Dynamics 2001. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2001. - S. 27-30.
[Fluid Dynamics 2001. Praha (CZ), 01.10.24-01.10.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/00/1620

083910 - UFA-U 20010110 DE eng A
Dubrovský, M. - Hejzlar, J. - Jan Kyselý, J. - Buchtele, J. - Žalud, Z. - Marván, D.
Interdiurnal and interannual variability in stochastic daily weather generator: Modelling and the role in agricultural and hydrologic studies.
In: 8th International Meeting on Statistical Climatology. - Lueneburg, University of Lueneburg 2001. - S. -.
[8th International Meeting on Statistical Climatology. Lueneberg ( DE), 01.03.12-01.03.16 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083914 - UFA-U 20010114 SK cze A
Dubrovský, M. - Žalud, Z. - Trnka, M. - Buchtele, J. - Hejzlar, J.
Stochastický generátor Met&Roll a jeho využití v zemědělství a hydrologii.
In: Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda - rastlina - atmosféra. - Bratislava, Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences 2001. - S. -.
[9. mezinárodní den posterů "Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda - rastlina - atmosféra". Bratislava (PL), 01.11.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA AV ČR(CZ) IAA3042903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083233 - UH-J 20013093 RIV SK eng C
Ďurďová, L.
Research of trends of chemistry development in more details in chosen water resources from district of Žďár nad Sázavou.
In: IVth International Conference: Influence of antropogenic activities of water regime of lowland teritory. - Michalovce, Zemplínská Šírava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. 194-198.
[Intenational conference: Influence of antropogenic activities of water regime of lowland teritory /4./. Michalovce, Zemplínská Šírava (SK), 01.05.22-01.05.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102

083234 - UH-J 20013094 RIV PL eng C
Ďurďová, L.
Some features of groundwater chemistry change in the morava river watershed.
In: XII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chemizm opadow atmosferycznych, wód podziemnych i powierzchniowych. - Lódž, Wydawnictwo Uniwerzytetu Lodzkiego 2001. - S. 49-51.
[Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chemizm opadow atmosferycznych, wód podziemnych i powierzchniowych /12./. Lódž (PL), 01.11.15-01.11.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102

083235 - UH-J 20013095 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Možnosti genetické vazby podzemní vody v Pomoraví u Kněžpole a minerálních vod v Luhačovicích.
In: Sborník konference Pitná voda 2001. - Tábor, WET Team 2001. - S. 403-408.
[Pitná voda 2001. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.24 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102

083258 - UH-J 20013121 CZ eng A
Filip, P.
Oscillatory flow of polymer blends during extrusion.
In: Inženýrská mechanika 2001. - Žďár nad Sázavou, Institute of Thermomechanics AS CR 2001. - S. 70.
[Národní konference s mezinárodní účastí: Inženýrská mechanika 2001. Svratka (CZ), 01.05.14-01.05.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

083257 - UH-J 20013120 RIV RU eng C
Filip, P. - David, J.
Quasisimilarity analysis of flow through concentric annulus with rotating inner cylinder.
In: Proceedings of 14th International Scientific Conference: Mathematical Methods in Technics and Technology. - Smolensk, Smolensk branch of Moscow Electrotechnical Institute 2001. - S. 83-84.
[International Scientific Conference: Mathematical Methods in Technics and Technology /14./. Smolensk (RU), 01.06.05-01.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060004

083259 - UH-J 20013122 RIV RU eng C
Filip, P. - Kolář, V.
Quasisimilarity analysis of flow through concentric annulus with rotating inner cylinder.
In: Proceedings of 14th International Scientific Conference: Mathematical Methods in Technics and Technology. - Smolensk, Smolensk branch of Moscow Electrotechnical Institute 2001. - S. 84-86.
[International Scientific Conference: Mathematical Methods in Technics and Technology /14./. Smolensk (RU), 01.06.05-01.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

083818 - UFA-U 20010017 RIV SK eng J
Fišák, J. - Chum, J. - Vojta, J. - Tesař, M.
Instrument for Measurement of the Amount of the Solid Precipitation Deposit - Ice Meter.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 [3-4] 187-199 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083791 - UFA-U 20013075 RIV CA eng C
Fišák, J. - Řezáčová, D. - Eliáš, V. - Tesař, M.
Comparison of Pollutant Concentrations in Fog (Low Cloud) Water in the North and South Bohemia.
In: Proceedings of Second International Conference on Fog and Fog Collection. - (Ed. Schemenauer, R. S., Puxbaum, H.). - Ottawa, International Development Research Centre 2001. - S. 57-60.
[Second International Conference on Fog and Fog Collection. St.John's (CA), 01.07.15-01.07.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083817 - UFA-U 20010016 RIV SK eng J
Fišák, J. - Řezáčová, D. - Eliáš, V. - Tesař, M.
Comparison of pollutant concentrations in fog (low cloud) water in Northern and Southern Bohemia.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 [5] 275-290 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083832 - UFA-U 20010031 RIV SK eng C
Fišák, J. - Řezáčová, D. - Eliáš, V. - Tesař, M. - Weignerová, V.
Measurement of fog/cloud and rime-water chemistry at Milesovka and Churanov stations.
In: 150 years of the Meteorological Service in Central Europe. - (Ed. Matejka, F., Ostrožlík, M.). - Bratislava, Geophysical Institute of SAS, Slovak Hydrometeorological Institute, Slovak Mining Society, Slovak Meteorological Society 2001. - S. -.
[150 years of the Meteorological Service in Central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083833 - UFA-U 20010032 SK eng A
Fišák, J. - Řezáčová, D. - Eliáš, V. - Tesař, M. - Weignerová, V.
Measurement of fog/cloud and rime-water chemistry at Milesovka and Churanov stations.
In: 150 years of the Meteorological Service in Central Europe. Book of abstracts. - (Ed. Matejka, F., Ostrožlík, M.). - Bratislava, Geophysical Institute of SAS, Slovak Hydrometeorological Institute, Slovak Mining Society, Slovak Meteorological Society 2001. - S. 13.
[150 years of the Meteorological Service in Central Europe. Stará Lesná (SK), 01.10.09-01.10.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1426
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

079690 - HBU-Z 20013109 GB eng A
Hejzlar, J. - Dubrovský, M. - Buchtele, J. - Růžička, M.
The effect of climate change on the concentration of dissolved organic matter in a temperate stream (Malše, South Bohemia).
In: Abstracts of papers. - London, UK Environmental Change Network 2001. - S. 96-97.
[Detecting Environmental Change: Science and Society. London (GB), 01.07.17-01.07.20 (WRD)]

079653 - HBU-Z 20013047 CZ cze K
Hejzlar, J. - Hladík, M. - Růžička, M. - Rohlík, V.
Scénářová studie pro snížení eutrofizace nádrže Lipno.
In: Aktuality šumavského výzkumu. - (Ed. Mánek, J.). - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2001. - S. 87-90.
[Aktuality šumavského výzkumu. Srní (CZ), 01.04.02-01.04.04 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA AV ČR(CZ) IBS6017004

079657 - HBU-Z 20013057 CZ cze K
Hejzlar, J. - Růžička, M.
Metodika pro scénářové studie kvality vody v údolních nádržích.
In: Pitná voda 2001. - (Ed. Kalousková, N.; Dolejš, P.). - Č. Budějovice, W&ET Team 2001. - S. 71-74.
[Pitná voda 2001, pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží /6./. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.24 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281

083820 - UFA-U 20010019 CZ cze C
Huth, R. - Dubrovský, M. - Žalud, Z. - Šťastná, M. - Trnka, M. - Hejzlar, J. - Buchtele, J. - Růžička, M. - Kalvová, J. - Nemešová, I.
Výzkum dopadů možné změny klimatu.
In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. - (Ed. Klimeš, J., Marková, E.). - Úpice, Hvězdárna Úpice 2001. - S. 116-120.
[Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice (CZ), 01.05.22-01.05.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA AV ČR(CZ) IAA3042903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911

083238 - UH-J 20013099 CZ cze/eng K
Kafková, D. - Balejová, M.
Možnosti matematického modelování pro řízení vlivu povodňových situací na kvalitu vody v nádržích.
In: Workshop 2001: Extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, Fakulta stavební ČVUT, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2001. - S. 349-354.
[Workshop 2001. Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

083214 - UH-J 20013072 RIV CZ eng C
Kolář, V. - Filip, P.
Axisymmetric wall and liquid jets with swirl.
In: Engineering Mechanics 2001. - (Ed. A. Poživilová, J. Masák). - Prague, Institute of Thermomechanics AS CR 2001. - 4 s.
[Engineering Mechanics 2001. Svratka (CZ), 01.05.14-01.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

083215 - UH-J 20013073 RIV AU eng C
Kolář, V. - Takao, H. - Todoroki, T. - Savory, E. - Okamoto, S. - Toy, N.
Vorticity transport associated with the dominant vortical structure of twin jets in crossflow.
In: Proceedings of the 14th Australasian Fluid Mechanics Conference. - Adelaide, Department of Mechanical Engineering, Adelaide University 2001. - S. 741-744.
[Australasian Fluid Mechanics Conference /14./. Adelaide (AU), 01.12.09-01.12.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

083206 - UH-J 20013064 CZ cze C
Konfršt, J.
Rychlostní vtokové pole clonky měřené pomocí UVP monitoru a dopplerovského anemometru s dynamickým zaměřováním.
In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2001. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2001. - S. 47-50.
[Colloquium FLUID DYNAMIC 2001. Praha (CZ), 01.10.24-01.10.25 (EUR)]

083207 - UH-J 20013065 CZ cze C
Konfršt, J.
Simulace hemodynamiky v elatickém modelu umělé cévní náhrady.
In: Inženýrská mechanika 2001. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2001. - S. 321-322.
[Inženýrská mechanika 2001. Svratka (CZ), 01.05.14-01.05.17 (EUR)]

083240 - UH-J 20013101 RIV CZ eng J
Kučera, P. - Skalák, Z.
Remark on Regularity of Weak Solutions to the Navier-Stokes Equations.
Commentationes mathematicae Universitatis Carolinae, 42 [1] 111-117 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 210000010

083242 - UH-J 20013103 RIV CZ eng C
Kučera, P. - Skalák, Z.
Smoothness of the Velocity Time Derivative in the Vicinity of Regular Points of the Navier-Stokes Equations.
In: 4rd Seminar Euler and Navier-Stokes equations: theory, numerical solution, applications. - Praha, - 2001. - S. 83-86.
[Seminar Euler and Navier-Stokes equations /4./. Praha (CZ), 01.05.23-01.05.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 210000001

083256 - UH-J 20013119 RIV CZ eng C
Kučera, P. - Skalák, Z.
Smoothness of the velocity time derivative in the vicinity of regular points of the Navier-Stokes equations.
In: Euler and Navier-Stokes Equations: Theory, Numerical Solution, Applications. - Praha, Institute of Thermodynamics AS CR 2001. - S. 83-86.
[Seminar: Euler and Navier-Stokes Equations /4./. Praha (CZ), 01.05.23-01.05.25 (EUR)]

083239 - UH-J 20013100 RIV FR eng J
Labrador, V. - Legrand, S. - Muller, S. - Říha, P.
Leukocyte adhesion on a fibrinogen-coated surface under static conditions.
Journal des Maladies Vasculaires, 25 [2] 47-52 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA305/01/1605
[Impact factor: 0.240(99) 0.337(00) 0.429(01) 0,632(02) 0.305(03) ]

083222 - UH-J 20013081 RIV CZ eng C
Loukartchenko, N. - Chára, Z. - Vlasák, P.
Collision with bed and magnus effect in numerical simulation of solid particle saltation over rough bed.
In: Collected abstracts of XI. international conference on computational mechanics and modern applied software systems. - Moskva, - 2001. - S. 20-23.
[International conference on computational mechanics and modern applied software systems /11./. Istra, Moskva (RU), 01.07.02-01.07.06 (WRD)]

083223 - UH-J 20013082 RIV RU eng C
Loukartchenko, N. - Shikin, G.
The stability investigation of a steam shell round a hot drop in fluid.
In: Proceeding of XIV. International Scientific Conference: Mathematical methods in engineering and technology. - Smolensk, Smolenskij filial maskovskogo energetičeskogo instituta 2001. - S. 25-27.
[International Scientific Conference MMET-14 /14./. Smolensk (RU), 01.06.04-01.06.07 (WRD)]

083208 - UH-J 20013066 CZ cze E
Mík, V. - Myška, J. - Kořenář, J.
Změna přestupu tepla způsobená přídavkem micelárního aditiva do vody pro snížení tlakových ztrát. 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5, Česká společnost chemického inženýrství 2001. -
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/1431

083260 - UH-J 20013123 RIV CZ cze C
Mutl, S. - Polášek, P. - Knesl, B. - Pivokonský, M.
Vliv intenzity a doby míchání na průběh a účinnost separačních procesů.
In: Sborník konference Pitná voda 2001. - České Budějovice, W&ET Team 2001. - S. 81-86.
[Pitná voda 2001. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.25 (CST)]

083216 - UH-J 20013074 RIV DE eng J
Myška, J. - Chára, Z.
The effect of a zwitterionic and cationic surfactant in turbulent flows.
Experiments in Fluids, 30 [2] 229-236 (2001).
[Impact factor:0.495(91) 0.448(92) 0.605(93) 0.518(94) 0.710(95) 0.652(96) 0.636(97) 0.587(98) 0.614(99) 0.702(00) 0.821(01) 0,923(02) 0.757(03) ]

083228 - UH-J 20013088 RIV SE eng C
Myška, J. - Chára, Z. - Mík, V.
An Experience from the Research of Turbulent Flow of Surfactants in Tubes.
In: Friction Reducing Additives in District Heating+Cooling Systems. - Stenungsund, Akzo Nobel 2001. - S. -.
[International Seminar. Snogeholm Castle (SE), 01.05.14-01.05.15 ( EUR)]

083217 - UH-J 20013075 RIV GB eng J
Myška, J. - Lin, Z. - Štěpánek, P. - Zakin, J. L.
Influence of salts on dynamics properties of drag reducing surfactants.
Journal of Non-Newtoninan Fluid Mechanics, 97 [2/3] 251-266 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804; GA ČR(CZ) GA101/99/1431
[Impact factor: 1.861(99) 1.415(00) 1.347(01) 1,765(02) 1.412(03) ]

083254 - UH-J 20013117 RIV SK eng J
Pivokonský, M. - Benešová, L. - Janský, B.
Evaluation of water quality in the river Cidlina.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 [6] 376-406 (2001).

083261 - UH-J 20013124 CZ cze C
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Balejová, M. - Kafková, D.
Simulace technických opatření s vlivem na kvalitu vody v údolních nádržích.
In: Sborník konference Pitná voda 2001. - České Budějovice, W&ET Team 2001. - S. 301-306.
[Pitná voda 2001. Tábor (CZ), 01.05.21-01.05.25 (CST)]

083262 - UH-J 20013125 GB eng A
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Dubrovský, M. - Buchtele, J.
A scenario study of water quality in a drinking water supply reservoir in response to climate change.
In: Abstracts of Papers of the Conference on Detecting Environmental Change - Science and Society. - London, NERC Centre for Ecology and Hydrology 2001. - S. 149-150.
[Detecting Environmental Change - Science and Society. London (GB), 01.07.17-01.07.20]

083226 - UH-J 20013086 RIV SK eng J
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Kafková, D. - Balejová, M. - Thébault, J. M.
Mathematical modelling of reservoir ecosystems.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 [2] 109-124 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA AV ČR(CZ) IAA3042903

083225 - UH-J 20013084 RIV CZ eng J
Shikin, G. - Loukartchenko, N.
The stability conditions of a steam shell round a hot drop in fluid.
Engineering Mechanics, 8 [6] 399-408 (2001).

083241 - UH-J 20013102 RIV CZ eng C
Skalák, Z.
Survey of Partial Regularity Results in the navier-Stokes Equations.
In: Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. - Praha, - 2001. - S. 97-100.
[Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha (CZ), 01.02.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

083243 - UH-J 20013104 RIV CZ eng C
Skalák, Z.
Survey of some results on Leray's self-similar Solutions to the Navier-Stokes equations.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2001: proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, - 2001. - S. 81-84.
[Colloquium Fluid Dynamics 2001. Praha (CZ), 01.10.24-01.10.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

087313 - ENTU-I 20010207 SIGLE SK cze A
Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Revitalizace vodního režimu prameniště Senotín.
In: Sborník z konference. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. 9-17.
[Posterový den s mezinárodnŮ účastí: Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra /9./. Bratislava (SK), 01.11.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/2524; GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR (CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:Z5007907

087314 - ENTU-I 20010208 SIGLE SK cze A
Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Indikace ekologických činností revitalizace podhorského prameniště.
In: Sborník konference. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. 1-8.
[Posterový den s mezinárodní účastí: Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra /9./. Bratislava (SK), 01.11.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/2524; GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR (CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:Z5007907

083246 - UH-J 20013107 RIV NL eng J
Štern, P. - Myška, J.
Viscous and elastic properties of a cationic and a zwitteronic dray reducing surfactant.
Colloids and Surfaces. A: Physicochemical and Engineering Aspects, 183-185, [-] 527-531 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804

083245 - UH-J 20013106 RIV DE eng J
Štern, P. - Valentová, H. - Pokorný, J.
Rheological properties and sensory texture of mayonnaise.
European Journal of Lipid Science and Technology, 103, [-] 23-28 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902

083236 - UH-J 20013096 CZ cze V
Tesař, M.
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2001. - 35 s.

083237 - UH-J 20013097 CZ eng V
Tesař, M.
Urban air pollution related to the specific meteorological condition. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2001. - 12 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.40

083220 - UH-J 20013078 RIV CA eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. - Fišák, J. - Eliáš, V.
Cloud and fog water deposition and its hydrological and ecological importance in selected regions of the Czech Republic.
In: 2nd International Conference on Fog and Fog Collection. - (Ed. Schemenauer, R.S.; Puxbaum, H.). - Kanada, International Development Research Centre 2001. - S. 153-156.
[International Conference on Fog and Fog Collection /2./. St. John´s, Canada (CA), 01.07.15-01.07.20 (WRD)]

083219 - UH-J 20013077 SIGLE CZ cze C
Tesař, M. - Šír, M. - Syrovátka, O. - Dvořák, I.
Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Krkonoš.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš. - Štursa, J. - Mazurski, K.R. - Palucki, A., Správa Krkonošského národního parku 2001. - S. 127-142.
[Geoekologické problémy Krkonoš.. Svoboda nad Úpou (CZ), 00.09.19-00.09.21 (EUR)]

083221 - UH-J 20013080 SIGLE CZ cze K
Tesař, M. - Šír, M. - Syrovátka, O. - Bayer, T. - Eliáš, V.
Tvorba dešťového odtoku z malého povodí.
In: Extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, FSV ČVUT Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2001. - S. 355-367.
[Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 01.11.28-01.11.29 (CST)]

083227 - UH-J 20013087 RIV CZ eng J
Tesař, M. - Šír, M. - Syrovátka, O. - Pražák, J. - Lichner, Ľ. - Kubík, F.
Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 49 [6] 355-375 (2001).

087312 - ENTU-I 20010206 SIGLE SK cze A
Tesař, M. - Šír, M. - Syrovátka, O. - Bayer, T.
Dešťový odtok z malého horského povodí.
In: Sborník konference. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. 18-29.
[Posterový den z mezinárodní účastí: Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra /9./. Bratislava (SK), 01.11.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IAA2060104
Výzkumný záměr: CEZ:Z5007907

083231 - UH-J 20013091 RIV CZ cze C
Tungli, L. - Ďurďová, L.
Kvadratická faktorová analýza a modelování s kvatifikací kvalitativních veličin.
In: Sborník ze VI. ročníku konference inteligentní systémy pro praxi. - Ostrava, AD&M - konferenční servis 2001. - S. 67-75.
[Inteligentní systémy pro praxi. Luhačovice (CZ), 01.11.06-01.11.07 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102

083232 - UH-J 20013092 RIV SK cze C
Tungli, L. - Ďurďová, L.
Aplikace kvadratické faktorové analýzy a modelování s kvantifikací kvalitativních veličin při výzkumu vývoje chemismu podzemních vod v Pomoraví.
In: IXth International Poster Day: Transport of Water, Chmicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2001. - S. 1-9.
[International Poster Day: Trnasport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canapy-Atmosphere /9./. Bratislava (SK), 01.11.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060102

083249 - UH-J 20013110 RIV NL eng M
Vlasák, P. - Berman, V.
A contribution to hydrotransport of capsules in bend and inclined pipeline sections.
In: Handbook of conveying and handling of particulate solids. - Amsterodam, Elsevier Science B.V. 2001. - S. 521-529.

083247 - UH-J 20013108 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Laminar and turbulent transition in fine-grained non-Newtonian slurries.
In: Proceedings of Colloquium Fluid Dynamics 2001. - Praha, Institute of Thermodynamics AS CR 2001. - S. 109-112.
[Colloquium Fluid Dynamics 2001. Praha (CZ), 01.10.24-01.10.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

083248 - UH-J 20013109 RIV NL eng M
Vlasák, P. - Chára, Z.
Laminar and turbulent flow of dense kaolin and ash hydromixtures.
In: Handbook of conveying and handling of particulate solids. - Amsterodam, Elsevier Science B.V. 2001. - S. 473-482.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

083230 - UH-J 20013090 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Vatolík, K. - Pařenica, J.
Application of hydraulically filled bags in flood protection.
In: Engineering Mechanics 2001. - Praha, ÚT AV ČR 2001. - S. 287-288.
[National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2001. Svratka (CZ), 01.05.14-01.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701; GA AV ČR(CZ) IBS2060007

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11