2006-036A - STS 115

Název objektuSTS 115
Atlantis F-27
Shuttle Mission 116
ISS-12A
SSC29391
Start2006-09-09 15:14:55.066 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2006-09-21 10:21:30 UT, KSC, SLF Rwy 33
Životnost11.7962 dne, tj. 0.0323 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost celková vzletová 2052872 kg
vzletová družicového stupně 122397 kg
na dráze 116962 kg
přistávací 90573 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2006-09-09 Země 2006-09-21 Země Brett W. Jett, Jr. USA 4 CDR
Christopher J. Ferguson USA 1 PLT
Joseph R. Tanner USA 4 MS1
Daniel C. Burbank USA 2 MS2
Heidemarie M. Stefanyshyn-Piper USA 1 MS3
Steven G. MacLean CAN 2 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-09-09.64 G 51.63° 87.35 min 57 km 230 km  
06-09-09.66 G 51.63° 89.64 min 229 km 285 km  
06-09-09.92 G 51.64° 90.52 min 285 km 314 km  
06-09-10.38 G 51.64° 91.06 min 313 km 340 km  
06-09-10.86 G 51.63° 91.09 min 315 km 341 km  
06-09-10.98 G 51.63° 91.12 min 317 km 342 km  
06-09-11.03 G 51.63° 91.16 min 319 km 344 km  
06-09-11.24 G 51.63° 91.38 min 335 km 350 km  
06-09-17.49 G 51.64° 91.38 min 336 km 349 km  
06-09-17.95 G 51.64° 91.38 min 337 km 347 km  
06-09-18.32 G 51.64° 91.38 min 335 km 350 km  
06-09-18.64 G 51.68° 91.38 min 339 km 345 km  
06-09-18.84 G 51.63° 91.39 min 335 km 350 km  
06-09-20.87 G 51.64° 91.38 min 334 km 351 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-127/RSRM-94 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-118 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2044, 2048 a 2047 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňuje následující experiment:

Na obytné palubě se uskutečňují následující experimenty: Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty: Na obytné palubě je umístěna část kusového nákladu pro ISS a to zejména: V nákladovém postoru jsou uloženy následující objekty: Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace spojených příhradových konstrukcí ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four] stanice ISS a rozvinutí jejich dvou panelů fotovoltaických baterií.

Předchozím letem raketoplánu a současně předchozím letem k ISS je STS 121 (2006-028A). Následujícím letem raketoplánu je STS 116 (2006-055A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-09-09 15:14:54.972 UT: Zážeh motorů SRB.
11:14:55.066 UT: Vzlet13.
15:17:00 UT: - Odhození motorů SRB.
15:17:1O UT: Zážeh motorů OMS.
15:20:01 UT: Vypojení motorů OMS.
15:23:19 UT: Vypojení hlavních motorů SSME (MECO).
15:23:25 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
15:23:30 UT: Odhození nádrže ET.
Snímkování a pořizování videozáběrů ET.
15:30 UT: Středisko MCC-H dalo souhlas s pokračováním letu. Vypojena čerpadla hydrauliky APU [=Auxilliary Power Unit].
15:53:11 UT: Manévr OMS-2 (t=147 s, Δv=67.2 m/s) dvěma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kontrola systémů družicového stupně.
15:40 UT: Uzavření dvířek kryjících přívody pohonných látek k motorům SSME [=Space Shuttle Main Engine].
16:54 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
17:02 UT: Vyklopení antény pro pásmo Ku.
Vypojení palubních počítačů GPC [=General Purpose Computer] (skupina B).
18:12:12 UT: Korekce dráhy NC-1 (t=55 s, Δv=24.9 m/s).
18:35 UT: Oživen dálkový manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
21:15 UT: Zahájen odpočinek13.
2006-09-10 05:15 UT: Ukončen odpočinek.
07:07:07 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=36 s, Δv=16 m/s) dvěma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
09:45 UT: Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
10:05 UT: Zahájen průzkum tepelné ochrany náběžných hran a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
15:35 UT: Ukončen průzkum tepelné ochrany, uložení OBSS do lůžka.
16:20 UT: Zahájen průzkum horního povrchu křídel, trupu a kabiny posádky kamerou na konci RMS [=Remote Manipulator System].
17:15 UT: Instalace televizní kamery CBCS [=Centerline Berthing Camera System] do průzoru ve dveřích průlezu stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
17:20 UT: Zahájena příprava výbavy pro setkání se stanicí.
17:45 UT: Vysunutí límce stykovacího uzlu do pohotovostn í polohy.
18:30:23 UT: Korekce dráhy NC-3 (t=29.5 s, Δv=2.9 m/s) dvěma motory RCS [=Reaction Control System].
20:15 UT: Zahájen odpočinek14,15,16.
2006-09-11 04:15 UT: Ukončen odpočinek.
05:25 UT: Zapojení počítačů GPC [=General Purpose Computer] (skupina B).
06:15 UT: Zahájení příprav na setkání se stanicí ISS (1998-067A).
06:40 UT: Korekce dráhy NC-4 (t=17 s, Δv=3.4 m/s) jedním motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
07:10 UT: Korekce dráhy NH (t=0.4 s, Δv=0.03 m/s) dvěma motory RCS.
08:08 UT: Manévr Ti [=Terminal Initiate Maneuver] (t=14 s, Δv=2.7 m/s) jednim motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
09:16 UT: Zahájeno závěrečné přibližování ke stanici.
Kolem 09:35 UT: Vyrovnání rychlostí ve vzdálenosti 180 m.
09:38 UT: Snímkování tepelné ochrany raketoplánu ze stanice ISS v průběhu rotačního manévru RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
09:50 UT: Zahájen přelet z bodu +R-bar do bodu +V-bar.
10:05 UT: Raketoplán vyrovnal rychlosti v bodě +V-bar.
10:09 UT: Vydán souhlas se spojením se stanicí.
10:46 UT: Připojení raketoplánu ke stanici ISS.
Kolem 11:00 UT: Ukončeno pevné spojení uzamknutím zámků stykovacího uzlu.
11:05 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu převzal raketoplán.
Kontrola hermetičnosti spojení.
11:40 UT: Vypojení části řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer] (skupina B).
11:55 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí ISS.
12:30 UT: Manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] uchopil spojené příhradové konstrukce ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
12:35 UT: Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení osádky raketoplánu na stanici.
Přenesení skafandrů, nářadí a přípravků pro výstupy z raketoplánu na stanici.
13:48 UT: Vyzvednutí příhradové konstrukce manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
14:35 Příhradová konstrukce ITS P3/P4 v bodě pro předání staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
14:52 UT: Předání příhradových konstrukcí ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four] manipulátorem raketoplánu RMS [=Remote Manipulator System] staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
15:03 UT: Odpojení manipulátoru raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] od příhradových konstrukcí ITS-P3/P4.
18:45 UT: Tanner a Stefanyshyn-Piper[ová] zahájili dýchání čistého kyslíku v přechodové komoře modulu Quest v rámci přípravy na výstup EVA-1.
20:15 UT: Zahájen odpočinek17,18,19.
2006-09-12 04:15 UT: Ukončen odpočinek.
07:27 UT: Zachycení příhradových konstrukcí ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four] ke konstrukci ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port One] příčného nosníku stanice.
Servomotory zahájily zašroubování 4 šroubových spojů mezi příhradovými konstrukcemi.
08:46 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory modulu Quest.
09:05 UT: Šroubové spojení příhradových konstrukcí ukončeno.
09:15 UT: Otevřen výstupní průlez přechodové komory modulu Quest.
09:17 UT: Tanner a Stefanyshyn-Piper[ová] přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili výstup EVA-1 [=Extravehicular Activity].
Tanner propojil 6 kabelů mezi konstrukcemi ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port One] a ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] na dolní lávce.
Stefanyshyn-Piper[ová] odstranila aretační pojistky schránek se složenými fotovoltaickými panely na příhradové konstrukci ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Tanner propojil silové kabely a kabely pro přenos videoinformace na horní lávce.
Stefanyshyn-Piper[ová] vyklopila a upevnila 4 táhla na rotačním spoji mezi konstrukcemi ITS-P3 a ITS-P4.
Stefanyshyn-Piper[ová] sestavila 2 převodovky otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi konstrukcemi ITS-P3 a ITS-P4.
Tanner demontoval rozpojovače CID [=Circuit Interrupt Device] na příhradové konstrukci ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One].
  2006-09-12 - Instalace tepelných krytů na převodovky otočného spoje SARJ mezi konstrukcemi ITS-P3 a ITS-P4.- Zahájeno odstraňování aretačních pojistek bránících během startu otáčení spoje SARJ mezi konstrukcemi ITS-P3 a ITS-P4. Během této práce Tanner ztratil jeden šroub včetně podložky a pružiny.
Tanner instaloval vzpěry držící na straně konstrukce ITS-P3 otočný spoj SARJ.
Stefanyshyn-Piper[ová] odstranila část transportních krytů na výbavě příhradové konstrukce.
Návrat do přechodové komory modulu Quest.
15:37 UT: Uzavření výstupního průlezu přechodové komory.
15:43 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest byl oficiálně ukončen výstup EVA-1 v trvání 6 h 26 min (plán 6 h 30 min).
Překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Burbank a MacLean zahájili v modulu Quest přípravy na výstup EVA-2 dýcháním čistého kyslíku.
20:15 UT: Zahájen odpočinek20,21,22.
2006-09-13 04:15 UT: Ukončen odpočinek.
09:03 UT: Otevření výstupního průlezu přechodové komory modulu Quest.
09:05 UT: Burbank a MacLean přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili výstup EVA-2.
Odstraňování krytů a aretačních zarážek otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi konstrukcemi ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Kolem 11:10 UT: MacLean ztratil jeden šroub držící tepelný kryt na konstrukci ITS-P4.
MacLean musel vyměnit nástrčkový klíč, když se původní zlomil.
13:56 UT: Demontáž aretačních pojistek z otočného spoje SARJ byla ukončena.
Kolem 14:00 UT: Zahájena demotáž kýlového trnu.
14:39 UT: Demontáž kýlového trnu dokončena.
14:57 UT: Demontovaný kýlový trn upevněn na úložném místě.
Úklid pracoviště.
15:53 UT: Návrat do přechodové komory modulu Quest.
16:16 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest byl oficiálně ukončen výstup EVA-2 v trvání 7 h 11 min (plán 6 h 30 min).
Překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
17:47 UT: Otočný systém SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] byl poprvé uveden do chodu, ale objevily se problémy s jeho ovládáním. Proto bylo odloženo do vyřešení problémů vysouvání panelů fotovoltaických beterií.
20:15 UT: Zahájen odpočinek23,24,25.
Technici ve středisku MCC-H zjistili, že příčina problémů s otočným mechanismem spočívala v softwarovém ovladači. Na palubu ISS byla nahrána oprava programu.
2006-09-14 Pokračovaly testy spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi konstrukcemi ITS-P3 [=Integrated Truss Structure - Port Three] a ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
04:15 UT: Ukončen odpočinek.
Příprava k vysunutí panelů fotovoltaických baterií na konstrukci ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
09:00 UT: Vysunutí první sekce levobočního panelu fotovoltaických baterií na příhradové konstrukci ITS-P4.
09:46 UT: Vysunutí první sekce pravobočního panelu fotovoltaických baterií.
10:27 UT: Zahájeno postupné vysouvání levobočního panelu fotovoltaických baterií.
10:33 UT: Po vysunutí levobočního panelu fotovoltaických baterií na 49 % bylo další vysouvání pozastaveno, aby se zbytek složeného panelu dostatečně prohřál Sluncem.
11:03 UT: Obnoveno postupné vysouvání levobočního panelu fotovoltaických baterií.
11:08 UT: Ukončeno plné vysunutí levobočního panelu fotovoltaických baterií.
Kolem 12:00 UT: Zahájeno postupné vysouvání pravobočního panelu fotovoltaických baterií.
12:09 UT: Po vysunutí pravobočního panelu fotovoltaických baterií na 49 % bylo další vysouvání pozastaveno, aby se zbytek složeného panelu dostatečně prohřál Sluncem.
12:38 UT: Obnoveno postupné vysouvání pravobočního panelu fotovoltaických baterií.
12:44 UT: Ukončeno plné vysunutí pravobočního panelu fotovoltaických baterií na konstrukci ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Překládání nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS.
Tanner a Stefanyshyn-Piper[ová] zahájili dýchání čistého kyslíku v přechodové komoře modulu Quest v rámci přípravy na výstup EVA-3.
20:15 UT: Zahájen odpočinek26,27,28.
2006-09-15 04:15 UT: Ukončen odpočinek.
10:00 UT: Tanner a Stefanyshyn-Piper[ová] přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili výstup EVA-3 [=Extravehicular Activity].
Tanner se neúspěšně pokusil o opravu jednoho z osmi upevňovacích zámků servosystému BGA [=Beta Gimbal Assembly] na ovládání natáčení panelu fotovoltaických baterií na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
10:40 UT: Ukončena demontáž schránky s materiálovými vzorky exponovanými v rámci experimentu MISSE-5 [=Materials on ISS Experiment] a její přemístění do přechodové komory.
Instalace pojistných závlaček na různých přídržných šroubech na příhradové konstrukci ITS-P6.
11:40 UT: Stefanyshyn-Piper[ová] ukončila demontáž transportních aretačních zámků na radiátoru PVR-4 [=Photovoltaic Radiator] na příhradové konstrukci ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four].
Přemístění pracovních plošinek pro potřeby expedice STS 116.
Kolem 12:15 UT: Zahájena výměna nosníku SASA [=S-band Antenna Support Assembly] antény pro pásmo S na příhradové konstrukci ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One].
Kolem 12:45 UT: Sejmutí náhradního nosníku SASA z příhradové konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One].
13:05 UT: Dálkovým povelem ze střediska MCC-H byl rozložen radiátor PVR-4.
14:12 UT: Demontován starý nosník SASA z příhradové konstrukce ITS-S1.
14:25 UT: Ukončena montáž náhradního nosníku SASA na příhradovou konstrukci ITS-S1.
Propojení konektorů kabeláže antény pro pásmo S na příhradové konstrukci ITS-S1.
14:43 UT: Přenesení selhaného nosníku SASA a jeho upevnění na příhradovou konstrukci ITS-Z1.
15:38 UT: Tanner dokončil instalaci tepelné izolační obšívky části antény pro pásmo Ku.
15:55 UT: Tanner zahájil zkušební snímání pravoboční náběžné hrany raketoplánu prototypem infračervené kamery.
15:56 UT: Stefanyshyn-Piper[ová] vyměnila anténní procesor na anténě pro pásmo S na příhradové konstrukci ITS-S1 za nový model.
16:20 UT: Ukončení zkoušek infračervené kamery.
Úklid pracoviště.
Kolem 16:30 UT: Návrato do přechodové komory modulu Quest.
16:37 UT: Uzavření výstupního průlezu přechodové komory.
16:42 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest byl oficiálně ukončen výstup EVA-3 v trvání 6 h 42 min (plán 6 h 30 min).
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu.
20:15 UT: Zahájen odpočinek29,30,31.
2006-09-16 05:15 UT: Ukončen odpočinek.
Odpočinkový půlden.
Společná tisková konference.
Překladka nákladu mezi stanicí a raketoplánem.
20:15 UT: Zahájen odpočinek32,33,34.
2006-09-17 04:15 UT: Ukončen odpočinek.
Ukončení překládky nákladu mezi stanicí a raketoplánem.
Rozloučení osádek.
12:50 UT: Odlet raketoplánu od stanice ISS (1998-067A).
13:13 UT: Raketoplán zahájil oblet stanice ve vzdálenosti přibližně 200 až 400 m.
19:15 UT: Zahájen odpočinek35,36,37.
2006-09-18 03:15 UT: Ukončen odpočinek.
Kontrola tepelné ochrany náběžné hrany křídla a přídě raketoplánu přístroji OBSS.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
18:15 UT: Zahájen odpočinek38,39,40.
2006-09-19 02:15 UT: Ukončen odpočinek.
Kontrola systémů raketoplánu.
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Tisková konference.
Odpočinkový půlden.
17:45 UT: Zahájen odpočinek.
Zasedání MMT [=Mission Managenet Team] rozhodlo vzhledem k zaregistrování dvou neznámých objektů a současně vzhledem k nejisté předpovědi počasí prodloužit let nejméně o jeden den a provést další kontrolu tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu41,42,43.
2006-09-20 Kontrola povrchu raketoplánu televizní kamerou na konci manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kontrola náběžných hran a přídě senzory na prodlužovací tyči OBSS.
Vzhledem k tomu, že nebyla zjištěna žádná poškození tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu rozhodlo zasedání MMT [=Mission Managenet Team] souhlasit s přistáním raketoplánu na Floridě v nejbližším termínu44,45,46.
2006-09-21 08:56 UT: Brzdicí manévr.
10:21:30 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF na KSC na Floridě.
10:21:36 UT: Dosedlo příďové kolo.
10:22:16 UT: Raketoplán se zastavil47.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Flight Plan. - Houston, TX : NASA-JSC, 2006. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/155555main_FLT_PLN_115_F_1.pdf).
 3. Return to Assembly - STS-115 : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/154433main_sts115_press_kit.pdf).
 4. STS-115 Archive. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts115/index.html).
 5. ISS Construction Crew: STS-115 Commander, Pilot Primed for Launch / Tariq Malik. - SPACE.Com. - 2006-08-23. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/missionlaunches/060823_sts115_crew_bios.html).
 6. ISS Construction Crew: Spacewalking Duo to Wield Orbital Robot Arms / Tariq Malik. - SPACE.Com. - 2005-08-25. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/missionlaunches/060825_sts115_robotics_bios.html).
 7. ISS Construction Crew: Atlantis Shuttle's Spacewalking "A" Team / Tariq Malik. - SPACE.Com. - 2006-08-24. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/missionlaunches/060824_sts115_first_spacewalkers.html).
 8. Bringing the Power: Space Station's New Solar Wings Await Launch / Tariq Malik. - SPACE.Com. - 2006-08-24. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/missionlaunches/060824_sts115_payload.html).
 9. Construction of space station to resume with Atlantis / William Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-08-06. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts115/060825preview/part1.html).
 10. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts115/status.html).
 11. Count on track; weather outlook worsens slightly / William Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-08-06. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts115/060825count/).
 12. NASA working around stormy weather at the Cape / William Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-08-06. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts115/060825postmmt/).
 13. STS-115 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-09. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-01.html).
 14. STS-115/12A FD 02 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-10. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157102main_fd02_ex_pkg.pdf).
 15. STS-115 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-10. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-03.html).
 16. STS-115 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-10. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-02.html).
 17. STS-115/12A FD 03 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-11. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157147main_FD3-Execute%20package.pdf).
 18. STS-115 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-11. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-05.html).
 19. STS-115 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-11. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-04.html).
 20. STS-115/12A FD 04 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-12. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157294main_fd04_ex_pkg.pdf).
 21. STS-115 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-12. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-07.html).
 22. STS-115 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-12. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-06.html).
 23. STS-115/12A FD 05 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-13. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157521main_fd05_ex_pkg.pdf).
 24. STS-115 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-13. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-09.html).
 25. STS-115 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-13. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-08.html).
 26. STS-115/12A FD 06 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-14. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157660main_fd06_ex_pkg.pdf).
 27. STS-115 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-14. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-11.html).
 28. STS-115 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-14. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-10.html).
 29. STS-115/12A FD 07 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-15. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/157848main_fd07_ex_pkg.pdf).
 30. STS-115 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-15. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-13.html).
 31. STS-115 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-15. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-12.html).
 32. STS-115/12A FD 08 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-16. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158004main_fd08_ex_pkg.pdf).
 33. STS-115 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-16. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-15.html).
 34. STS-115 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-16. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-14.html).
 35. STS-115/12A FD 09 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-17. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158030main_fd09_ex_pkg.pdf).
 36. STS-115 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-17. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-17.html).
 37. STS-115 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-17. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-16.html).
 38. STS-115/12A FD 10 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-18. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158043main_fd10_ex_pkg.pdf).
 39. STS-115 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-18. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-19.html).
 40. STS-115 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-18. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-18.html).
 41. STS-115/12A FD 11 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-19. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158197main_fd11_ex_pkg.pdf).
 42. STS-115 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-19. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-21.html).
 43. STS-115 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-19. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-20.html).
 44. STS-115/12A FD 12 Execute Package. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158340main_fd12_ex_pkg.pdf).
 45. STS-115 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-23.html).
 46. STS-115 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-22.html).
 47. Automated DOL PAD For STS-115. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts115/mission_docs/dol_pad.html).
 48. Long-range ground track. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/images/content/158381main_KSC186_long.gif).
 49. Mid-range ground track. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/images/content/158383main_KSC186_mid.gif).
 50. Close-range ground track. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/images/content/158379main_KSC186_close.gif).
 51. STS-115 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2006-09-21. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/news/sts115/STS-115-24.html).
 52. STS-115 post-landing news conference. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC. - 2006-09-20. - [Cit. 2006-09-28].     (http://www.nasa.gov/pdf/158574main_STS-115_post_landing_transcript.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2007-03-25 16:58:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek