2006-055A - STS 116

Název objektuSTS 116
Discovery F-33
Shuttle Mission 117
ISS-12A.1
SSC29647
Start2006-12-10 01:47:34.973 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2006-12-22 22:32:00 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost12.8642 dne, tj. 0.0352 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050850 kg
družicový stupeň vzletová 120413 kg
na suborbitální dráze 115639 kg
na výchozí dráze 112708 kg
přistávací 102217 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2006-12-10 Země 2006-12-22 Země Mark L. Polansky USA 2 CDR
William A. Oefelein USA 1 PLT
Nicholas J. M. Patrick USA 1 MS1
Robert E. L. Curbeam, Jr. USA 3 MS2
A. Chister Fuglesang SWE 1 MS3
Joan E. M. Higginbotham USA 1 MS4
2006-12-10 Země 2006-12-12 1998-067A Sunita L. Williams USA 1 MS5
2006-12-19 1998-067A 2006-12-22 Země Thomas A. Reiter DEU 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-12-10.08 G 51.6° 87.27 min 58 km 220 km Plán. J. McDowell.
06-12-10.10 G 51.6° 89.20 min 220 km 250 km Plán. J. McDowell.
06-12-10.10 G 51.63° 89.26 min 225 km 251 km  
06-12-10.27 G 51.64° 90.35 min 247 km 336 km  
06-12-11.15 G 51.64° 90.95 min 298 km 344 km  
06-12-11.28 G 51.64° 90.97 min 298 km 346 km  
06-12-11.99 G 51.63° 91.39 min 326 km 359 km  
06-12-19.98 G 51.63° 91.26 min 316 km 356 km  
06-12-20.01 G 51.64° 91.06 min 316 km 337 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-128/RSRM-95 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-123 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2050, 2054 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňuje následující experiment:

Na obytné palubě se uskutečňují následující experimenty: Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: Experimenty uskutečňované pro organizaci ESA během letu STS 116: V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty: Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace příhradové konstrukce ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five] stanice ISS a přepojení energetického systému amerického segmentu z fotovoltaických baterií PVAA-P6 na PVAA-P4.

Předchozím letem raketoplánu a současně předchozím letem k ISS (1998-067A) je STS 115 (2006-036A). Dalším letem raketoplánu je STS 117 (2007-024A). Dalším letem k ISS je Progress-M 59 (2007-002A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-12-10 01:47:34.973 UT: Vzlet4,5,6.
01:49:40 UT: Odhození SRB.
01:49:50 UT: Zážeh motorů OMS.
01:51:42 UT: Vypojení motorů OMS.
01:56:07 UT: Vypojení motorů SSME.
01:56:17 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
01:56:22 UT: Odhození nádrže ET a úhybný manévr motorky RCS.
02:26 UT: Manévrem OMS-2 dvěma motory OMS byl raketoplán naveden na výchozí dráhu.
Kontrola systémů raketoplánu.
Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Vydán souhlas s pokračováním letu.
Vyklopena parabolická anténa pro spojení v pásmu Ku.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] a jeho zkoušky. Během nich bylo zjištěno, že v důsledku poškozeného kontaktu 10v v ručním ovladači (joysticku) RHC [=Rotational Hand Controller] nepracuje počítačem řízené uvolňování jeho úchopového mechanismu LEE [=Latching End Effector]; manuální ovládání bylo shledáno funkční.
Zaparkování a vypojení manipulátoru SRMS.
04:43 UT: Korekční manévr NC-1 dvěma motory OMS (t=67 s, Δv=30.8 m/s).
07:47 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 11:30 UT: Řídicí středisko zjistilo nefunkčnost hlavního výparníku vody FES [=Flash Evaporator System] B, zřejmě pro blokování ledem. Hlavní výparník FES A pracoval normálně.
15:47 UT: Ukončen odpočinek.
18:02 UT: Druhá část přípravy počítačů PGSC.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
18:45:43 UT: Korekční manévr NC-2 dvěma motory OMS (t=38,5 s, Δv=17.3 m/s).
18:47 UT: Vyzvednutí tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
18:47 UT: Příprava nákladu k překládce.
19:32 UT: Korekční manévr NPC.
20:07 UT: Přípravy ke kontrole skafandrů.
20:12 UT: Průzkum náběžné hrany na pravoboku OBSS.
20:37 UT: Prověrky skafandrů.
21:42 UT: Průzkum přídě OBSS.
21:57 UT: Kompletace externí televizní kamery ETVCG [=External Television Camera Group].
22:12 UT: Instalace a kompletace veloergometru.
23:12 UT: Oběd.
23:12 UT: Instalace televizní kamery do průzoru stykovacího uzlu.
23:42 UT: Vysunutí příruby stykovacího uzlu ODS [=Orbiter Docking System].
2006-12-11 00:12 UT: Průzkum náběžné hrany na levoboku OBSS.
01:12 UT: Příprava skafandrů k přesunu na ISS.
01:47 UT: Uložení OBSS do lůžka.
02:17 UT: Kontrola povrchu kabiny osádky.
04:02 UT: Prověrka přípravků pro setkání se stanicí.
04:02 UT: Kontrola krytů motorů OMS.
04:42 UT: Přehrání videozáznamu kontroly tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System]. Podle předběžné analýzy na Zemi nebyla zjištěna žádná zjevná poškození TPS.
04:48:39 UT: Korekční manévr NC-3 dvěma motorky RCS (t=16.1 s, Δv=1.1 m/s).
07:17 UT: Zahájen odpočinek.
Kolem 10:30 UT: Akcelerometry v náběžné hraně levé poloviny křídla mezi panely 19 až 22 zaregistrovaly náraz neznámého tělesa, který vyvolal zrychlení 0.12 g. Přestože pro zřetelné poškození panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] je zapotřebí nárazu generujícího nejméně 1 g a k poškození rozsahu znemožňujícího návrat do zemské atmosféry dokonce 10 g, rozhodl management provést po připojení raketoplánu ke stanici opakovanou cílenou prohlídku uvedené části náběžné hrany.
Řídicímu středisku MCC-H se doposud nezdařilo zprovoznit výparník vody FES [=Flash Evaporator System] B.
15:18 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS.
15:48 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
16:48 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
17:03 UT: Zahájení setkávací sekvence.
17:57:09 UT: Korekční manévr NC-4 dvěma motory OMS (t=18.7 s, Δv=7.8 m/s).
17:58 UT: Příprava Spacehabu na připojení ke stanici.
18:30:41 UT: Korekční manévr NH (t=1.0 s, Δv=0.1 m/s) dvěma motorky RCS.
19:28:29 UT: Manévrem Ti (t=13.9 s, Δv=2.7 m/s) bylo zahájeno přibližování ke stanici.
20:45:23 UT: Korekční manévr MC-4.
20:48 UT: Začátek přibližovacího manévru.
21:53 UT: Rotační manévr RPC pro snímkování tepelné ochrany ze stanice. Během snímkování osádkou stanice (Tjurin a Reiter) byl zjištěn kus krycí fólie, vyčnívající z dvířek prostoru připojení palivových potrubí a v téže oblasti několik mírně poškozených dlaždic.
22:12 UT: Zachycení stykovacích uzlů.
Kolem 22:37 UT: Pevné spojení se stanicí dokončeno.
22:38 UT: Kontrola hermetičnosti vestibulu.
22:53 UT: Vypojení počítačů skupiny B.
23:03 UT: Příprava průlezů ke vstupu na palubu stanice.
Kolem 23:50 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
23:54 UT: Slavnostní přivítání osádek.
2006-12-11 až
2006-12-19
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2006-12-12 00:13 UT: Bezpečnostní školení.
00:38 UT: Přenesení skafandrů a nářadí pro výstupy z raketoplánu na ISS.
00:38 UT: Přenesení tvarované výplně křesla v Sojuzu pro Williamsovou.
Inspekce vnějšího konce náběžné hrany levé poloviny křídla nezjistila žádná viditelné poškození panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon].
01:05 UT: Přesun tvarované výplně křesla IELK pro Reitera na palubu raketoplánu.
01:23 UT: Zachycení konstrukce ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five] manipulátorem SRMS.
01:51 UT: Inspekce náběžné hrany konce levé poloviny křídla v prostoru panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] 19 až 22 televizní kamerou staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nezjistila žádné poškození.
02:30 UT: Vyzvednutí konstrukce ITS-P5 z nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 02:30 UT: Williams[ová] se stala oficiálně členem 14. dlouhodobé expedice ISS (1998-067A) a Reiter členem osádky raketoplánu Discovery.
03:40 UT: Předání konstrukce ITS-P5 manipulátorem SRMS manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System]. Odpojení ITS-P5 od manipulátoru SRMS.
03:08 UT: Přehrání videozáznamu příletu raketoplánu ke stanici a jeho stykovky.
Kolem 04:00 UT: Studium dokumentace k výstupu STS-116/EVA-1.
04:48 UT: Přehrání videozáznamu práce s ITS-P5.
Kolem 05:40 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili v přípravně modulu Quest dýchání kyslíku z masek před výstupem.
05:38 UT: Zahájeno nocování v přechodové komoře modulu Quest.2006-12-12 - 07:48 UT: Zahájen odpočinek (změna režimu).
15:48 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
16:18 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS.
Přípravy na výstup Curbeama a Fuglesanga do volného prostoru STS 116/EVA-1 v modulu Quest stanice ISS (1998-067A, viz tamtéž).
17:53 UT: Manipulátor SSRMS do polohy k montáži ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five].
Kolem 20:00 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory modulu Quest.
Kolem 20:30 UT: Otevření výstupního průlezu přechodové komory modulu Quest.
20:31 UT: Přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vlastní zdroje zahájili Curbeam a Fuglesang oficiálně výstup do volného prostoru STS 116/EVA-1.
20:36 UT: Výstup z přechodové komory do volného prostoru.
Příprava nářadí pro montáž.
21:38 UT: Staniční manipulátor SSRMS ukončil přesun příhradové konstrukce ITS-P5 do polohy pro její připojení k ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Kolem 21:40 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili demontáž startovních aretačních pojistek na příhradové konstrukci ITS-P5.
Kolem 22:00 UT: Demontáž aretačních pojistek ukončena.
22:08 UT: Manipulátor SSRMS přisunul ITS-P5 do přímého kontaktu s ITS-P4.
22:11 UT: Zahájeno ustavování vzájemné polohy ITS-P5 a ITS-P4.
22:17 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili spojování ITS-P5 a ITS-P4 4 šrouby.
22:43 UT: Spojování konstrukcí ITS-P4 a ITS-P5 bylo úspěšně dokončeno.
22:46 UT: Staniční manipulátor SSRMS se odpojil od konstrukce ITS-P5.
Připojování datových kabelů EWIS [=External Wireless Instrumentation System].
Propojování zemnicích vodičů.
23:15 UT: Ukončeno dodatečné utahování spojových šroubů mezi ITS-P4 a ITS-P5.
2006-12-13 Curbeam a Fuglesang v rámci výstupu STS 116/EVA-1 demontovali úchopovou kotvičku PVRGF [=Photovoltaic Radiator Grapple Fixture] z konstrukce ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five].
00:14 UT: Instalace úchopové kotvičky PVRGF na mobilní základnu MBS [=Mobile Base System].
00:16 UT: Středisko MCC-H rozhodlo vzhledem k dostatku času uskutečnit v předstihu neplánované práce během výstupu STS 116/EVA-1.
Pokládka pomocné kabeláže mezi ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four] a ITS-P5.
Demontáž bočních transportních zámků na konstrukci ITS-P5.
Příprava zámků pro budoucí připojení konstrukce ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] k ITS-P5.
Kolem 01:15 UT: Curbeam a Fuglesang ukončili práce na příhradové konstrukci ITS-P5.
Fuglesang se vrátil do přechodové komory modulu Quest, kde si doplnil část zásob do skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a vyzvedl zde náhradní kameru ETVCG [=External Television Camera Group].
Curbeam a Fuglesang se přesunuli na příhradovou konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One].
Demontáž porouchané kamery ETVCG, u které byla nestabilní barva obrazu, z pozice CP3 na příhradové konstrukci ITS-S1 a montáž náhradní kamery.
02:08 UT: Ukončena montáž náhradní kamery ETVCG.
Vzhledem k dostatku času byl Fuglesang poslán na příhradovou konstrukci ITS-P5, aby zde demontoval zbývající dva transportní zámky. Někdy během přesunu však ztratil prodlužovací nástavec k univerzálnímu akumulátorovému šroubováku PGT [=Pistol Grip Tool]; proto byl tento úkol odvolán.
Curbeam ukončil úklid pracoviště.
02:58 UT: Curbeam a Fuglesang se vrátili do přechodové komory modulu Quest.
03:04 UT: Hermetické uzavření výstupního průlezu přechodové komory modulu Quest.
03:07 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest byl oficiálně ukončen výstup STS 116/EVA-1 (trvání 6 h 36 min, plán 6 h 10 min).
Kolem 03:10 UT: Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
03:18 UT: Konference o překládce.
05:03 UT: Nastavení kamer pro sledování zatahování fotovoltaického panelu P6.
07:18 UT: Zahájen odpočinek obou osádek (změna režimu).
11:38 UT: Dálkové zkoušky otočného spoje SARJ ze střediska MCC-H.
15:18 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
15:48 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS.
17:20 UT: Zahájeno plnění plastové nádržky CWC [=Collapsible Water Container] č. 1 vodou z palivových baterií pro potřeby ISS (1998-067A).
Kolem 17:45 UT: Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
18:28 UT: Zahájeno zasouvání levobočního panelu fotovoltaických baterií SAW-4B [=Solar Array Wing] na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] komplexu ISS (1998-067A, podrobnosti viz tamtéž).
Kolem 18:50 UT: Obnovena překládka nákladu z raketoplánu na ISS.
Ukončeno plnění plastové nádržky CWC č. 1 vodou.
2006-12-14 00:30 UT: Zahájeno přečerpávání dusíku ze zásob raketoplánu do tlakových láhví na komplexu ISS.
Studium harmonogramu výstupu do volného prostoru STS 116/EVA-2.
03:48 UT: Vypojení manipulátoru raketoplánu SRMS.
05:28 UT: Dýchání kyslíku z masek a příprava nářadí pro výstup do volného prostoru.
06:20 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře Quest na 703 hPa.
07:18 UT: Zahájen odpočinek obou osádek.
  2006-12-14
2006-12-14 15:18 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
15:48 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS.
Curbeam a Fuglesang pokračovali v přípravách k výstupu do volného prostoru STS 116/EVA-21.
18:33 UT: Profouknutí skafandrů kyslíkem.
18:48 UT: Dýchání kyslíku ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Oživení manipulátoru raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
19:11 UT: Hermeticky uzavřen průlez z přípravny do přechodové komory modulu Quest.
19:15 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
Nastavení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
19:40 UT: Otevření výstupního průlezu přechodové komory modulu Quest.
19:41 UT: Curbeam a Fuglesang přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] oficiálně zahájili výstup STS 116/EVA-2.
Kolem 20:15 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili přepojování kabeláže energetického kanálu 2/3.
Kolem 22:30 UT: Curbeam a Fuglesang ukončili přepojování kabeláže energetického kanálu 2/3.
Curbeam a Fuglesang přemísťovali vozík CETA-2 [=Crew and Equipment Translation Aid] na kolejové dráze hlavního nosníku stanice.
Přemístění vozíku CETA-1.
Instalace vícevrstvé izolace nad rozvody chladicí kapaliny.
Návrat do přechodové komory modulu Quest.
Rekonfigurace příhradové konstrukce ITS-Z1.
Úklid nákladového prostoru.
Návrat do přechodové komory modulu Quest.
2006-12-15 00:41 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest ukončili Curbeam a Fuglesang výstup do volného prostoru STS 116/EVA-2 (trvání 5 h 00 min, plán 6 h 00 min).
Demontáž přemosťovací spojky z bloku řídicí elektroniky v modulu Destiny.
Vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
06:48 UT: Zahájen odpočinek obou osádek (změna režimu).
14:48 UT: Ukončen odpočinek osádky STS (změna režimu).
15:18 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS (změna režimu).
Překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Vypuštění odpadní vody.
Kolem 20:30 UT: Společné fotografování osádek STS a ISS.
Kolem 20:50 UT: Společná tisková konference obou osádek.
Kolem 21:20 UT: Společný oběd obou osádek.
Částečně odpočinkový půlden.
2006-12-16 Kolem 02:20 UT: Studium postupů a harmonogramu připravovaného výstupu STS 116/EVA-3.
Kolem 05:00 UT: Curbeam a Williams[ová] zahájili dýchání kyslíku z masek v přípravně modulu Quest.
Kolem 05:50 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře modulu Quest na 703 hPa.
Kolem 06:15 UT: Příprava nářadí k výstupu.
06:48 UT: Zahájen odpočinek obou osádek.
14:48 UT: Ukončen odpočinek osádky STS a Williams[ové].
15:18 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS a Reitera.
Kolem 15:25 UT: Curbeam a Williams[ová] dočasně přerušili přípravy k výstupu kvůli osobní hygieně.
Příprava modulu Quest k výstupu.
Kolem 18:05 UT: Profouknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] kyslíkem.
Kolem 18:20 UT: Curbeam a Williams[ová] zahájili dýchání kyslíku ve skafandrech.
18:57 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory modulu Quest.
19:25 UT: Curbeam a Williams[ová] přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje oficiálně zahájili výstup STS 116/EVA-3.
Kolem 10:35 UT: Vypojení části energetického systému komplexu před přepojováním kabeláže.
19:42 UT: Curbeam a Williams[ová] vystoupili z přechodové komory modulu Quest do volného prostoru.
Během výstupu Curbeam a Williams[ová] přepojili kabeláže energetického kanálu 1/4.
21:11 UT: Curbeam a Williams[ová] ukončili přepojování kabeláže.
Kolem 21:15 UT: Středisko MCC-H opět zapojilo energetický systém amerického segmentu stanice ISS.
Kolem 21:30 UT: Curbeam a Williams[ová] se přesunuli do nákladového prostoru raketoplánu, aby zde vyzvedli protimeteorické ochranné štíty, určené k pozdější instalaci na povrchu modulu Zvezda.
Kolem 22:00 UT: Řídicí středisko MCC-H dálkovým povelem úspěšně aktivovalo chladicí systém energetického systému na příhradové konstrukci ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Kolem 23:16 UT: Curbeam a Williams[ová] dokončili přemístění a uskladnění protimeteorických štítů na dočasné úložiště na povrchu přechodového tunelu PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter Three].
Zahájena instalace dodatečných kabelů pro přenos elektrické energie z amerického na ruský segment stanice.
Kolem 23:28 UT: Williams[ová] ztratila digitální fotoaparát Kodak DCS 760.
23:50 UT: Curbeam a Williams[ová] zahájili instalaci pomocného madla pro přenos předmětů AGB [=Adjustable Grapple Bar] na úložnou plošinu ESP-2 [=External Stowage Platform] na boku modulu Quest.
2006-12-17 Kolem 00:10 UT: Curbeam a Williams[ová] zahájili přesun na příhradovou konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
Kolem 00:45 UT: Po inspekci zaseklého částečně složeného panelu fotovoltaických baterií PVAA-2B se Curbeam neúspěšně pokusil uvolnit zkroucené vodicí dráty.
Při dalších pokusech o uvolnění panelu Curbeam byl částečně úspěšný.
Kolem 01:40 UT: Panel fotovoltaických baterií byl zasunut o další segment.
01:45 UT: Curbeam znovu zatřásl panelem.
Kolem 01:50 UT: Při pokusu o zatažení panelu o další segment došlo ke vzpříčení panelu.
Ve spolupráci Curbeama a Williams[ové] s osádkou ISS se podařilo zasunout celkem 20 segmentů, 11 segmentů zůstávalo nesložených mimo pouzdro.
02:31 UT: Vzhledem k nedostatku času byly další pokusy o ruční úpravu panelu ukončeny a Curbeam a Williams[ová] zahájili přesun do přechodové komory modulu Quest.
02:56 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Curbeam a Williams[ová] ukončili oficiálně výstup do volného prostoru STS 116/EVA-3 (trvání 7 h 31 min, plán 6 h 10 min).
Reiter, Oefelein, Patrick a Higginbotham[ová] druhou část pracovního dne pokračovali v překládce nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu.
06:18 UT: Zahájen odpočinek obou osádek.
14:18 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
14:48 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS a Reitera.
V první polovině dne pokračovaly obě celé osádky v překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Fuglesang pracoval s experimentem ALTEA.
Přizpůsobení velikosti skafandru EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro Fuglesanga.
Úprava nářadí pro uvolňování segmentů fotovoltaického panelu během chystaného výstupu.
Studium nově zaslaného manuálu pro původně neplánovaný výstup do volného prostoru STS 116/EVA-4.
2006-12-18 Kolem 04:25 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili v přípravně modulu Quest dýchání kyslíku z masek.
Kolem 05:15 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře modulu Quest na 703 hPa.
Příprava nářadí pro výstup do volného prostoru.
06:18 UT: Zahájen odpočinek obou osádek.
14:18 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
14:48 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS a Reitera.
Kolem 14:50 UT: Curbeam a Fuglesang dočasně přerušili přípravy k výstupu kvůli osobní hygieně.
Kolem 16:00 UT: Zahájeny přípravy modulu Quest k výstupu.
Kolem 17:30 UT: Profouknutí skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] kyslíkem.
Kolem 17:45 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili dýchání kyslíku ve skafandrech.
Kolem 18:40 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory modulu Quest.
18:59 UT: Otevřen výstupní průlez přechodové komory modulu Quest.
19:00 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili přepojením skafandrů na vlastní zdroje oficiálně původně neplánovaný výstup do volného prostoru STA 116/EVA-4 k zajištění úplného složení panelu fotovoltaických baterií na segmentu ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
19:16 UT: Curbeam a Fuglesang vystoupili z přechodové komory modulu Quest do volného prostoru.
19:25 UT: Curbeam a Fuglesang zahájili přesun na příhradovou konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
19:34 UT: Curbeam zaujal místo na plošince na konci staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
20:12 UT: Curbeam zahájil urovnávání panelu fotovoltaických baterií. Fuglesang uchycený na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] třesením pouzdry SABB [=Solar Array Blanket Box] napomáhal správnému skládání segmentů do schránek.
20:25 UT: Zahájeno zatahování panelu fotovoltaických baterií.
23:55 UT: Zasunut poslední segment fotovoltaického panelu.
2006-12-19 00:34 UT: Obě schránky SABB [=Solar Array Blanket Box] se složeným fotovoltaickým panelem byly uzamčeny.
Kolem 00:35 UT: Curbeam opustil plošinku na konci staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
00:36 UT: Fuglesang pořídil fotodokumentaci uzamčených schránek SABB [=Solar Array Blanket Box] s fotovoltaickými panely.
Kolem 01:00 UT: Zahájen úklid pracoviště.
Kolem 01:20 UT: Curbeam a Fuglesang se vrátili do přechodové komory modulu Quest.
01:38 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Curbeam a Fuglesang ukončili oficiálně výstup do volného prostoru STS 116/EVA-4 (trvání 6 h 38 min).
05:47 UT: Zahájen odpočinek.
13:47 UT: Ukončen odpočinek osádky STS.
14:17 UT: Ukončen odpočinek osádky ISS a Reitera.
Překládání posledních položek nákladu ze stanice ISS (1998-067A) na palubu raketoplánu.
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu a jejich přenos na palubu raketoplánu.
Demontáž potrubí pro přečerpávání kyslíku z raketoplánu na stanici.
Kolem 19:00 UT: Slavnostní rozloučení osádek.
Kolem 19:30 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Kolem 20:50: Zapojení počítačů skupiny B.
Kolem 21:15 UT: Zahájení příprav na odlet raketoplánu od komplexu ISS (1998-067A).
21:48 UT: Aktivovány systémy stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System].
22:10 UT: Odpojení raketoplánu od komplexu ISS (1998-067A).
22:37 UT: Oefelein zahájil oblet stanice ISS raketoplánem.
22:59 UT: První úhybný manévr (Δv=0.46 m/s).
23:40 UT: Druhý úhybný manévr.
2006-12-20 00:15 UT: Třetí úhybný manévr.
Kolem 00:40 UT: Vypojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
04:47 UT: Zahájen odpočinek.
12:47 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 15:50 UT: Curbeam, Fuglesang, Higginbotham[ová] a Reiter zahájili úklid nákladu v prostorách raketoplánu.
Kolem 15:55 UT: Vyzvednutí tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] s přístroji manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] z nákladového prostoru.
Kolem 17:00 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany pravé poloviny křídla přístroji OBSS.
Kolem 17:50 UT: Ukončen průzkum náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Přesun manipulátoru SRMS a OBSS k přídi raketoplánu.
Kolem 18:30 UT: Zahájen průzkum přídě přístroji OBSS.
Kolem 19:50 UT: Ukončen průzkum přídě.
Přesun manipulátoru SRMS a OBSS k levé polovině křídla.
Kolem 21:00 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany levé poloviny křídla přístroji OBSS.
Kolem 21:30 UT: Ukončen průzkum náběžné hrany levé poloviny křídla.
Kolem 22:30 UT: Uložení tyče OBSS do lůžka v nákladovém prostoru.
Kolem 22:55 UT: Zahájeno přehrávání dat z průzkumu tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS na Zemi.
Kolem 23:00 UT: Vypojení manipulátoru SRMS.
2006-12-21 00:20 UT: Z nákladového prostoru raketoplánu byla vypuštěna technologická pikodružice MEPSI (2006-055B).
01:56 UT: Z nákladového prostoru raketoplánu byla vypuštěna studentská technologická družice RAFT (2006-055C).
04:18 UT: Zahájen odpočinek.
12:18 UT: Ukončen odpočinek.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
15:18 UT: Zahájeny zkoušky systémů řízení družicového stupně FCS [=Flight Control System].
16:30 UT: Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Nácvik přistávacího manévru na simulátoru PILOT.
18:19 UT: Vypuštění družic ANDE. Jedna z družic se neuvolnila z vypouštěcího kanystru.
Korekční úhybný manévr.
Kontrola lehkých skafandrů pro přistání.
Osobní volno.
2006-12-22 04:18 UT: Zahájen odpočinek.
12:18 UT: Ukončen odpočinek.
14:27 UT: Zapojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] skupiny B.
14:29 UT: Zahájeno nastavování inerciálních plošin.
15:48 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
16:20 UT: Zahájena instalace křesel pro letové specialisty na obytné palubě.
16:27 UT: Konfigurace výpočetního systému družicového stupně.
16:31 UT: Konfigurace hydraulického systému před návratem do atmosféry.
16:45 UT: Meteorologický brífink pilotů raketoplánu.
16:46 UT: Částečná kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce před návratem do atmosféry.
16:56 UT: Konfigurace termoregulačního systému družicového stupně.
Odpojení radiátorů ve dveřích nákladového prostoru a přepojení chlazení na výparník vody FES.
17:06 UT: Konfigurace nákladového prostoru před uzavřením jeho dveří.
17:09 UT: Středisko MCC-H vydalo souhlas s uzavíráním dveří nákladového prostoru.
17:15 UT: Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
Dva mikrospínače nepotvrdily úplné uzamčení dveří nákladového prostoru.
Osádka uskutečnila vizuální kontrolu televizními kamerami umístěnými v nákladovém prostoru.
17:29 UT: Úspěšně ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
17:36 UT: Konfigurace palubního výpočetního systému pro návrat do atmosféry.
17:40 UT: Konfigurace počítačů ukončena.
Deaktivace sledovačů hvězd navigačního systému. Uzavření ochranných krycích dvířek nad jejich optikou.
17:53 UT: Zahájena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce pro návrat do atmosféry.
18:02 UT: Ukončeno nastavování ovládacích prvků na přední palubní desce.
18:05 UT: Astronaut S. Lindsey odstartoval v cvičném letadle Gulfstream 2 STA (NASA 946) z letiště SLF na Kennedy Space Center, aby prověřil možnost přistání raketoplánu na Floridě.
18:07 UT: Ukončeno nastavování ovládacích prvků na zadní palubní desce na letové palubě.
18:12 UT: Ukončena konfigurace obytné paluby pro návrat do atmosféry.
18:14 UT: Velitel a pilot zahájili oblékání lehkých skafandrů.
Kolem 18:25 UT: Vymazání paměti varovného a výstražného systému.
18:32 UT: Ukončení prověrky nastavení ovládacích prvků na palubních deskách a na obytné palubě.
Kolem 18:30 UT: Ředitel letu pro přistání N. Knight hodnotí meteorologické údaje.
18:31 UT: Velitel a pilot dokončují oblékání lehkých skafandrů.
18:43 UT: Ukončena adjustace inerciálních plošin navigačního systému.
18:45 UT: Lindsey s letadlem Gulfstream 2 STA přistál na letišti SLF.
18:46 UT: Letoví specialisté dokončují oblékání lehkých skafandrů.
18:56 UT: Velitel a pilot se poutají do křesel.
19:04 UT: Osádka byla instruována, že přistání na KSC na oběhu 202 bylo pro nestabilní počasí s možností přeháněk v okolí kosmodromu odvoláno.
Piloti se odpoutali z křesel.
19:45 UT: Astronaut D. Goria odstartoval ze základny Edwards AFC v letadle Gulfstream 2 STA (NASA 945) k průzkumnému letu.
19:55 UT: Na KSC odstartoval S. Lindsey k dalšímu průzkumu v letadle Gulfstream 2 STA (NASA 946). Přeháňky v okolí kosmodromu slábnou.
20:13 UT: Spojař K. Ham poskytuje pilotům Discovery meteorologický brífink.
20:15 UT: Adjustace inerciálních plošin navigačního systému.
20:16 UT: Osádka začala pít vodu pro potlačení reakce na přetížení při sestupu a přistání.
20:20 UT: Velitel a pilot se znovu poutají do křesel.
20:24 UT: Piloti dostávají předběžné parametry brzdicího manévru PAD [=Preliminary Advisory Data] pro přistání na Edwards AFB na 203. oběhu.
20:31 UT: Deaktivace systému odstraňování oxidu uhličitého z ovzduší.
20:44 UT: Deaktivace palubní kuchyně.
20:45 UT: Zkoušky natáčení motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
20:47 UT: Deaktivace palubního záchodu.
20:52 UT: Příprava čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] hydrauliky ke spuštění.
20:49 UT: Příprava motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] k brzdicímu manévru.
20:54 UT: Spojař K. Ham oznamuje osádce, že přistání na základně Edwards AFB na 203. oběhu bylo pro příliš silný vítr odvoláno. Bylo rozhodnuto přistát na KSC na Floridě.
20:57 UT: Byly předány předběžné parametry brzdicího manévru PAD pro přistání na KSC.
21:00 UT: Zahájen rotační manévr do orientace pro brzdicí manévr.
21:06 UT: Letoví specialisté zaujímají místa v křeslech a poutají se.
21:15 UT: Raketoplán v orientaci pro brzdicí manévr.
21:16 UT: Spuštění jednoho hydraulického čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit].
21:20 UT: Vydán definitivní souhlas s přistáním na KSC.
21:26:10 UT: Záložní brzdicí manévr (t=197 s, Δv=99.4 m/s) pro přistání na KSC (oběh 203).
21:38 UT: Vypouštění pohonných látek z předního modulu motorků RCS [=Reaction Control System].
22:00:03 UT: Vstup do atmosféry (1.23° j.š., 139.68° z.d., výška 121 km, vzdálenost k letišti 8025 km).
22:19 UT: Radiolokátory na KSC zachytily raketoplán.
22:22 UT: První náklon a zatáčka raketoplánu vpravo. Začalo navádění raketoplánu k místu přistání systémem TACAN [=Tactical Air Navigation].
22:25 UT: Vyklopena Pitotova trubice pro měření rychlosti raketoplánu.
22:28 UT: Raketoplán zahajuje zatáčku HAC [=Heading Alignment Circle] pro nasměrování do osy přistávací dráhy 15.
22:32:00 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF.
22:32:12 UT: Dosedlo příďové kolo.
22:32:52 UT: Raketoplán se zastavil.
Kolem 22:37 UT: Osádka zahájila vypínání systémů raketoplánu.
22:51 UT: Vypojení čerpadel APU hydraulického systému.
23:08 UT: Otevřen vstupní průlez na obytnou palubu raketoplánu.
23:22 UT: Osádka vystoupila z raketoplánu.
2006-12-23 Před 04:30 UT: Družicový stupeň byl umístěn v montážní hale OPF-3 [=Orbiter Processing Facility] k poletové údržbě a k přípravě na další misi STS 122.
Během letu byla poškozena rukavice jednoho ze skafandrů7.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. STS-116: Power up for science : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/pdf/162182main_STS-116_Press_Kit.pdf).
  3. STS-116 CoFR Endorsement. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC. - 2006-11-29. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/pdf/163551main_116-CoFR.pdf).
  4. NASA's Shuttle Discovery Begins Mission to the Space Station / J. Rye, K. Trinidad. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC. - 2006-12-09. - (Release : 06-367). - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/dec/HQ_06367_116_launch.html).
  5. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-12-09. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts116/status.html).
  6. Discovery dazzles with nighttime ascent to space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-12-09. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts116/061209launch/).
  7. Mitigation of EMU cut glove hazard from micrometeoroid and orbital debris impacts on ISS handrails / S. Ryan et al. - Orbital Debris Quarterly News, Vol. 13, Iss. 2, p. 7 (April 2009). - [Cit. 2009-04-26].     (http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv13i2.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-26 13:32:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek