2000-062 sine - ITS-Z1

Název objektuITS-Z1 [=Integrated Truss Structure Zenith One]
ISS LP-3A [=International Space Station Launch Package Three American]
SSC(26563)
Start2000-10-11 23:17:00.092 UT UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost vlastní konstrukce 6463 kg
vzletová 8364 kg
kontrolní (k 2000-12-01) 8765.4 kg
Poznámkakontrolní hmotnost dle konfigurace M014-4AAR

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-10-17.11 G 51.58° 92.16 min 380 km 381 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Canoga Park (USA). Provozovatelem je NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Příhradová konstrukce o rozměrech 3.5×3.5×4.5 m s malým válcovým přetlakovým prostorem, který přiléhá k modulu Unity, k němuž je připojen pasívním stykovacím uzlem PCBM [=Passive Common Bething Mechanism]. Na horním konci a na čelním boku konstrukce jsou dva soubory stykovacích mechanismů. Horní umožní připojit další díl příhradové konstrukce, boční MBM [=Manual Berthing Mechanism] bude sloužit pro dočasné umístění přechodového tunelu. Na povrchu jsou rozmístěny úchytné body a madla pro činnost mimo stanici. Na konstrukci jsou umístěny:

Většina vybavení je chráněna protimeteorickým štítem.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA). Do startu STS-98 v roce 2000 však bude operačním řídicím střediskem CUP [=Centr upravlenija poljotom], Korolev (dř. Kaliningrad), Moskevská obl. (Rusko).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XMBMod vzletu2001-02-10neobsazeno  
2001-02-102001-02-12PMA-2-XPCBM
2001-02-12dosudneobsazeno  
+ZPCBMod vzletu2000-10-14neobsazeno  
2000-10-14dosudUnity-ZACBM
-ZITSod vzletu2000-12-03neobsazeno  
2000-12-03dosudITS-P6 LS-YTS

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2000-10-11 23:17:00.092 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Discovery (let STS 92 alias ISS-3A, 2000-062A).
2000-10-14 Kolem 16:00 UT: Příprava +Z montážního uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity k připojení příhradové konstrukce ITS-Z1.
15:57 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 uchopena manipulátorem RMS, který ovládala Wakata.
16:15 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 uvolněna odemčením všech 5 zámků z lůžka v nákladovém prostoru.
16:38 UT: Řídicí středisko oznámilo, že se uzel ACBM modulu Unity sám deaktivoval. Technici zahájili prověrky závady.
16:43 UT: Uzel ACBM modulu Unity znovu oživen.
16:49 UT: Manipulátor zvedl příhradovou konstrukci ITS-Z1 do výšky nad nákladový prostor. Astronauti zahájili kalibraci OSVS.
17:55 UT: Wakata domanévroval ITS-Z1 manipulátorem RMS Astronauti dokončovali kalibraci systému OSVS.
18:21 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 připojena k ACBM +Z modulu Unity.
18:35 UT: Zahájeno zamykání zámků ACBM.
19:06 UT: Manipulátor RMS odpojen od příhradové konstrukce ITS-Z1.
19:10 UT: Dokončeno pevné zamykání zámků ACBM poutajících příhradovou konstrukci ITS-Z1.
2000-10-15 15:22 UT: V průběhu výstupu do volného prostoru astronauti Chiao a McArthur zahájili instalaci svazeku kabelů č. 1 (6 kabelů) propojení ITS-Z1 a Unity.
16:03 UT: Instalace kabelů č. 1 ukončena.
16:12 UT: Zahájeno přemisťování antény SASA [=S-band Antenna System Assembly] z transportního lůžka na konstrukci ITS-Z1.
16:27 Instalace SAS dokončena.
16:42 UT: Instalace svazku kabelů č. 2 (4 kabely) propojení ITS-Z1 a Unity zahájena.
17:27 UT: Propojování kabelů dokončeno. Instalace parabolické antény pro spojení se Zemí v pásmu Ku zahájena.
17:55 UT: Astronauti uvolnili parabolu antény z transportního lůžka.
18:21 UT: Montáž paraboly antény k nosníku dokončena. Zahájeno propojování kabelů.
18:46 UT: Vyklápění nosníku s anténou zahájeno.
18:50 UT: Vyklopení nosníku parabolické antény pásmo Ku ukončeno.
Kolem 18:45 UT: Zahájena instalace skříňky na nářadí ETSD [=EVA [=Extravehicular Activity] Tool Stowage Device] na levoboku konstrukce ITS-Z1.
19:41 UT: Instalace ETDS ukončena.
2000-10-14 a dále Součást stanice ISS (1998-067A).
2000-10-16 Kolem 16:30 UT: V rámci výstupu do volného prostoru astronauti Wisoff a Lopez-Alegria uvolnili stykovací body č. 1 na ITS-Z1 pro připojení modulu slunečních baterií PVM-P6 [=Photovoltaic Module-Port].
Kolem 18:00 UT: Uvolnění stykovacích bodů 2 na ITS-Z1 pro připojení modulu slunečních baterií PVM-P6.
2000-10-17 Kolem 15:35 UT: V rámci výstupu do volného prostoru zahájili astronauti Chiao a McArthur instalaci řídicí jednotky DDCU-HP Z1-4B [=DC-to-DC [=Direct Current-to-Direct Current] Converter Unit-High Power, Zenith] pro připojení panelů slunečních baterií PVM-P6.
16:13 UT: Zahájena instalace řídicí jednotky DDCU-HP Z1-3B pro připojení panelů slunečních baterií PVM-P6.
16:50 UT Instalace dokončena.
Kolem 17:00 UT: Závěrečné úpravy propojovacích kabelů na konstrukci ITS-Z1.
Kolem 17:40 UT: Zahájena instalace skříňky na nářadí ETSD na pravoboku konstrukce ITS-Z1.
18:08 UT: Ukončena instalace ETSD.
Kolem 19:30 UT: Zahájena demontáž a přemístění pomocného kýlového trnu, zabezpečujícího konstrukci ITS-Z1 v nákladovém prostoru během startu.
2001-02-10 16:55 UT: Tunel PMA-2 dočasně přemístěn na příhradovou konstrukci ITS-Z1.
2001-02-12 16:30 UT: Tunel PMA-2 manuálně odpojen od ITS-Z1.

Literatura

  1. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  2. Space Truss / B. Fortner. - Civil Engineering Magazine. - April 2000. - [Cit. 2004-08-16].     (http://www.pubs.asce.org/ceonline/0400feat.html).
  3. DGCMG 4800/250 - Double Gimbal Control Moment Gyro. - Budd Lake, NJ : L-3 Communcations Space & Navigation, 2004. - [Cit. 2004-08-18].     (http://www.l-3com.com/spacenav/space_and_nav/space_products/DGCMG.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2007-03-25 12:15:03 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek