2009-038A - STS 127

Název objektuSTS 127
Endeavour F-23
Shuttle Mission 127
ISS-2J/A
SSC35633
Start2009-07-15 22:03:09.984 UT, Eastern Test Range, Endeavour
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2009-07-31 14:48:09.984 UT, Kennedy Space Center, SLF Rwy 15
Životnost15.6979 dne, tj. 0.0430 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 2049885 kg
vzletová družicového stupně 119939 kg
přistávací družicového stupně 97389

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2009-07-15 Země 2009-07-31 Země Mark L. Polansky USA 3 CDR
Douglas G. Hurley USA 1 PLT
David A. Wolf USA 4 MS1
Christopher J. Cassidy USA 1 MS2
Julie Payette[ová] CAN 2 MS3
Thomas H. Marshburn USA 1 MS4
2009-07-15 Země 2009-07-17 1998-067A Timothy L. Kopra USA 1 MS5
2009-07-28 1998-067A 2009-07-31 Země Koichi Wakata JPN 3 MS5

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-07-15.95 G 51.63° 88.38 min 156 km 233 km  
09-07-16.25 G 51.64° 88.70 min 180 km 240 km  
09-07-16.78 G 51.66° 88.75 min 178 km 247 km  
09-07-16.92 G 51.64° 88.78 min 187 km 241 km  
09-07-17.36 G 51.64° 88.80 min 187 km 244 km  
09-07-17.79 G 51.64° 91.46 min 342 km 351 km  
09-07-18.42 G 51.64° 91.49 min 344 km 351 km  
09-07-28.96 G 51.64° 91.34 min 338 km 342 km  
09-07-29.03 G 51.64° 91.37 min 337 km 346 km  
09-07-30.11 G 51.62° 91.17 min 325 km 339 km  
09-07-30.17 G 51.64° 91.25 min 332 km 340 km  
09-07-30.66 G 51.64° 91.19 min 328 km 337 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Endeavour sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-138/RSRM-106/RSRM-106 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. 131 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-105 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2045, 2060 a 2054 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru jsou uloženy následující objekty o celkové hmotnosti přibližně 13 645 kg:

Podél závěsu dveří nákladového prostoru jsou umístěny: Předchozím letem raketoplánu ke stanici ISS (1998-067A) je STS 119 (2009-012A), předchozím letem raketoplánu mimo ISS je STS 125 (2009-025A), nasledujícím k ISS je STS 128 (2009-045A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 15 (2009-030A), následujícím je Progress-M 67 (2009-040A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-07-15 22:03:09.984 UT: Vzlet6,7.
22:04:57 UT: Byl pozorován větší počet úlomků tepelné izolace nádrže ET, z nichž některé zasáhly kořen pravobočního přechodu křídla do trupu na spodní straně družicového stupně a poškodily glazuru dlaždic tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] na dvou místech7.
22:05:05 UT: Úlomky izolační pěny poškodily na dalším místě glazuru dlaždic TPS.
22:05:20 UT: Odhození motorů SRB [=Solid Rocket Booster].
22:11:41 UT: Vypojení motorů SSME [=Space Shuttle Main Engine].
22:11:57 UT: Odhození nádrže ET.
Snímkování odhozené nádrže ET8.
22:45 UT: Manévr OMS-2 oběma motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Kontrola systémů raketoplánu.
Otevření dveří nákladového prostoru.
Vyklopení parabolické antény pro pásmo Ku.
Oživení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Zkoušky manipulátoru SRMS.
Vypojení manipulátoru SRMS.
Korekční manévr NC1.
2009-07-16 04:03 UT: Zahájen odpočinek9.
12:03 UT: Ukončen odpočinek10.
Korekční manévr NC-2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Fotodokumentace stavu tepelné obšívky modulů moorů OMS.
Korekční manévr NC-2 motory OMS [=Orbital Maneuvering System].
Sestavení a instalace veloergometru na obytné palubě.
Vyzvednutí a oživení tyče s přístroji na kontrolu náběžné hrany a přídě OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Kontrola tepelné ochrany raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System]11,12.
Příprava výbavy pro výstupy do volného prostoru k transportu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Příprava nákladu k překládce na stanici ISS.
Uložení tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] do lůžka v nákladovém prostoru a odpojení manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Odeslaní výsledků průzkumu náběžné hrany a přídě přístrojem LDRI [=Laser Dynamic Range Imager] ze souboru OBSS do střediska MCC-H.
2009-07-17 Vysunutí příruby stykovacího systému ODS [=Orbiter Docking System] do pohotovostní polohy.
Korekční manévr NC-3 motory RCS [=Reaction Control System].
Kontrola vybavení pro setkávací manévry.
03:03 UT: Zahájen odpočinek13.
11:03 UT: Ukončen odpočinek14,15.
13:00:10 UT: Korekční manévr NH.
13:45:21.9 UT: Korekční manévr NC4 (t=53 s, Δv=26.9 m/s) oběma motory OMS.
14:19:44 UT: Korekční manévr NCC (Δv=0.4 m/s).
15:17:26 UT: Manévr Ti (t=12 s, Δv=2.8 m/s) pro závěrečné přibližování ke stanici levým motorem OMS.
Korekční manévr MC1.
Korekční manévr MC2.
Korekční manévr MC3.
Korekční manévr MC4.
16:40 UT: Zahájeno vyrovnávání rychlostí raketoplánu se stanicí ISS (1998-067A).
16:47 UT: Ukončeno vyrovnávání rychlostí raketoplánu se stanicí ISS.
16:54 UT: Zahájen rotační manévr RPM [=Rotation Pitch Maneuver] pro snímkování tepelné ochrany TPS [=Thermal Protection System] raketoplánu ze stanice ISS fotoaparáty Nikon DX s 400mm a 800mm teleobjektivy16.
17:02 UT Ukončen manévr RPM.
17:19 UT: Vydán souhlas se stykovacím manévrem.
17:40 UT: Vydán souhlas se závěrečným přibližováním ze vzdálenosti 9 m.
Vypojen stabilizační systém komplexu ISS.
15:48 UT /plán 17:55 UT/: Zachycení raketoplánu Endeavour (let STS 127) k tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two] stanice ISS (1998-067A)17,18.
Ukončení pevného spojení raketoplánu se stanicí.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
19:48 UT /plán 19:43 UT/: Otevření průlezů.
Přivítání osádek.
Bezpečnostní školení osádky raketoplánu.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit] a další výbavy pro výstupy z raketoplánu na palubu stanice.
Přenesení individuální výplně křesla IELK [=Individual Equipment & Liner Kit] pro Kopru na palubu stanice.
Kopra se stal členem osádky stanice, Wakata letovým specialistou MS osádky raketoplánu Endeavour.
2009-07-18 Kolem 00:15 UT: Raketoplán převzal řízení orientace a stabilizace od komplexu ISS.
00:30 UT: Úhybný manévr komplexu ISS (1998-067A) 2 vernierovými motory RCS [=Reaction Control System] raketoplánu (t=20 min, Δv=0.8 m/s) pro zvětšení průletové vzdálenosti nefunkčního objektu 84180. Velká poloosa dráhy komplexu se zvětšila přibližně o 1050 m.
Kolem 00:55 UT: Raketoplán předal řízení orientace a stabilizace zpět komplexu ISS.
03:03 UT: Zahájen odpočinek19.
09:11 UT: /Předpoklad/ Blízký průlet nefunkčního objektu 84180 kolem komplexu ISS (1998-067A).
11:03 UT: Ukončen odpočinek20,21.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií.
Překládka nákladu mezi raketoplánem Endeavour (2009-038A) a komplexem.
16:19 UT /plán 15:58 UT/: Wolf a Kopra přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili první výstup do volného prostoru STS 127/EVA-1 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A). Koordinaci zajišťoval Cassidy, televizní záznam pořizoval Marshburn. Hurley a Payette[ová] ovládali robotické manipulátory.
Během výstupu se Wolf a Kopra podíleli na instalaci externí plošiny JEF [=Japan Exposed Facility]22.
Úspěšně vyklopili nosič nákladu UCCAS [=Unpressurized Cargo Carrier Attach System].
Vyklopení nosiče nákladu PAS [=Payload Attachment System] bylo pro nedostatek času odvoláno.
Uchopení externí plošiny JEF [=Japan Exposed Facility] manipulátorem raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Vyzvednutí plošiny JEF z nákladového prostoru raketoplánu.
Přemístění staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] z modulu Harmony na mobilní základnu MBS [=Mobile Base System].
Převzetí plošiny JEF manipulátorem SSRMS od manipulátoru raketoplánu SRMS.
Instalace externí plošiny JEF [=Japan Exposed Facility] k modulu Kibo PS [=Pressurized Section] manipulátorem .
Vyklopení úložné plošiny23.
21:51 UT /plán 22:28 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Wolf a Kopra oficiálně ukončili první výstup do volného prostoru STS 127/EVA-1 (trvání 5 h 32 min, plánované 6 h 30 min).
2009-07-19 Deaktivace manipulátoru SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
02:33 UT: Zahájen odpočinek24.
10:33 UT: Ukončen odpočinek25.
13:47 UT: Uchopení nosiče nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] v nákladovém prostoru raketoplánu manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
13:59 UT: Odemčeny zámky přidržující ICC v nákladovém porostoru.
14:02 UT: Vyzvednutí nosiče nákladu ICC z nákladového prostoru raketoplánu.
14:43 UT: Manipulátor SRMS umístil nosič nákladu ICC do místa předání.
15:20 UT: Předání nosiče nákladu ICC manipulátorem SRMS staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Překládka nákladu mezi raketoplánem a komplexem26.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Studium harmonogramu a postupů pro chystaný výstup do volného prostoru.
2009-07-20 Skupina DAT [=Damage Assessment Team] ukončila zkoumání informací o stavu tepelné ochrany raketoplánu TPS [=Thermal Protection System] a uznala ji za způsobilou pro návrat raketoplánu do zemské atmosféry.
02:33 UT: Zahájen odpočinek27.
10:33 UT: Ukončen odpočinek28.
15:27 UT /plán 15:45 UT/: Marshburn a Wolf přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili druhý výstup do volného prostoru STS 127/EVA-2 z modulu Quest (podrobnosti viz ISS, 1998-067A). Koordinaci zajišťoval Cassidy, televizní záznam pořizoval Polansky. Hurley a Payette[ová] ovládali robotické manipulátory.
V průběhu výstupu bylo instalováno úchopové madlo FGB [=Fixed Grapple Bar] na náhradní nádrž s amoniakem pro termoregulační systém a přeneseny náhradní bloky PM ORU [=Pump Module Orbital Replacement Unit] z nosiče nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] na úložnou plošinu ESP-3 [=External Stowage Platform] (parabolická anténa SGANT [=Space-to-Ground Antenna], čerpadlo amoniaku PM [=Pump Module] a motor LDU [=Linear Drive Unit])29,30.
22:20 UT /plán 22:15 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Marshburn a Wolf oficiálně ukončili druhý výstup do volného prostoru STS 127/EVA-2 (trvání 6 h 53 min, plánované 6 h 30 min).
2009-07-21 02:03 UT: Zahájen odpočinek31.
10:03 UT: Ukončen odpočinek32.
Vyzvednutí externí nákladové plošiny ELM-ES [=Experiment Logistics Module - Exposed Section] z nákladového prostoru raketoplánu Endeavour (2009-038A) manipulátorem raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System]33.
Příprava nářadí a další výbavy pro třetí výstup do volného prostoru.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Předání externí nákladové plošiny ELM-ES manipulátorem raketoplánu SRMS staničnímu manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
Zachycení a ukotvení externí nákladové plošiny ELM-ES na externí plošině JEF [=Japan Exposed Facility].
Dvou- až tříhodinové osobní volno členů osádky raketoplánu.
Studium harmonogramu a postupů pro chystaný výstup do volného prostoru.
2009-07-22 02:03 UT: Zahájen odpočinek34.
10:03 UT: Ukončen odpočinek35.
14:32 UT /plán 14:58 UT/: Wolf a Cassidy přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili třetí výstup do volného prostoru36 STS 127/EVA-3 z modulu Quest. Koordinaci zajišťoval Marshburn, televizní záznam pořizoval Polansky. Hurley a Payette[ová] ovládali robotický manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
V průběhu výstupu astronauti odstranili kryty na přístrojích umístěných na nákladové plošině ELM-ES [=Experiment Logistics Module - Exposed Section] a připravili je k přemístění na externí plošinu JEF [=Japan Exposed Facility].
Připravili stykovací uzel CBM [=Common Berthing Mechanism] modulu Harmony k přijetí nákladového modulu HTV-1.
Instalovali kryty kabelů na modulu Destiny.
Vyměnili z plánovaných čtyř dvě staré akumulátorové baterie z elektronického bloku příhradové konstrukce ITS-P6 za nové a demontovali třetí baterii.
Výstup byl předčasně ukončen pro vyčerpání absorbéru v Cassidyho skafnadru EMU [=Extravehicular Mobility Unit]37.
20:31 UT /plán 21:02 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Wolf a Cassidy oficiálně ukončili třetí výstup do volného prostoru STS 127/EVA-3 (trvání 5 h 59 min, plánované 6 h 30 min).
2009-07-23 01:33 UT: Zahájen odpočinek38,39.
09:33 UT: Ukončen odpočinek40.
Transport chladničky GLACIER z raketoplánu na palubu komplexu.
Zahájeno přečerpávání dusíku ze zásob raketoplánu na stanici.
Plnění nádržky CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a její přenesení na palubu komplexu.
Videokonference s odborníky ve středisku MCC-H k úpravám plánu chystaného výstupu.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí.
Posádka raketoplánu se podílela na přenesení bloků vědeckých přístrojů z nákladové plošiny ELM-ES [=Experiment Logistics Module - Exposed Section] na externí plošinu JEF [=Japan Exposed Facility]41.
Tisková konference osádky raketoplánu.
Studium harmonogramu a postupů pro chystaný výstup do volného prostoru.
2009-07-24 01:03 UT: Zahájen odpočinek42.
09:03 UT: Ukončen odpočinek43.
13:54 UT /plán 13:58 UT/: Cassidy a Marshburn přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili čtvrtý výstup44 do volného prostoru STS 127/EVA-4 z modulu Quest. Koordinaci zajišťoval Kopra, televizní záznam pořizovali Polansky a Wolf. Hurley a Payette[ová] ovládali robotický manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System].
V průběhu výstupu do volného prostoru Cassidy a Marshburn vyměňovali akumulátorové baterie v elektronickém úseku příhradové konstrukce ITS-P6 za nové45.
Plnění 2 nádržek CWC [=Collapsible Water Container] vodou z palivových baterií a jejich přenesení na palubu komplexu.
21:06 UT /plán 21:28 UT/: Zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest Cassidy a Marshburn oficiálně ukončili čtvrtý výstup do volného prostoru STS 127/EVA-4 (trvání 7 h 12 min, plánované 7 h 30 min).
21:19 UT Převzetí nosiče nákladu ICC [=Integrated Cargo Carrier] od staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] manipulátorem raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
21:23 UT: Odpojení staničního manipulátoru SSRMS od nosiče nákladu ICC.
Uložení nosiče nákladu ICC do nákladového prostoru raketoplánu.
2009-07-25 00:33 UT: Zahájen odpočinek46.
08:33 UT: Ukončen odpočinek47.
Přečerpávání kyslíku z raketoplánu na palubu stanice ISS (1998-067A).
Tisková konference.
Osobní volno členů osádky raketoplánu48.
2009-07-26 00:03 UT: Zahájen odpočinek49.
08:03 UT: Ukončen odpočinek50.
Příprava nářadí pro chystaný výstup.
Uchopení nákladové plošiny ELM-ES [=Experiment Logistics Module - Exposed Section] manipulátorem raketoplánu SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Odpojení plošiny ELM-ES od externí plošiny JEF [=Japan Exposed Facility].
Přečerpávání dusíku za zásob raketoplánu na palubu stanice.
Přenesení plošiny ELM-ES do nákladového prostoru raketoplánu a její uložení.
Překládka nákladu mezi raketoplánem a stanicí.
Společná tisková konference51.
Společné fotografování.
Studium harmonogramu a postupů pro chystaný výstup do volného prostoru.
23:33 UT: Zahájen odpočinek52.
2009-07-27 07:33 UT: Ukončen odpočinek53.
11:33 UT /plán 12:28 UT/: Cassidy a Marshburn přepojením skafandrů na vnitřní zdroje oficiálně zahájili pátý výstup54 do volného prostoru STS 127/EVA-5 z modulu Quest.
V průběhu výstupu Cassidy a Marshburn upravili přívod elektrické energie ke 2 silovým setrvačníkům CMG [=Control Moment Gyroscope] na propojovacím panelu na příhradové konstrukci ITS-Z1 [=Integrated Truss Structure - Zenith one], sejmuli kryty na robotickém manipulátoru SPDM [=Special Purpose Dexterous Manipulator] a instalovali 2 televizní kamery VE [=Visual Equipment] na externí plošině Kibo JEF [=Japan Exposed Facility] (podrobnosti viz ISS, 1998-067A)55.
16:27 UT /plán 18:53 UT/: Cassidy a Marshburn zahájením napouštění atmosféry do přechodové komory modulu Quest oficiálně ukončili výstup do volného prostoru STS 127/EVA-5 (trvání 4 h 54 min, plánované 6 h 30 min)56,57.
23:03 UT: Zahájen odpočinek58.
2009-07-28 07:03 UT: Ukončen odpočinek59,60.
Ukončení překládky nákladu mezi raketoplánem a komplexem ISS (1998-067A).
Prověrka navigačního zařízení pro let raketoplánu ve formaci se stanicí ISS.
Rozebrání systému přečerpávání kyslíku na palubu ISS.
Přenesení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit], nářadí a přípravků pro výstupy z ISS na palubu raketoplánu.
14:23 UT: Rozloučení osádek61.
Uzavření průlezů mezi raketoplánem a kompexem ISS.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi raketoplánem a stanicí.
17:26 UT: Odpojení raketoplánu Endeavour (let STS 127) od tunelu PMA-2 [=Pressurized Mating Adapter Two]62.
17:54 UT: Zahájen inspekční oblet stanice ISS.
18:41:40 UT: První úhybný manévr SEP-1 (t=6 s, Δv=0.45 m/s) 2 motory RCS [=Reaction Control System].
19:09 UT: Druhý úhybný manévr SEP-2 (t=42 s, Δv=3.05 m/s) 2 motory RCS.
23:03 UT: Zahájen odpočinek63.
2009-07-29 07:03 UT: Ukončen odpočinek64.
Vyzvednutí prodlužovací tyče s přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System] manipulátorem SRMS [=Shuttle Remote Manipulator System].
Kontrola náběžné hrany a přídě raketoplánu přístroji OBSS [=Orbiter Boom Sensor System].
Kontrola, balení a uložení skafandrů EMU [=Extravehicular Mobility Unit].
Uložení prodlužovací tyče s přístroji OBSS.
Ukládání nákladu na obytné palubě.
17:28:33 UT: Zážeh SEITE-1 obou motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] (Δv=5.2 m/s) pro sledování změn v okolním plazmatu v rámci experimentu SEITE [=Shuttle Exhaust Ion Turbulence Experiments].
Odeslání výsledků zkoumání tepelné ochrany raketoplánu na Zemi.
20:16:10 UT: Manévr SEP-3 levým motorem OMS (Δv=3.4 m/s) ke snížení dráhy a pro optimalizaci možnosti pozorování změn plazmatu (experiment SEITE) z družice C/NOFS (2008-017A).
22:03 UT: Zahájen odpočinek65.
2009-07-30 06:03 UT: Ukončen odpočinek66,67.
Zkoušky motorů RCS [=Reaction Control System].
11:03:31 UT: Zážeh SEITE-2 obou motorů OMS [=Orbital Maneuvering System] (Δv=5.2 m/s) pro sledování z družice C/NOFS (2008-017A) změn v okolním plazmatu v rámci experimentu SEITE [=Shuttle Exhaust Ion Turbulence Experiments].
11:21:06 UT: Manévr OA [=Orbit Adjust] (Δv=1.6 m/s) pro další snížení dráhy dostatečně pod dráhu stanice ISS (1998-067A) k bezpečnému vypuštění družic.
Zkoušky řídicího systému raketoplánu.
Zkušební zapojení hydraulického čerpadla APU [=Auxilliary Power Unit].
Úklid vnitřních prostor raketoplánu.
Nácvik přistávacího manévru na simulátoru PILOT.
12:34:30 UT: Vypuštění spojených družic Dragonsat 1 a Dragonsat 2 (2009-038B).
17:23:02 UT: Vypuštění pouzdra ICU [=Internal Cargo Unit] z nákladového prostoru raketoplánu se 2 družicemi ANDE-2 Active (2009-038F) a ANDE-2 Passive (2009-038E).
19:48 UT: Úhybný manévr SEP-4 (Δv=0.15 m/s) pro zvětšení odstupu od družic ANDE-2 Active a ANDE-2 Passive.
Kolem 22:03 UT: Zahájen odpočinek68,69.
2009-07-31 Kolem 06:03 UT: Ukončen odpočinek70.
Kolem 09:50 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
Kolem 11:10 UT: Uzavření dveří nákladového prostoru.
13:41 UT: Brzdicí manévr raketoplánu Endeavour pro první možnost přistání na kosmodromu KSC71.
Kolem 14:16 UT: Vstup do atmosféry.
14:48:08 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 kosmodromu KSC na 248. oběhu72,73.
14:48:21 UT: Dosedlo příďové kolo.
14:49:13 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

 1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
 2. STS-127 - A Porch in Space : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-08-94].     (http://www.nasa.gov/pdf/358018main_sts127_presskit.pdf).
 3. STS-127 Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 2009. - [Cit. 2009-08-94].     (http://www.nasa.gov/pdf/362898main_STS127%20Mission%20Summary%20v4.pdf).
 4. STS-127 Execute Packages. - Houston, TX : NASA-JSC, 2009. - [Cit. 2009-08-94].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/execute_packages.html).
 5. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-07-31. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/status.html).
 6. NASA's Shuttle Endeavour Launches to Complete Japanese Module / K. Trinidad, C. Thomas, - Washington, DC : NASA. - 2009-07-15. - (Release ; 09-160). - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jul/HQ_09-160_STS-127_Launches.html).
 7. NASA managers downplay ascent debris strikes / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-15. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090715launch/).
 8. Strips of foam peeled away from Endeavour's fuel tank / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-16. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090716fd2/index2.html).
 9. STS-127 MCC Status Report #01. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-15. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-01.html).
 10. STS-127 MCC Status Report #02. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-16. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-02.html).
 11. Astronauts giving Endeavour full post-launch inspection / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-16. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090716fd2/).
 12. Shuttle Endeavour's heat shield appears to be fine / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090717fd3/index3.html).
 13. STS-127 MCC Status Report #03. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-16. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-03.html).
 14. STS-127 MCC Status Report #04. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-04.html).
 15. Endeavour headed for linkup with space station today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090717fd3/index.html).
 16. Shuttle heat shield inspection finds no major issues / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090718fd4/index4.html).
 17. STS-127: Endeavour completes RPM and docks with ISS - TPS latest / C. Bergin. - NSF. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-07-18].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/07/sts-127-endeavour-rpm-docking-tps-latest/).
 18. Shuttle Endeavour docks with the space station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090717fd3/index2.html).
 19. STS-127 MCC Status Report #05. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-17. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-05.html).
 20. STS-127 MCC Status Report #06. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-06.html).
 21. Crews to install station's external science deck today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090718fd4/index.html).
 22. External science deck hoisted out of shuttle payload bay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-07-18].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090718fd4/index2.html).
 23. External science deck hoisted out of shuttle payload bay / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090718fd4/index2.html).
 24. STS-127 MCC Status Report #07. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-18. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-07.html).
 25. STS-127 MCC Status Report #08. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-19. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-08.html).
 26. Crew moves equipment, preps for next spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-19. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090719fd5/index.html).
 27. STS-127 MCC Status Report #09. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-19. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-09.html).
 28. STS-127 MCC Status Report #10. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-20. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-10.html).
 29. Spacewalkers to unload spare parts from carrier / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-20. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090720fd6/index.html).
 30. Spacewalkers unload spare parts from carrier / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-20. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090720fd6/index2.html).
 31. STS-127 MCC Status Report #11. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-20. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-11.html).
 32. STS-127 MCC Status Report #12. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-21. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-12.html).
 33. Japanese experiments removed from the shuttle / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-21. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090721fd7/index.html).
 34. STS-127 MCC Status Report #13. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-21. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-13.html).
 35. STS-127 MCC Status Report #14. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-22. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-14.html).
 36. Crew to swap out batteries / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-22. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090722fd8/index.html).
 37. Spacewalk terminated due to spacesuit problem / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-22. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090722fd8/index2.html).
 38. STS-127 MCC Status Report #15. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-22. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-15.html).
 39. Extensive spacewalk replanning underway / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-22. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090722fd8/index3.html).
 40. STS-127 MCC Status Report #16. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-23. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-16.html).
 41. Station's outdoor science deck gets its first payloads / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-23. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090723fd9/index2.html).
 42. STS-127 MCC Status Report #17. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-23. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-17.html).
 43. STS-127 MCC Status Report #18. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-18.html).
 44. Station to get more fresh batteries during spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090724fd10/index.html).
 45. Spacewalkers give station's power grid fresh batteries / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090724fd10/index2.html).
 46. STS-127 MCC Status Report #19. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-24. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-19.html).
 47. STS-127 MCC Status Report #20. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-25. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-20.html).
 48. Astronauts get the day off to rest after hectic pace / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-25. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090725fd11/index.html).
 49. STS-127 MCC Status Report #21. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-25. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-21.html).
 50. STS-127 MCC Status Report #22. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-26. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-22.html).
 51. Skipper calls it 'extremely successful' mission so far / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-26. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090726fd12/index2.html).
 52. STS-127 MCC Status Report #23. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-26. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-23.html).
 53. STS-127 MCC Status Report #24. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-24.html).
 54. Endeavour crew taking fifth and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090727fd13/index.html).
 55. Spacewalkers deploy Japanese television cameras / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090727fd13/index2.html).
 56. Endeavour crew completes fifth and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090727fd13/index3.html).
 57. Endeavour crew completes fifth and final spacewalk / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090727fd13/index4.html).
 58. STS-127 MCC Status Report #25. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-27. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-25.html).
 59. STS-127 MCC Status Report #26. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-28. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-26.html).
 60. Endeavour will bid farewell to station and undock today / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-28. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090728fd14/index.html).
 61. Shuttle and station crews bid each other farewell / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-28. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090728fd14/index2.html).
 62. Shuttle undocks and takes victory lap around station / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-28. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090728fd14/index3.html).
 63. STS-127 MCC Status Report #27. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-28. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-27.html).
 64. STS-127 MCC Status Report #28. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-29. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-28.html).
 65. STS-127 MCC Status Report #29. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-29. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-29.html).
 66. STS-127 MCC Status Report #30. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-30. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-30.html).
 67. Astronauts prep Endeavour for Friday's landing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-30. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090730fd16/index.html).
 68. STS-127 MCC Status Report #31. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-30. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-31.html).
 69. Landing flight director hopeful about weather / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-30. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090730fd16/index3.html).
 70. STS-127 MCC Status Report #32. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-31. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/STS-127-32.html).
 71. STS-127 Landing Ground Tracks. - Houston, TX : NASA-JSC. - 2009-07-30. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts127/news/landing.html).
 72. Space Shuttle Endeavour Glides Home After Successful Mission / J. Yembrick, C. Thomas. - Washington, DC : NASA. - 2009-07-31. - (Release ; 09-179). - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jul/HQ_09_179_Shuttle_landing_success.html).
 73. Shuttle Endeavour and crew are home safe and sound / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-07-31. - [Cit. 2009-08-04].     (http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts127/090731fd17/index.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 19:52:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek