2001-016A - STS 100

Název objektuSTS 100
Endeavour F-16
Shuttle Mission 104
ISS-6A [=International Space Station Sixth American flight]
MPLM Raffaelo F-1 [=Multipurpose Logistics Module]
Raffaelo F-1
MPLM F-2 [=Multipurpose Logistics Module]
SSC26747
Start2001-04-19 18:40:41.952 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2001-05-01 18:10:42 UT, Edwards AFB, Rwy 22
Životnost11.9792 dne, tj. 0.0328 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 051 113 kg
vzletová družicového stupně 103 504 kg
přistávací 99 740 kg
PoznámkaRaffaelo Santini, zvaný též Sanzio (1483-1520), italský malíř a architekt.

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2001-04-19 Země 2001-05-01 Země Kent V. Rominger USA 5 CDR
Jeff S. Ashby USA 2 PLT
Christopher A. Hadfield CAN 2 MS1
John L. Phillips USA 1 MS2
Scott E. Parazynski USA 4 MS3
Umberto Guidoni ITA 2 MS4
Jurij V. Lončakov <=Юрий В. Лончаков> RUS 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-04-19.78 G 51.6° 88.46 min 80 km 197 km PAO. Plán.
01-04-19.78 G 51.57° 89.38 min 159 km 329 km  
01-04-19.90 G 51.57° 90.23 min 243 km 328 km  
01-04-20.45 G 51.57° 90.31 min 247 km 332 km  
01-04-20.90 G 51.57° 91.61 min 331 km 376 km  
01-04-21.41 G 51.57° 92.09 min 373 km 381 km  
01-04-21.47 G 51.57° 92.19 min 375 km 389 km  
01-04-21.54 G 51.57° 92.22 min 374 km 392 km  
01-04-23.91 G 51.57° 92.27 min 377 km 395 km  
01-04-27.49 G 51.57° 92.37 min 378 km 403 km  
01-04-27.71 G 51.57° 92.42 min 382 km 404 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI107PF/? na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-108A/SLWT o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2054, 2043 a 2049 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je doprava dalšího vybavení pro laboratorní modul Destiny a instalace dálkového manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byly uloženy experimenty a drobný kusový náklad: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 16 060 kg): Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 102 (2001-010A), dalším je STS 104 (2001-028A). Předchozí let družicového stupně Endeavour je STS 97 (2000-078A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je STS 102 alias ISS-5A.1 (2001-010A), následujícím je Sojuz-TM 32 alias ISS-2S (2001-017A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-04-19 18:40:41.952 UT: Vzlet13,14.
18:40:42.044 UT: První pohyb registrovaný radiolokátory.
18:49:22 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
19:24:20 UT: Manévrem OMS-2 (t=54 s, Δv=24.7 m/s) byl družicový stupeň naveden na výchozí dráhu.
20:18 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
22:23:32 UT: Korekce dráhy NC-1 (t=61 s, Δv=27.5 m/s) dvěma motory OMS.
23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2000-04-20 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
10:45 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=13 s, Δv=2.4 m/s) jedním motorem OMS.
V průběhu dne Hadfield a Parazynski kontrolovali skafandry EMU [=EVA [=Extravehicular Activity] Mobility Unit] a záchrannou jednotku SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue] za asistence Phillipse. Ashby oživil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] a optický počítačový naváděcí systém OSVS [=Orbiter Space Vision System] a provedl vizuální inspekci nákladového prostoru kamerou na konci manipulátoru. Lončakov zahájil plnění vaku CWC [=Contingency Water Container] č. 1 odpadní vodou z palivových článků.
Kolem 17:50 UT: V prostorách raketoplánu byl v rámci příprav na výstup snížen tlak na 703 hPa.
Kolem 20:53 UT: /Plán/ Korekce dráhy NC-3 (t=79.5 s, Δv=36.8 m/s) oběma motory OMS.
Vysunut prstenec stykovacího systému modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Kolem 22:41 UT /Plán/ Zahájen odpočinek.
2001-04-21 06:41 UT: Ukončen odpočinek.
11:18 UT: Manévr Ti [=Terminal Initiate] (t=13 s).
11:40 UT: Korekce dráhy MC-1 (t=5 s).
12:15 UT: Korekce dráhy MC-2.
12:32 UT: Korekce dráhy MC-3.
12:41 UT: Korekce dráhy MC-4.
12:54 UT: Vyrovnání rychlostí v bodě 180 m pod komplexem ISS. Zahajení čtrtobletu komplexu.
13:14 UT: Vyrovnány rychlosti v bodu 150 m před komplexem ISS. Zahájeno přibližování po V bar.
13:59:07 UT: Raketoplán se připojil ke stykovacímu uzlu +X přechodového tunelu PMA-2 komplexu15 ISS (1998-067A) nad jižním Tichým oceánem jihovýchodně od Nového Zélandu.
14:09 UT: Zahájeno zatahování příruby stykovacího uzlu.
14:15 UT: Pevné spojení dokončeno. Osádka raketoplánu zahájila prověrku hermetičnosti spojení.
16:08 UT: Byl otevřen průlez mezi raketoplánem a tunelem PMA-2, aby osádka raketoplánu tam mohla přenést drobný kusový náklad a 4 vaky CWC [=Contingency Water Container] k odebrání osádkou komplexu.
Kolem 17:50 UT: Uzavřen průlez z raketoplánu do PMA-2.
22:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-21 až
2001-04-29
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2001-04-22 06:41 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 07:30 UT: Ashby oživil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] a uchopil jím paletu SLP [=Spacelab Pallet] s manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
08:42 UT: Paleta SLP byla vyzdvižena z nákladového prostoru.
Kolem 08:50 UT: Hadfield a Parazynski zahájili přípravy k výstupu za asistence Phillipse.
10:42 UT: Paleta SLP byla připojena na lůžko LCA [=Lab Cradle Assembly] na povrchu laboratorního modulu Destiny.
11:32 UT: Zahájeno snižování tlaku v přechodové komoře EAL [=External Airlock].
11:45 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili Hadfield a Parazynski oficiálně první výstup do volného prostoru.
12:45 UT: Hadfield a Parazynski dokončili propojení silových a datových kabelů mezi modulem Destiny a manipulátorem SSRMS. Zahájena demontáž antény pro pásmu UHF z palety SLP. - 13:22 UT: Osádka komplexu ISS (1998-067A) zahájila elektrické oživování manipulátoru SSRMS z ovládacího pultu v modulu Destiny.
13:29 UT: Hadfield a Parazynski dokončili montáž antény pro pásmu UHF na povrch stanice.
13:39 UT: Prověrky elektrického propojení SSRMS úspěšně dokončeny. Hadfield a Parazynski zahájili odstraňování izolačních obalů z SSRMS.
14:18 UT: Zahájeno odstraňování pojistných šroubů, držících SSRMS v transportní konfiguraci na paletě SLP.
14:48 UT: Uvolňování šroubů ukončeno. - 15:01 UT: Hadfield a Parazynski zahájili rozklápění SSRMS. - Kolem 15:30 UT: Zahajeno fixování rozklopených částí ramen svěracími objímkami.
Kolem 17:15 UT: Instalace svěracích objímek dokončena. Hadfield uvolnil poslední aretační pojistky SSRMS, aby mohly začít provozní zkoušky manipulátoru.
17:26 UT: Hadfield a Parazynski se vrátili do nákladového prostoru. Zahájen úklid pracoviště.
18:15 UT: Úspěšně ukončeny zkoušky komunikace s astronauty mimo loď za použití nové antény pro pásmo UHF.
18:26 UT: Hadfield a Parazynski se vrátili do přechodové komory EAL.
18:55 UT: Zahájena rekomprese přechodové komory EAL. Hadfield a Parazynski oficiálně ukončili výstup16 v trvání 7 h 10 min.
22:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-23 06:41 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 09:00 UT: Zahájeno otevírání průlezů17 mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
09:25 UT: Setkání osádek raketoplánu a komplexu ISS (1998-067A).
14:26 UT: Parazynski uchopil manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] transportní modul MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Rafaello.
14:54 UT: Odpojení kabelů, propojujících modul MPLM s raketoplánem.
14:58 UT: Parazynski vyzvednul modul MPLM manipulátorem RMS z nákladového prostoru raketoplánu.
16:00 UT: Připojení17 MPLM k uzlu +Z modulu Unity komplexu ISS.
19:26 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 19:46 UT: Snížení tlaku v prostorách raketoplánu na 703 hPa.
V závěru pracovního dne byla motory raketoplánu zvýšena dráha komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-24 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
12:22 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL.
12:34 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili Hadfield a Parazynski druhý výstup do volného prostoru.
Kolem 13:00 UT: Parazynski zaujal místo na plošině PFR [=Portable Foot Restraint] na konci manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System]. Hadfield začal odkrývat izolaci na povrchu modulu Destiny před instalací kabeláže pro SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Kolem 13:15 UT: Parazynski zahájil propojování 24 konektorů silových, datových a videokabelů propojujících PDGF [=Power Data Grapple Fixture] s ovládacím panelem v nitru modulu Destiny. Hadfield zahájil demontáž prozatimního komunikačního systému ECS [=Early Communications System] z boku modulu Unity.
Kolem 14:00 UT: Helms[ová] zjistila, že právě připojeným záložním kabelem není dodávana manipulátoru SSRMS elektrická energie.
Kolem 14:10 UT: Oba astronauti přerušili práci vzhledem k problémům. Hadfield, který zjistil poškozenou pojistnou objímku konektoru u ECS, čekal na rozhodnutí, zda má zajistit odstranění jeho úlomků, které se dostaly za tepelný kryt modulu Unity do prostoru levobočního vestibulu, kde by mohly blokovat montážní uzel ACBM [=Active Common Berthing Mechanism]. Parazynski čekal, zda se vyřeší problémy s nefunkčním propojením PDGF záložním silovým kabelem, které zjistila osádka stanice.
14:28 UT: Astronauti Hadfield a Parazynski dostali pokyn pokračovat v práci a nezdržovat se nevyřešenými problémy.
14:55 UT: Parazynski úspěšně dokončil propojení PDGF druhým silovým kabelem. Osádka stanice ověřila, že SSRMS dostává prostřednictvím PDGF elektrickou energii. Záložní silový kabel byl však stále nefunkční.
15:32 UT: Parazynski odpojil vadný kabel a provedl jeho inspekci. Žádnou zjevnou závadu na konektoru nenašel. Hadfield připravoval paletu SLP k chystanému odpojení od kolébky LCA.
Kolem 15:45 UT: Hadfield se pokusil demontovat konvertor videosignálu VSC [=Video Signal Converter] z palety SLP. Jeden ze šroubů se nepodařilo uvolnit, proto bylo rozhodnuto VSC ponechat na SLP.
Kolem 16:15 UT: Astronauti odkryli část protimeteorické ochrany laboratorního modulu, aby získali přístup k dalšímu konektoru na záložním silovém kabelu.
Kolem 16:30 UT: Parazynski rozpojil a znovu spojil konektor v záložním silovém kabelu. Poté byla protimeteorická ochrana instalována zpět.
16:40 UT: Řídicí středisko oznámilo, že záložní silový kabel je již v pořádku.
16:58 UT: Astronauti zahájili odpojování kabelů mezi modulem Destiny a paletou SLP, které dosud zásobovaly SSRMS elektrickou energií a zajišťovaly datové a videospojení.
17:27 UT: Kabely k SLP byly odpojeny.
2004-04-24 Kolem 17:50 UT: Hadfield se vrátil k modulu Unity, aby se pokusil odstranit zbytky rozlomeného pojistné objímky konektoru z ECS z vestibulu uzlu ACBM. Parazynski zahájil přípravu k demontáži přepojovací rozvodné jednotky DCSU [=Direct Current Switching Unit] z nosiče ABA [=Auxiliary Beam Adapter] na boku nákladového prostoru.
Kolem 18:20 UT: Paleta SLP byla odpojena od lůžka LCA a Helms[ová] ji za použití SSRMS zvedla do výše.
Kolem 18:50 UT: Manipulátor SSRM s paletou SLP byl zaparkován nad modulem Destiny. Hledání úlomků konektoru bylo odvoláno.
19:05 UT: DCSU uvolněn z nosníku ABA.
19:25 UT: DCSU upevněn na vnější plošinu pro náhradní díly ESP [=External Stowage Platform] na modulu Destiny.
Kolem 20:00 UT: Hadfield a Parazynski se vrátili do přechodové komory EAL [=External Airlock].
20:14 UT: Zahájena rekomprese EAL. Hadfield a Parazynski oficiálně ukončili druhý výstup18 v trvání 7 h 40 min.
22:15 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí.
Kolem 23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-25 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
Přesun palety SLP [=Spacelab Pallet] byl odložen z důvodu závady na palubní počítačové sítě komplexu ISS (1998-067A).
Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na ISS.
Kolem 23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-26 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
Vzhledem k pokračujícím problémům s počítačovou sítí19,20 komplexu ISS (1998-067A) rozhodlo řídicí středisko o dalším odkladu přesunu palety SLP [=Spacelab Pallet] a logistického modulu MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Raffaelo zpět do nákladového prostoru raketoplánu na další den.
22:35 UT: Vedení letu rozhodlo o jeho prodloužení o jeden den.
23:19 UT: Rozhodnuto prodloužit let ještě o další den.
Kolem 23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-27 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 08:30 UT: Řízení orientace stanice bylo dočasně předáno počítačům na palubě raketoplánu Endeavour (let STS 100, 2001-016A) v rámci pokusů o obnovení normálního chodu počítačové sítě21 komplexu ISS (1998-067A).
Mezi 11:20 až 12:20 UT: Korekce dráhy komplexu motory raketoplánu - 14:35 UT: Helms[ová] oznámila, že našla pevný disk s programovým vybavením pro počítače v modulu Unity, které by se dalo použít k ovládání zámků uzlu CBM poutajících Unity a MPLM [=Multipurpose Logistics Module]. V důsledku toho bylo možno pokračovat v přípravách k přesunutí MPLM [=Multipurpose Logistics Module] do nákladového prostoru raketoplánu.
2004-04-27 14:50 UT: Zahájena dekomprese vestibulu mezi průlezy modulů Unity a MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Raffaelo.
18:12 UT: Parazynski oživil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] raketoplánu.
Kolem 19:20 UT: Po dokončení instalace nezbytného programového vybavení v počítači v modulu Unity a uchopení modulu MPLM manipulátorem RMS byly zahájeny přípravy na odemčení zámků CBM.
19:45 UT: Zámky poutající MPLM k Unity odemčeny.
20:03 UT: Parazynski za použití RMS zahájil odsun logistického modulu MPLM od komplexu.
20:58 UT: Modul MPLM uzamčen v nákladovém prostoru raketoplánu.
Po rozhovorech s ruskou stranou bylo dohodnuto22 ponechat původní termín startu transportní lodi Sojuz-TM 32. V důsledku toho bylo odpojení raketoplánu přeneseno zpět na neděli 2001-04-28 a přistání na 2001-05-01.
Kolem 23:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-28 07:41 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu dne osádka raketoplánu pomáhala osádce komplexu v opravách běhací dráhy TVIS [=Treadmill with Vibration Isolation System].
20:28 UT: Helms[ová] ukončila přesun palety SLP [=Spacelab Pallet] držené manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nad nákladový prostor raketoplánu.
20:43 UT: Hadfield uchopil paletu SLP manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System].
21:02 UT: Helms[ová] uvolnila paletu SLP z držení manipulátoru SSRMS. Poté zahájil Hadfield přesouvání palety SLP do nákladového prostoru raketoplánu.
21:51 UT: Paleta SLP byla uložena do nákladového prostoru raketoplánu a uzamčena.
Původní počítač C&C 1 byl z ISS přepraven na palubu raketoplánu k dopravě na Zemi.
2001-04-29 Kolem 00:00 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 09:00 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 14:30 UT: /Plán/ Rozloučení osádek a uzavření průlezů mezi komplexem ISS a raketoplánem. - 16:49 UT: Řízení polohy komplexu ISS (1998-067A) převzal raketoplán.
17:04 UT: Vydán souhlas střediska ISSFCR s odpojením raketoplánu od komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 17:10 UT: Aktivován stykovací mechanismus.
17:14 UT: Vydán souhlas střediska MCC s odpojením raketoplánu.
17:32 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu.
17:34 UT: Raketoplán23,24 Endeavour se odpojil od komplexu ISS (1998-067A) nad jižním Tichým oceánem východně od Austrálie. - 17:51 UT: Vyrovnány rychlosti ve vzdálenosti přibližně 180 m.
17:54 UT: Ashby zahájil inspekční oblet stanice.
18:27 UT: Ashby ukončil oblet stanice.
18:28 UT: Úhybným manévrem přešel raketoplán na samostatnou dráhu.
V druhé polovině dne měla osádka raketoplánu osobní volno.
Kolem 21:30 UT: Zahájen odpočinek.
2001-04-30 06:41 UT: Ukončen odpočinek.
Kontrola systémů družicového stupně před přistáním. Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Kolem 20:41 UT: Zahájen odpočinek.
2001-05-01 04:41 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 08:00 UT: Zahájeny předběžné přípravy k přistání.
08:49 UT: Přípravy k přistání na 184. oběhu byly pro špatné počasí na Floridě odvolány.
10:58 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru v rámci příprav na přistání na Floridě na 185. oběhu. Vzhledem k počasí není vyloučeno přistání o oběh později na Edwards AFB v Kalifornii.
11:56 UT: Zrušena možnost přistání na Floridě. Rozhodnuto pokusit se o přistání na 186. oběhu v Kalifornii.
15:03 UT: Brzdicí manévr motory OMS (t=211 s, Δv=111.6 m/s) pro přistání na Edwards AFB.
15:39 UT: Průlet horní hranicí atmosféry EI [=Entry Interface].
16:10:42 UT: Raketoplán odsedl hlavním podvozkem na dráhu 22 základny Edwards AFB.
16:10:53 UT: Dosedlo příďové kolo.
16:11:56 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 2. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 3. Press Kit - STS-100. - Washington, DC : NASA, 2001.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-100/index.htm).
 4. Space Station User's Guide : Mission ISS-6A. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/iss/mission/6a.html).
 5. STS-100 Space Shuttle Mission Guide. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/shuttle/100/).
 6. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2001-04-21.     (http://spaceflightnow.com/station/stage6a/).
 7. STS-100 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-04-19.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts100_journal.html).
 8. STS-100 En/F-16 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-100/index.htm).
 9. Vzpoura počítačů / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika (v tisku).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-100/lk.htm).
 10. SSRMS. - Detwiller, 2001.     (http://www.mdrobotics.ca/ssrms.htm).
 11. MSS. - SpaceRef, 2001.     (http://www.spaceref.com/iss/elements/mss.html).
 12. The Amazing Canadarm2. - Science@NASA. - 2001-04-28.     (http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast18apr_1.htm).
 13. Mission Endeavour: Extending Alpha's Reach. - SPACE.Com. - 2001-04-19.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts100_mission_page.html).
 14. Endeavour carries Canadian space crane into orbit / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-19.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010419launch/).
 15. Endeavour arrives at space station to deliver robot arm / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-21.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010421fd3/).
 16. Station Crane Erected During Spectacular Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-04-23.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts100_eva1pm_010422.html).
 17. Shuttle, Station Crews Join for Construction, Delivery Work / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-04-23.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts100_hatch_010423.html).
 18. Spacewalkers play electricians outside station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-21.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010424fd6/).
 19. Progress made in restoring station's crippled computers / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-26.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010426fd8/).
 20. Mysterious computer problems bedevil shuttle-station robot arm operations / K. Young. - Florida Today. - 2001-04-26.     (http://www.floridatoday.com/news/space/stories/2001a/apr/spa042601a.htm).
 21. Station recovery continues; No word on Tito delay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-27.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010427fd9/).
 22. Back-up Hard Drive to Remain in Houston / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-04-27.     (http://www.space.com/missionlaunches/launches/hard_drive_iss_010427.html).
 23. Endeavour set to depart space station Sunday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-28.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010428fd10/index2.html).
 24. Endeavour departs station, Tito to arrive Monday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-04-29.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage6a/010429fd11/index3.html).
 25. Spacewarn Bulletin, SPX-570. - Greenbelt, MD : WDC. - 2001-05-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.570).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 16:17:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek