2005-026A - STS 114

Název objektuSTS 114
Discovery F-31
Shuttle Mission 114
ISS-ULF-1 [=International Space Station-Utility and Logistic Flight-one]
SSC28775
Start2005-07-26 14:38:59.977 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2005-08-09 12:11:22 UT, Edwards AFB, Rwy 22
Životnost13.8975 dne, tj. 0.0380 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2 051 595 kg
na dráze 112 483 kg
přistávací 102 913 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2005-07-26 Země 2005-08-08 Země Eileen M. Collins USA 4 CDR
James M. Kelly USA 2 PLT
Soichi Noguchi JPN 1 MS1
Stephen K. Robinson USA 3 MS2
Andrew S. W. Thomas USA 4 MS3
Wendy B. Lawrence USA 4 MS4
Charles J. Camarda USA 1 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-07-26.62 G 51.65° 87.27 min 58 km 221 km Plán. Suborbitální dráha. W. Harwood.
05-07-26.64 G 51.65° 88.36 min 158 km 229 km Plán. Dráha po OMS-2. W. Harwood.
05-07-26.64 G 51.64° 88.34 min 155 km 230 km  
05-07-26.82 G 51.65° 89.63 min 227 km 285 km  
05-07-27.43 G 51.65° 90.10 min 271 km 287 km  
05-07-27.62 G 51.64° 90.12 min 273 km 287 km  
05-07-28.36 G 51.64° 91.60 min 351 km 355 km  
05-08-04.47 G 51.64° 91.63 min 353 km 356 km  
05-08-06.40 G 51.64° 91.35 min 328 km 353 km Plán. Dráha po 2. separačním manévru. NASA-OIG.
05-08-06.40 G 51.64° 91.64 min 354 km 356 km  
05-08-06.67 G 51.64° 91.59 min 351 km 354 km  
05-08-08.63 G 51.65° 91.15 min 313 km 349 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-125/RSRM-92 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-121 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2057, 2054 a 2056 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je testování metod inspekce systému tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] družicového stupně a ověření některých metod oprav jejího poškození, doprava zásob a vědeckého vybavení stanice ISS (1998-067A), vnější úložné plošiny ESP-2 [=External Stowage Platform] k namontování na bok modulu Quest a náhradního silového setrvačníku CMG [=Control Moment Gyroscope] k instalaci místo poškozeného setrvačníku v příhradové konstrukci ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One].

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byly uloženy experimenty a drobný kusový náklad pro stanici ISS.

V nákladovém prostoru bylo umístěno následující vybavení o celkové hmotnosti 13 483 kg:

Předchozím letem raketoplánu je STS 107 (2003-003A), následujícím je STS 121 (2006-028A). Zatím poslední let ke stanici ISS (1998-067A), předchozím letem k ISS je Progress-M 53 (2005-021A), následujícím je Progress-M 54 (2005-035A). Předchozím letem raketoplánu k ISS (1998-067A) je STS 113 (2002-052A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-07-26 14:38:59.977 UT: Vzlet23,24.
14:39:02.5 UT: Bezprostředně po vzletu se srazil blíže neidentifikovaný pták se špičkou nádrže ET, která pravděpodobně nebyla nijak poškozena26,27,28. Prakticky současně byly zaregistrovány odhozené kryty trysek motorků RCS 29.
Kolem 14:40:10 UT: Kamera, namotovaná na ET zaznamenala odštípnutí části dlaždice systému tepelné ochrany TPS na zadní části krytu šachty předního kola podvozku26,27,30.
14:41:10 UT: Odhození motorů SRB.
Krátce po odhození motorů SRB pořídila kamera umístěná na nádrži ET těleso, které se oddělilo od ET; ke kolizi s družicovým stupněm raketoplánu však nedošlo26,27,31,32,33.
14:47:34 UT: Vypojení motorů SSME (MECO).
14:47:48 UT: Odhození nádrže ET.
Snímkování a pořizování videozáznamu odhozené nádrže ET.
15:17:20 UT: Manévrem OMS-2 [=Orbiter Maneuvring System] (t=67.5 s, Δv=30.4 m/s) oběma motory OMS přešel družicový stupeň na základní dráhu.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Oživení a vyzkoušení manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
19:42:08 UT: Korekce dráhy NC-1 [=Nominal Corrective] oběma motory OMS (t=82.2 s, Δv=37.7 m/s).
Vypojení části palubních počítačů.
Kolem 20:40 UT: Zahájen odpočinek34.
2005-07-27 03:39 UT: Ukončen odpočinek35,36.
Oživení manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
06:54:12 UT: Korekce dráhy NC-2 [=Nominal Corrective] oběma motory OMS [=Orbiter Maneuvring System] (t=33.2 s, Δv=14.6 m/s).
Instalace televizní kamery do průzoru hermetického poklopu průlezu stykovacího uzlu.
Zkoušky manipulátoru RMS [=Remote Manipulator System].
Instalace veloergometru na obytné palubě.
Připojení prodlužovací tyče se senzory pro detekci poškození tepelné ochrany raketoplánu OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] k manipulátoru RMS a její vyzvednutí z transportního lůžka.
Oživení dvou přenosných počítačů PGSC [=Portable General Support Computer].
Vyklopení otočné parabolické antény pro pásmo Ku.
Prověrka vybavení pro setkání se stanicí.
Kolem 09:24 UT: Zahájení kontroly náběžné hrany křídla, přídi raketoplánu a dalších částí tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] kamerou a laserovým čidlem LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] umístěných na konci tyče OBSS.
Prověrka záchranného systému SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue].
Příprava vybavení a nářradí pro první plánovaný výstup do volného prostoru.
Příprava pechodové komory.
Přípravy ke kontrole skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Vysunutí kativního stykovacího mechanismu.
Druhá čát kontroly tepelné ochrany TPS raketoplánu.
Uložení prodlužovací tyče OBSS do lůžka.
16:03:24 UT: Korekce dráhy NPC [=Normal Plane Change] dvěma motory RCS [=Reaction Control System] (t=33.2 s, Δv=14.6 m/s).
17:04 UT: Drobná korekce dráhy NC-3.
Kolem 19:40 UT: Zahájen odpočinek37,38.
2005-07-28 03:39 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 05:30 UT: Zahájení přibližovacích manévrů ke stanici ISS (1998-067A).
Kolem 06:23 UT: Manévr NH [=Nominal Height] oběma motory OMS [=Orbiter Maneuvring System] (t=42.6 s, Δv=19 m/s).
Kolem 07:11 UT: Korekční manévr NC-4 [=Nominal Corrective] oběma motory OMS (t=42.4 s, Δv=19 m/s).
08:40 UT: Setkávací manévr TI [=Terminal Initiate] (Δv=3 m/s).
09:48 UT: Vzdálenost ke stanici 2000 m, rychlost přibližování 2 m/s.
Kolem 09:50 UT: Navázáno fonické spojení mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
09:54 UT: Zahájení brzdění dvěma motory RCS [=Reaction Control System].
Kolem 10:10 UT: Vyrovnání rychlostí 200 m pod stanicí.
Kolem 10:15 až 10:24 UT: Rotační manévr RPM [=Rendezvous Pitch Maneuver] raketoplánu pro snímkování jeho tepelné ochrany z paluby ISS.
Kolem 10:30 UT: Zahájen přelet raketoplný z bodu pod stanicí do bodu před stanicí.
10:38 UT: Raketoplán dosáhl bodu 100 m před stanicí ISS (1998-067A) a vyrovnal rychlosti.
Kolem 10:40 UT: Zahájeno přibližování ke stanici rychlostí 0.05 m/s.
10:46 UT: Letový ředitel Paul Hill dal souhlas s stykovacím manévrem.
10:46 UT: Oživení systémů stykovacího uzlu.
11:18 UT: Zachycení stykovacích uzlů raketoplánu Discovery a přechodového tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A) nad jižním Pacifikem západně od Chile39,40.
11:28 UT: Zahájeno zatahování příruby aktivního stykovacího zařízení.
11:30 UT: Zatažena příruba aktivního stykovacího zařízení. Uzamčeny zámky stykovacího uzlu.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
Testování fonického spojení mezi komplexem a raketoplánem.
12:48 UT: Povolení k otevření průlezů.
12:54 UT: Otevření průlezů mezi komplexem a raketoplánem.
(Další činnost na palubě stanice viz stránky ISS, 1998-067A).
Před zahájením odpočinku přešla osádka raketoplánu zpět ze stanice ISS do jeho obytných prostor.
Kolem 19:45 UT: Zahájen odpočinek41.
2005-07-29 Kolem 06:00 UT: Staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], který ovládali Lawrence[ová] a Kelly, byl vyzvednut nákladový modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Raffaello z nákladového prostoru raketoplánu Discovery (2005-026A) a poté byl připojen k stykovacímu zařízení CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Unity stanice ISS (1998-067A).- Kontrola stavu tepelné ochrany raketoplánu manipulátorem s kompletem detektorů OBSS [=Orbiter Boom Sensor System]. Bylo zjištěno podstatně méně drobnějších šrámů na dlaždicích než bylo nalezeno po letu v průměru u všech expedic raketoplánů.
Před zahájením odpočinku přešla osádka raketoplánu zpět do jeho obytných prostor a hermeticky uzavřela průlezy mezi objekty.
V rámci příprav na výstup do volného prostoru byl v prostorách raketoplánu snížen atmosférický tlak na 700 hPa.
Kolem 29:40 UT: Zahájen odpočinek42,43.
2005-07-30 03:43 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 05:40 UT: Noguchi a Robinson zahájili bezprostřední přípravy k výstupu do volného prostoru.
09:46 UT: Noguchi a Robinson přepojením skafandrů na vnitřní zdroje zahájili oficiálně 1. výstup EVA-1 [=Extravegicular Activity] do volného prostoru z přechodové komory raketoplánu44,45.
Byl otevřen výstupní poklop přechodové komory Quest komplexu ISS jako bezpečnostní návratový vchod pro Noguchiho a Robinsona.
Zvýšen tlak v prostorách raketoplánu na normální hodnotu. Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a komplexem ISS.
Collins[ová], Camarda, Krikaljov, Phillips a Lawrence[ová] pokračovali v přenášení nákladu z obytných prostor raketoplánu na palubu komplexu.
Noguchi a Robinson v zadní části nákladového prostoru raketoplánu testovali dvě metody oprav tepelné ochrany raketoplánu. Za použití aplikátoru pěny EWA [=Emittance Wash Applicator] opravovali vzorky uměle poškozených dlaždic a materiálem NOAX [=Non-Oxide Adhesive Experimental] opravovali vzorek poškozeného krytu RCC náběžné hrany. Vzhledem k nedostatku času nebyly všechny plánované pokusy splněny.
Instalace upevňovací konstrukce ESPAD [=External Storage Platform Attachment Device] a kabeláže pro připojení skladovací plošiny. Práci asistovali Kelly a Lawrence[ová], kteří ovládali z nitra raketoplánu dálkový manipulátor RMS v roli jeřábu, kterým byly nosníky ESPAD přeneseny z nákladového prostoru na místo jejich upevnění na boku modulu Quest.
Noguchi vyměnil poškozenou anténu navigačního systému GPS [=Global Positioning System] na příhradové konstrukci stanice.
Přemostění nefunkčního dálkového spínače RPC-17 [=Remote Power Controller] u silového setrvačníku CMG-2 [=Control Moment Gyroscope].
Robinson připravil nářadí potřebné na chystnou výměnu silového setrvačníku.
Před návratem Noguchiho a Robinsona do přechodové komory raketoplánu byly z bezpečnostních důvodů hermeticky uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a komplexem.
16:36 UT: Zahájením tlakování přechodové komory raketoplánu byl ukončen 1. výstupu mise STS 114 do volného prostoru46 v celkovém trvání 6 h 50 min.
Opětovné otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Další průzkum náběžné hrany raketoplánu systémem detektorů OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kolem 19:10 UT: Zahájen odpočinek47.
2005-07-31 Pokračovalo překládání nákladu mezi raketoplánem a komplexem.
Příprava skafandrů, nářadí a přípravků pro druhý výstup do volného prostoru.
Před zahájením odpočinku přešla osádka raketoplánu zpět do jeho obytných prostor a hermeticky uzavřela průlezy mezi objekty.
V rámci příprav na výstup do volného prostoru byl v prostorách raketoplánu snížen atmosférický tlak na 700 hPa.
Kolem 19:40 UT: Zahájen odpočinek48,49.
2005-08-01 03:09 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 05:10 UT: Noguchi a Robinson zahájili přípravy k výstupu.
08:42 UT: Noguchi a Robinson přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili 2. výstup do volného prostoru z přechodové komory raketoplánu.
Odpojení dodávky proudu do silového setrvačníku CMG-1 [=Control Moment Gyroscope] povelem ze střediska MCC-H.
Opětovné otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Během výstupu Noguchiho a Robinsona pokračovali Krikaljov, Phillips, Colins[ová] a Camarda v překládce nákladu.
Odpojení kabelů a demontáž setrvačníku z příhradové konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One].
Kolem 10:30 UT: Noguchi po demontáži poškozeného setrvačníku byl snesen spolu s CMG-1 do nákladového prostoru staničním dálkovým manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], který ovládali Kelly a Lawrence[ová].
Dočasné ukotvení demontovaného setrvačníku v nákladovém prostoru.
Vyzvednutí nového setrvačníku CMG z nosiče nákladu LMC [=Lightweight MESS [Multipurpose Experiment Support Structure] Carrier] a jeho dočasné uchycení v nákladovém prostoru.
Uložení porouchaného setrvačníku na konstrukci LMC.
Doprava nového setrvačníku CMG z nákladového prostoru raketoplánu k místu montáže.
Úspěšná instalace nového silového setrvačníku CMG-1 [=Control Moment Gyroscope] do příhradové konstrukce ITS-Z1.
Dálkovým povelem ze Země se pokusilo středisko MCC-H uvést setrvačník CMG-1 do provozu, ale neúspěšně pro špatný kontakt v konektoru.
Noguchi odpojil a znovu spojil a pevně přitáhl všechny 3 konektory, které přicházely v úvahu.
Další pokus o oživení setrvačníku CMG-1 byl již úspěšný.
Opětné hermetické uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
15:56 UT: Ukončení 2. výstupu do volného prostoru celkovém trvání 7 h 14 min.
Opětovné otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 19:10 UT: Zahájen odpočinek50,51.
Na zasedání manažerů letu Discovery MMT [=Mission Management Team] bylo po vyslechnutí názoru aerodynamiků, techniků a plánovačů výstupů rozhodnuto zařadit do plánu 3. výstupu do volného prostoru odstranění dvou ucpávek (montážní identifikační čísla 134-01 a 133-01) mezi dlaždicemi systému tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] na spodní straně trupu v blízkosti přední podvozkové šachty52, které se během startu nebo po něm uvolnily ze spár mezi dlaždicemi a vysunuly se ven (o 25 mm, resp. o 15 mm). Důvodem jejich odstranění je zabránění možnému předčasnému přechodu z laminárního na trubulentní proudění atmosféry kolem trupu a křídla v úvodní části letu atmosférou během sestupu raketoplánu na Zemi. Turbulentní proudění by mohlo příliš zvýšit tepelné namáhání TPS a způsobit poškození dlaždic v okolí inkriminovaného místa včetně panelů RCC [=Reinforced Carbon-Carbon] náběžné hrany křídla. Současně bylo oznámeno, že na spodku raketoplánu byly nalezeny 5 dlaždice s rozsáhlejším poškozením, ale u nich nebude vyplnění šrámů zapotřebí, protože nezasahují příliš do hloubky dlaždic (max. hloubka 10 mm při tloušťce dlaždice 61 mm)52.
2005-08-02 03:09 UT: Ukončen odpočinek.
Příprava na 3. výstup do volného prostoru. Studium postupů při odstraňování vystupujících těsnění mezi dlaždicemi. Sestavení pilky pro jejich případné odříznutí, pokud nepůjdou vytáhnout.
Nácvik operací s manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] s využitím simulačního programu DOUG [=Dynamic Operations Ubiquitous Graphics].
Pokračování překládky nákladu.
12:39 UT: Kelly a Lawrence[ová] za použití staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] vyzvedli z nákladového prostoru raketoplánu vnější úložnou plošinu ESP-2 [=External Stowage Platform] a přisunuli ji k místu plánovaného namontování.
Společná tisková videokonference osádky raketoplánu a stanice ISS (1998-067A) s novináři ve středisku CUP-M.
15:20 UT: Telefonický rozhovor velitelky Collinsové s prezidentem G. W. Bushem.
15:50 UT: Noguchi a Robinson začali dýchat čistý kyslík z masek.
Okolo 17:00 UT: Hermetické uzavření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Kolem 19:10 UT: Zahájen odpočinek55,56.
2005-08-03 08:48 UT: Noguchi a Robinson přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili 3. výstup do volného prostoru.
09:15 až 10:05 UT: Instalace úložné plošiny ESP-2 [=External Storage Platform] na povrch modulu Quest.
10:27 UT: Odpojení manipulátoru SSRMS od plošiny ESP-2.
Demontáž panelů MISSE [=Materials International Space Station Experiment] č. 1 a 2 se vzorky exponovaných materiálů s povrchu stanice.
10:48 UT: Demontáž úchytné kotvičky na úložné plošině ESP-2.
11:09 UT: Ukončení instalace panelu MISSE č. 5 na povrch stanice.
11:33 UT: Přesun staničního manipulátoru na mobilní základnu MBS.
11:42 UT: Příprava nářadí pro odstranění vyčnívajících ucpávek mezi dlaždicemi systému tepelné ochrany TPS.
Kolem 12:00 UT: Upevnění pracovní plošiny FRP na konec staničního manipulátoru SSRMS.
12:08 UT: Nástup na plošinu a připoutání se.
12:19 až 12:45 UT: Přesun k prvnímu pracovnímu místu.
12:46 UT: Odstranění první ucpávky mezi dlaždicemi, zhotovené z textilie vyrobené z tepleně velmi odolných keramických vláken Nextel 312 (keramika Al2O3+B2O3+SiO4).
12:48 až 12:54 UT: Přesun k druhému pracovnímu místu.
12:55 UT: Odstranění druhé ucpávky.
12:55 UT: Odstraňování uvolněných ucpávek úspěšně ukončeno.
Kolem 13:05 UT: Robinson pořídil fotodokumentaci tepelné ochrany na spodní části přídě trupu raketoplánu.
Přesun pracovní plošiny do nákladového prostoru raketoplánu.
Sestoupení astronauta do nákladového prostoru.
Demontáž pracovní plošiny ze staničního manipulátoru SSRMS.
Úklid nářadí a přípravků.
14:28 UT: Noguchi a Robinson se vrátili do přechodové komory raketoplánu.
14:32 UT: Soubor čidel a televizní kamera OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] byla použita k prozkoumání odchlípnuté izolační výplně u levého okénka pilotní kabiny.
14:39 UT: Uzavřen výstupní průlez přechodové komory raketoplánu.
14:49 UT: Zahájením tlakování přechodové komory byl oficiálně ukončen 3. výstup do volného prostoru v celkovém trvání 6 h 01 min57.
Opět otevřen průlez mezi raketoplánem a komplexem58,59.
2005-08-04 03:09 UT: Ukončen odpočinek.
Collins[ová], Robinson a Camarda uspočátali tiskovou videokonferenci.
Kolem 09:19 UT: Noguchi a Collins[ová] hovořili s japonským ministerským předsedou J. Koizumi a minstrem školství, kultury, sportu, vědy a techniky N. Nakayma.
Defintivní ukládání nákladu pro odeslání na Zemi v prostorách modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
12:04 UT: Spojené osádky uspořádaly vzpomínkovou slavnost na počest amerických a ruských astronautů a kosmonautů, kteří zahynuli v průběhu kosmických letů nebo při jejich přípravě60.
Druhá polovina dne byla odpočinková61,62.
Na zasedání manažerů letu Discovery MMT [=Mission Management Team]63 bylo po zhodnocení výsledků testů v aerodynamickém tunelu rozhodnuto, že není zapotřebí opravovat odfouknutou pružnou tepelnou izolaci pod levým bočním oknem pilotní kabiny. Proto byly přípravy na 4. (nouzový) výstup do volného prostoru odvolány. Odvolána byla také pohotovost raketoplánu Atlantis pro záchrannou misi STS 300.
2005-08-05 02:15 UT: Ukončen odpočinek.
Přesun experimentu s přípravou krystalů proteinů PCG-STES [=Protein Crystal Growth - Single Locker Thermal Enclosure System] do Discovery a jeho umístění na obytné palubě k dopravě na Zemi.
Přestěhování skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] č. 3005 a 3011 na obytnou palubu raketoplánu k dopravě na Zemi.
Přemístění nákladového modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] zpět do nákladového prostoru raketoplánu.
13:03 UT: Pevné ukotvení modulu MPLM v nákladovém prostoru.
13:11 UT. Napojení modulu MPLM na dodávku elektrické energie z rozvodné sítě raketoplánu přes konektor REU [=Remote-operated Electrical Umbilical].
Odpojení staničního manipulátoru SSRMS od modulu MPLM - Kolem 13:40 UT: Předání prodlužovací tyče se sensory OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z manipulátoru raketoplánu RMS [=Remote Manipulator System] staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Uložení prodlužovací tyče se sensory OBSS do lůžka na boku nákladového prostoru a její odpojení od manipulátoru SSRMS64.
Dokončení překládky nákladu z komplexu na obytnou palubu raketoplánu.
Kolem 18:10 UT: Zahájen odpočinek.
2005-08-06 02:09 UT: Ukončen odpočinek.
04:36 UT: Rozloučení osádky raketoplánu s osádkou komplexu ISS (1998-067A).
05:24 UT: Hermetické uzavření průlezů mezi komplexem a raketoplánem. Celkem bylo během spojeného letu dopraveno na stanici přibližně 6.8 tuny nákladu (zásoby, osobní potřeby, vybavení, náhradní a stavební díly) v modulu MPLM, v nákladovém prostoru raketoplánu a v jeho obytných prostorách; na Zemi bylo odesláno přibližně 3.9 tuny nákladu.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
07:22 UT: Vydán povel k odemčení zámků stykovacího uzlu.
07:24:00 UT: Odpojení raketoplánu Discovery od komplexu65.
07:24:10 UT: Úhybný manévr rychlostí 0.06 m/s.
07:53 UT: Vyrovnání rychlostí ve vzdálenosti přibližně 120 m.
07:54 UT: Zahájení obletu stanice ISS (1998-067A).
08:40:50 UT: Separační manévr 1 (t=6.3 s, Δv=0.46 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
09:08:53 UT: Separační manévr 2 (t=12.6 s, Δv=0.91 m/s) 2 motory RCS.
OdpočinekVolný půlden osádky.
Kolem 16:40 UT: Zahájen odpočinek66.
2005-08-07 00:37 UT: Ukončen odpočinek.
03:40 až 04:50 UT: Collins[ová], Kelly a Robinson uskutečnili prověrky systémů družicového stupně před přistáním. Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System] raketoplánu.
05:35 až 06:35 UT: Nácvik pilotáže raketoplánu během přistávání.
06:35 až 08:05 UT: Kontrola stavu oken v pilotné kabině.
Tisková videokonference.
Úklid vnitřních prostor družicového stupně.
16:40 UT: Zahájen odpočinek67,68.
2005-08-08 00:39 UT: Ukončen odpočinek.
Adjustace inerciálních plošin.
03:39 UT: Zahájení příprav k přistání69,70.
03:55 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému raketoplánu.
04:04 UT: Instalace křesel na obytné palubě.
04:10 UT: Řídicí počítače přešly na kontrolu příprav k brzdicímu manévru.
04:14 UT: Konfigurace hydraulického systému.
04:39 UT: Prověrky výparníku termoregulačního systému.
04:45 UT: Vypojení posledních běžících experimentů.
04:59 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
05:09 UT: Středisko MCC dalo souhlas s přechodem počítačů na program OPS-3 řídící přistání.
05:19 UT: Přechod řídicích počítačů na program OPS-3 řídící přestání.
05:34 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce pro přistání.
05:24 UT: Aktualizace parametrů sestupné dráhy.
06:14 UT: Collinsová a Kelly si oblékají lehké skafandry.
06:31 UT: Adjustace inerciální plošiny navigačního systému.
06:39 UT: Collinsová a Kelly se upoutali do svých křesel. Zbytek osádky si obléká skafandry.
06:56 UT: Prověrka řídicího systému raketoplánu.
06:49 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU ke spuštění.
07:06 UT: Deaktivace palubního záchodu.
07:14 UT: Uzavření větracích otvorů v trupu raketoplánu.
07:15 UT: Středisko MCC odvolalo možnost přistání na 201 oběhu vzhledem k nízké roztrhané oblačnosti nad kosmodromem (dolní hranice mraků 300 m). Odklad o jeden oběh.
09:07 UT: Druhá možnost přistání byla odvolána71 pro nestabilní počasí na kosmodromem KSC s možností nízkých mraků se základnou ve výši 250 až 280 m.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Aktivace záchodu, kuchyně a absorbéru oxidu uhličitého.
Vysunutí radiátoru termoregulačního systému. Aktivace termoregulačního systému.
Přechod systémů družicového stupně na orbitální let.
Kolem 16:39 UT: Zahájen odpočinek72.
2005-08-09 00:39 UT: Ukončen odpočinek.
04:01 UT: Zahájení příprav k přistání.
04:17 UT: Zaklopení radiátorů termoregulačního systému raketoplánu.
04:26 UT: Instalace křesel na obytné palubě.
04:32 UT: Řídicí počítače přešly na kontrolu příprav k brzdicímu manévru.
04:36 UT: Konfigurace hydraulického systému.
05:01 UT: Prověrky výparníku termoregulačního systému.
05:21 UT: Zahájeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
05:31 UT: Středisko MCC dalo souhlas s přechodem počítačů na program OPS-3 řídící přistání.
05:36 UT: Ukončeno uzavírání dveří nákladového prostoru.
05:41 UT: Přechod řídicích počítačů na program OPS-3 řídící přestání.
05:45 UT: Zahájena konfigurace výpočetního komplexu pro sestup a přistání.
05:46 UT: Aktualizace parametrů sestupné dráhy.
05:56 UT: Kontrola nastavení ovládacích prvků na palubní desce pro přistání.
06:02 UT: Ukončena konfigurace výpočetního systému pro přistání.
06:05 UT: Zahájena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
06:22 UT: Ukončena závěrečná kontrola nastavení ovládacích prvků palubní desky.
06:23 UT: Zahájeno podrobné studium letového plánu operací během sestupu z oběžné dráhy.
06:36 UT: Collinsová a Kelly si oblékají lehké skafandry.
06:51 UT: Zbytek osádky si obléká skafandry.
06:55 UT: Adjustace inerciální plošiny navigačního systému.
07:01 UT: Collinsová a Kelly se upoutali do svých křesel.
07:03 UT: Letový ředitel LeRoy Cain odvolal první možnost přistání na KSC na 217. oběhu a posunul přistání na 218. oběh.
Collinsová a Kelly otevřeli přilby, zastavili přívod kyslíku a odpoutali se od křesel.
08:30 UT: Piloti zahájili novou adjustaci inerciální plošiny navigačního systému.
08:39 UT: Osádka začíná pít větší množství vody.
08:40 UT: Collinsová a Kelly znovu uzavírají přilby svých skafandrů a pouštějí do nich kyslík.
08:54 UT: Zkoušky natáčení motorů OMS.
08:59 UT: Příprava hydraulických čerpadel APU ke spuštění.
09:03 UT: Letový ředitel zrušil možnost přistání na KSC na 218. oběhu a dal předběžný souhlas se zahájením příprav k přistání na 219. oběhu na Edwards AFB v Kalifornii.
10:16 UT: Deaktivace absorbéru oxidu uhličitého.
10:08 UT: Nastavení přímohledného displeje HUD [=Head-up Display].
10:23 UT: Prověrka řídicího systému raketoplánu.
10:31 UT: Vypojení kuchyně.
10:33 UT: Vypojení systémů palubního záchodu.
10:41 UT: Uzavření větracích otvorů v trupu raketoplánu.
10:43 UT: Letový ředitel LeRoy Cain dal ve středisku MCC souhlas s provedením brzdicího manévru.
10:44 UT: Zahájen manévr přechodu družicového stupně do polohy pro brzdicí manévr.
10:52 UT: Ukončen manévr přechodu družicového stupně do polohy pro brzdicí manévr.
10:52 UT: Letoví specialisté se poutají do křesel, uzavírají přilby a pouštěji do skafandrů kyslík.
11:01 UT: Spuštění jednoho hydraulického čerpadla APU [=Auxiliary Power Unit].
11:04 UT: Odjištění zážehového systému motorů OMS.
11:06:18 UT: Brzdicí manévr (t=162 s, Δv=83.5 m/s) oběma motory OMS [=Orbiter Maneuvering System] ve výši 351 km nad bodem o souřadnicích 21.32° j.š., 53.32° v.d. nad nejsevernějším bodem Madagaskaru v Indickém oceánu.
11:11 UT: Zajištění zážehového systému motorů OMS.
11:20 UT: Raketoplán v orientaci pro vstup do atmosféry.
11:22 UT: Vypuštění nadbytečných pohonných látek z předního modulu manévrocích motorů FRCS [=Forward Reaction Control System] pro vyvážení stroje.
11:28 UT: Natočení trysek motorů SSME do polohy pro vstup do atmosféry.
11:35 UT: Přechod palubních počítačů na program řízení letu v atmosféře (304).
11:40:11 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121 km rychlostí 7.6 km/s nad bodem o souřadnicích 23.17° j.š., 154.85° z.d. nad jižním Tichým oceánem v oblasti nad východní hranicí Cookových ostrovů. Vzdálenost k místu přistání 8158 km.
11:45:11 UT: Zahájeno manévrování v atmosféře levotočivou zatáčkou při rychlosti 7.6 km/s.
11:52:27 UT: Přechod do pravotočivé zatáčky při rychlosti 6.46 km/s.
11:55 UT: Výška 61 km.
10:58 UT: Výška 53 km, rychlost 3.90 km/s.
11:59 UT: Přechod do levotočivé zatáčky při rychlosti 3.36 km/s. Výška 51 km.
12:01 UT: Zahájeno navádění radionavigačním systémem TACAN.
12:03 UT: Obraz Discovery zachycen ve vzdálenosti 250 km a ve výšce 34 km infračervenou kamerou z Edwards AFB.
12:04 UT: - Vysunuta Pitotova trubice pro měření rychlosti letu.
12:05 UT: Zahájeno upravování rychlosti TAEM [=Terminal Area Energy Management].
12:06 UT: Rychlost klesla na Mach 1.5. Výška 20 km.
12:07 UT: Kelly převzal ruční řízení.
12:08 UT: Řízení převzala Collins[ová].
12:08:19 UT: Přechod do pravotočivé zatáčky HAC I/C [=Heading Alignment Circle Intercept] o 196° pro nasměrování do osy přistávací dráhy. Výška 9.5 km, rychlost 880 km/h (244 m/s).
12:10 UT: Raketoplán zahájil sestup v ose dráhy.
12:11 UT: Vypuštěn podvozek.
12:11:22 UT (plán 12:11:48 UT): Dosednutí na dráhu 22 koly hlavního podvozku.
Otevřen brzdicí padák.
12:11:41 UT: Dosednutí kola příďového podvozku na dráhu.
Odhozen brzdicí padák.
12:12:36 UT: Raketoplán se zastavil.
Zahájeno vypojování systémů družicového stupně.
12:28 UT: Vypojena čerpadla hydrauliky.
12:35 UT: Osádka začala svlékat skafnadry.
12:45 UT: Přistaveno vozidlo CTV [=Crew Transport Vehicle] k vyzvednutí osádky.
12:46 UT: Otevřen vstupní průlez na obytnou palubu.
Kolem 13:00 UT: Na palubu nastoupila pozemní četa. Osádka opustila raketoplán do vozidla CTV.
14:14 UT: Osádka uskutečnila tradiční obchůzku raketoplánu.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. NASA ISS Flight Program Launch Schedule 10 March 2005. - SpaceRef. - 2005-03-10. - [Cit. 2005-03-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=15763).
 3. NASA PRCB CR: S042013EW Update the Launch Date. - SpaceRef. - 2004-10-19. - [Cit. 2004-10-19].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14267).
 4. NASA Leaders Weigh Impact of Hurricanes on Return to Flight Plans / M. Mathews, A. Beutel. - Washington, DC : NASA. - 2004-10-01. - (Release ; 04-0328). - [Cit. 2004-10-03].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/oct/HQ_04328_RTF_hurricanes.html).
 5. Plans call for first mission no earlier than July, crew reshuffle / J. Oberg. - MSNBC. - 2003-09-22. - [Cit. 2003-09-25].     (http://www.msnbc.com/news/970180.asp?0dm=C25AT).
 6. Inspections Could Delay Next Shuttle to September / T. Halvorson [Florida Today]. - SPACE.Com. - 2003-10-02. - [Cit. 2003-10-02].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts114_fl_031002.html).
 7. NASA moves shuttle target; formally adds new test flight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-10-03. - [Cit. 2003-10-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/031003target/).
 8. Shuttle Return to Flight Now Targeted for September / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-10-03. - [Cit. 2003-10-04].     (http://www.space.com/missionlaunches/sts114_rtf_031003.html).
 9. NASA Moves Planning Date for Next Shuttle Flight to Fall 2004 / K. Cowing. - Space Ref. - 2003-10-03. - [Cit. 2003-10-04].     (http://www.spaceref.com/news/viewnews.html?id=876).
 10. NASA Names Crew Members for Shuttle Return to Flight Mission / [NASA]. - SpaceRef. - 2003-11-07. - [Cit. 2003-11-08].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10939).
 11. NASA increases return-to-flight shuttle crew to seven / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2003-11-07. - [Cit. 2003-11-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/031107crew/).
 12. NASA Chief: Fall Shuttle Launch Unlikely / B. Berger. - SPACE.Com. - 2004-02-12. - [Cit. 2004-02-19].     (http://www.space.com/news/okeefe_shuttle_040212.html).
 13. Next shuttle flight delayed; rescue scenario formed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-02-19. - [Cit. 2004-02-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/040219delay/).
 14. External tank modifications more complex than expected / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-02-20. - [Cit. 2004-02-20].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/040220tank/).
 15. New rules limit shuttle's windows for launch in 2005 / M. Cabbage. - Orlando Sentinel. - 2004-11-14. - [Cit. 2004-11-21].     (http://www.orlandosentinel.com/news/custom/space/orl-asecshuttleside14111404nov14,0,4786638.story).
 16. Space shuttle launch times no longer a secret / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-12-03. - [Cit. 2004-12-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0412/03shuttletime/).
 17. Return to flight. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC, 2004. - [Cit. 2005-02-19].     (http://www.nasa.gov/news/highlights/returntoflight.html).
 18. LF1. - Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2005-04-21].     (http://www.spaceflight.nasa.gov/station/assembly/flights/lf1.html).
 19. Space shuttle launch date postponed a week / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-04-20. - [Cit. 2005-04-21].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050420delay/).
 20. The Space Shuttle's Return to Flight: Mission STS-114 Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2005-05-21].     (http://www.nasa.gov/pdf/112301main_Presskit_sts-114.pdf).
 21. STS-114 Launch Windows / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-04-15. - [Cit. 2005-04-21].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/fdf/sts114windows.html).
 22. Engine Cut-Off Sensor Background / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-16. - [Cit. 2005-07-23].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050716ecographic/).
 23. Misson status center. - Spaceflight Now. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/status.html).
 24. Discovery launches! / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-26].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050726launch/).
 25. Discovery's Launch: A Spectacular Success! - Washington, DC : NASA. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.nasa.gov//returntoflight/multimedia/launchday2_gallery.html).
 26. NASA studying chipped tile, debris from fuel tank / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050726debris/).
 27. Launch debris images. - Spaceflight Now. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050726images/).
 28. Bird Impacts ET Nose Cone. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/briefings/0726/pm/004_STS-114_EHV052_mU207143903194.jpg).
 29. TYVEK covers. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/briefings/0726/pm/003_STS-114_EHV224_mU207143908558.jpg).
 30. Debris origin. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/briefings/0726/pm/001_STS114_TIR011_event4.jpg).
 31. Debris. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/briefings/0726/pm/002_STS114_TIR011_event5.jpg).
 32. Shuttle commander says foam problem must be fixed / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-29. - [Cit. 2005-07-30].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050729collins/).
 33. Griffin doesn't rule out quick resumption of flights / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-29. - [Cit. 2005-07-30].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050729griffin/).
 34. STS-114 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-07-26. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-01.html).
 35. STS-114 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-07-27. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-02.html).
 36. Sensor boom to scan shuttle during inspections today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-27. - [Cit. 2005-07-27].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050727fd2/).
 37. STS-114 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-27. - (Status Report ; STS-114-03). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-03.html).
 38. STS-114 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-27. - (Status Report ; STS-114-04). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-04.html).
 39. STS-114 MCC Status Report #05. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-28. - (Status Report ; STS-114-06). - [Cit. 2005-05-28].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-05.html).
 40. Discovery does pirouette, then docks to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-28. - [Cit. 2005-07-28].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050728docking/).
 41. STS-114 MCC Status Report #06. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-29. - (Status Report ; STS-114-07). - [Cit. 2005-05-30].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-06.html).
 42. STS-114 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-29. - (Status Report ; STS-114-07). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-07.html).
 43. STS-114 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-29. - (Status Report ; STS-114-08). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-08.html).
 44. STS-114 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-07-30. - (Status Report ; STS-114-09). - [Cit. 2005-05-30].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-09.html).
 45. Discovery astronauts begin mission's first spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-30. - [Cit. 2005-07-30].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050730eva1/).
 46. Astronauts complete heat shield repair tests / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-07-30. - [Cit. 2005-07-30].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050730eva1b/).
 47. STS-114 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-07-31. - (Status Report ; STS-114-10). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-10.html).
 48. STS-114 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-01. - (Status Report ; STS-114-11). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-11.html).
 49. STS-114 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-01. - (Status Report ; STS-114-12). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-12.html).
 50. STS-114 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-02. - (Status Report ; STS-114-13). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-13.html).
 51. STS-114 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-02. - (Status Report ; STS-114-14). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-14.html).
 52. Composite Tile Damage/Gap Filler Sites Evaluation. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-01. - [Cit. 2005-08-02].     (http://www.nasa.gov/images/content/124093main_001_post_mmt_080105_campbell_med.jpg).
 53. Potential spacewalk repair never attempted before / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-08-01. - [Cit. 2005-08-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050801gapfiller/).
 54. NASA gives go-ahead to spacewalk repair work / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-08-01. - [Cit. 2005-08-02].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050801gapfiller/index2.html).
 55. STS-114 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-02. - (Status Report ; STS-114-15). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-15.html).
 56. STS-114 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-02. - (Status Report ; STS-114-16). - [Cit. 2005-08-03].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-16.html).
 57. NASA's Spacewalking Astronaut Completes Unique Repair / M. Mathews, J. Hartsfield. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-03. - (Release ; 05-212). - [Cit. 2005-08-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/aug/HQ_05212_EVA_completed.html).
 58. STS-114 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-03. - (Status Report ; STS-114-17). - [Cit. 2005-08-05].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-17.html).
 59. STS-114 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-03. - (Status Report ; STS-114-18). - [Cit. 2005-08-05].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-18.html).
 60. Exploration - The Fire of the Human Spirit. A Tribute - To Fallen Astronauts and Cosmonauts. - Washington, DC : NASA. - 2005-08-04. - [Cit. 2005-08-05].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/crew/sts114_exp11_tribute.html).
 61. STS-114 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-04. - (Status Report ; STS-114-19). - [Cit. 2005-08-05].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-19.html).
 62. STS-114 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-04. - (Status Report ; STS-114-20). - [Cit. 2005-08-05].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-20.html).
 63. NASA Clears Space Shuttle Discovery for Landing / M. Mathews, J. Hartsfield, J. Rye. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-04. - (Release ; 05-214). - [Cit. 2005-08-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/aug/HQ_05214_shuttle_cleared.html).
 64. STS-114 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-05. - (Status Report ; STS-114-21). - [Cit. 2005-08-06].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-21.html).
 65. STS-114 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-06. - (Status Report ; STS-114-22). - [Cit. 2005-08-06].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-22.html).
 66. STS-114 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-06. - (Status Report ; STS-114-23). - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-23.html).
 67. STS-114 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-07. - (Status Report ; STS-114-24). - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-24.html).
 68. STS-114 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-07. - (Status Report ; STS-114-25). - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-25.html).
 69. NASA Announces Space Shuttle Discovery Landing Schedule / K. Trinidad, J. Rye, B. Buckingham. - Washington, DC : NASA. - 2005-08-05. - (Release ; 05-215). - [Cit. 2005-08-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/aug/HQ_05215_Discovery_Landing_Schedule.html).
 70. STS-114 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-08. - (Status Report ; STS-114-26). - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-26.html).
 71. Shuttle landing delayed 24 hours / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-08-08. - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts114/050808waveoff/index.html).
 72. STS-114 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2005-08-08. - (Status Report ; STS-114-27). - [Cit. 2005-08-08].     (http://www.nasa.gov/returntoflight/news/STS-114-27.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-06 14:59:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek