2007-050 sine - Harmony

Název objektuHarmony
Node-2
SSCsine
Start2007-10-23 15:38:18.960 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
Výrobce Itálie, Alcatel-Alenia Space
USA, Boeing
Kategoriemodul stanice
Hmotnost vzletová 13 500 kg
na dráze 15 300
PoznámkaPůvodní název Node-2. Definitivní název dostal 2007-03-12 na základě návrhů, předložených 2 200 studenty; byl zvolen název, který nezávisle přišel ze 6 škol - "Harmony" (česky "Harmonie" nebo lépe "Soulad").

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-10-31.94 G 51.64° 91.38 min 340 km 345 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma Thales Alenia Space (dříve Alenia Spazio), Cannes (Francie) v závodě Torino (Itálie); části vnitřního vybavení (např. chlazení, elektrické rozvody, osvětlení, požární detektory kouře aj.) zhotovila a namontovala firma The Boeing Co., Seattle, WA (USA) v závodě v Huntington Beach, CA (USA), která též testovala spojovací uzly CBM [=Common Berthing Mechanism]. Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Modul tvaru válce o délce 6.706 m a maximálním průměru 4.480 m slouží k jako propojovací uzel. Válcový trup je stavebně dělen do dvou částí o délce 2×3.074 m každá (celkem 6.148 m) a průměru 4.267 m. Válec je ukončen dvěma dny tvaru komolého kužele o výšce 0.279 m, maximálním průměru 4.267 m a minimálním 2.515 m. K připojení k dalším modulům je vybaven šesticí spojovacích uzlů CBM [=Common Berthing Mechanism] o vnějším průměru 2.032 m; z toho jeden pasivní typu PCBM [=Passive Common Berthing Mechanism], umístěný v jednom kuželovitém dnu modulu a další aktivní typu ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] v protějším dnu. Zbývající 4 aktivní uzly jsou umístěny křížově v bocích válcové části. Vnitřní hermetizovaný prostor činí 75.5 m3, z toho volně využitelný je 34.8 m3. Předměty a zařízení se odkládají a instalují do osmi uzavíratelných standardních skříní integrovaných v konstrukci. Na vnější straně trupu je umístěn přípojný bod PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] pro napojení staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System]. Modul slouží především jako křižovatka pro přechod a spojení do jiných částí komplexu. V současné době se využívají 4 spojovací uzly a to pro vlastní připojení, dále evropského modulu Columbus, japonského JEM Experiment Logistics Module Pressurized Section a JEM Pressurized Module (bližší informace níže v propojení modulů). Zbývající uzly se budou užívat především k dočasnému umísťování nákladních modulů.

V prostorách modulu byly dodatečně instalovány spací kóje.

Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room], které je součástí MCC-H [=Mission Control Center - Houston], se nachází v areálu NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+XACBMod vzletu2007-12-11neobsazeno  
2007-12-11dosudPMA-2-XPCBM
-XPCBMod vzletu2007-10-26neobsazeno  
2007-10-262007-11-14Unity+YACBM
2007-11-14dosudDestiny ACBM
+YACBMod vzletu2008-02-11neobsazeno  
2008-02-11dosudColumbus-XPCBM
-YACBMod vzletu2008-06-03neobsazeno  
2008-06-03dosudKibo PM+XPCBM
+ZACBMod vzletu2008-11-17neobsazeno  
2008-11-172008-11-26MPLM Leonardo-XPCBM
2008-11-26dosudneobsazeno  
-ZACBMod vzletu2008-03-14neobsazeno  
2008-03-14dosudKibo ELM-PS+ZPCBM

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2007-10-23 15:38:18.960 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Discovery (let STS 120, 2007-050A).
2007-10-26 Parazynski a Wheelock během výstupu STS 120/EVA-1 do volného prostoru připravili modul Harmony k vyzdvižení z nákladového prostoru raketoplánu.
13:40 UT: Modul Harmony byl vyzdvižen staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z nákladového prostoru raketoplánu.
15:35 UT: Modul Harmony byl zachycen stykovacím uzlem CBM [=Common Berthing Mechanism] k modulu Unity.
15:38 UT: Pevné spojení modulů Harmony a Unity bylo ukončeno.
2007-11-02 Instalace a úpravy vnitřního vybavení modulu Harmony.
2007-11-09 Whitson[ová] a Malenčenko v průběhu výstupu do volného prostoru z modulu Quest odpojili kabely mezi modulem Destiny a přechodovým tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] v rámci příprav k přemístění tunelu na modul Harmony.
2007-11-12 11:35 UT: Whitson[ová] a Tani zahájili demontáž sady kotvících šroubů z PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two], jejíchž odstranění bylo nutné k následnému přesunu tunelu na modul Harmony.
12:02 UT: Dokončena demontáž kotvících šroubů z PMA-2, který tak byl připraven k přesunu pomocí manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na přední spojovací uzel modulu Harmony.
10:12 UT: Tani odpojil PMA-2 z modulu Destiny a zahájil tím přesun a montáž na přední spojovací uzel modulu Harmony.
11:20 UT: Připojení tunelu PMA-2 k modulu Harmony.
13:29 UT: Aktivací spojovacích šroubů mezi modulem PMA-2 a Harmony bylo pevné spojení obou dílů ukončeno.
2007-11-14 10:58 UT: Demontáž spojovacích šroubů mezi moduly Unity a Harmony zahájena.
09:27 UT: Tani zahájil vlastní přemístění modulu Harmony s připojeným tunelem PMA-2 manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
10:32 UT: Modul Harmony byl usazen na přední stykovací uzel ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] modulu Destiny.
10:45 UT: Dotačením 16 spojovacích šroubů bylo ukončeno spevné spojení modulů Harmony a Destiny.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi moduly Destiny a Harmony.
16:45 UT: Otevřeny průlezy mezi moduly Destiny a Harmony.
2007-11-20 V průběhu výstupu EVA-11 [=Extravehicular Activity] z modulu Quest Whitson[ová] a Tani instalovali a propojili potrubí kapalného amoniaku pro termoregulační systém modulu Harmony a kabely elektrických a datových rozvodů mezi Destiny, Harmony a tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two]. Instalovali na bok modulu Harmony také kabely systému SSPTS [=Station-to-Shuttle Power Transfer System] přenosu elektrické energie za stanice na připojené raketoplány.
2007-11-24 V průběhu výstupu EVA-12 [=Extravehicular Activity] z modulu Quest Whitson[ová] a Tani dokončili instalaci a propojování potrubí a kabelů mezi modulem Harmony a komplexem.
Pro profouknutí potrubí termoregulačního systém dusíkem byl do nich napuštěn kapalný amoniak.
2008-02-11 14:13 UT: Walheim a Love zahájili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
21:44 UT: Připojení evropského laboratorního modulu Columbus (COF [=Columbus Orbital Facility]) k propojovacímu modulu Harmony (Node-2).
22:11 UT: Walheim a Love ukončili výstup do volného prostoru STS 122/EVA-1 z modulu Quest v trvání 7 h 58 min (plán 6 h 30 min).
2008-03-14 Linnehan a Reisman připravili modul ELM-PS k přesunu z nákladového prostoru raketoplánu (aktivace CBM uzlu a sejmutí ochran). Ve stejný den pak byl modul dočasně přesunut robotickým ramenem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na spojovací uzel -Z na modulu Harmony.
2008-06-06 Modul ELM-PS byl plánovaně přesunut ze spojovacího uzlu -Z modulu Harmony na modul Kibo-PM.
2008-06-03 15:32 UT: Garan a Fossum přepojením skafandrů na vnitřní zdroje elektřiny oficiálně zahájili výstup STS 124/EVA-1 (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
23:01 UT: Připojení modulu Kibo PM [=Pressurized Module] k modulu Harmony (Node-2). 23:10 UT: Garan a Fossum zahájením napouštění vzduchu do přechodové komory ukončili výstup STS 124/EVA-1 (trvání 6 h 48 min, plán 6 h 30 min). Údržba skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] po výstupu. Zahájena první fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM [=Common Berthing Mechanism] mezi moduly Harmony a Kibo-PM. Zahájena druhá fáze zamykání zámků stykovacího uzlu CBM mezi moduly Harmony a Kibo-PM. Vypojení kamery CBCS ve stykovacím uzlu CBM mezi moduly Harmony a Kibo-PM a její demontáž.
2008-11-17 18:01 UT: Připojení modulu MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo ke spodnímu stykovacímu uzlu ACBM [=(Active Common Berthing Mechanism] modulu Harmony.
2008-11-26 Uzavření průlezů mezi modulem Harmony a nákladním modulem MPLM [=Multi-Purpose Logistics Module] Leonardo.
Vypuštění atmosféry z vestibulu mezi komplexem ISS a nákladním modulem MPLM Leonardo a kontrola jeho hermetičnosti.
22:01 UT: Odpojení modulu MPLM Leonardo od Harmony.

Literatura

  1. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-18 19:08:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Michal Polák, Antonín Vítek