2007-024A - STS 117

Název objektuSTS 117
Atlantis F-28
Shuttle Mission 118
ISS-13A
SSC31600
Start2007-06-08 23:38:03.976 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2007-06-22 19:49:38 UT, Edwards AFB, CA, Rwy 22
Životnost13.8414 dne, tj. 0.0379 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2052719 kg
vzletová družicového stupně 122683 kg
při připojení ke stanici 112565 kg
po oddělení od stanice 94795 kg
přistávací 90272 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2007-06-08 Země 2007-06-19 Země Frederick W. Sturckow USA 3 CDR
Lee J. Archambault USA 1 PLT
Patrick G. Forrester USA 2 MS1
Steven R. Swanson USA 1 MS2
John D. Olivas USA 1 MS3
James F. Reilly, II USA 3 MS4
2007-06-08 Země 2007-06-10 1998-067A Clayton C. Anderson USA 1 MS5
2007-06-19 1998-067A 2007-06-21 Země Sunita L. Williams USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-06-08.99 G 51.63° 87.35 min 57 km 230 km Suborbitální dráha. T. Molczan.
07-06-09.01 G 51.62° 88.34 min 155 km 230 km  
07-06-09.12 G 51.63° 88.36 min 156 km 231 km  
07-06-10.17 G 51.63° 90.19 min 241 km 326 km  
07-06-10.36 G 51.63° 90.24 min 244 km 329 km  
07-06-10.65 G 51.63° 91.09 min 326 km 330 km Plán.
07-06-10.71 G 51.63° 91.09 min 326 km 330 km Plán.
07-06-10.71 G 51.63° 91.21 min 329 km 338 km Plán.
07-06-10.78 G 51.63° 91.23 min 329 km 341 km Plán.
07-06-10.79 G 51.63° 91.24 min 330 km 341 km  
07-06-20.93 G 51.64° 91.26 min 331 km 342 km  
07-06-22.70 G 51.63° 91.42 min 333 km 355 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-129/RSRM-96 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-124 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2059, 2052 a 2057 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě se uskutečňuje následující experiment:

Na obytné palubě se uskutečňuje následující experiment: Experimenty prováděné během připojení k ISS a v součinnosti s osádkou stanice: Mimo raketoplán se během jeho letu provádějí následující experimenty: Na obytné palubě je umístěna část kusového nákladu pro ISS a to zejména: Při návratu na Zemi budou na obytné palubě dopraveny ze stanice výsledky experimentů, zejména: V nákladovém postoru jsou uloženy následující objekty: Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Hlavním úkolem letu je doprava a instalace spojených příhradových konstrukcí ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard Four] stanice ISS (1998-067A) a rozvinutí jejich dvou panelů fotovoltaických baterií. Druhým úkolem je výměna třetího člena osádky ISS.

Předchozím letem raketoplánu je let STS 116 (2006-055A), následujícím je let STS 118 (2007-035A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je let nákladní lodi Progress-M 60 (2007-017A), dalším je let nákladní lodi Progress-M 61 (2007-033A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-06-08 23:38:03.976 UT: Vzlet6,7,8,9,10.
23:38:14 UT: Začátek rotačního manévru.
23:38:40 UT: Snížení tahu SSME.
23:38:53 UT: Obnovení plného tahu SSME.
23:39:04 UT: Maximální aerodynamické namáhání (Max Q).
23:40:09 UT: Odhození SRB.
23:41:56 UT: Konec možnosti manévru RTLS.
23:43:50 UT: Rotační manévr o 180° nádrží ET k Zemi.
23:46:27 UT: Vypojení motorů SSME (MECO).
23:46:37 UT: Navedení na suborbitální dráhu11,12,13,14.
23:46:42 UT: Oddělení nádrže ET.
Snímkování odhozené nádrže ET15. Během vizuální a fotografické inspekce bylo zjištěno pouze jedno poškození, a to na části trupu ET, spojující kyslíkovou a vodíkovou nádrž, kde odpadl kus pěny o rozměrech přibližně 150×75 mm.
2007-06-09 00:16:34 UT: Korekcí dráhy OMS-2 (t=67.0 s, Δv=29.9 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] přešel raketoplán na výchozí dráhu.
Kontrola systémů raketoplánu.
01:23 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
Vydán souhlas s pokračováním letu.
Vyklopena parabolická anténa pro spojení v pásmu Ku.
Adjustace inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit].
Příprava univerzálních přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer] k provozu.
Instalace barevné tiskárny a její vyzkoušení.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Prověrka funkčnosti manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Zaparkování a vypojení manipulátoru SRMS.
03:13:06 UT: Korekce dráhy NC-1 (předpokládané t=0.0 s, Δv=0.0 m/s).
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Kolem 03:45 UT: Na tepelné ochraně TPS [=Thermal Protection System] levého modulu motoru OMS [=Orbital Maneuvering System] zpozorovala osádka poškození16,17,18. Roh dílce V070-30376-241 pružné textilní obšívky FRSI [=Felt Reusable Surface Insulation] z Nomexové plsti tvaru pravoúhlého troúhelníku s odvěsnami přibližně 100×150 mm se odpáral od sousedního a zřejmě působením aerodynamických sil se vyhnul ven. Bezprostředně sousední dílec V070-30376-051 se sice odlepil od navazující dlaždice tepelné ochrany, ale zůstal na svém místě. Tým manažerů MMT [=Mission Management Team] situaci sleduje, ale v daném okamžiku ji nepovažuje za významnou.
05:38 UT: Zahájen odpočinek19,20.
14:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 2).
Adjustace inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit].
Dokončení přípravy univerzálních přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer] k provozu.
16:40:52 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=29.5 s, Δv=12.5 m/s) 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
16:43 UT: Vybalení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] ke kontrole.
16:48 UT: Oživení manipuátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
17:03 UT: Vyzvednutí prodlužovací tyče se senzory OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z lůžka.
17:13 UT: Zahájení kontrol skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
18:03 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany na pravoboku detektory OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
18:58 UT: Zahájení příprav skafandrů k budoucímu přemístění na palubu ISS.
19:33 UT: Zahájen průzkum přídě detektory OBSS.
21:23 UT: Zahájen průzkum náběžné hrany na levoboku detektory OBSS.
22:38 UT: Instalace veloergometru na obytné palubě.
22:58 UT: Uložení prodlužovací tyče se senzory OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka.
23:08 UT: Instalace kamery do průzoru v stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
22:38 UT: Vysunutí příruby stykovacího uzlu do pohotovostní polohy.
22:38 UT: Kontrola zásob kryogenních látek pro palivové baterie systémem FCMS [=Fuel Cell Monitoring System].
2007-06-10 00:03 UT Zahájení přehrávání dat z laserového dálkoměrného senzoru LDRI [=Laser Dynamic Range Imager].
00:33 UT: Přehrání videozáznamu kontroly tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] náběžné hrany do střediska MCC-H k analýze.
00:43 UT: Příprava a prověrky vybavení pro setkávací manévr se stanicí.
01:10:37 UT: Korekce dráhy NC-3 (t=95.7 s, Δv=43.9 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
05:08 UT: Zahájen odpočinek21,22,23,24.
13:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 3).
14:23 UT: Zapojeny řídicí počítače skupiny B. Zahájeny přípravy na setkání a spojení se stanicí25.
15:08 UT: Olivas zahájil dodatečné snímání videozáznamu poškozeného místa obšívky levého modulu motoru OMS [=Orbital Maneuvering System].
15:27:26 UT: Korekce dráhy NC-4 (t=54.4 s, Δv=24.2 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
16:02:55 UT: Korekce dráhy NH (pravděpodobně bude zrušena).
2007-06-10 17:00:37 UT: Závěrečný přibližovací setkávací manévr Ti (t=16.2 s, Δv=3.0 m/s) jedním motorem OMS.
17:21 UT: Korekční manévr MC1.
2007-06-10 17:51 UT: Korekční manévr MC2.
18:08 UT: Korekční manévr MC3.
18:17:38 UT: Brzdicí manévr MC4 vyrovnání rychlostí (t=13.1 s, Δv=0.9 m/s) dvěma motory RCS [=Reaction Control System].
Zahájení ručního manévrování v blízkosti stanice.
18:38 UT: Rotační manévr SFA (Small Fine Arm) pro snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu z ISS.
Kolem 19:36 UT /plán 19:38:40 UT/: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
Kolem 19:45 UT: Ukončeno pevné spojení raketoplánu s komplexem.
Kolem 20:00 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem ISS.
Kolem 20:30 UT: Zahájeno manévrování s manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 20:35 UT: Zahájena příprava stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] k přestupu osádky na stanici.
Kolem 20:50 UT: Ukončeno pevné uchopení příhradové konstrukce ITS-S3/S4 manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu.
20:58 UT: Ukončena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem ISS. Dán souhlas s otevřením průlezů.
20:45 UT: Vypojení řídicích počítačů raketoplánu skupiny B.
20:55 UT: Zahájena konfigurace počítačů PGSC [=Portable General Support Computer] pro provoz připojeného raketoplánu ke komplexu.
21:04 UT: Zahájeno otevírání průlezů mezi raketoplánem a stanicí.
Odeslání digitálních snímků z příletu do střediska MCC-H pořízených na raketoplánu.
21:20 UT: Setkání osádek.
21:38 UT: Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
22:03 UT: Ukončeno bezpečnostní školení.
22:05 UT: Zahájena demontáž tvarované výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] pro Williams[ovou] z transportní lodi Sojuz-TMA 10 (2007-008A).
21:05 UT: Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] (výr. č. 3004 a 3010) a nářadí pro výstupy z raketoplánu na ISS do modulu Quest.
22:03 UT: Uvolnění příhradové konstrukce ITS-S3/S4 z nákladového prostoru raketoplánu a její vyzvednutí do prostoru.
22:18 UT: Přenesení tvarované výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] do transportní lodi Sojuz-TMA 10 (2007-008A) pro Anderson[a].
22:45 UT: Instalace IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] do transportní lodi.
2007-06-10 až
2007-06-19
Raketoplán Atlantis součástí komplexu ISS (1998-067A).
2007-06-11 00:15 UT: Anderson se oficiálně stal členem osádky ISS (1998-067A) a Williams[ová] členem osádky raketoplánu.
23:23 UT: Uchopení příhradové konstrukce ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard Four] manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
01:00 UT: Uvolnění příhradové konstrukce ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard Four] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] raketoplánu.
00:58 UT: Olivas a Reilly zahájili nocování v přechodové komoře modulu Quest.
01:15 UT: Studium harmonogramu výstupu EVA-117/1.
03:23 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře modulu Quest na 700 hPa. Olivas a Reilly zde zahájili dýchání kyslíku z masek.
05:08 UT: Zahájen odpočinek26,27.
Během odpočinku osádky bylo v prostoru mezi panely RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] č. 7 a 8 levé poloviny křídla zaregistrováno parazitní zrychlení přibližně 0.5g. I když není možno jako příčinu vyloučit impakt mikrometeoroidu nebo kousku kosmického smetí, mohlo jít jen o vyrovnávání tepelného pnutí v konstrukci křídla.
13:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 4).
Kolem 18:10 UT: Předběžné připojení příhradové konstrukce ITS-S3/S4 k ITS-S1.
19:21 UT: Odpojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od ITS-S3/S4.
20:02 UT: Zahájení výstupu EVA-1 (Reilly, Olivas, podrobně viz ISS, červen 2007).
2007-06-12 02:17 UT: Ukončení výstupu EVA-1.
05:08 UT: Zahájen odpočinek28,29.
Během odpočinku osádky byl v prostoru mezi panely RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] č. 11 a 12 pravé poloviny křídla zaregistrován krátkodobý otřes, který vyvolal parazitní zrychlení přibližně 1.0g.
08:23 UT: Povelem ze střediska MCC-H zahájeno vysouvání solárního panelu S4-1A.
11:33 UT: Povelem ze střediska MCC-H zahájeno vysouvání solárního panelu S4-3A.
13:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 5).
15:43 UT: Panel S4-1A vysunut na 49%.
16:23 UT: Panel S4-1A vysunut na 100 %.
17:13 UT: Panel S4-3A vysunut na 49%.
17:53 UT: Panel S4-3A vysunut na 100 %30.
19:33 UT: Osobní volno posádky.
2007-06-13 02:03 UT: Tisková konference.
05:08 UT: Zahájen odpočinek31,32.
11:48 UT: Zahájeno zasouvání pravobočního panelu PVAA-P6.
13:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 6).
14:38 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře na 703 hPa.
16:03 UT: Pokračování zasouvání pravobočního panelu PVAA-P6.
17:33 UT: Zahájení dekomprese přechodové komory pro EVA-2.
18:28 UT: Přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje Forrester a Swanson zahájili oficiálně výstup EVA-2 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru z modulu Quest (podrobně viz ISS, 1998-067A).
Asistence při zasouvání panelu SAW [=Solar Array Wing] 2B panelu fotovoltaických baterií na segmentu příhradové konstrukce ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
Práce při zprovozňování rotačního spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi segmenty ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard Four].
2007-06-14 01:44 UT: Zahájením tlakování přechodové komory modulu Quest Forrester a Swanson oficiálně ukončili výstup EVA-2 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru (trvání 7 h 16 min, plán 6 h 30 min)33.
04:38 UT: Zahájen odpočinek.
12:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 7).
Další zatahování panelu fotovoltaických baterií SWA [=Solar Wing Array] 2B na segmentu konstrukce ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
Po zatažení na 16 příhrad došlo opět k borcení panelu a další zatahování bylo ukončeno.
Vypojena zařízení skupiny C na palubě raketoplánu k úspoře 650 W elektrické energie, aby bylo možno prodloužit dobu pobytu raketoplánu u stanice o další den36.
2007-06-15 01:23 UT: Tisková konference.
03:48 UT: Snížení tlaku na 703 hPa v přechodové komoře modulu Quest v rámci příprava na výstup EVA-3 [=Extravehicular Activity].
04:38 UT: Zahájen odpočinek.
12:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 8).
14:38 UT: Snížení tlaku v přechodové komoře na 703 hPa.
17:03 UT: Zahájení dekomprese přechodové komory pro EVA-3.
17:24 UT /plán 17:38 UT/: Reilly a Olivas přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili výstup EVA-3 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru z modulu Quest ( podrobně viz ISS, 1998-067A)39.
Oprava porušené obšívky na levém modulu motoru OMS [=Orbital Maneuvering System].
Instalace vypouštěcího ventilu vodíku z amerického systému výroby kyslíku OGS [=Oxygen Generation System] na povrchu modulu Destiny.
Asistence při dalším zatahování panelu fotovoltaických baterií SWA [=Solar Wing Array] 2B na segmentu konstrukce ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six].
2007-06-16 01:25 UT: Reilly a Olivas zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest oficiálně ukončili výstup EVA-3 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru (trvání 7 h 58 min, plán 6 h 30 min)40.
04:08 UT: Zahájen odpočinek41,42.
12:08 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 9).
22:08 UT: Společná tisková konference osádkek raketoplánu a ISS.
2007-06-17 Studium postupu prací a časového harmonogramu výstupu EVA-4 [=Extravehicular Activity].
02:08 UT: Začátek dýchání kyslíku při sníženém tlaku v prostorách modulu Quest.
03:38 UT: Zahájen odpočinek43,44.
11:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 10).
Přerušení příprav na výstup EVA-4 [=Extravehicular Activity] na dobu ranní hygieny.
13:08 UT: Obnovení příprav na výstup EVA-4 [=Extravehicular Activity].
16:25 UT /plán 16:33 UT/: Forrester a Swanson přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili výstup EVA-4 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru z modulu Quest (podrobně viz ISS, 1998-067A)45.
Zprovoznění otočného spoje SARJ [=Solar Alpha Rotary Joint] mezi segmenty ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] a ITS-S4 [=Integrated Truss Structure - Starboard Four].
Instalace antény EWIS.
Uvolnění šroubů u krytu MMOD.
Položení kabeláže sítě LAN mezi moduly Unity a Zarja.
22:54 UT: Zahájením tlakování přechodové komory modulu Quest Forrester a Swanson oficiálně ukončili výstup EVA-4 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru (trvání 6 h 29 min, plán 6 h 30 min)46.
2007-06-18 03:08 UT: Zahájen odpočinek47,48.
11:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 11).
Součinnost při prověrkách funkčnosti počítačů CVM [=central'naja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ [=центральная вычислительная машина]> a TVM [=terminal'naja vyčislitel'naja mašina] <=ТВМ [=терминальная вычислительная машина]> v modulu Zvezda při řízení orientace stanice, které byly úspěšně dokončeny49.
Osobní volný půlden členů osádky raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a nářadí použitého při výstupech ze stanice na palubu raketoplánu.
Průzkum části povrchu raketoplánu televizní kamerou.
Přenesení poslední dávky vody z raketoplánu na stanici v nádržkách CWC [=Collapsible Water Container].
Kolem 22:30 UT: Slavnostní rozloučení osádek.
22:51 UT: Uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
2007-06-19 02:38 UT: Zahájen odpočinek50,51.
10:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 12).
Zapojení systémů skupiny C.
Zapojení počítačů skupiny B.
Instalace kamery do průzoru v poklopu stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Příprava k odletu raketoplánu od stanice.
14:39 UT: Vypojení stabilizačního systému raketoplánu.
14:41 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu mezi raketoplánem a komplexem.
14:42 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
14:43 UT: Zapojen stabilizační systém raketoplánu.
15:07 UT: Zahájen inspekční oblet stanice ISS.
Během odletu byly pozorovány poletující neznámé objekty FOD [=Foreign Object Debris].
16:01 UT: Korekce drahy (separační manévr) SEP-1 (t=10.6 s, Δv=0.9 m/s).
Kolem 16:25 UT: Korekce drahy (separační manévr) SEP-2 (t=3.6 s, Δv=0.3 m/s).
Kolem 18:25 UT: Vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
19:13 UT: Zahájení průzkumu stavu tepelné ochrany náběžné hrany pravé části křídla raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
20:28 UT: Zahájení průzkumu stavu tepelné ochrany přídě raketoplánu.
21:18 UT: Zahájení průzkumu stavu tepelné ochrany náběžné hrany levé části křídla raketoplánu.
Kolem 22:48 UT: Ukončení průzkumu stavu tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kolem 22:45 UT: Uložení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 23:15 UT: Zaparkování a vypojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
23:18 UT: Korekční manévr NC-5.
2007-06-20 02:08 UT: Zahájen odpočinek52,53.
10:14 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 13).
Ukládání nákladu na obytné palubě raketoplánu.
Úklid prostor raketoplánu.
14:08 UT: Kontrola řídicího systému FCS [=Flight Control System] raketoplánu.
Zkušební spuštění hydraulického čerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit].
15:18 UT: Zkušební zážeh motorků RCS [=Reaction Control System].
Telekonference s řídicím střediskem MCC-H k průběhu chystaného přistávacího manévru.
Tisková videokonference.
22:28 UT: Zaklopení antény pro spojení v pásmu Ku do nákladového prostoru.
2007-06-21 01:38 UT: Zahájen odpočinek54,55.
09:38 UT: Ukončen odpočinek (začátek letového dne 14).
13:06 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému.
13:16 UT: Instalace křesel na obytné palubě raketoplánu.
13:17 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
13:27 UT: Konfigurace hydraulického systému.
13:32 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
13:37 UT: Demontáž dejodizátoru pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly].
13:37 UT: Uložení přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
13:42 UT: Předběžná kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
13:52 UT: Prověrka tepelného výparníku FES [=Flash Evaporator System].
14:02 UT: Konfigurace nákladového prostoru před uzavřením dveří.
14:12 UT: Zahájeno uzavírání dveří PLBD [=Payload Bay Doors] nákladového prostoru.
14:25 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
14:32 UT: Zahájena konfigurace palubních počítačů DPS [=Data Processing System] pro přistání.
14:52 UT: Ukončena konfigurace palubních počítačů pro přistání.
14:54 UT: Deaktivace sledovače hvězd navigačního systému.
14:57 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
15:07 UT: Aktualizace předběžných údajů PAD [=Preliminary Advisory Data] pro brzdicí manévr.
15:12 UT: Začátek závěrečných příprav k brzdicímu manévru.
15:12 UT: Studium procedur a časového harmonogramu příprav brzdicího manévru.
15:27 UT: Velitel a pilot si oblékají skafandry.
15:42 UT: Letoví specialisti si oblékají skafandry.
15:44 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
15:50 UT: Řídicí středisko odvolalo přistání raketoplánu na 203. oběhu.
16:49:54 UT: /Odvoláno/ Brzdicí manévr na oběhu 202 pro přistání na KSC.
17:15 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
17:23 UT: Velitel a pilot se poutají do křesel.
Kolem 17:30 UT: Pokusy o přistání odloženy o den.
Zahájeno opětovné převádění systémů družicového stupně pro let na oběžné dráze.
17:55:16 UT: /Odvoláno/ Přistání na KSC (oběh 203) na dráze 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility].
18:25:23 UT: /Odvoláno/ Brzdicí manévr na oběhu 203 pro přistání na KSC.
19:30:07 UT: /Odvoláno/ Přistání na KSC na oběhu 204 na dráze 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility].
19:57 UT: /Neplánuje se/ Záložní brzdicí manévr na oběhu 204.
20:59 UT: /Neplánuje se/ Záložní přistání na EDW na oběhu 205.
21:33 UT: /Neplánuje se/ Záložní brzdicí manévr na oběhu 205.
22:34 UT: /Neplánuje se/ Záložní přistání na EDW na oběhu 206.
2007-06-22 01:08 UT: Zahájen odpočinek56,57,58.
09:08 UT: Ukončen odpočinek.
12:13 UT: Zapojení počítačů skupiny B.
12:28 UT: Nastavení inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit].
12:58 UT: Uložení přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
13:05 UT: Zahájení příprav k návratu59.
13:15 UT: Konfigurace hydraulického systému.
13:20 UT: Demontáž dejodizátoru pitné vody GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly].
13:26 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému.
13:36 UT: Instalace křesel na obytné palubě raketoplánu.
13:45 UT: Předběžná kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
14:12 UT: Prověrka tepelného výparníku FES [=Flash Evaporator System].
14:15 UT: Konfigurace nákladového prostoru před uzavřením dveří.
14:27 UT: Zahájeno uzavírání dveří PLBD [=Payload Bay Doors] nákladového prostoru.
14:35 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
14:37 UT: Zahájena konfigurace palubních počítačů DPS [=Data Processing System] pro přistání. Přechod na program OPS-3.
14:50 UT: Ze střediska MCC-H byla do počítačů Atlantis nahrána definitivní data pro brzdicí manévr na oběhu 218.
15:02 UT: Ukončena konfigurace palubních počítačů pro přistání.
15:05 UT: Deaktivace sledovače hvězd navigačního systému.
15:05 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků pro přistání.
15:27 UT: Aktualizace předběžných údajů PAD [=Preliminary Advisory Data] pro brzdicí manévr.
15:32 UT: Začátek závěrečných příprav k brzdicímu manévru.
15:32 UT: Studium procedur a časového harmonogramu příprav brzdicího manévru.
15:50 UT: Velitel a pilot si oblékají skafandry.
16:02 UT: Letoví specialisti si oblékají skafandry.
16:04 UT: Nastavení inerciálních plošin navigačního systému.
16:05 UT: Odvolána první možnost přistání na KSC.
17:32 UT: Vydán souhlas s pitím osolené vody.
17:44 UT: Velitel a pilot se poutají do křesel.
17:45 UT: Deaktivace systému pro odstraňování oxidu uhličitého.
17:50 UT: Řídicí středisko rozhodlo o přistání na základně Edwards AFB.
17:54 UT: Závěrečná aktualizace údajů pro brzdicí manévr.
18:01 UT: Zkoušky vychylování motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
18:03 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] ke spuštění.
18:09 UT: Deaktivace palubní kuchyně.
18:11 UT: Deaktivace palubního záchodu WCS [=Waste Collection System].
18:14 UT: Příprava motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] ke spuštění.
18:18 UT: Uzavření odvětrávacích ventilů nákladového prostoru.
18:20 UT: Středisko MCC-H vydalo souhlas s přistáním.
18:24 UT: Zahájen manévr do orientace pro brzdicí manévr.
18:28 UT: Letoví specialisti se poutají do křesel.
18:39 UT: Spuštění čerpadla APU-3 [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
18:43:47.0 UT: Brzdicí manévr 2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=155 s, Δv=87.3 m/s) na oběhu 219 pro přistání na EDW.
18:51 UT: Zahájen manévr do orientace pro vstup do atmosféry.
Zapojena hydraulická čerpadla APU-1 [=Auxilliary Power Unit] a APU-2.
Vypuštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS [=Reaction Control System].
19:18 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121 km rychlostí 7.59 km/s nad jižním Pacifikem (vzdálenost k místu přistání 7862 km).
19:23 UT: Zahájena první levotočivá zatáčka v atmosféře.
19:32 UT: Zahájeno řízení kormidlem a elevony.
19:38 UT: Radiolokátory základny Edwards AFB zachytily raketoplán.
19:39 UT: Navigační systém raketoplánu začal využívat navigační systém TACAN.
19:40 UT: Navigační systém raketoplánu začal využívat údaje systému GPS.
19:43 UT: Zahájeno aerodynamické brzdění v režimu TAEM [=Terminal Area Energy Management].
19:46 UT: Raketoplán zahájil pravotočivou zatáčku HAC [=Heading Alignment Circle] o 260° pro navedení do osy přistávací dráhy.
19:49:26 UT: Vysunut hlavní podvozek.
19:49:38 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 22 základny Edwards AFB, CA (USA)60,61.
Vypuštěn brzdicí padák62,63.
19:49:49 UT: Dosedlo příďové kolo.
19:50:48 UT: Raketoplán se zastavil64,65,66.
19:54 UT: Osádka zahájila konfiguraci systémů raketoplánu po přistání.
20:06 UT: Vypojení hydraulických čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit].
20:07 UT: Osádka zahájila svlékání skafandrů.
20:16 UT: Zahájeno vypojování řídicích počítačů GPC [=General Purpose Computer].
20:20 UT: Otevřen vstupní průlez do obytných prostor raketoplánu.
Kolem 20:45 UT: Osádka předala raketoplán pozemní obsluze.
Kolem 21:15 UT: Osádka přestoupila do transportního vozidla.
Předběžná lékařské prohlídka.
Přivítání osádky ředitelem NASA Dryden Flight Research Center (USA), Edwards AFB, CA (USA)67.
Prohlídka raketoplánu po přistání osádkou68.
Přetažení družicového stupně k přípravám k přeletu na KSC69,70.
2007-07-01 Družicový stupeň byl přepraven na hřbetě letounu Boeing 747-100-SCA (imatrikulační označení N905NA) ze základny Edwards AFB, CA na základnu Offutt AFB, NE, s mezipřistáním na letišti Rick Husband Amarillo International, TX.
2007-07-02 Družicový stupeň byl přepraven na hřbetě letounu Boeing 747-100-SCA (imatrikulační označení N905NA) ze základny Offutt AFB, NE, na základnu Campbell AAF, KY.
2007-07-03 Družicový stupeň byl přepraven na hřbetě letounu Boeing 747-100-SCA (imatrikulační označení N905NA) ze základny Campbell AAF, KY, na letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na Floridě.
2007-07-04 Družicový stupeň byl dopraven do montážní haly OPF-1 [=Orbiter Processing Facility] k poletové inspekci a odstrojení.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-117 Archive. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/index.html).
 3. Naznačen ekipaž STS-117 / S. Šamsutdinov. - Novosti kosmonavtiki 12 [10/237] 14 (2002).
 4. NASA updates Shuttle target launch dates / K. Trinidad, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2007-04-15. - (Release ; 07-89). - [Cit. 2006-04-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/apr/HQ_07089_shuttle_manifest_prt.htm).
 5. Mission preview: Launching more power for the station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-06. - [Cit. 2007-06-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070606preview/).
 6. NASA's Shuttle Atlantis Begins Mission to the Space Station / J. Yembrick, T. Young. - Washington, DC : NASA. - 2007-06-8. - (Release ; 07-136). - [Cit. 2007-06-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/jun/HQ_M07136_Atlantis_launch.html).
 7. STS-117 Mission Coverage. - Spaceflight Now. - 2007-02-07. - [Cit. 2007-06-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/).
 8. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/status.html).
 9. Atlantis sails to space with station power module / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-08. - [Cit. 2007-06-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070608launch/).
 10. Atlantis launches on first attempt to kick off STS-117 / C. Bergin. - NSF. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5126).
 11. STS-117 - Launch. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2419&Itemid=1).
 12. STS-117 - Ascent flight control team video replay. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2422&Itemid=1).
 13. STS-117 - Launch engineering replays. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2424&Itemid=1).
 14. STS-117 - Post launch news conference. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2428&Itemid=1).
 15. STS-117 - Playback of crew handheld video of external tank separation. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2423&Itemid=1).
 16. TPS inspections for Atlantis - Port OMS Pod blanket issue / C. Bergin. - SFN. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-09].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5127).
 17. STS-117 - Robot arm checked out; protruding blanket seen on OMS pod. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2421&Itemid=1).
 18. NASA pleased with tank; shuttle blanket examined / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070609omspod/).
 19. STS-117 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-08. - (Status Report ; STS-117-01. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-01.html).
 20. STS-117 - Flight day 1 highlights. - Space Multimedia. - 2007-06-09. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2415&Itemid=1).
 21. STS-117 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-09. - (Status Report ; STS-117-02. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-02.html).
 22. STS-117 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-09. - (Status Report ; STS-117-03. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-03.html).
 23. STS-117 - Flight day 2 highlights. - Space Multimedia. - 2007-06-10. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=1).
 24. STS-117 - Mission status briefing day 2. - Space Multimedia. - 2007-06-10. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2429&Itemid=1).
 25. ISS and Atlantis prepare for their meeting in space / C. Bergin. - NSF. - 2007-06-10. - [Cit. 2007-06-10].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5128).
 26. STS-117 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-10. - (Status Report ; STS-117-04. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-04.html).
 27. STS-117 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-10. - (Status Report ; STS-117-05. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-05.html).
 28. STS-117 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-11. - (Status Report ; STS-117-06. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-06.html).
 29. STS-117 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-11. - (Status Report ; STS-117-07. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-07.html).
 30. Space station deploys its new set of solar wings / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-12. - [Cit. 2007-06-12].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070612arrays/).
 31. STS-117 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-12. - (Status Report ; STS-117-08. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-08.html).
 32. STS-117 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-12. - (Status Report ; STS-117-09. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-09.html).
 33. Second spacewalk of Atlantis' mission concludes / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-14. - [Cit. 2007-06-14].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070613p6/index5.html).
 34. STS-117 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-13. - (Status Report ; STS-117-10. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-10.html).
 35. STS-117 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-13. - (Status Report ; STS-117-11. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-11.html).
 36. Atlantis ready to support ISS troubleshooting / C. Bergin. - NSF. - 2007-06-14. - [Cit. 2007-06-15].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5135).
 37. STS-117 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-14. - (Status Report ; STS-117-12. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-12.html).
 38. STS-117 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-14. - (Status Report ; STS-117-13. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-13.html).
 39. Third EVA of shuttle Atlantis' mission about to begin / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-15. - [Cit. 2007-06-16].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070615eva3/).
 40. Success filled day for STS-117's EVA-3 / C. Bergin. - NSF. - 2007-06-16. - [Cit. 2007-06-16].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5137).
 41. STS-117 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-15. - (Status Report ; STS-117-14. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-14.html).
 42. STS-117 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-15. - (Status Report ; STS-117-15. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-15.html).
 43. STS-117 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-16. - (Status Report ; STS-117-16. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-16.html).
 44. STS-117 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-16. - (Status Report ; STS-117-17. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-17.html).
 45. Astronauts prepare for fourth and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-17. - [Cit. 2007-06-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070617eva4/).
 46. Atlantis crew wraps up fourth and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-17. - [Cit. 2007-06-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070617eva4/index2.html).
 47. STS-117 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-17. - (Status Report ; STS-117-18. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-18.html).
 48. STS-117 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-17. - (Status Report ; STS-117-19. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-19.html).
 49. Suni makes emotional farewell to ISS - ISS attitude success / C. Bergin. - SFN. - 2007-06-18. - [Cit. 2007-06-18].     (http://www.nasaspaceflight.com/content/?cid=5140).
 50. STS-117 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-18. - (Status Report ; STS-117-20. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-20.html).
 51. STS-117 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-18. - (Status Report ; STS-117-21. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-21.html).
 52. STS-117 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-19. - (Status Report ; STS-117-22. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-22.html).
 53. STS-117 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-19. - (Status Report ; STS-117-23. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-23.html).
 54. STS-117 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-20. - (Status Report ; STS-117-24. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-24.html).
 55. STS-117 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-20. - (Status Report ; STS-117-25. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-25.html).
 56. STS-117 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-21. - (Status Report ; STS-117-26. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-26.html).
 57. STS-117 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-21. - (Status Report ; STS-117-27. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-27.html).
 58. STS-117 MCC Status Report #28. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-21. - (Status Report ; STS-117-28. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-28.html).
 59. STS-117 MCC Status Report #29. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-22. - (Status Report ; STS-117-29. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-28.html).
 60. The Space Shuttle Atlantis touches down at Edwards AFB on June 22, 2007, to conclude International Space Station construction and supply mission STS-117 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-01.html).
 61. The Space Shuttle Atlantis touches down at Edwards AFB on June 22, 2007, to conclude International Space Station construction and supply mission STS-117 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-03.html).
 62. Space Shuttle Atlantis starts to deploy its braking parachute following touchdown at Edwards Air Force Base, California, on June 22, 2007 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-02.html).
 63. The Space Shuttle Atlantis' drag chute deploys as it rolls out on Runway 22 at Edwards AFB at the conclusion of its 13-day STS-117 mission to the ISS [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-08.html).
 64. STS-117 MCC Status Report #30. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2007-06-22. - (Status Report ; STS-117-30. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts117/news/STS-117-30.html).
 65. Shuttle Atlantis Crew Returns Home After Successful Mission / J. Yembrick, G. Diller. - Washington, DC : NASA. - 2007-06-22. - (Release ; 07-142). - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/jun/HQ_07142_Atlantis_landing.html).
 66. Atlantis glides to California landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-24].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts117/070622landing/).
 67. DFRC Center Director Kevin Petersen greets Commander Frederick Sturckow and the crew of the Space Shuttle Atlantis at Edwards, AFB, Calif., on June 22, 2007 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-10.html).
 68. The crew of Space Shuttle mission STS-117 gathered in front of the shuttle Atlantis following landing at Edwards Air Force Base, California, June 22, 2007 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-11.html).
 69. Accompanied by a convoy of recovery vehicles, the Space Shuttle Atlantis is towed up the taxiway at NASA Dryden following its landing on June 22, 2007 [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-13.html).
 70. The Space Shuttle Atlantis is towed from the runway at Edwards Air Force Base to NASA Dryden's Mate-Demate Device (MDD) for post-flight processing [photo]. - Edwards AFB : NASA-DRFC. - 2007-06-22. - [Cit. 2007-06-23].     (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/STS-117/HTML/ED07-0137-16.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:57:16 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek