2000-062A - STS 92

Název objektuSTS 92
Discovery F-28
Shuttle Mission 100
ISS-3A [=International Space Station - American]
SSC26563
Start2000-10-11 23:17:00.092 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2000-10-24 20:59:41 UT, Edwards AFB, Rwy 22
Životnost12.9046 dne, tj. 0.0353 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050508 kg
na dráze 115125 kg
přistávací 92739 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2000-10-11 Země 2000-10-24 Země Brian Duffy USA 4 CDR
Pamela A. Melroy USA 1 PLT
Leroy Chiao USA 3 MS1
William S. McArthur, Jr. USA 3 MS2
Peter J. K. Wisoff USA 4 MS3
Michael E. Lopez-Alegria USA 2 MS4
Koichi Wakata JPN 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-10-11.98 G 51.57° 88.43 min 75 km 318 km Plánovaná suborbitální dráha.
00-10-12.00 G 51.57° 89.32 min 159 km 322 km  
00-10-12.11 G 51.57° 89.80 min 181 km 349 km  
00-10-13.00 G 51.57° 91.41 min 312 km 375 km  
00-10-13.55 G 51.57° 91.95 min 365 km 375 km  
00-10-13.59 G 51.58° 92.09 min 375 km 379 km  
00-10-13.66 G 51.58° 92.11 min 374 km 382 km  
00-10-17.11 G 51.58° 92.16 min 380 km 381 km  
00-10-18.42 G 51.58° 92.22 min 381 km 385 km  
00-10-19.25 G 51.58° 92.28 min 381 km 391 km  
00-10-20.66 G 51.57° 92.25 min 379 km 390 km Po oddělení.
00-10-21.50 G 51.57° 92.24 min 380 km 389 km  
00-10-24.33 G 51.57° 92.24 min 379 km 390 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-104PF/RSRM-76 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-104A o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2045, 2053 a 2048 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je připojení dalšího přechodového tunelu PMA-3 [=Pressurized Mating Adapter] a příhradová konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure-Zenith One].

Na letové palubě jsou umístěny či uskutečňovány následující experimenty:

Na obytné palubě byl umístěn: V nákladovém prostoru je umístěno následující vybavení: V nákladovém prostoru proběhnou následující experimenty: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 106 (2000-053A), následující je STS 97 (2000-078A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 103 (1999-069A), následující je STS 102 (2001-010A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS je STS 106 (2000-053A), následujícím je Sojuz-TM 31 (2000-070A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-10-11 23:17:00.092 UT: Vzlet28,29,30,31. První detekovatelný pohyb.
23:19 UT: Odhození motorů SRB.
23:26 UT: Vypojení motorů SSME.
2000-10-12 00:00:52.6 UT: Přechod na výchozí dráhu manévrem OMS-2 (t=56.5 s, Δv=24.9.
00:55 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
01:10 UT: Vyklopení antény pro pásmo Ku.
02:59:23 UT: Korekční manévr NC1 motory OMS (t=42.7 s, Δv=18.6 m/s).
04:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
12:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 13:47 UT: Zahájena příprava přechodové komory pro výstup do vesmíru.
Kolem 14:00 UT: Byla zjištěna závada na telekomunikačním zařízení pro pásmo Ku, která znemožňuje přímé vysílání televizního signálu na Zemi přes družice TDRS. Nejpravděpodobněji se jedná o závadu na parabolické anténě, což by ovlivnilo zřejmě i funkci setkávacího radiolokátoru32.
15:02 UT: Wakata oživil manipulátor RMS [=Remote Manipulator System].
Kolem 15:17 UT: Zahájeny zkoušky manipulátoru RMS.
Kolem 15:02 UT: Zahájena inspekce nákladového prostoru televizní kamerou na konci RMS. - Kolem 16:32 UT: Chiao, Wisoff a Lopez-Alegria zahájili prověrky skafandrů.
16:28:20 UT: Korekční manévr NC2 motory RCS (t=13.1 s, Δv=2.4 m/s).
Kolem 17:02 UT: Vypojení RMS.
Kolem 18:02 UT: Oživení optického naváděcího systému OSVS [=Orbiter Space Vision System].
Kolem 20:02 UT: Zahájeny zkoušky systému OSVS.
20:06 UT: Korekční manévr NPC.
Kolem 20:47 UT: Zahájena příprava palubních počítačů na setkání s ISS.
Kolem 21:47 UT: Zahájeny prověrky manévrovacích systémů SAFER [=Simplified Aid for EVA [=Extravehicular Activity] Rescue].
Kolem 22:17 UT: Zahájena prověrka nářadí pro montážní práce v kosmu.
Kolem 22:47 UT: Prstenec stykovacího systému ODS [=Orbiter Docking System] vysunut do pohotovostní polohy.
2000-10-13 Kolem 00:00 UT: Raketoplán se nacházel 2700 km od stanice a přibližoval se k ní rychlostí 323 km za oběh.
01:16 UT: Korekční manévr NC3.
02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
09:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
11:32 UT: Zahájena setkávací fáze se stanicí ISS.
12:06 UT: Korekční manévr NH.
12:58 UT: /Plán/ Korekční manévr NC4.
14:09 UT: Zahájena závěrečná fáze setkání manévrem Ti.
15:53 UT: Raketoplán se nacházel přibližně 180 m pod stanicí ISS.
16:10 UT: Raketoplán se dostal do bodu 75 m nad stanicí a zahájil přibližování metodou R-bar.
16:21 UT: - Vyrovnány rychlosti v bodě 50 m nad stanicí.
Kolem 16:37 UT: Stykovací systém ODS [=Orbiter Docking System] připraven ke spojení.
17:15 UT: Obnoveno přibližování.
17:20 UT: Vzdálenost 30 m, rychlost přibližování 0.05 m/s. 17:39 UT: Dán souhlas ke spojovacímu manévru se stanicí.
17:45:15 UT: Nad Ukrajinou se raketoplán spojil se stanicí ISS36,37,38,39,40 (1998-067A).
17:59 UT: Potvrzeno pevné spojení raketoplánu se stanicí ISS.
18:08 UT: Vypojen stykovací mechanismu na ODS [=Orbiter Docking System]. - Kolem 19:20 UT: Zahájeny přípravy vestibulu ODS pro vstup osádky na palubu stanice ISS.
Kolem 19:52 UT: Zahájeno tlakování stykovacího uzlu a PMA-2.
20:30 UT: Po kontrole hermetičnosti spojení byl otevřen první průlez z ODS do přechodového tunelu PMA-2. - 20:38 UT: Osádka vstoupila do přechodového tunelu PMA-2.
23:50 UT: Vstup osádky do modulu Unity.
Kolem 00:00 UT: Vstup do přechodového tunelu PMA-1.
2000-10-14 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
12:57 UT: V důsledku krátkého spojení na hlavním rozvodu č. 3 došlo k vypadnutí pojistek41. To způsobilo vypojení vzhůru mířící televizní kamery u kýlu nákladového prostoru, jednotky rozhraní OIU [=Orbiter Interface Unit] zajišťující přenos dat mezi družicovým stupněm a stanicí a optického zaměřovacího systému OSVS [=Orbiter Space Vision System], nezbytného pro navádění RMS při montážních pracích. Přípravy k připojení příhradové konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure-Zenith] k modulu Unity byly proto pozastaveny. Osádka byla instruována, aby připojila systém OSVS k jinému zdroji elektrické energie.
15:18 UT: prokázaly, že systém OSVS opět pracuje. Středisko dalo souhlas se zahájením montážních prací s připojením příhradové konstrukce ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure-Zenith] k modulu Unity.
Kolem 16:40 UT: Wakata oživil manipulátor RMS. Lopez-Alegria zaujal místo v modulu Unity, aby vizuálně sledoval proces přibližování příhradové konstrukce ITS-Z1.
Kolem 16:00 UT: Příprava +Z montážního uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity k připojení příhradové konstrukce ITS-Z1.
15:57 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 uchopena manipulátorem RMS.
16:15 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 uvolněna odemčením všech 5 zámků z lůžka v nákladovém prostoru.
16:38 UT: Řídicí středisko oznámilo, že se uzel ACBM modulu Unity sám deaktivoval. Technici zahájili prověrky závady.
16:43 UT: Uzel ACBM modulu Unity znovu oživen.
16:49 UT: Manipulátor zvedl příhradovou konstrukci ITS-Z1 do výšky nad nákladový prostor. Astronauti zahájili kalibraci OSVS.
17:55 UT: Wakata domanévroval ITS-Z1 manipulátorem RMS Astronauti dokončovali kalibraci systému OSVS.
18:21 UT: Příhradová konstrukce ITS-Z1 připojena42,43 k ACBM +Z modulu Unity. - 18:35 UT: Zahájeno zamykání zámků ACBM.
19:06 UT: Manipulátor RMS odpojen od příhradové konstrukce ITS-Z1.
19:10 UT: Dokončeno pevné zamykání zámků ACBM poutajících příhradovou konstrukci ITS-Z1.
16:47 UT: /Plán/ Vypojení RMS. - Proti původnímu plánu osádka vzhledem k časovému skluzu způsobenému krátkým spojením nevstoupila do modulu Zarja a nebyla zahájena překládka nákladu. - Kolem 23:00 UT: Uzavřen přístup do přechodového tunelu PMA-2.
Později byl v rámci příprav na výstupy snížen tlak v kabině raketoplánu na 703 hPa.
2000-10-15 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 11:17 UT: Astronauti Chiao a McArthur zahájili přípravy k výstupu do volného kosmu45. - 14:11 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
14:20 UT: Dekomprese ukončena.
14:27 UT: Přepojení skafandrů na vlastní baterie. Oficiální zahájení výstupu.
14:46 UT: Výstup do nákladového prostoru. Oživen manipulátor RMS.
Kolem 14:50 UT: Zahájeny přípravné práce.
15:22 UT: Instalace svazku kabelů č. 1 (6 kabelů) propojení ITS-Z1 a Unity zahájena.
16:03 UT: Instalace kabelů č. 1 ukončena.
16:12 UT: Zahájeno přemisťování antény SASA [=S-band Antenna System Assembly] z transportního lůžka na konstrukci ITS-Z1. - 16:27 Instalace SAS dokončena.
16:42 UT: Instalace svazku kabelů č. 2 (4 kabely) propojení ITS-Z1 a Unity zahájena.
17:27 UT: Propojování kabelů dokončeno46. Instalace parabolické antény pro spojení se Zemí v pásmu Ku zahájena.
17:55 UT: Astronauti uvolnili parabolu antény z transportního lůžka.
18:21 UT: Montáž paraboly antény k nosníku dokončena. Zahájeno propojování kabelů.
18:46 UT: Vyklápění nosníku s anténou zahájeno.
18:50 UT: Vyklopení nosníku parabolické antény pásmo Ku ukončeno.
Kolem 18:45 UT: Zahájena instalace skříňky na nářadí ETSD [=EVA [=Extravehicular Activity] Tool Stowage Device] na levoboku konstrukce ITS-Z1.
19:41 UT: Instalace ETDS ukončena. Zahájen úklid pracoviště.
Kolem 20:30 UT: Vypojen manipulátor RMS.
Kolem 20:40 UT: Zahájen návrat do přechodové komory EAL.
Kolem 20:50 UT: Uzavřen průlez do přechodové komory EAL.
20:55 UT: Rekomprese přechodové komory EAL. Oficiální ukončení výstupu47,48 v trvání 6 h 28 min.
2000-10-16 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 12:00 UT: Astronauti Wisoff a Lopez-Alegria zahájili přípravy k výstupu do volného kosmu.
Kolem 13:15 UT: Wakata oživil manipulátor RMS.
Kolem 14:10 UT: Dekomprese přechodové komory EAL [=External Airlock].
14:15 UT: Přepnutí skafandrů na vlastní baterie. Oficiální zahájení výstupu.
14:21 UT: Výstup do nákladového prostoru. Oživen manipulátor RMS.
Kolem 14:30 UT: Zahájeny přípravné práce.
14:56 UT: Inspekce -Z montážního uzlu ACBM na modulu Unity.
Kolem 15:10 UT: Zahájeno odstraňování šroubů držících tunel PMA-3 na paletě v nákladovém prostoru.
15:39 UT: Šrouby uvolněny.
15:44 UT: PMA-3 uchopen manipulátorem RMS.
16:01 UT: PMA-3 uvolněn z palety.
16:06 UT: Aktivován systém OSVS [=Orbiter Space Vision System]. - Kolem 16:30 UT: Uvolnění stykovacích bodů 1 na ITS-Z1 pro připojení modulu slunečních baterií PVM-P6 [=Photovoltaic Module-Port].
Kolem 17:15 UT: Astronauti Wisoff a Lopez-Alegria asistují při instalaci přechodového tunelu PMA-3.
17:36 UT: Přechodový tunel PMA-3 připojen50,51,52 k ACBM -Z modulu Unity. Melroy[ová] zahájila zamykání zámků ACBM.
Kolem 18:00 UT: Uvolnění stykovacích bodů 2 na ITS-Z1 pro připojení modulu slunečních baterií PVM-P6.
17:48 UT: Melroy[ová] dokončila zamykání zámků ACBM -Z v modulu Unity.
18:01 UT: Přechodový tunel PMA-3 uvolněn z manipulátoru RMS.
18:41 UT: Příprava montáže propojovacího kabelu mezi modulem Unity a přechodovým tunelem PMA-3.
Kolem 18:50 UT: Zahájena vlastní montáž propojovacího kabelu.
19:55 UT: Ukončení montáže kabelů. Prověrky potvrdily správné propojení PMA-3 s Unity.
20:20 UT: Zahájen úklid pracoviště.
Kolem 20:50 UT: Vypojení manipulátoru RMS.
21:09 UT: Návrat do přechodové komory EAL.
21:10 UT: Uzavřen průlez do přechodové komory EAL.
21:22 UT: Rekomprese přechodové komory EAL. Oficiální ukončení výstupu v celkovém trvání 7 h 07 min.
Kolem 21:32 UT: Korekce dráhy stanice ISS.
Kolem 23:30 UT: Příprava nářadí pro další výstup. Prověrky systému SAFER.
2000-10-17 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 12:00 UT: Astronauti Chiao a McArthur zahájili přípravy k výstupu do volného kosmu.
Kolem 14:00 UT: Oživen manipulátor RMS.
14:17 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory EAL.
Kolem 14:30 UT: Výstup do nákladového prostoru.
14:35 UT: Zahájeny přípravné práce.
Kolem 15:35 UT: Zahájena instalace řídicí jednotky DDCU-HP Z1-4B [=DC-to-DC [=Direct Current-to-Direct Current] Converter Unit-High Power, Zenith] pro připojení panelů slunečních baterií53,54 PVM-P6.
16:13 UT: Zahájena instalace řídicí jednotky DDCU-HP Z1-3B pro připojení panelů slunečních baterií PVM-P6.
16:50 UT Instalace dokončena.
Kolem 17:00 UT: Závěrečné úpravy propojovacích kabelů na konstrukci ITS-Z1.
Kolem 17:40 UT: Zahájena instalace skříňky na nářadí ETSD na pravoboku konstrukce ITS-Z1.
18:08 UT: Ukončena instalace ETSD.
19:12 UT: Závěrečné úpravy propojovacích kabelů na tunelu PMA-3.
Kolem 19:30 UT: Zahájena demontáž a přemístění pomocného kýlového trnu, zabezpečujícího konstrukci ITS-Z1 v nákladovém prostoru během startu.
Kolem 20:40 UT: Úklid pracoviště.
Kolem 21:05 UT: Návrat do přechodové komory EAL.
Kolem 21:10 UT: Zahájeny přípravy na rekompresi přechodové komory EAL.
21:18 UT: Oficiální ukončení výstupu v trvání 6 h 48 min.
Kolem 22:57 UT: Korekce dráhy stanice ISS.
Kolem 23:30 UT: Zahájena příprava nářadí pro další výstup. Prověrky systému SAFER.
2000-10-18 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 12:15 UT: Astronauti Wisoff a Lopez-Alegria zahájili přípravy k výstupu do volného kosmu.
15:27 UT: /Plán/ Oživen manipulátor RMS.
Kolem 14:40 UT: Dekomprese přechodové komory EAL.
15:01 UT: Výstup do nákladového prostoru.
Kolem 15:05 UT: Zahájeny přípravné práce.
15:51 UT: Prověřena funkčnost zámků stykovacích bodů pro připojení modulu slunečních baterií PVM-P6. Přemístění kotvičky pro úchop manipulátorem RMS na konstrukci ITS-Z1 z povrchu do nitra konstrukce.
16:16 UT: Kotvička uložena.
Kolem 16:30 UT: Zahájeno vyklápění kabelové lávky pro kabely a trubky s chladicím médiem mezi plánovanými slunečními panely a chystaným modulem Destiny.
17:20 UT: Dokončeny úpravy kabelové lávky. Ruční vyzkoušení stykovacího mechanismu pro připojení modulu PVM-P6.
Kolem 17:30 UT: Přemístění nastavitelné pracovní plošiny APFR [=Articulating Portable Foot Restraint] pro let ISS-4A na ITS-Z1.
Kolem 18:00 UT: Úklid pracoviště.
Kolem 18:50 UT: Zahájeny přípravy k letovým zkouškám systému SAFER. Astronauti se připoutali dlouhými jistícími lany.
Kolem 19:00 UT: Zahájeny letové zkoušky systému SAFER57. Letovou zkoušku uskutečnil Wissof, Lopez-Alegria ho z plošiny na RMS jistil.
19:26 UT: Astronauti si vyměnili role. Nácvik transportu nepohyblikového astronauta, který se měl uskutečnit po ukončení zkoušek systému SAFER byl pro nedostatek času odvolán.
Kolem 21:50 UT: Návrat do přechodové komory EAL. Vypojení RMS.
21:57 UT: Rekomprese přechodové komory EAL. Ukončen výstup59 v trvání 6 h 59 min.
21:52 UT: /Plán/ Obnovení normálního tlaku 1014 hPa v kabině.
Kolem 21:52 UT: Korekce dráhy stanice ISS.
2000-10-19 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 13:30 UT: Otevření a vstup do tunelu PMA-2.
Kolem 13:45 UT: Vstup do modulu Unity.
14:15 UT: Dán souhlas k otevření a vstupu do modulu Zarja.
Kolem 14:15 UT: Otevřen přístup do ITS-Z1.
Kolem 14:30 UT: Zahájeny další montážní práce na připojení systémů ITS-Z1.
Kolem 15:15 UT: Melroy[ová] dokončovala propojení konektorů z modulu Unity do ITS-Z1. Vstup dalších astronautů do modulu Zarja.
Kolem 15:30 UT: Zahájeny zkoušky silových gyroskopů CMG [=Control Moment Gyroscope] na příhradové konstrukci ITS-Z1.
20:15 UT: Výstup z modulu Zarja.
Kolem 21:40 UT: Uzavřen přístup do ITS-Z1. Návrat na palubu raketoplánu. Proti původnímu plánu nebyly průlezy uzavřeny.
21:47 UT: Korekce dráhy stanice ISS.
V průběhu dne musel Wisoff a Melroy[ová] ručně vyčistit palubní toaletu na raketoplánu, kde se zablokovalo automatické stírací zařízení odstraňující tuhé exkrementy.
2000-10-20 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
12:17 UT: /Plán/ Zahájeny přípravy na odpojení raketoplánu od stanice ISS.
14:47 UT: Ředitel letu dal souhlas k odpojení raketoplánu od stanice ISS. McArthur oživil mechanismus stykovacího uzlu.
14:57 UT: Ukončeny prověrky hermetičnosti průlezů ve vestibulu ODS [=Orbiter Docking System].
15:08 UT: Odpojení raketoplánu od stanice ISS.
15:18 UT: Dosažena vzdálenost 45 m od ISS. Melroy[ová] zahájila oblet stanice.
15:32 UT: Korekční manévr pro změnu roviny dráhy motory RCS (Δv=0.6 m/s).
15:55 UT: Závěrečný úhybný manévr na samostatnou dráhu.
Kolem 18:50 UT: Osobní volno osádky.
2000-10-21 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 13:15 UT: Zahájen úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Kolem 14:00 UT: Zahájeny prověrky systémů raketoplánu. Následoval nácvik přistávacích manévru na trenažéru PILOT.
Kolem 19:00 UT: Zahájena tisková konference.
Kolem 20:00 UT: Pokračování v úklidu vnitřních prostor raketoplánu.
Ve zbytku dne měla osádka osobní volno.
2000-10-22 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
13:21 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
15:09 UT: Dveře nákladového prostoru byly uzavřeny.
16:22 UT: Přistání na Floridě bylo odvoláno pro příliš silný boční vítr64,65,66. Vzhledem k nepříliš příznivé předpovědi na další den bylo rozhodnuto aktivovat záložní letiště (Edwards AFB).
Dveře nákladového prostoru byly znovu otevřeny.
2000-10-23 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:17 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 13:30 UT: Zahájení příprav na přistání.
14:40 UT: Možnost přistání na KSC byla odvolána.
16:30 UT: První možnost přistání na EAFB byla zrušena.
18:19 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
20:33 UT: Přistání na EAFB bylo odloženo o další oběh.
21:27 UT: Přistání na EAFB bylo odloženo o další den67,68,69,70,71.
Dveře nákladového prostoru byly znovu otevřeny.
2000-10-24 02:17 UT: Osádka zahájila odpočinek.
10:25 UT: Osádka ukončila odpočinek.
Kolem 15:30 UT: Definitivně zamítnuto přistání na KSC pro špatné počasí.
Kolem 17:00 UT: Zahájeny přípravy na přistání.
17:15 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
19:28 UT: Dán souhlas s přistáním na EAFB.
19:38 UT: Manévr do polohy pro brzdicí manévr.
19:52:00 UT: Brzdicí manévr motory OMS (t=182 s, Δv=103 m/s). - Kolem 20:28 UT: Vstup do atmosféry ve výši 121 km.
20:59:41 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 22 na Edwards AFB.
20:59:54 UT: Dosedlo příďové kolo.
21:00:47 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 3. International Space Station. Washington, DC : NASA-HQ, 1998.     (http://station.nasa.gov/).
 4. Space Station. - Huntsville, AL : NASA-MSFC, 2000.     (http://station.msfc.nasa.gov/).
 5. International Space Station Status Reports. - Houston, TX, DC : NASA-JSC, 1998-.     (http://www.jsc.nasa.gov/pao/media/istat/).
 6. STS-92 (100). - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC, 2000.     (http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/missions/sts-92/mission-sts-92.html).
 7. Next two shuttle flights on schedule / S. Siceloff and K. Young. - Florida Today. - 2000-08-25.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/aug/loc082500b.htm).
 8. Space center rides out T. S. Gordon / K. Young. - Florida Today. - 2000-09-18.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/091800b.htm).
 9. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2000-10-01.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/status.html).
 10. Flight Data File. - Spaceflight Now. - 2000-10-01.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/fdf/).
 11. Mission Discovery: NASA's 100th Shuttle Launch. SPACE.Com. - 2000-10-02.     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts92_mission_page.html).
 12. Station living quarters hit by battery breakdowns / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-04.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001004battery/).
 13. Launch countdown for shuttle mission STS-92 begins at midnight / [NASA-KSC]. - Florida Today. - 2000-10-03.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100300b.htm).
 14. Countdown starts for shuttle mission / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-04.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100400b.htm).
 15. NASA scrubs shuttle Discovery launch / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-05.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100500scrub.htm).
 16. Weather could delay Monday's shuttle launch / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-07.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100700a.htm).
 17. Shuttle bolt issue put to rest, now crosswinds a concern / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-08.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001008count/).
 18. Discovery cleared for launch today / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100900b.htm).
 19. Meet the STS-92 crew. - Florida Today. - 2000-10-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100900d.htm).
 20. Winds could further delay Discovery / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100900e.htm).
 21. Winds delay Discovery launch / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-09.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/100900f.htm).
 22. High winds conspire to scrub shuttle Discovery launch / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-09.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001009scrub/).
 23. NASA hoping winds subside so Discovery can soar / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-10.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101000e.htm).
 24. Stray metal pin keeps shuttle grounded until Wednesday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-10.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001010scrub).
 25. Discovery prepared for launch / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-10.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101000s.htm).
 26. Out of place 8-ounce pin delays Discovery : NASA to try again tonight / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-11.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101100c.htm).
 27. STS-92 crew thumbnails / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101200c.htm).
 28. 100th space shuttle mission under way / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101200d.htm).
 29. Discovery's launch awes spectators, makes history / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101200f.htm).
 30. Weather just fine for launch. - Florida Today. - 2000-10-12.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101200h.htm).
 31. Discovery Sets Sail On NASA's 100th Shuttle Flight / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2000-10-11.     (http://www.space.com/missionlaunches/launches/discovery_launch_001011.html).
 32. Discovery's TV downlink antenna on the blink / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-12.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001011kuband/).
 33. TV blackout looms for Discovery / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-13.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101300e.htm).
 34. NASA works to fix antenna on shuttle / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-13.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101300f.htm).
 35. NASA thanks engineer for discoveries : Worker found bolt problem, pin on fuel line / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-13.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101300g.htm).
 36. Discovery docks with space station / [AP]. - Florida Today. - 2000-10-13.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101300docking.htm).
 37. Now that Discovery's aloft, station starts to build, grow. - Florida Today. - 2000-10-13.     (http://www.floridatoday.com/news/editorial/stories/2000/oct/edit101300a.htm).
 38. Shuttle, station dock successfully / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101400a.htm).
 39. Discovery docks with space station for construction work / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101400b.htm).
 40. Discovery links up with international space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-13.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001013docking/).
 41. Short circuit hampers space station construction job / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-14.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101400z.htm).
 42. New framework added to international space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-14.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001014z1truss/index2.html).
 43. Astronauts install new space station segment / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-15.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101500a.htm).
 44. Shuttle crew overcomes technical glitches / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-15.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101500c.htm).
 45. Astronauts ready for spacewalk today / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-15.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101500b.htm).
 46. Spacewalkers wire-up space station addition / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-15.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101500f.htm).
 47. Shuttle astronauts score spacewalk success / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-15.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001015eva1/index2.html).
 48. Astronauts complete spacewalk tasks / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101600a.htm).
 49. Astronaut enjoys first spacewalk / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101600b.htm).
 50. Space station expands to include new docking port / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-16.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001016eva2/index2.html).
 51. Astronauts attach docking port to space station / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-17.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101700a.htm).
 52. Astronauts add two new pieces to station / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-17.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101700c.htm).
 53. Astronauts install power equipment / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-18.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101800a.htm).
 54. Spacewalkers connect cables and power converters / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-18.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101800d.htm).
 55. Another spacewalk on tap today to outfit space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-17.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001017eva3/).
 56. Astronauts set the stage for more power aboard station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-17.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001017eva3/index2.html).
 57. Spacewalkers test jetpack system / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-19.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101900f.htm).
 58. Astronauts cruise in space / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-19.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101900h.htm).
 59. Construction complete; crew heads inside station / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-19.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101900g.htm).
 60. Crew to close space station hatches today / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-20.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/oct/loc102000f.htm).
 61. Shuttle wrapping work; return home set for Sunday / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-21.     (http://www.floridatoday.com/news/local/stories/2000/oct/loc102100a.htm).
 62. Discovery scheduled to land at KSC completing mission STS-92 / [NASA-KSC]. - Florida Today. - 2000-10-21.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102100b.htm).
 63. Astronauts set to bring Discovery home on Sunday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-21.     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001021stow/).
 64. Discovery heads home : Winds threaten landing delay / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-22.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102200a.htm).
 65. Winds may delay today's shuttle landing / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-22.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102200d.htm).
 66. Crosswinds keep Discovery in space until Monday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-22.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001022wind/index.html).
 67. Stiff winds delay Discovery landing / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-23.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102300b.htm).
 68. NASA watching weather for Discovery landing : KSC winds may divert shuttle to California / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-23.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102300d.htm).
 69. Bad weather on both U.S. coasts keeps Discovery aloft / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2000-10-23.     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts092/001023wx/index2.html).
 70. Wind, clouds delay shuttle landing / M. Dunn [AP]. - Florida Today. - 2000-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102400e.htm).
 71. California homecoming likely for Discovery : Winds again threaten KSC landing / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-24.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102400f.htm).
 72. Discovery mission shows NASA on top of its game. - Florida Today. - 2000-10-25.     (http://www.floridatoday.com/news/editorial/stories/2000/oct/edit102500a.htm).
 73. Discovery lands in California : Station awaits next week's arrival of first residents / S. Siceloff. - Florida Today. - 2000-10-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/102500b.htm).
 74. STS-92/ISS-3A : Stý, jubilejní let / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika (v tisku).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-92/lk.htm).
 75. Discovery completes 100th shuttle flight / R. Schuiling. - Spaceflight 43 [1] 22-27 (2001).
 76. Satellite Digest-340 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [2] 54-55 (2001).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:43:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek