ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

098616 - PSU-E 20025022 RIV DE eng C
Blatný, M. - Jelínek, M. - Urbánek, T.
Personality stability and change.Preliminary results from longitudinal follow up.
In: 11 th European Conference on Personality. - Lengerich, Pabst Science Publishers 2002. - S. 155.
[11 th European Conference on Personality. Jena (DE), 02.07.21-02.07.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098598 - PSU-E 20025004 RIV CZ cze J
Blatný, M. - Kohoutek, T. - Janušová, P.
Situačně kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci.
Československá psychologie, 46 [2] 97-108 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098606 - PSU-E 20025012 RIV CZ cze G
Blatný, M. - Svoboda, M. - Ruisel, I. - Výrost, J.
Sociální procesy a osobnost 2001. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - 155 s.
[Sociální procesy a osobnost 2001. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098595 - PSU-E 20025001 RIV CZ cze J
Blatný, M. - Urbánek, T. - Hrdlička, M. - Kulísek, R. - Lisý, J. - Belšan, T. - Neuwirth, J. - Komárek, V.
Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám.
Československá psychologie, 46 [4] 289-298 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098623 - PSU-E 20025029 RIV GR eng J
Blatný, M. - Urbánek, T. - Hrdlička, M. - Chacko, R. C. - Moran, M. - Manasova, I.
Seizure Duration in Females Receiving ECT with Concurrent Psychotropic Medication.
European Journal of Psychiatry, 16 [1] 39-46 (2002).

098626 - PSU-E 20025032 SIGLE US eng A
Blatný, M. - Urbánek, T. - Hrdlička, M. - Komárek, V. - Faladová, L. - Zumrová, A. - Kulísek, R.
EEG abnormalities are not associated with symptom severity in child autism.
European Neuropsychopharmacology, Supplement 3 [12] S431 (2002).
[15th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Barcelona (ES), 02.10.05-02.10.09 (WRD)]

098624 - PSU-E 20025030 SIGLE US eng A
Blatný, M. - Urbánek, T. - KOmárek, V. - Hrdlička, M. - Faladová, L. - Zumrová, A. - Neuschlová, L. - Kulísek, R.
Epilepsy and EEG abnormalities in children with autism.
Epilepsia, Supplement 8 [43] 176-177 (2002).
[5th European Congress on Epileptology. Madrid (ES), 02.10.06-02.10.10 (WRD)]
[Impact factor:2.229(91) 2.707(92) 2.711(93) 2.394(94) 2.340(95)2.624(96) 2.928(97) 2.525(98) 3.218(99) 3.787(00)3.271(01) 3,530(02) 3.549(03) ]

097988 - PSU-E 20023034 RIV SIGLE CZ cze C
Brichcín, P.
Metody měření hodnotových orientací.
In: Učitelé a zdraví 4. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 225-230.
[Učitelé a zdraví/4./. Brno (CZ), 01.09.20-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097956 - PSU-E 20023001 RIV CZ cze J
Chrz, V.
Struktura vyprávění příběhů u dětí mladšího školního věku.
Pedagogika, 52 [1] 59-75 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097957 - PSU-E 20023002 RIV SIGLE CZ cze C
Chrz, V.
Poetika identity: Kategorie popisu narativní konstrukce.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - (Ed. Čermák, I.-Miovský, M.). - Tišnov, SCAN 2002. - S. 40-47.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098603 - PSU-E 20025009 RIV CZ cze C
Čermák, I.
Myslet narativně: kvalitativní výzkum "on the road".
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Blansko, Albert 2002. - S. 11-25.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098602 - PSU-E 20025008 RIV CZ cze G
Čermák, I. - Miovský, M.
Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Blansko, Albert 2002. - 121 s.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/02/1449
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097966 - PSU-E 20023011 RIV SIGLE CZ cze C
Heller, D.
Stručné dějiny kvalitativního výzkumu v psychologii.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - (Ed. Čermák, I.; Miovský, M.). - Tišnov, SCAN 2002. - S. 26-39.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107243 - PSU-E 20033113 RIV CZ cze G
Heller, D.
Českomoravská psychologická společnost na prahu dvacátého prvního století. Bratislava, STIMUL 2002. - 4 s.
[Zjazd slovenských psychológov/10./. Bratislava (CZ), 02.10.17-02.10.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112129 - PSU-E 20043011 RIV CZ cze U
Heller, D. - Sobotková, I. - Šturma, J.
Psychologické dny 2002 \"Kořeny a vykořenění\". 543 s.
[ Olomouc, 02.09.12-02.09.14 (K-WRD 250/68)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097958 - PSU-E 20023003 RIV SIGLE CZ cze C
Hrachovinová, T. - Šolcová, I.
Syndrom vyhoření.
In: Psychologické aspekty procesu transformace v hospodářské oblasti. - Praha, FF UK 2002. - S. 101-108.
[Psychologické aspekty procesu transformace v hospodářské oblasti. Praha (CZ), 02.09.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098607 - PSU-E 20025013 RIV CZ cze C
Hřebíčková, M.
Mezinárodní srovnání pěti obecných dimenzí osobnosti.
In: Sociální procesy a osobnost 2001. - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 20-25.
[Sociální procesy a osobnost 2001. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098611 - PSU-E 20025017 RIV CZ cze J
Hřebíčková, M.
Vnitřní konzistence české verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R).
Československá psychologie, 46 [6] 521-535 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098630 - PSU-E 20025036 RIV CZ cze R
Hřebíčková, M.
Big Five Assessment.
Rec.: Raad, B.:XX - Perugini, M.:XX: Götingen - Hogrefe and Huber Publishers, 2002, 491s.
Československá psychologie, 46 [6] 584-586 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098615 - PSU-E 20025021 RIV DE eng C
Hřebíčková, M. - Garfield, C.
From men to sheep: Towards taxonomy of animals according to Big Five.
In: 11 th European Conference on Personality. - Lengerich, Pabst Science Publishers 2002. - S. 218-219.
[11 th European Conference on Personality. Jena (DE), 02.07.21-02.07.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098613 - PSU-E 20025019 RIV US eng M
Hřebíčková, M. - McCrae, R. - Costa, P. - Ostendorf, F. - Angleitner, A. - Avia, M. - Sanz, J. - Sánchez-Bernardos, M. - Kusdil, E. - Woodfield, R. - Saunders, P. - Smith, P.
Nature over nurture: Temperament, personality, and lifespan development.
In: Foundations in social neuroscience. - Cambridge, MIT Press 2002. - S. 725-745.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098600 - PSU-E 20025006 RIV CZ cze C
Hřebíčková, M. - Řehulková, O.
Struktura osobnosti učitelek: srovnávání se ženami jiných profesí.
In: Učitelé a zdraví 4. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 53-60.
[Učitelé a zdraví. Brno (CZ), 01.09.20-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108659 - PSU-E 20035003 RIV SIGLE SK cze C
Hřebíčková, M. - Urbánek, T.
Shoda při posuzování osobnosti.
In: Sociálne procesy a osobnosť 2002. - Košice, Společenskovedný ústav SAV 2002. - S. 129-133.
[Sociálne procesy a osobnosť 2002. Stará Lesná (SK), 02.09.18-02.09.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098609 - PSU-E 20025015 CZ cze I
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - Čermák, I.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - 48 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098610 - PSU-E 20025016 RIV US eng M
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - Čermák, I. - Szarota, P. - Ficková, E. - Orlická, L.
The NEO Five-factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak contexts.
In: The Five-Factor Model Across Cultures. - New York, Kluwer academic/ Plenum publishers 2002. - S. 53-78.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/1507
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098614 - PSU-E 20025020 RIV DE eng C
Hřebíčková, M. - Urbánek, T. - Čermák, I.
Gender differences in self-other and other-other agreement in personality traits.
In: 11 th European Conference on Personality. - Lengerich, Pabst Science Publishers 2002. - S. 135-136.
[11 th European Conference on Personality. Jena (DE), 02.07.21-02.07.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097989 - PSU-E 20023035 RIV SIGLE DE eng C
Klicperová-Baker, M.
Civic Culture: Cross-National Assessment of Differences and their Changes.
In: International Society of Political Psychology. - Berlin, International Society of Political Psychology 2002. - S. 15.
[International Society of Political Psychology. Berlin (DE), 02.07.16-02.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097991 - PSU-E 20023037 RIV SIGLE US eng B
Klicperová-Baker, M.
Political Violence: From Individual Aggression to Terrorism. Montezuma, Montezuma Publishing 2002. - 174 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097992 - PSU-E 20023038 RIV SIGLE US eng M
Klicperová-Baker, M.
Transitional Worries in the Czech Republic.
In: Fears in Post-Communist Societies. - (Ed. Shlapentokh, V.; Shiraev, E.). - New York, St. Martin Press 2002. - S. 29-51.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097990 - PSU-E 20023036 RIV SIGLE BG eng C
Klicperová-Baker, M. - Kovacheva, S. - Titarenko, L.
Civic culture and political involvement of East European youth in a comparative perspective.
In: International conference Non-violence and dialogue culture among the young generation - pathway to ethnic peace in Southeast Europe. - Sofia, Youth of Central And Eastern Europe 2002. - S. 58-67.
[International conference Non-violence and dialogue culture among the young generation - pathway to ethnic peace in Southeast Europe.. Sofia (BG), 02.09.21-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

107239 - PSU-E 20023109 RIV SIGLE BG eng C
Klicperová-Baker, M. - Kovacheva, S. - Titarenko, L. - Feirarbend, I. K. - Hofstetter, C. R.
Civic culture and political involvement of East European youth in a comparative perspective.
In: International conference Non-violence and dialogue culture among the young generation - pathway to ethnic peace in Southeast Europe. - Sofia, Youth of Central And Eastern Europe 2002. - S. 58-67.
[International conference Non-violence and dialogue culture among the young generation - pathway to ethnic peace in Southeast Europe.. Plovdiv (BG), 02.09.21-02.09.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0587
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097960 - PSU-E 20023005 RIV CZ cze J
Knotek, P. - Šolcová, I. - Žalský, M.
Česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy university: Restandardizace.
Bolest, 5 [1] 169-172 (2002).

098597 - PSU-E 20025003 RIV CZ cze J
Květon, P. - Klimusová, H.
Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod.
Československá psychologie, 46 [3] 251-264 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098608 - PSU-E 20025014 RIV CZ cze C
Květon, P. - Klimusová, H. - Svoboda, M.
Psychometrická ekvivalence počítačové a klasické verze Bourdonova testu.
In: Sociální procesy a osobnost 2001. - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 44-47.
[Sociální procesy a osobnost 2001. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098604 - PSU-E 20025010 RIV CZ cze C
Miovský, M.
Jaké dopady měl nový prodidrogový zákon na uživatele nelegálních drog?
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Blansko, Albert 2002. - S. 58-73.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098599 - PSU-E 20025005 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Urbánek, T.
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky.
Československá psychologie, 46 [2] 165-177 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098621 - PSU-E 20025027 RIV CZ cze C
Řehulková, O. - Macek, P. - Řehulka, E.
Výskyt depresivních symptomů u adolescentů: vliv věku a pohlaví, souvislostí s osobnostními charakteristikami a s percepcí rodinného prostředí.
In: Sociální procesy a osobnost 2001. - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 64-70.
[Sociální procesy a osobnost 2001. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098622 - PSU-E 20025028 RIV CZ cze G
Řehulková, O. - Řehulka, E.
Učitlé a zdraví 4. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - 242 s.
[Učitelé a zdraví 4. Brno (CZ), 01.09.20-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097972 - PSU-E 20023017 RIV CZ cze J
Říčan, P.
K čemu psychologie náboženství.
Československá psychologie, 46 [4] 358-368 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097974 - PSU-E 20023019 CZ cze N
Říčan, P.
Nemáš-li Boha, máš modlu.
Reflex, 13 [47] 68-71 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097981 - PSU-E 20023027 RIV SIGLE CZ cze B
Říčan, P.
Psychologie náboženství. Praha, Portál 2002. - 328 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097984 - PSU-E 20023030 RIV SIGLE CZ cze M
Říčan, P.
Cíle psychologie náboženství a možnosti jejího uplatnění v klinické praxi.
In: Homo religiosus. - (Ed. Gavlas, Z.). - Praha, Českomoravská psychologická společnost 2002. - S. 11-17.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097986 - PSU-E 20023032 CZ cze R
Říčan, P.
Recenze.
Rec.: Jung, C.C.: Obraz člověka a obraz Boha.Vybrané spisy C.C.Junga. Sv.IV.
Československá psychologie, 46 [1] 95-97 (2002).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097987 - PSU-E 20023033 CZ cze R
Říčan, P.
[Recenze].
Rec.: Hort, V. / a kol.: Dětská a adolescentní psychiatrie. - Praha, 2001.492 s.
Československá psychologie, 46 [1] 94-95 (2002).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097975 - PSU-E 20023020 CZ cze R
Sedláková, M.
Recenze.
Rec.: Wade, N.J. - Brožek, J.: Purkinje´ s Vision. - New Jersey, London, 2001. 159s.
Československá psychologie, 46 [1] 90-91 (2002).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097976 - PSU-E 20023021 CZ cze M
Sedláková, M.
Americký strukturalismus.
In: Psychologie dvacátého století. - Praha, Universita Karlova 2002. - S. 9-33.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097978 - PSU-E 20023023 CZ cze M
Sedláková, M.
Od raného behaviorismu k neobehaviorismu.
In: Psychologie dvacátého století. - Praha, Universita Karlova 2002. - S. 80-113.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097979 - PSU-E 20023024 CZ cze M
Sedláková, M.
Kognitivní hnutí v americké psychologii.
In: Psychologie dvacátého století. - Praha, Universita Karlova 2002. - S. 210-280.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097977 - PSU-E 20023022 CZ cze M
Sedláková, M. - Hoskovec, J.
Od raného gestaltismu k neogestaltismu.
In: Psychologie dvacátého století. - Praha, Universita Karlova 2002. - S. 40-49.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097970 - PSU-E 20023015 RIV CZ cze J
Smolík, F.
Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku.
Československá psychologie, 46 [5] 450-461 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098627 - PSU-E 20025033 SIGLE GB eng A
Šikl, R. - Šimeček, M.
The tradeoff between both basic aspects of a perceived space.
Perception, Supplement [31] 30 (2002).
[European Conference on Visual Perception. Glasgow (GB), 02.08.25-02.08.29 (WRD)]
[Impact factor: 1.033(99) 1.193(00)1.310(01) 1.314(02) 1.259(03) ]

098629 - PSU-E 20025035 RIV CZ cze J
Šikl, R. - Šimeček, M.
Rozměr a orientace: spojité nádoby percepčního hodnocení prostoru.
Československá psychologie, 46 [6] 490-508 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

108661 - PSU-E 20035006 RIV SIGLE SK cze C
Šikl, R. - Vobořil, D. - Šimeček, M. - Filo, P.
Distorze vnímaného prostoru.
In: Sociálne procesy a osobnosť 2002. - Košice, Společenskovedný ústav SAV 2002. - S. 399-302.
[Sociálne procesy a osobnosť 2002. Stará Lesná (SK), 02.09.18-02.09.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097962 - PSU-E 20023007 RIV CZ cze J
Šlechta, P.
Využití sociometrického testu při hodnocení pracovních skupin.
Psychologie v ekonomické praxi, 37 [1/2] 87-90 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097963 - PSU-E 20023008 RIV CZ cze J
Šlechta, P.
Podpora efektivních týmů.
Moderní řízení, 37 [1] 40-42 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097964 - PSU-E 20023009 RIV CZ cze J
Šlechta, P.
Až Vás stres dostihne.
Ebiz, 2 [2] 45-46 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097971 - PSU-E 20023016 SIGLE CZ eng D
Šlechta, P.
Effects of stimulus affectivity and contreteness on electrodermal and verbal responses in word association test. Praha, Psychologický ústav AV ČR 91 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394; GA AV ČR(CZ) IAB7025101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097982 - PSU-E 20023028 RIV CZ cze J
Šlechta, P.
Účinnost skríningu psychických poruch pomocí testu slovních asociací.
Československá psychologie, 46 [6] 509-520 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097959 - PSU-E 20023004 SIGLE DE eng A
Šolcová, I. - Hrachovinová, T. - Fejfarová, V. - Csémy, L.
Relationship between resilience to stress, depression, anxiety, and diabetes control.
Diabetologia, 45, [-] 19 (2002).
[Diabetologia. Budapest (HU), 02.09.01-02.09.05 (WRD)]
[Impact factor:5.261(92) 5.047(93) 4.988(94) 4.525(95) 5.376(96) 5.347(97) 4.986(98) 5.177(99) 5.721(00) 6.299(01) 5,136(02) 5.689(03) ]

097961 - PSU-E 20023006 RIV CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: současný vývoj ve světě a stav u nás.
Československá psychologie, 46 [3] 219-224 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097968 - PSU-E 20023013 RIV SIGLE CZ cze C
Šolcová, I. - Kebza, V.
Lícová strana vyhoření.
In: Učitelé a zdraví 4. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 125-128.
[Učitelé a zdraví/4./. Brno (CZ), 01.09.20-01.09.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097969 - PSU-E 20023014 SIGLE PT eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Is there a social grandient in salutoprotective characteristics?
In: Abstract Book.Health Psychology 2002. - Lisabon, European Health Psychologie Society 2002. - S. 29-30.
[European Health Psychology. Lisabon (PT), 02.10.02-02.10.05 (WRD)]

097983 - PSU-E 20023029 RIV SIGLE CA eng C
Šolcová, I. - Kebza, V.
Socioeconomic inequalities in self-reported health: The Czech study.
In: 2nd Conference of International Society for Equity in Health. Toronto, June 14-16, 2002. - Toronto, - 2002. - S. 1.
[Conference of International Society for Equity in Health/2/.. Toronto (CA), 02.06.14-02.06.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097985 - PSU-E 20023031 SIGLE PT eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Perceived health status, socioeconomic status, and inequalities in health.
In: Abstract Book. Health Psychology 2002. - Lisabon, European Health Psychology Society 2002. - S. 1-3.
[European Health Psychology Society. Lisabon (PT), 02.10.02-02.10.03 (WRD)]

097980 - PSU-E 20023025 RIV CZ cze J
Šolcová, I. - Štětovská, I.
Faktorová struktura obecných přesvědčení: výsledky mezinárodního výzkumu a české studie.
Československá psychologie, 46 [6] 481-489 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098605 - PSU-E 20025011 RIV CZ cze C
Urbánek, T.
Psychosémantické metody: mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem.
In: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. - Blansko, Albert 2002. - S. 74-83.
[Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno (CZ), 02.01.17-02.01.18 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/01/P007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098617 - PSU-E 20025023 RIV DE eng C
Urbánek, T.
Semantic selection test: A psychosemantic technique.
In: 11 th European Conference on Personality. - Lengerich, Pabst Science Publishers 2002. - S. 204-205.
[11 th European Conference on Personality. Jena (DE), 02.07.21-02.07.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098628 - PSU-E 20025034 RIV CZ cze B
Urbánek, T.
Základy psychometriky. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2002. - 153 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

108660 - PSU-E 20035004 RIV SIGLE SK cze C
Urbánek, T.
Psychosémantika v pojetí manželů Kreitlerových.
In: Sociálne procesy a osobnosť 2002. - Košice, Společenskovedný ústav SAV 2002. - S. 320-328.
[Sociálne procesy a osobnosť 2002. Stará Lesná (SK), 02.09.18-02.09.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP406/01/P007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098625 - PSU-E 20025031 SIGLE US eng A
Urbánek, T. - Hrdlička, M.
Different profiles of the therapeutic response in panic disorder: A re-analysis of two naturalistic studies with alprazolam extended-release and citalopram.
European Neuropsychopharmacology, Supplement 3 [12] s360 (2002).
[15th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Barcelona (ES), 02.10.05-02.10.09 (WRD)]

098596 - PSU-E 20025002 RIV CZ cze J
Vaculík, M. - Dušková, M.
Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech.
Československá psychologie, 46 [1] 55-63 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

098612 - PSU-E 20025018 RIV CZ cze C
Vobořil, D. - Šikl, R.
Mentální rotace simplexních znaků.
In: Sociální procesy a osobnost 2001. - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2002. - S. 145-146.
[Sociální procesy a osobnost 2001. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11