ASEP

ÚRE - Ústav radiotechniky a elektroniky

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

025764 - URE-Y 950042 CZ eng C
Aubrecht, I.
Space Charge Field Resonances and Space Charge Waves in Photorefractive Materials.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 650-653.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]

025763 - URE-Y 950041 US eng J
Aubrecht, I. - Ellin, H. C. - Grunnet-Jepsen, A. - Solymar, L.
Space Charge Field in Photorefractive Materials Enhanced by Moving Fringes: Comparison of Electron-hole Transport Models.
Journal of the Optical Society of America. B, 12 [10] 1918-1923 (1995).
[Impact factor:2.632(91) 2.276(92) 1.926(93) 2.157(94) 2.259(95) 1.926(96) 2.032(97) 1.853(98) 2.030(99) 1.943(00) 2.044(01) 1,835(02) 2.122(03) ]

025762 - URE-Y 950040 NL eng J
Aubrecht, I. - Grunnet-Jepsen, A. - Solymar, L.
Can Trap Density Limitations be Overcome in Photorefractive Two-beam Coupling?
Optics Communications, 117 [3-4] 303-305 (1995).
[Impact factor:1.178(91) 1.299(92) 1.110(93) 1.205(94) 1.193(95) 1.222(96) 1.258(97) 1.206(98) 1.352(99) 1.185(00) 1.354(01) 1,488(02) 1.482(03) ]

025759 - URE-Y 950037 CZ eng C
Aubrecht, I. - Koudela, I. - Miler, M.
Near-field Characteristics of Periodic Surface Relief Diffraction Structures from Far-field Measurements.
In: Near Field Optics and Related Techniques - NFO-3. - Brno, European Optical Society 1995. - S. 45-46.
[Near Field Optics and Related Techniques /3./. Brno (CZ), 95.05.09-95.05.11]
Grant: IAA267405

025760 - URE-Y 950038 NL eng CX
Aubrecht, I. - Koudela, I. - Miler, M.
Stacks of Surface Relief Gratings as Multiple Beam Splitters.
In: Workshop on Diffractive Optics: Technical Digest. - (Ed. Turunen, J.; Wyrowski, F.). - B.m., Nederlandse Philips Bedrijven 1995. - S. 64.
[Workshop on Diffractive Optics. Prague (CZ), 95.08.21-95.08.23]
Grant: IAA267405

037453 - URE-Y 970137 NL eng J
Aubrecht, I. - Koudela, I. - Miler, M.
Near-field characteristics of periodic surface relief diffraction structures from far-field measurements.
Ultramicroscopy, 61 [1/4] 63-67 (1995).
Grant: IAA267405
[Impact factor:1.814(92) 1.948(93) 2.183(94) 1.585(95) 1.622(96) 1.600(97) 2.045(98) 2.244(99) 1.695(00) 1.890(01) 1,772(02) 1.665(03) ]

025826 - URE-Y 950112 CZ cze V
Berková, D.
Příprava a vlastnosti polyimidových vrstev. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 13 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1992/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) 102/94/1059

025830 - URE-Y 950116 CZ cze V
Berková, D. - Čtyroký, J. - Chomát, M. - Matějec, V. - Pospíšilová, M. - Skalský, M. - Kuncová, G. - Maschke, J.
Optický vlnovodný senzor organofosforových látek. Dílčí výzkumná zpráva. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 13 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1996/B).

025771 - URE-Y 950049 CZ eng C
Berková, D. - Matějec, V. - Kadlčák, J. - Chomát, M. - Pospíšilová, M.
Using of Evanescent-Wave Fiber-Optic Sensing Structures for Detection of Organophosphorous Compounds.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 337-340.
[Radioelektronika /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208

025726 - URE-Y 950002 CZ eng C
Braun, J. - Berka, Z. - Žilka, Z.
Calculation of Scattering Model by Method Based on the Theory of Closed System.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 18-21.
[Radioelektronika 95 /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]

025732 - URE-Y 950008 CZ eng C
Braun, J. - Berka, Z. - Žilka, Z.
Digital Signal Processing in Testing of Analog and Mixed-signal Circuits.
In: Proceedings of "Electronic Devices and Systems Conference 1995". - Brno, Technical University 1995. - S. 62-65.
[EDS'95 /3./. Brno (CZ), 95.06.28]

025779 - URE-Y 950058 CZ cze C
Braun, J. - Žilka, Z. - Berka, Z.
Použití metod DSP při testování a diagnostice analogových a smíšených systémů.
In: Proceedings of Seminar Design and Diagnostics Electronic Circuits and Systems '95 (DDECS'95). - (Ed. Vlček, K.). - Ostrava, VŠB Technická univerzita - MARG 1995. - S. 110-113. - ().
[DDECS'95. Ostrava (CZ), 95.09.19-95.09.21]

025753 - URE-Y 950031 CZ cze J
Buzek, O.
Primární a sekundární etalonáž jednotek času a frekvence v ČR.
Metrologie, 4 [1] 19-21 (1995).

025755 - URE-Y 950033 CZ cze C
Buzek, O.
Definice a realizace jednotky času.
In: Metrologie času a frekvence. - Praha, Česká metrologická společnost 1995. - S. 1-11.
[Metrologie času a frekvence S24-95. Praha (CZ), 95.06.21]

025752 - URE-Y 950030 FR eng C
Buzek, O. - Čermák, J. - Čemusová, B.
Czech National Time and Frequency Group Standard.
In: EFTF 95: Actes Proceedings. - Besancon, Conseil Général du DOUBS 1995. - S. 400-403.
[European Frequency and Time Forum /9./. Besancon (FR), 95.03.08-95.03.10]

025810 - URE-Y 950092 AT eng A
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Hüttel, I. - Kodyš, P.
Investigation of Optical Properties of Silica Gel Porous Layers Coated by the Sol-Gel Method on Optical Fibers.
In: Worshop Proceedings. - Vienna, Institute for Analytical Chemistry 1995. - S. P6.
[Vienna OPT(R)ODE Workshop /6./. Vienna (AT), 95.10.27-95.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208; GA ČR(CZ) GA102/94/0292

025808 - URE-Y 950090 PT eng A
Chomát, M. - Matějec, V. - Berková, D. - Pospíšilová, M. - Hüttel, I.
Study of Properties of Silica Gel Layers Coated by the Sol-Gel Method on Optical Fibers.
In: Book of Abstracts 8th International Workshop on Glasses and Ceramics from Gels. - (Ed. Almeida, R. M.). - Lisabon, Instituto Superior Técnico 1995. - S. 207.
[Glasses and Ceramics /8./. Faro (PT), 95.09.18-95.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208

025804 - URE-Y 950086 CZ eng C
Chomát, M. - Matějec, V. - Pospíšilová, M. - Kašík, I.
Evanescent Wave Detection of Refractive Index Changes Using Coated Multimode Sensing Fibers.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 269-272.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) 102/93/1208

025809 - URE-Y 950091 AT eng A
Chomát, M. - Skalský, M. - Hüttel, I. - Čtyroký, J.
Enhancement of Sensitivity of Planar Evanescent-Wave Sensing Structure by High-Index Overcoating.
In: Workshop Proceedings. - Vienna, Institute for Analytical Chemistry 1995. - S. P4.
[Vienna OPT(R)ODE Workshop /6./. Vienna (AT), 95.10.27-95.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783; GA ČR(CZ) GA102/93/1208

025833 - URE-Y 950119 US eng C
Čada, M. - Čtyroký, J.
Frequency Conversion in Ti:LiNbO3 Channel Wavegiudes.
In: Proceedings of the International Symposium Guided-Wave Optoelectronics: Device Characterization, Analysis and Design. - (Ed. Tamir, T.; Griffel, G.; Bertoni, H. L.). - New York, Plenum 1995. - S. 407-413. - ().
[Giuded-Wave Optoelectronics. New York (US), 94.10.26-94.10.28]
Grant: IAA267401

025757 - URE-Y 950035 CZ cze C
Čemusová, B. - Buzek, O.
Navazování sekundárních etalonů na státní etalon.
In: Metrologie času a frekvence. - Praha, Česká metrologická společnost 1995. - S. 21-31.
[Metrologie času a frekvence S24-95. Praha (CZ), 95.06.21]

025754 - URE-Y 950032 CZ cze J
Čermák, J.
Frekvenční stabilita.
Metrologie, 4 [2] 9-13 (1995).

025756 - URE-Y 950034 CZ cze C
Čermák, J.
Metrologické parametry českého etalonu času a frekvence.
In: Metrologie času a frekvence. - Praha, Česká metrologická společnost 1995. - S. 12-20.
[Metrologie času a frekvence S24-95. Praha (CZ), 95.06.21]

025818 - URE-Y 950101 CZ cze C
Čížek, V. - Moc, B.
Analytický signál a okamžitá frekvence finitních signálů.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 133-136.
[Radioelektronika 95 /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]

025840 - URE-Y 950126 SK cze C
Čížek, V. - Štursa, J.
Porovnání vlastností Goertzelova a Reinschova algoritmu rekursivního výpočtu DFT.
In: Telekomunikácie'95. - Bratislava, DT ZSVTS 1995. - S. 11-16. - ().
[Medzinárodná konferencia o telekomunikačných technológiach /1./. Bratislava (SK), 95.05.31-95.06.01]

025790 - URE-Y 950071 CZ eng C
Čtyroký, J.
Waveguide and Integrated Optics.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 27-36.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]

025791 - URE-Y 950072 CZ cze C
Čtyroký, J.
Modelování reflektogramů získaných metodou OLCR.
In: Optické komunikace - O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 84-85.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: IAA267401OC240.10

025806 - URE-Y 950088 NL eng C
Čtyroký, J.
Principles of Modelling OLCR Signatures of Photonic Devices.
In: Proceedings of the 7th European Conference on Integrated Optics ECIO'95. - (Ed. Ski, L.; Spiekman, L. H.; Leijtens, X. J. M.). - Delft, Delft University 1995. - S. 129-132. - ().
[ECIO'95 /7./. Delft (NL), 95.04.03-95.04.06]
Grant: IAA27401OC240.10

030805 - URE-Y 960116 CZ eng C
Čtyroký, J.
Bi-directional mode expansion and matching method for photonic waveguides.
In: Workshop CAD & CAE '95. - (Ed. Kunz, R. E.). - Praha, Československá sekce IEEE 1995. - S. 7-10.
[Workshop CAD & CAE '95. Praha (CZ), 95.11.30]
Grant: IAA267401/94OC240.10

025789 - URE-Y 950070 GB eng J
Čtyroký, J. - Hoekstra, H. - Krijnen, G. J. M. - Lambeck, P. V. - Joannes, L. - Decoster, D. - Leite, A. P. - Adelaide Andrade, M. - Pregla, R. - Ahlers, E.
Modelling of Self-Aligned Total Internal Reflection Waveguide Mirrors: an Interlaboratory Comparison.
Optical and Quantum Electronics, 27 [10] 935-942 (1995).
Grant: IAA267401OC240.10
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

025745 - URE-Y 950023 CZ eng C
Daříčková, A. - Matějec, V. - Pospíšilová, M. - Chomát, M. - Kašík, I.
Silica Optical Fibers Doped in the Core with Special Dopants and Their Sensitivity to Ionizing Radiation.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 257-260.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750

025739 - URE-Y 950016 GB eng J
Daříčková, A. - Vaníčková, M. - Matějec, V. - Pospíšilová, M.
Utilization of Optical Fibres in Dosimetry.
Applied Radiation and Isotopes, 46 [6/7] 471-472 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750
[Impact factor:0.590(91) 0.619(92) 0.589(93) 0.534(94) 0.528(95) 0.485(96) 0.464(97) 0.598(98) 0.641(99) 0.716(00) 0.635(01) 0,768(02) 0.690(03) ]

030797 - URE-Y 960040 CZ eng CX
Dohalská, M.
Some remarks on the relation between perception and spectrographics representation of speech.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 39.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

030795 - URE-Y 960033 SE eng V
Dohalská, M. - Tučková, J. - Vích, R.
New approaches in the Czech TTS synthesis.
In: COST 233: Prosodics of Synthetic Speech. - (Ed. Lundin, F. J.). - Bruxelles, EU COST 1995. - S. 97-102.
Grant: OC233.10.95

025839 - URE-Y 950125 US eng J
Gladkov, P. - Marinova, T. - Dinkov, S.
Study of a New Chemical Etchant for GaSb (100) and (111) Substrate Preparation for Epitaxial Growth.
Journal of the Electrochemical Society, 142 [7] 2413-2417 (1995).
[Impact factor:1.357(91) 1.625(92) 1.746(93) 1.763(94) 2.021(95) 1.910(96) 1.994(97) 2.110(98) 2.598(99) 2.293(00) 2.033(01) 2,330(02) 2.361(03) ]

025838 - URE-Y 950124 NL eng J
Gladkov, P. - Monova, E. - Weber, J.
Liquid Phase Epitaxy and Photoluminescence Characterization of P-Type GaSb Layers Grown from Bi Based Melts.
Journal of Crystal Growth, 146 [1-4] 319-325 (1995).
[Impact factor:1.551(91) 1.592(92) 1.684(93) 1.561(94) 1.390(95) 1.424(96) 1.259(97) 1.307(98) 1.492(99) 1.375(00) 1.283(01) 1,529(02) 1.414(03) ]

025761 - URE-Y 950039 GB eng J
Grunnet-Jepsen, A. - Aubrecht, I. - Solymar, L.
High-frequency Resonances in Photorefractive Crystals.
Optics Letters, 20 [8] 819-821 (1995).
[Impact factor:2.520(92) 2.449(93) 2.525(94) 2.627(95) 2.246(96) 2.487(97) 2.951(98) 3.537(99) 2.989(00) 3.195(01) 3,511(02) 3.395(03) ]

025814 - URE-Y 950096 US eng J
Grunnet-Jepsen, A. - Aubrecht, I. - Solymar, L.
Investigation of the Internal Field in Photorefractive Materials and Measurement of the Effective Electrooptic Coefficient.
Journal of the Optical Society of America. B, 12 [5] 921-929 ( 1995).
Grant: IAA267405
[Impact factor:2.632(91) 2.276(92) 1.926(93) 2.157(94) 2.259(95) 1.926(96) 2.032(97) 1.853(98) 2.030(99) 1.943(00) 2.044(01) 1,835(02) 2.122(03) ]

025729 - URE-Y 950005 US eng J
Hasan, P.
Cycle Slip Performance of Digitally Implemented Phase Detectors on AWGN Channel.
IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, 31 [3] 1105-1110 (1995).
[Impact factor:0.524(91) 0.409(92) 0.432(93) 0.459(94) 0.571(95) 0.554(96) 0.381(97) 0.488(98) 0.829(99) 0.659(00) 0.783(01) 0,737(02) 0.697(03) ]

030788 - URE-Y 960004 GB eng V
Havlíček, M. - Kuchar, A.
The impact of political and economic changes after 1989 on the Czech electrical engineering industries. Guildford, IEE 1995. -
[IEE Meeting. Guilford (GB), 95.09.11]
Grant: OC239.10

025800 - URE-Y 950082 CH eng J
Homola, J.
Optical Fiber Sensor Based on Surface Plasmon Excitation.
Sensors and Actuators. B: Chemical, 29 [1-3] 401-405 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640
[Impact factor:1.560(91) 1.852(92) 1.210(93) 1.074(94) 1.333(95) 0.905(96) 0.858(97) 1.131(98) 1.572(99) 1.470(00) 1.440(01) 1,893(02) 2.391(03) ]

025799 - URE-Y 950081 CZ eng C
Homola, J. - Čtyroký, J. - Skalský, M. - Hradilová, J. - Kolářová, P.
Integrated-Optic Waveguide Sensor Based on Surface Plasmon Resonance: Analysis and Design.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 210-213.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

025798 - URE-Y 950080 CZ eng C
Homola, J. - Schwotzer, G. - Lehman, H. - Willsch, R. - Ecke, W. - Bartelt, H.
A New Optical Fiber Sensor For Humidity Measurement.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 245-248.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

025805 - URE-Y 950087 US eng C
Homola, J. - Schwotzer, G. - Lehman, H. - Willsch, R. - Ecke, W. - Bartelt, H.
Fibre Optic Sensor For Adsorption Studies Using Surface Plasmon Resonance.
In: Chemical, Biochemical, and Environmental Fiber Sensors VII. - Bellingham, SPIE - International Society for Optical Engineering 1995. - S. 324-333. - (Proceedings SPIE 2508).
[Optics for Enviromental and Public Safety. Munich (DE), 95.06.19-95.06.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) 102/93/0640

025797 - URE-Y 950079 CZ eng C
Hradilová, J. - Kolářová, P. - Schröfel, J. - Čtyroký, J. - Vacík, J. - Peřina, V. - Vojtěch, D. - Tagiev, E.
Low Temperature Er3+ Diffusion into Lithium Niobate.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 147-150.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: IAA267401; GA ČR(CZ) GA102/93/0783

025807 - URE-Y 950089 CZ cze J
Hradilová, J. - Schröfel, J. - Čtyroký, J.
Niobičnan lithný a jeho použití v integrované optice.
Jemná mechanika a optika, 40 [8] 269-276 (1995).
Grant: GA102/93/0783

025803 - URE-Y 950085 CZ eng C
Hüttel, I. - Chomát, M. - Matějec, V.
Technology of Planar Waveguides on Silicon Substrates For Chemical Sensing.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 290-293.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208

025725 - URE-Y 950001 CZ cze C
Jelínek, F. - Šaroch, J. - Pokorný, J. - Trkal, V.
Metody měření elektromagnetických polí živých buněk v oboru klasické radiotechniky.
In: ENVIBRNO: sborník přednášek. - Brno, SEKURKON 1995. - S. 101-103.
[Doprovodný program ENVI'95. Mezinárodní seminář "Životní prostředí pro 21. století" při Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí /4./. Brno (CZ), 95.11.07-95.11.11]

025731 - URE-Y 950007 CZ eng C
Jelínek, F. - Šaroch, J. - Velvarský, J.
Broadband Microwave Modulator Using Varactor-Tuned Gunn-diode Oscillators.
In: MITEKO 1995. - Pardubice, Tesla 1995. - S. 67-70.
[Microwave Technique. Pardubice (CZ), 95.06.22-95.06.23]
Grant: OC239.10

030789 - URE-Y 960005 GB eng V
Jeřábek, V. - Kuchar, A.
Multiservice networks - a case study. Guildford, IEE 1995. -
[IEE Meeting. Guilford (GB), 95.09.11]
Grant: OC239.10

030803 - URE-Y 960064 CZ eng CX
Kadlec, Z.
Programming language for phonetic transcription.
In: International AMSE Conference. - (Ed. Kucharski, M.). - Brno, VUT 1995. - S. 110-114.
[International Conference on Systems Analysis, Control & Design, Metodologies & Examples SYS'95. Brno (CZ), 95.07.03-95.07.05]
Grant: OC233.10

030804 - URE-Y 960066 CZ eng CX
Kadlec, Z.
Programming language for phonetic transcription.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 48.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. Prague (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10

030790 - URE-Y 960006 BE eng V
Kaňka, J.
Numerical study of an active nonlinear coupler laser. Liége, EU COST 1995. -
[COST 241 Project Meeting. Liége (BE), 95.09.17-95.09.29]
Grant: OC241.10

025783 - URE-Y 950063 CZ eng C
Kaňka, J. - Jaskorzynska, B.
Analysis of an Active Nonlinear Coupler Laser.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 389-392.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: IAA267403OC241.10

025727 - URE-Y 950003 US eng J
Karásek, M.
Analysis of Gain Dynamics in Pr3+ -Doped Fluoride Fiber Amplifiers.
IEEE Photonics Technology Letters, 7 [3] 299-302 (1995).
Grant: IA26715
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

025775 - URE-Y 950054 CZ cze J
Karásek, M.
Optické vláknové zasilovače.
Electronic Horizon - Slaboproudý obzor, 55 [November/December] P1-P7 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26715

025728 - URE-Y 950004 DE eng J
Karásek, M. - Čtyroký, J.
Design Considerations for Er3+ -Doped Planar Optical Amplifiers in Silica on Silicon.
Journal of Optical Communications, 16 [3] 115-118 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26715

025740 - URE-Y 950017 GB eng J
Kašík, I. - Matějec, V.
New ways for Influencing Thermophoretic Efficiency in the MCVD Process.
Journal of Aerosol Science, 26 [3] 399-406 (1995).
[International Workshop on Phoretic Effects. Praha (CZ), 93.07.12-93.07.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750
[Impact factor:0.317(91) 0.213(92) 0.576(93) 1.597(94) 1.197(95) 1.168(96) 1.378(97) 1.508(98) 1.887(99) 2.071(00) 1.605(01) 1,895(02) 1.738(03) ]

025746 - URE-Y 950024 CZ eng C
Kašík, I. - Matějec, V. - Pospíšilová, M. - Kaňka, J. - Hora, J.
Preparation and Properties of Yb3+ Sensitized Er3+ Doped Silica Optical Fibers.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 261-264.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24750IAA267403

025743 - URE-Y 950021 CZ cze J
Kašík, I. - Matějec, V. - Trkal, V. - Ležal, D.
Dvě desetiletí výzkumu optických křemenných vláken.
Sklář a keramik, 45 [8/9] 185-188 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208

029625 - UJF-V 960043 CZ eng C
Kolářová, P. - Hradilová, J. - Novák, P. - Schröfel, J. - Vacík, J. - Čtyroký, J.
APE Process of fabrication of planar and channel waveguides from non-toxic adipic acid.
In: Photonics 1995. - Praha, European Optical Society 1995. - S. 190-193.
[Photonics 1995. Praha (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783; GA AV ČR(CZ) IAA267401KSK1010601

025796 - URE-Y 950077 CZ eng C
Kosíková, J. - Denk, J. - Schröfel, J. - Hradilová, J. - Čtyroký, J.
Glass Waveguides Prepared by a Low-Temperature Field-Assisted Ion-Exchange K+ Na+.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 178-181.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0783

025777 - URE-Y 950056 CZ eng C
Kostka, F. - Novák, V.
SO Interface Tester.
In: Aplikovaná elektronika: sborník přednášek. - Plzeň, Západočeská univerzita 1995. - S. 167-171.
[Aplikovaná elektronika. Plzeň (CZ), 95.02.01-95.02.03]

025765 - URE-Y 950043 CZ eng C
Koudela, I. - Aubrecht, I. - Miler, M.
Estimation of Super-gaussianity of an Optical Beam From its Intensity Profiles.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 116-119.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/1540

025768 - URE-Y 950046 CZ cze C
Koudela, I. - Miler, M.
Blejzované mřížky pro substrátové optické propojování.
In: Optické komunikace - O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 96-97.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: IAA267405

025769 - URE-Y 950047 US eng C
Koudela, I. - Miler, M.
Holographic Diffractive Elements Transforming Gaussian Beams Into Super-Gaussian Ones.
In: Holography and Correlation Optics. - (Ed. Angelsky, O. V.). - Bellingham, SPIE - International Society for Optical Engineering 1995. - S. 118-127. - ().
[HCO'95. Černovcy (UA), 95.05.15-95.05.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/1540

025773 - URE-Y 950051 NL eng CX
Koudela, I. - Miler, M. - Aubrecht, I.
Diffractive Element Generating Annular Light Source for Nondiffracting Beam.
In: Workshop on Diffracive Optics: Technical Digest. - (Ed. Turunen, J.; Wyrowski, F.). - B.m., Nederlandse Philips Bedrijven 1995. - S. 23.
[Workshop on Diffractive Optics. Prague (CZ), 95.08.21-95.08.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/1540

025821 - URE-Y 950104 US eng C
Kroupa, V. F.
Synthesis Techniques (DDS).
In: 1995 IEEE International Frequency Control Symposium. - B.m., IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 1995. - S. 1-51.
[1995 IEEE International Frequency Control Symposium /49./. San Francisco (US), 95.05.31-95.06.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA267101

025834 - URE-Y 950120 CZ cze B
Kroupa, V. F.
Teorie fázových závěsů a jejich aplikace v elektronice. Praha, Academia 1995. - 254 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA267101

025819 - URE-Y 950102 CZ eng C
Kroupa, V. F. - Štursa, J.
Some Experiments With Reduction of Spurious in Direct Digital Frequency Synthesizers.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 145-148.
[Radioelektronika 95 /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]

025825 - URE-Y 950111 CZ cze V
Kubec, F.
Diagnostické zařízení pro předoperační vyšetření kandidátů kochleární implantace. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 146 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1991/B).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA24452

025767 - URE-Y 950045 CZ cze C
Kuchar, A.
Sítě s ryze optickým přenosem i připojováním signálů.
In: Optické komunikace - O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 73-74.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: OC239.10

025781 - URE-Y 950060 SK eng C
Kuchar, A.
Networks for Multimedia Communication.
In: Telekomunikácie '95. - Bratislava, DT ZSVTS 1995. - S. 16-21. - ().
[Medzinárodná konferencia o telekomunikačných technológiach /1./. Bratislava (SK), 95.05.31-95.06.01]
Grant: GA MŠk(CZ) 239

025782 - URE-Y 950061 SK eng C
Kuchar, A.
Architecture of Networks for Provision of New Telecommunication Services.
In: TRANSCOM'95. - (Ed. Čelko, J.). - Žilina, University of Transport and Communications 1995. - S. 235-238. - ().
[TRANSCOM'95. Žilina (SK), 95.06.28-95.06.30]
Grant: OC239.10

030792 - URE-Y 960008 GB eng V
Kuchar, A.
Metamorphoses of networks for information transmission. Guildford, IEE 1995. -
[IEE Meeting. Guilford (GB), 95.09.11]
Grant: OC239.10

030791 - URE-Y 960007 FR eng V
Kuchar, A. - Dado, M.
Effects on nonlinearitics on optical fibre long-distance communication. Lannion, EU COST 1995. -
[COST 239 Project Meeting. Lannion (FE), 95.05.15-95.05.17]
Grant: OC239.10

025778 - URE-Y 950057 CZ cze B
Kuchar, A. - Khodl, M.
Perspektivní optické systémy pro přenos informace. Praha, KH-servis 1995. - 132 s.
Grant: OC239.10

025788 - URE-Y 950069 US eng A
Kuzmiak, V. - Maradudin, A. A.
Photonic Band Structures of 1-D and 2-D Periodic Metallic Systems in the Presence of Dissipation.
In: Photonic Band GAP Materials (Abstracts). - B.m., NATO 1995. - S. 25.
[Photonic Band GAP Materials. Elounda (GR), 95.06.19-95.06.30]

026880 - UACH-T 950056 CZ cze J
Ležal, D. - Koňák, K. - Matějec, V. - Trkal, V. - Horák, L.
Optická skleněná vlákna pro přenos energie výkonových laserů v medicíně.
Sklář a keramik, 45, 5-8 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/93/1196

026319 - UFCH-W 950075 CZ eng J
Lörinčík, J. - Polák, R. - Šroubek, Z. - Paidarová, I.
A Comparative Study of the Variable Screening and Hartree-Fock Models as Means for the Construction of Two-Center Correlation Diagrams.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 60 [2] 161-171 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 16757/92
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

025787 - URE-Y 950068 US eng A
Maradudin, A. A. - Kuzmiak, V. - McGurn, A. R.
Photonic Band Structures of Systems with Components Characterized by Frequency-Dependent Dielectric Functions.
In: Photonic Band GaP Materials (Abstracts). - B.m., NATO 1995. - S. 7, 14.
[Photonic Band GAP Materials. Elounda (GR), 95.06.19-95.06.30]

025828 - URE-Y 950114 CZ cze V
Martinek, P.
Rekonstrukční filtr pro syntezátor řeči. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 21 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1994/A).
Grant: OC233.10.95

025747 - URE-Y 950025 CZ eng C
Matějec, V. - Chomát, M. - Berková, D. - Pospíšilová, M. - Hüttel, I. - Krchňák, P.
Improvement of Polymer-Clad Silica Optical Fibers for Evanescent-wave Sensing by Coating with Porous Siloxane Layers.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 265-268.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/1208; GA ČR(CZ) GA102/95/0871

025812 - URE-Y 950094 CH eng J
Matějec, V. - Chomát, M. - Pospíšilová, M. - Hayer, M. - Kašík, I.
Optical Fiber With Novel Geometry for Evanescent-Wave Sensing.
Sensors and Actuators. B: Chemical, 29 [1-3] 416-422 (1995).
Grant: GA102/93/1208
[Impact factor:1.560(91) 1.852(92) 1.210(93) 1.074(94) 1.333(95) 0.905(96) 0.858(97) 1.131(98) 1.572(99) 1.470(00) 1.440(01) 1,893(02) 2.391(03) ]

025811 - URE-Y 950093 US eng J
Matějec, V. - Hayer, M. - Pavlovič, P. - Kubečková, M. - Kuncová, G. - Guglielmi, M.
Effect of Preparation of Sol-Gel Coatings on the Strength of Optical Fibres.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 5 [3] 193-199 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 44704; GA ČR(CZ) GA102/93/1208
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

025741 - URE-Y 950019 AT eng CX
Matějec, V. - Hayer, M. - Pospíšilová, M. - Kašík, I.
Using of Siloxane Polymers for Immobilization of Chemical Transducers for Evanescent-wave Sensing.
In: Workshop Proceedings. - Vienna, Institute for Analytical Chemistry 1995. - S. P5.
[Vienna OPT(R)ODE Workshop /6./. Vienna (AT), 95.10.27-95.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/0871

025742 - URE-Y 950020 PT eng A
Matějec, V. - Hayer, M. - Pospíšilová, M. - Kašík, I.
Preparation of Optical Cores of Silica Optical Fibers by the Sol-Gel Method.
In: Book of Abstracts of 8th International Workshop on Glasses and Ceramics from Gels. - Lisabon, Instituto Superior Técnico 1995. - S. 83.
[Glasses and Ceramics from Gels /8./. Faro (PT), 95.09.18-95.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/0871

025748 - URE-Y 950026 CZ cze C
Matějec, V. - Kaňka, J. - Chomát, M.
Příprava optických vláken zachovávajících polarizaci a jejich charakterizace.
In: Optické komunikace - O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 90-91.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: IAA267403

025744 - URE-Y 950022 NL eng J
Matějec, V. - Kašík, I. - Pospíšilová, M.
Preparation and Optical Properties of Silica Optical Fibres with an Al2O3-doped Core.
Journal of Non-Crystalline Solids, 192/193, 195-198 (1995).
Grant: IA24750IA16757
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

053954 - URE-Y 980018 CZ eng B
Miler, M.
Institute of Radio Engineering and Electronics. Review of activities 1993-1994: electronics, optoelectronics, photonics, signal processing, time & frequency. (Ed. Rechenberg, I.). - Prague, IREE AS CR 1995. - 78 s.

025813 - URE-Y 950095 CZ cze J
Miler, M. - Aubrecht, I. - Skalský, M. - Třísková, M.
Holografické difrakční komponenty.
Jemná mechanika a optika, 40 [1, 2] 7-12, 47-54 (1995).
[Optika a jemná mechanika (minulost a budoucnost). Přerov (CZ), 93.10.05-93.10.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26754

025766 - URE-Y 950044 CZ eng C
Miler, M. - Koudela, I. - Aubrecht, I.
Analysis of the Double Slit Diffractionless Beam Generation.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 124-127.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/1540

025824 - URE-Y 950108 SK eng CX
Nohavica, D. - Homewood, K. P. - Gillin, W. P. - Lourenco, M. - Zuyoa, T. - Oswald, J.
Meander type LPE Growth and High Temperature Stability of Elastically Strained GaInAsP/InP Layers.
In: HEAD'95. - Bratislava, IEE SAC 1995. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop on Heterostructure Epitaxy and Devices. Smolenice (SK), 95.10.15-95.10.19]

025736 - URE-Y 950012 NL eng J
Nohavica, D. - Oswald, J.
Preparation of Periodic Structures by Meander Type Liquid phase Epitaxy.
Journal of Crystal Growth, 146, 287-292 (1995).
[Vapor Growth and Epitaxy /8./. Freiburg (DE), 94.07.24-94.07.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/1058
[Impact factor:1.551(91) 1.592(92) 1.684(93) 1.561(94) 1.390(95) 1.424(96) 1.259(97) 1.307(98) 1.492(99) 1.375(00) 1.283(01) 1,529(02) 1.414(03) ]

025795 - URE-Y 950076 CZ eng C
Novák, P. - Kolářová, P. - Schröfel, J. - Hradilová, J. - Čtyroký, J.
APE Waveguides in LiNBO3 and Their Application in Electrooptic Devices.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 182-185.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.04.23-95.04.25]
Grant: IAA267401; GA ČR(CZ) GA102/93/0783

025774 - URE-Y 950053 CZ eng J
Novosad, T.
Frequency Hopping Patterns Based on Finite Geometry.
Electronic Horizon - Slaboproudý obzor, 55 [November/December] 2-6 (1995).

025784 - URE-Y 950064 US eng C
Novosad, T.
Frequency Hopping Patterns Based on Finite Geometry.
In: MILCOM'95: Conference Record. - Piscataway, IEEE 1995. - S. 325-329. - ().
[IEEE Military Communications Conference. San Diego (US), 95.11.05-95.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/0574

025737 - URE-Y 950013 CZ cze C
Novotný, J. - Procházková, O. - Kacerovský, P.
RTG stanovení mřížkového přizpůsobení polovodičových heterostructur InGaAsP/InP.
In: 100 let od objevu rentgenového záření. - (Ed. Sodomka, L.; Čmelík, M.). - Liberec, Technická universita 1995. - S. 26-28.
[Seminář k 100. výročí objevu rentgenového záření. Liberec (CZ), 95.09.14-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0640

025730 - URE-Y 950006 CZ eng J
Pokorný, J.
Fröhlich Coherent States: Implications for Interaction in Biological Systems and Information Transfer.
Neural Network World, 5 [5] 831-847 (1995).
[Biophysical Aspects of Coherence. Praha (CZ), 95.09.11-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1055

076211 - URE-Y 20000111 RIV CZ eng J
Pokorný, J.
Editorial. (Ed. Pokorný, J.). -
Neural Network World, 5 [5 Special Issue] 649 (1995).
[Biophysical Aspects of Coherence. Praha (CZ), 95.09.11-95.09.15]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244B.40

025780 - URE-Y 950059 CZ eng C
Procházková, M. - Zavadil, J.
Special Measurement Methods for Specifying of Photoluminescence Spectra and Topograms of Semiconductor Materials.
In: Proceedings of Seminar Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems '95 (DDECS'95). - (Ed. Vlček, K.). - Ostrava, VŠB Technická univerzita - MARQ 1995. - S. 103-106. - ().
[DDECS'95. Ostrava (CZ), 95.09.19-95.09.21]
Grant: GA MŠk(CZ) DDU0361

025749 - URE-Y 950027 SK eng C
Procházková, O. - Kohout, J. - Starý, V.
Preparation and Study of GaInAsP Layers by Liquid Phase Epitaxy in System Ga-In-As-P-Sb.
In: Zborník príspevkov ze 49. zjazdu chemických spoločností: Sekcie A, B. - Bratislava, STU 1995. - S. 377-378.
[Zjazd chemických spoločností - ZCHS'95 /49./. Bratislava (SK), 95.09.04-95.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025758 - URE-Y 950036 SK eng CX
Procházková, O. - Šrobár, F.
Growth and Characterisation of InP and InGaAsP Layers by Liquid-phase Epitaxy Using Holmium Gettering and Doping.
In: HEAD'95. - Bratislava, IEE SAC 1995. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop on Heterostructure Epitaxy and Devices /2./. Smolenice (SK), 95.10.15-95.10.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025750 - URE-Y 950028 CZ eng C
Procházková, O. - Šrobár, F. - Zavadil, J. - Žďánský, K.
Characterisation of GaInAsP Layers Prepared by Liguid-phase Epitaxy Using Holmium Doping.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 405-408.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025817 - URE-Y 950100 SK cze C
Přibil, J.
Použití TTS systému v telekomunikačních službách.
In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie ELEKTRO'95. - (Ed. Hrianka, M.). - Žilina, Vysoká škola dopravy a spojov 1995. - S. 33-36. - ().
[ELEKTRO'95. Velký diel (SK), 95.02.07-95.02.08]
Grant: OC233.10.95

025820 - URE-Y 950103 CZ cze C
Přibil, J.
Multiprocesorová realizace systému TTS.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 164-167.
[Radioelekronika 95 /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]
Grant: OC233.10.95

025842 - URE-Y 950128 SK cze C
Přibil, J.
Pitch-synchronní syntezátor řeči s kepstrálními koeficienty.
In: Telekomunikácie'95. - Bratislava, DT ZSVTS 1995. - S. 124-129. - ().
[Medzinárodná konferencia o telekomunikačných technológiach /1./. Bratislava (SK), 95.05.31-95.06.01]
Grant: OC233.10.95

025843 - URE-Y 950129 CZ eng C
Přibil, J.
Comparison of Speech Spectral Features Using LPC Parameters and Cepstral Coefficients.
In: Proceedings of the 32nd Czech Conference on Acoustics: Speech - music - hearing. - (Ed. Melka, A.). - Prague, VUZORT 1995. - S. 63-66.
[Czech Conference on Acoustics /32./. Prague (CZ), 95.09.23-95.09.26]
Grant: OC233.10.95

030800 - URE-Y 960043 CZ eng C
Přibil, J.
Full software realization of the TTS system using the soundblaster card.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 44-45.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. Prague (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

030793 - URE-Y 960026 CZ cze V
Přibil, J. - Kadlec, Z.
Externí realizace systému TTS - VOX18. (Self contained TTS system - VOX18). ÚRE AV ČR, Praha 1995. - 13 s.
Grant: OC233.10.95

030802 - URE-Y 960050 SE eng V
Ptáček, M. - Vích, R. - Víchová, E.
Czech text-to-speech synthesis by concatenation of parametric units.
In: COST 233: Prosodics of Synthetic Speech. - (Ed. Lundin, F. J.). - Bruxelles, European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research 1995. - S. 86-88.
Grant: (CZ) GA AVOC233.10.95

025844 - URE-Y 950130 SK eng C
Rudolf, J. - Dado, M. - Kuchar, A.
Investigation of FWM in Single Mode Optical Fibres for Long-Haul Transmissions.
In: TRANSCOM'95. - (Ed. Čelko, J.). - Žilina, University of Transport and Communications 1995. - S. 211-216. - ().
[TRANSCOM'95. Žilina (SK), 95.06.28-95.06.30]
Grant: OC239.10.95

025793 - URE-Y 950074 CZ cze C
Schröfel, J. - Hradilová, J. - Čtyroký, J.
Pasivní a aktivní vlnovody v podložkách ze skla a niobičnanu lithného.
In: Optické komunikace - O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 94-95.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: IAA267401; GA ČR(CZ) GA102/93/0783

025829 - URE-Y 950115 CZ eng V
Schwarzenberg, M.
Program for Robust Fundamental Frequency Estimation by Spectral Autocorelation. Prague, IREE AS CR 1995. - 10 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1995/A).
Grant: OC233.10.95

025836 - URE-Y 950122 DE ger C
Schwarzenberg, M. - Vích, R.
Robuste Grundfrequenzbestimmung durch Korrelationsanalyse im Frequenzbereich.
In: Fortschritte der Akustik: Plenarvorträge und Kurzreferate der 21. Jahrestagung für Akustik. - (Ed. Arnold, W.; Hirsekorn, S.). - Oldenburg, Deutsche Gesellschaft für Akustik 1995. - S. 1019-1022. - ().
[DAGA 95 /21./. Saarbrücken (DE), 95.03.13-95.03.17]
Grant: OC233.10.95

025794 - URE-Y 950075 CZ eng C
Sirotek, V. - Hradilová, J. - Schröfel, J. - Čtyroký, J.
Comparative Study of Non-Toxic Proton Sources for Waveguides Fabrication in Lithium Niobate by Annealed Proton Exchange.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 151-154.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: IAA267401; GA ČR(CZ) GA102/93/0783IA16757

025792 - URE-Y 950073 CZ cze C
Skalský, M. - Čtyroký, J.
Měření ztrát kanálkových optických vlnovodů.
In: Optické komunikace -O.K.'95. - Praha, Tech-Market 1995. - S. 86-87.
[Optické komunikace'95. Praha (CZ), 95.04.11-95.04.12]
Grant: IAA267401OC240.10

025801 - URE-Y 950083 CZ eng J
Stádník, B. - Jirásková, M.
Protection Effect of Various Cosmetics and Dermatological Drugs Against the UV-Solar Carcinogenesis.
Acta Technica CSAV, 40 [2] 199-206 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/0292

025802 - URE-Y 950084 CZ cze J
Stádník, B. - Jirsa, M. - Lochman, J.
S Eberhardem Unsöldem o fotodynamické metodě léčení rakoviny a úkolech fyziků při jejím rozvoji.
Československý časopis pro fyziku, 45 [1] 41-43 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/0292

025770 - URE-Y 950048 CZ eng C
Starosta, K. - Zavadil, J.
Guided Modes in Spontaneous Edge Electroluminescence.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 155-158.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1059

030801 - URE-Y 960044 CZ eng C
Svobodová, M. - Horák, P.
Anonymous telephone speaker recognition.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 46-47.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. Prague (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

025733 - URE-Y 950009 CZ cze J
Šimša, J.
Sdělovací systémy s rozprostřeným spektrem.
Telekomunikace, 32 [5] 72-75 (1995).

025776 - URE-Y 950055 CZ cze C
Šimša, J. - Novosad, T.
Systémy s rozprostřeným spektrem.
In: Aplikovaná elektronika: sborník přednášek. - Plzeň, Západočeská univerzita 1995. - S. 123-128.
[Aplikovaná elektronika. Plzeň (CZ), 95.02.01-95.02.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/0871

025751 - URE-Y 950029 CZ eng C
Šrobár, F.
Causal Relationships in the Optically Bistable Device with AlGaAs/GaAs Heterostructure Modulator.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 614-617.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025823 - URE-Y 950106 SK eng CX
Šrobár, F.
Nature of Internal Feedback in the Self-Electro-Optic Devices.
In: HEAD'95. - Bratislava, IEE SAC 1995. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop on Heterostructure Epitaxy and Devices /2./. Smolenice (SK), 95.10.15-95.10.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025815 - URE-Y 950097 US eng J
Šroubek, Z. - Fine, J.
Electronic Excitations Produced by Deep-Level Promotion During Atomic Collisions in Solids.
Physical Review. B, 51 [9] 5635-5643 (1995).
Grant: IA16757; US-CZ Science and Technology Program(US) 92001/92
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

025835 - URE-Y 950121 NL eng J
Šroubek, Z. - Fine, J.
Electronic Structure of Collision Cascades in Semiconductors.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B, 100 [ 2-3] 253-255 (1995).
[IISC'94 /10./. Wyoming (US), 94.08.08-94.08.12]
Grant: IA16757; US-CZ Science and Technology Program(US) 92001/92
[Impact factor:1.179(91) 1.152(92) 1.157(93) 1.073(94) 1.193(95) 1.140(96) 1.016(97) 1.093(98) 1.118(99) 0.955(00) 1.041(01) 1,158(02) 1.041(03) ]

025827 - URE-Y 950113 CZ cze V
Štursa, J.
Poznámky ke kvantování koeficientů v číslicovém filtru pro výpočet DFT. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 14 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1993/A).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/94/1054

025831 - URE-Y 950117 CZ cze V
Štursa, J.
Spektrální čistota tabelovaného sinu. Praha, ÚRE AV ČR 1995. - 21 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1997/A).

030799 - URE-Y 960042 CZ eng CX
Tučková, J. - Boreš, P.
Neural network approach in the fundamental frequency control.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 42-43.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. Prague (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

025738 - URE-Y 950014 GB eng J
Venkrbec, J. J. - Kousal, J. - Štětina, J. - Fiksa, J. - Papež, V. - Rosická, V. - Knobloch, V. - Leitner, J. - Kohout, J.
Novel Growth Methods of Optoelectronic Crystals Based on Antimonides.
Journal of Thermal Analysis, 43, 399-410 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/93/0642
[Impact factor:0.210(91) 0.382(92) 0.396(93) 0.441(94) 0.429(95) 0.361(96) 0.322(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

025822 - URE-Y 950105 NO eng C
Vích, R.
Pitch Synchronous Linear Predictive Czech and Slovak Text-to-Speech Synthesis.
In: ICA 95 - Proceedings of the 15th International Congress on Acoustis. - (Ed. Newman, M.). - Trondheim, Acoustical Society of Norway 1995. - S. 181-184. - ().
[International Congress on Acoustics /15./. Trondheim (NO), 95.06.26-95.06.30]
Grant: OC233.10.95

030794 - URE-Y 960032 SE eng V
Vích, R.
Construction of prosody patterns for the Czech language and their application in pitch-synchronous synthesis.
In: COST 233: Prosodics of Synthetic Speech. - (Ed. Lundin, F. J.). - Bruxelles, EU COST 1995. - S. 89-94.
Grant: OC233.10.95

030796 - URE-Y 960039 CZ eng C
Vích, R.
Continued fraction realization of cepstral speech models.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - S. 40-41.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

030798 - URE-Y 960041 CZ eng A
Vích, R.
Speech Processing: Abstracts of 5th Czech-German Workshop.
In: Abstracts of 5th Czech-German Workshop. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 1995. - 62 s.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /5./. Prague (CZ), 95.09.27-95.09.29]
Grant: OC233.10.95

025837 - URE-Y 950123 DE ger C
Vích, R. - Horák, P. - Schwarzenberg, M.
Korrelation von Sprachsignalen im Zeit - und Frequenzbereich.
In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung. - (Ed. Hoffmann, R.; Ose, R.). - Dresden, Technische Universität 1995. - S. 10-13.
[Elektronische Sprachsignalverarbeitung /6./. Woltenbüttel (DE), 95.09.04-95.09.06]
Grant: OC233.10.95

025841 - URE-Y 950127 DE eng C
Vích, R. - Smékal, Z.
Continued Fractions in Digital Filter Synthesis.
In: 40th Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. - (Ed. Schipanski, D.). - Ilmenau, Technische Universität 1995. - S. 353-357.
[Internationales Wissenschaftliches Kolloquium /40./. Ilmenau (DE), 95.09.18-95.09.21]
Grant: OC233.10.95

025772 - URE-Y 950050 SK eng A
Vogel, K. - Malina, V. - Ressel, P.
Ohmic Contacts to P-Type InGaP.
In: HEAD'95. - Bratislava, IEE SAC 1995. - S. -.
[NATO Advanced Research Workshop on Heterostructure Epitaxy and Devices /2./. Smolenice (SK), 95.10.15-95.10.19]
Grant: Joint Research Project URE/FBH(DE) PT 129

025832 - URE-Y 950118 CZ eng V
Walachová, J.
Influence of Sample Preparation on Beem Spectroscopic Measurements of Tunnelling In As/Al Sb Double Barrier Heterostructures. Prague, IREE AS CR 1995. - 18 s. - (Výzkumná zpráva. Z 1998/A).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1056

025785 - URE-Y 950065 DE eng A
Walachová, J. - Chow, D. H. - Košut, J. - Král, J. - Karamazov, S. - Zelinka, J. - Vaniš, J. - Zich, P. - McGill, T. C. M.
Probing of Double Barrier In AS/Al Sb Tunneling Structure with BEEM.
In: STM-Related Spectroscopies of Semiconductor Interfaces (Abstracts). - Bad Honnef, Physikzentrum 1995. - S. -.
[WE-Heraeus-Seminar /148./. Bad Honnef (DE), 95.08.30-95.09.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/1056

025786 - URE-Y 950066 CZ eng C
Zavadil, J. - Honc, T. - Čtyroký, J.
Transmission of Spontaneous Infrared Radiation Trough Optical Fibres.
In: Photonics'95. - Prague, European Optical Society 1995. - S. 194-197.
[Photonics'95. Prague (CZ), 95.08.23-95.08.25]
Grant: IAA167108; GA ČR(CZ) GA102/93/0642

025816 - URE-Y 950098 US eng J
Zavadil, J. - Honc, T. - Čtyroký, J.
Influence of Optical Fibers on the Spectrum of Transmitted Light-Emitting-Diode Radiation.
Applied Optics, 34 [21] 4312-4315 (1995).
Grant: GA102/93/0783GA102/93/0642
[Impact factor:0.930(91) 1.064(92) 0.907(93) 1.033(94) 1.067(95) 0.972(96) 1.074(97) 1.138(98) 1.616(99) 1.359(00) 1.459(01) 1,515(02) 1.534(03) ]

025734 - URE-Y 950010 CZ eng C
Žilka, Z. - Braun, J. - Berka, Z.
Robuts Methods for Fault Detection in Analog Systems.
In: Radioelektronika 95: sborník referátů. - Brno, Ústav radioelektroniky FEI VUT 1995. - S. 30-33.
[Radioelektronika 95 /5./. Brno (CZ), 95.04.26-95.04.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

025735 - URE-Y 950011 CZ eng C
Žilka, Z. - Braun, J. - Berka, Z.
Faulty Models of Semiconductor Devices for Diagnostic of Catastrophic Faults in Analog Systems.
In: Proceedings of "Electronic Devices and Systems Conference 1995". - Brno, Technical University 1995. - S. 46-49.
[EDS'95 /3./. Brno (CZ), 95.06.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26750

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11