2010-012A - STS 131

Název objektuSTS 131
Discovery F-38
Shuttle Mission 131
ISS-19A
SSC36507
Start2010-04-05 10:21:25 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2010-04-20 13:08:35 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 33
Životnost15.1161 dne, tj. 0.0414 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2051031 kg
vzletová družicového stupně 121047 kg
přistávací 102039 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2010-04-05 Země 2010-04-18 Země Alan G. Poindexter USA 2 CDR
James P. Dutton, Jr. USA 1 PLT
Richard A. Mastracchio USA 3 MS1
Dorothy M. Metcalf-Lindenburger[ová] USA 1 MS2
Stephanie D. Wilson[ová] USA 3 MS3
Naoko Yamazaki[ová] JPN 1 MS4
Clayton C. Anderson USA 2 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
10-04-05.47 G 51.65° 89.37 min 228 km 259 km  
10-04-05.60 G 51.65° 90.42 min 253 km 338 km  
10-04-06.15 G 51.62° 90.57 min 252 km 353 km  
10-04-06.26 G 51.65° 91.07 min 312 km 342 km  
10-04-06.71 G 51.65° 91.11 min 315 km 343 km  
10-04-07.52 G 51.65° 91.46 min 342 km 350 km  
10-04-17.62 G 51.65° 91.40 min 338 km 348 km  
10-04-19.01 G 51.65° 91.20 min 322 km 344 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-142/110 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. RSRM-110 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2045, 2060 a 2054 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 15 332kg:

Předchozím letem raketoplánu je STS 130 (2010-004A), následujícím je STS 132 (2010-019A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 18 (2010-011A), následujícím je Progress M-05M (2010-018A).

Průběh letu

Datum Událost
2010-04-05 10:21:25 UT: Vzlet4,5.
10:23:30 UT: Odhození motorů SRB [=Solid Rocket Booster].
10:30 UT: Vypojení motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
Navedení na suborbitální dráhu.
Odhození nádrže ET.
Vypojení čerpadel APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
10:58:59 UT: Manévr OMS-2 (t=130 s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
V průběhu manévru došlo ke krátkodobému poklesu tlaku hélia pod dolní hranici normálního rozpětí hodnot.
Kontrola systémů družicového stupně
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Kolem 11:50 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
11:53 UT: Vydán souhlas s pokračováním letu.
Kolem 12:05 UT: Vyklopení antény pro pásmo Ku.
Kolem 12:28 UT: Byla zjištěna závada na systému antény pro pásmo Ku, používané pro vysokorychlostní přenos dat obousměrně mezi raketoplánem a družicemi systému TDRSS [=Tracking and Data Relay Satellite System] a při radiolokačních měřeních během přibližování ke stanici ISS (1998-067A).
13:38 UT: Korekční manévr NC1 (t=62 s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
16:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-06 00:21 UT: Ukončen odpočinek.
Korekční manévr NC2.
Oživení a kontrola funkce manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Instalace ergometru na obytné palubě.
Vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] s přístroji pro kontrolu náběžné hrany z nákladového prostoru.
Mastracchio a Anderson kontrolovali skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kontrola stavu panelů tepelné ochrany náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Příprava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a dalšího vybavení pro výstupy do volného prostoru k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Kontrola panelů tepelné ochrany přídě raketoplánu.
Kontrola stavu panelů tepelné ochrany náběžné hrany levé poloviny křídla.
Příprava nákladu na obytné palubě k překládce na palubu stanice ISS (1998-067A).
Uložení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] zpět do nákladového prostoru.
Instalace televizní kamery pro sledování stykovacího manévru do průzoru poklopu ve stykovacím modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Příprava a kontrola prostředků pro setkávací manévry raketoplánu se stanicí ISS (1998-067A).
Kontrola povrchu modulů motorů OMS [=Orbital Maneuvering System].
14:33 UT: Korekční manévr NC3 motory RCS [=Reaction Control System].
Vysunutí příruby stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
16:21 UT: Zahájen odpočinek
2010-04-07 00:21 UT: Ukončen odpočinek.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
Zahájeny setkávací manévry se stanicí ISS (1998-067A).
Korekční manévr NC4.
06:48 UT: Zahájen rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver].
06:59 UT: Zahájen přelet před stanici.
07:12 UT: Vyrovnány rychlosti v bodě před stanicí ve vzdálenosti 75 m.
07:28 UT: Vydán souhlas s připojením ke komplexu.
07:44 UT: Připojení raketoplánu Discovery k přechodovému tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
07:53 UT: Zahájeno přitahování přírub stykovacího uzlu.
08.02 UT: Ukončeno pevné spojení raketoplánu s komplexem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a komplexem.
Demontáž pevného disku s daty z kontroly tepelné ochrany přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] z řídicího počítače PGSC [=Portable General Support Computer] č. 3 raketoplánu.
09:11 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
09:15 UT: Americký segment stanice převzal řízení orientace a stabilizace komplexu od raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a další výbavy pro výstupy z raketoplánu do modulu Quest.
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií.
Vyzvednutí prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
Předání prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] manipulátoru raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Přenesení tří nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] s vodou z palivových baterií raketoplánu na palubu komplexu.
Překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu komplexu.
16:21 UT: Zahájen odpočinek
2010-04-07 až
2010-04-17
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2010-04-08 00:21 UT: Ukončen odpočinek.
Plnění nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií.
Vyzvednutí nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] staničním manipulátorem z nákladového prostoru raketoplánu.
Připojení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] ke spodnímu stykovacímu uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Harmony.
Přenesení tří nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] s vodou z palivových baterií raketoplánu na palubu komplexu.
Překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu komplexu.
Zahajena vykládka modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
Studium plánu výstupu STS 131/EVA-1 do volného prostoru.
Mastracchio a Anderson zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
16:51 UT: Zahájen odpočinek
2010-04-09 00:51 UT: Ukončen odpočinek.
Mastracchio a Anderson se připravovali v modulu Quest k výstupu do volného prostoru, asistoval jim Dutton.
Pokračovala vykládka modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
05:31 UT /plán 05:41 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Mastracchio a Anderson oficiálně první výstup do volného prostoru STS 131/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)7,8.
Během výstupu uskutečnili první část prací na výměně staré vypotřebované nádrže ATA [=Ammonia Tank Assembly] na amoniak za novou9, dopravenou raketoplánem.
Dále sejmuli experimenty MPAC/SEED a vyměnili úhloměrné gyroskopy na příhradové konstrukci ITS-S0 [=Integrated Truss Structure - Starboard Zero].
11:58 UT /plán 12:11 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Mastracchio a Anderson ukončili první výstup do volného prostoru STS 131/EVA-1 (trvání 6 h 27 min, plán 6 h 30 min)10.
17:21 UT: Zahájen odpočinek11.
Řídicí středisko MCC-H rozhodlo o prodloužení letu raketoplánu12.
2010-04-10 01:21 UT: Ukončen odpočinek.
Dutton a Metcalf-Lindenbureger[ová] natočili manipulátor SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] do orientace pro výstup STS 131/EVA-2.
Pokračovala vykládka modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
Plnění nádržky CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Mastracchio a Anderson vyměnili baterie a partrony s hydroxidem lithným ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Příprava přechodové komory modulu Quest pro chystaný výstup.
Mastracchio, Wilsonová a Anderson se účastnili tiskové konference.
Studium harmonogramu a procedur chystaného výstupu STS 131/EVA-2.
Pedagogický videopořad pro tiskový odbor NASA.
Mastracchio a Anderson zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
17:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-11 01:21 UT: Ukončen odpočinek.
Mastracchio a Anderson se připravovali v modulu Quest k výstupu do volného prostoru, asistoval jim Dutton.
Pokračovalo přenášení nákladu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a stanicí oběma směry.
05:30 UT /plán 06:16 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Mastracchio a Anderson druhý výstup do volného prostoru STS 131/EVA-2 z modulu Quest13.
V průběhu výstupu byla dokončena demontáž z příhradové konstrukce ITS-S1 [=Integrated Truss Structure - Starboard One] vyprázdněné původní nádrže ATA [=Ammonia Tank Assembly], která byla dočasně umístěna na vozík CETA [=Crew and Equipment Transfer Aid], později dočasně na mobilní základnu MBS [=Mobile Base System].
Nová nádrž ATA byla mechanicky a elektricky připojena k systémům stanice14,15.
Připojení dusíkových a amoniakových potrubí k nové ATA bylo odloženo.
Vzhledem ke skluzu v pracích s ATA se neuskutečnilo přemístění již nepotřebných ochranných protimeteorických štítů MMOD [=Micrometeoroid/Orbital Debris] z modulu Quest a dočasně umístěných na skladové plošině ESP-2 [=External Stowage Platform] do přechodové komory k pozdějšímu odeslání na Zemi raketoplánem.
12:56 UT /plán 12:46 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Mastracchio a Anderson ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 131/EVA-2 (trvání 7 h 26 min, plán 6 h 30 min)16.
17:51 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-12 01:51 UT: Ukončen odpočinek.
První polovinu pracovního dne měla osádka raketoplánu osobní volno.
Společný oběd s osádkou stanice ISS (1998-067A).
Pokračovalo přenášení nákladu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a stanicí oběma směry.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Mastracchio a Anderson vyměnili baterie a partrony s hydroxidem lithným ve skafandrech EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Příprava nářadí a přípravků pro chystaný výstup.
Příprava přechodové komory modulu Quest pro chystaný výstup.
Úprava uložení zařízení pro experiment MARES [=Muscle Atrophy Research and Exercise System]17 pro sledování atrofie svalů v beztíži a cvičení na její potlačení.
Studium harmonogramu a procedur chystaného výstupu STS 131/EVA-3.
Tisková videokonference.
Mastracchio a Anderson zahájili dýchání kyslíku z masek v modulu Quest.
18:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-13 02:21 UT: Ukončen odpočinek.
Mastracchio a Anderson se připravovali v modulu Quest k výstupu do volného prostoru, asistoval jim Dutton.
Pokračovalo přenášení nákladu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a stanicí oběma směry.
06:14 UT /plán 07:11 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Mastracchio a Anderson oficiálně třetí výstup do volného prostoru STS 131/EVA-3 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
Během výstupu Mastracchio a Anderson ukončili pneumatické a hydraulické připojování nové nádrže ATA [=Ammonia Tank Assembly] na systémy stanice, přemístíli starou nádrž ATA na nosič nákladu LMC [Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu a uskutečnili další předstihové práce.
09:35.38 UT: Byl pozorován neidentifikovaný jasný objekt, který vyletěl ze zadní části nákladního prostoru; pravděpodobně kus tepelného krytu původní nádrže ATA.
Vzhledem k nedostatku času nebyl sejmut z povrchu modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) nosník WLEIDS.
12:48 UT /plán 13:41 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Mastracchio a Anderson ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 131/EVA-3 (trvání 6 h 24 min, plánované 6 h 30 min).
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
19:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-14 03:21 UT: Ukončen odpočinek.
Pokračovalo přenášení nákladu mezi modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a stanicí oběma směry.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Společný slavnostní oběd osádek ISS a raketoplánu.
Společné oficiální fotografování osádek ISS a raketoplánu.
Společná tisková videokonference.
Druhou polovinu pracovního dne měla osádka raketoplánu osobní volno.
20:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-15 04:21 UT: Ukončen odpočinek.
Přenášení nákladu z ISS určeného k dopravě na Zemi na obytnou palubu raketoplánu.
Rekonfigurace skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupech a jejich balení.
Deaktivace systémů nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
07:38 UT: Uzavření průlezů mezi nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a modulem Harmony.
Další kroky v odpojování nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] byly pozdrženy pro problémy s ovládacím panelem CBM CPA [=Common Berthing Mechanism Controller Panel Assembly].
Po vyřešení problémů s ovládacím panelem byl vypuštěn vzduch z vestibulu mezi MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a Harmony.
Kolem 18:40 UT až 19:15 UT: Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] a Harmony.
20:19 UT: Odpojení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] od modulu Harmony.
20:24 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] začal přesouvat nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] nad nákladový prostor raketoplánu.
Kolem 21:15 UT: Manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] zavěsil nákladní modul MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] bezprostředně nad nákladovým prostorem raketoplánu.
21:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-16 05:21 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 06:50 UT: Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] zahájil ukládání nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] do nákladového prostoru raketoplánu.
Kolem 07:15 UT: Uložení nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] do nákladového prostoru raketoplánu a jeho zajištění zámky v lůžku.
Kolem 07:25 UT: Odpojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od nákladního modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module].
Instalace pevného disku použitého k přenosu dat z první kontroly tepelné ochrany na palubu ISS zpět do řídicího počítače PGSC [=Portable General Support Computer] č. 3 raketoplánu.
Kontrola DLI [=Docked Late Inspection] tepelné ochrany náběžné hrany pravé poloviny křídla.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Kontrola DLI tepelné ochrany přídě raketoplánu.
Přenášení výsledků experimentů a dalších předmětů na obytnou palubu raketoplánu.
Kontrola DLI tepelné ochrany náběžné hrany levé poloviny křídla.
Přenášení pevného 60 Gbyte disku s daty kontroly DLI tepelné ochrany raketoplánu na palubu ISS k odeslání na Zemi.
20:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-17 04:21 UT: Ukončen odpočinek.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a další výbavy pro výstupy do volného prostoru z modulu Quest na palubu raketoplánu.
Kolem 08:45 UT: Přenášení výsledků experimentů a dalších předmětů na obytnou palubu raketoplánu bylo ukončeno.
Nastavení inerciálních plošin IMU [=Inertial Measurement Unit] navigačního systému raketoplánu.
Kolem 10:00 UT: Rozloučení osádek raketoplánu a komplexu.
Přestup osádky na palubu raketoplánu.
10:15 až 10:54 UT: Uzavírání průlezů mezi komplexem a raketoplánem.
10:56 UT: Vypuštění vzduchu z vestibulu mezi komplexem a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi komplexem ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Kolem 11:30 UT: Vypuštění vzduchu z tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
11:33 UT: Řízení orientace a stabilizace předal komplex ISS (1998-067A) raketoplánu.
Přechod do orientace pro oddělení raketoplánu od komplexu.
12:17 UT: Vydán souhlas s odpojením raketoplánu od komplexu.
Vypojen stabilizační systém raketoplánu.
12:50 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu mezi komplexem a raketoplánem.
12:52 UT: Odpojení raketoplánu od přechodového tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] komplexu ISS (1998-067A).
13:15 UT: Zahájen inspekční oblet kolem stanice ISS.
14:01 UT: První úhybný manévr (Δv=0.45 m/s) raketoplánu od ISS.
14:29 UT: Druhý úhybný manévr (t=13 s, Δv=0.9 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] raketoplánu od ISS.
16:54 UT: Osádka byla informována, že na základě analýzy dat z poslední inspekce DLI [=Docked Late Inspection] byla tepelná ochrana raketoplánu uznána v pořádku pro návrat do atmosféry.
Kolem 17:10 UT: Prodlužovací tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] byla uložena do lůžka v nákladovém prostoru.
Kolem 17:50 UT: Nefunkční parabolická anténa pro pásmu Ku byla zaklopena do nákladového prostoru.
20:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-18 04:21 UT: Ukončen odpočinek.
Pointedexter, Dutton a Metcalf-Lindenbureger[ová] testovali řídicí systém FCS [=Flight Control System] raketoplánu.
Mastracchio, Wilson[ová], Jamazaki a Anderson uklízeli náklad na obytné palubě.
Kolem 08:15 UT: Zkušební zážeh motorů RCS [=Reaction Control System].
Zkušební zapojení hydraulického čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit].
Nácvik přistávacího manévru raketoplánu na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer].
Telekonference s ídicím střediskem k problematice přistávacího manévru.
Tisková videokonference.
Dutton a Jamazaki připravovali videosystém pro záznam průběhu letu během sestupu atmosférou.
Zkouška spojení v pásmu VHF s kosmodromem KSC.
Zkouška spojení v pásmu VHF se střediskem Dryden Flight Research Center na základně Edwards AFB, CA (USA).
17:31:25 UT: Korekce dráhy oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=14 s, Δv=5.8 m/s).
20:21 UT: Zahájen odpočinek.
2010-04-19 04:21 UT: Ukončen odpočinek.
11:00 UT: Přistání na 222. oběhu na Floridě bylo pro nízkou oblačnost nad kosmodromem odvoláno.
12:48:36 UT: /Zrušeno/ První možnost přistání raketoplánu na letišti SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na Floridě na 222. oběhu.
12:55 UT: Přistání na 223. oběhu na Floridě bylo pro nízkou oblačnost nad kosmodromem odvoláno.
14:23:30 UT: /Zrušeno/ Druhá možnost přistání raketoplánu na letišti SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na Floridě na 223. oběhu.
2010-04-20 11:34:08 UT: /Zrušeno/ Třetí možnost přistání raketoplánu na letišti SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na Floridě na 237. oběhu.
11:41 UT: Zahájen manévr změny orientace do polohy pro brzdicí manévr.
11:43 UT: Ředitel letu dal konečný souhlas s uskutečněním brzdicího manévru pro přistání na Floridě.
11:58 UT: Spuštěno jedno čerpadlo APU [=Auxilliary Power Unit] hydraulického systému.
12:01 UT: Ukončen manévr změny orientace do polohy pro brzdicí manévr.
12:02:59 UT: Brzdicí manévr raketoplánu oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] (t=181 s, Δv=92.4 m/s) pro čtvrtou možnost přistání na Floridě na 238. oběhu nad bodem 46.73° j.š., 80.67° v.d.
Kolem 12:09 UT: Přechod do orientace pro vstup do atmosféry.
Vypuštění pohonných látek z předního modulu motorů RCS [=Reaction Control System].
12:24 UT: Spuštěna zbývající dvě čerpadla hydraulického systému APU [=Auxilliary Power Unit].
12:36:38 UT: Vstup do atmosféry nad bodem o souřadnicích 45.90° s.š., 176.92° z.d. ve výšce 121.9 km 8271 km od místa přistání.
13:01:17 UT: /Zrušeno, plánovaný okamžik/ První možnost přistání raketoplánu na letecké základně Edwards AFB, CA (USA) na 238. oběhu.
13:08:35 UT /plán 13:08:37 UT: Při čtvrté možnosti přistání dosedl raketoplán na 238. oběhu hlavním podvozkem na dráhu 33 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC.
13:08:47 UT: Dosedlo příďové kolo.
13:09:33 UT: Raketoplán se zastavil.
Kolem 14:00 UT: Osádka přestoupila z raketoplánu do transportního zařízení CTV [=Crew Transport Vehicle].
Kolem 20:00 UT: Raketoplán byl převezen do montážní haly OPF-3 [=Orbiter Processing Facility] k poletovému odstrojení a zahájení příprav k letu STS 133.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-131 : Experiment Express. - Washington, DC : NASA, 2010. - [Cit. 2010-03-27].     (http://www.nasa.gov/pdf/435885main_sts131_press_kit.pdf).
 3. Shuttle mission preview: Trucking cargo to space / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-04. - [Cit. 2010-04-05].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100404preview/).
 4. NASA'S Shuttle Discovery Heads to Station After Predawn Launch / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2010-04-05. - (Release ; 10-076). - [Cit. 2010-04-05].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/apr/HQ_10-076_sts131_launch.html).
 5. Discovery launches at first attempt - ET-135 debuting intertank mitigation / C. Bergin. - NSF. - 2010-04-04. - [Cit. 2010-04-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/04/live-discovery-status-et-135-debuting-intertank-mitigation/).
 6. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-04-04. - [Cit. 2010-04-05].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/status.html).
 7. Spacewalk choreography to replace station's coolant tank / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-08. - [Cit. 2010-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100408fd5/index.html).
 8. Spacewalk No. 1 begins / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-09. - [Cit. 2010-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100408fd5/index2.html).
 9. New ammonia tank removed from shuttle Discovery's bay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-09. - [Cit. 2010-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100408fd5/index3.html).
 10. Spacewalk No. 1 ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-09. - [Cit. 2010-04-09].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100408fd5/index4.html).
 11. STS-131 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - (Status Report ; STS-131-09). - [Cit. 2010-04-09].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts131/news/STS-131-09.html).
 12. Extra day added to space shuttle Discovery's mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-09. - [Cit. 2010-04-10].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100409fd6/index.html).
 13. Station to get new coolant tank during spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-10. - [Cit. 2010-04-11].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100410fd7/index.html).
 14. Depleted station ammonia tank removed by astronauts / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-11. - [Cit. 2010-04-11].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100410fd7/index2.html).
 15. New ammonia tank installed after bolt troubles / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-04-11. - [Cit. 2010-04-11].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts131/100410fd7/index3.html).
 16. EVA-2 completes eventful ATA replacement - previous EVA issues reviewed / C. Bergin. - NSF. - 2010-04-11. - [Cit. 2010-04-11].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/04/eva-2-ata-replacement-previou-eva-issues-reviewed/).
 17. Muscle Atrophy Research and Exercise System (MARES). - Washington, DC : NASA. - 2010-04-02. - [Cit. 2010-04-12].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/station/science/experiments/MARES.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:54:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek