ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

077912 - UKS-T 20010013 DE ger M
Bartoň, J.
Patristica Graeca : Abteilung 28.
In: Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Band 1.1 : Tschechische Republik, Prag Teil 1. - Hidesheim, - 2000. - S. 101-102.

077913 - UKS-T 20010014 CZ cze J
Bartoň, J.
Apofthegmata : výroky a příběhy pouštních otců.
Theologická revue, 4, 414-417 (2000).

077914 - UKS-T 20010015 CZ cze T
Bartoň, J.
O pokoře : překlad ze staré řečtiny.
Orthodox revue. časopis pro pravoslavnou teologii, [4] 7-13 (2000).

077901 - UKS-T 20010002 RIV CZ cze B
Bažant, J.
Umění českého středověku a antika. Praha, Koniáš Latin Press 2000. - 271 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9062601

077916 - UKS-T 20010017 FR eng J
Bažant, J.
Amazons of Antiquity and current Amazonomania.
Agathos daimon : mythes et cultes. Etudes d'iconographie en l'honneur de Lilly Kahil : BCH supplément, 38 [38] 19-25 (2000).

077917 - UKS-T 20010018 CZ cze M
Bažant, J.
Šalamounův chrám na Pražském hradě? : úvaha nad sedmiramenným svícnem ze svatovítského pokladu.
In: Septuaginta Paulo Spunar oblata. - (Ed. Kroupa, J.K.). - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 172-177.

077918 - UKS-T 20010019 CZ cze J
Bažant, J.
Nové paměti z mexického tažení 1864-1967.
Sborník z 9. odborné konference, [9.], 57-71 (2000).
[Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : světová putování a česká knižní kultura.. Olomouc (CZ), 00.10.11-00.10.12]

081777 - UKS-T 20013076 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: W. Jobst, B. Erdal, Ch. Gurter, Istanbul, das grosse Byzantinische Palastmosaik.
Listy filologické, 122 [1-2] 135-136 (2000).

081779 - UKS-T 20013031 RIV CZ ita J
Bažant, J.
Il papa, lŽimperatore e San Giorgio al Castello di Praga.
Eirene, 36 [[1]] 147-159 (2000).

081782 - UKS-T 20013034 CZ cze N
Bažant, J.
Zrcadlo věčnosti - Od gotiky k renesanci : nad výstavou Výtvarné kultury Moravy a Slezska 1400 - 1550 a nad třemi katalogy.
Lidové noviny. Umění a kritika : příloha Lidových novin pro literaturu, film, divadlo a výtvarné umění, 13 [58] 20 (00.03.09).

081783 - UKS-T 20013035 CZ cze E
Bažant, J.
Od gotiky k renesanci : výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 Praha, Koniasch Latin Press 2000. -

081784 - UKS-T 20013036 CZ cze N
Bažant, J.
Ad: Ivo Hlobil: Na výstavě Od gotiky k renesanci ...
Právo. Salon, 10 [88] 2 (2000.04.13).

081785 - UKS-T 20013037 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Attene e la corte Tolemaica. LŽara con dodekatheon nel Museogreco-romano di Alessandria.- Roma, 1999.
Eirene, 36 [[1]] 210-211 (2000).

081786 - UKS-T 20013038 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Stroszek, J.: Löwen-Sarkophage : Sarkophage mit Löwenköpfen, schreitenden Löwen und Löwen-Kampfgruppen. - Berlin, 1998. ISBN 3-7861-2268-7.
Eirene, 36 [[1]] 211-212 (2000).

100103 - UKS-T 20033010 RIV CZ ger R
Beneš, J.
[Recenze].
Rec.: Michel, G.: Comenius und der Frieden : Internationales Comenius-Kolloquium der Deutschen Comenius-Gesellschaft und der Comeniusforschungstelle in der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Salzgitter-Steterburg 1995. - Sankt Augustin, 1997. 152 s.
Acta Comeniana, 38 [14] 193-198 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

109083 - UJC-A 20030172 RIV CZ cze J
Černá, A. M. - Homolková, M. - Hadravová, A. - Hadrava, P.
Replika M. Křišťana z Prachatic k proroctví M. Jana Pařížského.
Listy filologické, 123 [1/2] 40-51 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0824; GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909; CEZ:AV0Z9061902

077921 - UKS-T 20010022 CZ cze J
Hadravová, A. - Černá, A. - Homolková, M. - Hadrava, P.
Replika M. Křišťana z Prachatic k proroctví M. Jana Pařížského.
Listy filologické, [-] 42-53 (2000).

077919 - UKS-T 20010020 CZ cze K
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Tycho Brahe.
In: Sborník IX. ze semináře O filozofických otázkách matematiky a fyziky. - (Ed. Trojánek, A.). - Praha, Prometheus 2000. - S. 100-111. - ( IX.).
[O filozofických otázkách matematiky a fyziky. Jevíčko (CZ), 98.08.00]

077920 - UKS-T 20010021 CZ cze M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Na okraj několika astronomických Rukopisů.
In: Septuaginta Paulo Spunar oblata. - (Ed. Kroupa, J.K.). - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 329-333.

077922 - UKS-T 20010023 GB eng A
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Composition and the Use of the astrolabe by Cristannus of Prachatice.
In: 19th International Scientific Instrument Symposium. - -, 2000. - 87 s.
[International Scientific Instrument Symposium. Oxford (UK), 00.09.04-00.09.08]

077923 - UKS-T 20010024 GB eng A
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Eclipse instrument by Iohannes Schindel.
In: International Scientific Instrument Symposium. - Oxford, Museum of the History of Science, Wadham College 2000. - S. 88.
[International Scientific Instrument Symposium /19./. Oxford (UK), 00.09.04-00.09.08]

077924 - UKS-T 20010025 GB eng A
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Instruments of the Renewed Astronomy - new facsimile and translation of Tycho Brahe's Mechanica.
In: International Scientific Instrument Symposium. - Oxford, Museum of the History of Science 2000. - S. 97.
[International Scientific Instrument Symposium /19./. Oxford, Wandham College (UK), 00.09.04-00.09.08]

077907 - UKS-T 20010008 RIV CZ cze/eng/lat T
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Svobodová, D. - Shackelford, J. R.
Přístroje obnovené astronomie.
Orig.: Brahe, T.: Astronomiae instauratae mechanica : facsimile. Praha, Koniasch Latin Press 2000. - 393 s. - (Clavis monumentorum litterarum.; Regnum Bohemiae. 2).

077925 - UKS-T 20010026 CZ cze N
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Šolcová, A.
Jak nás pan doktor Jáchim všechny poučil.
Mladá fronta Dnes, 16 (2000.08.04).

081799 - UKS-T 20013051 RIV CZ cze/eng/lat T
Hadravová, A. - Shackelford, J. R.
Astronomiae instauratae mechanica (facsimile) : přístroje obnovené astronomie.
Orig.: Astronomiae instauratae mechanica. - Wandesburg, 1598. Praha, Koniash Latin Press 2000. - 200 s.

077909 - UKS-T 20010010 CZ cze M
Himl, P.
Domenico Scandella a Carlo Ginzburg : kariéra jednoho mlynáře a jeho historika (doslov).
In: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. - Praha, Argo 2000. - S. 201-218. - (Literární klub.).

077910 - UKS-T 20010011 CZ cze R
Himl, P.
Nová košťata sociálního ukázňování a mikrohistorie.
Rec.: Čechura, J.: Broumovská rebelie.
Listy filologické, 123 [[3-4]] 166-180 (2000).

077911 - UKS-T 20010012 CZ cze R
Himl, P.
Okno do ložnice : kdo všechno (ne)byl gay a proč je na místě značná opatrnost.
Rec.: Fanel, J.: Gay historie.
Mladá fronta Dnes, 2000.08.19, 16 (2000).

077903 - UKS-T 20010004 RIV CZ lat/cze T
Jiroušková, L.
O vtěleném Slově.
Orig.: Richard ze Svatého Viktora: De Verbo incarnato. (Ed. Karfíková, L.). - Praha, Oikúmené 2000. - 117 s. - (Knihovna středověké tradice. VI.).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/00/0133

077905 - UKS-T 20010006 CZ lat/cze T
Karfíková, L.
Etymologiae I, II, III.
Orig.: Isidor ze Sevilly - Isidor ze Sevilly: Etymologiae I. Etymologiae II.Etymologiae III. (Ed. Karfíková, L.; Korte, D.; Kalivoda, J.). - Praha, Oikúmené 2000. - 383 s. - (Knihovna středověké tradice. III.).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0374

077902 - UKS-T 20010003 RIV CZ lat/cze T
Karfíková, L. - Silagiová, Z.
Etymologiae XVI.
Orig.: Isidor ze Sevilly: Etymologiae XVI. Praha, Oikúmené 2000. - 312 s. - (Knihovna středověké tradice. V.).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/00/0133

081760 - UKS-T 20013008 RIV CZ cze J
Kepartová, J.
Amazonky v dílech římských historiků.
Listy filologické, 123 [1-2] 12-21 (2000).

081761 - UKS-T 20013009 RIV CZ cze J
Kepartová, J.
Pompeje očima Josefa Pražáka.
Marginalia Historica, [4] [IV] 225-243 (2000).

090028 - UKS-T 20023011 RIV IT ita J
Kepartová, J.
Milota Zdirad Polák a Pompei.
Rivista di studi Pompeiani, 11, [-] 1120-3479 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100116 - UKS-T 20033023 RIV CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Antonio Varone, Pompei, i misteri di una citta sepolta. Storia e segreti di un luogo in cui la vita si e fermata duemila anni fa. - Roma, 2000.
Acta Universitatis Carolinae. Podřada č. 1, Philogica : Graecolatina Pragensia, 18, [-] 152-154 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

077908 - UKS-T 20010009 RIV CZ cze/ger B
Kroupa, J. K.
Septuaginta Paulo Spunar oblata : 70+2. Praha, Koniasch Latin Press 2000. - 300 s.

077927 - UKS-T 20010028 CZ cze B
Kroupa, J. K.
Septuaginta Paulo Spunar oblata : 70+2. (Ed. Kroupa, J.K.). - 1. vyd. Praha, Koniasch Latin Press 2000. - 678 s.

077928 - UKS-T 20010029 CZ cze M
Kroupa, J. K.
Pavel Spunar : Biliography 1953-1999.
In: Septuaginta Paulo Spunar oblata : 70+2. - (Ed. Kroupa, J.K.). - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 647-672.

077929 - UKS-T 20010030 CZ cze M
Kroupa, J. K.
Clavis monumentorum litterarum - dokonalý soulad vědy a moderní techniky.
In: Akademický bulletin. - Praha, [s.t.] 2000. - S. 20-22.

077931 - UKS-T 20010032 CZ cze E
Kroupa, J. K.
www.clavmon.cz. verze 2000 vyd. Praha, [s.t.] 2000. -

077932 - UKS-T 20010033 RIV CZ cze C
Kroupa, J. K.
Státní kontrola knih v českých zemích ve světle úředních vyhlášek v 17. a 18. století : příspěvek na mezinárodní konferenci.
In: Libri prohibiti a cenzura 1650-1850. - Praha, [s.t.] 2000. - S. -.
[Libri prohibiti a cenzura 1650-1850. Praha (CZ), 00.11.30-00.12.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9062902

077933 - UKS-T 20010034 CZ cze K
Kroupa, J. K.
Stav a blízké perspektivy CML(RB) : přednáška na odborné konferenci.
In: Historické a vzácné knižní fondy 16.-19.století v muzeích, knihovnách a archivech ČR. - Přerov, - 2000. - S. -.
[Historické a vzácné knižní fondy 16.-19. století v muzeích, knihovnách a archivech ČR. Přerov (CZ), 00.04.26-00.04.27]

077930 - UKS-T 20010031 CZ cze J
Kroupa, J. K. - Soukup, R.
Digitalizace románských nástěnných maleb v kostele sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice.
Technika, c, 31-36 (2000).
[Technika v muzeu aneb Co má vědět i muzejní technický antitalent. Hodonín (CZ), 99.06.17-99.06.18]

077926 - UKS-T 20010027 CZ cze B
Kroupa, J. K. - Vidmanová, A.
Ladislav Vidman : můj italský rok. (Ed. Kroupa, Jiří K.; Vidmanová, A.). - Praha, [Koniasch Latin Press] 2000. - 112 s.

077900 - UKS-T 20010001 RIV CZ cze/lat/ger T
Martínková, D. - Šedinová, H.
Řeč o znovuožití Čech.
Orig.: Rosacius, A.: Oratio panegyrica de Boemiae reviviscentia. Praha, Oikúmené 2000. - 255 s. - (Fontes Latini bohemorum. V.).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/00/0133

077934 - UKS-T 20010035 CZ cze/lat B
Matl, J. - Vlhová, H. - Brodský, P. - Žůrek, J.
Officium s. Hieronymi pro altari s. Hieronymi in exxlesia s. Nicolai Egrensi erecto anno 1404 scriptum. Praha, [s.t.] 2000. - neudáno + CD-ROM s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/1272

077945 - UKS-T 20010047 CZ cze M
Nodl, M.
Paměť a intelektuál.
In: Septuaginta Paulo spunar oblata : 70+2. - (Ed. Kroupa, J.K.). - Praha, [s.t.] 2000. - S. 200-211.

077949 - UKS-T 20010051 CZ cze K
Nodl, M.
Středověká prosopografie jako metodická inovace.
In: [sborník z VIII. sjezdu českých historiků]. - (Ed. Pešek, J.:CZ). - Praha, [s.t] 2000. - S. 146-149.
[Sjezd českých historiků /8./. Hradec Králové (CZ), 99.09.10-99.09.12]

077906 - UKS-T 20010007 RIV CZ cze B
Pátková, H.
"Bratrstvie ke cti Božie". Poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. Praha, Koniach Latin Press 2000. - 213 s.

077935 - UKS-T 20010036 CZ cze B
Pátková, H.
Česká beseda o německých badatelích v oboru pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů. Praha, Scriptorium 2000. - - s.

077936 - UKS-T 20010037 PL cze M
Pátková, H.
Kláštery, cechy, bratrstva v pozdně středověkých českých městech.
In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym. - Wroclaw-Opole, - 2000. - S. 323-328.

077937 - UKS-T 20010038 CZ cze M
Pátková, H.
Editor na cestách : sonda do každodennosti archivních badatelstkých cest ve 20. a 30. letech 20. století.
In: Archivní časopis. - Praha, [s.t.] 2000. - S. 146-154.

077938 - UKS-T 20010039 CZ cze M
Pátková, H.
Projekt regionálních paleografických edic jako základ sledování obecného vývoje písma.
Septuaginta Paulo Spunar oblata, -, [-] 632-633 (2000).

077941 - UKS-T 20010042 CZ cze M
Silagiová, Z.
Hádanky mistra Křišťana aneb Počítání s příběhem.
In: Septuaginta Paulo Spunar oblata : 70+2. - (Ed. Kroupa, J.K.). - Praha, [s.t.] 2000. - S. 324-335.

081792 - UKS-T 20013044 RIV CH ger J
Silagiová, Z.
Tschechische Republik (1997-2000).
Archivum Latinitatis medii aevi, 58 [[1]] 297-301 (2000).

077915 - UKS-T 20010016 CZ cze R
Spunar, P.
O antice a českém středověku.
Rec.: Bažant, J.: Umění českého středověku a antika.
Literární noviny, 11 [48] 9 (2000).

100104 - UKS-T 20033011 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Bischoff, B.: Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts, I. - Aachen, 1998.
Listy filologické, 123 [1-2] 200-202 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100105 - UKS-T 20033012 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Hoffmann, F.: Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá, I-II. - Praha, 1999. 974 s.
Listy filologické, 123 [3-4] 404-406 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100106 - UKS-T 20033013 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Hruza, K.: \"Audite et cum speciali diligencia attendite verba litere huius.\" Hussitische Manifeste: Objekt - Methode - Definition. - Wien, 2000. 345-384 s.
Listy filologické, 123 [1-2] 207 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100107 - UKS-T 20033014 RIV CZ cze R
Spunar, P.
Jacques Le Goff hledá cestu k českým čtenářům.
Rec.: Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. - Praha, 1991. 747 s. ; Intelektuálové ve středověku. - Praha, 1999. 183 s.; Středověká imaginace. - Praha, 1998. 329 s.; Středověký člověk a jeho svět. - Praha, 1999. 319 s.
Listy filologické, 123 [3-4] 390-394 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100108 - UKS-T 20033015 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Kejř, J.: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. - Ústí nad Labem, 1999. 59 s.
Listy filologické, 123 [1-2] 203-204 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100109 - UKS-T 20033016 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Kolár, J.: Návraty bez konce : studie o starší české literatuře. - Brno, 1999.
Listy filologické, 123 [1-2] 210-211 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100110 - UKS-T 20033017 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Vizkelety, A.: Mittelalterliche lateinische Handschriften in Györ. - Budapest, 1998. 258 s.
Listy filologické, 123 [1-2] 202-203 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100111 - UKS-T 20033018 RIV CZ cze J
Spunar, P.
Paleografické kolokvium ve Weingartenu.
Listy filologické, 123 [3-4] 375-378 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100112 - UKS-T 20033019 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Zachová, I. - Petr, S.: Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna. - Praha, 1999. 248 s.
Listy filologické, 123 [1-2] 218-219 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

100113 - UKS-T 20033020 RIV CZ ger J
Spunar, P.
Zur Aufkommen der gotischen Kursive in Mitteleuropa.
Scriptorium, 54, [-] 14-19 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

082238 - UKS-T 20013063 RIV SIGLE CZ cze B
Stuchlíková, D.
Bibliografie překladů antických dramat. Praha, Ústav pro klasická studia 2000. - 28 s.

082239 - UKS-T 20013064 RIV CZ cze J
Stuchlíková, D.
Kalendárium 2000.
Listy filologické, 123 [3-4] 281-282 (2000).

094492 - UKS-T 20023058 CZ cze J
Stuchlíková, D.
Kalendárium : 2000.
Listy filologické, 123 [3-4] 381-382 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9062906

077942 - UKS-T 20010043 CZ cze J
Svatoš, M.
Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských textů a otázky z ní vyplývající.
Listy filologické, 122 [3-4] 222-321 (2000).

077943 - UKS-T 20010044 RIV CZ ger J
Svatoš, M.
Verbotene durch den Missionar Antonin Koniaš S.J. im Frühjahr 1733 in der Herrschaft von Opočno beschlagnahmte Bücher und ihre Leser.
Acta Comeniana : Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit, ? [XIII.] 99-142 (2000).

077944 - UKS-T 20010045 CZ cze J
Svatoš, M.
Knihy zabavené přičiněním misionáře Antonína Koniáše SJ. na opočenském panství roku 1733 a jejich čtenáři.
Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, -, 364-371 (2000).
[Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Boskovice ( CZ), 00.00.00]

077904 - UKS-T 20010005 RIV CZ lat/cze T
Šedinová, H.
O stvoření světa.
Orig.: Thierry de Chartres: Tractatus de sex dierum operibus. (Ed. Karfíková, L.). - Praha, Oikúmené 2000. - 135 s. - (Knihovna středověké tradice. IV.).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0374

077939 - UKS-T 20010040 XX eng J
Šedinová, H.
Precious Stones of Heavenly Jerusalem in the Medieval Book Illustration and Their comparison with the Wall Incrustation in St. Wenceslaus Chapel.
Artibus et historiae, XXI [41] 31-47 (2000).

077940 - UKS-T 20010041 CZ cze M
Šedinová, H.
Duha v kompozici "Maiestas Domini".
Septuaginta Paulo Spunar oblata, x [x] 28-37 (2000).

080047 - UKS-T 20013028 CZ eng J
Šedinová, H.
Stones in the Ancient and Early-medieval Medicine Scripts.
Listy filologické, 123 [1-2] 31-39 (2000).

081765 - UKS-T 20013013 RIV CZ cze J
Vidmanová, A.
Sedlák hranatý nebo chlap jak se patří?
Listy filologické, 123 [1-2] 52-58 (2000).

081766 - UKS-T 20013014 RIV CZ cze J
Vidmanová, A.
Bohumil Ryba.
Listy filologické, 123 [1-2] 185-186 (2000).

081767 - UKS-T 20013015 CZ cze R
Vidmanová, A.
K novým Pramenům dějin českých.
Rec.: Chronicon Francisci Pragensis. Praha, 1998. 233 s.
Listy filologické, 123 [3-4] 348-353 (2000).

081768 - UKS-T 20013016 CZ cze R
Vidmanová, A.
K nové ediční řadě staročeských památek.
Rec.: Ezopovy bajky, Katonova dvojverší, Rada otce synovi. - Brno, 1999. 309 s.
Listy filologické, 123 [3-4] 394-398 (2000).

081769 - UKS-T 20013017 CZ cze R
Vidmanová, A.
Kejř versus Hus.
Rec.: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu. - Ústí nad Labem, 1999. 59 s.Husův proces. - Praha, 2000. 235 s.
Listy filologické, 123 [3-4] 394-398 (2000).

081764 - UKS-T 20013012 CZ cze J
Vidmanová, A. - Charvátová, A.
Staročeský Pasionál z Teplé.
Studie o rukopisech, 33, [-] 95-104 (2000).

077946 - UKS-T 20010048 CZ cze J
Zelenková, P.
Dvě universitní these podle Antonína Martina Lublinského.
Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 15, 269-293 ( 2000).

077947 - UKS-T 20010049 CZ cze N
Zelenková, P.
Nepublikovaná kresba Antonína Martina Lublinského : et erunt signa in Sole - osudný rok 1680.
Bulletin of the National Gallery in Prague, IX, 33-43, 135-141 ( 2000).

077948 - UKS-T 20010050 CZ cze M
Zelenková, P.
[Václav Vavřinec Reiner (1689-1743) : krajiny se zvířaty. Katalog grafiky].
In: Václav Vavřinec Reiner (1689-1743) : krajiny se zvířaty. Motivy Orfea se zvířaty a sletu ptáků kolem sovy v malířství střední Evropy a českých zemí v Baroku. - Praha, Národní galerie 2000. - S. 65-83.

081753 - UKS-T 20013001 RIV CZ cze E
Žůrek, J.
Databáze Clavis nigra. Praha, Ústav klasických studií - Clavis monumentorum Litterarum 2000. -
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K016

081754 - UKS-T 20013002 RIV CZ cze E
Žůrek, J.
Franusův kancionál : indexy. Praha, Ústav klasických studií - Clavis monumentorum Litterarum 2000. -
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K016

081755 - UKS-T 20013003 RIV CZ cze E
Žůrek, J.
Slovník českých a slovenských knihtiskařů : [online]. Praha, Ústav klasických studií - Clavis monumentorum Litterarum 2000. -
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K016

081756 - UKS-T 20013004 CZ cze R
Žůrek, J.
[Recenze].
Rec.: Putování mysli do Boha. - Praha, 1997.
Listy filologické, 123 [3-4] 387-388 (2000).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11