1998-067A - Zarja

Název objektuZarja <=Заря>
FGB <=ФГБ> [=Funkcional'no-Gruzovoj Blok <=Функционально-Грузовой Блок>]
SSC25544
Start1998-11-20 06:40:00.006 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA
 NASA-OSF
Výrobce Rusko
Chruničev
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost vzletová 24100 kg
vzletová bez aerod. krytu 20700 kg
na dráze bez vybavení 19300 (max. 20040) kg
kontrolní (k 2000-12-01) 23204 kg
Poznámkakontrolní hmotnost dle konfigurace M014-4AAR; jeřáb Strela započítán

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-11-20.46 G 51.59° 89.71 min 177 km 344 km  
98-11-21.45 G 51.59° 90.44 min 246 km 345 km  
98-11-23.46 G 51.60° 91.48 min 311 km 384 km  
98-11-24.89 G 51.60° 92.36 min 383 km 397 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Vyrobila jej v rámci subkontraktu od firmy The Boeing Co., Seattle, WA (USA) společnost GNKC im. M. V. Chruničeva <=ГНКЦ им. М. В. Хруничева>, Fili, Moskovskaja obl. (Rusko). Stavba a vypuštění modulu bylo financováno organizací National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Modul válcového tvaru (typ 11F732 <=11Ф732>, model 77KM <=77КМ>, výr. č. 175-01) o maximálním průměru 4.20 m a délce 12.561 m (včetně vodicích dílů stykovacího zařízení 12.99 m) je vybaven párem panelů slunečních baterií o rozpětí 24.420 m (rozměr křídel 7×3.710 m, užitná plocha 2×28 m2) s průměrným příkonem na počátku aktivního života 3 kW, dobíjejících 6 NiCd akumulátorových baterií. V přední kulovité části GA [=germetičnyj adapter] <=ГА [=герметичный адаптер]> je na boku (kolmo k podélné ose) umístěn pasivní stykovací uzel PGSA [=passivnyj gibridnyj stykovočnyj agregat] <=ПГСА [=пассивный гибридный стыковочный агрегат]> pro další ruské prvky (transportní lodi Sojuz <=Союз> a Progress <=Прогресс>) a vpředu (ve směru osy +X) androgynní periferní stykovací uzel APDS/APAS [=Androgynous Peripheral Docking System/androginnyj periferijnyj agregat stykovki] <=АПАС [андрогинный периферийный агрегат стыковки]>, sloužící pro připojení amerického segmentu, tj. přechodového tunelu PMA-1 [=Pressurized Mating Adapter], propojujícího modul Zarja s uzlovým modulem Unity, v zadním kuželovém zakončení hlavní válcové části PGO [=priborno-gruzovoj otsek] <=ПГО [=приборно-грузовой отсек]>, tvořené hermetickým obytným úsekem a nehermetizovaným přístrojovým úsekem pak aktivní uzel AGSA [=aktivnyj gibridnyj stykovočnyj agregat] <=АГСА [=активный гибридный стыковочный агрегат]>, sloužící pro připojení modulu SM alias Zarja <=Заря>.

Uzly byly dodatečně upraveny tak, aby mohly zabezpečit přečerpávání KPL z nákladních lodí. Pro řízení automatického setkávání s ruskými objekty slouží systém "Kurs-A" <="Курс-А"> a "Kurs-P" <="Курс-П">, pro manuální systém TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.

Hermetické úseky GA <=ГА> (7.0 m3) a PGO <=ПГО> (64.5 m3) jsou odděleny hermetickým poklopem o průměru 0.8 m. Pro velké korekce dráhy je modul vybaven dvěma identickými hlavními manévrovacími motory DKS [=dvigateli korrekcii i sbliženija] <=ДКС [=двигатели коррекции и сближения]> typu 11D442 <=11Д442> o tahu 4090±157 N, dále pak 24 manévrovacími a stabilizačními motorky systému DPS [=dvigateli pričalivanija i stabilizacii] <=ДПС [=двигатели причаливания и стабилизации]> typu 11D458 <=11Д458> o tahu 392±20 N a 16 malými motorky přesné stabilizace při stykovacích manévrech systému DTS [=dvigateli točnoj stabilizacii] <=ДТС [=двигатели точной стабилизации]> typu 17D58E <=17Д58Э> o tahu 13.3±0.6 N; všechny motory používají dvousložkové KPL (asym. dimetylhydrazin a oxid dusičitý). Palivový systém s celkem 16 nádržemi může pojmout až 6100 kg KPL. Je tvořen dvěma podsystémy: nízkotlakým (pro skladování KPL a zásobování DKS) a vysokotlakým (pro zásobování DPS a DTS). Pro stabilizaci je modul vybaven též silovými setrvačníky. Na vnějším povrchu modulu je umístěna kotva pro zachycení modulu manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] raketoplánu.

Funkční systémy modulu se dělí na dvě skupiny:

Modul je určen pro zajišťování telekomunikačních služeb, řízení letu, stabilizace a korekcí dráhy v počátečním období výstavby stanice ISS; později má sloužit především jako skladovací prostora a zásobník KPL.

Řízení letu modulu zajišťuje CUP-M [=Centr upravlenija poljotom - Moskva] <=ЦУП-М [=Центр управления полётом - Москва]>, Korolev, Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

První vypuštěný modul stanice ISS.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XAPASod vzletu1998-12-07neobsazeno  
1998-12-07dosudPMA-1+XAPDS
-XAGSAod vzletu2000-07-26neobsazeno  
2000-07-26dosudZvezda+XPGSA
+ZPGSAod vzletu2000-11-18neobsazeno  
2000-11-182000-12-01Progress-M1 4/ISS-2P+XAGSA
2000-12-012000-12 26neobsazeno  
2000-12-262001-02-08Progress-M1 4/ISS-2P+XAGSA
2000-02-082001-02-24neobsazeno  
2001-02-242001-04-18Sojuz-TM 31/ISS-2R/1S+XAGSA
2001-04-182001-04-30neobsazeno  
2001-04-302001-10-19Sojuz-TM 32/ISS-2S+XAGSA
2001-10-192001-10-23neobsazeno  
2001-10-232002-04-20Sojuz-TM 33/ISS-3S+XAGSA
2002-04-202002-04-27neobsazeno  
2002-04-272002-11-09Sojuz-TM 34/ISS-4S+XAGSA
2002-11-092003-04-28neobsazeno  
2003-04-282003-10-27Sojuz-TMA 2/ISS-6S+XAGSA
2003-10-272004-04-21neobsazeno  
2004-04-212004-10-23Sojuz-TMA 4/ISS-8S+XAGSA
2004-10-232004-11-29neobsazeno  
2004-11-292005-04-24Sojuz-TMA 5/ISS-9S+XAGSA
2005-04-242005-07-19neobsazeno  
2005-07-192005-10-10Sojuz-TMA 6/ISS-10S+XAGSA
2005-10-102005-11-18neobsazeno  
2005-11-182006-03-20Sojuz-TMA 7/ISS-11S+XAGSA
2006-03-202006-04-01neobsazeno  
2006-04-012006-09-28Sojuz-TMA 8/ISS-12S+XAGSA
2006-09-282006-10-10neobsazeno  
2006-10-102007-03-29Sojuz-TMA 9/ISS-13S+XAGSA
2007-03-292007-04-09neobsazeno  
2007-04-09dosudSojuz-TMA 10/ISS-14S+XAGSA

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
1998-11-20 06:50:16 UT: Navedení modulu Zarja na výchozí dráhu. Spuštěn povelový a řídicí systém modulu.
06:50:32 UT: Zahájeno vyklápění antén systému "Kurs".
06:50:38 UT: Rozběh stabilizačních gyroskopů.
06:53:14 UT: Aktivace stykovacího uzlu.
06:53:19 UT: Vysunutí sondy stykovacího uzlu.
06:53:47 UT: Zahájeno rozevírání panelů slunečních baterií.
1998-11-21 05:14:41 UT: Zkušební zážeh jednoho z hlavních manévrovacích motorů modulu Zarja (t=10 s, Δv=2 m/s).
07:27:26 UT: Korekční manévr hlavním motorem modulu Zarja (t=100 s, Δv=20.6 m/s) pro zvýšení perigea.
V průběhu den vyzkoušen černobílý televizní systém. Zřejmě se správně nevyklopily dvě antény manuálního setkávacího systému TORU.
1998-11-23 05:26:30 UT: Korekční manévr modulu Zarja (t=31 s, Δv=6.5 m/s).
06:23:25 UT: Korekční manévr modulu Zarja (t=114 s, Δv=24.0 m/s).
1998-11-24 06:25:38 UT: Posledním manévrem (t=116 s, Δv=24.72 m/s) byl modul Zarja naveden na výslednou dráhu. Pro udržování orientace s minimální spotřebou KPL byl modul uveden do pomalé rotace.
1998-11-25 Zahájeny testy palubních počítačů, prověrka orientačního a stabilizačního systému, měření účinnosti slunečních baterií a palubních akumulátorů. Bylo zjištěno, že na palubě je vyšší na maximálně povolená relativní vlhkost a že elektronické obvody řídící nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie č. 1 nepracují správně. Byly vyzkoušeny oba modemy telekomunikačního systému a jeden byl uveden do operačního provozu.
1998-11-26 Dokončeny základní prověrky systémů modulu Zarja. Naměřená vysoká relativní vlhkost byla přičtena chybě v programovém vybavení řídicího střediska; vlhkost na palubě je v mezích normálu. Pokračovalo testování antén systému TORU; měření síly signálu naznačuje, že jsou vyklopeny, ale nepodařilo se potvrdit, zda vyklopení je úplné.
1998-11-27 Nácvik manévru modulu Zarja před setkáním s raketoplánem.
1998-12-06 Setkání s raketoplánem Endeavour (let STS 88, 1998-069A).
23:47 UT: Zachycení modulu Zarja manipulátorem RMS.
1998-12-07 02:48 UT: Propojení modulu Zarja s moduly Unity, PMA-1 a PMA-2, připojenými k raketoplánu Endeavour (let STS 88, 1998-079A).
Provedena vizuální inspekce modulu kamerou umístěnou na konci RMS.
1998-12-08 Během výstupu do volného prostoru Newman vizuální prohlídkou potvrdil, že antény TORU jsou uvolněny, nikoli však plně vyklopeny.
1998-12-10 Během výstupu do volného prostoru Newman uvolnil jednu z antén systému TORU.
1999-01-08 až
1999-01-10
Byl zjištěn dlouhodobý pokles napětí palubních akumulátorových baterií v modulu Zarja. Proto byla vypojena některá méně důležitá topná tělesa v PMA-1.
1999-01-12 Uskutečnila se kontrola setkávacího systému Kurs.
1999-04-20 Kolem tohoto data byl ruskou pozemní stanicí vyslán v důsledky chyby obsluhy mylný povel pro zatažení jednoho slunečního panelu modulu Zarja; palubní počítač však povel odmítl.
1999-05-31 až
1999-06-01
Astronauti J. Payette a V. Tokarev vyměnili bloky elektroniky MIRT řídicí dobíjení palubních akumulátorů v modulu Zarja. D. Barry a V. Tokarev instalovali v prostorách modulu Zarja protihlukovou izolaci, čímž byla snížena hlučnost z původní maxmimální hodnoty 65 až 69 dB(A) na 62 až 64 dB(A) (viz let STS-96/ISS-2A.1, 1999-030A).
1999-červenec Začaly se projevovat závady při vybíjení akumulátorové baterie č. 1.
1999-srpen Akumulátorová baterie č. 1 byla odpojena od rozvodného systému.
1999-listopad V polovině měsíce se začaly projevovat závady při vybíjení akumulátorové baterie č. 2. Později byla odpojena od rozvodného systému10.
1999-11-28 Akumulátorová baterie č. 1 byla znovu připojena k rozvodnému systému. Bylo zjištěno, že pracuje dobře.
2000-07-26 00:44:50 UT: Ke stykovacímu uzlu -X (zadní) se připojil modul Zvezda.
2000-11-18 03:47:42 UT: Ke stykovacímu uzlu +Z (nadir) se připojila nákladní loď Progress-M1 4 (let ISS-2P, 2000-073A).
2000-12-01 16:23 UT: Od stykovacího uzlu +Z (nadir) se oddělila nákladní loď Progress-M1 4 (let ISS-2P, 2000-073A).
2000-12-26 11:03 UT: Ke stykovacímu uzlu +Z (nadir) se znovu připojila nákladní loď Progress-M1 4 (let ISS-2P, 2000-073A).
2001-02-08 11:24 UT: Od stykovacího uzlu +Z (nadir) se oddělila nákladní loď Progress-M1 4 (let ISS-2P, 2000-073A).
2001-02-27 10:37 UT: Ke stykovacímu uzlu +Z (nadir) se připojila transportní loď Sojuz-TM 31 (2000-070A).
2001-04-18 12:37 UT: Od stykovacího uzlu +Z (nadir) se oddělila transportní loď Sojuz-TM 31 (2000-070A).
2001-04-30 07:58 UT: Ke stykovacímu uzlu +Z (nadir) se připojila transportní loď Sojuz-TM 32 (2001-017A).
2001-10-19 10:48 UT: Transportní loď Sojuz-TM 32 (2001-017A) se oddělila od stykovacího uzlu +Z (nadir) a byla přemístěna na uzel na modulu Pirs.
2001-10-23 10:44:15 UT: Transportní loď Sojuz-TM 33 (2001-048A) se připojila v automatickém režimu ke stykovacímu uzlu +Z modulu Zarja komplexu.
Kolem 12:16 UT: Po úspěšné kontrole hermetičnosti spojení otevřela osádka transportní lodi Sojuz-TM 33 (2001-048A) průlezy do modulu Zarja a přivítala se s osádkou komplexu.
2002-04-20 Odpojení transportní lodi Sojuz-TM 33 (let ISS-3S, 2001-048A) od modulu Zarja.
2002-04-27 Připojení transportní lodi Sojuz-TM 34 (let ISS-4S, 2002-020A) k modulu Zarja.
2002-11-09 Odpojení transportní lodi Sojuz-TM 34 (let ISS-4S, 2002-020A) od modulu Zarja.
2003-04-28 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 2 (let ISS-6S, 2003-016A) k modulu Zarja.
2003-10-27 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 2 (let ISS-6S, 2003-016A) od modulu Zarja.
2004-04-21 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 4 (let ISS-8S, 2004-013A) k modulu Zarja.
2004-10-23 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 4 (let ISS-8S, 2004-013A) od modulu Zarja.
2004-11-29 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 5 (let ISS-9S, 2004-040A) k modulu Zarja.
2005-04-24 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 5 (let ISS-9S, 2004-040A) od modulu Zarja.
2005-07-19 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 6 (let ISS-10S, 2005-013A) k modulu Zarja.
2005-10-10 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 6 (let ISS-10S, 2005-013A) od modulu Zarja.
2005-11-18 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 7 (let ISS-11S, 2005-039A) k modulu Zarja.
2006-03-20 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 7 (let ISS-11S, 2005-039A) od modulu Zarja.
2006-04-01 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 8 (let ISS-12S, 2006-009A) k modulu Zarja.
2006-09-28 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 8 (let ISS-12S, 2006-009A) od modulu Zarja.
2006-10-10 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 9 (let ISS-13S, 2006-040A) k modulu Zarja.
2007-03-29 Odpojení transportní lodi Sojuz-TMA 9 (let ISS-13S, 2006-040A) od modulu Zarja.
2007-04-09 Připojení transportní lodi Sojuz-TMA 10 (let ISS-14S, 2007-008A) k modulu Zarja.

Literatura

  1. Home Page. - Fili : Chruničev, 2003. - [Cit. 2003-12-13].     (http://www.khrunichev.ru).
  2. Home Page. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-01-01].     (http://www.nasa.gov).
  3. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).
  4. International Space Station. Washington, DC : NASA-HQ, 1998.     (http://station.nasa.gov/).
  5. Sozdanije kosmičeskich stancij, korablej, apparatov = Development od space stations and spacecraft. - Fili : GKNPC im. V. M. Chruničeva, 2007. - [Cit. 2007-02-23].     (http://www.khrunichev.ru/khrunichev/upload/images/autoref/fotoalboum/sec03.pdf).
  6. FGB. - Moskva : IMBP, 2001.     (http://www.imbp.ru/webpages/win1251/iss/fgb.html).
  7. Novosti po meždunarodnoj kosmičeskoj stancii. - Moskva : RKA, 1998.     (http://www.rka.ru/newmks.html).
  8. Khrunichev State Research And Production Space Center/Space Equipment.     (http://www.intertec.co.at/partners/KHRUNICHEV/kosmos.html).
  9. Zarja (první modul ISS) / A. Holub. - Most, MUS, 1998.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/mezinar/iss/moduly/zarja/index.htm).
  10. Na "Zare" vyšla iz stroja batareja / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 109. - 1999-11-25.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?25.11.99.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 20:02:49 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek