ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

030990 - MSU-R 960063 CZ sla/cze R
Doubek, V.
Muž občanských ctností.
Rec.: Šolle, Z. / Vojta Náprstek a jeho doba.
Literární noviny, 5 [1] 6 (1995).

023375 - MSU-R 950001 CZ cze B
Kučera, M.
Pekař proti Masarykovi (Historik a politika). Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - 87 s. - ().

028748 - MSU-R 960002 CZ cze J
Kučera, M.
Zrod Národohospodářského ústavu.
Grant, 3 [1] 2-3 (1995).

028749 - MSU-R 960003 CZ cze J
Kučera, M.
Vznik Národohospodářského ústavu (2.).
Grant, 3 [2] 2-3 (1995).

028750 - MSU-R 960004 CZ cze J
Kučera, M.
Založení Národohospodářského ústavu (3.).
Grant, 3 [3] 2-3 (1995).

028763 - MSU-R 960026 CZ cze J
Kučera, M.
Fúze "Realistů" s Mladočechy na konci roku 1890.
Český časopis historický, 93 [4] 591-645 (1995).

028751 - MSU-R 960013 CZ cze J
Olšovský, J.
Konkrétní logika - celoživotní téma T. G. Masaryka.
Filosofický časopis, 43 [1] 50-64 (1995).
[Impact factor: 0.063(99) 0.069(00) 0.011(01) ]

028752 - MSU-R 960014 CZ cze Rx
Olšovský, J.
Masaryk demýtizovaný.
Rec.: Polák, S. / Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus.
Lidové noviny, 8 [59] 11 (1995).

028753 - MSU-R 960015 CZ cze N
Opat, J.
Od České otázky k dnešní Evropě.
Svobodné slovo, 87, 6 (95.02.11).

028762 - MSU-R 960025 CZ cze C
Opat, J.
T. G. Masaryk, analytik krize demokracie nové doby.
In: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - S. 13-25.
[Stejnojmenná mezinárodní konference pořádaná Ústavem T. G. Masaryka. zámek Liblice u Mělníka (CZ), 94.09.22-94.09.24]

030074 - MSU-R 960033 CZ cze B
Opat, J.
Mise naděje.
In: První rakouský vyslanec v Praze - Ferdinand Marek - Jeho osudy v letech 1938 -1947. Der österreischischer Gesandte in Prag - Ferdinand Marek - Sein Schicksal in den Jahren 1938 - 1947. - Praha, Archiv Akademie věd České republiky 1995. - S. 13-20.

030548 - MSU-R 960039 SI ser J
Opat, J.
T. G. Masaryk, analitik krize demokracije nove dobe.
Anthropos, 27 [5-6] 101-112 (1995).

030549 - MSU-R 960055 AT ger J
Opat, J.
Masaryk und Österreich.
Donauraum, 35 [3] 37-42 (1995).

030991 - MSU-R 960067 CZ cze C
Opat, J.
T. G. Masaryk, analytik krize demokracie nové doby.
In: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - 13-25 s.

030994 - MSU-R 960084 CZ cze C
Opat, J.
První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. (Ed. Opat, J.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - 337 s.

037331 - MSU-R 970072 CZ eng J
Opat, J.
Czechs, Austrians, Germans and T. G. Masaryk.
Historica. Historical Sciencis in the Czech Republic. Series Nova, 32 [2] 155-193 (1995).

028760 - MSU-R 960022 CZ eng J
Pochman, J.
A Selected Bibliography of the Most Significant Works by T. G. Masaryk .
Sociological Rewiew, 3 [Spring 1] 94-99 (1995).
[Impact factor: 0.868(99) 1.069(00) 0.661(01) 0.632(02) 0.782(03) ]

028761 - MSU-R 960023 CZ cze R
Pochman, J.
Sborník z konference První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, 4 [1-2] 22-23 (1995).

030992 - MSU-R 960072 CZ cze R
Pochman, J.
Sborník z konference První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk.
In: Stejnojmenný sborník -
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, 4 [1-2] 22-23 (1995).

023376 - MSU-R 950002 CZ cze B
Polák, S.
Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - 77 s. - ().

028764 - MSU-R 960027 CZ cze B
Polák, S.
Pocta Evě Šmilauerové.
In: Vlastivědný sborník Podbrdska. - Praha, Státní okresní archiv 1995. - S. 111-115.

028765 - MSU-R 960028 CZ cze R
Polák, S.
[Recenze].
Rec.: Skilling, G. H. / T. G. Masaryk - proti proudu, 1882-1914.
Dějiny a současnost, 17 [6] 63 (1995).

028754 - MSU-R 960016 CZ eng C
Rychlík, J.
Land Tenure in Central and Eastern Europe and the Problem of Land Reforme.
In: The New Role of the State in the Development of Agriculture in Central and East European Countries. - (Ed. Rychlík, J.). - Praha, Zemědělské forum 1995. - S. 95-101.
[Agricultural Forum for Central and Eastern Europe. Sofie (BG), 93.06.04-93.06.09]

028755 - MSU-R 960017 CZ cze C
Rychlík, J.
Individuální a kolektivní práva menšin a tzv. právo národů na sebeurčení včetně odtržení.
In: První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk. - (Ed. Opat, J.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1995. - S. 206-219.
[Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem T. G. Masaryka. Liblice (CZ), 94.09.22-94.09.24]

028756 - MSU-R 960018 CZ eng B
Rychlík, J.
National Consciousness and the Common State. A Historical Ethnological Analysis.
In: The End of Czechoslovakia. - (Ed. Musil, J.). - Budapest, Central European University Press 1995. - S. 97-105.

028757 - MSU-R 960019 CZ eng B
Rychlík, J.
From Autonomy to Federation.
In: The End of Czechoslovakia. - (Ed. Musil, J.). - Budapest, Central European University Press 1995. - S. 180-200.

028758 - MSU-R 960020 SK sla J
Rychlík, J.
Politický vývoj na Slovensku v rokoch 1940-1941 v správach bulharského diplomata Konštantina Šišmanova.
Historický časopis, 43 [3] 540-559 (1995).

028759 - MSU-R 960021 IT eng B
Rychlík, J.
Slovak-Czech Relations in the Retrospect of Two Centuries.
In: Studi in onore di Milan S. Ďurica. - Roma, Slovak Institute 1995. - S. 619-636.

030550 - MSU-R 960059 SK cze B
Rychlík, J.
Možnosti řešení česko-slovenského vztahu 1945-1948.
In: Od diktatúry k diktatúre. - (Ed. Barnovský, M.). - Bratislava, Veda 1995. - S. 19-28.

030993 - MSU-R 960081 BG bul J
Rychlík, J.
Balgarija ot 1939 g. v informaciite na čechoslovačkite tajni službi. 1.čast.
Čechi v Balgarija, [3] 125-172 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11