1998-069F - PMA-2

Název objektuPMA-2 [=Pressurized Mating Adapter]
ISS LP-2A [=International Space Station Launch Package]
SSC25575
Start1998-12-04 08:35:34.069 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost vzletová 1165 kg
kontrolní (k 2000-12-01) 1164.9 kg
Poznámkakontrolní hmotnost dle konfigurace M014-4AAR

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-12-04.39 G 51.59° 89.54 min 181 km 323 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v areálu NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Hermetický propojovací tunel tvaru kosého komolého kužele zakončeného užší válcovou částí o celkové délce 2.388 m (včetně vodicích prvků stykovacího uzlu 2.577 m), o maximálním průměru 2.486 m a minimálním průměru 1.600 m slouží k připojování kosmických raketoplánů STS prostřednictvím pasivního stykovacího uzlu APDS [=Androgynous Peripheral Docking System] umístěného na užším konci. Na širším konci je pasivní stykovací uzel PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism], kterým se připojuje na stavební díly amerického segmentu stanice.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA). Do startu STS-98 v roce 2000 však bude operačním řídicím střediskem CUP [=Centr upravlenija poljotom], Korolev (dř. Kaliningrad), Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XAPDSod vzletu1998-12-05neobsazeno  
1998-12-051998-12-13Endeavour STS 88/ISS-2A+ZODS APDS
1998-12-131999-05-29neobsazeno  
1999-05-291999-06-02Discovery STS 96/ISS-2A.1+ZODS APDS
1999-06-022000-05-21neobsazeno  
2000-05-212000-05-26Atlantis STS 101/ISS-2A.2a+ZODS APDS
2000-05-262000-09-10neobsazeno  
2000-09-102000-09-18Atlantis STS 106/ISS-2A.2b+ZODS APDS
2000-09-182000-10-13neobsazeno  
2000-10-132000-10-20Discovery STS 92/ISS-3A+ZODS APDS
2000-10-202001-03-10neobsazeno  
2001-03-102001-03-19Discovery STS 102/ISS-5A.1+ZODS APDS
2001-03-192001-04-21neobsazeno  
2001-04-192001-04-29Endeavour STS 100/ISS-6A+ZODS APDS
2001-04-292001-07-14neobsazeno  
2001-07-142001-07-22Atlantis STS 104/ISS-7A+ZODS APDS
2001-07-222001-08-12neobsazeno  
2001-08-122001-08-20Discovery STS 105/ISS-7A.1+ZODS APDS
2001-08-202001-12-07neobsazeno  
2001-12-072001-12-15Endeavour STS 108/ISS-UF-1+ZODS APDS
2001-12-152002-04-10neobsazeno  
2002-04-102002-04-17Atlantis STS 110/ISS-8A+ZODS APDS
2002-04-172002-06-07neobsazeno  
2002-06-072002-06-15Endeavour STS 111/ISS-UF-2+ZODS APDS
2002-06-152002-10-09neobsazeno  
2002-10-092002-10-16Atlantis STS 112/ISS-9A+ZODS APDS
2002-10-162002-11-25neobsazeno  
2002-11-252002-12-02Endeavour STS 113/ISS-11A+ZODS APDS
2002-12-022005-07-28neobsazeno  
2005-07-282005-08-06Discovery STS 114/ISS-ULF-1+ZODS APDS
2005-08-062006-07-06neobsazeno  
2006-07-062006-07-15Discovery STS 121/ISS-ULF-1.1+ZODS APDS
2006-07-152006-09-11neobsazeno  
2006-09-112006-09-17Atlantis STS 115/ISS-12A+ZODS APDS
2006-09-172006-12-11neobsazeno  
2006-12-112006-12-19Discovery STS 116/ISS-12A.1+ZODS APDS
2006-12-192007-06-10neobsazeno  
2007-06-102007-06-19Atlantis STS 117/ISS-13A+ZODS APDS
2007-06-192007-08-10neobsazeno  
2007-08-102007-08-19Endeavour STS 118/ISS-13A.1+ZODS APDS
2007-08-19dosudneobsazeno  
-XPCBMod vzletu2001-02-10Unity+XACBM
2001-02-102001-02-12ITS-Z1+XMBM
2001-02-12dosudDestiny+XACBM

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
1998-12-04 08:35:34 UT: Vzlet na palubě raketoplánu.
1998-12-05 Kolem 22:06 UT: Currieová pomocí RMS uchopila modul Unity spolu s připojenými tunely PMA-1 a PMA-2, který byl vyzvednut nad nákladový prostor.
23:45 UT: Modul Unity se prostřednictvím stykovacího uzlu na PMA-2 připojil na stykovací uzel ODS raketoplánu. Poté bylo zahájeno tlakování tunelu PMA-2.
1998-12-07 02:48 UT: Propojení modulu Zarja s moduly Unity, PMA-1 a PMA-2, připojenými k raketoplánu Endeavour (let STS 88, 1998-069A).
2001-02-10 Kolem 15:00 UT: Tunel odpojen od modulu Unity.
16:55 UT: Dočasně přemístěn na příhradovou konstrukci ITS-Z1.
2001-02-12 16:30 UT: Tunel manuálně odpojen od ITS-Z1. Ivinsová zahájila přesun tunelu od ITS-Z1 k uzlu ACBM +X modulu Destiny.
17:28 UT: Ivinsová dokončila přesun tunelu PMA-2. Stykovací uzly PMA-2 a Destiny se zachytily.
27:30 UT: Druhá fáze zachycení PMA-2 a Destiny ukončena. Zahájeno částečné dotahování zámků.
27:38 UT: Dosaženo pevné spojení PMA-2 a Destiny.
2001-03-10 06:38 UT: Zachycení raketoplánu na stykovacím uzlu přechodového tunelu PMA-2 komplexu ISS. K setkání došlo nad jižním Pacifikem východně od Nového Zélandu.
06:58 UT: Zahájeno zamykání zámků stykovacího uzlu.
Kolem 07:07 UT: Pevné spojení dokončeno.
2001-03-19 04:32 UT: Raketoplán Discovery (2001-010A) se odpojil od přechodového tunelu PMA-2.
2001-04-21 13:59 UT: Raketoplán Endeavour (let STS 100 alias ISS-6A, 2001-016A) se připojil ke stykovacímu uzlu +X přechodového tunelu PMA-2.
2001-04-29 17:34 UT: Raketoplán Endeavour (let STS 100 alias ISS-6A, 2001-016A) se odpojil od přechodového tunelu PMA-2.
2001-07-14 03:08 UT: Raketoplán Atlantis (let STS 104 alias ISS-7A,2001-028A) se připojil k přechodovému tunelu PMA-2.
2001-07-22 04:54 UT: Raketoplán Atlantis (let STS 104 alias ISS-7A, 2001-028A) se odpojil od přechodového tunelu PMA-2.
2001-08-12 18:41 UT: Připojení raketoplánu Discovery (let STS 105 alias ISS-7A.1, 2001-035A) k přechodovému tunelu PMA-2 nad severozápadní Austrálií.
18:58 UT: Zatažení přírub stykovacího systému.
19:04 UT: Pevné spojení ukončeno.
2001-08-20 Odpojení raketoplánu Discovery (let STS 105 alias ISS-7A.1, 2001-035A) od přechodového tunelu PMA-2.
2001-12-07 20:03 UT: Připojení raketoplánu Endeavour (let STS 108 alias ISS-UF-1, 2001-054A) k tunelu PMA-2.
2001-12-15 17:28 UT: Odpojení raketoplánu Endeavour (let STS 108 alias ISS-UF-1, 2001-054A) od tunelu PMA-2.
2002-04-10 Připojení raketoplánu Atlantis (let STS 110 alias ISS-8A, 2002-018A) k tunelu PMA-2.
2002-04-17 Odpojení raketoplánu Atlantis (let STS 110 alias ISS-8A, 2002-018A) od tunelu PMA-2.
2002-06-07 Připojení raketoplánu Endeavour (let STS 111 alias ISS-UF-2, 2002-028A) k tunelu PMA-2.
2002-06-15 Odpojení raketoplánu Endeavour (let STS 111 alias ISS-UF-2, 2002-028A) od tunelu PMA-2.
2002-10-09 Připojení raketoplánu Atlantis (let STS 112 alias ISS-9A, 2002-047A) k tunelu PMA-2.
2002-10-16 Odpojení raketoplánu Atlantis (let STS 112 alias ISS-9A, 2002-047A) od tunelu PMA-2.
2002-11-25 Připojení raketoplánu Endeavour (let STS 113 alias ISS-11A, 2002-052A) k tunelu PMA-2.
2002-12-02 Odpojení raketoplánu Endeavour (let STS 113 alias ISS-11A, 2002-052A) od tunelu PMA-2.
2005-07-28 Připojení raketoplánu Discovery (let STS 114 alias ISS-ULF-1, 2005-026A) k tunelu PMA-2.
2005-08-06 Odpojení raketoplánu Discovery (let STS 114 alias ISS-ULF-1, 2005-026A) od tunelu PMA-2.
2006-07-06 Připojení raketoplánu Discovery (let STS 121 alias ISS-ULF-1.1, 2006-028A) k tunelu PMA-2.
2006-07-15 Odpojení raketoplánu Discovery (let STS 121 alias ISS-ULF-1.1, 2006-028A) od tunelu PMA-2.
2006-09-11 Připojení raketoplánu Atlantis (let STS 115 alias ISS-12A, 2006-036A) k tunelu PMA-2.
2006-09-17 Odpojení raketoplánu Atlantis (let STS 115 alias ISS-12A, 2006-036A) od tunelu PMA-2.
2006-12-11 Připojení raketoplánu Discovery (let STS 116 alias ISS-12A.1, 2006-055A) k tunelu PMA-2.
2006-12-19 Odpojení raketoplánu Discovery (let STS 116 alias ISS-12A.1, 2006-055A) od tunelu PMA-2.
2007-06-10 Připojení raketoplánu Atlantis (let STS 117 alias ISS-13A, 2007-024A) k tunelu PMA-2.
2007-06-19 Odpojení raketoplánu Atlantis (let STS 117 alias ISS-13A, 2007-024A) od tunelu PMA-2.
2007-08-10 Připojení raketoplánu Endeavour (let STS 118 alias ISS-13A, 2007-035A) k tunelu PMA-2.
2007-08-19 Odpojení raketoplánu Endeavour (let STS 118 alias ISS-13A, 2007-035A) od tunelu PMA-2.

Literatura

  1. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 20:02:45 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek