ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

103049 - UJC-A 20030005 RIV CZ cze J
Bachmannová, J.
Nový přírůstek v rodině jazykových atlasů.
Naše řeč, 86 [1] 43-46 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103089 - UJC-A 20030045 RIV CZ cze J
Bachmannová, J.
První česká isofona. (K 90. výročí Frintovy jazykovězeměpisné korespondenční ankety).
Naše řeč, 86 [5] 225-240 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9061301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

116470 - UJC-A 20045059 RIV CZ cze M
Balhar, J.
189 šlapat (Heslo v atlase).
In: Český jazykový atlas 1. - 1. dotisk. vyd. Praha, Academia 2003. - S. 356, 358-359.

109075 - UJC-A 20030164 RIV CZ cze J
Bartošová, H.
Jak staří Čechové nazývali znamení zvěrokruhu.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 99-103 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109060 - UJC-A 20030149 RIV SK cze C
Braunšteinová, Z.
Staročeská přísloví a jejich lexikografická hodnota.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 123-129.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109074 - UJC-A 20030163 RIV CZ cze J
Braunšteinová, Z.
O středověkých mistrech.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 95-98 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109077 - UJC-A 20030166 RIV CZ cze J
Braunšteinová, Z.
K jedné četně doložené slovní čeledi aneb nenie lepšie silnice než z kuchyně do pivnice.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 108-114 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106885 - UJC-A 20030125 RIV PL cze M
Buzássyová, K. - Martincová, O.
Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích.
In: Slowotwórstwo/Nominacja. - (Ed. Gajdowa, K.; Weinberger, H.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2003. - S. 262-275.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

108977 - UJC-A 20037021 RIV CZ cze J
Čapková, V. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P.
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků - oko, ok7no, ološ, olovir7, olovo, oluch, oluja.
Slavia, 72 [4] 409-420 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103050 - UJC-A 20030006 CZ cze R
Černá, A. M.
O česko-polských úskalích jazykových.
Rec.: Tarajlo-Lipowska, Z.: Kapoan. O czeskim dla Polaków, byc moze malo zaawansowanych, ale mocno zainteresowanych. - Wroclaw, 2000. 144 s.
Naše řeč, 86 [1] 47-49 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103056 - UJC-A 20030012 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Možnosti a meze využití kontextu při sémantické analýze staročeských lexikálních jednotek. (Poznámka ke středověkým antikoncepčním prostředkům).
Naše řeč, 86 [3] 133-138 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103064 - UJC-A 20030020 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Prolínání vývojových rovin v jazyce Pamětí Mikuláše Dačického.
Listy filologické, 126 [1-2] 20-31 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106880 - UJC-A 20030120 RIV PL cze C
Černá, A. M.
František Ladislav Čelakovský - lexikograf. ("Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna" z roku 1851).
In: Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Literatura - jazyk - kultura. - (Ed. Tarajlo-Lipowska, Z.; Malicki, J.). - Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski 2003. - S. 132-141.
[Wroclaw w Czechach - Czesi we Wroclawiu. Wroclaw (PL), 02.10.16-02.10.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109076 - UJC-A 20030165 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Pan tovaryš i pan baba.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 105-108 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109079 - UJC-A 20030168 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Stejnokořenné synonymní názvy chorob ve staré češtině.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 116-124 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118392 - UJC-A 20043116 RIV CZ cze B
Černá, A. M. - Čornej, P. - Klosová, M.
Staré letopisy české (Texty nejstarší vrstvy). Praha, Filosofia 2003. - 322 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9103701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902; CEZ:AV0Z9009908

103062 - UJC-A 20030018 RIV CZ cze J
Černá, A.
Nápěchy.
Naše řeč, 86 [4] 223 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103148 - UJC-A 20035001 RIV CZ cze J
Čižmárová, L.
Úvaha k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 52 [A 51] 213-221 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103149 - UJC-A 20035002 RIV SIGLE DE ger C
Čižmárová, L.
Die südwestmährischen Dialekte im Kontakt mit der deutscher Sprache. Anhand des Sprachatlasses von Südwestmähren und unter Berücksichtigung des Tschechischen Sprachatlasses.
In: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. - (Ed. Greule, A.; Nekula, M.). - Wien, Edition Praensens 2003. - S. 37-44.
[Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Regensburg (DE), 02.04.01 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103150 - UJC-A 20035003 RIV SIGLE PL eng C
Čižmárová, L.
Morphological Differences in Czech Dialects as Reflected in the Czech Linguistic Atlas, Part IV.
In: Proceedinds of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Volume 1. - (Ed. Warchoł, S.). - Lublin, Maria Curie-Sklodowska University Press 2003. - S. 163-168.
[Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103158 - UJC-A 20035011 SIGLE LV eng A
Čižmárová, L.
The 5th Volume of the Czech Linguistic Atlas: Phonological Differences in Czech Dialects.
In: Abstracts of Scholarly Papers. - (Ed. Timuška, A.). - Riga, Latvian Language Institute, University of Latvia 2003. - S. 207-208.
[Fourth International Congress of Dialectologists and Geolinguistic. Riga (LV), 03.07.28-03.08.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

116417 - UJC-A 20045006 RIV CZ cze C
Čižmárová, L.
Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy.
In: Gwary dziĽ. Regionalne slowniki i atlasy gwarowe. - (Ed. Sierociuk, J.). - Poznaň, Wydawnictwo Pozna±skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2003. - S. 101-121.
[Gwary dziĽ. Regionalne slowniki i atlasy gwarowe /2./. Obrzycko ( PL), 01.09.12-01.09.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103060 - UJC-A 20030016 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
Osudy zvratného posesivního zájmena svůj.
Naše řeč, 86 [4] 181-205 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0377
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103084 - UJC-A 20030040 RIV CZ hun J
Čmejrková, S.
Az elektronikus kommunikáció és a cseh nyelv.
Prágai Tükör, 11 [2] 42-48 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103106 - UJC-A 20030062 RIV CZ cze M
Čmejrková, S.
Gramatický rod a jazyková reprezentace přirozeného rodu.
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2003. - S. 17-31.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9061303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103108 - UJC-A 20030064 RIV CZ cze M
Čmejrková, S.
Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu.
In: Jazyk, média, politika. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.). - Praha, Academia 2003. - S. 80-115.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103114 - UJC-A 20030070 RIV CZ cze M
Čmejrková, S.
Jazyk a styl elektronické komunikace: čeština a počítačština.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D 3. - Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. - (Ed. Tichý, M.). - Opava, Slezská univerzita 2003. - S. 48-56.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103129 - UJC-A 20030085 RIV NL eng M
Čmejrková, S.
Communicating gender in Czech.
In: Gender Across Languages. The linguistic representation of men and women. Vol. 3. - (Ed. Hellinger, M.; Bussmann, H.). - Amsterdam, Benjamins 2003. - S. 27-57.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9061303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103130 - UJC-A 20030086 RIV DE eng J
Čmejrková, S.
The categories of "our own" and "foreign" in the language and culture of Czech repatriates from the Ukraine.
International Journal of the Sociology of Language, - [162] 103-123 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118351 - UJC-A 20043075 RIV AT ger J
Čmejrková, S.
Kul\'turnaja specifičnost\' i žanrovoje razvitije češskoj i russkoj reklamy.
Wiener Slawistischer Almanach, 52, [-] 37-54 (2003).
[Slawische Sprachen heute. Wien (AT), 01.10.04-01.10.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118365 - UJC-A 20043089 RIV RO eng C
Čmejrková, S.
Intercultural Communication in Academic Writing.
In: Penser l\'Europe. Séminaire international. - Braşow, Academia Romana 2003. - S. 93-99.
[Penser l\'Europe. Braşov (RO), 03.10.02-03.10.03 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103107 - UJC-A 20030063 RIV CZ cze B
Čmejrková, S. - Hoffmannová, J.
Jazyk, média, politika. Praha, Academia 2003. - 258 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103138 - UJC-A 20030094 RIV NL eng M
Čmejrková, S. - Prevignano, C. L.
On conversation analysis: An interview with Emanuel A. Schlegloff.
In: Discussing Conversation Analysis. The Work of Emanuel A. Schlegloff. - (Ed. Prevignano, C. L.; Thibault, P. J.). - Amsterdam, Benjamins 2003. - S. 11-55.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118; GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103131 - UJC-A 20030087 RIV DE eng J
Eöry, V. - Hašová, L.
Hungarians in the Czech Republic. On the emergence of a "new" linguistic minority after division of Czechoslovakia.
International Journal of the Sociology of Language, - [162] 85-102 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103155 - UJC-A 20035008 RIV SIGLE CZ cze B
Fic, K.
Dějiny Drahonína. Tišnov, Sursum 2003. - 204 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103156 - UJC-A 20035009 CZ cze N
Fic, K.
Tišnovský uličník.
Tišnovské noviny, 13 [5-10, 12, 13] 11-12, 9-10, 13-14, 11-12, 7-8, 7-8, 7-8, 9-10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104927 - UJC-A 20035024 RIV CZ cze M
Fic, K.
Předkové a potomci spisovatele Josefa Františka Karase.
In: Muzeum Brněnska. Sborník 2003. - (Ed. Hanák, J.). - Předklášteří, Muzeum Brněnska 2003. - S. 81-88.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104928 - UJC-A 20035025 RIV CZ cze M
Fic, K.
Zapomenutý spisovatel Josef Koukal.
In: Muzeum Brněnska. Sborník 2003. - (Ed. Hanák, J.). - Předklášteří, Muzeum Brněnska 2003. - S. 71-80.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106867 - UJC-A 20030107 RIV CZ cze J
Göttlicher, R.
Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 31-39 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109066 - UJC-A 20030155 RIV CZ cze J
Göttlicher, R.
Modlitba z hlediska lingvistického.
Teologické texty, 14 [5] 178-180 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109067 - UJC-A 20030156 CZ cze J
Göttlicher, R.
Východ Abrahamův z Kaldejského Uru. Nová interpretace.
Studia theologica, 5 [11] 54-61 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103085 - UJC-A 20030041 RIV PL eng C
Harvalík, M.
Echoes from the Past - Minor Place Names as a Source for Historical Dialectology.
In: Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin, 24-29 July, 2000. Vol. 1. - (Ed. Warchol, S.). - Lublin, Maria Curie-Sklodowska University Press 2003. - S. 253-263.
[International Congress of Dialectologists and Geolinguists /3./. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103086 - UJC-A 20030042 LV eng A
Harvalík, M.
Dialectal Forms of Proper Names in the Onomastic Grammar of Czech.
In: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly Papers. - (Ed. Timuška, A.). - Riga, University of Latvia 2003. - S. 246-247.
[International Congress of Dialectologists and Geolinguists /4./. Riga (LV), 03.07.28-03.08.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP405/02/D028
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103087 - UJC-A 20030043 RIV CZ eng C
Harvalík, M.
Exonyms vs. endonyms - a linguiustic view of the determination of the boundaries between them.
In: Meeting of the Working Group on Exonyms. - Praha, Commission on Geographical Names 2003. - S. 1-3.
[Working Group on Exonyms. Praha (CZ), 03.09.24-03.09.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103088 - UJC-A 20030044 RIV CZ eng C
Harvalík, M.
Toponymical collections of the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and Brno.
In: Session of the East Central and South-East Europe Division. - Praha, Commission on Geographical Names 2003. - S. 1-3.
[Session of the East Central and South-East Europe Division of the United Nations Groups of Experts on Geographical Names /17./. Praha ( CZ), 03.09.24-03.09.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106894 - UJC-A 20030134 CZ cze J
Harvalík, M.
21. mezinárodní kongres onomastických věd v Uppsale.
Acta onomastica, 44, [-] 244-255 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118383 - UJC-A 20043107 RIV PL cze M
Harvalík, M.
K současnému stavu slovanské onomastické terminologie.
In: Metodologia badan onomastycznych. - (Ed. Biolik, M.). - Olsztyn, Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego 2003. - S. 43-49.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103051 - UJC-A 20030007 RIV CZ cze J
Hašová, L.
Jak a o čem se diskutuje v internetovém češtinářském klubu (BTW např. přechodníků je IMHO škoda).
Naše řeč, 86 [2] 57-70 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103058 - UJC-A 20030014 CZ cze J
Hašová, L.
Další modranská konference.
Naše řeč, 86 [3] 154-157 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103076 - UJC-A 20030032 CZ cze R
Hašová, L.
[Recenze].
Rec.: Lepper, G.: Categories in Text and Talk. - Sage Publications, 200. 208 s.
Časopis pro moderní filologii, 85 [1] 46-48 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106897 - UJC-A 20030137 RIV CZ cze M
Hašová, L.
Jazykové biografie - mapování jazykové situace v azylovém zařízení v Kostelci nad Orlicí.
In: Integrace cizinců na území České republiky. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, Akademie věd ČR 2003. - S. 411-415.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103934 - UJC-A 20037007 RIV CZ cze C
Havlová, E.
K publikovaným i nepublikovaným pracím Ant. Matzenauera.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 11-29.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

108976 - UJC-A 20037020 RIV CZ cze J
Havlová, E.
Oko v slovanských názvech rostlin.
Slavia, 72 [4] 391-408 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

112871 - UJC-A 20047008 RIV RU rus J
Havlová, E.
K istolkovaniju slavjanskich omonimov obza.
Etimologija, 2000-2002, [-] 8-15 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

112872 - UJC-A 20047009 RIV RU rus R
Havlová, E.
V. Blažek. Numerals. Comparative-Etymological Analysis of Numeral Systems and their Implications (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic and Indo-European Languages).
Rec.: Blažek, V.: Numerals. - Brno, 1999. 337 s.
Etimologija, 2000-2002, [-] 251-254 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

117931 - UJC-A 20047019 CZ cze J
Havlová, E.
Rukopisná pozůstalost Antonína Matzenauera v Moravské zemské knihovně.
Listy filologické, 126 [1-2] 95-97 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103945 - UJC-A 20037018 RIV CZ ger C
Havlová, E. - Matzenauer, A.
Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 31-51.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103154 - UJC-A 20035007 RIV CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření depronominálních adverbií, zvláště ve východomoravských nářečích.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 52 [A 51] 223-229 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

116427 - UJC-A 20045016 RIV CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření obyvatelských jmen v českých nářečích.
Acta Onomastica, 44, [-] 29-39 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103059 - UJC-A 20030015 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Sféry slovenské komunikace: od současných politických debat až k "motúziarčině".
Rec.: Odaloš, P.: Dynamika špecifických sfér komunikácie. - Banská Bystrica, 2002. 160 s.
Naše řeč, 86 [3] 148-152 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103094 - UJC-A 20030050 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Za Karlem Hausenblasem.
Naše řeč, 86 [5] 262-265 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103096 - UJC-A 20030052 CZ cze J
Hoffmannová, J.
K narozeninám Jiřího Zemana.
Češtinář, 13 [4] 97-99 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103097 - UJC-A 20030053 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Postmoderní čeština?
In: Postmodernismus v umění a literatuře. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia s mezinárodní účastí. - (Ed. Novotný, V.). - Plzeň, Pro libris 2003. - S. 75-88.
[Postmodernismus v umění a literatuře. Plzeň (CZ), 01.10.10-01.10.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9061303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103098 - UJC-A 20030054 RIV SK cze M
Hoffmannová, J.
Intertextové, metatextové, terminologické problémy české analýzy diskurzu.
In: Philologica 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - (Ed. Žigo, P.). - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 67-72.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103100 - UJC-A 20030056 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
K sémiotické charakteristice deníkových a memoárových textů.
In: Společenské hry (analytický přístup). - (Ed. Doubravová, J.). - Dobrá Voda, Aleš Čeněk 2003. - S. 91-102.
[Sémiotická konference /2./. Praha (CZ), 95.11.20-95.11.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103101 - UJC-A 20030057 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Výzkum mluvených projevů - (stále ještě) lingvistická periferie?
In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Čechová, M.; Moldanová, D.; Milerová, Z.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2003. - S. 214-221.
[Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.03-02.09.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0133
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103103 - UJC-A 20030059 RIV SK cze C
Hoffmannová, J.
Karel Čapek a středník (Další příspěvek k analýze epistolárního stylu Karla Čapka).
In: Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej koferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc. - (Ed. Stanislavová, Z.; Frühaufová, E.). - Prešov, Náuka 2003. - S. 39-47.
[Komunikácia a text. Prešov (SK), 01.11.15-01.11.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103105 - UJC-A 20030061 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Čeština v současné soukromé korespondenci (dopisy, e-maily, esemesky).
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2003. - S. 57-70.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103109 - UJC-A 20030065 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Veřejné mluvené projevy v Poslanecké sněmovně: humorný konflikt a konfliktní humor.
In: Jazyk, média, politika. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.). - Praha, Academia 2003. - S. 40-79.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103111 - UJC-A 20030067 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky.
In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Praha, Academia 2003. - S. 71-81.
[Mezinárodní kongres slavistů /13./. Ljubljana (SI), 03.08.15-03.08.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0133
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103113 - UJC-A 20030069 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Hodnocení, intenzifikace... a STYL v lexiku časopisů pro ženy.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D 3. - Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. - (Ed. Tichý, M.). - Opava, Slezská univerzita 2003. - S. 73-77.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9061303
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103137 - UJC-A 20030093 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Analýza mluvených projevů - vágnost jazyka-objektu a vágnost metajazyka.
In: Vágnost, věda a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2003. - S. 25-33.
[Vágnost, věda a filosofie. Praha (CZ), 01.11.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0133
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118388 - UJC-A 20043112 CZ cze J
Hoffmannová, J.
K osmdesátce Milana Jelínka.
Jazykovědné aktuality, 40 [3/4] 53-56 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118352 - UJC-A 20043076 RIV AT cze J
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Mezigenerační komunikace (starší vyprávějí mladším).
Wiener Slawistischer Almanach, 52, [-] 169-183 (2003).
[Slawische Sprachen heute. Wien (AT), 01.10.04-01.10.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118329 - UJC-A 20043053 RIV CZ cze J
Homoláč, J. - Hulíková, T. - Karhanová, K.
Roztrhaný šat svatého Bernarda. Textová analýza barokního kázání.
Listy filologické, 126 [3/4] 188-227 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GD405/03/H053
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103125 - UJC-A 20030081 RIV CZ cze M
Homoláč, J. - Karhanová, K.
"Tajná zpráva české vlády". Analýza jedné politické a mediální události.
In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. - (Ed. Homoláč, J.; Karhanová, K.; Nekvapil, J.). - Brno, Doplněk 2003. - S. 36-61.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103124 - UJC-A 20030080 CZ cze B
Homoláč, J. - Karhanová, K. - Nekvapil, J.
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Brno, Doplněk 2003. - 184 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103082 - UJC-A 20030038 RIV CZ cze C
Homolková, M.
O staročeském slovese přěmoci (k integraci kalkových významů do lexikálně sémantických struktur).
In: Studia etymologica Brunensia 2. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 191-200.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (WRD) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118330 - UJC-A 20043054 CZ cze R
Homolková, M.
[Recenze].
Rec.: Ševčík, O. - Vykypěl, B. (ed.): Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - Brno, 2001. 234 s.
Listy filologické, 126 [3/4] 340-342 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103151 - UJC-A 20035004 RIV CZ cze J
Ireinová, M.
Dálník čili ekomobil.
Naše řeč, 86 [4] 222-223 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103159 - UJC-A 20035012 RIV CZ cze J
Ireinová, M.
Označení jednotlivce a rodiny jako celku v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce.
Naše řeč, 86 [1] 19-22 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109061 - UJC-A 20030150 RIV SK cze C
Jamborová, M.
Významové proměny slova páteř.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 130-135.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109073 - UJC-A 20030162 RIV CZ cze J
Jamborová, M.
Pozor na padúchy!
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 93-94 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109078 - UJC-A 20030167 RIV CZ cze J
Jamborová, M.
Není kút jako kút.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 114-115 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109065 - UJC-A 20030154 RIV SK cze C
Janovec, L.
Autorský slovník Jaroslava Seiferta - současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 197-201.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109068 - UJC-A 20030157 CZ rus M
Janovec, L.
Seks i erotika v poetičeskom tvorčestve A. S. Puškina.
In: Filologické studie 2001. Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. - (Ed. Hříbková, R.; Žofková, H.). - Praha, Karolinum 2003. - S. 117-126.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119031 - UJC-A 20043127 RIV CZ cze C
Janovec, L.
Produktivnost některých slovotvorných komponentů v češtině a bulharštině.
In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků. - (Ed. Rangelova, A.; Tichá, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 79-84.
[Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20 století. Sofia (BG), 02.10.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106869 - UJC-A 20030109 RIV CZ cze C
Janovec, L. - Rangelova, A.
Metodika výzkumu řečové integrace cizinců v oblasti lexikální.
In: Dialog kultur 2. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. - Ústí nad Orlicí, Oftis 2003. - S. 123-127.
[Dialog kultur /2./. Hradec Králové (CZ), 02.11.12 (EUR)]
Grant: MV AV ČR(CZ) G54
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103933 - UJC-A 20037006 RIV CZ cze C
Janyšková, I.
K úloze tabu v etymologii.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 179-189.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103939 - UJC-A 20037012 RIV CZ cze C
Janyšková, I.
Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen.
In: Česká slavistika 2003. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Praha, Academia 2003. - S. 83-91.
[Mednarodni slavistični kongres /13./. Ljubljana (SI), 03.08.15-03.08.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103938 - UJC-A 20037011 RIV CZ cze/rus/ger G
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Studia etymologica Brunensia 2. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 458 s.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103066 - UJC-A 20030022 CZ cze R
Kaderka, P.
[Recenze].
Rec.: Geertz, C.: Interpretace kultur. - Praha, 2000. 565 s.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 57-61 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103075 - UJC-A 20030031 CZ cze J
Kaderka, P.
Text a kontext (Vídeň 14. - 15. 11. 2002).
Slovo a slovesnost, 64 [2] 157-160 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106900 - UJC-A 20030140 RIV CZ cze M
Kaderka, P.
Etnické kategorizování v médiích.
In: Integrace cizinců na území České republiky. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, Akademie věd ČR 2003. - S. 437-439.
Grant: MV AV ČR(CZ) G54
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106899 - UJC-A 20030139 RIV CZ cze M
Kaderka, P. - Karhanová, K.
Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2002.
In: Integrace cizinců na území České republiky. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, Akademie věd ČR 2003. - S. 425-436.
Grant: MV AV ČR(CZ) G54
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103127 - UJC-A 20030083 RIV CZ cze M
Karhanová, K.
Respekt: Jiná podoba mediálního diskursu o Romech.
In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. - (Ed. Homoláč, J.; Karhanová, K.; Nekvapil, J.). - Brno, Doplněk 2003. - S. 120-144.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106895 - UJC-A 20030135 RIV CZ cze R
Karhanová, K.
O politice a české literatuře.
Rec.: Steiner, P.: Lustrování literatury. - Praha, 2002.
Kritická příloha Revolver revue, - [26] 46-52 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109064 - UJC-A 20030153 RIV SK cze C
Karhanová, K.
Mezitextové navazování a politické ideologie v českých novinách 90. letech.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 183-190.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106896 - UJC-A 20030136 RIV CZ cze M
Karhanová, K. - Homoláč, J.
Protežují novináři Romy?
In: Očernění. Etnické stereotypy v médiích. - (Ed. Pospíšil, F.; Šimáček, M.; Vochocová, L.). - Praha, Člověk v tísni - společnost při ČT 2003. - S. 6-10.
Grant: MV AV ČR(CZ) G54; GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103128 - UJC-A 20030084 RIV CZ cze M
Karhanová, K. - Kaderka, P.
Jazyk, styl a etnicita v masových médiích.
In: Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. - (Ed. Hořavová, B.). - Praha, Multikulturní centrum 2003. - S. 11-13.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106898 - UJC-A 20030138 RIV CZ cze M
Karhanová, K. - Kaderka, P.
Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001.
In: Integrace cizinců na území České republiky. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, Akademia věd ČR 2003. - S. 417-423.
Grant: MV AV ČR(CZ) G54
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103069 - UJC-A 20030025 CZ cze J
Karhanová, K. - Slezáková, M.
Znovu o interakční lingvistice.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 75-79 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103935 - UJC-A 20037008 RIV CZ cze C
Karlíková, H.
Reflexe církevních slavismů charvátské redakce ve staré češtině.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 201-207.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103132 - UJC-A 20030088 CZ cze J
Klarová, Š. - Janovec, L.
8. celostátní rusistický seminář, Lysá nad Labem 2002.
Cizí jazyky, 46 [4] 138-139 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104919 - UJC-A 20035016 RIV DE ger M
Kloferová, S.
Sprachatlanten im Kontakt - Tschechisch-Deutsch.
In: Selecta Bohemico - Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache and Kultur. - (Ed. Eichler, E.:D). - Münster-Hamburg-London, LIT Verlag 2003. - S. 39-53.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104920 - UJC-A 20035017 RIV AT ger C
Kloferová, S.
Sprachareale und ihr Charakter bei der Erforschung von Sprachkontakterscheinungen. Anhand des Tschechischen Sprachatlasses.
In: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. - (Ed. Greule, A.; Nekula, M.). - Wien, Edition Praesens 2003. - S. 21-36.
[Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt.. Regensburg (DE), 02.04.09 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104921 - UJC-A 20035018 RIV CZ cze M
Kloferová, S.
Český jazykový atlas.
In: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. - Brno, Masarykova 2003. - S. 66-72.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104922 - UJC-A 20035019 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Český jazykový atlas. Neznámé nářeční areály.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná, 52 [A 51] 203-212 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104923 - UJC-A 20035020 RIV CZ cze C
Kloferová, S.
Areálová lingvistika a sémantické tvoření slov.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Lidové noviny 2003. - S. 365-376.
[Etymologické symposion. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104924 - UJC-A 20035021 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Nad svazky izoglos v Českém jazykovém atlase.
Naše řeč, 86 [1] 5-18 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106875 - UJC-A 20030115 RIV CZ cze C
Kochová, P.
Internacionální iniciálové zkratky.
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 157-165.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104916 - UJC-A 20035013 CZ cze R
Konečná, H.
[Recenze].
Rec.: Na co se nás často ptáte. - Praha, 2002. 168 s.
Univerzitní noviny, 10 [6] 58-60 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104917 - UJC-A 20035014 RIV CZ cze J
Konečná, H.
Dativ a instrumentál místních jmen typu Prachatice v nářečích.
Naše řeč, 86 [3] 126-132 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104918 - UJC-A 20035015 CZ cze J
Konečná, H.
Vřeckovýtrusý či vřeckovýtrusný?
Naše řeč, 86 [5] 268-269 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

104925 - UJC-A 20035022 CZ cze R
Konečná, H.
[Recenze].
Rec.: Český jazykový atlas 4. - Praha, 2002. 626 s.
Univerzitní noviny, 10 [7-8] 70-72 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103065 - UJC-A 20030021 RIV CZ cze J
Kořenský, J.
Procesuální gramatika v kontextu současných tendencí lingvistického myšlení.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 1-7 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103068 - UJC-A 20030024 CZ cze J
Kořenský, J.
Za Milošem Dokulilem.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 75 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103074 - UJC-A 20030030 CZ cze J
Kořenský, J.
Zemřel Alexandr Stich.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 156-157 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103083 - UJC-A 20030039 RIV SK cze J
Kořenský, J.
Internacionalizace současných slovanských jazyků - možnost nebo nutnost?
Jazykovedný časopis, 54 [1-2] 7-11 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103099 - UJC-A 20030055 RIV SK cze M
Kořenský, J.
Možnosti gramatiky.
In: Philologica 56. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - (Ed. Žigo, P.). - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 29-34.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103112 - UJC-A 20030068 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního světa.
In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13. mezinárodní kongres slavistů. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Praha, Academia 2003. - S. 93-100.
[Mezinárodní kongres slavistů /13./. Ljubljana (SI), 03.08.15-03.08.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103133 - UJC-A 20030089 RIV SK cze C
Kořenský, J.
Snění a myšlení o příštích gramatikách přirozených jazyků.
In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. - (Ed. Šimková, M.). - Bratislava, Veda 2003. - S. 15-18.
[Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Smolenice (SK), 01.10.08-01.10.09 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103135 - UJC-A 20030091 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Vágnost jako modus určenosti.
In: Vágnost, věda a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2003. - S. 11-17.
[Vágnost, věda a filosofie. Praha (CZ), 01.11.08 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103067 - UJC-A 20030023 RIV CZ cze J
Králík, J.
Projekt korpusového slovníku maďarštiny.
Slovo a slovesnost, 64 [1] 72-74 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0913
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103071 - UJC-A 20030027 CZ cze R
Králík, J.
[Recenze].
Rec.: Hřebíček, L.: Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. - Praha, 2002. 195 s.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 133-134 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103136 - UJC-A 20030092 RIV CZ cze C
Králík, J.
K problému kvantifikování vágnosti z hlediska kvantitativní lingvistiky.
In: Vágnost, věda a filosofie. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2003. - S. 18-24.
[Vágnost, věda a filosofie. Praha (CZ), 01.11.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0086
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109059 - UJC-A 20030148 RIV SK cze C
Krausová, A.
Rysy mluvenosti v chatových příspěvcích na Internetu.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 66-70.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106866 - UJC-A 20030106 RIV CZ cze C
Lašťovičková, M.
K volbě hymnů öDenní modlitby církveö.
In: Parémie národů slovanských. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Raclavská, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2003. - S. 199-204.
[Parémie národů slovanských. Ostrava (CZ), 02.11.20-02.11.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0547
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

107946 - UJC-A 20030144 RIV CZ cze J
Lehečka, B.
Dobrovského Böhmisch-deutsches Wörterbuch.
Čeština doma a ve světě, 11 [3-4] 140-147 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/1732
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109081 - UJC-A 20030170 RIV CZ cze J
Lehečka, B.
Staročeský počítačový pravopis.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 136-140 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119; GA ČR(CZ) GA405/00/1732
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106889 - UJC-A 20030129 RIV CZ cze J
Mackovičová, M.
Oronymie Brdské vrchoviny.
Acta onomastica, 44, [-] 156-169 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106887 - UJC-A 20030127 RIV CZ cze J
Malenínská, J.
Pomístní jména Čeří, Čeřina, Čeřinka, Čeřovka a jejich možná etymologická východiska.
Acta onomastica, 44, [-] 45-47 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106890 - UJC-A 20030130 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Karpenko, O. P.: Hidronimikon Central'noho Polissja. - Kyjiv, 2003. 317 s.
Acta onomastica, 44, [-] 196-198 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109069 - UJC-A 20030158 RIV SK cze C
Malenínská, J.
K proměně pomístních jmen v neoficiální komunikaci.
In: Vlastné meno v komunikácii. Zborník referátov. - (Ed. Žigo, P.; Majtán, M.). - Bratislava, Veda 2003. - S. 177-181.
[Slovenská onomastická konferencia /15./. Bratislava (SK), 02.09.06-02.09.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106872 - UJC-A 20030112 RIV CZ cze C
Martincová, O.
Internacionalizace a vyrovnávací tendence.
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 17-22.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106881 - UJC-A 20030121 RIV PL cze C
Martincová, O.
Inovační lexikální procesy a slovníky neologizmů.
In: Procesy innowacyjne w jazykach slowianskich. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy 2003. - S. 117-126.
[Procesy innowacyjne w jazykach slowianskich. Warszawa (PL), 00.09.25-00.09.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106883 - UJC-A 20030123 RIV PL cze M
Martincová, O.
Obecná charakteristika lexikografického přístupu k neologizmům.
In: Slowotwórstwo/Nominacja. - (Ed. Gajdowa, K.; Weinberger, H.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2003. - S. 34-35.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106884 - UJC-A 20030124 RIV PL cze M
Martincová, O.
Neologizmy v pohledu západoslovanské a jihoslovanské lexikografie.
In: Slowotwórstwo/Nominacja. - (Ed. Gajdowa, K.; Weinberger, H.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2003. - S. 35-39.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119030 - UJC-A 20043126 RIV CZ cze C
Martincová, O.
Propria v neologické slovotvorbě.
In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků. - (Ed. Rangelova, A.; Tichá, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 19-25.
[Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20. století. Sofia (BG), 02.10.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103090 - UJC-A 20030046 RIV CZ cze J
Matúšová, J.
K vývoji příjmení u Čechů v prvních poválečných letech.
Naše řeč, 86 [5] 251-256 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106891 - UJC-A 20030131 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Ganžina, I.: Slovar' sovremennych russkich familij. - Moskva, 2001. 671 s.
Acta onomastica, 44, [-] 198-200 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109071 - UJC-A 20030160 RIV SK cze C
Matúšová, J.
Komunikační aspekty při změnách vlastních jmen po r. 1945 v České republice.
In: Vlastné meno v komunikácii. Zborník referátov. - (Ed. Žigo, P.; Majtán, M.). - Bratislava, Veda 2003. - S. 191-197.
[Slovenská onomastická konferencia /15./. Bratislava (SK), 02.09.06-02.09.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103091 - UJC-A 20030047 RIV CZ cze J
Mlejnecká, J.
Jazyk ve válce.
Naše řeč, 86 [5] 266 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106874 - UJC-A 20030114 RIV CZ cze C
Mravinacová, J.
Anomální kombinace internacionálních morfémů s prvky českého lexika.
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 126-132.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109058 - UJC-A 20030147 RIV SK cze C
Mravinacová, J.
Možnosti konkurence u přejatých substantiv na -ing/-ink (na základě sémantické analýzy).
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 54-58.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103104 - UJC-A 20030060 RIV SK cze C
Müllerová, O.
Charakteristické rysy řeči příslušníků nejstarší generace (vzpomínky na mládí).
In: Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej koferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc. - (Ed. Stanislavová, Z.; Frühaufová, E.). - Prešov, Náuka 2003. - S. 48-56.
[Komunikácia a text. Prešov (SK), 01.11.15-01.11.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103110 - UJC-A 20030066 RIV CZ cze M
Müllerová, O.
Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a přátelského popovídání.
In: Jazyk, média, politika. - (Ed. Čmejrková, S.; Hoffmannová, J.). - Praha, Academia 2003. - S. 116-156.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103053 - UJC-A 20030009 CZ cze J
Nejedlý, P.
Brněnské etymologické setkávání.
Naše řeč, 86 [2] 104-107 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

118277 - UJC-A 20043001 RIV AT ger J
Nejedlý, P.
Die Erfassung des alttschechischen lexikalischen Systems im Staročeský slovník.
Wiener Slavistisches Jahrbuch, 49, [-] 219-230 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103079 - UJC-A 20030035 RIV GB eng M
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies 2001. - (Ed. Parkinson, S.). - Leeds, Maney Publishing 2003. - S. 829-838.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103080 - UJC-A 20030036 RIV CZ cze B
Nováková, M. - Tyl, Z. - Tylová, M.
Bibliografie české lingvistiky 1961 - 1963. Sv. 1. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - 227 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106865 - UJC-A 20030105 RIV DE eng C
Oliva, K.
Linguistics-based PoS-tagging of Czech: Disambiguation of se as a Test Case.
In: Investigations into Formal Slavic Linguistics. Contributions of the Conference. - (Ed. Kosta, P.; Blaszczak, J.; Frasek, J.; Geist, L.; Zygis, M.). - Frankfurt am Main, Lang 2003. - S. 299-314.
[European Conference on Formal Description of Slavic Languages /4./. Potsdam (DE), 01.11.28-01.11.30 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109070 - UJC-A 20030159 RIV SK cze C
Olivová-Nezbedová, L.
K předložkám v a na v pomístních jménech v Čechách.
In: Vlastné meno v komunikácii. Zborník referátov. - (Ed. Žigo, P.; Majtán, M.). - Bratislava, Veda 2003. - S. 183-189.
[Slovenská onomastická konferencia /15./. Bratislava (CZ), 02.09.06-02.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106873 - UJC-A 20030113 RIV CZ cze C
Opavská, Z.
Krajní póly fungování kvantifikačně-intenzifikačních prefixoidů?
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 35-41.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109056 - UJC-A 20030145 RIV CZ cze C
Opavská, Z.
Některá pojmenování užívaná odpůrci a přívrženci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska).
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 9-12.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119040 - UJC-A 20043136 RIV PL cze M
Papcunová, J.
Grupa czesko-slowacka. Jezyk czeski.
In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1997 z uzupelnieniami za lata 1992-1996. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistyczny Osrodek Wydawniczy 2003. - S. 364-394.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119041 - UJC-A 20043137 RIV US cze/eng M
Papcunová, J.
Czech language.
In: 2002 MLA. International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. Vol. 3. Linguistics. - (Ed. Chen, B.). - New York, Modern Language Association of America 2003. - S. 95-97.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106864 - UJC-A 20030104 RIV CZ cze B
Papcunová, J. - Nejedlá, A.
Bibliografie české lingvistiky 1996. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - 239 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103055 - UJC-A 20030011 RIV CZ cze J
Pravdová, M.
Propan-butan, nebo LPG?
Naše řeč, 86 [2] 110-111 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103061 - UJC-A 20030017 RIV CZ cze J
Pravdová, M.
Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií.
Naše řeč, 86 [4] 206-217 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109080 - UJC-A 20030169 RIV CZ cze J
Pytlíková, M.
Eunuchus a jeho protějšky v staročeském biblickém textu.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 125-135 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106877 - UJC-A 20030117 RIV CZ cze C
Rangelova, A.
Nové komunikační prostředky jako zdroj internacionálního lexika.
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 229-233.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119033 - UJC-A 20043129 RIV CZ cze C
Rangelova, A.
Nová slova z oblasti počítačové techniky v češtině a bulharštině (se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování).
In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků. - (Ed. Rangelova, A.; Tichá, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 108-115.
[Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20. století. Sofia (BG), 02.10.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119034 - UJC-A 20043130 RIV CZ cze/fre B
Rangelova, A. - Tichá, Z.
Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků z pracovního setkání. Sofie, 7. října 2002. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - 138 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103092 - UJC-A 20030048 RIV CZ cze J
Smejkalová, K.
Do přírody jedině v nepropro obleku.
Naše řeč, 86 [5] 270 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103063 - UJC-A 20030019 RIV CZ cze J
Stluka, M.
Vztahy mezi staročeským Životem Krista Pána a staročeským Pasionálem podle jejich nejstarších rukopisných zápisů.
Listy filologické, 126 [1-2] 1-19 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103070 - UJC-A 20030026 RIV CZ cze J
Světlá, J.
K typologickým rozdílům mezi texty informativními a apelativními.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 88-106 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106876 - UJC-A 20030116 RIV CZ cze C
Světlá, J.
Proces internacionalizace lexika v oblasti cestovního ruchu.
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 174-181.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103047 - UJC-A 20030003 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Melino, valaška a jiná plemena.
Naše řeč, 86 [1] 53-54 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103115 - UJC-A 20030071 RIV CZ cze M
Svobodová, I.
O televizní sportovní reportáži vážně i nevážně.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D 3. - Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. - (Ed. Tichý, M.). - Opava, Slezská univerzita 2003. - S. 103-110.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103120 - UJC-A 20030076 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Jenom pro mne?
Český jazyk a literatura, 53 [3] 145-146 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103121 - UJC-A 20030077 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Opět velká písmena.
Český jazyk a literatura, 53 [4] 199-200 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103122 - UJC-A 20030078 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Otevření (se) světu.
Český jazyk a literatura, 53 [5] 240-241 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103123 - UJC-A 20030079 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
Novomanželé Tichý, Tichých, Tiší?
Český jazyk a literatura, 54 [1] 37-38 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103126 - UJC-A 20030082 RIV CZ cze M
Šabatová, A. - Homoláč, J. - Karhanová, K.
"Je trestné topit Roma"? (Prezentace násilné smrti Tibora Danihela v českém tisku).
In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. - (Ed. Homoláč, J.; Karhanová, K.; Nekvapil, J.). - Brno, Doplněk 2003. - S. 80-101.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103936 - UJC-A 20037009 RIV CZ cze C
Šarapatková, Ž.
Poznámky k sémantice několika staroslověnských slov.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 209-214.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103045 - UJC-A 20030001 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Ke kategorii životnosti některých právních termínů a k jejich shodě.
Naše řeč, 86 [1] 23-26 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103048 - UJC-A 20030004 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Vychytávky.
Naše řeč, 86 [1] 54 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103057 - UJC-A 20030013 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Od čtvrtku do pátka.
Naše řeč, 86 [3] 161-164 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103152 - UJC-A 20035005 LV eng A
Šipková, M.
On the Proportionality of Lexis and Grammar in the Czech National Dialectal Atlas.
In: Abstracts of Scholarly Papers. - (Ed. Timuška, A.). - Riga, Latvian Language Institute, University of Latvia 2003. - S. 223.
[Fourth International Congress of Dialectologists and Geolinguistic. Riga (LV), 03.07.28-03.08.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0110
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103153 - UJC-A 20035006 RIV SIGLE PL eng C
Šipková, M.
Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Processes.
In: Proceedinds of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Volume 1. - (Ed. Warchoł, S.). - Lublin, Maria Curie-Sklodowska University Press 2003. - S. 371-373.
[Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103157 - UJC-A 20035010 RIV SIGLE CZ cze M
Šipková, M.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny.
In: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. - Brno, Masarykova univerzita 2003. - S. 122-128.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109063 - UJC-A 20030152 RIV SK cze C
Šmídová, P.
Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologismů.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 179-183.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103052 - UJC-A 20030008 RIV CZ cze J
Štěpán, P.
Označení černé a bílé barvy v zeměpisných jménech v Čechách.
Naše řeč, 86 [2] 82-95 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103102 - UJC-A 20030058 RIV CZ cze C
Štěpán, P.
Centrum a periferie českého systému označení barev (na základě toponymického materiálu z území Čech).
In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Čechová, M.; Moldanová, D.; Milerová, Z.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2003. - S. 97-101.
[Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.03-02.09.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106871 - UJC-A 20030111 RIV CZ cze J
Štěpán, P.
Barvy v zeměpisných jménech v Čechách - vybrané aspekty a souvislosti.
Historická geografie, 32, [-] 183-194 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106888 - UJC-A 20030128 RIV CZ cze J
Štěpán, P.
Sufix -ný v pomístních jménech v Čechách.
Acta onomastica, 44, [-] 131-155 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106892 - UJC-A 20030132 CZ cze R
Štěpán, P.
[Recenze].
Rec.: CieĽlikowa, A. - Czopek-Kopciuch, B. (ed.): Toponimia i oronimia. - Kraków, 2001. 396 s.
Acta onomastica, 44, [-] 208-216 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106893 - UJC-A 20030133 CZ cze R
Štěpán, P.
[Recenze].
Rec.: Kopertowska, D.: Kielce. Historia i wspólczesnoĽm w nazewnictwie. - Kielce, 2001. 448 s.
Acta onomastica, 44, [-] 216-218 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103072 - UJC-A 20030028 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Ágel, V.: Valenztheorie. - Tübingen, 2000. 300 s.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 142-145 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103078 - UJC-A 20030034 CZ ger J
Štícha, F.
Miloš Dokulil in memoriam.
Linguistica Pragensia, 13 [1] 1-4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103081 - UJC-A 20030037 RIV CZ cze/ger B
Štícha, F.
Česko-německá srovnávací gramatika. Praha, Argo 2003. - 842 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103134 - UJC-A 20030090 RIV SK cze C
Štícha, F.
Gramatický výzkum dříve a dnes: korpus jako výzva.
In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. - (Ed. Šimková, M.). - Bratislava, Veda 2003. - S. 24-31.
[Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Smolenice (SK), 01.10.08-01.10.09 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A063
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103095 - UJC-A 20030051 CZ cze R
Tichá, Z.
[Recenze].
Rec.: Adámek, P. - Prošek, F.: Slang pražských dopraváků. - Praha, 2001.
Naše řeč, 86 [5] 258-260 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106870 - UJC-A 20030110 RIV SIGLE CZ cze C
Tichá, Z.
TERAPIE (K jednomu internacionálnímu slovotvornému komponentu).
In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Tichá, Z.; Rangelova, A.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 215-219.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106882 - UJC-A 20030122 RIV PL cze C
Tichá, Z.
Materiálová báze slovníku neologizmů v češtině.
In: Procesy innowacyjne w jazykach slowianskich. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistycny Osrodek Wydawniczy 2003. - S. 225-230.
[Procesy innowacyjne w jazykach slowianskich. Warszawa (PL), 00.09.25-00.09.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109057 - UJC-A 20030146 RIV SK cze C
Tichá, Z.
Profesionalizmy a slangizmy.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 12-16.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119032 - UJC-A 20043128 RIV CZ cze C
Tichá, Z.
Pojmenování ve sportovní oblasti - od slangu ke spisovné komunikaci (na česko-bulharském materiálu).
In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (90. léta 20. století). Sborník příspěvků. - (Ed. Rangelova, A.; Tichá, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - S. 101-107.
[Dynamika a inovace v češtině a bulharštině během 90. let 20. atoletí. Sofia (BG), 02.10.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106878 - UJC-A 20030118 RIV CZ cze G
Tichá, Z. - Rangelova, A.
Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2003. - 239 s.
[Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Praha (CZ), 03.06.16-03.06.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103046 - UJC-A 20030002 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Mešterka.
Naše řeč, 86 [1] 52-53 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103054 - UJC-A 20030010 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Galuska.
Naše řeč, 86 [2] 108-110 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103073 - UJC-A 20030029 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Glottometrics. - Lüdenscheid, 2001-2003, č. 1-4.
Slovo a slovesnost, 64 [2] 145-148 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103077 - UJC-A 20030033 CZ cze R
Uhlířová, L.
Nová učebnice češtiny pro cizince.
Rec.: Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Čtyři roční období. - Praha, 2002. 204 s.
Časopis pro moderní filologii, 85 [1] 55-57 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103093 - UJC-A 20030049 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Marmyška.
Naše řeč, 86 [5] 270-271 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103116 - UJC-A 20030072 RIV CZ cze M
Uhlířová, L.
Samostatný lexém tento jako prvek množiny odkazových konkurentů.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D 3. - Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám. - (Ed. Tichý, M.). - Opava, Slezská univerzita 2003. - S. 168-176.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/03/0377
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103117 - UJC-A 20030073 RIV NL eng M
Uhlířová, L.
On the associative anaphor in fairy tales.
In: Language and Function. To the memory of Jan Firbas. - (Ed. Hladký, J.). - Amsterdam, Benjamins 2003. - S. 315-323.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103119 - UJC-A 20030075 RIV DE ger M
Uhlířová, L.
E-mail in der Sprachberatungsstelle.
In: Kommunikationsform E-Mail. - (Ed. Ziegler, A.; Dürscheid, Ch.). - Tübingen, Stauffenburg 2003. - S. 245-262.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

106879 - UJC-A 20030119 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Kordic, S.: Riječi na granici punoznačnosti. - Zagreb, 2002. 227 s.
Slavia, 72 [3] 334-336 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103118 - UJC-A 20030074 RIV DE eng M
Uhlířová, L. - Wimmer, G.
A Contribution to Word Length Theory.
In: Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag. - (Ed. Kempgen, S.; Schweier, U.; Berger, T.). - München, Otto Sagner 2003. - S. 524-530.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109062 - UJC-A 20030151 RIV SK cze C
Vajdlová, M.
Analýza sémantické a slovotvorné struktury staročeských lexikálních jednotek dívati sě, diviti sě, s přihlédnutím k jejich vzájemnému vztahu a následnému novočeskému vývoji.
In: Varia 10. - (Ed. Nábělková, M.; Šimková, M.). - Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003. - S. 136-147.
[Kolokvium mladých jazykovedcov /10./. Modra-Piesok (SK), 00.11.22-00.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109072 - UJC-A 20030161 RIV CZ cze J
Vajdlová, M.
Pán - rytieř - panošě aneb O české středověké šlechtě.
Čeština doma a ve světě, 11 [3/4] 88-93 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103946 - UJC-A 20037019 RIV CZ cze C
Valčáková, P.
Matzenauerovy etymologie v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 53-56.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

108975 - SLU-S 20033096 RIV CZ rus/ger/eng U
Vavřínek, V. - Janoušek, P. - Nejedlý, P. - Gladkova, H. - Skwarska, K.
Mezinárodní sympozium Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. 4 s.
[ Praha, 03.06.10-03.06.13 (K-WRD 67/30)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905; CEZ:AV0Z9092920

103928 - UJC-A 20037001 CZ cze R
Vykypěl, B.
[Recenze].
Rec.: Kořínek, J. M. - Erhart, A.: Úvod do fonologie. - Praha, 2000. 139 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 52 [51] 272-273 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103937 - UJC-A 20037010 RIV CZ sor C
Vykypěl, B.
Wo jednym delnjoserbskim slowotwornym archaizmje.
In: Studia etymologica Brunensia 2. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 417-421.
[Etymologické symposion Brno 2002. Brno (CZ), 02.09.10-02.09.12 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103940 - UJC-A 20037013 RIV CZ cze K
Vykypěl, B.
Odkud je české slovo král?
In: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS. - (Ed. Rusinová, E.). - Brno, Filozofická fakulta MU 2003. - S. 152-160.
[Letní škola slovanských studií /36./. Brno (CZ), 03.07.25-03.08.22 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP405/02/P032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103941 - UJC-A 20037014 RIV CZ ger J
Vykypěl, B.
Vokale und konsonanten als Selbst- und Mitlaute.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 52 [51] 57-82 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

103942 - UJC-A 20037015 RIV LT ger J
Vykypěl, B.
"Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung" (einige Bemerkungen).
Acta Linguistica Lithuanica, 48, [-] 159-175 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11