2001-028 sine - Quest

Název objektuQuest
JAL [=Joint Airlock]
SSCsine
Start2001-07-12 09:03:59.074 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriemodul stanice
Hmotnostvzletová 6 064 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-07-12.42 G 51.57° 88.41 min 156 km 236 km  
01-07-12.50 G 51.57° 89.89 min 233 km 306 km  
01-07-13.06 G 51.57° 89.96 min 238 km 308 km  
01-07-13.43 G 51.57° 91.26 min 288 km 385 km  
01-07-14.00 G 51.57° 92.03 min 361 km 387 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul stanice ISS (1998-067A). Postavila ho firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v areálu NASA Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, AL (USA). Provozovatelem je NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Modul ISS-SE-190 [=International Space Station - Subelement] o celkové délce 5.490 m má přibližně tvar dvou spojených válců různých průměrů:

Přístrojová část o celkové délce 2.914 m je tvořena nízkým válcem o vnějším průměru 4.444 m (maximální poloměr přes kýlový kotvicí trn činí 2.561 m) a výšce 1.718 m. Je zakončena dvěma dny tvaru nízkých komolých kuželů o výškách přibližně 0.314 m a minimálním průměru přibližně 1.3 m. Vnější dno je zakončeno válcovým blokem pasívního montážního uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism], uzavřeného hermetickým průlezem, vnitřní přechází dalším kuželovým přechodem obsahujícím hermeticky uzavíratelný průlez do vlastní výstupní komory o celkové délce 2.588 m a vnějším průměru 1.838 m. Na boku výstupní komory je ve válcové nástavbě o průměru 1.366 m umístěn výstupní průlez; na jeho obvodu jsou umístěna pomocná madla.

Na vnější straně přístrojové části jsou umístěny:

Uvnitř přístrojové části jsou umístěny zejména: Ve vlastní výstupní komoře jsou zejména: Modul slouží k zajišťování výstupu astronautů z komplexu do volného prostoru. V hermeticky uzavíratelné přístrojové části vyčkávají astronauti před výstupem v kyslíkem obohacené atmosféře pro vyplavení dusíku z krve a oblékají resp. svlékají si skafandry. Při dekompresi vlastní výstupní komory je většina atmosféry přečerpána dekompresní vývěvou na palubu komplexu, čímž jsou omezeny ztráty vzduchu.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Lyndon B. Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
-YPCBMod vzletu2001-07-15neobsazeno  
2001-07-15dosudUnity+YACBM

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2001-07-12 09:03:59.040 UT: Vzlet6,7,8,9 na palubě raketoplánu Atlantis (let STS 104 alias ISS-7A, 2001-028A).
2001-07-15 03:10 UT: Gerhardt a Reilly přepojením skafandrů na vlastní zdroje oficiálně zahájili první výstup do volného prostoru z raketoplánu Atlantis (let STS 104).
Kolem 03:40 UT: Reilly zahájil montáž madel pro připojení jednotek HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] na povrch modulu Quest. Gernhard začal demontovat tepelný kryt montážního uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism] modulu Quest.
Kolem 04:10 UT: Reilly ukončil montáž madel pro připojení jednotek HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] na povrch modulu Quest. Gernhard odstranil kryt montážního uzlu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism].
04:15 UT: Gernhardt a Reilly odpojili kabely zásobující temperační topení modulu Quest.
04:25 UT: Gernhardt a Reilly ukončili připravy k přesunu modulu Quest.
04:49 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] uchopil modul Quest.
05:07 UT: Zámky, poutající modul Quest v nákladovém prostoru byly odemčeny.
05:10 UT: Modul Quest vyzdvižen manipulátorem SSRMS z nákladového prostoru raketoplánu.
07:31 UT: Modul Quest zachycen na montážním uzlu ACBM [=Active Common Berthing Mechanism] modulu Unity.
07:40 UT: Ukončeno pevné připojení modulu Quest10,11.
08:14 UT: Manipulátor SSRMS, ovládaný Helms[ovou], se odpojil od modulu Quest.
08:58 UT: Aktivováno temperační topení modulu Quest.
09:09 UT: Gernhardt a Reilly oficiálně ukončili první výstup v celkovém trvání 5 h 59 min.
2001-07-16 V průběhu pracovního dne osádka komplexu společně s osádkou raketoplánu Atlantis (let STS 104) zahájila vybavování modulu Quest12. Při propojování potrubí chladicí vody mezi moduly Quest a Unity došlo k úniku asi 0.5 litru kapaliny a po pokusu o otevření ventilů v systému tepelné regulace výstražný systém C&W [=Caution and Warning System] ohlásil jako závadu očekávaný pokles tlaku, vyvolaný přítomností plynových bublin v potrubích chladicího media v novém modulu. Dále astronauti instalovali v modulu Quest řídicí počítač, komunikační prostředky, detektory kouře a ventilační systém. Krátce před koncem pracovního dne byl zjištěn únik atmosféry z vestibulu mezi moduly Quest a Unity, způsobený zřejmě netěsností v pojistném ventilu VRV [=Vent Relief Valve] ventilačního systému IMV [=Intermoduile Ventilation]. Závada byla provizorně odstraněna uzavřením podezřelého ventilu.
2001-07-18 03:04 UT: Astronauti Gernhardt a Reilly zahájili druhý výstup z raketoplánu do volného prostoru.
04:21 UT: Kyslíková nádrž HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] č. 1 usazena na povrch modulu Quest.
Kolem 04:30 UT: Ukončeno propojování přírub kyslíkové nádrže č. 1 na systémy modulu Quest. Po prvních pokusech o otevření ventilů nádrže HPGA však nebyl zjištěn tok plynného kyslíku do rozvodů přechodové komory.
Kolem 05:55 UT: Helms[ová] úpravou ventilů uvnitř modulu Quest dosáhla dodávky kyslíku z nádrže HPGA č. 1 do rozvodů přechodové komory. Ventily uvnitř přechodové komory byly špatně nastaveny. Bylo to způsobeno chybným označení ventilů.
06:39 UT. Dusíková nádrž HPGA č. 4 byla usazena na modul Quest.
Kolem 07:10 UT: Gernhardt a Reilly oznámili dokončení propojování přírub nádrže HPGA č. 4 na systémy modulu Quest.
07:14 UT: Dusík začal proudit do rozvodů přechodové komory.
08:45 UT: Kyslíková nádrž HPGA č. 2 byla usazena na modul Quest.
Kolem 09:00 UT: Dokončeno propojování přírub nádrže HPGA č. 2 na systémy modulu Quest.
09:12 UT: Úspěšně dokončeny prověrky připojení nádrže HPGA č. 2.
Kolem 05:33 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory EAL oficiálně ukončili astronauti Gerhardt a Reilly druhý výstup do volného prostoru13 v celkovém trvání 6 h 29 min.
2001-07-19 00:30 UT: Lindsey a Voss ukončili výměnu netěsnícího ventilu VRV [=Vent Relief Valve] ventilačního systému IMV [=Intermodule Ventilation] v modulu Quest dosud nepotřebným analogickým ventilem z laboratoře Destiny. Během následných zkoušek již nebyl zaznamenán únik vzduchu.
Gernhardt, Reilly a Hobaugh pokračovali ve zkouškách zařízení nového modulu a umisťovali v něm vybavení potřebné pro připravovaný výstup do volného prostoru.
Kavandi[ová], Voss a Helms[ová] instalovali poklop průlezu mezi úseky E/L [=Equipment Lock] a C/L [=Crew Lock] modulu Quest.
Po uzavření průlezu a zkušebním snížení tlaku ve vlastní výstupní komoře C/L z normální hodnoty 1014 hPa na 345 hPa se projevila řada netěsností, vedoucích ke změně tlaku o 26 hPa/h. Jako pravděpodobné místo netěstností identifikoval Voss ventil pro vyrovnávání tlaků PEV [=Pressure Equalization Valve] a těsnění v přírubě dekompresní vývěvy. Řídicí středisko začalo studovat způsob jak závadu opravit.
2001-07-20 Byla opravena netěsnost mezi úseky E/L [=Equipment Lock] a C/L [=Crew Lock] modulu Quest.
Nácvik výstupu do volného prostoru z modulu Quest.
Kolem 04:30 UT: Středisko MCC-H prohlásilo modul Quest za provozuschopný.
2001-07-21 04:35 UT: Přepojením skafandrů na vlastní zdroje Gernhardt a Reilly oficiálně zahájili první výstup z modulu Quest do volného prostoru.
Kolem 05:00 UT: Gernhardt ukončil asistenci při uvolňování nádrže HPGA [=High-Pressure Gas Assembly] č. 3. Voss zdvihl manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nádrž HPGA z palety SLP [=Spacelab Pallet]. Reilly instaloval komunikační kabely na povrchu modulu Quest pro budoucí použití s ruskými skafandry typu Orlan-M.
Gernhardt a Reilly instalovali tepelné krytky na kotvičkách dříve instalovaných nádrží HPGA.
Kolem 06:00 UT: Dokončen přesun nádrže HPGA na místo montáže na modulu Quest.
06:07 UT: Manipulátor SSRMS uvolnil nádrž HPGA č. 3. Gernhardt a Reilly zahájili její ruční usazovaní na povrch modulu Quest.
06:08 UT: Nádrž HPGA č. 3 byla připojena k modulu Quest.
06:48 UT: Propojování přírub a testování nádrže HPGA č. 3 bylo ukončeno.
2001-08-16 Kolem 17:50 UT: Barry a Forrester během výstupu z raketoplánu Discovery (let STS 105 alias ISS-7A.1, 2001-035A) zahájili přípravy k přesunu dvou schránek s pasivními materiálovými experimenty MISSE [=Materials International Space Station Experiments] z transportní plošiny ICC.
19:18 UT: Obě schránky MISSE byly upevněny na modulu Quest.
19:34 UT: Schránky MISSE byly otevřeny a vzorky v nich uložené byly vystaveny působení kosmického prostředí.
2002-02-20 10:35 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory modulu Quest.
11:38 UT: Přepojením skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] na vnitřní zdroje energie Bursch a Walz zahájili oficiálně výstup do volného prostoru14.
11:47 UT: Astronauti vystoupili z přechodové komory do volného prostoru.
17:25 UT: Zahájením rekomprese přechodové komory modulu Quest Walz a Bursch oficiálně ukončili výstup v trvání 5 h 47 min.
2002-02-21 Po zapojení pece v přechodové komoře A/L [=Airlock] pro regeneraci absorpčních patron Metox [=Metal Oxide] ze skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit]. Jejich regenerace byla pozastavena. Americký segment byl částečně izolován od ruského segmentu, byla vypojena ventilace IMV [=Intermodular Ventilation] mezi modulem Quest a zbytkem stanice. Řídicí středisko ubezpečilo astronauty, že zápach je neškodný, přesto většinu dne strávili astronauti v ruském segmentu stanice. Z toho důvodu byla odložena rekonfigurace přechodové komory A/L modulu Quest po výstupu15,16,17.
2002-02-22 Po ověření, že zápach v americkém segmentu zmizel, byly opět otevřeny všechny průlezy mezi moduly a aktivován ventilační systém IMV [=Intermodular Ventilation].
Dokončena rekonfigurace přechodové komory A/L [=Airlock] modulu Quest po výstupu18.

Literatura

 1. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
 2. Joint Airlock. - Washington, DC : NASA-HQ, 2000.     (http://spaceflight.nasa.gov/station/assembly/elements/jal/).
 3. Press Kit - STS-104. - Washington, DC : NASA, 2001.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-104/index.htm).
 4. Space Station User's Guide : Mission ISS-7A. - SpaceRef Interactive, 2000-2001.     (http://www.spaceref.com/iss/mission/7a.html).
 5. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. [Cit. 2001-07-14].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status.html).
 6. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2001. [Cit. 2001-07-14].     (http://www.spaceflightnow.com/station/status14.html).
 7. Atlantis launches doorway for Space Station Alpha / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-12. [Cit. 2001-07-14].     (http://spaceflightnow.com/station/stage7a/010712launch/).
 8. STS-104 At/F-24 / A. Holub. - Most : MUS, 2001.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-104/index.htm).
 9. Brána do vesmíru / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 77, v tisku (2001).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-104/lk.htm).
 10. Airlock marks milestone in quest to assemble Alpha / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-15. - [Cit. 2001-07-15].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a/010715fd4/).
 11. Astronauts Declare Victory: 'Quest' Airlock Mounted on Station / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-07-15. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_eva1b_010714-1.html).
 12. Astronauts Start Outfitting Station Airlock for Orbital Debut / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2001-07-16. - [Cit. 2001-07-16].     (http://www.space.com/missionlaunches/missions/sts104_010716-1.html).
 13. Spacewalkers mount gas tanks to space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2001-07-18. - [Cit. 2001-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/station/stage7a/010718eva2/).
 14. Station Spacewalk: Astronauts Aim to Pave Way for April Mission / T. Halvorson. - SPACE.Com. - 2002-02-19. - [Cit. 2002-02-20].     (http://www.space.com/missionlaunches/exp4_am_020220.html).
 15. ISS On-Orbit Status 21 Feb 2002 / [NASA-JSC]. - SpaceRef. - 2002-02-21. - [Cit. 2002-02-22].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=4754).
 16. Osádku zaskočil zápach / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-02-22.- [Cit. 2002-02-22].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=176).
 17. Původ zápachu na ISS objasněn? / A. Vítek. - Space Portal. - 2002-02-23.- [Cit. 2002-02-23].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=179).
 18. ISS On-Orbit Status 22 Feb 2002 / [NASA-JSC]. - SpaceRef. - 2002-02-22. - [Cit. 2002-02-23].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=4768).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 20:00:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek