2001-010A - STS 102

Název objektuSTS 102
Discovery F-29
Shuttle Mission 103
ISS-5A.1 [=International Space Station flight Five American supplemental One]
Expedition 2
ISS-2 [=International Space Station Expedition Two]
MKS-2 [=Meždunarodnaja kosmičeskaja stancija vtoraja osnovnaja expedicija]
MPLM Leonardo F-1 [=Multipurpose Logistics Module]
Leonardo F-1
MPLM F-1 [=Multipurpose Logistics Module]
EO-2 [=Ekspedicija Osnovnaja vtoraja]
MKS-EO-2 [=Meždunarodnaja kosmičeskaja stancija - Ekspedicija osnovnaja vtoraja]
SSC26718
Start2001-03-08 11:42:08.968 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2001-03-21 07:31:41 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost12.8261 dne, tj. 0.0351 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 051 573 kg
vzletová družicového stupně (bez nákladu) 90 041 kg
dynamická na dráze (po OMS-2) 114 956.6 kg
kontrolní (2001-03-10 před připojením k ISS) 113 062.8 kg
přistávací 99 501 kg
PoznámkaLeonardo da Vinci (1452-1519), italský malíř, sochař, architekt, inženýr, vědec, hudebník a básník. Kontrolní hmotnost dle konfigurace DAC-8/B27_027-027_5A1AR.

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2001-03-08 Země 2001-03-21 Země James D. Wetherbee USA 4 CDR
James M. Kelly USA 1 PLT
Andrew S. W. Thomas USA 3 MS1
Paul W. Richards USA 1 MS2
2001-03-08 Země 2001-03-10 1998-067A James S. Voss USA 5 MS3
Susan J. Helms USA 5 MS4
Jurij V. Usačev <=Юрий В. Усачев> RUS 4 MS5
2001-03-19 1998-067A 2001-03-21 Země William M. Shepherd USA 4 MS3
Jurij P. Gidzenko <=Юрий П. Гидзенко> RUS 2 MS4
Sergej K. Krikalev <=Сергей К. Крикалев> RUS 5 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-03-08 G 51.32° 87.36 min 59 km 228 km Suborbitální dráha. Plán.
01-03-08.49 G 51.56° 88.45 min 123 km 273 km  
01-03-08.67 G 51.57° 89.57 min 233 km 273 km  
01-03-09.54 G 51.57° 89.69 min 243 km 275 km  
01-03-09.60 G 51.57° 90.95 min 269 km 373 km  
01-03-10.11 G 51.57° 91.94 min 366 km 374 km  
01-03-10.17 G 51.57° 92.04 min 370 km 379 km  
01-03-10.24 G 51.57° 92.07 min 372 km 381 km  
01-03-16.25 G 51.57° 92.16 min 372 km 389 km  
01-03-18.25 G 51.57° 92.30 min 381 km 393 km  
01-03-21.25 G 51.57° 91.96 min 362 km 379 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BIO-106/RSRM-78 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. 2056, 2053 a 2045 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. ET-107/SLWT o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je vnitřní i vnější dovybavení laboratorního modulu Destiny a první využití logistického modulu MPLM [=Multipurpose Logistics Module] Leonardo.

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byl uložen kusový náklad: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení (celková hmotnost přibližně 14 300 kg): Ze Země se uskuteční experiment: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 98 (2001-006A), následující je STS 100 (2001-016A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 92 (2000-062A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je Progress-M 44 alias ISS-3P (2001-008A) následující je STS 100 (2001-016A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-03-08 11:42:08.968 UT: Vzlet10.
11:42:09.059 UT: První pohyb registrovaný radiolokátory.
11:44:29 UT: Odhození SRB.
11:50:47 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
12:22 UT: Manévrem OMS-2 byl družicový stupeň naveden na výchozí dráhu (Δv=29.8 m/s).
13:29 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
15:17:10 UT: Korekční manévr NC-1 (t=74.5 s, Δv=34.1 m/s).
Kolem 16:45 UT: Zahájen odpočinek.
2001-03-09 00:43 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 04:15:38 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=81.6 s, Δv=3.9 m/s).
Oživení dálkového manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System] a inspekce nákladového prostoru. Příprava přechodové komory EAL [=External Airlock]. Příprava skafandrů. Aktivace optického naváděcího systému OVS [=Orbiter Vision System]. Příprava stykovacího systému ODS [=Orbiter Docking System].
Kolem 09:31 UT: /Plán/ Korekce dráhy NPC.
Kolem 14:23 UT: Korekce dráhy NC-3.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek11,12.
22:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-10 Kolem 00:15 UT: Zahájeny bezprostřední přípravy k setkání se stanicí ISS (1998-067A).
01:36 UT: Korekční manévr.
03:12 UT: Manévr Ti zážehem levého motoru OMS (t=12 s). Zahájeno radiolokační sledování stanice ISS.
Kolem 04:42 UT: /Plán/ Zahájeno závěrečné přibližování.
04:45 UT: Raketoplán se nacházel 180 m pod ISS.
04:47 UT: Wetherbee převzal ruční řízení.
04:59 UT: Raketoplán vyrovnal rychlost se stanicí ve vzdálenosti 120 m ve směru letu ISS. Zahájen let ve formaci. Osádce bylo sděleno, že musí vyčkat, až bude jisto, že pravoboční panel slunečních baterií je správně natočen pro setkávací manévr a aretován v této poloze.
Kolem 05:08 UT: Řídicí středisko vyslalo povel k odemčení aretačního zámku č. 2 pravobočního panelu slunečních baterií ITS-P6 PVAA.
Kolem 05:25 UT: Řídicí středisko MCC-H vyslalo povel k zapojení aretačního zámku č. 1 pravobočního panelu slunečních baterií.
05:36 UT: Definitivně potvrzeno, že pravoboční panel slunečních baterií je správně natočen pro setkávací manévr a aretován.
06:20 UT: Řídicí střediska MCC-H a MCC-M (CUP) dala souhlas se stykovacím manévrem.
06:39:00 UT: Zachycení raketoplánu13 na stykovacím uzlu přechodového tunelu PMA-2 komplexu ISS (1998-067A, viz. schéma). K setkání došlo nad jižním Pacifikem východně od Nového Zélandu.
06:58 UT: Zahájeno zamykání zámků stykovacího uzlu.
Kolem 07:07 UT: Pevné spojení dokončeno.
08:31 UT: Ukončeny zkoušky hermetičnosti spojovacího uzlu.
08:51 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí. Bezpečnostní školení. Překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici.
11:34 UT: Usačev se stal oficiálně členem osádky ISS, Gidzenko členem osádky raketoplánu Discovery.
11:54 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem. Snížení tlaku v raketoplánu z 1014 hPa na 703 hPa v rámci přípravy na výstup do volného kosmu.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-10 až
2001-03-19
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2001-03-11 Kolem 01:45 UT: Zahájeny přípravy k výstupu.
Kolem 04:55 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
05:12 UT: Astronauti Voss a Helms[ová] přepojili svoje skafandry na vnitřní baterie. Oficiální zahájení prvního výstupu.
05:22 UT: Voss a Helms[ová] vstoupili do nákladového prostoru. Soupravu pro detekci hydrazinu, která uplavala z přechodové komory EAL, naštěstí Voss zachytil a vrátil zpět. Po přípravě nářadí, během níž Helms[ová] ztratila svorník PAD [=PFR [=Portable Foot Restraint] Attachment Device] umisťovaný na manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] (obrázek dočasně umístěn zde), zahájili astronauti odpojování kabelů mezi mezi přechodovým tunelem PMA-3 a modulem Unity. Náhradní PAD byl vyjmut ze schránky s nářadím a vybavením na vnějšku stanice ISS (1998-067A). Helms[ová] pracovala na plošince na manipulátoru RMS ovládaného z raketoplánu Thomasem, Voss pouze upoután lanem.
Kolem 07:30 UT: Astronauti dokončili odpojování a zabezpečení kabelů. Voss zahájil demontáž antény prozatímního komunikačního systému ECS [=Early Communications System] ze stykovacího uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] na průlezu -Y modulu Unity. Helms[ová] zahájila přípravné práce na uvolnění lůžka LCA [=Lab Cradle Assembly] z nosiče nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu.
08:11 UT: Voss ukončil demontáž antény ECS. Oba astronauti zahájili instalaci lůžka LCA na povrch laboratorního modulu Destiny.
08:55 UT: Lůžko LCA bylo usazeno na modul Destiny. Astronauti zahájili její mechanické a elektrické připojování.
Kolem 09:40 UT: Propojení LCA s modulem Destiny ukončeno. Voss nahradil Helms[ovou] na plošince manipulátoru RMS.
09:56 UT: Voss odpojil propojovací kabel RU [=Rigid Umbilical] z nosiče nákladu ICC. Pak nahradil Helms[ovou] na plošince manipulátoru RMS. Zahájena instalace kabelu RU mezi modul Destiny a propojovací sokl PDGF [=Power Data Grapple Fixture] pro budoucí mechanické, elektrické a datové připojení manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Kolem 10:30 UT: Mechanická montáž propojovacího kabelu RU ukončena. Pro nedostatek času bylo elektrické propojení kabelu odloženo na další výstup. Zahájeno snímání pracovní plošiny a dalšího vybavení z manipulátoru RMS.
11:24 UT: Thomas uchopil dálkovým manipulátorem RMS kotvičku na přechodovém tunelu PMA-3. Zahájeno odemykání zámků uzlu ACBM, poutajícího PMA-3 k modulu Unity.
Kolem 11:35 UT: Voss a Helms[ová] se vrátili do přechodové komory EAL.
11:55 UT: Voss a Helms[ová] se připojili k palubním zdrojům elektrické energie, chlazení a kyslíku.
11:56 UT: Thomas zahájil manipulátorem RMS přesun přechodového tunelu PMA-3 z uzlu ACBM průlezu +Z modulu Unity (viz. schéma).
13:45 UT: Ukončen přesun přechodového tunelu PMA-3.
13:50 UT: Přechodový tunel PMA-3 připojen na uzel ACBM průlezu -Y modulu Unity (viz. schéma). Ke zdržení došlo v důsledku nesouhlasu údajů mezi nastavením kloubů manipulátoru RMS a informacemi poskytovanými optickým naváděcím systém OSVS [=Orbiter Space Vision System]. Pod celou dobu přesunu PMA-3 čekali Voss a Helms[ová] v přechodové komoře EAL přichystáni přispěchat na pomoc.
Kolem 14:00 UT: Voss a Helms[ová] zahájili uzavírání výstupního průlezu přechodové komory EAL.
14:01 UT: Manipulátor RMS odpojen od přechodového tunelu PMA-3.
14:08 UT: Zahájena rekomprese přechodové komory EAL. Voss a Helms[ová] oficiálně ukončili výstup14 v celkovém trvání 8 h 56 min.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
23:45 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-12 Kolem 02:30 UT: Thomas oživil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System]. Televizní kamerou umístěnou na konci RMS, byl prověřen stav stykovacího uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] průlezu +Z modulu Unity.
Kolem 03:15 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-037A). Voss a Krikalev zahájili stěhování osobní výbavy mezi raketoplánem a stanicí.
03:37 UT: Thomas uchopil logistický modul MPLM Leonardo manipulátorem RMS.
03:52 UT: Byly odpojeny kabely propojující logistický modul MPLM Leonardo s raketoplánem a uvolněny zámky poutající jej v nákladovém prostoru.
04:09 UT: Thomas zahájil zvedání logistického modulu MPLM Leonardo z nákladového prostoru raketoplánu manipulátorem RMS.
04:45 UT: Voss se stal členem osádky komplexu ISS (1998-067A) poté, co byla dokončena instalace jeho tvarovaného křesla do transportní lodi Sojuz-TM 31 (2000-070A); Krikalev se stal členem osádky raketoplánu.
06:02 UT: Logistický modul MPLM Leonardo byl připojen15,16 na +Z uzel ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity (viz. schéma).
Kolem 11:00 UT: Objevily se problémy s oživováním klimatizačního systému v modulu MPLM Leonardo. Později bylo zjištěno, že nebyl instalován propojovací kabel mezi modulem a zbytkem komplexu, dodávající elektrickou energii ventilátorům.
11:39 UT: Byly uzavřeny průlezy mezi komplexem ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Kolem 12:30 UT: Po instalaci propojky byly oživeny dva elektrické převaděče zásobující modul MPLM Leonardo elektřinou. V prostorách raketoplánu byl snížen tlak z hodnoty 1014 hPa na 703 hPa v rámci přípravy na výstup do volného kosmu.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-13 Kolem 01:45 UT: Astronauti Thomas a Richards zahájili přípravy na výstup do volného prostoru.
Kolem 05:00 UT: Uzavřen vnitřní průlez do přechodové komory EAL [=External Airlock].
05:05 UT: Zahájena dekomprese EAL.
05:23 UT: Astronauti Thomas a Richards přepojili svoje skafandry na vnitřní baterie. Oficiální zahájení druhého výstupu.
05:33 UT: Thomas a Richards vystoupili do nákladového prostoru.
Kolem 06:00 UT: Richards zahájil demontáž vnějšího kabelu dodávajícího do modulu Destiny elektřinu pro temperační topení. Po dokončení demontáže společně s Thomasem zahájili odpojování vnější plošiny pro umístění náhradních dílů ESP [=External Stowage Platform] z nosiče nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu.
06:19 UT: Plošina ESP uvolněna z ICC. Pak ji Thomas a Richards za asistence Kellyho ovládajícího manipulátor RMS [=Remote Manipulator System] přemístili na povrch modulu Destiny, kde ji Thomas mechanicky připojil. Poté připojil kabel, dodávající elektrickou energii temperačnímu topení na ESP. Mezitím Richards zapojil pojistky, aby mohla elektrická energie z fotovoltaických panelů ITS-P6 PVAA [=Integrated Truss Structure - Port Six Photovoltaic Array Assembly] proudit do transformátorů/stabilizátorů stejnosměrného napětí DDCU [=DC-to-DC [=Direct Current-to-Direct Current] Converter Unit] v systémové skříni právě instalované osádkou ISS v modulu Destiny.
06:48 UT: Dokončena montáž vnější plošiny ESP na trup modulu Destiny.
Kolem 07:00 UT: Thomas, přichycený na pracovní plošině na konci manipulátoru RMS, zahájil odpojování náhradního bloku řídicí elektroniky cirkulace chladicího média PFCS [=Pump Flow Control Subassembly] z nosiče nákladu ICC v nákladovém prostoru raketoplánu. Wetherbee zahájil na dálku kontrolu stavu zámků lůžka LCA [=Lab Cradle Assembly].
Kolem 07:20 UT: Thomas ukončil odpojování PFCS od ICC a zahájil montáž bloku na plošinu ESP. Richards zahájil elektrické propojování systému kabelů RU [=Rigid Umbilical] na modul Destiny.
07:28 UT: Thomas ukončil mechanickou montáž bloku elektroniky PFCS na plošinu ESP a připojil kabel pro temperační topení.
07:43 UT: Vzhledem k tomu, že Wetherbee nebyl schopen ověřit, zda zámky na lůžku LCA jsou otevřeny v pohotovostní poloze, byli Thomas a Richards vyzváni provést vizuální kontrolu LCA.
08:16 UT: Kontrola LCA ukázala, že je vše v pořádku.
03:33 UT: Dokončeno elektrické propojení systému kabelů RU na modul Destiny.
Kolem 09:05 UT: Ukončeny úpravy obšívky modulu Destiny kolem místa připojení kabelů RU. Úklid již nepotřebného nářadí.
Kolem 09:40 UT: Thomas a Richards zahájili přesun po konstrukci ITS-P6 LS [=Integrated Truss Structure - Port Six Long Spacer] směrem k fotovoltaickým panelům ITS-P6 PVAA [=Integrated Truss Structure - Port Six Photovoltaic Array Assembly], aby zde zjistili stav západky jistící pravoboční panel ve vysunuté poloze, případně se pokusili o jeho zaklapnutí.
10:15 UT: Západka panelu byla zajištěna.
10:21 UT: Astronauti ověřili podle indikačních světel stav detektoru elektrostatického náboje FPP [=Floating Potential Probe], umístěného na příhradové konstrukci ITS-P6. Poté se Thomas a Richards vrátili do nákladového prostoru, kde uložili zařízení a nástroje.
11:44 UT: Zahájena rekomprese přechodové komory EAL. Thomas a Richards oficiálně ukončili výstup17,18 v celkovém trvání 6 h 21 min.
14:15 UT: Bylo oznámeno, že svorka PAD [=PFR [=Portable Foot Restraint] Attachment Device], kterou astronauti ztratili, neohrozí ani stanici ISS ani raketoplán. Nacházela se 15 km před a 2 km pod komplexem.
14:37 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
2001-03-14 00:42 UT: Ukončen odpočinek.
06:00 UT: Helms[ová] se stala oficiálně členem osádky komplexu ISS; Shepherd se stal členem osádky raketoplánu Discovery. Tímto okamžikem byla ukončena výměna první dlouhodobé osádky za druhou19,20. Shepherd však prozatím zůstal formálně velitelem komplexu ISS.
Pokračování překládky z logistického modulu MPLM Leonardo na stanici ISS (1998-067A).
Kolem 11:00 UT: Bylo přeloženo již přibližně 70 % nákladu z modulu MPLM Leonardo.
14:12 UT: Zahájen manévr zvyšování dráhy komplexu přerušovaným zapojováním motorů raketoplánu (Δv=3.5 m/s). Současně tento manévr sloužil jako úhybný manévr COLA [=Collision Avoidance Maneuver], aby se zvýšila vzdálenost od ztracené svorky PAD [=PFR [=Portable Foot Restraint] Attachment Device] (2001-010B), která by jinak minula stanici podle prvních odhadů ve vzdálenosti menší než 60 m. Později se však ukázalo, že tento odhad byl chybný a že PAD míjel stanici v bezpečné vzdálenosti i bez korekce.
Kolem 15:00 UT: Korekční manévr byl ukončen o několik minut dříve proti plánu, vzhledem k vyššímu výkonu motorů než se čekalo.
Kolem 16:00 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-15 V dopoledních hodinách bylo ukončeno překládání nákladu21 z modulu MPLM Leonardo na stanici ISS (1998-067A).
Osádka expedice 1 předávala zkušenosti novým obyvatelům komplexu.
Bylo zahájeno překládání nepotřebného zařízení a odpadu22 ze stanice do modulu MPLM Leonardo. Vzhledem k tomu, že tato činnost si vyžadovala větší spotřebu času osádky, začalo řídicí středisko MCC uvažovat o možnosti prodloužení pobytu raketoplánu u stanice o jeden den.
Kolem 16:20 UT: Ztracená svorka PAD [=PFR [=Portable Foot Restraint] Attachment Device] (2001-010B) se pohybovala podle radiolokačního sledování po dráze ve výši 369 až 377 km.
Kolem 17:30 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek. Osádka byla informována o prodloužení letu o 1 den.
2001-03-16 Pokračování překládání nepotřebného zařízení a odpadu22 ze stanice do modulu MPLM Leonardo.
Kolem 11:45 UT: Korekce dráhy komplexu.
Společná tisková konference osádek stanice ISS (1998-067A) a raketoplánu.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-17 Pokračování překládání nepotřebného zařízení a odpadu22 ze stanice do modulu MPLM Leonardo.
Tisková konference24.
Vzhledem k zablokování výparníku vody ledem zapojili piloti raketoplánu část dosud vypojené elektroniky včetně dvou počítačů GPC [=General Purpose Computer] č. 2 a 4. Protože při jejich oživování postupovali zbrkle, měli odporníci ve středisku MCC-H obavu, že mohlo dojít k poškození jejich programového vybavení. Proto zahájili zevrubnou kontrolu software.
Kolem 15:45 UT: Zahájen odpočinek.
23:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-18 04:03 UT: Wetherbee zahájil podle procedur vypracovaných na Zemi testování počítačů25 GPC 2 a 4.
04:18 UT: Testy počítačů byly ukončeny. Porušení software se nepotvrdilo, proto již další akce nebyly zapotřebí.
Kolem 04:30 UT: Uzavřen průlez do logistického modulu MPLM Leonardo.
Kolem 07:20 UT: Uzavřen průlez z modulu Unity do vestibulu modulu MPLM Leonardo. Při kontrole hermetičnosti vestibulu mezi moduly bylo zjištěno nečekané kolísání tlaku, které si vyžádalo dodatečné prověrky průlezů.
07:59 UT: Thomas uchopil manipulátorem RMS [=Remote Manipulator System] kotvičku na boku modulu MPLM Leonardo.
Kolem 09:30 UT: Příčina problémů byla objevena; jednalo se o netěsnost v upevnění přepouštěcího ventilu, která byla odstraněna a dekomprese mohla pokračovat.
10:07 UT: Dekomprese vestibulu ukončena.
10:39 UT: Ukončeno odemykání 16 zámků ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] poutajících modul MPLM Leonardo k Unity.
10:42 UT: Odpojení logistického modulu MPLM Leonardo. Thomas zahájil pomalý odsun modulu od komplexu ISS (1998-067A) za použití manipulátoru RMS.
12:04 UT: Modul MPLM Leonardo byl uložen zpět do nákladového prostoru raketoplánu.
Korekce dráhy komplexu.
Kolem 14:45 UT: Zahájen odpočinek.
22:42 UT: Ukončen odpočinek.
2001-03-19 00:50 UT: Oficiální slavnost předávání velení komplexu ISS (1998-067A) mezi Shepherdem a Usačevem.
02:32 UT: Uzavření průlezů mezi ISS a raketoplánem. Usačev formálně převzal velitelské povinnosti na ISS.
04:29 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu poutajícího raketoplán k ISS.
04:31:52 UT: Odpojení raketoplánu26 od komplexu ISS. Celková doba připojení raketoplánu ke komplexu ISS byla 8 dní 21 h 54 min.
05:05 UT: Zahájen inspekční oblet ISS.
05:48 UT: Ukončen oblet ISS.
05:49 UT: Úhybný manévr.
2001-03-20 Kontrola systémů raketoplánu. Úklid vnitřních prostor.
Kolem 13:45 UT: Zahájen odpočinek.
21:42 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 23:50 UT: Pro špatné počasí byla odvolána první možnost přistání na KSC na Floridě.
2001-03-21 Kolem 01:50 UT: Osádka zahájila oblékání lehkých skafandrů pro vzlet a přistání.
Kolem 03:50 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
05:55 UT: Vydán souhlas s přistáním na KSC.
Kolem 06:15 UT: Manévr do polohy pro brzdicí manévr.
06:26:06 UT: Zahájen brzdicí manévr (t=174 s, Δv=92.4 m/s).
Kolem 06:30 UT: Manévr do polohy pro vstup do atmosféry.
07:00 UT: Vstup do atmosféry EI [=Entry Interface] ve výši 121 km.
07:31:41 UT: Raketoplán dosedl27 na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] na KSC na Floridě po letu trvajícím 12 dní 19 h 49 min 32 s.
07:31:52 UT: Dosedlo příďové kolo.
07:33:06 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. Projekt STS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/STS.HTM).
 4. Press Kit - STS-102. - Washington, DC : NASA, 2001.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-102/index.htm).
 5. Space Station User's Guide : Mission ISS-5A.1. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/iss/mission/5a1.html).
 6. STS-102 Space Shuttle Mission Guide. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/shuttle/102/).
 7. STS-102 Di/F-29 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-102/index.htm).
 8. Countdown rolls on for Thursday's shuttle launch / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-06.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010306count/).
 9. Discovery 'go' for launch amid station budget trouble / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-06.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010306iss/).
 10. Discovery thunders into orbit Mission to swap station crews / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-08.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010307preview/).
 11. Shuttle Discovery nears rendezvous with station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-09.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010309fd2/).
 12. Shuttle Crew Preps for Emotional Station Arrival / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-03-09.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts102_update_010309.html).
 13. Discovery makes belated docking with station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-10.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010310fd3/).
 14. Marathon spacewalk sets new record / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-11.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010311fd4/index.html).
 15. Italian-made 'moving van' docked to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-12.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010312fd5/).
 16. Moving Van Mounted at Station, Second Spacewalk On Tap / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-03-12.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts102_mplm_010312.html).
 17. Astronauts Waltz Through Critical Station Spacewalk / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-03-13.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts102_eva2b_010313.html).
 18. Spacewalk clears way for station arm attachment / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-13.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010313fd6/).
 19. Theatrical Crew Exchange Capped at Space Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-03-14.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts102_update_010314.html).
 20. Space station crew rotation complete / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-14.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010314fd7/).
 21. Cargo transfer operations in high gear / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-15.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010315fd8/).
 22. Shuttle Crew Takes Out Station Trash / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-03-15.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts102_update_010315.html).
 23. Station crew looks forward to homecoming / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-16.     (http://spaceflightnow.com/station/stage5a1/010316fd9/).
 24. Mir veterans recall space station's glory, lament lab's passing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-17.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010317fd10/).
 25. Computer issue resolved; Leonardo back in shuttle / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-18.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010318fd11/).
 26. Shuttle Discovery undocks from space station Alpha / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-18.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010318fd12/).
 27. Space station pioneers back on Earth after historic voyage / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-03-21.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a1/010321land/).
 28. Itogi poleta 1-j osnovnoj ekspedicii na MKS. - Novosti kosmonavtiki 11 [5/220] 28 (2001).
 29. Střídání stráží / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77 (2001, v tisku).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-102/lk.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2010-09-16 05:40:51 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek