ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

058649 - SOU-Z 990003 RIV CZ eng J
Brokl, L.
Introduction to a Mono-thematic Issue on the Czech-German Relations.
Czech Sociological Review, 6 [2] 131-133 (1998).

052228 - SOU-Z 980046 RIV GB eng M
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Czech and Slovak Political and Parliamentary Elites.
In: Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe. - London, Macmillan press LTD 1998. - S. 131-140.

061626 - SOU-Z 990038 RIV US eng J
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Czech Republic.
European Journal of Political Research, 34 [3-4] 373-384 (1998).
[Impact factor: 0.457(99) 0.602(00) 0.707(01) 0.803(02) 0.476(03) ]

052241 - SOU-Z 980059 RIV CZ cze B
Brokl, L. - Mansfeldová, Z. - Kroupa, A.
Poslanci prvního českého parlamentu 1992-96. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 58 s. - (Pracovní texty. 5).

052262 - SOU-Z 980080 CZ cze N
Buštíková, L.
Třetí cesta Tonyho Blaira.
Nová přítomnost, [10] 23 (1998).

058652 - SOU-Z 990006 CZ eng N
Čermáková, M.
Czech Woman on the Labour market in the 90's.
Czech Business and Trade, - [4] 17-19 (98.00.00).

052265 - SOU-Z 980083 CZ cze I
Fialová, L. - Pikálek, D.
Mladá generace v manželství. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 4 s. - (Data a Fakta. 10).

052232 - SOU-Z 980050 CZ eng B
Gatnar, L. - Búzik, B.
Attitudes of Individuals and Institutions to Social Transformation. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - S. 39-65. - (Pracovní texty. 2).

052220 - SOU-Z 980025 RIV DE ger C
Havelka, M.
Von der Geschichte des Sinns zum Sinn der Geschichte.
In: Wahrheit und Geschichte- ein Dialog mit Paul Tillich. - (Ed. Hummel, G.). - Berlin, Walter de Gruyter 1998. - S. 15-25.
[Internationalen Paul-Tillich-Symposions in Frankfurt /6./. Frankfurt (DE), 96.00.00]

052223 - SOU-Z 980037 FR fre B
Havelka, M.
Liberalisme et reálisme tcheques, et leurs transformations: Masaryk, Kaizl, Peroutka. (Ed. Delsol, Ch). - Paris, Presses Universitaires de France 1998. - S. 452-466.

052226 - SOU-Z 980042 RIV CZ cze M
Havelka, M.
Max Weber a počátky sociologie náboženství.
In: Sociologie náboženství. - (Ed. Havelka, M.; Škoda, J.). - Praha, Vyšehrad 1998. - S. 19-119.

052255 - SOU-Z 980073 RIV DE ger C
Havelka, M.
Der gesellschaftliche Wandel in der Tschechischen Republik.
In: Transformationsprozesse in der Staaten Ostmitteeuropas 1989-1995. - Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft 1998. - S. 246-255.
[Der Transformationsprozess in der Reformstaaten Ostmitteleuropas. Düsseldorf (DE), 95.12.13-95.12.16]

052277 - SOU-Z 980095 CZ cze T
Havelka, M.
Metodologie, sociologie a politika. (Ed. Havelka, M.). - Praha, Oikoymenh 1998. - 346 s.

052248 - SOU-Z 980066 RIV CZ cze M
Houžvička, V.
Německo a vstup do NATO jako diferenciační faktor české společnosti.
In: Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990. - Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1998. - S. 241-265.
Grant: GA AV ČR(CZ) 01151/96

058647 - SOU-Z 990001 RIV CZ eng J
Houžvička, V.
Germany as a Factor of Differentation in Czech Society.
Czech Sociological Review, 6 [2] 219-240 (1998).

058662 - SOU-Z 990017 CZ eng R
Houžvička, V.
[Recenze].
Rec.: Katzenstein, P.: Mitteleuropa- between Europe and Germany.
Czech Sociological Review, 6 [2] 261-264 (1998).

079872 - SOU-Z 20013050 CZ cze N
Houžvička, V.
Podle výzkumu věnují lidé Německu velkou pozornost.
Mladá fronta Dnes, 9, 1-1 (98.06.12).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079877 - SOU-Z 20013055 CZ cze N
Houžvička, V.
Kompatibilita hodnot, kapitálu a infrastruktury.
S-98 (Veřejná správa), [43] 12-23 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079878 - SOU-Z 20013056 CZ cze N
Houžvička, V.
Německá Evropa nebo evropské Německo?
S-98 (Veřejná správa), [32] 28-29 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079881 - SOU-Z 20013063 CZ cze N
Houžvička, V.
Vzájemná tolerance jako program.
Hospodářské noviny, 6 (98.12.10).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079910 - SOU-Z 20013072 CZ cze N
Houžvička, V.
Slova přes hranice by se měla vážit.
Právo, 6 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079911 - SOU-Z 20013073 CZ cze N
Houžvička, V.
Věčně včerejší hlasy.
Právo, 1 (98.03.13).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079969 - SOU-Z 20013057 RIV CZ cze/ger C
Houžvička, V.
Německo diferencuje českou společnost.
In: Češi a Němci 150 let po Bolzanovi. - Praha, Prago-Media-News 1998. - S. 144-152. - (Češi a Němci. 8).
[Češi a Němci 150 let po Bolzanovi. Jihlava (CZ), 98.05.03-98.05.05 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

052222 - SOU-Z 980029 RIV NJ eng J
Illner, M.
The Changing Quality of Life in a Post-communist Country: The Case of Czech Republic.
Social Indicators Research, 43 [1-2] 141-170 (1998).
[Impact factor: 0.375(99) 0.435(00) 0.608(01) 0.378(02) 0.398(03) ]

052235 - SOU-Z 980053 CZ cze N
Illner, M.
Pojem normality je relativní.
Revue Prostor. Společnost, politika, kultura, umění, - [37] 61-64 (98.06.01).

052237 - SOU-Z 980055 US eng M
Illner, M.
Local Democratization in the Czech Republic After 1989.
In: Participation and Democracy East and West. - (Ed. Rueschemeyer, D.; Rueschemeyer, M.; Wittrock, B.). - Armonk, M.E.Sharpe 1998. - S. 51-82.

052244 - SOU-Z 980062 RIV BG eng M
Illner, M.
Underestimation of Complexity: On a Major Risk in the Post-Communist Transformation.
In: Central and Eastern Europe Continuing Transformation. - (Ed. Genov, N.). - Sofie, Sofia -SA- Publishing House 1998. - S. 76-88.

052266 - SOU-Z 980084 RIV PL eng C
Illner, M.
Territorial Decentralization: A Stumbling Block of Democratic Reforms in East-Central Europe.
In: Building Open Society and Perspectives of Sociology in East Central Europe. - (Ed. Sztompka, P.). - Krakow, International Sociological Association 1998. - S. 143-153.
[Proceedings of the ISA Regional Conference for East Central Europe.. Krakow (PL), 96.09.14-96.09.18]

052279 - SOU-Z 980098 CZ cze N
Illner, M.
Druhá evropská konference společenských věd.
Aula, 6 [3] 12-15 (1998).

052280 - SOU-Z 980099 RIV FR eng J
Illner, M.
Public Opinion Surveys as Inputs to Administrative Reform in the Czech Republic.
Sigma Papers, - [25] 40-58 (1998).

058651 - SOU-Z 990005 CZ eng N
Illner, M.
Local Politics and Elections in the Czech Republic in 1998.
Czech Business and Trade, [4] 16-17 (98.00.00).

052245 - SOU-Z 980063 RIV GB eng M
Jehlička, P. - Baker, S.
Dilemmas of Transition: The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe.
In: Dilemmas of Transition The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. - (Ed. Jehlička, P.; Baker, S.). - London, Frank Class 1998. - S. 1-28.

052246 - SOU-Z 980064 RIV GB eng M
Jehlička, P. - Fagin, A.
Sustainable Development in the Czech Republic: A Doomed Process.
In: Dilemmas of Transition The Environment, Democracy and Economic Reform in East Central Europe. - (Ed. Jehlička, P.; Baker, S.). - London, Frank Class 1998. - S. 113-128.

052236 - SOU-Z 980054 RIV CZ cze J
Jeřábek, M.
Vytváření přeshraničního trhu práce- pendlerství v česko-německém pohraničí.
Demografie, - [1] 39-43 (1998).

052257 - SOU-Z 980075 RIV DE ger J
Jeřábek, M.
Regionalentwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im tschechisch-deutschen Grenzraum.
Occasional Paper, - [19] 88-99 (1998).

052278 - SOU-Z 980097 RIV CZ eng J
Jeřábek, M.
Analysis of Knowledge in Connection with Travel of Inhabitants of the Czech Republic to Foreign Countries.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica, - [supplementum] 325-334 (1998).

061619 - SOU-Z 990031 CZ cze A
Kastner, Q.
Volynští Češi na Litoměřicku.
In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století. - Opava, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy 1998. - S. 249-256.
[Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století. Opava (CZ), 98.10.13-98.10.14]

052225 - SOU-Z 980041 RIV CZ cze B
Kostelecký, T. - Nedomová, A. - Vajdová, Z.
Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti-situace v Praze a Brně. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 45 s. - (Pracovní texty.).

052267 - SOU-Z 980085 RIV CZ eng J
Kreidl, M.
Changes in the Perception of Poverty and Wealth: The Czech Republic, 1991-1995.
Czech Sociological Review, 6 [1] 73-97 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120; GA ČR(CZ) GA403/96/0386

052272 - SOU-Z 980090 RIV CZ cze B
Kreidl, M. - Vlachová, K.
Nastal soumrak extrémní pravice? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 33 s. - (Pracovní texty- Sociální trendy. 5).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052242 - SOU-Z 980060 RIV CZ cze B
Lux, M.
Konzervatismus a liberalismus na pozadí percepe sociálního státu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 50 s. - (Pracovní texty. 4).

052224 - SOU-Z 980040 CZ cze N
Machonin, P.
Šance pro demokratickou levici.
Listy, 28 [2] 41-46 (1998).

052231 - SOU-Z 980049 RIV CZ eng B
Machonin, P.
Results of the Czech-Slovak Comparison: Actors of Social Transformation. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 34 s. - (Pracovní texty. 2).

052250 - SOU-Z 980068 CZ cze N
Machonin, P.
Vytvářet sociální struktury motivující lidi k podílu na zdokonalování kvality života.
Právo lidu, -, [-] 5 (98.06.29).

052251 - SOU-Z 980069 CZ cze N
Machonin, P.
Tlak na věcnost politických linií stran vzrůstá.
Hospodářské noviny, -, [-] - (98.08.13).

052252 - SOU-Z 980070 CZ cze N
Machonin, P.
Sociální portrét voličstva ČSSD a ODS.
Právo lidu, - [7-] 5 (98.09.07).

052263 - SOU-Z 980081 CZ cze N
Machonin, P.
Byly výsledky voleb náhodné?
Trend politiky, vědy, kultury, společnosti, 5 [4-5] 13-14 (1998).

052264 - SOU-Z 980082 CZ cze N
Machonin, P.
Východisko z nouze- nebo nová šance?
Listy, 28 [5] 37-39 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

052282 - SOU-Z 980101 CZ cze N
Machonin, P.
Krystalizace české politické scény.
Hospodářské noviny, 6 (98.11.17).

052283 - SOU-Z 980102 CZ cze N
Machonin, P.
Platy ve sféře závislé na státním rozpočtu zaostávají.
Hospodářské noviny, - (98.11.19).

058661 - SOU-Z 990016 CZ eng R
Machonin, P.
[Recenze].
Rec.: Krejčí, J. - Krejčová, A.: Great Revolutions Compared. The Outline of a Theory.
Czech Sociological Review, 6 [2] 264-267 (1998).

052284 - SOU-Z 980103 CZ cze N
Machonin, P. - Gatnar, L.
Vyhlídky současného modelu řešení české politické situace ve světle výsledků povolebního výzkumu.
Pohledy, [5] 1-8 (1998).

052216 - SOU-Z 980016 RIV DE ger J
Mansfeldová, Z.
Zivilgesellschaft in der Tschechischen und Slowakischen Republik.
Aus Politik und Zeitgeschichte, - [6-7] 13-19 (1998).

052229 - SOU-Z 980047 RIV US eng C
Mansfeldová, Z.
The First Parliament of the Czech Republic as Seen by Its Members. (Ed. Longley, L.; Zajc, D.). - Appleton, Research Committee of Legislative Specialists 1998. - S. 131-144.
[The New Democratic Parliaments: The First years. Ljubljana (US), 96.06.24-96.06.26]

052239 - SOU-Z 980057 RIV JP jap J
Mansfeldová, Z.
Social Partnership and Interest Representation in Transitory Society: the Czech case.
Magazine of Labour Research Council Rochokyo, - [6] 44-50 (1998).

052243 - SOU-Z 980061 CZ cze N
Mansfeldová, Z.
Sociální dialog v Japonsku.
Pohledy, 6 [4] 1-5 (1998).

052247 - SOU-Z 980065 RIV NL hol J
Mansfeldová, Z.
Democratie in ontwikkeling.
Oost-Europa Verkenningen, - [152] 19-29 (1998).

052238 - SOU-Z 980056 RIV CZ eng C
Mansfeldová, Z. - Brokl, L.
Public Opinion and Parliamentary Political Parties' Attitudes in the Czech Republic towards the EU Membership.
In: The Role of the Central European Parliaments in the Process of European Integration. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Klíma, M.). - Praha, VŠE 1998. - S. 257-270.
[International Conference. Praha (CZ), 97.09.12-97.09.14]

052254 - SOU-Z 980072 RIV CZ cze B
Matějů, P.
Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 36 s. - (Sociální trendy - Pracovní texty. 1).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052271 - SOU-Z 980089 RIV CZ eng B
Matějů, P.
The Middle Class Formation in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 39 s. - (Pracovní texty- Sociální trendy. 6).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120; GA ČR(CZ) GA403/96/0386

058664 - SOU-Z 990019 CZ cze N
Matějů, P.
Probuzení z letargie nebylo snadné.
Lidové noviny, - (98.06.20).

068203 - SOU-Z 20000090 RIV CZ cze M
Matějů, P.
Sociální mobilita a změny v životních šancích.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 156-181.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

068205 - SOU-Z 20000092 RIV CZ cze M
Matějů, P.
Obnova středních tříd a její politické souvislosti.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 205-224.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

058655 - SOU-Z 990010 RIV DE ger M
Matějů, P. - Hanley, E.
Die Herausbildung ökonomischer und politischer Eliten in Ostmitteleuropa.
In: Eliten im Wandel. - (Ed. Hatschikjan, M. A.; Altmann, F. L.). - Paderborn, Ferdinand Shöningh 1998. - S. 145-172.

052215 - SOU-Z 980010 CZ cze I
Matějů, P. - Kreidl, M.
Proměny ve vnímání úspěchu, bohatství a chudoby: "americký sen" nebo "italská cesta". Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 8 s. - (Sociální trendy - Informace a rozbory. 12).

052261 - SOU-Z 980079 RIV CZ cze B
Matějů, P. - Kreidl, M.
Rekostrukce sociálního statusu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 30 s. - (Sociální trendy- Pracovní texty. 3).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052270 - SOU-Z 980088 RIV CZ eng B
Matějů, P. - Kreidl, M.
The Crystallization of Social Status in the Post-Communist Society. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 28 s. - (Pracovní texty- Sociální trendy. 7).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052281 - SOU-Z 980100 RIV GB eng M
Matějů, P. - Tucker, A.
The Collection and Dissemination of Social Science Information in the Czech Republic.
In: Information Dissemination and Access in Russia and Eastern Europe. - (Ed. Walker, R.; Taylor, M.F.). - Oxford, IOS Press 1998. - S. 158-163.

052217 - SOU-Z 980021 CZ cze N
Matějů, P. - Večerník, J.
Společenské rozvrstvení u nás: minulé proměny a jejich vnímání.
Kdo je kdo revue, 1 [1] 8-23 (1998).

052259 - SOU-Z 980077 RIV CZ cze J
Matějů, P. - Vlachová, K.
Role politicky relevantních hodnot ve volebním rozhodováním v České republice.
Sociologický časopis, 34 [2] 171-193 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120; GA ČR(CZ) GA403/96/0386; GA ČR(CZ) GA403/98/0976
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

052260 - SOU-Z 980078 RIV GB eng J
Matějů, P. - Vlachová, K.
Values and Electoral Decisions in the Czech Republic.
Communist and Post-Communist Studies, 31 [3] 249-269 (1998).
[Impact factor: 0.149(99) 0.265(00) 0.469(01) 0.489(02) 0.340(03) ]

068013 - SOU-Z 20000032 RIV AT eng C
Musilová, M.
The Position of Women on the Labor Market in the Czech Republic.
In: Losers of the "Wende" - Winners of the EU? - Vídeň, Austrian Political Science Association 1998. - S. 97-100.
[Losers of the "Wende" - Winners of the EU? Participation of Women: Chances and effects of the transformation process. Vídeň (AT), 98.11.06-98.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/97/0586

052274 - SOU-Z 980092 CZ cze R
Novák, M.
Thomas Gariiigue Masaryk, Européen et humaniste.
Sociologický časopis, 34 [4] 483-484 (1998).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

052233 - SOU-Z 980051 RIV CZ cze J
Řehák, J.
Kvalita dat 1 Klasický model měření reliability a jeho praktický aplikační význam.
Sociologický časopis, 34 [1] 51-60 (1998).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

052234 - SOU-Z 980052 RIV CZ cze J
Řeháková, B.
Vývoj představ o spravedlivém příjmu.
Sociologický časopis, 34 [1] 61-86 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

052253 - SOU-Z 980071 RIV CZ cze B
Řeháková, B.
Volební chování různých skupin voličů v předčasných parlamentních volbách v roce 1998. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 32 s. - (Sociální trendy - Pracovní texty. 2).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

068206 - SOU-Z 20000093 RIV CZ cze M
Řeháková, B.
Sociální rozvrstvení a volební chování.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 225-246.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052268 - SOU-Z 980086 RIV CZ eng J
Tuček, M.
Structural Changes and Social Mobility 1988-1995 in the Czech and Slovak Republic.
Czech Sociological Review, 6 [1] 99-114 (1998).

052256 - SOU-Z 980074 RIV CZ sla B
Tuček, M. - Bunčák, J. - Harmadyová, V.
Stratégie a aktéri sociálnej transformacie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. Brno, Doplněk 1998. - 173 s. - (Studijní texty. 9).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/95/0963

052240 - SOU-Z 980058 RIV CZ cze B
Tuček, M. - Křížková, A. - Maříková, H. - Čermáková, M.
Česká rodina v transformaci- Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 155 s. - (Pracovní texty. 3).

052275 - SOU-Z 980093 CZ cze R
Vajdová, Z.
Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu.
Sociologický časopis, 34 [4] 501-503 (1998).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

052214 - SOU-Z 980009 CZ cze I
Večerník, J.
Jak se přerozdělují příjmy? Daně a dávky v letech 1989-1996. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 8 s. - (Sociální trendy - Informace a rozbory. 11).

052218 - SOU-Z 980023 CZ cze N
Večerník, J.
Od státu k domácnostem a zpět.
Ekonom, - [8] 27 (1998).

052219 - SOU-Z 980024 CZ cze N
Večerník, J.
Sociálně tržní hospodářství není třetí cesta.
MF Dnes, -, - (98.02.11).

052230 - SOU-Z 980048 RIV CZ cze B
Večerník, J.
Občan a tržní ekonomika. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny 1998. - 325 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/96/0386; GA ČR(CZ) GA403/93/0622

052249 - SOU-Z 980067 RIV CZ eng J
Večerník, J.
Transformation in a Socio-economic Perspective.
Prague Economic Papers, 7 [3] 251-262 (1998).

052276 - SOU-Z 980094 CZ cze N
Večerník, J.
Mzdové rozdíly po roce 1989.
HospodáŠství, [11-12] 4-6 (98.12.00).

068200 - SOU-Z 20000087 RIV CZ cze M
Večerník, J.
Kapitalistická obnova: privatizace a podnikání.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 69-91.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

068201 - SOU-Z 20000088 CZ cze M
Večerník, J.
Nerovnosti ve výdělcích, v příjmech a majetku domácností.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 113-134.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/96/K120

068202 - SOU-Z 20000089 RIV CZ cze M
Večerník, J. - Burdová, P.
Přerozdělování příjmů prostřednictvím daní a dávek.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 135-155.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052273 - SOU-Z 980091 RIV CZ eng B
Večerník, J. - Flek, V.
Employment and Wage Structures in the Czech Republic. Praha, Česká národní banka, sekce měn 1998. - 56 s. - (Pracovní texty 3).

052213 - SOU-Z 980008 CZ cze I
Vlachová, K.
Jakou chceme vládu? Názory na roli státu v Českérepublice, evropských zemích a USA. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1998. - 8 s. - (Sociální trendy - Informace a rozbory. 10).

052221 - SOU-Z 980027 CZ cze N
Vlachová, K.
Poměrně vysoký zájem o politiku je spojen s vyšší nedůvěrou v ní.
Slovo, -, 5 (98.01.31).

052227 - SOU-Z 980043 CZ cze N
Vlachová, K.
Extremismus středu.
Ekonom, - [9] 62 (1998).

052269 - SOU-Z 980087 CZ eng R
Vlachová, K.
The 1990 Election to the Czechoslovak Federal Assembly. Analyses, Documents and Data.
Czech Sociological Review, 6 [1] 123-125 (1998).

068207 - SOU-Z 20000094 RIV CZ cze M
Vlachová, K.
Názorová krystalizace a levicové posuny.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 247-268.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

052258 - SOU-Z 980076 RIV CZ cze J
Vlachová, K. - Matějů, P.
Krystalizace politických postojů a politického spektra v České republice.
Sociologický časopis, 34 [2] 145-170 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120; GA ČR(CZ) GA403/98/0976; GA ČR(CZ) GA403/96/0386
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

068204 - SOU-Z 20000091 RIV CZ cze M
Vlachová, K. - Večerník, J.
Role trhu v očích veřejnosti.
In: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. - (Ed. Večerník, J.; Matějů, P.). - Praha, Academia 1998. - S. 182-202.
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

058648 - SOU-Z 990002 RIV CZ eng J
Zich, F.
Germany and the Germans in the Attitudes of People Living on the Czech-German Border.
Czech Sociological Review, 6 [2] 241-260 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11