2006-055 sine - ITS-P5

Název objektu ITS-P5 [=Integrated Truss Structure Port Five]
SSC(29647)
Start2006-12-10 01:47:34.973 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Boeing
Kategoriepilotovaná stanice
Hmotnost1864.26 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-12-10.10 G 51.63° 89.26 min 225 km 251 km  
06-12-11.99 G 51.63° 91.39 min 326 km 359 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Modul kosmické stanice ISS (1998-067A). Postavila jej firma The Boeing Co., Rocketdyne Power and Propulsion Div. (nyní Pratt & Whitney Rocketdyne), Tulsa, OK (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Příhradová konstrukce z hliníkových slitin o délce 3.373 m a průřezu tvaru obdélníku o rozměrech 4.547×4.243 m tvořící čtvrtou levoboční část hlavního nosníku stanice a sloužící jako distanční vložka mezi segmenty ITS-P4 a ITS-P6. Je tvořena jedinou příhradovou skříní. Na obdélníkových čelech jsou 2 spojovací systémy MRTAS [=Modified Rocketdyne Truss Attachment System], tvořenými po jednom primárním 3/4palcovém šroubovém spoji (celkem 4) a po dvou záložních šroubových spojích (celkem 8), dotahovaných ručně a umístěných v rozích čel, a to:

Na segmentu je dále umístěno následující vybavení: Přemístitelně je na konstrukci umístěno madlo PVRGF [=Photovoltaic Radiator Grapple Fixture] se čtyřmi šroubovými upevněními ke konstrukci a dvěma úchopovými kotvičkami pro zachycení manipulátory SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System] a SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System], určené pro: Řídicí středisko ISSFCR [=International Space Station Flight Control Room] se nachází v areálu NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 15 roků.

Propojení modulů

UzelTyp uzluObsazen
OdDoObjektemUzelTyp uzlu
+YMRTAS-Aod vzletu2006-12-12neobsazeno  
2006-12-12dosudITS-P4-YMRTAS-P
-YMRTAS-Pod vzletudosudneobsazeno  

Orientace os sestavy stanice ISS a jednotlivých modulů je převzata z materiálů NASA, používaných pro vápočet plánovaných hmotností jednotlivých konfigurací a momentů setrvačnosti stanice pro potřeby skupiny letové dynamiky (Space Station Analysis Coordinate System). Při jiných příležitostech mohou být používány jiné orientace základních os.

Průběh letu

Datum Událost
2006-12-10 01:47:34.973 UT: Vzlet na palubě raketoplánu Discovery (let STS 116, ISS-12A.1, 2006-055A).
2006-12-12 Připojen k příhradové konstrukci ITS-P4.
2006-12-12 a dále Součást stanice ISS (1998-067A).

Literatura

  1. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).
  2. Projekt ISS [=International Space Station] alias MKS / A. Vítek. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/XXX/ISS.HTM).
  3. STS-116: Power up for science : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/pdf/162182main_STS-116_Press_Kit.pdf).
  4. Space Truss / B. Fortner. - Civil Engineering Magazine. - April 2000. - [Cit. 2004-08-16].     (http://www.pubs.asce.org/ceonline/0400feat.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 20:02:45 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek