2010-018A - Progress M-05M

Název objektuProgress M-05M <=Прогресс М-05М>
ISS-37P [=International Space Station thirty seventh Progress]
SSC36521
Start2010-04-28 17:15:08.987 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2010-11-15 09:37:02 UT, jižní Tichý oceán
Životnost200.6819 dne, tj. 0.5494 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko, Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7290 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-04-28.74 G 51.64° 88.70 min 187 km 234 km  
10-04-28.91 G 51.65° 88.74 min 164 km 261 km  
10-04-28.97 G 51.64° 89.61 min 248 km 263 km  
10-04-29.72 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±42 km Plán. CUP-M.
10-04-29.84 G 51.64° 89.61 min 247 km 263 km  
10-05-01.02 G 51.64° 89.66 min 252 km 264 km  
10-05-01.84 G 51.64° 91.52 min 342 km 355 km  
10-05-26.66 G 51.67° 91.43 min 338 km 351 km  
10-06-05.36 G 51.65° 91.50 min 341 km 355 km  
10-06-06.51 G 51.65° 91.57 min 348 km 355 km  
10-06-08.48 G 51.65° 91.62 min 348 km 360 km  
10-07-17.51 G 51.65° 91.65 min 350 km 361 km  
10-10-13.54 G 51.65° 91.60 min 348 km 358 km  
10-10-25.86 G 51.65° 91.87 min 358 km 375 km  
10-10-31.85 G 51.64° 91.76 min 348 km 374 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je OAO RKK [=Otkrytoje akcionernoje obščestvo Raketno-kosmičeskaja korporacija] Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК [=Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация] Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 405) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a digitální telekomunikační systémy včetně řídicího počítače CVM-101 [=cifrovaja vyčislitel'naja mašina] <=ЦВМ-101 [=цифровая вычислительная машина]> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti 2588 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress M-04M (2010-003A), následující je Progress M-06M (2010-033A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Progress M-03M (2009-056A), následujícím je STS 132 (2010-019A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-04-28 17:15:08.987 UT: Vzlet3,4,5.
17:23:55 UT: Navedení na výchozí dráhu.
17:23:58 UT: Kosmická loď se oddělila od 3. stupně rakety.
2010-05-01 Kolem 18:10 UT: Ve vzdálenosti přibližně 1 km od komplexu ISS (1998-067A) palubní počítač přerušil automatický průběh setkávacího manévru v průběhu plánované změny její orientace; příčinou byla indikace závady na obou okruzích motorů DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> nákladní lodi.
18:12 UT: Po analýze situace dalo středisko CUP-M souhlas s manuálním pokračováním setkávacího manévru6.
Kotov dokončil setkání a spojení nákladní lodi s komplexem ISS s využitím systému TORU [=teleoperatornyj režim upravlenija] <=ТОРУ [=телеоператорный режим управления]>.
18:35:21 UT /plán 18:35:30 UT ±3 min/: Nákladní loď se v ručním režimu připojila6,7,8,9 k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2010-05-01 až
2010-10-26
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-05-26 Korekce dráhy komplexu ISS (1998-067A) motory nákladní lodi.
2010-10-25 14:25:01 UT: Odpojení nákladní lodi od modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A)10.
2010-10-25 až
2010-11-15
Na nákladní lodi probíhaly experimenty "Otraženije-4" <="Отражение-4"> a "Radar-Progress" <="Радар-Прогресс">12,13,14.
2010-10-25 14:28:01 UT: První úhybný manévr (t=15 s, Δv=0.63 m/s) nákladní lodi motory DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> od stanice ISS (1998-067A).
18:17:00 UT: Druhý úhybný manévr (t=16.3 s, Δv=7 m/s) nákladní lodi motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> od stanice ISS (1998-067A).
2010-10-31 17:17:00 UT: Korekční manévr (t=7.3 s, Δv=2.8 m/s) nákladní lodi motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> pro snížení dráhy.
2010-11-15 08:50:00 UT: Brzdicí manévr (t=173 s, Δv=88.77 m/s) hlavním motorem SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> pro zahájení řízeného zániku nákladní lodi v atmosféře16.
09:37:02 UT: Střední doba dopadu neshořelých trosek lodi do jižního Tichého oceánu (střed dopadové oblasti 48.05° j.š., 139.17° z.d.)16,17.

Literatura

 1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 2. Progress M-05M. - Koroljov : Energija, 2010. - [Cit. 2010-04-25].     (http://www.mcc.rsa.ru/progress_m05m.htm).
 3. Za "Progressom" "Progress". - Moskva : FKA. - 2010-04-28. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=10377).
 4. Uspešnyj pusk RKN "Sojuz-U" s TGK "Progress M-05M". - Moskva : FKA. - 2010-04-28. - [Cit. 2010-04-29].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=10386).
 5. Latest cargo ship heads for International Space Station / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-04-28. - [Cit. 2010-04-29].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1004/28progress37p/).
 6. Cosmonaut takes control of resupply ship's docking / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-05-01. - [Cit. 2010-05-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1005/01progress37p/).
 7. "Progress M-05M" uspešno sostykovalsja s MKS. - Moskva : FKA. - 2010-05-01. - [Cit. 2010-05-01].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=10426).
 8. TGK "Progress M-05M" sostykovan s MKS. - Koroljov : Energija. - 2010-05-01. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.energia.ru/ru/iss/iss23/progress_m-05m/photo_05-01.html).
 9. Progress M-05M replenishes ISS - NTA back to full working order / C. Bergin. - NSF. - 2010-05-01. - [Cit. 2010-05-03].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/05/progress-m-05m-replenishes-iss-nta-full-working-order/).
 10. TGK "Progress M-05M" otstykujut ot MKS. - Moskva : FKA. - 2010-10-25. - [Cit. 2010-10-25].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=13292).
 11. "Progress M-05M" v avtonomnom poljote. - Moskva : FKA. - 2010-10-25. - [Cit. 2010-10-25].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=13299).
 12. Eksperiment "Plazma-Progress". - Moskva : FKA, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://knts.rsa.ru/pls/htmldb/f?p=106:50:14117268131016322449::::P50_EXPER_ID,P50_CALLED_FROM:1978,48).
 13. Eksperiment "Plazma-Progress". - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/rus/iss/researches/geophis-13.html).
 14. Plasma-Progress Experiment. - Koroljov : Energija, 2009. - [Cit. 2009-09-05].     (http://www.energia.ru/eng/iss/researches/geophis-13.html).
 15. Eksperiment "Radar-Progress". - Koroljov : CUP-M, 2010. - [Cit. 2010-05-08].     (http://www.mcc.rsa.ru/exp/radar_prog.htm).
 16. Zveršajetsja poljot avtomatičeskogo gruzovogo korablja "Progress M-05M". - Moskva : FKA. - 2010-11-12. - [Cit. 2010-11-13].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=13646).
 17. Zaveršjon poljot gruzovogo korablja "Progress M-05M". - Moskva : FKA. - 2010-11-15. - [Cit. 2010-11-16].     (http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=13700).

------
Datum poslední úpravy: 2011-02-11 14:49:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek