2010-019A - STS 132

Název objektuSTS 132
Atlantis F-32
Shuttle Mission 132
ISS-ULF-4
SSC36572
Start2010-05-14 18:20:08.955 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2010-05-26 12:16:28 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 33
Životnost11.7474 dne, tj. 0.0322 roku
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2050133 kg
vzletová družicového stupně 119340 kg
přestávací družicového stupně 95024

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2010-05-14 Země 2010-05-26 Země Kenneth T. Ham USA 2 CDR
Dominic A. Antonelli USA 2 PLT
Garrett E. Reisman USA 2 MS1
Michael T. Good USA 2 MS2
Stephen G. Bowen USA 2 MS3
Piers J. Sellers USA 3 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-05-14.81 G 51.64° 88.37 min 156 km 232 km  
10-05-15.16 G 51.57° 88.80 min 167 km 263 km  
10-05-15.16 G 51.65° 88.73 min 191 km 232 km  
10-05-15.16 G 51.57° 88.80 min 167 km 263 km  
10-05-15.16 G 51.65° 88.73 min 191 km 232 km  
10-05-15.22 G 51.65° 88.79 min 197 km 232 km  
10-05-15.77 G 51.64° 88.87 min 200 km 237 km  
10-05-17.51 G 51.65° 91.48 min 341 km 354 km  
10-05-23.87 G 51.65° 91.43 min 335 km 354 km  
10-05-24.01 G 51.65° 91.49 min 342 km 353 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-143/111 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-136 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2052, 2051 a 2047 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru se nacházel náklad o celkové hmotnosti 14 592 kg, mj.:

Předchozím letem raketoplánu je STS 131 (2010-012A), následujícím je STS 133 (2011-008A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress M-05M (2010-018A), následujícím je Sojuz-TMA 18 (2010-011A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-05-14 18:20:08.955 UT: Vzlet4,5,6.
18:22 UT: Odhození vzletových stupňů SRB.
18:28:37 UT: Vypojení motorů SSME.
Navedení na suborbitální dráhu.
Odhození nádrže ET.
Vypojení čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
18:58:24 UT: Manévr OMS-2 (t=67 s, Δv=30 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kontrola systémů družicového stupně
Otevření dveří nákladového prostoru.
Vydán souhlas s pokračováním letu.
Vyklopení antény pro pásmo Ku.
Oživování modulu Rassvet (MIM-1 [=Malyj issledovatel'skij modul]) <=Рассвет (МИМ-1 [=Малый исследовательский модул])>.
Kolem 21:55 UT: Manévr NC1 (t=26 s, Δv=12.5 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 22:45 UT: Zahájeny prověrky manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
2010-05-15 00:20 UT: Zahájen odpočinek7.
08:20 UT: Ukončen odpočinek.
Bowen a Sellers instalovali na obytné palubě ergometr.
Kontrola stavu tepelné obšívky modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 11:35 UT: Korekční manévr NC2 (t=10 s, Δv=2.4 m/s) pravobočním motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 12:00 UT: Antonelli vyzvedl manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] prodlužovací tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z nákladového prostoru raketoplánu.
Reisman kontroloval záchranné jednotky SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue].
Good a Bowen kontrolovali skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Antonelli a Reisman zjistili problémy s natáčením hlavice s přístroji pro skenování náběžné hrany raketoplánu na tyči OBSS [=Orbiter Boom Sensor System], způsobené smyčkou na kabelu.
Řídicí středisko MCC-H zahájilo řešení problému.
Ham připravoval náklad k překládce na stanici ISS (1998-067A).
Skenování náběžné hrany bylo dočasně odloženo.
Raketoplán byl na dobu řešení problému s OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] převeden do orientace nezatěžující teplem slunečního záření nosič nákladu ICC-VLD [=Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable] s bateriemi.
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dalšího vybavení pro výstupy do volného prostoru k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Kolem 15:30 UT: Středisko rozhodlo použít pevnou vysokorozlišující televizní kameru pro skenování náběžné hrany místo laserováho skenujícího dálkoměru LDRI [=Laser Dynamic Range Imager].
Kolem 15:55 UT: Manévr do orientace pro skenování náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Kolem 16:10 UT: S tříhodinovým zpožděním proti plánu zahájena kontrola stavu panelů tepelné ochrany náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Kontrola panelů tepelné ochrany přídě raketoplánu.
Instalace televizní kamery pro sledování stykovacího manévru do průzoru poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Příprava a kontrola prostředků pro setkávací manévry raketoplánu se stanicí ISS (1998-067A).
Kolem 18:10 UT: Vysunutí příruby stykovacího uzlu modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Kolem 19:05 UT: Kontrola stavu panelů tepelné ochrany náběžné hrany levé poloviny křídla zahájena.
Kolem 20:25 UT: Uložení tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 21:36 UT: Manévr NC3.
23:20 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-16 07:20 UT: Ukončen odpočinek.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
09:22 UT: Manévr NH.
10:07 UT: Manévr NC4.
Plnění pytlíků DIDB [=Disposable In-suit Drink Bag] pro skafandy EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pitnou vodou.
11:40 UT: Manévr Ti.
Vyrovnání rychlosti raketoplánu se stanicí v bodě 180 m pod ISS /1998-067A).
13:27 až 13:35 UT: Manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany raketoplánu 198 m pod stanicí.
Přelet raketoplánu do bodu před stanicí.
13:53 UT: Ukončen přelet raketoplánu do bodu před stanicí.
13:54 UT: Zahájeno závěrečné přibližování raketoplánu ke stanici.
14:28 UT /plán 14:27 UT/: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
14:39 UT: Ukončeno přitáhování přírub stykovacího uzlu.
14:42 UT: Ukončení pevného spojení.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
16:02 UT: Americký segment stanice převzal řízení orientace a stabilizace komplexu od raketoplánu.
16:18 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] z raketoplánu do modulu Quest.
Zahájena překládka dalšího nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu komplexu.
Kolem 18:40 UT: Nosič nákladu ICC-VLD [=Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable] byl vyzvednut staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
Zahájeno přečerpávání zásob dusíku z raketoplánu do vysokotlakých nádrží stanice.
Studium harmonogramu a procedur výstupu do volného prostoru STS 132/EVA-1.
Kolem 22:00 UT: Nosič nákladu ICC-VLD [=Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable] byl ukotven na přípojném systému POA [=Payload ORU [=Orbital Replacement Unit] Accomodation] mobilní základny MBS [=Mobile Base System].
Raisman a Bowen zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
Příprava nářadí a přípravků pro výstup STS 132/EVA-1.
23:20 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-16 až
2010-05-23
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-05-17 07:20 UT: Ukončen odpočinek.
Reisman a Bowen se připravovali k výstupu a oblékli si skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na stanici.
11:54 UT /plán 12:15 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Reisman a Bowen oficiálně první výstup do volného prostoru STS 132/EVA-1 z modulu Quest.
V průběhu výstupu instalovali na příhradovou konstrukci ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith One] druhou parabolickou anténu SGANT [=Space-to-Ground Antenna] a skladovou plošinu EOTP [=Enhanced ORU [=Orbital Replaceable Unit] Temporary Platform] na manipulátor Dextre.
19:19 UT /plán 18:45 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Reisman a Bowen ukončili první výstup do volného prostoru STS 132/EVA-1 (trvání 7 h 25 min, plán 6 h 30 min).
22:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-18 06:50 UT: Ukončen odpočinek.
Připojení modulu Rassvet (MIM-1 [=Malyj issledovatel'skij modul]) <=Рассвет (МИМ-1 [=Малый исследовательский модул])> k modulu Zarja.
22:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-19 06:20 UT: Ukončen odpočinek.
10:38 UT /plán 11:15 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Bowen a Good oficiálně druhý výstup do volného prostoru STS 132/EVA-2 z modulu Quest.
V průběhu výstupu odstranili vadící smyčku na otočné plošině PTU [=Pan & Tilt Unit] s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System], vyměnili 4 akumulátorové baterie na příhradové konstrukci ITS-P6 [=Integrated Truss Structure - Port Six] a dokončili instalaci a oživení antény SGANT [=Space-to-Ground Antenna].
17:47 UT /plán 17:45 UT/: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Bowen a Good ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 132/EVA-2 (trvání 7 h 09 min, plán 6 h 30 min).
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu včetně doplnění vody do jejich chladicích systémů, dobití akumulátorových baterií, doplnění zásob kyslíku a výměny absorbčních patron pro odstraňování oxidu uhičitého.
21:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-20 05:50 UT: Ukončen odpočinek.
Ukončeno dobílení akumulátorových baterií pro skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] pro připravovaný výstup do volného prostoru.
Plnění nádrže CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na plaubu ISS.
Pokračovvala překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí ISS (1998-067A).
Ham, Antonelli a Sellers uskutečnili tiskovou videokonferenci.
Odpoledna měla osádka půldenní osobní volno.
Studium harmonogramu a procedur výstupu do volného prostoru STS 132/EVA-3.
Reisman a Good zahájili dýchání kyslíku z masek v prostorách modulu Quest.
21:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-21 05:50 UT: Ukončen odpočinek.
Reisman a Good se připravovali v modulu Quest k výstupu do volného prostoru.
10:27 UT: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Reisman a Good oficiálně třetí výstup do volného prostoru STS 132/EVA-3 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Reisman a Good instalovali přechodové potrubí pro kapalný amoniak mezi příhradovými konstrukcemi ITS-P4 [=Integrated Truss Structure - Port Four] a ITS-P5 [=Integrated Truss Structure - Port Five], vyměnili poslední dva akamulátory na příhradové konstrukci P6, přenesli do přechodové komory přípojný uzel PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] a přeinstalovali nosník RGFSB [=Radiator Grapple Fixture Stowage Beam] u radiátorů termoregulačního systému na příhraadové konstrukci ITS-P1 [=Integrated Truss Structure - Port One].
17:13 UT: Zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory modulu Quest Reisman a Good ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 132/EVA-3 (trvání 6 h 46 min, plán 6 h 30 min).
Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu do volného prostoru včetně doplnění vody do jejich chladicích systémů, dobití akumulátorových baterií, doplnění zásob kyslíku a výměny absorbčních patron pro odstraňování oxidu uhičitého
21:20 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-22 05:20 UT: Ukončen odpočinek.
Creamer instaloval na křesle velitele raketoplánu zařízení Spinal TAP [=Tracking Anthropometric Posture Assembly] pro měření prodloužení páteře během pobytu v beztíži; měření se podrobili Creamer, Caldwell-Dyson[ová] a Noguči.
Noguči rekofiguroval zařízení pro přepouštění plynného kyslíku z raketoplánu na ISS a zahájil jeho přečerpávání do nádrží HPGT [=High Pressure Gas Tank] na vnější straně modulu Quest.
Noguči ukončil přečerpávání plynného dusíku z raketoplánu na ISS.
Noguči připravil videosystém stanice ke sledování přesunu nákladu ICC-VLD [=Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable].
Přibližně 09:00 UT až 10:00 UT: Sellers a Reisman přenesli manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nosič nákladu ICC-VLD [=Integrated Cargo Carrier-Vertical Light Deployable] se starými akumulátorovými bateriemi do nákladového prostoru raketoplánu Atlantis (2010-019A).
Caldwell-Dyson[ová] demontovala v modulu Harmony propojení videosystému raketoplánu se stanicí.
Plnění nádrže CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na plaubu ISS.
Creamer přemístil zpracované biologické vzorky z mrazničky MELFI [=Minus Eighty Laboratory Freezer for the ISS] na palubě ISS do mrazničky GLACIER [=General Laboratory Active Cryogenic ISS Experiment Refrigerator] na palubě raketoplánu Atlantis (2010-019A).
Odpoledne měla osádka raketoplánu osobní volno.
Osádka raketoplánu Atlantis (2010-019A) a Caldwell-Dyson[ová] se zúčastnila pedagogické videokonference s posluchači škol systému NASA Explorer.
20:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-23 04:50 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 10:05 UT: Společné fotografování osádek ISS (1998-067A) a raketoplánu.
Kolem 10:25 UT: Společná tisková videokonference osádek ISS a raketoplánu.
Kolem 12:10 UT: Rozloučení osádek ISS a raketoplánu.
Přestup osádky raketoplánu na palubu Atlantis.
Kolem 12:30 UT: Řízení orientace a stabilizace komplexu ISS (1998-067A) převzal raketoplán.
12:43 UT: Ukončeno uzavírání průlezů mezi komplexem ISS a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem ISS a raketoplánem.
15:22 UT: Odpojení raketoplánu od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
Inspekční oblet stanice.
Úhybné manévry.
20:50 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-24 04:50 UT: Ukončen odpočinek.
Good a Bowen vybalili skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit], prověřili je a umístili do přechodové komory modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Vyzvednutí prodlužovací tyče *OBSS s přístroji manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] z nákladového prostoru.
Kontrola náběžné hrany pravé poloviny křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola přídě družicového stupně přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola náběžné hrany levé poloviny křídla přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení prodlužovací tyče *OBSS s přístroji do nákladového prostoru.
Částečně odpočinkový den.
20:20 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-25 04:20 UT: Ukončen odpočinek.
Ham, Antonelli a Good testovali řídicí systém FCS [=Flight Control System] raketoplánu.
Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Zkušební zapojení hydraulického čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit].
Ham, Antonelli a Good nacvičovali přistávací manévr na simulátoru PILOT.
Reisman, Bowen a Sellers uklízeli náklad na obytné palubě; později se k nim přidali i Ham, Antonelli a Good.
20:20 UT: Zahájen odpočinek.
2010-05-26 04:20 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 06:40 UT: Oživení počítačů skupiny B.
07:45 UT: Zahájení příprav k přistávacímu manévru.
Kolem 07:45 UT: Ukončen úklid obytné paluby raketoplánu.
Kolem 07:45 UT: Ukončena konfigurace přechodové komory modulu ODS [=Orbiter Docking System] pro přistání.
Kolem 08:00 UT: vypojování dosud běžících experimentů.
Kolem 08:10 UT: Družicový stupeň přešel do orientace pro vychlazování tepelného štítu.
Kolem 08:50 UT: Přepojování termoregulačního systému z radiátorů na vnitřní straně dveří nákladového prostoru na výparník FES [=Flash Evaporator System].
Kolem 09:00 UT: Letoví specialisti zahájili oblékání skafandrů.
09:28 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
09:31 UT: Přechod řídicích počítačů z programu OPS-2 na program OPS-3.
09:50 UT: Uzavřen kryt sledovače hvězd navigačního systému.
Kolem 09:55 UT: Aktivován navigační přijímač systému GPS [=Global Positioning System].
10:07 UT: Osádka raketoplánu obdržela upřesněné údaje pro brzdicí manévr.
Kolem 10:40: Osádka začala pít tekutiny.
Kolem 10:45: Osádka ručně odpojila špatně pracující motor L3D systému RCS [=Reaction Control System].
Kolem 11:05 UT: Zahájeny přípravy ke spuštění čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
11:13 UT: Ředitel letu dal souhlas s přistáním na 186. oběhu.
11:25 UT: Raketoplán zahájil přechod do orientace pro brzdicí manévr.
11:36 UT: Raketoplán přešel do orientace pro brzdicí manévr.
11:39 UT: Spuštěno jedno čerpadlo APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
11:41:59 UT: Brzdicí manévr (t=185 s, Δv=104.2 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] nad bodem 2.05° s.š., 100.20° v.d.
Přechod do orientace pro vstup do atmosféry.
12:16:28 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 122 km rychlostí 7590 m/s nad bodem 34.57° j.š., 118.57° z.d. ve vzdálenosti 8080 km od místa přistání.
12:48:11 UT /plán 12:48:14 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na oběhu 186.
12:48:21 UT: Dosedlo příďové kolo.
12:49:18 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. Flight Plan STS-132/ULF4. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2010-04-19. - [Cit. 2010-05-05].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/453072main_FLT_PLN_132_F.pdf).
  3. Press Kit : Space Shuttle Mission STS-132 - Finishing Touches. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2010-05-01. - [Cit. 2010-05-05].     (http://www.nasa.gov/pdf/451029main_sts132_press_kit2.pdf).
  4. NASA's Space Shuttle Atlantis Lifts Off to Put Finishing Touches on the International Space Station / M. Curie, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2010-05-14. - (Release ; 10-113). - [Cit. 2010-05-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/may/10-113_STS-132_Launched.html).
  5. Bittersweet blastoff sends Atlantis back into space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-05-14. - [Cit. 2010-05-15].     (http://spaceflightnow.com/shuttle/sts132/100514launch/).
  6. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-05-14. - [Cit. 2010-05-15].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts132/status.html).
  7. STS-132 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2010-05-14. - (Status Report ; STS-132-01]. - [Cit. 2010-05-15].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts132/news/STS-132-01.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-08 20:43:19 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek