2001-028A - STS 104

Název objektuSTS 104
Atlantis F-24
Shuttle Mission 105
ISS-7A [=International Space Station Seventh American flight]
SSC26862
Start2001-07-12 09:03:59.074 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2001-07-25 03:38:57 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost12.7743 dne, tj. 0.0350 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 052 057 kg
vzletová družicového stupně 117 128 kg
přistávací 94 007 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2001-07-12 Země 2001-07-25 Země Steven W. Lindsey USA 3 CDR
Charles O. Hobaugh USA 1 PLT
Michael L. Gernhardt USA 4 MS1
Janet L. Kavandi USA 3 MS2
James F. Reilly, II USA 2 MS3

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-07-12.42 G 51.57° 88.41 min 156 km 236 km  
01-07-12.50 G 51.57° 89.89 min 233 km 306 km  
01-07-13.06 G 51.57° 89.96 min 238 km 308 km  
01-07-13.43 G 51.57° 91.26 min 288 km 385 km  
01-07-14.00 G 51.57° 92.03 min 361 km 387 km  
01-07-16.11 G 51.57° 92.11 min 368 km 389 km  
01-07-18.48 G 51.57° 92.17 min 372 km 390 km  
01-07-19.38 G 51.57° 92.34 min 381 km 398 km  
01-07-22.26 G 51.56° 92.30 min 378 km 396 km Po oddělení od ISS a úhybném manévru.
01-07-22.45 G 51.56° 92.29 min 378 km 396 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-108/RSRM-80 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-109A/SLWT o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2056, 2051 a 2047 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je doprava a instalace společné přechodové komory Quest.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byl uložen drobný kusový náklad: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 13 900 kg): Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 100 (2001-016A), následující je STS 105 (2001-035A). Předchozí let družicového stupně Atlantis je STS 98 (2001-006A), následující je STS 110 (2002-018A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Progress-M1 6 (2001-021A), následujícím je STS 105 (2001-035A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-07-12 09:03:59.040 UT: Zážeh SRB.
09:03:59.074 UT: První pohyb.
09:06 UT: Odhozeny SRB.
09:13 UT: Navedení na suborbitální dráhu. Odhození ET.
09:42 UT: Manévrem OMS-2 byl družicový stupeň naveden na výchozí dráhu.
10:45 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 12:41 UT: Korekční manévr NC-1.
14:04 UT: Zahájen odpočinek.
22:04 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-13 Kolem 00:38 UT: Korekční manévr NC-2.
V průběhu pracovního dne osádka připravila přechodovou komoru EAL [=External Airlock] a zkontrolovala skafandry, přičemž u jednoho vyměnila akumulátorovou baterii, z níž zřejmě unikal elektrolyt15. Kavandi[ová] oživila manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] a za použití televizní kamery na jeho konci provedla inspekci modulu Quest v nákladovém prostoru. Byl zapojen a vyzkoušen optický naváděcí systém OSVS [=Orbiter Space Vision System].
Kolem 06:12 UT: Korekční manévr NPC.
Byl oživen stykovací mechanismus na modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Kolem 10:13 UT: Korekční manévr NC-3. - 13:04 UT: Zahájen odpočinek.
20:04 UT: Ukončen odpočinek. - Kolem 22:16 UT: Korekční manévr NH.
Kolem 23:00 UT: Korekční manévr NC-4.
2001-07-14 00:34 UT: Manévrem Ti zahájeno závěrečné stihání stanice.
Kolem 01:24 UT: Korekční manévr MCC.
Kolem 01:34 UT: Navázán přímý fonický kontakt mezi raketoplánem a stanicí v pásmu UHF.
Kolem 01:52 UT: Korekční manévr MCC.
02:05 UT: Vyrovnány rychlosti v bodě 180 m pod stanicí ISS (1998-067A).
02:17 UT: Kavandi[ová] zapojila systémy stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System]. - 02:18 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost v bodě 114 m před stanicí ve směru jejího letu. Poté piloti zahájili pomalé přibližování.
03:08 UT: Raketoplán Atlantis (2001-028A) se připojil16 k přechodovému tunelu PMA-2 stanice ISS (1998-067A) nad severovýchodní částí Jižní Ameriky.
03:12 UT: Zahájeno přitahování přírub a zamykání zámků.
Kolem 03:50 UT: Zahájena prověrka hermetičnosti spojení.
Kolem 05:00 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí.
Uskutečnilo se bezpečnostní školení. Přenášení nákladu z obytné paluby raketoplánu na komplex ISS (1986-067A) včetně skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a jednotek SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue].
Nácvik přesunu modulu Quest manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Kolem 09:40 UT: Uzavřeny průlezy mezi komplexem a raketoplánem.
Kolem 10:00 UT: Snížen tlak v prostorách raketoplánu na 703 hPa.
13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:04 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 23:30 UT: Gernhardt a Reilly zahájili přípravy k výstupu do volného prostoru.
2001-07-14 až
2001-07-22
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2001-07-15 Kolem 02:50 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
03:10 UT: Gernhardt a Reilly přepojením skafandrů na vlastní zdroje oficiálně zahájili první výstup do volného prostoru. Krátce nato vystoupili z přechodové komory EAL [=External Airlock] do nákladového prostoru.
Kolem 03:40 UT: Reilly zahájil montáž madel pro připojení jednotek HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] na povrch modulu Quest. Gernhard začal demontovat tepelný kryt montážního uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism] modulu Quest.
Kolem 04:10 UT: Reilly ukončil montáž madel pro připojení jednotek HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] na povrch modulu Quest. Gernhard odstranil kryt montážního uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism].
04:15 UT: Gernhardt a Reilly odpojili kabely zásobující temperační topení modulu Quest.
04:25 UT: Gernhardt a Reilly ukončili připravy k přesunu modulu Quest. Krátce poté se uchýlili dočasně zpět do přechodové komory EAL.
04:49 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] uchopil modul Quest.
05:07 UT: Zámky, poutající modul Quest v nákladovém prostoru byly odemčeny. - 05:10 UT: Modul Quest vyzdvižen manipulátorem SSRMS z nákladového prostoru raketoplánu.
05:27 UT: Gernhardt a Reilly opět vystoupili z přechodové komory EAL.
07:31 UT: Modul Quest zachycen na montážním uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity.
07:40 UT: Ukončeno pevné připojení modulu Quest17,18.
Kolem 08:14 UT: Gernhardt instaloval kabeláž mezi moduly Quest a Unity. Reilly rozmisťoval další výbavu na povrchu stanice.
Kolem 08:58 UT: Uzavřen průlez do přechodové komory EAL.
09:09 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory EAL Gernhardt a Reilly oficiálně ukončili první výstup v celkovém trvání 5 h 59 min.
Kolem 09:50 UT: Obnoven normální tlak 1014 hPa v prostorách raketoplánu.
13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:04 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-16 Kolem 01:10 UT: Zahájen hodinový manévr zvyšování dráhy komplexu motory RCS.
V průběhu pracovního dne osádka raketoplánu společně s osádkou komplexu zahájila vybavování modulu Quest19.
13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:04 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-17 Pokračování v oživování modulu Quest.
05:44 UT: /Plán/ Uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a komplexem.
06:14 UT: /Plán/ Snížen tlak v prostorách raketoplánu na 703 hPa.
Vzhledem k problémům v modulu Quest vedení letu rozhodlo o odkladu třetího výstupu astronautů plánovaného z modulu Quest a současně o prodloužení letu raketoplánu o jeden den.
Kolem 13:04 UT: Zahájen odpočinek. - 21:04 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 21:45 UT: Na ISS vypadl počítač C&C č. 3 v důsledku závady na pevném disku, čímž bylo znemožněno uvedení manipulátoru SSRMS do provozu. V důsledku toho byl odsunut začátek druhého výstupu do volného prostoru.
2001-07-18 Kolem 01:00 UT: Resetem počítače C&C se podařilo řídicí systém znovu uvést do provozu. Poté byl aktivován manipulátor SSRMS.
Kolem 02:17 UT: SSRMS byl přisunut k nádržím HPGA, umístěným v nákladovém prostoru raketoplánu na paletě SLP.
Kolem 02:50 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
03:04 UT: Astronauti Gernhardt a Reilly zahájili oficiálně druhý výstup z raketoplánu do volného prostoru přepojením skafandrů na vlastní zdroje.
03:10 UT: Astronauti vystoupili do nákladového prostoru.
03:13 UT: SSRMS uchopil nádrž HPGA na stlačený kyslík č. 1. Gernhardt a Reilly začali uvolňovat HPGA z palety SLP.
03:27 UT: SSRMS zdvihl HPGA č. 1 z palety SLP.
04:16 UT: Gernhardt a Reilly uchopili HPGA rukama.
04:18 UT: HPGA uvolněna ze sevření SSRMS.
04:21 UT: Kyslíková nádrž č. 1 uchycena na povrchu modulu Quest.
Kolem 04:30 UT: Ukončeno propojování přírub kyslíkové nádrže č. 1 na systémy modulu Quest. Po prvních pokusech o otevření ventilů nádrže HPGA však nebyl zjištěn tok plynného kyslíku do rozvodů přechodové komory. Astronauti dostali příkaz pokračovat v montáži další nádrže HPGA.
Kolem 04:45 UT: Gernhardt a Reilly začali uvolňovat nádrž HPGA se stlačeným dusíkem č. 4 z palety SLP.
Kolem 05:30 UT: Manipulátor SSRMS uchopil nádrž HPGA č. 4.
Kolem 05:40 UT: SSRMS zdvihl HPGA č. 4 z palety SLP.
Kolem 05:55 UT: Helms[ová] úpravou ventilů uvnitř modulu Quest dosáhla dodávky kyslíku z nádrže HPGA č. 1 do rozvodů přechodové komory.
06:37 UT: Nádrž HPGA č. 4 převzali astronauti od manipulátoru SSRMS.
06:39 UT. Nádrž HPGA č. 4 byla usazena na modul Quest.
06:42 UT: Řídicí středisko rozhodlo provést v nadplánu instalaci třetího kompletu HPGA. - Kolem 07:10 UT: Gernhardt a Reilly oznámili dokončení propojování přírub nádrže HPGA č. 4 na systémy modulu Quest.
07:14 UT: Dusík začal proudit do rozvodů přechodové komory.
07:52 UT: Kyslíková nádrž HPGA č. 2 byla uchopena manipulátorem SSRMS. Krátce nato byla zdvižena z palety SLP.
08:44 UT: Nádrž HPGA č. 2 převzali astronauti od manipulátoru SSRMS.
08:45 UT: Nádrž HPGA č. 2 byla usazena na modul Quest.
Kolem 09:00 UT: Dokončeno propojování přírub nádrže HPGA č. 2 na systémy modulu Quest.
09:12 UT: Úspěšně dokončeny prověrky připojení nádrže HPGA č. 2.
Kolem 09:33 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory EAL oficiálně ukončili astronauti Gernhardt a Reilly druhý výstup do volného prostoru20 v celkovém trvání 6 h 29 min. V prostorách raketoplánu byl obnoven normální tlak 1014 hPa.
Kolem 10:00 UT: Zahájena korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) motory RCS raketoplánu.
13:04 UT: /Plán/ Zahájen odpočinek.
21:04 UT: /Plán/ Ukončen odpočinek.
2001-07-19 00:30 UT: Lindsey a Voss ukončili výměnu netěsnícího ventilu VRV [=Vent Relief Valve] ventilačního systému IMV [=Intermodule Ventilation] v modulu Quest dosud nepotřebným analogickým ventilem z laboratoře Destiny.
Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) motory RCS.
Kavandi[ová], Voss a Helms[ová] instalovali poklop průlezu mezi úseky E/L [=Equipment Lock] a C/L [=Crew Lock] modulu Quest.
Po uzavření průlezu a zkušebním snížení tlaku ve vlastní výstupní komoře C/L se projevila řada netěsností. Řídicí středisko začalo se zjišťováním příčin.
13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:04 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-20 Práce při oživování modulu Quest komplexu ISS (1998-067A).
Nácvik výstupu do volného prostoru z modulu Quest.
13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:04 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-21 04:35 UT: Přepojením skafandrů na vlastní zdroje Gernhardt a Reilly oficiálně zahájili výstup do volného prostoru21 (podrobnosti viz 1998-067A).
08:37 UT: Zahájením rekomprese komory C/L modulu Quest Gernhard a Reilly oficiálně ukončili výstup do volného prostoru v celkovém trvání 4 h 02 min (plán 4 h 25 min).
- Kolem 13:04 UT: Zahájen odpočinek.
21:14 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-22 02:54 UT: Uzavřeny průlezy mezi komplexem ISS (1998-067A) a raketoplánem Atlantis.
04:01 UT: Řízení polohy spojených těles převzal raketoplán Atlantis.
Zahájena dekomprese vestibulu mezi přechodovým tunelem PMA-2 a stykovacím uzlem ODS [=Orbiter Docking System] raketoplánu.
04:46 UT: Vydán souhlas s odpojením obou těles.
04:50 UT: Vypojeny stabilizační motory RCS [=Reaction Control System].
04:52 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího systému APDS [=Androgynous Peripheral Docking System].
04:54 UT: Raketoplán, který pilotoval Hobaugh, se oddělil od komplexu ISS.
04:55 UT: Stabilizační systém raketoplánu znovu uveden do činnosti.
04:56 UT: Rychlost vzdalování zvýšena na 0.06 m/s.
05:17 UT: Vyrovnány rychlosti ve vzdálenosti asi 110 m před komplexem ISS (1998-067A) ve směru jeho letu.
05:20 UT: Hobaugh zahájil inspekční oblet komplexu.
05:29 UT: Raketoplán se nacházel přímo nad komplexem.
05:43 UT: Raketoplán se nacházel za komplexem ve vzdálenosti přibližně 135 m.
05:52 UT: Raketoplán se nacházel pod komplexem.
06:04 UT: Raketoplán se nacházel před komplexem.
06:14 UT: Hobaugh vyrovnal rychlosti v bodě přímo nad komplexem ISS (1998-067A). Raketoplán přešel úhybným manévrem na samostatnou dráhu, po které se vzdaloval od komplexu rychlostí 15 km za oběh.
V druhé polovině dne měla osádka raketoplánu osobní volno.
Kolem 12:30 UT: Zahájen odpočinek.
22:34 UT: Ukončen odpočinek.
2001-07-23 05:27 UT: Drobná korekce dráhy.
Kontrola systémů družicového stupně před přistáním.
Úklid vnitřních prostor.
2001-07-24 Přistání bylo odloženo o jeden den pro přehánky a bouřky v okolí KSC.
Kolem 19:30 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 21:40 UT: Zahájeny přípravy k přistávacímu manévru.
2001-07-25 00:01 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 01:10 UT: Zahájeno oblékání lehkých skafandrů.
02:03 UT: Dán souhlas k přistání na 201. oběhu.
02:12 UT: Zahájen manévr orientace do polohy pro brzdicí manévr.
02:26 UT: Hobaugh spustil čerpadlo hydrauliky APU [=Auxiuliary Power Unit] č. 2.
02:31:41 UT: Brzdicí manévr (t=257 s, Δv=141.7 m/s) nad Indickým oceánem (2.85° s.š., 93.83° v.d.).
02:39 UT: Manévr do polohy pro vstup do atmosféry. Zapojena zbývající dvě čerpadla APU.
03:07:13 UT: Vstup do atmosféry nad Tichým oceánem (31.87° j.š., 123.28° z.d.).
03:35 UT: Lindsey převzal ruční řízení družicového stupně.
03:38:55 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] na KSC.
03:39:10 UT: Dosedlo příďové kolo.
03:40:38 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 4. Press Kit - STS-104. - Washington, DC : NASA, 2001.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-104/index.htm).
 5. Space Station User's Guide : Mission ISS-7A. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/iss/mission/7a.html).
 6. STS-104 At/F-24 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-104/index.htm).
 7. Brána do vesmíru / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77, v tisku (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-104/lk.htm).
 8. Satellite Digest-349 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [11] 452 (2001).
 9. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. [Cit. 2001-07-14].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
 10. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. [Cit. 2001-07-14].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status14.html).
 11. STS-104 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com, 2001. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_journal-1.html).
 12. STS-104 Mission Update Archive (contd.) / J. Banke. - SPACE.Com, 2001. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_journal-2.html).
 13. STS-104 Mission Update Archive (contd.) / J. Banke. - SPACE.Com, 2001. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_journal-3.html).
 14. Atlantis launches doorway for Space Station Alpha / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-12. [Cit. 2001-07-14].     (http://spaceflightnow.com/station/stage7a/010712launch/).
 15. XA/EVA Project Office Weekly Activity Report August 9, 2001 / [NASA]. - SpaceRef Interactive. - 2001-08-09. - [Cit. 2001-08-10].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=3439).
 16. Shuttle Atlantis arrives at Space Station Alpha. - Spaceflight Now. - 2001-07-14. [Cit. 2001-07-14].     (http://spaceflightnow.com/station/stage7a/010714docking/).
 17. Airlock marks milestone in quest to assemble Alpha / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-15. - [Cit. 2001-07-15].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a/010715fd4/).
 18. Astronauts Declare Victory: 'Quest' Airlock Mounted on Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-07-15. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_eva1b_010714-1.html).
 19. Astronauts Start Outfitting Station Airlock for Orbital Debut / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-07-16. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_010716-1.html).
 20. Spacewalkers mount gas tanks to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-18. - [Cit. 2001-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a/010718eva2/).
 21. Astronauts Mark Moon, Mars Anniversaries at Outset of First Quest Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-07-21. - [Cit. 2001-07-21].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_eva3a_010721-1.html).
 22. Spacewalkers christen station's Quest airlock / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-20. - [2001-07-21].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a/010721eva3/).
 23. Spacewarn 13174. - Greenbelt, MD : WDC. - 2001-07-12. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13174).
 24. Spacewarn Bulletin, SPX-573. - Greenbelt, MD : WDC. - 2001-08-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.573).

------
Datum poslední úpravy: 2006-12-26 09:31:00 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Vítek