2001-035A - STS 105

Název objektuSTS 105
Discovery F-30
Shuttle Mission 106
ISS-7A.1 [=International Space Station flight Seven American supplemental One]
Expedition 3
ISS-3 [=International Space Station Expedition Three]
MKS-3 [=Meždunarodnaja kosmičeskaja stancija tretja osnovnaja expedicija]
MPLM Leonardo F-2 [=Multipurpose Logistics Module]
Leonardo F-2
MPLM F-3 [=Multipurpose Logistics Module]
EO-3 [=Ekspedicija Osnovnaja tretja]
MKS-EO-3 [=Meždunarodnaja kosmičeskaja stancija - Ekspedicija osnovnaja tretja]
SSC26888
Start2001-08-10 21:10:14.075 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2001-08-22 18:22:58 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost11.8838 dne, tj. 0.0325 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 049 325 kg
vzletová družicového stupně 116 913 kg
kontrolní (2001-08-12) 110 649 kg
přistávací 100 822 kg
Poznámkakontrolní hmotnost dle konfigurace REV-G/B27_010-010_7A1AR

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2001-08-10 Země 2001-08-22 Země Scott J. Horowitz USA 4 CDR
Frederick W. Sturckow USA 2 PLT
Daniel T. Barry USA 3 MS-1
Patrick G. Forrester USA 1 MS-2
2001-08-10 Země 2001-08-12 1998-067A Frank L. Culbertson, Jr. USA 3 MS-3
Vladimir N. Dežurov <=Владимир Н. Дежуров> RUS 2 MS-4
Michail V. Tjurin <=Михаил В. Тюрин> RUS 1 MS-5
2001-08-20 1998-067A 2001-08-22 Země James S. Voss USA 5 MS-3
Susan J. Helms USA 5 MS-4
Jurij V. Usačev <=Юрий В. Усачев> RUS 4 MS-5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-08-10.88 G 51.6° 87.41 min 58 km 234 km Suborbitální dráha. J. McDowell.
01-08-10.91 G 51.63° 88.38 min 155 km 234 km  
01-08-11.04 G 51.64° 89.27 min 199 km 278 km  
01-08-11.93 G 51.64° 89.36 min 199 km 287 km  
01-08-12.55 G 51.64° 91.12 min 274 km 385 km  
01-08-12.74 G 51.63° 92.40 min 384 km 400 km  
01-08-14.73 G 51.63° 92.46 min 389 km 402 km  
01-08-18.25 G 51.64° 92.50 min 391 km 403 km  
01-08-20.67 G 51.64° 92.42 min 385 km 402 km  
01-08-21.08 G 51.64° 92.31 min 373 km 402 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-109/RSRM-81 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-110/SLWT o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2052, 2044 a 2045 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je výměna dlouhodobé osádky na palubě komplexu ISS (1998-067A).

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byl uložen drobný kusový náklad: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 15 100 kg): Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 104 (2001-028A), následující je STS 108 (2001-054A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 102 (2001-010A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je STS 104 alias ISS-7A (2001-028A), následujícím Progress-M 45 alias ISS-5P (2001-036A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-08-10 21:10:13.983 UT: Referenční zahájení letu.
21:10:14.075 UT: Vzlet18,19,20.
21:10:14.100 UT: První zaregistrovaný pohyb.
21:12:24 UT: Odhození SRB.
21:18:48 UT: Vypojení hlavních motorů SSME.
21:48:44 UT: Manévr OMS-2.
21:55 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Kolem 22:40 UT: Zánik odhozené nádrže ET nad Tichým oceánem.
2001-08-11 Kolem 00:48 UT: Korekční manévr NC-1 [=Nominal Correction Phasing Maneuver].
07:10 UT: Zahájen odpočinek.
15:10 UT: Ukončen odpočinek.
16:33:31 UT: Korekční manévr NC-2 (t=34.7 s, Δv=2.4 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
V průběhu dne Forrester a Barry zahájili přípravu vybavení pro setkání21 a oživili stykovací systém na modulu ODS [=Orbiter Docking System]. Sturckow a Barry instalovali ve stykovacím uzlu televizní kameru pro sledování setkávacího manévru. Horowitz a Forrester oživili a vyzkoušeli manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] a uskutečnili kontrolu nákladového prostoru, Barry otestoval optický naváděcí systém OSVS [=Orbiter Space Vision System].
Členové 3. základní osádky ISS zahájili vědecké experimenty (Dreamtime, H-reflex).
V druhé polovině dne měla osádka osobní volno.
23:20:20 UT: Korekční manévr NC-3 (t=14.4 s, Δv=0.9 m/s) motory RCS.
2001-08-12 02:10 UT: Zahájen odpočinek.
10:10 UT: Ukončen odpočinek.
13:45:48 UT: Korekční manévr NH [=Nominal Height Adjust Maneuver] (t=107.4 s, Δv=50.2 m/s).
14:38:13 UT: Korekční manévr NC-4 [=Nominal Correction Phasing Maneuver] (t=69.3 s, Δv=32.4 m/s).
16:16:41 UT: Manévr Ti [=Terminal Initiate] (t=13.9 s, Δv=2.8 m/s) levým motorem OMS.
Kolem 17:00 UT: Navázáno přímé rádiové spojení se stanicí.
17:14 UT: Korekční manévr MCC-1 [=Midcourse Correction Maneuver] motory RCS.
17:31 UT: Korekční manévr MCC-2.
17:41 UT: Korekční manévr MCC-3. - 17:54 UT: /Plán/ Vyrovnání rychlostí v bodu 180 m pod komplexem ISS (1998-067A).
17:57 UT: Zahájen přelet do bodu před stanicí.
18:07 UT: Raketoplán dosáhl bodu ve vzdálenosti asi 120 m před komplexem ve směru jeho letu. Zde vyrovnal rychlosti a pak se začal přibližovat rychlostí 0.06 m/s.
18:12 UT: Vzdálenost 90 m.
18:19 UT: Vzdálenost 60 m.
18:30 UT: Vzdálenost 27 m.
18:41 UT: Připojení raketoplánu22,23,24 k přechodovému tunelu PMA-2 komplexu ISS (1998-067A) nad severozápadní Austrálií. Kontrolní hmotnost raketoplánu činila 110 649 kg (Rev. G, Config. 054 = B27_010-010_7A1AR). - 18:58 UT: Zatažení přírub stykovacího systému.
19:04 UT: Pevné spojení ukončeno.
20:42 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí. Následovalo přivítání a bezpečnostní školení. Forrester a Barry přenesli na palubu komplexu vybavení pro výstup do volného prostoru. Přenesení vaků CWC [=Contingency Water Container] s vodou na palubu komplexu.
2001-08-12 až
2001-08-20
Raketoplán Discovery součástí komplexu ISS (1998-067A).
2001-08-13 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 12:45 UT: Forrester uchopil manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] logistický modul MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Leonardo.
13:32 UT: Logistický modul MPLM byl vyzdvižen z lůžka v nákladovém prostoru raketoplánu.
15:54 UT: Připojení modulu25 MPLM Leonardo k uzlu +Z ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity komplexu ISS (1998-067A).
19:15 UT: Ukončením výměny individuálně tvarovaných křesel IELK [=Individual Equipment Liner Kit] v transportní lodi Sojuz-TM 32 (let ISS-2S, 2001-017A) se Culbertson, Dežurov a Tjurin stali oficiálně 3. osádkou komplexu ISS26.
2001-08-14 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
18:23 UT: Zahájení korekce dráhy komplexu motory RCS (Δv=0.5 m/s).
Pokračovalo předávání stanice27.
2001-08-15 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
Pokračovala výměna programového zabezpečení ruského segmentu. V souvislosti s tím byla dočasně vypojena počítačová siť komplexu a jeho orientační a stabilizační systém. Řízení orientace komplexu převzal raketoplán Discovery (2001-035A).
V průběhu dne pokračovalo překládání nákladu z letové paluby raketoplánu na stanici. Sturckow, Forrester a Barry přenesli jednotky SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue] z modulu Quest na palubu raketoplánu a prověřili je, připravovali výstupní komoru EAL [=External Airlock] raketoplánu Discovery, skafandry (výr. č. 3010 a 3013) a potřebné nářadí k výstupu28.
Pokračovalo předávání stanice mezi osádkami29. Původní osádka komplexu se stala součástí osádky raketoplánu Discovery.
Kolem 20:50 UT: Oficiální předání velení stanice mezi Usačovem a Culbertsonem.
Kolem 21:00 UT: Forrester a Narry zahájili dýchání čistého kyslíku z masek.
Kolem 21:40 UT: Dočasný návrat osádky raketoplánu do kabiny družicového stupně.
22:15 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem Discovery a komplexem ISS (1998-067A). Krátce poté byl v prostorách raketoplánu snížen tlak atmosféry na 703 hPa.
Kolem 22:30 UT: Forrester a Barry ukončili dýchání čistého kyslíku z masek.
2001-08-16 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 10:00 UT: Po ukončení výměny programového zabezpečení ruského segmentu převzaly od raketoplánu Discovery řízení orientace a stabilizace komplexu opět silové setrvačníky CMG [=Control Moment Gyro] na příhradové konstrukci ITS-Z1 komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 13:35 UT: Přechodová komora EAL byla hermeticky uzavřena a byla zahájena její dekomprese.
Byl obnoven normální tlak 1014 hPa v prostorách raketoplánu.
13:58 UT: Přepojením skafandrů na vlastní zdroje Forrester a Barry zahájili oficiálně výstup do volného prostoru30.
14:41 UT: Barry a Forrester uvolnili blok ORU [=Orbital Replacement Unit] s nádrží kapalného amoniaku EAS [=Early Ammonia Servicer] z transportní plošiny ICC [=Integrated Cargo Carrier]. Jednotku držel uchopenou manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] velitel Horowitz, který ji ovládal z kabiny raketoplánu.
14:47 UT: Horowitz vyzdvihl EAS z nákladového prostoru. Barry a Forrester se přesouvali k příhradové konstrukci ITS-P6.
15:33 UT: Barry převzal EAS do vlastních rukou a Horowitz ji uvolnil z RMS.
15:41 UT: EAS byla usazena na konstrukci ITS-P6.
15:52 UT: Zahájena montáž 2 kabelů mezi EAS a konektory, umístěnými na příhradové konstrukci ITS-Z1. - Kolem 17:25 UT: Instalace kabelů dokončena.
Kolem 17:50 UT: Barry a Forrester zahájili přípravy k přesunu dvou schránek s pasivními materiálovými experimenty MISSE [=Materials International Space Station Experiments] z transportní plošiny ICC.
19:18 UT: Obě schránky MISSE byly upevněny na modulu Quest.
19:34 UT: Schránky MISSE byly otevřeny a vzorky v nich uložené byly vystaveny působení kosmického prostředí.
20:14 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory EAL ukončili Barry a Forrester první výstup do volného prostoru31 v celkovém trvání 6 h 16 min.
2001-08-17 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
12:00 až 13:10 UT: Korekce dráhy (Δv=1.5 m/s) komplexu ISS (1998-067A) motory RCS raketoplánu.
Během dne pokračovalo předávání stanice mezi 2. a 3. dlouhodobou osádkou a ukládání nepotřebných věcí, odpadu a osobních věcí členů 2. osádky do modulu MPLM Leonardo. Forrester a Barry, kterým pomáhal Sturckow, prověřili a přiravili záchrannou jednotku SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue], skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a nářadí pro výstup.
16:15 až 16:35 UT: Tisková konference32 s novináři v CUP-M [=Centr upravlenija poletom - Moskva].
Kolem 22:00 UT: /Plán/ Osádka raketoplánu a členové 2. dlouhodobé osádky stanice se vrátili do raketoplánu a uzavřeli průlezy.
Kolem 22:25 UT:- /Plán/ Snížen tlak v prostorách raketoplánu na 703 hPa v rámci příprav na výstup.
2001-08-18 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:10 UT: Ukončen odpočinek.
13:30 UT: Po snížení tlaku v přechodové komoře EAL na 345 hPa zahájili Barry a Forreset zkoušky hermetičnosti skafandrů.
13:42 UT: Přepojením skafandrů na vlastní zdroje Forrester a Barry zahájili druhý výstup do volného prostoru33.
13:50 UT: Otevřen průlez do nákladového prostoru a Barry následován Forresterem vytoupil ven.
Kolem 14:30 UT: Barry a Forrester spolu s vybavením a montážními díly byli převáženi dálkovým manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System], který ovládal Horowitz, na trup laboratorního modulu Destiny.
14:45 UT: Barry a Forrester zahájili přípravné práce k instalaci dvou 13.5 m dlouhých kabelů pro nouzové připojení temperačního systému elektronických bloků chystané příhradové konstrukce ITS-S0.
15:45 UT: Dokončena instalace madel-kabelových lávek na povrchu modulu Destiny.
16:12 UT: Zahájeno rozmotávání prvního kabelu.
16:27 UT: Kabel byl položen, probíhá jeho připojování na konektory laboratorního modulu.
16:35 UT: Instalace prvního kabelu úspěšně dokončena.
16:55 UT: Zahájeno rozmotávání druhého kabelu.
17:19 UT: Kabel byl položen, probíhá jeho připojování na konektory laboratorního modulu.
Kolem 17:35 UT: Instalace druhého kabelu úspěšně dokončena.
17:50 UT: Zahájena fotodokumentace práce a úklid pracoviště.
Kolem 19:00 UT: Barry a Forrester se vrátili do přechodové komory EAL.
19:11 UT: Zahájením rekomprese EAL ukončili Barry a Forrester oficiálně druhý výstup do volného prostoru v celkovém trvání 5 h 29 min.
2001-08-19 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:40 UT: Ukončen odpočinek.
Horowitz a Forrester oživili manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] raketoplánu a uchopili kotvičku na boku logistického MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Leonardo.
18:15 UT: Odpojení modulu MPLM Leonardo od uzlu +Z ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity komplexu ISS (1998-067A) a zahájení jeho přesunu do nákladového prostoru raketoplánu.
19:05 UT: Modul MPLM Leonardo byl uložen do nákladového prostoru raketoplánu34.
2001-08-20 00:40 UT: Zahájen odpočinek.
08:40 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 11:50 UT: Slavnostní rozloučení osádek a uzavření průlezů mezi komplexem ISS (1998-067A) a raketoplánem Discovery.
14:34 UT: Vydán souhlas k odpojení raketoplánu.
14:50 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu.
14:52 UT: Odpojení raketoplánu35,36 od komplexu ISS (1998-067A).
15:15 UT: Vyrovnání rychlostí ve vzdálenosti 100 m.
15:19 UT: Sturckow zahájil inspekční oblet stanice.
16:11:26 UT: Úhybný manévr (t=24.9 s, Δv=1.8 m/s).
18:29 UT: Astronauti vypustili družici Simplesat (2001-035B) z kontejneru GAS [=Getaway Special] v nákladovém prostoru raketoplánu na samostatnou dráhu.
20:40:22 UT: /Plán/ Fázovací korekční manévr (t=15.8 s, Δv=3.4 m/s). Dynamická hmotnost raketoplánu činila 106 178 kg.
2001-08-21 00:10 UT: Zahájen odpočinek.
08:10 UT: Ukončen odpočinek.
Horowitz, Sturckow a Barry uskutečnili kontrolu systémů raketoplánu před přistáním. Úklid a ukládání předmětů na obytné a letové palubě raketoplánu. Členové 2. expedice Usačev, Voss a Helms[ová] za asistence Horowitze si vyzkoušeli lehké skafandry pro návrat a intenzivně cvičili.
V druhé polovině dne měla osádka osobní volno.
2001-08-22 00:10 UT: Zahájen odpočinek.
08:10 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 11:30 UT: Zahájení příprav k přistání.
13:03 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
13:15 UT: Přepojení palubních počítačů na režim přistávání.
Kolem 14:10 UT: Horowitz a Sturckow zahájili oblékání skafandrů.
Kolem 14:30 UT: Osádka doplňuje tělesné tekutiny pitím vody. Piloti zahájili zkoušky motorů RCS [=Reaction Control System].
Kolem 14:35 UT: Letoví specialisté zahájili oblékání skafandrů.
Kolem 14:50 UT: Piloti ověřili vychylování motorů OMS.
15:13 UT: Přistání na 185. oběhu odvoláno pro déšť v blízkosti letiště SLF.
17:02 UT: Vydán souhlas s přistáním na 186. oběhu.
17:15:09 UT: Brzdicí manévr (t=187 s, Δv=96.6 m/s) nad střední částí Indického oceánu.
17:51:19 UT: Vstup do atmosféry nad Tichým oceánem.
18:22:58 UT: Raketoplán dosedl37 hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] na KSC.
18:23:09 UT: Dosledlo příďové kolo.
18:24:06 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. NASA Shuttle Web     (http://www.shuttle.nasa.gov).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 4. Press Kit - STS-105. - Washington, DC : NASA, 2001.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-105/index.htm).
 5. Materials International Space Station Experiment. - Hampton, VA : NASA-LaRC, 2001. - [Cit. 2001-08-12].     (http://misse1.larc.nasa.gov/).
 6. Space Station User's Guide : Mission ISS-7A.1. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/iss/mission/7a1.html).
 7. Mission Discovery: STS-105 Story and Multimedia Archive. - SPACE.Com. - 2001-08-12. - [Rev. 2001-08-22, cit. 2001-08-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_mission_stories.html).
 8. STS-105 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-08-05. - [Rev. 2001-08-09, cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_journal-1.html).
 9. STS-105 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-08-09. - [Rev. 2001-08-10, cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_journal-2.html).
 10. STS-105 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-08-10. - [Rev. 2001-08-12, cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_journal-3.html).
 11. STS-105 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-08-12. - [Rev. 2001-08-16, cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_journal-4.html).
 12. STS-105 Mission Update Archive / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-08-16. - [Rev. 2001-08-21, cit. 2001-08-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts105_journal-5.html).
 13. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. - [Cit. 2001-08-10].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status17.html).
 14. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. - [Cit. 2001-09-18].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status18.html).
 15. STS-105 Di/F-30 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-105/index.htm).
 16. Discovery awaiting blastoff / P. Barollier [AFP]. - Space Daily. - 2001-08-08. - [Cit. 2001-08-10].     (http://www.spacedaily.com/news/shuttle-01k.html).
 17. Třetí trojice / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77, [21] 1416-1420; [22] 1484-1485 (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-105/lk.htm).
 18. Discovery launches with next space station resident crew / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-08-10. - [Cit. 2001-08-11].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a1/010810launch/).
 19. Oficial'nyj press-reliz o zapuske kosmičeskogo korablja "Diskaveri" k MKS (polet 7A.1). - Korolev : Energija, 2001-08-11. - [Cit. 2001-08-14].     (http://www.energia.ru/energia/news/news-2001/press_release_iss-14.shtml).
 20. Discovery Takes Flight With New Crew for Station Alpha / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-09. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_launch_010809.html).
 21. Discovery Cruises Toward Sunday Link-Up at Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-11. - [Cit. 2001-08-12].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_update_010811.html).
 22. Discovery arrives at station with Expedition Three crew. - Spaceflight Now. - 2001-08-12. - [Cit. 2001-08-13].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a1/010812dock/).
 23. Oficial'nyj press-reliz o stykovke kosmičeskogo korablja "Diskaveri" k MKS (polet 7A.1). - Korolev : Energija, 2001-08-13. - [Cit. 2001-08-14].     (http://www.energia.ru/energia/news/news-2001/press_release_iss-14.shtml).
 24. Relief Crew Arrives at International Space Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-12. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_update_010812-1.html).
 25. Moving Van Mounted to Station, Change of Command Underway / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-13. - [Cit. 2001-08-13].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_am_010813.html).
 26. New Crew Takes Command of International Space Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-13. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_pm_010813.html).
 27. New Skipper Calls Station Big Step on 'Stairway To The Stars' / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-14. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_pm_010814.html).
 28. Homebound Station Crew Packs Up Amid Spacewalk Prep Work / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-15. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_am_010815.html).
 29. Station Astronaut Helms In No Hurry to Get Home / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-15. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_pm_010815.html).
 30. Spacewalk Gets Under Way as New Station Crew Marks 1000th Day in Space for Outpost Cornerstone / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-16. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_eva1am_010816.html).
 31. Astronauts All Business During Station Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-16. - [Cit. 2001-08-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_eva1pm_010816.html).
 32. Fotoreportaž o provedenii press-konferencii dlja rossijskich SMI s borta MKS. - Korolev : Energija. - 2001-08-19. - [Cit. 2001-08-21].     (http://www.energia.ru/energia/news/news-2001/photo_08-19.shtml).
 33. Spacewalkers Prep Station for Upcoming Expansion / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-18. - [Cit. 2001-08-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_eva2pm_010818-1.html).
 34. Leonardo Loaded Back on Shuttle; Astronauts Spy Storms, Volcanic Ash / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-19. - [Cit. 2001-08-22].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_mplm_010819.html).
 35. Discovery departs station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-08-20. - [Cit. 2001-08-21].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a1/010820undock/).
 36. Longtime Station Crew Headed Home After Shuttle Departure from Outpost / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-20. - [Cit. 2001-08-21].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_pm_010820.html).
 37. Station Crew Wobbles Through Return to Normal Gravity / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-08-22. - [Cit. 2001-08-23].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts105_land_pm_010822.html).
 38. Spacewarn 13181. - Greenbelt, MD : WDC. - 2001-08-13. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13181).
 39. Spacewarn Bulletin, SPX-574. - Greenbelt, MD : WDC. - 2001-09-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.574).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 16:18:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek