ASEP

ÚHV - Ústav pro hudební vědu

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

033281 - UHV-H 960028 CZ cze R
Dohnalová, L.
[Recenze].
Hudební věda, 33 [2] 186-188 (1996).

036700 - UHV-H 960032 CZ ger C
Dohnalová, L.
Der Einfluss von Schall und Musik auf den menschlichen Organismus.
In: Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europaeischen Integration. - (Ed. Dohnalová, L.). - Prag, Institut fuer Musikwissenschaft 1996. - S. 122-136.
[Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europäischen Integration. Brno (CZ), 96.10.04-96.10.05]

036703 - UHV-H 960035 CZ cze C
Franěk, M.
Edice české liturgické hudby 18. století.
In: Kritické edice hudebních památek. - (Ed. Burešová, A.; Vičar, J.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1996. - S. 50-53. - ().
[Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994. Olomouc (CZ), 93.11.22-93.11.23]

036705 - UHV-H 960037 CZ cze C
Franěk, M.
Souborné vydání díla F. X. Brixiho a některých jeho současníků.
In: Kritické edice hudebních památek. - (Ed. Burešová, A.; Vičar, J.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1996. - S. 144-148. - ().
[Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994. Olomouc (CZ), 94.11.21-94.11.22]

054283 - UHV-H 980018 BE eng C
Franěk, M. - Mates, J.
Tempo relations. Are there any neurobiological basis?
In: Proceedings of JIC96 - Brugge - Ghent, University of Ghent 1996. - S. 95-100.
[Joint International Conference: International Symposium of Systematic and Comparative Musicology /4./ and International Conference on Cognitive Musicology /2./. Brugge (BE), 96.09.08-96.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/0615

031146 - UHV-H 960006 CZ cze R
Havlík, J.
[Recenze].
Rec.: Burešová, A. / Pavel Bořkovec.
Hudební věda, 33 [2] 190-192 (1996).

033279 - UHV-H 960025 CZ cze R
Havlík, J.
[Recenze].
Rec.: Steinmetz, K. / Artikulace času v Janáčkově hudbě.
Hudební věda, 33 [4] 387-389 (1996).

039206 - UHV-H 970006 DE ger C
Havlík, J.
Die tschechische Symphonie nach 1945.
In: Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. - (Ed. Loos, H.). - Sankt Augustin, Academie 1996. - S. 165-170.
[Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa (Symphonik - Musiksammlungen). Chemnitz - Zwickau (DE), 95.05.24-95.05.27]

039207 - UHV-H 970007 DE ger C
Havlík, J.
Schulhoffs Freiheitssymphonie.
In: Zum Einschlossen gibt s gemmuegend Musiken. Die Referate des Erwin Schulhoff - Kolloquiums in Duesseldorf, März 1994. - (Ed. Widmaier, T.). - Hamburg, Bockel 1996. - S. 105-110.
[Erwin Schulhoff Kolloquium. Duesseldorf (DE), 94.03.00]

039208 - UHV-H 970008 CZ cze J
Havlík, J.
Haydnovy symfonie po (více než) 200 letech.
Harmonie, [10] 577-580 (1996).

035997 - UHV-H 960009 CZ cze B
Jurková, Z.
Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc, Univerzita Palackého 1996. - 73 s. - ().

031142 - UHV-H 960001 CZ cze J
Kotek, J.
Poválečné snahy o obrodu zábavného hudebního divadla.
Hudební věda, 33 [1] 51-65 (1996).

033275 - UHV-H 960021 CZ cze J
Kotek, J.
Poválečná masová píseň a její dobové svědectví.
Hudební věda, 33 [4] 357-373 (1996).

033276 - UHV-H 960022 CZ cze J
Kozina, J.
Muzikologická produkce v českých zemích v letech 1994-1995 s doplňky z let 1992-1993.
Hudební věda, 33 [4] 377-386 (1996).

054284 - UHV-H 980022 CZ cze B
Kuna, M.
K osudu skladatele Rudolfa Karla. Na okraj vydání Nonetu v Carus-Verlag, Stuttgart.
In: Terezínské listy. - (Ed. Chládková, V.). - Terezín, Památník Terezín 1996. - S. 83-96.

054285 - UHV-H 980023 GB eng B
Kuna, M.
Dvořáks Slavic Spirit and his Relation to Tchaikovski and Russia.
In: Rethinking Dvořák, Wiews from Five Countries. - (Ed. Beveridge, D. R.). - Oxford, Clarendon Press 1996. - S. 143-154. - ( ).

039212 - UHV-H 970050 CZ cze/ger/eng B
Kuna, M. - Slavíková, J. - Bradová, L. - Nový, M. (Eds.)
Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty. Praha, Supraphon 1996. - 384 s.

031143 - UHV-H 960003 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Rec.: Karbusický, V. / Wie deutsch ist das Abendland?
Hudební věda, 33 [1] 86-87 (1996).

031145 - UHV-H 960005 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Rec.: Hanslick, E. / Saemtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Bd. I/1, I/2, I/3.
Hudební věda, 33 [2] 182-184 (1996).

031148 - UHV-H 960008 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Rec.: Míšková, A. - Neumueller, M. / Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. (Německá akademie věd v Praze). Die Geselschaft zur Förderung deutscher Wiessenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag). 1891-1945. Materiály k dějinám a inventář archivního fondu. Materialien zu ihrer Geschichte und Inventar des Archivbestandes.
Hudební věda, 33 [1] 91-92 (1996).

033278 - UHV-H 960024 CZ cze J
Ludvová, J.
Pražský hudební život na začátku 20. století.
Hudební věda, 33 [4] 375-376 (1996).
[Heflerova česká moderní hudba. Muzikologická konference k 60. výročí vydání Heflerovy kritické studie o české hudební tvořivosti. Praha (CZ), 96.05.27-96.05.30]

033280 - UHV-H 960026 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Rec.: Lomnaes, B. - Lomnaes, E. / Catalogue of Music Manuscripts, Stiftelsen Musikkulturens fraemjande (Nydahl Collection).
Hudební věda, 33 [4] 389 (1996).

033282 - UHV-H 960029 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Hudební věda, 33 [3] 291-293 (1996).

038172 - UHV-H 970003 CZ cze T
Ludvová, J.
Německé divadlo v Praze ve 30. letech.
Orig.: Stamberg, U. / Deutschsprachiges Theater in Prag in der Zwischenkriegszeit.
Hudební věda, 33 [4] 319-330 (1996).

039209 - UHV-H 970018 CZ cze R
Ludvová, J.
[Recenze].
Hudební věda, 33 [3] 291-293 (1996).

039210 - UHV-H 970023 CZ cze T
Ludvová, J.
Oesterreichisches biographisches Lexikon po deseti svazcích.
Orig.: Reitterer, H. / Oesterreichisches biographisches Lexikon nach 10 Baenden.
Hudební věda, 33 [2] 192-197 (1996).

054286 - UHV-H 980027 CZ cze/ger B
Ludvová, J.
Betty Franková, pražská přítelkyně Gustava Mahlera. Betty Frank, Gustav Mahlers Prager Freundin.
In: Gustav Mahler a Praha. Gustav Mahler und Prag. - Praha, UHV AV ČR 1996. - S. 11-38, 43-77.

033273 - UHV-H 960019 CZ cze T
Ludvová, J. - Maidl, V. - Drlíková, E. - Hartl, M.
Opera. Velká encyklopedie.
Orig.: Regler-Bellinger, B. - Schenck, W. - Winking, H. / Knaurs grosser Opernfuehrer. Praha, Mladá fronta 1996. - 630 s. - ().

033266 - UHV-H 960011 CZ cze/ger B
Ludvová, J. - Steinhard, E.
Gustav Mahler a Praha. Gustav Mahler und Prag. Praha, Ústav pro hudební vědu AV ČR 1996. - 99 s.

036702 - UHV-H 960034 CZ cze C
Novotná, J.
Stav zpracování středověkých chorálních rukopisů v českých fondech.
In: Kritické edice hudebních památek. - (Ed. Burešová, A.; Vičar, J.). - 1Olomouc, Univerzita Palackého 1996. - S. 29-38. - ().
[Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994. Olomouc (CS), 93.11.22-93.11.23]

039211 - UHV-H 970047 CZ cze J
Opekar, A.
Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých.
Rock and pop, 7 [1-12] 72-73 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) 95/907

033284 - UHV-H 960031 CZ eng B
Ottlová, M. - Pospíšil, M.
Ballabille delle larve. An Unknown Source from the Collections of the National Museum in Prague Regarding Stage Direction and Choreography for the "Ballet des nonnes" from the Opera Robert le diable by Giacomo Meyerbeer.
In: Miscellanea musicologica. - (Ed. Ottlová, M.). - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 97-155. - ().
Grant: GA408/94/1893

054282 - UHV-H 980014 CZ cze J
Pilková, Z.
Johann Miksch (1765-1845), významný pěvec a pedagog v Drážďanech.
Hudební věda, 33 [3] 260-269 (1996).

031144 - UHV-H 960004 CZ cze R
Poledňák, I.
[Recenze].
Rec.: Navrátil, M. / Nástin vývoje evropské hudby 20. století.
Hudební věda, 33 [1] 87-88 (1996).

031147 - UHV-H 960007 CZ cze J
Poledňák, I.
O hudbě a multikulturalismu aneb o dvojí muzikologii.
Hudební věda, 33 [1] 75-80 (1996).

033267 - UHV-H 960012 AT ger J
Poledňák, I.
Das Prager Institut für Musikwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, 30, 76-82 (1996).

033268 - UHV-H 960014 SE eng C
Poledňák, I.
Transition Problems of Czech Musical Life.
In: A Civilized Concert. - (Ed. Toernqvist, E.). - Stockholm, Royal Swedish Academy of Music 1996. - S. 25-33.
[Civilized Concert. Stockholm (SE), 96.05.09-96.05.11]

033270 - UHV-H 960016 CZ cze J
Poledňák, I.
"Mám rád hudbu, která je jakoby další postavou ve filmu..." Se skladatelem Janem Klusákem o (hudbě k) divadlu a filmu.
Iluminace, 8 [2] 107-119 (1996).

033271 - UHV-H 960017 CZ cze J
Poledňák, I.
Hudba jako rizikový životní faktor.
Datel, 1 [2] 19-22 (1996).

039213 - UHV-H 970053 CZ cze J
Poledňák, I.
Variace na téma "Estetická funkce, norma a hodnota jako speciální fakty".
Opus musicum, 28 [6] 260-264 (1996).

039214 - UHV-H 970054 CZ ger C
Poledňák, I.
Variationen ueber das Thema "Die aesthetische Norm, die Funktion und der Wert als soziale Fakten".
In: Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europaeischen Integration. - Brno, ÚHV AV ČR 1996. - S. 24-34.
[Musik als Wert und ihre Rolle im Prozess der europaeischen Integration. Brno (CZ), 96.10.04-96.10.05]

033272 - UHV-H 960018 US eng B
Pospíšil, M.
Dvořák - Dimitrij.
In: Rethinking Dvořák. - (Ed. Beveridge, D.). - Oxford, Clarendon 1996. - S. 99-105.

033274 - UHV-H 960020 CZ cze T
Pospíšil, M.
Giacomo Meyerbeer.
Orig.: Becker, H. / Giacomo Meyerbeer. Praha, Academia 1996. - 184 s. - ().
Grant: GA408/94/1893

033283 - UHV-H 960030 CZ cze C
Pospíšil, M.
Habsburg a Přemyslovec očima Franze Grillparzera.
In: Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und östereichischer Adler. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP 1996. - S. 90-97, 255. - ().
[Český lev a rakouský orel v 19. století. Plzeň (CZ), 94.03.10-94.03.12]
Grant: K3059602

036704 - UHV-H 960036 CZ cze C
Pospíšil, M.
Problémy edice české opery 19. století na příkladě Šeborových Templářů na Moravě.
In: Kritické edice hudebních památek. - (Ed. Burešová, A.; Vičar, J.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1996. - S. 69-72. - ().
[Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994. Olomouc (CZ), 93.11.22-93.11.23]

033265 - UHV-H 960010 CZ cze J
Schindler, A. - Jurková, Z.
Kdo byl Walter Kaufmann.
Hudební věda, 33 [3] 233-244 (1996).

033269 - UHV-H 960015 SE eng C
Volek, T.
Bohemia, Prague and Music in the Time of Mozart and Today.
In: A Civilized Concert? - (Ed. Toernqvist, E.). - Stockholm, Royal Swedish Academy of Music 1996. - S. 79-84.
[Civilized Concert. Stockholm (SE), 96.05.09-96.05.11]

033277 - UHV-H 960023 CZ cze J
Volek, T.
Dějiny české hudby z rakouského pohledu.
Hudební věda, 33 [4] 331-336 (1996).

054287 - UHV-H 980036 CZ cze B
Volek, T. (Ed.)
Smyčcová kvarteta W.A. Mozarta. Praha, Mozartova obec 1996. - 44 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) K 3-059-602

036701 - UHV-H 960033 CZ cze B
Volek, T. - Pešková, J.
Tzv. Holanovy pašije.
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 9. - Semily, Státní okresní archiv 1996. - S. 139-145. - ().

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11