2001-006B - Destiny

Název objektuDestiny
USLM [=United States Laboratory Module]
SSC26700
Start2001-02-07 23:13:02.058 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriemodul stanice
Hmotnost vzletová 14 060 kg
vzletová kontrolní 13 943.6 kg
kontrolní (k 2001-03-19) 17 985.0 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-02-07.97 G 51.66° 88.39 min 74 km 316 km  
01-02-08.00 G 51.57° 89.78 min 205 km 322 km  
01-02-08.14 G 51.58° 91.21 min 306 km 361 km  
01-02-09.25 G 51.55° 91.29 min 313 km 362 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul stanice ISS (1998-067A). Postavila ho firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v areálu NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Modul válcového tvaru o průměru 4.444 m a celkové délce 8.999 m (vzdálenost mezi přírubami montážních uzlů 8.778 m) zakončený dvěma dny tvaru komolého kužele. V jejich středu jsou umístěny kruhové montážní uzly o průměru 2.032 m a to aktivní uzel ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] ve směru osy +X a pasivní PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism] ve směru opačném, uzavřené hermetickými průlezy. Ve středu válcové části modulu o délce 7.677 m je jediný optický průzor o průměru 0.502 m, určený zejména pro optické pozorování Země, zakrytý dálkově ovládaným krytem, zabraňujícím jeho poškození mikrometeority a kosmickým smetím. Na vnější straně válcové části jsou umístěny:

Ve vnitřním prostoru je umístěno celkem 23 standardizovaných skříní ISPR [=International Standard Payload Rack] (z toho při vzletu bylo umístěno z hmotnostních důvodů jen 5 systémových skříní, dalších 6 bylo dopraveno při letu STS 102/ISS-5A.1, 2001-010A, další 2 při letu STS 100/ISS-6A, 2001-016A) instalovaných po 6 skříních vpravo a vlevo a na stropě, 5 na podlaze, a to: Na stěnách za skříněmi jsou umístěny lávky s rozvody elektrické energie, datovými sběrnicemi a s potrubími chladicího média a s jejich přípojnými místy, umístěné u pat skříní. Ve vestibulu mezi Destiny a modulem Unity je umístěno elektrické, datové a hydraulické propojení obou částí komplexu a propojovací vodiče uzemnění. V modulu jsou dále nádrže na vodu a odpadní vodu a tlakové nádoby na kyslík a dusík pro klimatizační systém.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA). Vědecké přístroje a experimenty jsou kontrolovány resp. řízeny ze střediska POC [=Payload Operations Center], nacházejícího se v areálu NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XACBMod vzletu2001-02-12neobsazeno  
2001-02-12dosudPMA-2-XPCBM
-XPCBMod vzletu2001-02-10neobsazeno  
2001-02-10dosudUnity+XACBM
-ZMTSAS-A2001-03-112001-04-22neobsazeno  
2001-04-222001-04-24SLP-XMTSAS-P
2001-04-242002-04-11neobsazeno  
2002-04-11dosudITS-S0+ZYMTSAS-P

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2001-02-07 23:13:02.058 UT: Vzlet8,9 na palubě raketoplánu Atlantis (let STS 98 alias ISS-5A, 2001-006A).
2001-02-10 17:35 UT: Ivinsová zahájila opatrné vyzdvihávání Destiny z nákladového prostoru. Curbeam pomáhá při vyzdvihávání vizuální kontrolou na místě.
17:58 UT: Ivinsová dokončila vyzdvižení Destiny nad nákladový prostor a zahájila otáčení modulu o 180°.
18:30 UT: Otáčení modulu ukončeno. Zahájeno jeho přisouvání k modulu Unity.
18:57 UT: Příruby uzlů CBM na Unity a Destiny se dotkly.
19:00 UT: Uzly CBM na Destiny a Unity se zachytily.
19:12 UT: Ukončeno pevné spojení modulů Unity a Destiny. Kontrolní hmotnost laboratoře (konfigurace DAC-8/304a_5AAR-IN1) činila 13 943.6 kg. Zahájeno dotahování zámků.
19:20 UT: Jones připojil zdrojový kabel k temperačnímu topení modulu Destiny. Pak se pustil do propojování dalších kabelů. Curbeam zahájil propojování potrubí pro chladicí médium (amoniak) mezi Destiny a ITS-Z1. Po dokončení prvního spoje se zjistilo, že netěsní. Krystalky zmrzlého amoniaku znečistily Curbeamův skafandr.
19:36 UT: Po dotažení spoje na amoniakovém potrubí únik ustal. Řídicí středisko však rozhodlo vyčkat s další montáží, než bude na Zemi provedena analýza problému. Pokračovalo propojování kabelů mezi Destiny a ITS-Z1.
19:51 UT: Zámky CBM mezi Destiny a Unity dotaženy na maximální sílu.
Tlakování a prověrka hermetičnosti vestibulu mezi moduly Unity a Destiny. Demontáž naváděcí televizní kamery v průlezu +X modulu Unity. Příprava k přestupu na palubu laboratorního modulu.
20:16 UT: Ukončena první fáze propojování elektrických a datových kabelů. Povoleno pokračovat v propojování amoniakových potrubí. Doporučeno první spoj rozebrat, očistit od případných krystalků amoniaku a znovu spojit. U dalších spojů preventivně provádět čištění předem.
20:43 UT: Všechna čtyři potrubí úspěšně propojena. Astronauti pokračovali druhou fází propojování kabelů.
22:07 UT: Elektrické a hydraulické připojení Destiny ukončeno.
2001-02-11 00:57 UT: Vydán souhlas s aktivací modulu Destiny. Vzhledem k celkovému zdržení a k tomu, že uvnitř prostor laboratoře v důsledku selhání rozpínacího kontaktu termostatu se teplota pohybovala kolem 40 °C, bylo plánované úvodní oživování laboratoře Destiny zkráceno ze 4 hodin na přibližně hodinu. Důvodem spěchu byla nutnost předejít přehřátí elektroniky v laboratoři.
02:25 UT: Osádka raketoplánu zahájila dálkové oživování Destiny.
Kolem 03:10 UT: Cockrell oznámil, že se podařilo oživit systém tepelné regulace TCS [=Thermal Control System] laboratoře Destiny. Tím byl splněn nejdůležitější zbývající úkol dne.
14:38 UT: Vstup osádek ISS a raketoplánu Atlantis (2001-006A) do laboratoře Destiny. Pokračování oživování laboratoře.
2001-02-12 15:59 UT až 22:13 UT: Druhý výstup astronautů Jonese a Curbeama do kosmického prostoru. Přemístění PMA-2 na modul Destiny. Instalace propojovacího soklu PDGF [=Power Data Grapple Fixture] pro budoucí mechanické, elektrické a datové připojení manipulátoru SS-RMS [=Space Station Remote Manipulator System] na povrch modulu Destiny (podrobnosti viz 2001-006A). Po instalaci PDGF vzrostla kontrolní hmotnost laboratoře (konfigurace DAC-8/301_5AI2-51A) na 14 088.2 kg
2001-03-11 08:55 UT: Astronauti Voss a Helms[ová] usadili příhradovou konstrukci LCA [=Lab Cradle Assembly] na laboratorní modul Destiny. Astronauti zahájili její mechanické a elektrické připojování.
Kolem 09:40 UT: Propojení LCA s modulem Destiny ukončeno (podrobnosti viz 2001-010A).
2001-03-13 Osádka ISS zahájila stěhování skříní z logistického modulu MPLM Leonardo do laboratorního modulu Destiny.
06:48 UT: Dokončena montáž vnější plošiny pro umístění náhradních dílů ESP [=External Stowage Platform] na trup modulu Destiny (podrobnosti viz let STS 102 alias ISS-5A.1, 2001-010A).
2001-03-17 Po ukončení překládky a instalace skříní a jiného nákladu činila kontrolní hmotnost laboratoře (konfigurace DAC-9/M18_5A1BS/354_5A1BS) 17 954.0 kg.
2001-04-22 Ashby za použití manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System] upevnil paletu SLP [=Spacelab Pallet] s manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na lůžko LCA [=Lab Cradle Assembly] na povrch laboratorního modulu Destiny (podrobnosti viz 2001-016A).
2001-04-23 Manipulátor SSRMS se připojil k soklu PDGF [=Power Data Grapple Fixture] (podrobnosti viz 2001-016A).
2001-04-24 Paleta SLP [=Spacelab Pallet] byla odpojena od lůžka LCA [=Lab Cradle Assembly]. Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] vyzdvihl SLP do volného prostoru.
2002-04-11 Připojen segment ITS-S0.

Literatura

  1. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).
  2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  3. U.S. Laboratory. - Washington, DC : NASA-HQ, 2000.     (http://spaceflight.nasa.gov/station/assembly/elements/uslab/).
  4. Destiny znamená osud / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77 [7] 445-448; [8] 512-516 (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-98/lk.htm).
  5. SSRMS     (http://www.mdrobotics.ca/ssrms.htm).
  6. MSS     (http://www.spaceref.com/iss/elements/mss.html).
  7. The Amazing Canadarm2. - Science@NASA. - 2001-04-28.     (http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast18apr_1.htm).
  8. Mission status center - Spaceflight Now. - 2001-02-07.     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
  9. Shuttle Atlantis thunders into space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-02-07.     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage5a/010207launch/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-18 19:08:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek