2011-008A - STS 133

Název objektuSTS 133
Discovery F-39
Shuttle Mission 133
ISS-ULF-5
SSC37371
Start2011-02-24 21:53:24.016 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2011-03-09 16:57:17 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost12.7944 dne, tj. 0.0350 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnostvzletová 2 052 605 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2011-02-24 Země 2011-03-09 Země Steven W. Lindsey USA 5 CDR
Eric A. Boe USA 2 PLT
Benjamin A. Drew USA 2 MS1
Stephen G. Bowen USA 3 MS2
Michael R. Barratt USA 2 MS3
Nicole P. Stott[ová] USA 2 MS4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-02-24.94 G 51.64° 88.38 min 156 km 233 km  
11-02-25.48 G 51.64° 88.82 min 199 km 233 km  
11-02-25.72 G 51.67° 88.97 min 209 km 238 km  
11-02-25.91 G 51.64° 88.91 min 209 km 233 km  
11-02-26.23 G 51.65° 88.97 min 213 km 234 km  
11-02-26.71 G 51.65° 91.57 min 349 km 354 km  
11-03-09.15 G 51.64° 91.26 min 318 km 355 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-144/RSRM-112 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-137 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2044, 2048 a 2058 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru se nacházel náklad, mj.:

Předchozím letem raketoplánu je STS 132 (2010-019A), následujícím je STS 134 (2011-020A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je ATV-2 [=Automated Transfer Vehicle] "Johannes Kepler" (2011-007A), následujícím je Sojuz-TMA 21 "Gagarin" (2011-012A).

Průběh letu

Datum Událost
2011-02-24 21:53:24.016 UT: Vzlet12.
21:55:34 UT: Odhození vzletových stupňů SRB [=Solid Rocket Booster].
21:57:15 UT (T +3:51): Pozorován úlomek odpadlý z nádrže ET [=External Tank], který narazil do spodní části trupu v blízkosti dveří šachty předního podvozku.
V průběhu aktivní fáze letu byly celkem pozorovány 4 odpadlé úlomky.
22:01:56 UT: Vypojení hlavních motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
22:02:14 UT: Odhození nádrže ET [=External Tank].
22:31:54 UT: Manévr OMS-2 (t=63.4 s, Δv=29.4 m/s) oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 23:26 UT: Otevření dveří nákladového prostoru.
V průběhu otevírání dveří bylo pozorováno několik objektů FOD [=Foreign Object Debris], které se vzdálily od raketoplánu.
Kolem 23:30 UT: Řídicí středisko MCC-H vydalo souhlas s pokračováním letu.
Kolem 23:34 UT: Odklopena krycí dvířka sledovače hvězd.
2011-02-25 Kolem 00:00 UT: Vyklopení parabolické antény pro spojení v pásmu Ku a radiolokaci z nákladového prostoru raketoplánu.
Instalace a oživení systému GIRA [=Galley Iodine Removal Assembly] pro odstraňování dezinfekčního jódu z pitné vody.
Kolem 01:28:56 UT: Korekční manévr (t=28.8 s, Δv=19.9 m/s) NC-1 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kolem 01:50 UT Oživení robotického manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Prověrka robotického manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kolem 02:45 UT: Ukončeny prověrky manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
03:56 UT: Zahájen odpočinek osádky.
11:53 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Boe a Drew vyzvedli manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] prodlužovací tyč OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Bowen provedl fotodokumentaci nákladu na obytné palubě.
14:43:53 UT: Korekce dráhy NC-2 (t=13.2 s, Δv=3.0 m/s) pravým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System].
Barratt a Stott[ová] instalovali na obytné palubě veloergometr.
Kontrola pravoboční náběžné hrany křídla přístroji LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] na tyči OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Příprava nákladu na obytné palubě k přeložení na palubu stanice.
Kontrola přídě raketoplánu přístroji LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] na tyči OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Vybalení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kontrola levoboční náběžné hrany křídla přístroji LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] na tyči OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Uložení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do nákladového prostoru raketoplánu a odpojení od manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Naplnění sáčků DIDB [=Disposable In-suit Drink Bag] pitnou vodou a jejich uložení do skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Připrava skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy do volného prostoru k transportu na palubu stanice.
Odeslání výsledků průzkumu náběžné hrany a přídě raketoplánu do střediska MCC-H.
Instalace televizní kamery do okénka průlezu stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System].
Vysunutí příruby stykovacího modulu ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
2011-02-26 Členové osádky se podrobili vyšetření očí v rámci experimentu Visual Acuity.
Příprava a kontrola vybavení pro kontrolu setkávacích manévrů se stanicí.
01:06:18 UT: Koremkční manévr (t=24.0 s, Δv=1.8 m/s) NC-3 2 motory RCS [=Reaction Control System].
03:53 UT: Zahájen odpočinek osádky.
11:53 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Zapojení počítačů skupiny B.
14:15:59 UT: Korekční manévr (t=83.4 s, Δv=39.4 m/s) NH oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
15:01:24 UT: Korekční manévr (t=65.6 s, Δv=31.4 m/s) NC-4 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
15:35:42 UT: Korekční manévr (t=18.0 s, Δv=0.2) NCC motory RCS [=Reaction Control System].
18:33:24 UT: Korekční manévr (t=10.6 s, Δv=2.6 m/s) Ti levým motorem OMS [=Orbital Maneuvering System] pro zahájení závěrečného přibližování ke stanici.
Kolem 18:08 UT: Vyrovnání rychlostí se stanici v bodě přibližně 180 m pod ISS (1998-067A).
18:15 UT: Raketoplán zahájil rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování ze stanice ISS (1998-067A)12.
Snímkování tepelné ochrany raketoplánu z modulu Zvezda stanice ISS (1998-067A).
18:23 UT: Raketoplán ukončil rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování ze stanice (trvání 8 min 33 s).
18:26 UT: Zahájen přelet raketoplánu manévrem TORVA [=Twice Orbital Rate Rbar to Vbar Approach] z bodu 180 m pod stanicí do bodu 120 m před stanicí.
18:40 UT: Vydán souhlas s připojením raketoplánuu ke stanici.
Zahájeno závěrečné přibližování k přechodovému tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
19:14:19 UT /plán 19:15:54 UT/: Připojení raketoplánu k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A)13,14.
Vypojení počítačů skupiny B.
20:04 UT: Po utlumení kmitů bylo dokončeno přitažení přírub stykovacího uzlu, uzamčeny zámky a dosaženo pevného spojení.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
21:16 UT: Otevření průlezů mezi raketoplánem a stanicí15.
Přivítání osádek15.
První analýza dat z průzkumu tepelné ochrany raketoplánu potvrdila, že ani panely RCC [=Reinforced Carbon-Carbon], ani dlaždice TPS [=Thermal Protection System] nedoznaly žádné poškození.
Pracovní den pokračuje.
2011-02-26 až
2011-03-07
Raketoplán součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-02-27 Pokračování pracovního dne.
Přenesení plošiny ELC-4 [=ExPRESS [=Expedite the Processing of Experiments to the Space Station] Logistics Carrier] z nákladového prostoru raketoplánu a její připojení k pravoboční příhradové konstrukci ITS-S3 [=Integrated Truss Structure - Starboard Three] stanice manipulátory SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] a SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)16.
Vzhledem k časovému skluzu v průběhu dokončení pevného připojení raketoplánu ke stanici a následných prací byl začátek odpočinku po dohodě s řídicími středisky přibližně o půl hodiny odložen.
Kolem 04:00 UT: Zahájen odpočinek osádky.
12:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Stott[ová], Lindsey a Barratt překládali náklad z obytné paluby raketoplánu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Kelly a Lindsey ukončili přečerpávání kyslíku z raketoplánu Discovery do zásobních nádrží stanice kompresorem ORCA [=Oxygen Recharge Compressor Assembly].
Všech osm amerických astronautů se zúčastnilo videokonference s televizními stanicemi Weather Channel, WBZ Radio, Boston, MA (USA), WSB-TV, Atlanta, GA (USA) a WTVT-TV, Tampa FL (USA).
Kelly připravil prostory modulu Quest pro přenocování astronautů Drew[a] a Bowen[a].
Drew a Bowen připravovali nářadí pro chystaný výstup STS 133/EVA-1 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru.
Kelly konfiguroval přívod kyslíku ze zásob raketoplánu pro dýchání z masek v modulu Quest.
Kelly, Nespoli a celá osádka raketoplánu studovala aktualizovaný plán výstupu STS 133/EVA-1 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-02-28 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Drew a Bowen zahájili v modulu Quest dýchání kyslíku z masek v ráci přípravy na výstup STS 133/EVA-1 [=Extravehicular Activity] do volného prostoru.
Snížení tlaku v prostorách modulu Quest na 703 hPa.
03:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
11:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Pokračovala překládka nákladu z obytné paluby raketoplánu na palubu stanice ISS (1998-067A).
13:13 UT: Drew a Bowen zahájili bezprostřední přípravy k výstupu do volného prostoru.
15:46 UT /plán 16:18 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Drew a Bowen oficiálně výstup do volného prostoru STS 133/EVA-1 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Drew a Bowen zejména instalovali prodloužení kabelu č. 612 a přemístili nefunkční čerpadlo amoniaku vnějšího okruhu ETCS [=External Thermal Control System] termoregulačního systému na skladovou plošinu ESP-2 [=External Stowage Platform] (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
22:20 UT /plán 23:43 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest ukončili Drew a Bowen oficiálně výstup do volného prostoru STS 133/EVA-1 v trvání 6 h 34 min (plán 6 h 25 min)17,18.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-01 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
Tým manažerů letu MMT [=Mission Management Team] rozhodl o prodloužení letu raketoplánu o jeden den.
Pokračovalo přemisťování nákladu oběma směry mezi obytnou palubou raketoplánu a komplexem ISS (1998-067A).
Připojení modulu "Leonardo" PMM [=Permanent Multipurpose Module] ke komplexu ISS (1998-067A)19,20,21,22.
2011-03-02 02:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
Tým manažerů MMT [=Mission Management Team] na doporučení skupiny DAT [=Damage Assessment Team] prohlásil raketoplán za způsobilý pro přistání.
10:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Pokračovalo přemisťování nákladu oběma směry mezi obytnou palubou raketoplánu a komplexem ISS (1998-067A).
Kolem 12:15 UT: Drew a Bowen zahájili bezprostřední přípravy k výstupu do volného prostoru.
15:42 UT: /plán 15:18 UT/: Přepojením skafandrů na vnitřní zdroje energie zahájili Drew a Bowen oficiálně výstup do volného prostoru STS 133/EVA-2 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Drew a Bowen zejména vypustili zbytky amoniaku z nefunkčního čerpadla PM ORU [=Pump Module Orbital Replacement Unit],instalovali reflektor na vozík CETA [=Crew and Equipment Transfer Aid], instalovali televizní kamery na robotický adaptér SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] "Dextre" manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] a usktuečnili drobné opravy (podrobnosti viz ISS, 1998-067A).
21:56 UT: /plán 21:48 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Drew a Bowen oficiálně ukončili výstup do volného prostoru STS 133/EVA-2 v trvání 6 h 14 min (plán 6 h 30 min)23,24,25,26.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-03 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
01:53 UT: Zahájen odpočinek osádky.
Tým manažerů MMT [=Mission Management Team] rozhodl o prodloužení letu raketoplánu o další den.
09:53 UT: Ukončen odpočinek osádky.
14:03:37 UT: Korekce dráhy komplexu (t=28 min 49 s, Δv=1.0 m/s) vernierovými motory raketoplánu; průměrná výška dráhy (velká poloosa) se zvětšila o 1.75 km.
Pokračovalo přemisťování nákladu oběma směry mezi obytnou palubou raketoplánu a komplexem ISS (1998-067A).
Uskutečnil se rozhovor amerického prezidenta Obamy s celou osádkou stanice ISS (1998-067A) a raketoplánu27,28,29.
V druhé polovině dne měli členové osádky raketoplánu 3.5 hodiny osobní volno.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-04 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
01:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
09:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Zahájeno doplňování dusíku do atmosféry stanice ze zásob raketoplánu Discovery (let STS 133, 2011-008A).
Pokračovala příprava vnitřních prostor skladového modulu "Leonardo" PMM [=Permanent Multipurpose Module] k provozu.
Američtí astronauti uskutečnili videokonferenci se studenty na stáži ve středisku POIC [=Payload Operations Integration Center], Huntsville, AL (USA) a zaměstnanci týmu NETS [=NASA Educational Technology Services], Huntsville, AL (USA).
Slavnostní podepsání vlajky modulu "Leonardo" PMM [=Permanent Multipurpose Module] všemi členy obou osádek.
Společná tisková konference30.
Společné snímkování obou osádek.
Ukončeno doplňování dusíku do atmosféry stanice ze zásob raketoplánu Discovery (let STS 133, 2011-008A).
Zahájeno doplňování kyslíku do atmosféry stanice ze zásob raketoplánu Discovery (let STS 133, 2011-008A).
Ukončeno doplňování kyslíku do atmosféry stanice ze zásob raketoplánu Discovery (let STS 133, 2011-008A).
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-05 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
00:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
08:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Pokračovala příprava vnitřních prostor skladového modulu "Leonardo" PMM [=Permanent Multipurpose Module] k provozu.
Naplnění 3 nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu ISS (1998-067A).
Doplnění kyslíku do ovzduší ISS (1998-067A) ze zásob raketoplánu.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-06 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
00:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
08:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Bowen a Drew zabalili svoje skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravky a přemístili je z modulu Quest na palubu raketoplánu.
Konfigurace přechodové komory raketoplánu pro nouzové použití v případě potřeby.
Přenášení nákladu určeného pro dopravu na Zemi ze stanice ISS (1998-067A) a jeho uložení na obytné palubě raketoplánu.
Zahájeno doplňování kyslíku do atmosféry stanice ISS (1998-067A) ze zásob raketoplánu.
Ukončení přečerpávání dusíku do zásobních vysokotlakých nádrží HPGT [=High Pressure Gas Tank] modulu Quest ze zásob raketoplánu.
Kontrola záchranných jednotek SAFER [=Simplified Aid For EVA Rescue] pro skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a jejich přenesení na palubu raketoplánu z modulu Quest.
Naplnění 2 nádržek CWC-I [=Collapsible Water Container - Iodine] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu ISS (1998-067A).
Ukončení přečerpávání kyslíku do zásobních vysokotlakých nádrží HPGT [=High Pressure Gas Tank] modulu Quest ze zásob raketoplánu.
Osádka raketoplánu měla v odpoledních hodinách necelé tři hodiny osobní volno.
Bowen a Barratt připravili a kontrolovali navigační vybavení pro let v blízkosti stanice.
Ukončeno doplňování kyslíku do atmosféry stanice ISS (1998-067A) ze zásob raketoplánu.
Ukončení přečerpávání kyslíku do zásobních vysokotlakých nádrží HPGT [=High Pressure Gas Tank] modulu Quest ze zásob raketoplánu.
Demontáž systému přečerpávání kyslíku na palubu stanice ISS (1998-067A).
Rozloučení osádek.
21:11 UT: Uzavření průlezů mezi stanicí ISS (1998-067A) a raketoplánem.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] a stykovacím modulem ODS [=Orbiter Docking System] raketoplánu.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-07 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
00:23 UT: Zahájen odpočinek osádky.
08:23 UT: Ukončen odpočinek osádky.
Zapojení řídicích počítačů skupiny B.
11:59 UT: Zahájeno odemykání zámků stykovacího uzlu mezi raketoplánem a tunelem PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A).
12:00:10 UT: Odpojení raketoplánu Discovery od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two].
12:33 UT: Boe zahájil ve vzdálenosti přiblžně 160 m od stanice inspekční oblet ISS.
13:09 UT: První úhybný manévr (Δv=0.5 m/s) raketoplánu od stanice.
13:43 UT: Druhý úhybný manévr raketoplánu od stanice.
Vypojení řídicích počítačů skupiny B.
Bowen a Stott[ová] vybalili skafandry EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a uložili je do přechodové komory.
Kontrola náběžné hrany a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Uložení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] s přístroji do lůžka v nákladovém prostoru.
Odpojení prodlužovací tyče OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] od manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Zaparkování manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] v lůžku v nákladovém prostoru a jeho vypojení.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-08 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
00:23 UT: Zahájen odpočinek.
08:23 UT: Ukončen odpočinek.
Lindsey, Boe a Stott[ová] kontrolovali řídicí systém raketoplánu.
Zkušební zážeh řídicích motorů RCS [=Reaction Control System] raketoplánu.
Úklid prostor raketoplánu před přistáním.
Kolem 12:23 UT: Zážehy řídicích motorů RCS [=Reaction Control System] raketoplánu pro potřeby experimentu RAMBO.
Lindsey a Boe nacvičovali na počítačovém simulátoru PILOT pilotáž během přistávacího manévru.
Videokonference s odborníky ve středisku MCC-H k problematice přistávacího manévru.
Tisková videokonference.
Příprava videosystému pro záznam během sestupu z oběžné dráhy.
Prověrka spojení raketoplánu se stanicemi na kosmodromu KSC v pásmu UHF.
Demontáž a uložení veloergometru na obytné palubě raketoplánu.
Korekce oběžné dráhy OA [=Orbit Adjust].
Vypojení impaktních detektorů WLES [=Wing Leading Edge Sensor] pod náběžnou hranou křídla raketoplánu.
24:00 UT: Pracovní den pokračuje.
2011-03-09 00:00 UT: Pokračování pracovního dne.
00:23 UT: Zahájen odpočinek.
08:23 UT: Ukončen odpočinek.
11:52 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
13:19 UT: Uzavřeny a uzamčeny dveře nákladového prostoru.
13:21 UT: Řídicí středisko dalo souhlas, aby počítače přešly na program OPS-3, pro pilotáž během sestupu z oběžné dráhy.
Kolem 13:32 UT: Řídicí počítače přešly na program OPS-3.
15:52:04 UT: /Plán/ Brzdicí manévr (t=147 s, Δv=84.1 m/s) raketoplánu oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System] pro přistání na 202. oběhu nad bodem souřadnicích 6.08° j.š., 91.15° v.d.
16:25:57 UT: /Plán/ Vstup do zemské atmosféry na 202. oběhu ve výši 121.6 km rychlostí 7.59 km nad bodem o souřadnicích 28.78° j.š., 127.87° z.d. ve vzdálenosti 8136 km od místa přistání.
16:57:17 UT /plán 16:57:44 UT/: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF [=Shuttle Landing Facility] kosmodromu KSC na oběhu 20231.
16:57:28 UT: Dosedlo příďové kolo.
16:58:14 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. The final flight of Discovery : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2010. - [Cit. 2010-10-25].     (http://www.nasa.gov/pdf/491387main_STS-133%20Press%20Kit.pdf).
 3. STS-133 Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 2010. - [Cit. 2010-10-25].     (http://www.nasa.gov/pdf/484114main_STS133%20Mission%20Summary_10_15_10.pdf).
 4. NASA Updates Shuttle Target Launch Dates For Final Two Flights / J. Yembrick, K. Herring, A. Beutel. - Washington, DC : NASA. - 2010-07-01. - (Release ; 10-157). - [Cit. 2010-07-01].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jul/HQ_10-157_STS_Launch_Dates.html).
 5. Official launch dates targeted for remaining shuttles / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2010-07-01. - [Cit. 2010-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/100701dates/).
 6. STS-133: Evaluating the concern of stringer foam loss - 2011 launch more likely / C. Bergin. - NSF. - 2010-11-30. - [Cit. 2010-12-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/11/sts-133-evaluating-concern-stringer-foam-loss-2011-launch-more-likely/).
 7. STS-133: Tanking Test planned - Launch slips to Feb 3, 2011 / C. Bergin. - NSF. - 2010-12-02. - [Cit. 2010-12-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/12/sts-133-tanking-test-planned-rollback-modification-options/).
 8. NASA managers realigning ISS manifest following STS-133 slip to February / P. Harding, C. Bergin. - NSF. - 2010-12-03. - [Cit. 2010-12-05].     (http://www.nasaspaceflight.com/2010/12/nasa-realigning-iss-manifest-following-133-slip-february/).
 9. NASA Targets Shuttle Discovery's Launch For No Earlier Than Feb. 3 / S. Schierholz, K. Herring. - Washington, DC : NASA. - 2010-12-03. - (Release ; 10-321). - [Cit. 2010-12-04].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/dec/HQ_10-321_STS-133_Launch.html).
 10. NASA Updates Shuttle Target Launch Dates For Two Flights / M. Curie, B. Dean. - Washington, DC : NASA. - 2011-01-13. - (Release ; 11-016]. - [Cit. 2011-01-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-016_STS_Launches.html).
 11. Astronaut Steve Bowen Named To STS-133 Space Shuttle Crew; Media Teleconference scheduled for 3:30 p.m. CST / J. Buck, N. Cloutier-Lemasters. - Washington, DC : NASA. - 2011-01-19. - (Release ; 11-023). - [Cit. 2011-01-19].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/jan/HQ_11-023_STS-133_Spacewalker.html).
 12. STS-133 - Rendezvous Pitch Maneuver. - Space Multimedia. - 2011-02-26. - [Cit. 2011-02-27].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6467).
 13. Discovery Completes Visually Spectacular Docking to Space Station / C. Gebhardt. - NSF. - 2011-02-26. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/02/discovery-visually-spectacular-docking-space-station/).
 14. STS-133 - Discovery - ISS Docking. - Space Multimedia. - 2011-02-26. - [Cit. 2011-02-27].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6468).
 15. STS-133 - Discovery - ISS Crew Hatch Opening and Welcome Ceremony. - Space Multimedia. - 2011-02-26. - [Cit. 2011-02-27].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6469).
 16. STS-133: Pristine Discovery enjoying her docked mission swansong / C. Bergin. - NSF. - 2011-02-27. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/02/sts-133-pristine-discovery-docked-mission-swansong/).
 17. STS-133: EVA-1 completed; Endeavour Rolls to VAB one last time / C. Gebhardt. - NSF. - 2011-02-28. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/02/discovery-eva-1-endeavour-rolls-vab-last-time/).
 18. STS-133 - EVA 1 - Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-02-28. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6487).
 19. STS-133: PMM successfully installed - Soyuz flyabout cancelled / C. Gebhardt, C. Bergin. - NSF. - 2011-03-01. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/03/sts-133-pmm-successfully-installed-soyuz-flyabout-cancelled/).
 20. Space station to receive its Italian float-in closet today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-01. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110301fd6/index.html).
 21. International Space Station gets a roomy float-in closet / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-01. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110301fd6/index3.html).
 22. STS-133 - Flight Day 6 Highlights. - Space Multimedia. - 2011-03-02. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6494).
 23. Spacewalk No. 2 on tap for Discovery astronauts today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-02. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110302fd7/index.html).
 24. STS-133: Final Spacewalk completed - Extra +1 Day / C. Gebhardt, C. Bergin. - NSF. - 2011-03-02. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/03/misc-tasks-final-spacewalk-plus-1-day-option/).
 25. Managers pleased with progress of the mission / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-02. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110302fd7/index2.html).
 26. STS-133 - EVA 2 - Full Coverage (new downloadlinks). - Space Multimedia. - 2011-03-02. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6497).
 27. President Obama to call the shuttle and station crews / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-03. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110303fd8/index.html).
 28. Orbiting astronauts receive presidential phone call / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2011-03-03. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts133/110303fd8/index3.html).
 29. STS-133 - Call to the Discovery / ISS Crews by President Barack Obama. - Space Multimedia. - 2011-03-03. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6505).
 30. STS-133 - Joint Crew News Conference. - Space Multimedia. - 2011-03-04. - [Cit. 2011-03-04].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6513).
 31. Space Shuttle Discovery Returns Home After Final Mission / J. Buck, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2011-03-09. - (Release ; 11-068). - [Cit. 2011-03-13].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/mar/HQ_11-068_Discovery_Lands.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-06-26 08:27:44 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek