2002-052A - STS 113

Název objektuSTS 113
Endeavour F-19
Shuttle Mission 112
ISS-11A
SSC27556
Start2002-11-24 00:49:47.079 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2002-12-07 19:37:12 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost13.7829 dne, tj. 0.0377 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 050 749 kg
vzletová družicového stupně 116 458 kg
na dráze (2002-11-24 05:40 UT) 112 336 kg kg
před spojením s komplexem 111 107 kg
přistávací 91 496 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2002-11-24 Země 2002-12-04 Země James D. Wetherbee USA 6 CDR
Paul S. Lockhart USA 2 PLT
Michael E. Lopez-Alegria USA 3 MS1
John B. Herrington USA 1 MS2
2002-11-24 Země 2002-11-26 1998-067A Kenneth D. Bowersox USA 5 MS3
Nikolaj M. Budarin <=Николай М. Бударин> RUS 3 MS4
Donald R. Pettit USA 1 MS5
2002-11-26 1998-067A 2002-12-04 Země Sergej J. Treščev <=Сергей Й. Трещев> RUS 1 MS3
Valerij G. Korzun <=Валерий Г. Корзун> RUS 2 MS4
Peggy A. Whitson[ová] USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-11-24.03 G 51.6° 87.39 min 59 km 232 km Suborbitální dráha. PAO.
02-11-24.03 G 51.63° 89.98 min 233 km 314 km  
02-11-24.16 G 51.64° 91.13 min 313 km 347 km  
02-11-24.73 G 51.64° 91.84 min 342 km 387 km  
02-11-25.25 G 51.64° 91.86 min 342 km 389 km  
02-11-25.92 G 51.63° 92.33 min 380 km 398 km Po připojení STS 113.
02-11-27.58 G 51.63° 92.31 min 379 km 397 km  
02-11-27.80 G 51.64° 92.40 min 386 km 398 km Po 1. korekci dráhy raketoplánem.
02-11-27.80 G 51.64° 92.40 min 386 km 398 km  
02-11-29.78 G 51.64° 92.43 min 388 km 399 km  
02-12-02.58 G 51.64° 92.51 min 395 km 399 km  
02-12-03.12 G 51.64° 92.46 min 391 km 399 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-114PF na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-116A o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2050, 2044 a 2045 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byl umístěn kusový náklad a experimenty pro stanici ISS, zejména: V nákladovém prostoru bylo umístěno následující vybavení: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 112 (2002-047A), následující je STS 107 (2003-003A). Předchozí let družicového stupně Endeavour je STS 111 (2002-028A). Přechozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 1 (2002-050A), následujícim je Sojuz-TMA 2 (2003-016A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-11-24 00:49:46.985 UT: Počátek letu.
00:49:47.079 UT: Vzlet6,7,8.
Při vypínání motorů OMS, zesilujících tah hlavních motorů SSME behem navádění na suborbitální dráhu, se neuzavřel kulový ventil pravého motoru OMS a zůstal otevřen na 96 %.
00:58:17 UT: Vypojení motorů SSME. Navedení na suborbitální dráhu.
00:58:42 UT: Odhození nádrže ET.
01:27 UT: Manévr OMS-2 levým motorem OMS (t=5 min).
02:35 UT: Ukončeno otevírání dveří nákladového prostoru.
02:36 UT: Dán souhlas s pokračováním letu.
Kolem 06:50 UT: Zahájen odpočinek.
14:50 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu pracovního dne se uskutečnila kontrola nákladu na obytné palubě.
17:56:18 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=84.5 s, Δv=19.88 m/s) levým motorem OMS.
20:00:59 UT: Korekce dráhy NPC (t=2.0 s, Δv=0.15 m/s) dvěma motory RCS.
Osádka kontrolovala skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit], záchranné jednotky SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue], oživila dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] a prostřednictvím televizní kamery na jeho konci provedla inspekci nákladového prostoru raketoplánu. Byl oživen a vyzkoušen optický navigační systém OSVS [=Orbiter Space Vision System]. Byl vysunut prstenec stykovacího systému ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy a instalována televizní kamera do průzoru v poklopu stykovacího uzlu.
2002-11-25 01:35:34 UT: Korekce dráhy NC-3.
Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:20 UT: Ukončen odpočinek.
17:26:47 UT: Korekce dráhy NH levým motorem OMS (t=42.9 s, Δv=9.78 m/s).
18:08:05 UT: Korekce dráhy NC-4 (t=0.4 s, Δv=0.03 m/s).
19:05:54 UT: Manévr Ti (t=12.2 s, Δv=2.44 m/s) levým motorem OMS.
20:22:47 UT: Korekce dráhy (t=13.1 s, Δv=0.91 m/s) motory RCS.
Kolem 20:44 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost se stanicí v bodě asi 180 m pod ISS.
Kolem 21:01 UT: Ukončen přelet před stanici ISS.
21:08 UT: Aktivován stykovací uzel.
21:59 UT: Připojení raketoplánu9,10 k přechodovému tunelu PMA-2 komplexu ISS (1998-067A) nad jižním Pacifikem.
Krátce po spojení došlo v důsledku chyby technika ve středisku CUP-M ke krátkodobému výpadku stabilizace komplexu americkými silovými setrvačníky CMG. Řízení orientace komplexu převzal dočasně raketoplán.
Kontrola hermetičnosti vestibulu.
23:31 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Bylo zjištěno, že nepracuje systém vnitřní komunikace ICOM-A propojující raketoplán s komplexem ISS. Také jedna bezdrátová komunikační linka pracuje nespolehlivě.
Bezpečnostní školení.
Instalace pomocných větracích potrubí mezi stanicí a raketoplánem.
2002-11-26 Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:20 UT: Ukončen odpočinek.
Připojení11 příhradové konstrukce ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port One] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] ke komplexu ISS (podrobnosti viz 1998-067A).
19:49 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington zahájili 1. výstup do volného prostoru z modulu Quest (podrobnosti viz 1998-067A).
2002-11-27 02:34 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington ukončili svůj 1. výstup do volného prostoru12 v trvání 6 h 45 min.
Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:20 UT: Ukončen odpočinek.
Středisko MCC-H blahopřálo Wetherbee[mu] k 50. narozeninám.
Překládání nákladu.
Korekce dráhy komplexu motory raketoplánu.
2002-11-28 Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:15 UT: Ukončen odpočinek.
18:36 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington zahájili 2. výstup do volného prostoru13 z modulu Quest (podrobnosti viz 1998-067A).
2002-11-29 00:46 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington ukončili svůj 2. výstup do volného prostoru14 v trvání 6 h 10 min.
Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:20 UT: Ukončen odpočinek.
Slavnostní předání stanice mezi 5. a 6. dlouhodobou osádkou15.
Korekce dráhy komplexu motory raketoplánu.
Překládání nákladu.
2002-11-30 Kolem 05:20 UT: Zahájen odpočinek.
13:20 UT: Ukončen odpočinek.
19:25 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington zahájili 3. výstup do volného prostoru16 z modulu Quest (podrobnosti viz 1998-067A).
2002-12-01 02:25 UT: Astronauti Lopez-Alegria a Herrington ukončili svůj 3. výstup do volného prostoru17,18 v trvání 7 h 00 min.
Ukončeno překládání nákladu mezi komplexem ISS (1998-067A) a raketoplánem. Celkem bude na Zemi odesláno 1000 kg nákladu.
Korekce dráhy komplexu motory raketoplánu.
Překládání nákladu.
2002-12-02 17:52 UT: Uzavření průlezů mezi stanicí a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi tunelem PMA-2 a raketoplánem.
19:35 UT: Raketoplán převzal řízení orientace komplexu. Zahájen manévr do orientace pro odpojení raketoplánu.
19:39 UT: Ukončen manévr orientace motory RCS raketoplánu.
19:44 UT: Oživení stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System].
20:02 UT: Stabilizace komplexu motory RCS ukončena. Komplex přešel záměrně do nestabilizovanáho letu.
20:03 UT: Vydán povel k odemknutí zámků stykovacího zařízení.
20:05 UT: Odpojení raketoplánu19,20 od komplexu ISS (1998-067A). Celková doba připojení raketoplánu ke stanici činila 6 d 22 h 06 min.
20:50 UT: Lockhart zahájil přelet raketoplánu z bodu před stanicí do bodu nad stanicí.
21:01:54 UT: Úhybný manévr (t=13.5 s, Δv=1.1 m/s) 2 motory RCS.
22:05 UT: Z nákladového prostoru raketoplánu byla vypuštěna dvojice pikodružic MEPSI [=MEMS-based [=Microelectromechanical Systems] Picosat Inspector] (2002-052B) spojených lankem. Osádka zaznamenala průběh vypouštění videokamerou.
2002-12-03 Kontrola systémů družicového stupně před přistáním.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Tisková konference21.
2002-12-04 15:42 UT: Zahájeny přípravy k přistání22.
17:02 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 18:15 UT: Wetherbee a Lockhart si oblékli skafandry.
Kolem 18:40 UT: Zbytek osádky si oblékl skafandry. Pití vody.
19:20 UT: Odvolána první možnost přistání na kosmodromu KSC [=Kennedy Space Center] na 169. oběhu vzhledem k oblačnosti nad kosmodromem.
19:45 UT: Rozhodnuto pokračovat v přípravách k přistání na 170. oběhu.
20:56 UT: Pro nepříznivé počasí nad kosmodromem byly odvolány přípravy na přistání na 170. oběhu a předběžně byl návrat raketoplánu odložen o jeden den.
2002-12-05 Kolem 14:45 UT: Obnoveny přípravy k přistání.
15:51 UT: Odvolána první možnost přistání na Floridě na 184. oběhu.
15:55 UT: Odvolána druhá možnost přistání na Floridě na 185. oběhu. Odklad přistání nejméně o jeden den23.
2002-12-06 Kolem 13:50 UT: Osádka zahájila přípravy na přistání.
14:48 UT: Odvolán pokus o přistání na 199. oběhu na Floridě pro špatné počasí.
16:55 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
18:17 UT: Odvolán pokus o přistání na 200. oběhu. Přistání bylo odloženo o další den24. Bylo rozhodnuto aktivovat základnu Edwards AFB, CA jako diversní letiště.
Opětovné otevření dveří nákladového prostoru.
2002-12-07 Kolem 14:30 UT: Zahájení příprav k přistání.
15:48 UT: Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
15:52 UT: Dveře nákladového prostoru uzavřeny.
17:33 UT: Osádka dostala příkaz k pití vody.
17:49 UT: Ukončeny testy natáčení motorů OMS.
17:51 UT: Dokončeny přípravy čerpadel hydrauliky APU [=Auxilliary Power Unit] ke spuštění.
18:14 UT: Zahájen přechod do orientace pro brzdicí manévr.
18:27 UT: Spuštěno první ze tří čerpadel APU.
18:02 UT: Ředitel letu pro návrat dal souhlas s přistáním raketoplánu na 215. oběhu.
18.31:33 UT: Brzdicí manévr (t=176 s, Δv=101.3 m/s, nad bodem 5.6° j.š., 91.7° v.d.) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro přistání na KSC na 215. oběhu.
18:40 UT: Přechod do orientace pro vstup do atmosféry.
18:53 UT: Spuštěna zbývající 2 čerpadla APU.
19:05:41 UT: Vstup do atmosféry (h=121 km, v=7.62 km/s, nad bodem 28.6° j.š., 126.9° z.d., vzdálenost k místu přistání 8052 km).
19:37:12 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC [=Kennedy Space Center] na 215. oběhu po letu trvajícím 13 d 18 h 47 min 25 s.
19:37:23 UT: Dosedlo příďové kolo.
Vypuštěn brzdicí padák.
19:38:25 UT: Raketoplán se zastavil25,26.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Backup crew member assigned to Expedition Six / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-07-26. - [Cit. 2002-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0207/26exp6/).
 3. NASA names new crews, replaces Endeavour pilot / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-08-15. - [Cit. 2002-08-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/16crews/).
 4. Shuttle grounded by rain in Spain / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-22. - [Cit. 2002-11-23].     (http://spaceflightnow.com/station/stage11a/021122scrub/).
 5. Mission Status Report. - Spaceflight Now. - 2002-11-23. - [Cit. 2002-11-24].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status26.html).
 6. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2002-11-23. - [Cit. 2002-11-24].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
 7. http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021123launch/Endeavour soars to continue building space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-23. - [Cit. 2002-11-24].
 8. Endeavour vzlétl k misi STS-113 / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-11-25.- [Cit. 2002-11-25].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=367).
 9. Endeavour en route to space station docking today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-25. - [Cit. 2002-11-25].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021125dockpre/).
 10. Endeavour zakotvil u ISS / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-11-26.- [Cit. 2002-11-26].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=368).
 11. Station grows with addition of another truss / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-26. - [Cit. 2002-11-27].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021126eva1/).
 12. První kosmická vycházka letu STS-113/ISS-11A / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-11-27.- [Cit. 2002-11-27].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=370).
 13. Thanksgiving Day spacewalk on tap for astronauts / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-28. - [Cit. 2002-11-28].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021128wakeup/).
 14. Druhá vycházka STS-113 úspěšně skončila / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-11-29.- [Cit. 2002-11-29].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=372).
 15. Crews stage ceremonial change of station command / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-29. - [Cit. 2002-11-30].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021129command/).
 16. Astronauts set for third and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-30. - [Cit. 2002-11-30].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021130eva3pre/).
 17. Final spacewalk completed despite transporter trouble / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-11-30. - [Cit. 2002-12-01].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021130eva3/).
 18. Třetí vycházka STS-113 úspěšně skončila / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-11-30.- [Aktual. a cit. 2002-12-01].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=374).
 19. Endeavour leaves station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-02. - [Cit. 2002-12-03].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021202undock/).
 20. Shuttle Endeavour Undocks with Station, Heads for Home / J. Banke. - SPACE.Com. - 2002-12-02. - [Cit. 2002-12-04].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts113_undock_021202.html).
 21. Whitson eager for cold drink, juicy steak / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-03. - [Cit. 2002-12-04].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021203cbsinterview/).
 22. Endeavour homeward bound, weather permitting / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-04. - [Cit. 2002-12-04].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021204landpre/).
 23. Endeavour landing off to Friday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-05. - [Cit. 2002-12-05].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021205waveoff/).
 24. Endeavour landing scrubbed for third day / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-06. - [Cit. 2002-12-07].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021206waveoff/).
 25. Endeavour shuttles station residents back to Earth / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-12-07. - [Cit. 2002-12-08].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage11a/021207landing/).
 26. Raketoplán Endeavour konečně přistál / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-12-07.- [Cit. 2002-12-07].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=377).
 27. Spacewarn 13261. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-11-25. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13261).
 28. Spacewarn Bulletin, SPX-589. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-12-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.589).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-13 22:12:10 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek