2002-018A - STS 110

Název objektuSTS 110
Atlantis F-25
Shuttle Mission 109
ISS-8A [=International Space Station Eight American]
SSC27413
Start2002-04-08 20:44:19.039 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřestál na Zemi
Přistání2002-04-19 16:26:57 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost10.8213 dne, tj. 0.0296 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 050 664 kg
vzletová družicového stupně 116 609 kg
dynamická při spojení 110 665 kg
přistávací družicového stupně 91016 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2002-04-08 Země 2002-04-19 Země Michael J. Bloomfield USA 3 CDR
Stephen N. Frick USA 1 PLT
Rex J. Walheim USA 1 MS1
Ellen L. Ochoa[ová] USA 4 MS2
Lee M. Morin USA 1 MS3
Jerry L. Ross USA 7 MS4
Steven L. Smith USA 4 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-04-08.86 G 51.64° 88.40 min 159 km 232 km  
02-04-08.89 G 51.64° 88.35 min 155 km 230 km  
02-04-09.05 G 51.64° 88.42 min 160 km 233 km  
02-04-09.07 G 51.64° 88.33 min 155 km 229 km  
02-04-10.09 G 51.64° 88.40 min 160 km 230 km  
02-04-10.25 G 51.64° 88.29 min 155 km 225 km  
02-04-10.51 G 51.64° 92.15 min 375 km 386 km  
02-04-10.58 G 51.64° 92.25 min 383 km 387 km  
02-04-10.77 G 51.63° 92.28 min 384 km 388 km  
02-04-15.06 G 51.64° 92.32 min 385 km 391 km  
02-04-18.40 G 51.64° 92.41 min 385 km 400 km  
02-04-18.72 G 51.64° 91.64 min 309 km 401 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-112PF na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-114 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2048, 2051 a 2045 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byly uloženy experimenty a drobný kusový náklad: Při návratu na Zemi budou dopraveny výsledky předchozích experimentů.

V nákladovém prostoru bylo umístěno následující vybavení:

Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 109 (2002-010A). Předchozí let družicového stupně Atlantis je STS 104 (2001-028A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Progress-M1 8 (2002-013A), následujícím je Sojuz-TM 34 (2002-020A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-04-08 20:44:19.039 UT: Vzlet7,8,9,10,11,12,13,14.
20:44:19.064 UT: První pohyb.
20:46:29 UT: Odhození motorů SRB.
20:52:54 UT: Vypojení hlavních motorů.
20:53:05 UT: Odhození nádrže ET.
21:00 UT: Vypojena hydraulická čerpadla APU.
21:24 UT: Manévr OMS-2 (t=1 min, Δv=28.6 m/s).
Prověrky systémů družicového stupně.
Kolem 22:15 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
2002-04-09 00:19 UT: Korekce dráhy NC-1.
01:44 UT: Zahájen odpočinek.
09:44 UT: Ukončen odpočinek.
Instalace veloergometru. Příprava přechodové komory EAL [=External Airlock] k výstupům.
13:43 UT: Korekce dráhy NC-2 byla zrušena.
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit]. Oživení a prověrky manipulátoru RMS. Kontrola nákladového prostoru televizní kamerou na konci manipulátoru.
Příprava kontejnerů CWC [=Contingency Water Container] na jímání vody z palivových baterií.
17:09 UT: /Plán/ Korekce dráhy NPC.
Prověrky záchranného systému SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue].
Oživení optického naváděcího systému OSVS [=Orbiter Space Vision System] a jeho zkoušky.
Oživení systémů stykovacího modulu [=Orbiter Docking System].
21:21:06 UT: Korekce dráhy NC-3 (t=10.3 s, Δv=1.9 m/s).
Příprava skafandrů k budoucímu transportu na palubu ISS.
2002-04-10 00:44 UT: Zahájen odpočinek.
08:44 UT: Ukončen odpočinek.
11:29:45 UT: Korekce dráhy NC-4 (t=142.0 s, Δv=66.5 m/s) oběma motory OMS.
12:13:17 UT: Korekce dráhy NH (t=94.9 s, Δv=45.0 m/s) oběma motory OMS.
13:45:45 UT: Stíhací manévr Ti (t=14.2 s, Δv=2.8 m/s) jedním motorem OMS.
15:02:36 UT: Korekční manévr MC-4 (t=8.1 s, Δv=0.6 m/s) motory RCS.
15:16 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost v bodě R-bar 180 m pod stanicí.
15:29 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost v bodě 120 m před stanicí (vod V-bar).
16:04:35 UT: Setkání se stanicí ISS (1998-067A) nad střední Čínou. Raketoplán se připojil15 k přechodovému tunelu PMA-2.
16:22 UT: Pevné spojení ukončeno.
2002-04-11 13:47 UT: Příhradová konstrukce ITS-S0 připojena prostřednictvím LCA [=Lab Craddle Assembly] na modul Destiny.
14:36 UT: Astronauti Smith a Walheim přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili výstup z modulu Quest do volného prostoru (podrobnosti viz 1998-067A).
V průběhu výstupu instalovali dvě za čtyř vzpěr pro pevné připojení segmentu ITS-S0 k modulu Destiny, propojili kabely mezi segmentem a laboratoří a uvolnili samonavíjecí cívku s kabelem propojujícím segment s mobilním transportérem MT [=Mobile Transporter].
22:24 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory Quest Smith a Walheim oficiálně ukončili výstup16 v celkovém trvání 7 h 48 min.
2002-04-12 V průběhu dne probíhala překládka nákladu dopraveného raketoplánem na stanici ISS (1998-067A).
2002-04-13 14:09 UT: Ross a Morin přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili oficiálně druhý výstup z modulu Quest do volného prostoru.
V průběhu výstupu instalovali zbývající dvě vzpěry pro připojení segmentu ITS-S0 k modulu Destiny, odstranili pomocné transportní výztuhy, instalovali záložní kabel TUS-2 [=Trailing Umbilical System] k mobilnímu tramsportéru MT [=Mobile Transporter] a přemístili transportní kýlové trny segmentu.
21:39 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory modulu Quest Morin a Ross oficiálně ukončili výstup17 v celkovém trvání 7 h 30 min.
2002-04-14 14:48 UT: Astronauti Smith a Walheim přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili výstup z modulu Quest do volného prostoru.
Během výstupu astronauti přepojili kabely přenosu dat, videosignálu a zásobování elektrickou energií pro manipulátor SSRMS z modulu Destiny na segment ITS-S0, odstranili mechanické pojistky na podvozku mobilního transprtéru MT a instalovali pojistky do rozvodných skříní na segmentu ITS-S0.
20:15 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory modulu Quest Smith a Walheim oficiálně ukončili výstup v celkovém trvání 6 h 28 min.
2002-04-16 14:29 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie astronauti Ross a Morin oficiálně zahájili v výstup do volného prostoru.
V průběhu výstupu dokončili montážní práce na segmentu ITS-S0 a instalovali další výbavu napovrch stanice (podrobnosti viz 1998-067A).
21:06 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory modulu Quest ukončili Ross a Morin výstup do volného prostoru18 v celkovém trvání 6 h 38 min.
V průběhu dne byl na palubu komplexu ISS (1998-067A) z raketoplánu přečerpán plynný dusík (20.4 kg) a kyslík (66.2 kg) pro doplňování atmosféry. Poprvé bylo použito zařízení ORCA [=Oxygen Recharge Compressor Assembly].
Vypuštění odpadní vody z komplexu ISS přes odpadní systém raketoplánu.
2002-04-17 Rozloučení osádek stanice ISS (1998-067A) a raketoplánu Atlantis. V průběhu společného letu bylo na palubu komplexu ISS dopraveno 1010.6 kg kusového nákladu, 10.4 kg nářadí a přípravků pro výstupy a 663.6 kg vody. Na Zemi bylo odesláno 1111.5 kg nákladu a prostřednictvím odpadního systému raketoplánu bylo vypuštěno přibližně 104 kg kondenzované vody z ovzduší stanice.
16:04 UT: Uzavřeny průlezy mezi stanicí a raketoplánem.
18:31:19 UT: Oddělení raketoplánu Atlantis od ISS (1998-067A).
19:17 UT: Zahájen inspekční oblet ISS.
20:15 UT: Separační manévr.
21:44 UT: Zahájen odpočinek.
2002-04-18 07:44 UT: Ukončen odpočinek.
Kontrola systémů družicového stupně včetně zkušebního spuštění jednoho čerpadla hydrauliky APU [=Auxiliary Power Unit] a prověrky motorů RCS [=Reaction Control System].
Úklid vnitřních prostor.
Korekce dráhy.
Osobní volno.
Tisková konference.
23:14 UT: Zahájen odpočinek.
2002-04-19 07:21 UT: Ukončen odpočinek.
12:53 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
14:56 UT: Dán souhlas k přistání.
15:07 UT: Raketoplán přešel do polohy pro brzdicí manévr.
15:14 UT: Frick zapojil jedno hydraulické čerpadlo APU [=Auxiliary Power Unit].
15:18:59 UT: Zahájen brzdicí manévr motory OMS (t=139 s, Δv=80.0 m/s) nad Indickým oceánem (4.23° j.š., 42.65° v.d.).
15:25 UT: Raketoplán zaujal polohu pro vstup do atmosféry.
Zapojena zbývající 2 čerpadla APU.
15:55 UT: Vstup do atmosféry nad Tichým oceánem (28.80° j.š., 125.12° z.d.).
16:26:57 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF na KSC.
16:27:09 UT: Dosedlo příďové kolo.
16:28:07 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-110 - Shuttle Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2002-04-01].     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-110/index.htm).
 3. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 4. International Space Station Status Reports. - Houston, TX, DC : NASA-JSC, 1998-.     (http://www.jsc.nasa.gov/pao/media/istat/).
 5. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. - [Cit. 2001-09-18].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
 6. Železnice ve vesmíru / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 78 [12] 792-797; [13] 872-877 (2002).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-110/lk.htm).
 7. Atlantis roars into orbit / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-04-08. - [Cit. 2002-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/station/sts110/020408launch/).
 8. Atlantis Rockets Into Orbit / [AFP]. - Space Daily. - 2002-04-09. - [Cit. 2002-04-09].     (http://www.spacedaily.com/news/shuttle-02e.html).
 9. Začíná odpočítávání STS-110 / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-04-02.- [Cit. 2002-04-09].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=223).
 10. Přípravy k pondělnímu startu STS-110 obnoveny / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-04-04.- [Cit. 2002-04-09].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=226).
 11. STS-110 na výchozí dráze / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-04-08.- [Cit. 2002-04-09].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=231).
 12. Sborka MKS: 13-j polet / I. Lisov. - Novosti kosmonavtiki 12 [6/233] 12 (2002).
 13. Gruzy "Atlantisa" / K. Lantratov. - Novosti kosmonavtiki 12 [6/233] 12-15 (2002).
 14. Gudok elektrovoza na orbite, ili Polet STS-110 / I. Lisov. - Novosti kosmonavtiki 12 [6/233] 16-24 (2002).
 15. Atlantis heads for orbital rendezvous with station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-04-10. - [Cit. 2002-04-10].     (http://www.spaceflightnow.com/station/sts110/020410predock/).
 16. Space station grows with addition of new truss / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-04-11. - [Cit. 2002-04-12].     (http://www.spaceflightnow.com/station/sts110/020411fd4/).
 17. Spacewalkers finish securing truss to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-04-13. - [Cit. 2002-04-14].     (http://www.spaceflightnow.com/station/sts110/020413eva2/).
 18. Atlantis - poslední výstup skončil / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-04-16.- [Cit. 2002-04-16].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=240).
 19. Spacewarn 13226. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-04-09. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13226).
 20. Spacewarn Bulletin, SPX-582. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-05-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.582).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-13 22:11:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek